Page 1

T책rnby Kommunebiblioteker

Allan Mylius Thomsen

Steven Hart

Thomas Kristensen og F16

Lisbeth Dahl

Lisbeth Zornig Andersen Den Bl책 Planet

Arrangementer voksne Efter책r for책r 2007 2012 1 Mikkel Beha


Indholdsfortegnelse Velkommen til Tårnby kommunebibliotekers arrangementer!

billetbestilling: Billetter kan afhentes eller bestilles pr. telefon 1 uge før på det bibliotek, hvor arrangementet afholdes.

FV= Filial Vestamager

HB= Hovedbiblioteket

side 6 24+25/8 Mød din lokale aftenskole AOF, HB side 6-7 30/8 Rockcafé v. Anders Reuss, HB

29/10 Sangeftermiddage v. Marianne Kragh, HB

side 25 30/10 Sådan får du dit barn til at sove v. Helen Lyng Hansen, HB

side 8

Ved telefonbestilling opkræves et gebyr på 5 kr., uanset om billetterne er gratis eller ej.

side 9

4/9 P2 Lytteklub v. Palle Andkjær Olsen, HB

side 25 6/11 Brætspilaften, se også 26/9, HB

side 10

4/9 Hvad skal vi læse v. Liselotte Wiemer, HB

side 9

6/11 P2 Lytteklub v. Palle Andkjær Olsen

side 10

13/9 Seniorsurfdag, HB

side 26

7/11

Strikkkecafé m. Hanne Falkenberg

side 11

16/9 En baggårdsrod v. Allan Mylius Thomsen, HB

side 26

7/11

Caféeftermiddag, Nordiske stemmer, FV

side 12

18/9 Frivillig i Bolivia v. Mia Andersen, HB

side 12

20/9 Kabaret Benny v. Teatret OPtimis, HB

side 27 8/11 Hippie v. Peter Øvig Knudsen og TømrerClaus, HB

side 13

20/9 Litteraturcafé, FV

side 28

10/11 Nordisk spildag, Hovedbiblioteket og FV

side 13

24/9 Sangeftermiddage v. Marianne Kragh, HB

side 28

12/11 Mangfoldighed i Norden, oplæsning, HB

side 14

25/9 Upstairs-downstairs v. Lise Lotte Frederiksen, HB

side 29 13/11 Smykker & diamanter v. Ragnar R. Jørgensen, HB

købes billetter på tlf. 32 51 14 95 eller via www.aof-amager.dk. AMAGER

Resterende billetter sælges ved indgangen.

2/9 Biblioteksfest m. Karen Mukupa, HB

side 13

Der kan være betaling ved visse arrangementer. Prisen vil stå under det enkelte arrangement.

Ved arrangementer der afholdes af AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker

side 24 25/10 Vrede er mit mellemnavn v. Lisbeth Zornig Andersen, HB

side 14 26/9 Brætspilaften, se også 6/11, Kastrup Bio

Stregkoder I denne folder kan du finde 2D-koder ved omtalen af nogle af arrangementerne. I koderne har vi lagt henvisninger til hjemmesider med yderligere informationer om emnet.

Åbent hus på Den Blå Planet

side 30

15/11 Litteraturcafé, FV

side 30

17/11 Glasloppemarked, HB

side 31

20/11 Slægtsforskning, FV

side 15

21/11 Strikkkecafé, HB

side 15

26/9 Strikkecafé, HB

side 6

27/9

side 16

27/9 Hold hjernen skarp v. Poul Røpke, FV

side 16

1/10 At overkomme livet v. Lisbeth Dahl, HB

side 9

2/10 P2 Lytteklub v. Palle Andkjær Olsen, HB

side 32 22/11 F16 - et liv under himlen v. Thomas Kristensen, HB

side 17

4/10 Foredrag v. Mikkel Beha Erichsen, HB

side 13

26/11 Sangeftermiddage v. Marianne Kragh, HB

side 18

9/10

side 33

27/11 Den Blå Planet, HB

side 18-21 10/10 Sundhedsdag, Hovedbiblioteket og FV

side 34

28/11 Erik Valeur - Det syvende barn. HB

side 15

10/10 Strikkkecafé, HB

side 6

29/11 Rockcafé, HB

side 22

16/10 Gospel gennem tiderne v. Steven Hart, HB

side 9

4/12 P2 Lytteklub v. Palle Andkjær Olsen, HB

side 22

22/10 Mindfulness v. Anne Hegtmann, FV

side 15

5/12 Strikkkecafé, HB

side 23

23/10 Øl- og litteraturrejse v. Carsten Berthelsen, HB

side 35

11/12 Litteraturbanko, HB

side 15

24/10 Strikkkecafé, HB

side 35

14/12 Jule- og vintersange v. Marianne Kragh, FV

side 6

25/10 Rockcafé, HB

side 13

17/12 Sangeftermiddage v. Marianne Kragh, HB

side 24

25/10 Klassisk musikcafé v. Søren Markvard, FV

Rockcafé, HB

Sundhedsdag, Tigertræning, FV

3


litteratur

ORDLYD litteratur

LÆSEKLUBBER

POESIKLUBBEN ”ORDLYD”

DET SKER I BOXEN

Hovedbiblioteket lægger hus til læse-

Ny poesiklub på Tårnby Bibliotek!

Levende rum

klubber, som selv beslutter, hvilke bøger der læses. Læseklubberne mødes 1 gang

Elsker du også digte,

om måneden. Biblioteket hjælper med at

poesi, lyrik, lyden af

skaffe bøgerne samt artikler og anmel-

ord? Det gør vi! Og

delser af bøgerne.

vi vil gerne dele den

◆ I efteråret åbner biblioteket op for, at

passion med dig i vores nye poesiklub

foreninger og privatpersoner kan af-

Vi har p.t. 4 læseklubber. Nogle af dem

”Ordlyd”. Vi mødes den første torsdag i

holde et offentligt tilgængeligt arran-

har plads til flere medlemmer. De holder

måneden kl. 19 på Hovedbiblioteket og

gement i samarbejde med biblioteket.

møde på 4 forskellige onsdage om må-

læser højt af digte vi elsker, digte vi un-

Det kan f.eks. være et foredrag, en

neden. Alle dage kl. 15 på Hovedbiblio-

dres og overraskes over, digte vi forstår

workshop eller en opvisning.

teket.

og digte vi slet ikke forstår.

