Page 1

Tårnby Kommunebiblioteker

kets liote 3 b i b 1 le til al nuar 20 r e t t a bille 1. j stille r t den 1 e b r ta lle be e sons u kø ved sæ n n u ka nter D: D angeme E H r NY ar

Arrangementer voksne

Forår forår 2007 2013 1


VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS ARRANGEMENTER VOKSNE | FORÅR 2013 NYHED: DU KAN NU KØBE ELLER BESTILLE BILLETTER TIL ALLE BIBLIOTEKETS ARRANGEMENTER VED SÆSONSTART - DEN 11. JANUAR 2013

BILLETBESTILLING Fra fredag den 11. januar er det

Billetter, der er bestilt mindre end 14

muligt at købe eller bestille billetter til

dage før arrangementets afholdelse, skal

alle forårets arrangementer. Billetterne

afhentes senest ½ time før arrangemen-

skal købes eller bestilles på det bibliotek,

tets start.

hvor arrangementerne afholdes. Ved telefonbestilling opkræves et gebyr Bestilte billetter skal afhentes senest 14

på 5 kr. uanset om billetterne er gratis

dage før arrangementet afholdes.

eller ej.

Ellers annulleres bestillingen, og billetten

Tårnby Hovedbibliotek 32 46 05 20

må bestilles på ny.

Vestamager Bibliotek 32 53 54 99

Ved arrangementer der afholdes af AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker købes billetter på tlf. 32 51 14 95 eller AMAGER

via www.aof-amager.dk. Resterende billetter sælges ved indgangen.

Forside: Lise Egholm, Christian Jungersen, Niels Skousen, Ellen Hillingsø


INDHOLDSFORTEGNELSE VB= Vestamager Bibliotek

side 5 side 6 side 7 side 8 side 8

19/1

side 21

Læse- og poesiklubber, HB

side 21

9/3

Pynt dit festbord v/ Trine Bramming VB

Strikkecaféer, HB

side 22

10/3

Kristian Leth - livemusik, HB

Scrapbooking workshop, HB

side 23

13/3 Forårsfortællinger, VB

side 23

14/3 Børn og unge med ADHD og ADD, HB

side 24

17/3

Rockcaféer, HB

24/1 Dorte Hygum Sørensen, gæst i Rockcaféen, HB

side 11 side 12

Novellekonkurrence

22/1 Den Blå Planet, HB

side 9 side 10

HB= Hovedbiblioteket

Sangeftermiddage v/ Marianne Kragh, HB

28/1 Udstilling, Tårnby midt i terrorsag, VB

side 12

31/1 Foredrag v/ Ellen Hillingsø, HB

side 13

4/2

PH i nyt lys v/ Hans Hertel, HB

side 14

DR-klub klassisk v/ Palle Andkjær Olsen, HB

side 15

Brætspilaftener, HB + Kastrup Bio

side 15

7/2

I mayaernes fodspor v/ Nikolaj Witte, VB

side 16

17/2

side 17

18/2 Agatha Christie v/ Lise Lotte Frederiksen, VB

Niels Skousen - livemusik, HB

side 17

19/2 Soldat i Afghanistan v/ Michael K. Lassen, HB

side 18

21/2 Litteraturcafé HB

side 18

26/2 Ham og mig v/ Maria Haaning, HB

side 19

28/2 Henrik Balling, gæst i Rockcaféen, HB

side 20

6/3

Mindfulness v/ Karin Ott, HB

side 20

7/3

Amagermanden v/ Claus Buhr, HB

9/3

Bogsalg, HB

Mød din lokale aftenskole AOF, HB

side 25 21/3 Beatpoesi v/ Claus Høxbroe og The Poet Bastards, HB side 26 4/4 På job i verdens brændpunkter v/ Simi Jan, HB side 27 8/4 Kom stærk ud af din angst v/ Lizl Rand, VB side 27 9/4 Litteraturcafé, VB side 28

11/4 Fordi du skal v/ Lise Egholm, HB

side 29

16/4 Mød forfatteren Christian Jungersen, HB

side 30

23/4 Novellekonkurrence, reception, HB

side 30 30/4 Kierkegaard for begyndere v/ Knud Michelsen, HB side 31

24/5 Kulturnat, Naturskolen

3


LEVENDE RUM

Foreninger og privatpersoner har mulighed for at afholde et offentligt tilgængeligt arrangement på biblioteket. Det kan f.eks. være et foredrag, en workshop eller en opvisning. Har du lyst til at lave et arrangement, eller vil du bare høre mere om mulighederne, kan du kontakte Poul Lerche-Thomsen på tlf. 32 46 05 00 eller mail: bibliotek@taarnby.dk.

