Page 1

Erikoisala:

Muurari-vertailutaulukko Tutkinnon nimi: Muurari

Oppimistulokset: Tieto 1 Taloustieto – perus 2 Työlainsäädäntö – perus 3 Viestintä – perus

Työturvallisuus – keskitaso (mukaan lukien terveys ja hygienia, paloturvallisuus ja sammutusvälineet, sähköturvallisuus, jätehuolto, ympäristönsuojelu, ensiapu) Äidinkielen taito – keskitaso Hyvä rakentamistapa Rakentamisen perusteet – keskitaso Rakennusmateriaalit ja niiden ominaisuudet – keskitaso Muuraustekniikat ja seinien asentaminen

4 5 6 7 8 9 10 Erikoisalan matematiikka 11 Suunnittelu 12 Rakentamisen fysiikka

Maa/oppilaitos: LIT FIN IT LAT EST + — — — + + + + + + — — — + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

1 Vaatimusten ja turvallisuuden huomioiminen oman työn organisoinnissa + 2 Rakennuspiirustusten käyttö – perus +

+ +

+ +

+ +

+ +

Oppimistulokset: Taito


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rakennusmittaus: maapohjan ja mittaustekniikoiden kartoittaminen. Yksinkertaisten mittaus- ja merkintävälineiden käyttö. Osattava löytää asemakaavasta suunnitellun rakennuksen sijainti sekä verkkojen sijainti ja rakenne ulkoisista verkoista laadituista kartoista. Pääasialliset rakennustyökalut ja koneet – keskitaso Kiinnittämistaidot: lastien kiinnittämisen perusteet ja työturvallisuus, merkinanto Muurauksen teknologia – keskitaso Tiilien saumaus Yksinkertaiset asennus- ja betonityöt – keskitaso Savupiippujen ja uunien asentaminen – keskitaso Vesieristystyöt – keskitaso Rakennustelineiden valmisteleminen ja asentaminen – keskitaso Yksinkertaisten laudoitusten valmistaminen – keskitaso Lujitustyöt – keskitaso Eristemateriaalien asentaminen – keskitaso

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

— + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

— + + + —* + + + + +

+ + + + + + + + + +

Muurari-vertailutaulukko  

+ + + + Muurari-vertailutaulukko Oppimistulokset: Taito 1 Vaatimusten ja turvallisuuden huomioiminen oman työn organisoinnissa + Työturvalli...

Advertisement