Hvis du har lyst til at deltage i en af

Du behøver ikke at medbringe et digt eller

Har du lyst til at lave et arrangement,

disse læseklubber eller være med til at

læse højt for at komme i poesiklubben.

eller vil du bare høre mere om mu-

starte en ny, så kontakt bibliotekar Helle

Du er velkommen til bare at komme og

lighederne, kan du kontakte Jeanette

Deleuran på tlf. 32 46 05 00 eller mail,

lytte til oplæsningen.

Jensen eller Marianne Bøgh på tlf. 32 46 05 00 eller

vo.hb.uk@taarnby.dk

Boxen

Minibio med børnefilm om søndagen og i skoleferierne Eftermiddagsfilm for voksne i udvalgte temauger Du kan booke Boxen og se en film med dine venner eller din familie. Du kan også spille Xbox 360 med Kinect

EFTERÅRETS FILM I BOXEN

FAMILIEFILM - i skolernes efterårsferie

TYSKE FILM

DOKUMENTARFILM – optakt til CPH:DOX

Mandag den 15. – fredag den 19. oktober

mail, bibliotek@taarnby.dk

Mandag den 22. – fredag den 26. oktober

Se arrangementet side 12

Mandag den 29. oktober – fredag den 2. november

Tirsdag den 4. september fortæller lit-

Vil du høre mere om eller

teraturanmelder Liselotte Wiemer om

tilmelde dig poesi-

nyere dansk og nordisk litteratur. Her

klubben, så kontakt bibliote-

kan du møde medlemmer fra læseklub-

kar Laura Michelsen på

Detaljeret program med filmtitler og spille-

berne og melde dig til en læseklub.

tlf. 32 46 05 00 eller mail,

tidspunkter kan afhentes på bibliotekerne to

Se omtale side 10

vo.hb.uk@taarnby.dk

uger før. Fri adgang – uden billetter

4

5


MØD DIN LOKALE AFTENSKOLE • Fredag den 24. august kl. 13 - 17 • Lørdag den 25. august kl. 10 - 14 Hovedbiblioteket

Rockcafé

Rockcafé

• Torsdag den 30. august kl. 19.00

Torsdag den 30. august

- Thereminet - den store æterharpe, ved Anders Reuss. Se omtale side 7

kl. 19.00 Hovedbiblioteket

• Torsdag den 27. september kl. 19.00 AOF Amager byder velkommen

• Torsdag den 25. oktober kl. 19.00

til introduktion til den kommen-

• Torsdag den 29. november kl. 19.00

DEN STORE ÆTERHARPE

de sæson.

Hovedbiblioteket

ved Anders Reuss

Kig forbi og få en gratis prøvetime i

ROCKCAFÉ

Anders Reuss, musiker og journalist,

Zumba, Latin Jazz, Tai Chi eller Qi Gong.

ved musikbibliotekarerne

fortæller historien om verdens første

AMAGER

Bliv inspireret af AOFs dygtige blomster-

elektroniske musikinstrument. Thereminet

dekoratører og se udstillingerne af patch-

Er du vild med rock og har du lyst til at

er et meget usædvanligt instrument,

work, pergamano samt flotte eksempler

dyrke din interesse i fællesskab med

som man spiller på uden at røre ved det.

på, hvad elever har suppleret garderoben

andre? Så er Tårnby Biblioteks rockcafé

Denne aften kan du på nært hold opleve,

med på et sykursus.

måske noget for dig.

hvordan det går for sig.

Mød en af AOFs IT-undervisere, der kan

Her kan du i hyggeligt selskab med

Instrumentet blev opfundet i 1919 og har

hjælpe med at finde det rette kursus til dig.

andre musikinteresserede dyste i parat-

siden været brugt i musik af så forskel-

Der vil være musikalske indslag, som sko-

viden om musik og høre foredrag og

lige navne som John Cage, Beach Boys,

lens musiklærere står for.

oplæg om interessante navne fra hele

Led Zeppelin, Portishead og i temaet til

AOF Amagers medarbejdere vil være til

rockens mere end 60-årige historie.

tv-serien Midsomer Murders.

stede for at svare på spørgsmål og give

Temaerne for september, oktober og

Fortællingen om den geniale opfinder,

på theremin med blandt andre Thomas

råd og vejledning.

november kan du selv være med til at

russeren Léon Theremin, er samtidig

Knak (Opiate), Per Buhl Acs & Vagn Ols-

Det fulde program kan ses på www.aof-

bestemme.

en fascinerende historie om revolution,

son (No Knox) og The Tremolo Beer Gut.

amager.dk fra ca. den 15. august.

De annonceres senere på taarnbybib.dk

koldkrig og kærlighed.

Programmet kan også hentes på AOFs kon-

og på Facebooksiden Musik i Tårnby.

tor, Tårnby Torv 5 eller på Hovedbiblioteket. Fri adgang - uden billetter 6

THEREMINET –

Efter foredraget fortsætter rockcaféen Anders Reuss har arbejdet i pladebran-

Fri adgang – uden billetter undtagen til

chen og spillet i grupperne Naked, Port

rockcaféen den 30. august

Friendly og Death Tothe. Han har optrådt

med musikquiz. Billetpris: 30 kr. 7


p2 lytteklub

biblioteksfest Søndag den 2. september Hovedbiblioteket

• Tirsdag den 4. september kl. 11.00 Børnekoncert

Tårnby Kommune har i 2012 fået en pris

ved Karen Mukupa

som Årets bibliotekskommune i Region

- om Mahler • Tirsdag den 2. oktober – om Purcells Dido og Æneas

Lytteklubberne er et samarbejde mellem landets biblioteker og Danmarks Radios P2.

• Tirsdag den 6. november

Hovedstaden.

Sammen med sit band synger og fortæl-

Desuden udvider Hovedbiblioteket åb-

ler Karen Mukupa historier for børnene.

– åbent tema

ningstiden. Begge dele vil vi gerne fejre.

Historierne har Karen Mukupa hentet på

Se de nye åbningstider på bagsiden

rejser og fra barndommen i Tanzania –

Alle dage kl. 19.00

flere af dem har hun genfortalt i bøgerne

Hovedbiblioteket

• Tirsdag den 4. december – om Stravinskijs le Sacre du printemps

Temaet for november kan du selv være med til at bestemme. Det annonceres senere på taarnbybib.dk og på facebooksiden Musik i Tårnby. Billetpris: 30 kr.