4

Se arrangementerne den 19. januar side 8 og den 6. marts side 20.


NOVELLEKONKURRENCE Deltag i bibliotekets og Avisen 2770’s novellekonkurrence

Konkurrencen er lokal i år, så du skal enten

Vinderne kåres ved en reception på Verdens

bo eller arbejde på Amager for at deltage.

Bogdag tirsdag den 23. april kl. 17.00 på

Emnet er frit, så du kan skrive om alt mel-

Hovedbiblioteket.

lem himmel og jord. Det eneste krav til no-

1. Præmie: Gavekort til Bog&Idé à 500 kr.

vellen er, at den højst må fylde to A4 sider

2. Præmie: Gavekort til Bog&Idé à 200 kr.

med skriftstørrelse 12 eller 8000 anslag.

3. Præmie: Gavekort til Bog&Idé à 200 kr.

I år har vi en åben konkurrence for alle

5

mellem 0 og 100 år og en særlig ungdoms-

Novellen med dit navn, adresse, tlf.nr. og

konkurrence for unge op til 23 år. Du kan

alder mailes til lnm.hb.uk@taarnby.dk,

vælge at deltage i ungdomskonkurrencen,

emne: Novellekonkurrence, eller sendes

hvis du gerne vil bedømmes sammen med

til Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10,

andre unge. Man kan ikke deltage i begge

2770 Kastrup, att: Laura Michelsen, mrk.

kategorier.

Novellekonkurrence. Husk at angive om

Der er 1., 2. og 3. præmier i begge konkur-

du deltager i den åbne konkurrence eller i

rencer, og de to vindernoveller bringes i

ungdomskonkurrencen.

Avisen 2770 og på bibliotekets hjemmeside.

Juryen består af bibliotekar Laura Michelsen,

Der er deadline på novellekonkurrencen

redaktør af Avisen 2770 Ulf B. Bjørton og

fredag den 5. april kl. 12.00.

forfatter Sarah Engell. 5


LITTERATUR

LITTERATUR ORDLYD

LÆSEKLUBBER

POESIKLUBBEN ”ORDLYD”

Hovedbiblioteket lægger hus til læse-

Elsker du også digte,

klubber, som selv beslutter, hvilke bøger

poesi, lyrik og lyden

der læses. Læseklubberne mødes en

af ord? Det gør vi!

gang om måneden. Biblioteket hjælper

Vi vil gerne dele den

med at skaffe bøgerne samt artikler og

passion med dig i poesiklubben ”Ordlyd”.

anmeldelser af bøgerne.

Vi mødes den første torsdag i måneden kl. 19.00 på Hovedbiblioteket og læser

Vi har p.t. 4 læseklubber, der har plads

højt af digte vi elsker, digte vi undres og

til flere medlemmer.

overraskes over, digte vi forstår og digte

De holder møde en gang om måneden

vi slet ikke forstår. Du behøver ikke at

på onsdage kl. 15 på Hovedbiblioteket.

medbringe et digt eller læse højt for at komme i poesiklubben.

Hvis du har lyst at deltage i en af disse

Hvis du vil høre mere om

læseklubber eller

eller tilmelde dig poesi-

være med til at star-

klubben, så kontakt

te en ny, så kontakt

Laura Michelsen på mail:

Helle Deleuran på

lnm.hb.uk@taarnby.dk

tlf. 32 46 05 00

eller tlf.: 32 46 05 00.

eller mail: vo.hb.uk@taarnby.dk

6


STRIKKECAFÉ • Onsdag den 16. januar • Onsdag den 30. januar • Onsdag den 13. februar • Onsdag den 27. februar • Onsdag den 13. marts • Onsdag den 27. marts Alle dage kl. 16.30 på Hovedbiblioteket STRIKKECAFÉ PÅ HOVEDBIBLIOTEKET ved Birgit Lind og Lene Lyksborg

Har du lyst til at strikke eller hækle, og har du lyst til at mødes med andre og få inspiration, så kom og deltag i strikkecaféen. Strikkecaféen er for alle, men det er en fordel, at du kan strikke eller hækle lidt. Vi vil gerne hjælpe, men vi kan ikke undervise. Medbring garn og pinde, så sørger vi for kaffe, te og masser af inspiration fra bibliotekets strikke- og hæklebøger. Fri adgang – uden billetter.

