Page 1

Ehitusettev천tete seas l채biviidud k체sitluse tulemused


Soome ja Leedu kohta andmed puudusid


Kõik Eestis, Soomes, Itaalias ja Lätis küsitletud ettevõtted võtavad õpilasi praktikale, Leedus võtab praktikante 80% ettevõtetest.


Firenzes ei võta ükski küsitletud ettevõtetest tööle erivajadustega töötajaid, põhjuseks on probleemid tööohutuse nõuetest kinnipidamisel, võimetus järgida vastavaid reegleid ja regulatsioone.


Itaalias ja Leedus on mentorlussüsteemid100%-l küsitletud ettevõtetest, teistel riikidel on see näitaja väiksem.


Tähtsamaiks

peetakse õpilase soovi ja huvi õppida ja

areneda. Muud olulised ootused: baasteadmised tööohutusest  minimaalne erialane ettevalmistus ja kogemus  seadmete ja vahendite kasutamise oskus  ülesannete korrektne täitmine  lugupidamine, vastutustunne, motivatsioon, koostöövalmidus, distsipliin, püüdlikkus ja täpsus


   

Kõigi riikide töötajailt oodatakse tööohutusalase seadusandluse tundmist ning sellele vastavalt töötamist Esmaabi ja tuleohutusalased teadmised Osalemine sellistel koolitustel, mis lõpevad vastavate sertifikaatide väljastamisega Riski- ja ohutegurite mõistmine Teadmised ettevõtte kvaliteedisüsteemist


Kõik küsitletud ettevõtted järgivad riiklikke tööohutusalaseid seadusi ja regulatsioone, mõnedes riikides järgitakse ka OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) nõudeid

Vähestel ettevõtetel on firmasisesed töö- ja tervise ohutuse süsteemid, mis on kasutusel lisaks riiklikele nõuetele


5 kõige enam vajatavat ametimeest kõigis riikides: 1.Maaler või krohvija (plasterer) 2.Plaatija 3.Müürsepp 4.Viimistleja 5.Keevitaja Muud ettevõtete poolt nimetatud vajalikud oskustöölised: lihttööline, krohvija (stuccoer), elektrik, seadmeoperaator, betoneerija, seadistaja/paigaldaja, objekti- ja projektijuhid, soojustuse paigaldaja, katusepanija


Enamus küsitletud ettevõtetest eelistavad koolis või kursustel üldise väljaõppe saanud töötajaid, kes on avatud ja valmis ettevõttes õppima ning arenema


Kõigis riikides napib väljaõppinud töötajaid järgmistel ehitusvaldkonna erialadel:


Kõik küsitletud ettevõtted kõigis riikides eelistavad töötajaid, kellel on laiapõhjalised teadmised/oskused. Väga teretulnud on laiapõhjaliste oskustega töötajad, kellel on lisaks veel mõned spetsiifilised oskused.


Kõik ettevõtted soovivad, et nende töötajaskond räägiks ja saaks aru riigikeelest. Lisaks on abi inglise, vene või mõne teise keele oskamisest.

Cocompeur uuringu kokkuvõte  

Ehitusettevõtete seas läbiviidud küsitluse tulemused Soome ja Leedu kohta andmed puudusid Kõik Eestis, Soomes, Itaalias ja Lätis küsitletud...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you