Alverdens hekse og troldmænd og Tag hele familien med og nyd en dejlig

Prinsessehistorier fra hele verden.

P2 LYTTEKLUB

søndag på biblioteket.

Karen Mukupa er kendt som vært på

– for dig, der holder af klassisk musik

børneprogrammet Kidchen – og selvfølgelig som musiker. Fri adgang uden billetter

Holder du af klassisk og har du lyst til at dyrke din interesse i fællesskab med andre? Så er P2 Lytteklub på Tårnby Bibliotek måske noget for dig.

Mad og drikke

Vi lytter til den klassiske musiks ho-

Biblioteket byder også på lidt at spise og

vedværker, diskuterer dem og får dem

drikke efter koncerten.

belyst fra forskellige vinkler. Du er velkommen, uanset om du først lige er

Skattejagt

begyndt at lytte til klassisk musik eller er

I løbet af dagen kan børnene deltage i

en erfaren lytter.

en spændende skattejagt rundt i biblio-

Vært ved lytteklubberne er Palle And-

tekets kroge.

kjær Olsen. Han er cand. mag. i dansk og musik og medforfatter til bøgerne Nutidig dansk musik og Ny musik efter 1945.

8

9


Foredrag

Seniorsurfdag

Foredrag

Tirsdag den 4. september

Torsdag den 13. september

Søndag den 16. september

kl. 19.00

kl. 9.00 - 16.00

kl. 14.00

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket EN BAGGÅRDSROD I KØBENHAVN

HVAD SKAL VI LÆSE? - en tour de force gennem nyere dansk og nordisk litteratur

ved Allan Mylius Thomsen

ved Liselotte Wiemer

Forfatteren og byhistorikeren Allan Mylius Thomsen giver et fængslende

Med udgangspunkt i de seneste års

TAG MED PÅ DIGITAL SKATTEJAGT

tidsbillede af en proletardrengs opvækst

vigtigste danske og nordiske bøger vil

Tårnby Hovedbibliotek inviterer til åbent

på det ydre Nørrebro i 1950’erne. Han

litteraturanmelder og cand. phil. Lise-

hus for alle seniorer, der i dag ikke

fortæller om de små, overfyldte lejlig-

lotte Wiemer prøve at indkredse hvilke

bruger computeren eller internettet.

heder, baggårdene, gadekrigene og

tendenser, bevægelser og forfattere,

Den 13. september er landsdækkende

drengestregerne. Om arbejderfamilier-

man skal lægge særligt mærke til. Er der

Seniorsurf-dag 2012, hvor ældre og an-

nes solidaritet og sammenhold – og om

noget helt nyt i gære? Og hvilke bøger

dre interesserede får mulighed for prøve

drømmen om større materiel velstand

bør du absolut læse?

internettet og gå på digital skattejagt.

og lykke. Erindringerne er krydret med

Foredraget er for læsekredse og alle

Bag arrangementet står Ældremobilise-

byhistoriske, faktuelle oplysninger, der

andre læselystne.

ringen, Ældre Sagen, landets biblioteker

sætter ”det glemte årti” i samfundshisto-

og IT- og Telestyrelsen. DR har produ-

risk relief.

ceret skattejagten, hvor der er mulighed

Foredraget arrangeres i anledning af, at

for at vinde fine præmier.

temaet for årets Golden Days festival er

Vi er til rådighed dagen igennem til en

1950´erne.

Billetpris: 30 kr.

snak om mulighederne med computer og internet.

Billetpris: 30 kr.

Fri adgang - uden billetter

10

11


Foredrag

Kabaret

Tirsdag den 18. september

Torsdag den 20. september

Torsdag den 20. september

• Mandag den 24. september

kl. 19.00

kl. 14.00

kl. 19.00

• Mandag den 29. oktober

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

Filial Vestamager

• Mandag den 26. november

PÅ EVENTYR

BENNY – Livet er ikke det værste man har

LITTERATURCAFÉ

Alle dage kl. 16.00 – 17.30

SOM FRIVILLIG I BOLIVIA

ved Teatret OPtimis

ved Vivi Strunge Lind, Marianne Pedersen, Lone Kvist Madsen og Lise Lotte Larsen

Hovedbiblioteket

Litteraturcafé

sangeftermiddage

• Mandag den 17. december

ved Mia Andersen

Mia Andersen rejste i

Benny Andersens digte og

SYNG DIG GLAD

efteråret 2010 ud med

viser er fyldt med humor

ved Marianne Kragh

organisationen Projects

og humanisme, finurlig-

Bliver du også i godt

Abroad for at arbejde på

heder og overraskelser.

humør af at synge, og

et børnehjem i Bolivia. Mia

Allan Høier (sang) og Erik

kan du lide at synge

fortæller om, hvordan det

Axel Wessberg (guitar)

sammen med andre?

var at bo hos en værtsfa-

fra Teatret OPtimis har

Så kom til sangefter-

milie i Bolivia, blive en del

bygget kabaretten kro-

middag på Hoved-

af en fremmed kultur og samarbejde med

nologisk op om Benny Andersens liv og kar-

det lokale personale på børnehjemmet.

riere – i høj grad fortalt gennem hans egne

Hør om en side af Bolivia, som de færreste

erindringer, prosastykker og digte.

Kom og bliv inspireret til nye læseople-

måneden og synger lyset og glæden frem

har oplevet og få indblik i livet som frivillig

En humoristisk og glædespredende kabaret,

velser!

med korleder og musikpædagog Marianne

i et udviklingsland - med fortællinger, der

hvor man lærer Benny Andersen og hans

Vi vil over en kop kaffe eller te fortælle

Kragh ved klaveret.

varmer hjertet og sjælen.

uimodståelige viser som f.eks. Svantes lyk-

om et udvalg af sæsonens nye bøger og

Programmet er årstidens højskolesange,

Foredraget ledsages af Mias farverige billeder.

kelige dag, Vennesang og Go´ nu nat bedre

andre gode læseoplevelser, vi har haft.

revyviser og minder fra den danske sang-

Projects Abroad er en international orga-

at kende.