7


WORKSHOP

FOREDRAG

Lørdag den 19. januar

Tirsdag den 22. januar

kl. 10.30 – 12.30

kl. 19.00

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

SCRAPBOOKING WORKSHOP

DEN BLÅ PLANET

ved Jette Endrup

ved Kim Herforth Nielsen og Jesper Horsted

Kom i gang med at

Den Blå Planet, der åbner i marts 2013, er et

scrapbooke. Hvordan

enestående byggeri, som skal rumme Nord-

får man sine klip til at

europas største og mest moderne akvarium.

blive scrapdesign?

Vi inviterer igen til en spændende aften i

På workshoppen lærer

selskab med Jesper Horsted, faglig direktør

vi at opbygge vores egne kort med

ved Danmarks Akvarium, og Kim Herforth

bl.a. håndlavede blomster og lave søde

Nielsen, arkitekt MAA og grundlægger af

gaveæsker. Jette Endrup introducerer

arkitektfirmaet 3XN, der har tegnet huset.

scrapteknikker, farvelære og brug af

Kim Herforth Nielsen fortæller om tankerne

specialværktøj.

bag byggeriet, og Jesper Horsted fortæller om

Hun har undervist i scrapbooking og

alle de spændende aktiviteter, som Den Blå Pla-

dekoration i flere år.

net vil byde på, når alle fiskene er flyttet ind.

Både nybegyndere og øvede kan del-

Foredraget er en gentagelse af arrangementet

tage.

den 27. november 2012 på Hovedbiblioteket.

Medbring saks og materialer

Billetpris: 30 kr.

eller eventuelt 50 kr. til spændende startpakke. Gratis billetter. Bemærk, begrænset antal billetter.

8


ROCKCAFÉ • Torsdag den 24. januar - Rockumentary - rockens gode historier i lyd og billeder Gæst: anmelder og journalist Dorthe Hygum Sørensen. (Se side 10) Billetpris: 30 kr. • Torsdag den 28. februar -Drømmen om det store gennembrud Gæst: Henrik Balling, guitarist og sangskriver i Gangway og producer for bl.a. Peter Sommer og Lise Westzynthius. (Se side 19) Billetpris: 30 kr. • Torsdag den 21. marts -Beatpoesi Gæster: Beatpoet Claus Høxbroe og bandet The Poet Bastards (Se side 25)

Billetpris: 30 kr.

• Torsdag den 16. maj Fri adgang – uden billetter Alle dage kl. 19.00 på Hovedbiblioteket ROCKCAFÉ ved Jacob Tolstrup Christensen og Per Reinholdt Nielsen

Holder du af rock, heavy metal, hiphop, soul, punk eller electronica, og har du lyst til at dyrke din interesse i fællesskab med andre? Så er bibliotekets rockcafé noget for dig. Her kan man i hyggeligt selskab med andre musikinteresserede dyste i paratviden i forskellige musikquizzer og høre foredrag og oplæg om rockens mere end 60 år lange og interessante historie fra Elvis til electronica. Desuden kan man kan møde spændende gæster fra den danske musikverden.

Husk, billetter fra den 11. januar

9


ROCKCAFÉ Torsdag den 24. januar kl. 19.00 Hovedbiblioteket ROCKUMENTARY - ROCKENS GODE HISTORIER I LYD OG BILLEDER Gæst: Dorte Hygum Sørensen

Både kvaliteten og antallet af dokumentarfilm om rockmusikere og bands er stærkt stigende. Den erfarne anmelder og journalist med blik for både musik og film, Dorte Hygum Sørensen, bliver interviewet om, hvad der skaber en god rockdokumentar og hvordan musik, billeder og fortælling spiller sammen. For eksempel i den fremragende film Searching For Sugerman, og

Herefter er der quiz med præmier om

hvordan en gruppe som Efterklang har

filmmusik og pladeomslag ved en af bib-

formået at udbygge deres univers via

liotekets brugere, Helle Sirich Andersen.

filmmediet. Dorte Hygum Sørensen har i en årrække skrevet om musik og dokumentarfilm for dagbladet Politiken og har desuden skrevet bøgerne Hiphop og Rock: fra rhythm and blues til mash up.

10

Billetpris: 30 kr.


SANGEFTERMIDDAGE •

Mandag den 28. januar

Mandag den 25. februar

Mandag den 29. april

Alle dage kl. 16.00 – 17.30 på Hovedbiblioteket SYNG DIG GLAD ved Marianne Kragh

Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge sammen med andre? Så kom til sangeftermiddag på biblioteket. Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger lyset og glæden frem med korleder og musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. På programmet er årstidens højskolesange, revyviser og minder fra den danske sangskat. Marianne Kragh vælger de indledende sange, men der er masser af plads til sangønsker fra deltagerne. Vi serverer kaffe og te til sangen. Alle er velkomne uanset alder og forudsætninger. Bemærk at vi ikke synger den sidste mandag i marts. Billetpris: 30 kr.

