Page 1

Õppekavade võrdlus - Müürsepp Õppekava nimetus: Müürsepp

Õpitavad teadmised 1 Majandusealused -baas 2 Tööseadusandluse alused -baas 3 Suhtlemine- baas

Turvalisus töökohal (k.a. tervishoid ja hügieen, tuleohutus, tulekaitsevahendid, elektriohutus, jäätmekäitlus, keskkonnakaitse, esmaabi) Rahvusvaheline keeleoskus- keskmine Hea ehituspraktikaEhitusealused keskmine Ehitusmaterjalid ja nende käsitlemine-keskmine Müüriladumise tehnoloogiad ja müüri ladumine

4 5 6 7 8 9 10 Erialane matemaatika 11 Joonestamine12 Ehitusfüüsika

Country/School: LIT FIN IT LAT EST + — — — + + + + + + — — — + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

— + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

— + + + —* + + + + +

+ + + + + + + + + +

Õpitavad oskused 1 Oma töö organiseerimiseks vajalikud nõuded ja turvalisus 2 Ehitusjooniste kasutamine- baas

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ehituskontroll- ülevaade pinnasest ja tehnoloogiatest. Lihtsamate mõõteriistade kasutamine, varustuse märgistamine. Peab suutma ehitusplaanilt leidma ehitise asukoha, ja võrgustiku asukoha. Peamised ehitustööriistad ja masinad- keskmine Kinnitusköite kasutamine- troppimise põhimõtted ja ohutus, troppimise ajal kasutatavad signaalid- keskmine Müüritöö tehnoloogiad- keskmine Puhasvuugi lappimine- keskmine Lihtsamad betoonitööd- keskmine Korstende ja pliitide ladumine- keskmine Hüdroisolatsioonitööd- keskmine Tellingute ettevalmistamine ja paigaldus- keskmine Kergemate raketiste ettevalmistamine- keskmine Konstruktsioonide tugevdustööd- keskmine Isolatsioonimaterjalide paigaldus- keskmine

Õppekavade võrdlus - müürsepp  

+ + + + + + + + + + + + + + Õppekavade võrdlus - Müürsepp Õpitavad oskused 1 Oma töö organiseerimiseks vajalikud nõuded ja turvalisus + + +...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you