Du må meget gerne selv medbringe en

skat. Marianne Kragh vælger de indle-

nisation med 20 års erfaring i at arrangere

Arrangementet er fortrinsvis for bibliotekets

bog og dele en læseoplevelse med os

dende sange, men der er masser af plads

socialt, frivilligt arbejde i 27 forskellige

hjemmelånere.

andre, men du er også velkommen til

til sangønsker fra deltagerne.

udviklingslande.

Resterende billetter kan afhentes gratis

bare at møde op og lytte.

Vi serverer kaffe og te til sangen. Alle er

biblioteket. Vi mødes den sidste mandag i

eller bestilles pr. telefon fra torsdag Gratis billetter 12

den 13. september.

velkomne uanset alder og forudsætninger. Gratis billetter

Billetpris: 30 kr. 13


Foredrag

spilaften

strikkecafé

Tirsdag den 25. september

Onsdag 26. september

• Onsdag den 26. september

kl. 19.00

kl. 19.00

• Onsdag den 10. oktober

Hovedbiblioteket

Kastrup Bio

• Onsdag den 24. oktober • Onsdag den 7. november

UPSTAIRS – DOWNSTAIRS

BRÆTSPILAFTEN FOR VOKSNE

ved Lise Lotte Frederiksen

Har du lyst til at teste din viden om hvad

• Onsdag den 5. december

som helst, eller synes du, at du kan tv-

Alle dage kl. 16.30 – 18.30

Igen i år får vi besøg af cand. mag. Lise

serien Matador forfra og bagfra?

Hovedbiblioteket

Lotte Frederiksen, der på Klassikerdagen

Så tag dig selv og evt. naboer, venner, fami-

vil give os et foredrag i ord og billeder

lie eller kollegaer med til en hyggelig aften,

STRIKKECAFÉ PÅ HOVEDBIBLIOTEKET

om livet ”below stairs” og ”upstairs”.

hvor I kan prøve at spille Bezzerwisser eller

ved Birgit Lind og Lene Lyksborg

Lise Lotte fortæller om butlerens rolle i

Matador – et spørgsmålsspil om Korsbæk.

litteraturen og i filmens historie samt om

Undervejs er der

Har du lyst til at strikke eller hækle, og

fremstillinger af herskab og tjenestefolk

kaffe, te og lidt til

har du lyst til at mødes med andre og få

i dansk og engelsk litteratur. Vi hører om

den søde tand.

inspiration, så kom og deltag i strikke-

Downton Abbey serien, om den oprinde-

caféen. Strikkecaféen er for alle, men det Du kan tilmelde dig

er en fordel, at du kan strikke eller hækle

maner, hvor butlere

og komme på hold

lidt. Vi vil gerne hjælpe, men vi kan ikke

står centralt.

med nye spænden-

undervise.

de mennesker,

Medbring garn og pinde, så sørger vi for

lige tv-serie Upstairs, Downstairs og ro-

Billetpris: 30 kr. 14

- med besøg af strikdesigner Hanne Falkenberg – se omtale side 26 • Onsdag den 21. november

I LITTERATUREN

Til foredraget ser-

eller du kan tilmelde et helt hold på mail,

kaffe, te og masser af inspiration fra

veres kaffe, te og

bibliotek@taarnby.dk, senest mandag den

bibliotekets håndarbejdsbøger.

kage af vore egne

24. september.

tjenestefolk.

Husk at skrive hvilket spil du vil spille,

Fri adgang uden billetter,

antal deltagere samt dit navn og tlf.

undtagen til strikkecaféen den 7. november med Hanne Falkenberg

Gratis adgang - men husk tilmelding

(Billetpris: 30 kr.)

Se også arrangementet side 25 15


Foredrag

Foredrag

Foredrag

Torsdag den 27. september

Mandag den 1. oktober

Torsdag den 4. oktober

kl. 19.00

kl. 19.30

kl. 19.30

Filial Vestamager

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

HOLD HJERNEN SKARP

AT OVERKOMME LIVET

REJSER I 51 LANDE

ved Poul Røpke

ved Lisbet Dahl

ved Mikkel Beha Erichsen

Forskning har doku-

I et meget personligt

menteret, at vi med

foredrag fortæller

Da Mikkel var 6 måneder gammel købte hans mor og

alderen bliver bedre

skuespiller og instruk-

far Nordkaperen sammen med nogle venner, og der-

til at træffe komplek-

tør Lisbet Dahl om

med var hans skæbne så at sige ”besejlet”. Siden da

se beslutninger, men

sit private og profes-

har Mikkel besøgt 51 lande rundt om i verden. Dels

arbejdshukommelsen

sionelle liv. Det er

ombord på Nordkaperen med sin far Troels Kløvedal

og sanseapparatet

historien om livet med

som skipper, men også som skipper på eget skib, som

trænger til et eftersyn.

fem børn med fem

rejsende journalist, og på eventyr med sin egen familie.

Psykolog Poul Røpke fortæller, hvordan

forskellige mænd, en

Mikkel bliver ofte mødt med sætningen; ”Hvor er du

man udvikler skarpe hjerner samt reduce-

utrolig karriere på

heldig sådan at kunne rejse rundt”. Ja, men alle rejser

rer risikoen for alzheimers. Det er viden-

de skrå brædder, en

har sine omkostninger, og kræver ofte et stort forar-

skabeligt bevist, at hjernen kan udvikle nye

problematisk men lykkelig barndom med en

bejde for at kunne lykkes. Mikkel fortæller, hvordan

celler hele livet – under de rette betingelser.

højtelsket temperamentsfuld mor og om sor-

familien har indrettet sig i et kolonihavehus og lever

Hør hvordan du løbende kan udvikle dine

ger og glæder, forelskelser og skilsmisser.

sparsommeligt for at kunne få råd til at rejse, og om

kognitive evner såsom hukommelse, pro-

I foredraget tager Lisbeth Dahl udgangs-

hvordan man er nødt til at lære at reparere sin egen

blemløsning, overblik og samspillet mellem

punkt i sin bog At overkomme livet (1999),

motor og sy sit eget sejl. Men også om glæden ved at

højre og venstre hjernehalvdel. Dette kan

hvor hun reflekterer over sit liv, og ud fra

det så faktisk lykkes, og om suset når man oplever at

alle have gavn af - uanset alder.

sin dyrt købte livserfaring giver hun nyt

stå med sit eget liv i hænderne.

mod og gode råd fra sig. Billetpris: 30 kr. Billetter købes via AOF AMAGER

16

Billetpris: 60 kr.