Husk, billetter fra den 11. januar

11


UDSTILLING

FOREDRAG

Mandag 28. januar – lørdag 16. februar

Torsdag den 31. januar

Vestamager Bibliotek

kl. 19.30 Hovedbiblioteket

TÅRNBY BIBLIOTEK MIDT I TERRORSAG ved Stads og Lokalarkivet

STRAM OP OG NAP EN MORFAR! ved Ellen Hillingsø

Foråret 1979: en mand sprænger

Der findes mange

i luften på Nytorv. Politiets efter-

markante kvinder i

forskning viste efterfølgende, at han var

Danmark, men kun

låner på Tårnby Hovedbibliotek. Politiet

én Ellen Hillingsø.

krævede derfor straks en liste over hvilke

Vi har mødt hende i et hav af roller både

bøger, han havde lånt. Deres mistanke

i film-, teater- og tv-sammenhænge. Ofte

var, at han havde lært at bygge bomber

roller hvor hun bliver tillagt stor autoritet.

ved bibliotekets hjælp.

Med en skøn selvironi udfordrer hun vo-

Kravet udløste en stor debat i biblioteks-

res selvhøjtidelighed og opfordrer til ær-

kredse, medier og Folketinget. Var det ri-

lighed - alle vores mangler og utilstræk-

meligt at udlevere en liste over mandens

keligheder bliver alligevel opdaget.

udlån? Grænsede det ikke til sindelags-

Hun orker ikke at løbe maraton - hun har

kontrol, når politiet holdt øje med, hvad

ondt i knæet og vil hellere spise kage. Når

folk læste? Bliver man morder, fordi man

hun mediterer, kalder hun det hvad det

læser en krimi?

er, nemlig at nappe sig en morfar. I bund er grund er vi gode nok, som vi

Udstillingen belyser Tårnby Biblioteks rolle

er, så hvorfor gøre livet mere besværligt

i bombesagen fra 1979. Den har tråde til

end det er?

nutiden, idet den forklarer hvordan udlån registreres i dag – en praksis, der er påvirket af debatten dengang. 12

Billetter købes via AOF AMAGER

Billetpris: 60 kr.


FOREDRAG Mandag den 4. februar kl. 19.00 Hovedbiblioteket PH I NYT LYS ved Hans Hertel

Der er tidligere skrevet flere bøger om Poul Henningsen, men nu har Hans Hertel skrevet ”bogen” om en af det forrige århundredes største danskere. Et mesterværk kaldte anmelderne PH - en biografi (2012), da den udkom. Hver en sten er vendt, hvert et notat læst og alle arkivalier gennemgået på den mest ihærdige og opdagelystne vis af Hertel, som muligvis er den person, der ved mest om PH. Arkitekten, satirikeren, folkeopdrageren, polemikeren, forfatteren, filminstruktøren, fritænkeren, lampemageren og livsnyderen PH, der i løbet af sit 70 år lange liv var med til at modernisere Danmark, og som konstant pirkede til vores selvgodhed. Professor Hans Hertel er ikke blot en fremragende skribent. Han er en morsom og fantasifuld foredragsholder, så der er lagt op til et foredrag med masser af indsigt, anekdoter og vid. Oplev ham fortælle om PH - samfundsrevseren over dem alle. Billetpris: 30 kr.

Husk, billetter fra den 11. januar

13


DR KLUB KLASSISK • Tirsdag den 5. februar - Edvard Griegs Peer Gynt

Som den ældste og mest lettilgængelige

• Tirsdag den 5. marts - Jean Sibelius’ 4. symfoni

og han gjorde det bl.a. i kraft af sin musik

• Tirsdag den 2. april - Carl Nielsens 5. symfoni

siden arrangerede i to kendte suiter.

af de tre opnåede Grieg først verdensry, til Ibsens Peer Gynt (1895-1897), som han

Af Sibelius’ i alt 7 symfonier er hans Alle dage kl. 15.00 på Hovedbiblioteket

4. symfoni i a-mol fra 1911 hans mest indadvendte, men måske også hans

GRIEG, SIBELIUS OG CARL NIELSEN

smukkeste. I denne symfoni søger Sibe-

Tre musikforedrag ved Palle Andkjær Olsen

lius at give den klassiske symfoni et nyt

Når man ude i den store verden taler om

Carl Nielsens 5. symfoni, der er færdig-

nordisk musik, så er det Edvard Grieg

gjort i 1922, er hans store livtag med

(1843-1907), Jean Sibelius (1865-1957)

modernismen. Symfonien er i to store

og Carl Nielsen (1865-1931), man først

satser, hvoraf den første er et uafgjort

kommer i tanker om. Selv om de levede

kæmpedrama mellem naturens og kultu-

og virkede for mere end 100 år siden, så

rens kræfter.

indhold.

lever de alle i bedste velgående i vor tids koncertsale.

