Page 1

Cocompeur õppekavade võrdlustabel

Õppekava nimetus- viimistleja Õpitavad teadmised 1 Majandusalused- baas 2 Tööseadusandlus- baas 3 Suhtlemisalused- baas

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tööohutus töökohal (k.a. tervishoid ja hügieen, tuleohutus, tulekaitsevahendid, elektriohutus, jäätmekäitlus, keskkonnakaitse, esmaabi)- keskmine Rahvusvaheline keeleoskus- keskmine Hea ehituspraktika Ehitusalused- keskmine Ehitusmaterjalid ja nende iseloomustus- keskmine ICT- töötlemine ja tabeldamine Moodsad viimistlusmaterjalid ja tööriistad- keskmine Antiiksed viimistlusmaterjalid- keskmine Arhitektuursed ja dekoratiivsed stiilid, disain ja chiaro scuro tehnikate kasutamine ja imitatsioon Võõrkeele oskus- keskmine Ehitusete ajalugu Elektriline projektdokumentatsioon-baas

Country/School: LIT FIN IT LAT EST — — + + + + + + + + — — — + +

+ + + + + + + —

+ + + + + + + —

+ + + + + + + +

+ + + + + + + —

+ + + + + + + —

— + + +

— + + —

+ + + —

+ + + +

+/— + +/— —

+ + —

+ + +

+ + +

+ + —

+ + +

+ +

+ +

+ +

— +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ — + + + —

+ + + — —

+/— — — + — +

+ + + + — —

+ + — + + +/—

Õpitavad oskused 1 Oma töö organiseerimiseks vajaminevad nõuded ja ohutus 2 Ehitusjooniste kasutamine- baas 3 Dekoratiivsete ja kunstiliste jooniste kasutamine- keskmine

4 5

6 7

8 9 10 11 12 13

Ehituskontroll- ülevaade pinnasest ja tehnoloogiatest. Lihtsamate mõõteriistade kasutamine, varustuse märgistamine. Peab suutma ehitusplaanilt leidma ehitise asukoha, ja võrgustiku asukoha. Peamised ehitustööriistad ja masinad- keskmine Aluspindade ettevalmistamine 1)krohvisegu ettevalmistamine ja kasutamine vastavalt tööle, töötingimustele ja aluspinnale,2) aluspinna tasandamine, 3) Krohvimasinate kasutamine, 4) Maalritööd ja seina katmine Plaatimistööd1)erinevad plaatimistööd nagu lõikamine, läigestamine jne.,2)plaatimine- reastamine, 3) materjalide valik vastavalt tööle ja tingimustele, 4) vuugid Põrandakattematerjalide paigaldus- rullmaterjalid, vaibad jne. Spetslagede paigaldus Värvide ettevalmistus Isolatsioonimaterjalide paigaldus ja nende krohvimine Spetskrohvimised- grafiit, marmor, läikega

Õppekavade_vordlustabel_Viimistleja  

— + — + + + + +/— + + Tööohutus töökohal (k.a. tervishoid ja hügieen, tuleohutus, tulekaitsevahendid, elektriohutus, jäätmekäitlus, keskkonn...