Billetter købes via AOF AMAGER

Billetpris: 60 kr. 17


Sundhedsdage

Sundhedsdage Filial Vestamager Sundhedsdag påpå Hovedbiblioteket

på Filial Vestamager

Tirsdag den 9. oktober

Onsdag den 10. oktober

Onsdag den 10. oktober

Onsdag den 10. oktober

Filial Vestamager

Filial Vestamager

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

kl. 17.00 - 18.00

kl. 13.00 – 16.00

kl. 11.00 – 14.00

kl. 11.00 – 14.00

TIGERTRÆNING

Spilmesterskab i Just Dance 3

MÅL DIN SUNDHED

HVORDAN HAR DINE FØDDER DET?

Familiegymnastik ved Lise Steffensen

for de 10 til 14 årige

Få tjek på dit blodsukker, blodtryk, håndtryk og lungefunktion

Kom og slå dig løs med

Kom og få et gratis fodtjek. Statsautoriserede fodterapeuter fra Klinik for Fodterapi i Kastrup svarer på spørgsmål. Du kan også få tjek-

de sejeste moves i Just

Hvordan har du det? Har du lyst til at få

familiegymnastik.

Dance 3. Flotte præ-

tjekket dit helbred? Diabetesforeningen,

ket om du har fejlstillinger. Du kan høre om

Se nærmere i børneprogrammet. Billetpris: voksne 20 kr., børn 10 kr. Kun én voksen pr. barn

mier til de bedste.

Hjernesagen, Lungepatientforeningen

de forskellige former for tilskud, der findes til

og Gigtforeningen kommer på besøg.

behandling hos en statsaut. fodterapeut. Fri adgang – uden billetter

Tigertræning er en ny sjov slags

Tilmelding til biblioteket senest den 1. oktober.

Her kan du få målt dit blodsukker, dit blodtryk, dit håndtryk og din lungefunktion. Ved samme lejlighed har vi besøg

Onsdag den 10. oktober

Onsdag den 10. oktober

Filial Vestamager

Filial Vestamager

kl. 10.30 – 12.00

kl. 16.30-18.00

Onsdag den 10. oktober

om de fem patientforeningers arbejde.

Hovedbiblioteket kl. 16.00-16.50 for de 3-4 årige og deres forældre

Fri adgang – uden billetter

kl. 17.00-17.50 for de 5-6 årige og deres forældre

Sunde knogler hele livet

Pas godt på mælketænderne

TIGERTRÆNING

Apoteket inviterer til en snak

Tandpleje for de mindste ved Tårnby Kommunes Tandpleje

Familiegymnastik ved Lise Steffensen

mineraler er nødvendige for at

Kom og byt dit barns gamle tandbørste til

Tigertræning er en ny sjov

kroppen kan fungere normalt.

en ny. Få gode råd til tandbørstningen og

slags familiegymnastik.

Kom og hør, om du har behov

få svar på, hvordan dit barn bevarer sine

for ekstra tilskud.

sunde tænder.

Se nærmere i børneprogrammet. Billetpris: voksne 20 kr., børn 10 kr. Kun én voksen pr. barn

om sunde knogler. Vitaminer og

Fri adgang – uden billetter 18

af Prostataforeningen, og du kan du høre

Fri adgang – uden billetter 19


Sundhedsdag

på Hovedbiblioteket

Sundhedsdag

på Hovedbiblioteket

Onsdag den 10. oktober

Onsdag den 10. oktober

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

kl. 15.30 – 18.30

kl. 19.00

MAD-WORKSHOP

Foredrag

for børn og deres forældre

SLOW FOOD

ved foreningen Slow Food og Kastrupgårdsskolens SFO Valhalla

hvad, hvorfor og hvordan

Kom og lav mad sammen med

De fleste forældre kender det: Man ser-

Amalie Dynnes fra Slow Food

verer de samme retter lidt for ofte, fordi

København-Nordsjælland og bør-

børnene kan lide dem – også selv om

nene fra Valhalla.

måltiderne mange gange ikke er nogen

Vi tænder op under gryderne, og

smagsoplevelse for de voksne.

du kan selv være med til at be-

Men hvordan laver man om på det?

stemme, hvad der skal puttes i.

Kom og hør om slow food og få ny inspi-

Vi smager på maden i løbet af

ration af Katrine Klinken til spændende,

eftermiddagen.

hjemmelavet mad.

Kom og få inspiration til gode

Katrine Klinken er formand for Slow Food

måltider til hverdag og fest!

København-Nordsjælland og forfatter til

Fri adgang – uden billetter

ved Katrine Klinken

en lang række kogebøger for både børn og voksne. Hun brænder for familiens fælles måltider og mad, der er lavet af den rene vare. Mad med smag, nydelse

Slow Food Danmark er en forening, som arbejder for den gode mad, traditioner og nydelse af danske

og oplevelse. Billetpris: 30 kr.

råvarer produceret med respekt for naturen og omtanke for kommende 20 20

generationer.

21


Foredrag

Foredrag

Tirsdag den 16. oktober

Mandag den 22. oktober

Tirsdag den 23. oktober

kl. 19.00

kl. 19.00

kl. 19.00

Hovedbiblioteket

Filial Vestamager

Hovedbiblioteket

GOSPEL GENNEM TIDERNE

MINDFULNESS – den direkte vej

ved Steven Hart

ved Anne Hegtmann

ØL- og LITTERATURREJSE GENNEM TYSKLAND

Koncert-foredrag

ved Carsten Berthelsen

Gospelsanger og solist

Anne Hegtmanns foredrag er en kort

Steven Hart fortæller

introduktion til mindfulness. Mindfulness

Følg med på en spændende færd gennem

historien bag nogle af

er den direkte vej til at bruge dine men-

tysk litteratur, kultur og ølhistorie.

de gospelsange, som

tale ressourcer optimalt. Det er mental

Undervejs er der smagsprøver på det bedste

vi alle kender. Om de

styrke, følelsesmæssig robusthed og ev-

af det bedste.

musiktraditioner, som slaverne bragte

nen til at skabe de bedste resultater med

Carsten Berthelsen er foredragsholder og

med sig fra Afrika, deres omvendelse til

mindst mulig anstrengelse. Hør hvordan

forfatter med en brændende kærlighed til

kristendommen, grundlæggelsen af USA,

mindfulness kan hjælpe dig til at hånd-

populærkultur, kulturhistorie, stor musik,

den amerikanske borgerkrig og borgerret-

tere hverdagens udfordringer.

blændende billeder og øl!

tighedstiden.

