Page 1

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS

Technologijų ir metodologijos (metodų) skirtumai Apžvalga ir komentarai 2001-06-23 Vertė: G.Riabčukienė D.Kazlauskienė


Pirmasis susitikimas Latvijoje

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Priešgaisrinės saugos taisyklės: - Metaliniai stogo spyriai nepadengti prišgaisriniais dažais; - Anga banguotoje skardoje atvira dūmams, nėra priešgaisrinės apsaugos. v

Tai gali būti tik nedidelis techninis nesklandumas

o

Prekybos centre nebuvo panaudota priešgaisrinė sistema (užpurškiamoji) v

LV priešgairinės taisyklės nurodo, kad purškiamoji priešgaisrinė sistema privaloma tik tada, kai pastatas yra trijų aukštų arba jis yra daugiau kaip 1500 kv.metrų o

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Naujuosiuose statybos objektuose dominuoja pagarba senesnės statybos pastatams.Šie pastatai restauruojami ir renovuojami. v

Gerai organizuotos statybų aikštelės

v

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Mažas ekologiškų medžiagų naudojimas.

v

Iš esmės yra tendencija išimti iš naudojimo dažus su cheminiais tirpikliais , bet tose vietose, kur reikalinga didesnė apsauga nuo vandens, taip, yra naudojami tokie dažai. o

Daugiausia tai susiję su medžiagų kaina ir ekonomine situacija Latvijoje.Privačiame sektoriuje tai susiję su žmonių supratimo apie priešgaisrinę saugą stygiumi. o

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Susitikimas Italijoje

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


v

Vyrauja labai mažos kompanijos (1-2 žmonės)

Profesinis mokymas vyksta kompanijose, kurios atskaitingos vietiniai valdžiai; Nėra didelių mokymo centrų. Naudojamas „mokinio ir pameistrio„ metodas v

Tinkavimo darbuose naudojamos technikos ir metodai, kurie nėra įprasti Lietuvoje, Latvijoje Estijoje ir Suomijoje. v

v

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Labai didelė pagarba pastatams ir jų istorijai.Visos detalės ir konstrukcijos yra kiek įmanoma išsaugomos. Stangiamasi naudoti panašias medžiagas arba apdailos rūšį. Viskas daroma tam ,kad būtų galima suprasti pastato istoriją. v

Tuneliai

v

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Susitikimas Lietuvoje

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Priešgaisrinės saugos taisyklės nurodo: Iš lauko pusės šiltinant pastatą, buvo naudojama šiltinamoji medžiaga - putų polystirenas. v

Estijoje pagal priešgaisrinius reikalavimus 200mm apie durų ir langų angas turi būti šiltinama tik mineraline vata. o

Kai kurios kompanijos LV naudoja tas pačias technologijas, bet tai kol kas nėra taisyklė. o

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Komentaras LT: Apibendrinant nemažo kiekio didelių pramoninių gaisrų tyrimų rezultatus, apžvalgoje daromos šios išvados: o

a) “Objektyvi analizė rodo, kad izoliacinės medžiagos poveikis gaisro kilimui ir stiprėjimui yra nežymus, jei apskritai toks yra.”.” b) “EPA neprisideda prie tokių gaisrų kilimo ar plitimo.” c) “Nėra įrodyto ryšio tarp naudotos izoliacinės medžiagos tipo ir gaisro sukeltų nuostolių.” d) “Jei EPS naudojamas pagal taisykles, jis neturi jokio poveikio gaisro kilimui ar plitimui. Kadangi EPS būna uždengtas kita medžiaga, jis niekada pirmas nekontaktuoja su ugnimi ir nelemia konstrukcijos elgsenos ugnyje.” e) “Izoliacijos vaidmuo priešgaisrinės saugos srityje dažnai būna pervertintas.” E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Statybos objekte- gyvenamajame name įrengta įdomi grindų konstrukcija: garso izoliacija naujoviška (specialus polistirolas ir speciali technologija) v

Komentaras LV: Tai labai įdomus sprendimas!!! LV Tokios technologijos dar nėra, bet aiteityje būtų malonu taip pat šią technologiją pamatyti. o

Įrengiant grindis naudojamas specialus cementinis skiedinys ir kompresorius. o

Teigiamas požiūris renovuojamų paveldo objektų, tačiau nebūtina išlaikyti kiekvieno elemento autentiškumą. o

Komentaras LV: Mes sutinkame, kad ne visuomet būtina skirti tokį didelį dėmesį autentiškumui ir istoriniam paveldui. Kiekviename renovacijos laikotarpyje turi būti vykdoma skirtumų priežiūra, nes tai yra istorija o

o

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Naujuose statybos objektuose dominuoja pagarba esantiems pastatams, jų renovacijai ir restauracijos darbams juose. v

Nedidelis ekologiškų medžiagų naudojimas.

v

Tam tikras dėmesys šilumos ir garso izoliacijai.

v

Gerai organizuotos statybos aišktelės.

v

Struktūrinė gembinių balkonų sistema su metalinėmis lentynomis. v

Naudojamos juodos plytos.

v

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Susitikimas Suomijoje

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Labai griežti darbo saugos reikalavimai: apsauginiai akiniai yra privalomi visiems darbuotojams statybos objekte, nesvarbu kokius darbus jie atlieka. •

Naujose statybose vyrauja pagarba senesnės pastatų restauravimui ir renovacijai. •

Mūrininkų bei kitų statybos darbuotojų dideli atlyginimai. •

Platus medienos naudojimas (netgi struktūriniams elementams). •

Baltų plytų naudojimas.

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Pastatų šiltinimas kaip atskira darbų rūšis nėra tokia aktuali Suomijoje kaip Baltijos šalyse, nes Suomijoje tokie darbai atliekami integruotai statybos metu. •

Durų ir langų angokraščiai papildomai padengiami sluoksniu šiltinamosios medžiagos, prieš tvirtinant apvadus. •

Puikus spalvų parinkimas

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Susitikimas Estijoje

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Vietinių ekologiškų medžiagų tokių kaip dolomitas, nendrės, mediena, molis ir kalkės (kaip organinis tinkas), naudojimas. •

Rankinio tinkavimo metodų naudojimas

Medienos naudojimas konstrukciniuose elementuose. •

Naujoji technoologija- tinkavimo skiedinyje kaip priedas panaudotos pluoštinės medžiagos. •

Lubų šiltinimo sistema - reflektoriai

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


PASTATAI DAUGIAUSIA RESTAURUOJAMI, NĖRA NAUJŲ INSTALIACIJŲ SENUOSE PASTATUOSE. •

Specialusis tinavimas ir dvigubos durys dėl garso izoliacijos užtikrinimo. •

Gerai organizuotos statybų aikštelės.

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Šiaurės šalys ir Italija Apsauginiai vamzdžiai ant radiatorių dėl jų apsaugos nuo mechaninio poveikio •

Ventiliacijos sistema

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


Šiaurės šalys ir Italija •

Izoliacijos storis. Silikatinių plytų naudojimas Šiaurės šalyse, kai tuo tarpu Italijoje naudojamos - molio plytos. Šiaurės šalyse naudojamos betoninės plytelės, o Italijoje terakota arba keramika. E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS


AČIŪ!

E-UMBRELLA

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS

Technologijų ir metodologijos_metodų skirtumai  
Technologijų ir metodologijos_metodų skirtumai  

Leonardo da Vinci PARTNERSHI PS Apžvalga ir komentarai 2001-06-23 Vert : G.Riabukien ė č ė D.Kazlauskienė Leonardo da Vinci E-UMBRELLA v Pre...

Advertisement