Anne Hegtmann er mindfulness-instruktør

I 2007 udgav han sammen med Bo Tao Mi-

Koncerten byder på numre som Swing Low

hos Charlotte Mandrup.

Sweet Chariot, Amazing Grace, Down By The Riverside og We Shall Overcome. Steven Hart var i 15 år sanger i Etta Came-

AMAGER

Billetter via AOF

populære bogtitler fra Jane Austen til Jane

Billetpris: 60 kr.

Aamund.

rons gospelkor og har sunget kor for store

Han har også skrevet flere bøger om øl, bl.a.

navne som Céline Dion og Michael Bolton.

Ølrejsen. Øl og kultur i Europa og Ølrejsen til

En stemningsfuld rejse gennem gospel-

Berlin.

musikkens historie frem til 1970, i vekslen

I 2007 modtog Carsten Berthelsen Danske

Billetpris: 70 kr.

mellem sang og historiefortælling med

Ølentusiasters hæderspris for sin evne til

NB! Billetsalg fra

Nicholas Kingo ved klaveret.

at formidle viden om øl

tirsdag den 9. oktober

på en utrolig underhol-

(2 uger før arrangementet)

Billetpris: 30 kr. 22

chaëlis Underholdningskanonen – et opslagsværk med en gennemgang af mere end 80

dende måde. 23


Foredrag

Foredrag

Spilaften

Torsdag den 25. oktober

Torsdag den 25. oktober

Tirsdag den 30. oktober

Tirsdag 6. november

kl. 15.30-17.00

kl. 19.30

kl. 19.00

kl. 19.00

Filial Vestamager

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

KLASSISK MUSIKCAFÉ

VREDE ER MIT MELLEMNAVN

SÅDAN FÅR DU DIT BARN TIL AT SOVE

Brætspilaften for voksne

ved Søren Markvard

ved Lisbeth Zornig Andersen

ved Helen Lyng Hansen

Caféeftermiddag

Har du lyst til at teste din viden om hvad I anledning af Spil Dansk-dagen spiller

Næsten daglig bliver vi

Det kommer bag på mange

som helst, eller synes du, at du kan tv-

tidligere musikbibliotekar Søren Markvard

konfronteret med grufulde

nybagte forældre, at der kan

serien Matador forfra og bagfra?

lette og lystige klassiske toner fra sin cd-

historier om børn, der bliver

være så mange problemer

Så tag dig selv og evt. naboer, venner,

samling og krydrer musikken med muntre

svigtet – uden at myndig-

med de små vidunderbørns

familie eller kollegaer med til en hyggelig

minder fra sit virke gennem mange år

hederne griber ind. Lisbeth

søvn. Sundhedsplejerske

aften, hvor I kan prøve at spille Bezzer-

Helen Lyng Hansen giver

wisser eller Matador – et spørgsmålsspil

ved Tårnby Kommunebiblioteker.

Zornig Andersen, formand

Naturligvis vil musikken på sådan en dag

for Børnerådet 2010 – 2012, fortæller i sin

gode råd om børns søvnmønster, ud-

om Korsbæk.

primært være dansk, men afstikkere

bog Vrede er mit mellemnavn (2011), at hun

viklingstrin og behov for tryghed. Når du

Undervejs vil der være kaffe, te og lidt til

til andre musikalske dele af verden kan

selv var et af disse børn.

forstår det, ved du også, hvorfor det ikke

den søde tand.

bestemt ikke udelukkes.

Hun beskriver sin egen opvækst i et

hjælper bare at lukke døren og sige godnat.

Du kan tilmelde dig selv og komme på

”under-Danmark”, som er ukendt for de

Hør hvordan du kan hjælpe dit barn - og dig

hold med nye spændende mennesker,

fleste. Et liv fyldt med vold, druk, seksuelle

selv - til at få en sund nats søvn.

eller du kan tilmelde et helt hold på mail,

overgreb, sult og frygt.

Helen Lyng Hansen er forfatter til bogen

bibliotek@taarnby.dk, gerne en uge før

Kun få voksne hjalp den lille pige, men nok

Helens bog om børn & søvn: sådan får du

arrangementet.

til, at det lykkedes Lisbeth Zornig Andersen

dit barn til at sove (2012), og hun besva-

Husk at skrive hvilket spil du vil spille,

at komme væk fra miljøet og bryde den

rer spørgsmål om alt vedr. børns trivsel på

antal deltagere samt dit navn og tlf.

sociale arv. Hun tog en universitetsuddan-

www.netsundhedsplejerske.dk

Gratis adgang - men husk tilmelding

nelse, har i dag sit eget firma og er mor til

Arrangementet afholdes i samarbejde med

Se også arrangementet side 14

fem. En ægte mønsterbryder.

Foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Billetpris: 30 kr.

i Tårnby. Billetter via AOF AMAGER

24

Billetpris: 60 kr.

Billetpris: 30 kr. 25


Strikkecafé

Caféeftermiddag

Foredrag-koncert

Onsdag den 7. november

Onsdag den 7. november

Torsdag den 8. november

Fyrre år senere blev TømrerClaus opsøgt

kl. 16.30 – 18.30

kl. 16.00 – 17.30

kl. 19.30

af forfatteren Peter Øvig Knudsen, som

Hovedbiblioteket

Filial Vestamager

Hovedbiblioteket

var i gang med at skrive sin bog om Thylejren. Mødet førte til, at de to sammen

STRIK MED HANNE FALKENBERG

NORDISKE STEMMER

HIPPIE

med TømrerClaus´s kæreste, Marianne

Oplæsning ved Laura Michelsen

ved Peter Øvig Knudsen og TømrerClaus

Sonntag, har dannet en trio, som live opfører bogen Hippie.

Strikning har været en del af strikdesigner Hanne Falkenbergs liv, siden

I oktober måned udkommer 2. bind af

Peter Øvig læser op og fortæller om

hun som 5-årig strikkede et par sokker

Peter Øvig Knudsens værk Hippie 1-2.

arbejdet med bogen, og de to andre

til sin far. Siden er det blevet til rigtig

Bogen fortæller hvordan tusindvis af

leverer musikken.

mange modeller.

unge hippier i sommeren 1970 forsøgte

Tag med på et trip 40 år tilbage til

Kom og hør Hanne Falkenberg fortælle

at skabe et nyt samfund med totalt

Thylejren i selskab med Peter Øvig og

om sit liv med strik og se et udvalg af

demokrati og frigjort lyst på en sandet

TømrerClaus.

hendes flotte tidløse designs.

og forblæst mark i Thy. Billetter via AOF

Eksperimentet Thylejren varede i 74 Billetpris: 30 kr.

Imens novembermørket sænker sig

dage og blev kulminationen på tre års

udenfor, rykker vi sammen i stearinlysets

bevidsthedsudvidende oprør.

skær og nyder en god historie, ikke fra de

En af deltagerne var den unge

varme, men fra de nordiske lande. Der er

tømrer Claus Pedersen, som rej-

både morskab og alvor, latter og eftertanke

ste derop med sin værktøjskas-

at hente, når Laura læser højt af to fremra-

se og en elektrisk guitar for at

gende nordiske fortællere, P.O. Enquist og

være med. Ligesom hundredvis

Jørn Riel, der tager os med til Nordsverige

af andre unge blev hans liv for-

og Grønland. Og nu vi er i Grønland, kan

andret de næste uger, og under

det være vi også når en fortælling af Knud

navnet TømrerClaus blev han en

Rasmussen.

vigtig figur i dansk rockmusik,

Der er kaffe, te og kage til oplæsningen.

bl.a. som guitarist i Skousen &

AMAGER

Billetpris: 60 kr.

Ingemann. Gratis billetter 26

27


Nordisk spildag

Oplæsning

Foredrag og vurdering

Lørdag den 10. november

Mandag den 12. november

Tirsdag den 13. november

i hele åbningstiden

kl. 19.00 – 20.00

kl. 19.00

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket Efter sin uddannelse som guldsmed

NORDISK SPILDAG

MANGFOLDIGHED I NORDEN

SMYKKER OG DIAMANTER

arbejdede Ragnar R. Jørgensen i både

ved Laura Michelsen

– hvad er det værd?

USA, Norge og Sverige, og siden 1999

ved Ragnar R. Jørgensen

har han været selvstændig smykke-

For tredje år i træk slår biblioteker

designer i København.

i hele Norden dørene op for Nordisk

Mikko Virtanen har et

Spildag. Velkommen til en sjov dag for

problem. Han er en svensk

Smykkernes verden er et spændende

hele familien, hvor du kan se og prøve

mand lukket inde i en finsk

univers af ædelstene, guld og fint kunst-

Hver deltager kan få vurderet

en masse forskellige konsolspil.

mands krop. Vi møder Mikko

håndværk.

1 smykke ad gangen.

Detaljeret program følger senere.

i den finske forfatter Miika

Den internationale designer og guldsmed

Nousiainens bog Hindbær-

Ragnar R. Jørgensen fortæller om sin

bådflygtningen, som Laura

karriere i smykkebranchen – en verden

Fri adgang – uden billetter

læser højt fra, når vi traditionen tro mødes

præget af stor lukkethed og mange branche-

i skumringen for at fejre nordisk litteratur

hemmeligheder.

og fortælletradition.

Foredraget berører smykkernes historie,

Oplæsningen er en del af den årligt tilbage-

design, forfalskninger og forsikring, og

vendende begivenhed, hvor man læser det

han giver tips og gode råd om køb.

samme stykke litteratur op på tusindvis

Efter foredraget er der mulighed for at

af biblioteker, skoler og forsamlingshuse

stille spørgsmål og få vurderet egne med-

rundt om i Norden på hver sit modersmål

bragte smykker.

på præcis samme tidspunkt. Temaet er i år

Måske har du et gammelt arvestykke

Mangfoldighed i Norden.

liggende, som du ikke rigtig bruger.

Efter oplæsningen byder vi på en lille nor-

Ragnar R. Jørgensen kan hjælpe dig med

disk forfriskning.

at vurdere det og evt. foreslå nye anven-

Billetpris: 30 kr.

delsesmuligheder for dit smykke. Gratis billetter 28

29


Litteraturcafé

Glasloppemarked

Torsdag den 15. november

Lørdag den 17. november

Tirsdag den 20. november

kl. 19.00

kl. 9.00 – 15.00

kl.18.30

Filial Vestamager

Hovedbiblioteket

Filial Vestamager

LITTERATURCAFÉ

glasloppemarked

ved Vivi Strunge Lind, Marianne Pedersen, Lone Kvist Madsen og Lise Lotte Larsen

Foredrag

KOM GODT I GANG MED DIN SLÆGTSFORSKNING - FOR BEGYNDERE ved Susanne Bratløv Fuglsang og Gitte Christensen

Se glas i alle afskygninger, når Glashistorisk Selskab Holbæk i samarbejde

Susanne Bratløv Fuglsang, formand for DIS-Danmark, og Gitte Christensen,

med Tårnby Bibliotek arrangerer et

medforfatter af hæftet Slægtsforskning på nettet, fortæller hvordan man

kæmpe glasloppemarked. Her er rig

kommer godt i gang med slægtsforskning.

mulighed for at finde det glas, du mang-

DIS-Danmark er et forum for databehandling i slægts-, personal- og

ler til dit stel, en flot vase eller en antik

lokalhistorie.

pynteting. Du må gerne tage dit eget glas med for at få oplysninger og måske

Billetpris: 30 kr.

en vurdering af glasset. Fri adgang – uden billetter Kom og bliv inspireret til nye læseoplevelser! Vi vil over en kop kaffe eller te fortælle om et udvalg af sæsonens nye bøger og andre spændende bøger, vi har læst. Du må meget gerne selv medbringe en bog og dele en læseoplevelse med os andre, men du er også velkommen til bare at møde op og lytte. Gratis billetter 30

31


Foredrag

Foredrag

Torsdag den 22. november

Tirsdag den 27. november

om man nærmer sig til lands, til vands eller

kl. 19.00

kl. 19.00

i luften.

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

Vi tager forskud på glæderne og inviterer til

ET LIV UNDER HIMLEN

DEN BLÅ PLANET

Horsted, faglig direktør ved Danmarks

F-16 - oplevelser på danske vinger

ved Kim Herforth Nielsen og Jesper Horsted

Akvarium, og Kim Herforth Nielsen, arkitekt

en spændende aften i selskab med Jesper

ved Thomas Kristensen

der har tegnet huset.

Har du lyst til at komme tæt på Flyvevåbnets operationer under øvelser og i krig?

marts 2013. Dermed udløses spændingen

Kim Herforth Nielsen fortæller om tankerne

Vil du høre om livet som jagerpilot, når man med kort varsel skal forberede et

omkring det imponerende byggeri, som vi

bag byggeriet, og Jesper Horsted fortæl-

afskedsbrev til familien?

har kunnet følge på tæt hold siden første

ler om alle de spændende aktiviteter, som

Thomas Kristensen, født på Amager og student fra Tårnby Gymnasium, begyndte

spadestik blev taget i 2010.

Den Blå Planet vil byde på, når alle fiskene

efter studentereksamen på en uddannelse inden for militæret. En dag fik han lyst

Den Blå Planet er et enestående byggeri,

er flyttet ind.

til at prøve livet som jagerpilot, og han tog den lange uddannelse i Danmark og

som skal rumme Nordeuropas største og

USA. Den beslutning har siden givet ham mange udfordringer og spændende ople-

mest moderne akvarium. Som en markant

velser. Han har deltaget i operationer på Balkan, i Afghanistan og senest i Libyen.

skulptur ligger ”hvirvelstrømmen” ved

Oplev Thomas Kristensens åbenhjertige fortælling og overvejelser om at skulle gå i

Amagers kyst og kan ses af alle, uanset

krig. Det giver stof til eftertanke. Billetpris: 30 kr.

32

MAA og grundlægger af arkitektfirmaet 3XN, Nu sker det snart: Den Blå Planet åbner i

Billetpris: 30 kr.


Forfatteraften

Litteraturbanko

Caféeftermiddag

Onsdag den 28. november

Tirsdag den 11. december

Fredag den 14. december

kl. 19.00

kl. 19.00

kl. 16.00 – 17.30

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

Filial Vestamager

DET SYVENDE BARN

LITTERATURBANKO

JULE- OG VINTERSANGE PÅ VESTAMAGER

ved Erik Valeur

ved Laura Michelsen

ved Marianne Kragh

Erik Valeur har i mange år været kendt af flere

Hvor i Sverige foregår Camilla

Kom i rigtig julestemning, når vi med kor-

som cavlingprisvindende journalist, men efter ud-

Läckbergs krimiserie?

leder Marianne Kragh ved klaveret synger

givelsen af hans første roman Det syvende barn

Hvad er titlen på Hans Scherfigs

nye og gamle danske julesange og engelske

(2011) er han nu blevet kendt af endnu flere som

roman om den sorte skole, som

christmas carols.

forfatter. Bogen kom flyvende fra start med flotte

delvis bygger på egne erindrin-

Vi serverer kaffe og te til sangen.

anmeldelser og fik først Danske Banks debutant-

ger?

Alle er velkomne uanset alder og

pris på BogForum 2011 og siden DR Romanprisen

Hvilken forfatter har boet på

forudsætninger.

2012 i foråret.

Haiti, vakt forargelse med sine erindringer

De knap 700 sider er et kig på vores samfund,

og ved en masse om cykelløb?

men først og fremmest er det historien om syv

Kan du svare på disse spørgsmål, og har

børn, der bliver givet væk til adoption lige efter

du lidt held i sprøjten, bliver det måske

fødslen og tilbringer deres første tid sammen

dig, der får hele pladen fuld, når vi spiller

på spædbørnehjemmet Kongslund. Erik Valeur

litteraturbanko i Rotunden på Hovedbiblio-

tilbragte selv de første to år af sit liv på et spæd-

teket. Der er gode præmier, nyttig viden

børnehjem i Skodsborg og fortæller, at der er

og masser af julestemning i luften, så hold

meget af hans egen historie med i bogen.

en pause fra juleræset og giv dig selv en

Billetpris: 30 kr.

chance for at vinde en julegave på forskud. Billetpris: 30 kr. Der serveres kaffe og te til bankospillet. Gratis billetter 35


Tårnby Kommunebiblioteker Billetbestilling: Billetter kan afhentes eller bestilles pr. telefon 1 uge før på det bibliotek, hvor arrangementet afholdes. Der kan være betaling ved visse arrangementer. Prisen vil stå under det enkelte arrangement. Ved telefonbestilling opkræves et gebyr på 5 kr. uanset om billetterne er gratis eller ej. Ved arrangementer der afholdes af AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker, AMAGER

købes billetter på tlf. 32 51 14 95 eller via www.aof-amager.dk.

HOVEDBIBLIOTEKET

Tlf. 32 46 05 00

Ekspedition/billetbestilling: Tlf. 32 46 05 20 Stads- og lokalarkivet

FILIAL VESTAMAGER

Tlf. 32 53 54 99

Ugandavej 111, 2770 Kastrup

Kamillevej 10, 2770 Kastrup

tlf. 32 46 05 00

Åbningstider fra den 1. september 2012: Mandag - torsdag:

Kl. 9 – 20

Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag

Kl. 13 – 19

Onsdag

Kl. 10 – 16

Fredag

Kl. 12 – 16

Lørdag

Kl. 10 – 14

Tirsdag 1. september – 31. december Kl. 9 – 22 Fredag

Kl. 9 – 17

Lørdag

Kl. 9 – 15

Søndage 1. september – 30. april:

Kl. 9 – 1

Ret til ændringer forbeholdes. Se i øvrigt informationsannoncen i lokalaviserne eller gå på nettet taarnbybib.dk

36

Det sker i Tårnby Se arrangementer i hele Tårnby Kommune. Find linket på kommunens og bibliotekets hjemmesider. I samarbejde med KultuNaut.

Arrangementer Arrangementervoksne voksne Efterår forår 2007 2012

Tryk: Rosendahls Schultz, layout: Anne Petersen, Efterår 2012/2800

Resterende billetter sælges ved indgangen.

Voksen arrangementer efteråret 2012  

Oversigt over Tårnby Kommunebibliotekers arrangementer for voksne i efteråret 2012