Der serveres kaffe og te. Billetpris: 30 kr.

I en lille foredragsrække fortæller cand. mag. og forfatter Palle Andkjær Olsen om komponisterne og gennemgår med musik- og nodeeksempler tre af deres hovedværker, så man kan få et rigere udbytte af at lytte til musikken. 14


SPILAFTEN

FOREDRAG

• Tirsdag den 5. februar – Kastrup Bio

Torsdag den 7. februar

• Tirsdag den 5. marts - Hovedbiblioteket

kl. 19.00

• Tirsdag den 2. april - Kastrup Bio

Vestamager Bibliotek

• Tirsdag den 7. maj - Hovedbiblioteket I MAYAERNES FODSPOR ved Nikolaj Witte

Alle dage kl. 19.00 BRÆTSPILAFTEN FOR VOKSNE

Nikolaj Witte er filosof og glo-

Har du lyst til at teste din viden om hvad

betrotter. Han er specielt fa-

som helst, eller synes du, at du kan tv-

scineret af verdens kulturer,

serien Matador forfra og bagfra?

historie og religioner.

Så tag dig selv og evt. naboer, venner,

Mayaernes storhed var og

familie eller kollegaer med til en hygge-

er unik. Deres fortids glans

lig aften, hvor I kan spille Bezzerwisser

skinner stadig den dag i dag gennem præg-

eller Matador – et spørgsmålsspil om

tige tempelruiner og hellige ”højhuse” gemt

Korsbæk. I kan også prøve kræfter med

dybt inde i junglen. De nulevende mayaer er

brætspillene Carcasonne og Scrabble.

ikke mindre gådefulde med deres ritualer og

Undervejs er der kaffe og te.

tilbedelse af både de gamle guder og de nye

Tilmelding på bibliotek@taarnby.dk

kristne guder. Både rejsen og historien begynder ved

Gratis adgang

Mexico City, på toppen af solens pyramide. Nikolaj Witte fortæller videre om De Dødes Dag, oplevelsen af at vandre i fortiden blandt ruinerne, Belizes blandede folkeslag og de nulevende mayaer, der lever i vulkanernes skygge i Guatemalas højland. Billetpris: 30 kr.

Husk, billetter fra den 11. januar

15


BIBLIOTEKSKONCERT Søndag den 17. februar kl. 14.00 Hovedbiblioteket NIELS SKOUSEN Livemusik - 40 år i dansk rock

Siden Herfra hvor vi står udkom i 1971, har Niels Skousen fungeret som guitarist og skuespiller. I et utal af sammenhænge har han skrevet tekst og musik til dagligdagens sange. Inspireret af Bob Dylan droppede han studierne for at hellige sig musikken, hvilket resulterede i mange udgivelser gennem 70’erne. I 2002 fik han comeback med Dobbeltsyn, hvor omkvædet: ”Jeg er ikke egentlig utilfreds. Det er bare en bagskid, der har varet siden ’68” trækker tråden tilbage. Seneste udgivelse Lyt til din coach fra 2010 omhandler nutidens udfordringer. Så stilen er lagt: denne første bibliotekskoncert bliver opført af en ægte troubadour, som har rejst de danske landeveje tynde, inden han for et år siden udgav erindringerne Herfra hvor jeg står. Musikken krydres med causerier og anekdoter fra tiden. Billetpris: 30 kr.

16

Husk, billetter fra den 11. januar


FOREDRAG

FOREDRAG

Mandag den 18. februar

Tirsdag den 19. februar

kl. 19.00

kl. 19.00

Vestamager Bibliotek

Hovedbiblioteket

AGATHA CHRISTIE – DØDEN PÅ NILEN

SOLDAT I AFGHANISTAN

ved Lise Lotte Frederiksen

- en hverdag ved frontlinjen ved Michael Kattrup Lassen

I generationer har

Danmark har været aktiv i krigen i Afgha-

Agatha Christie

nistan siden 2002, og tusindvis af danske

(1890–1976) fået

mænd og kvinder har gjort tjeneste i den

læsere til at gyse

langvarige krig.

velbehageligt over

Soldat Michael Kattrup Lassen fortæller om

hendes sindrigt ud-

sin udsendelse, hvorfor de danske soldater

tænkte mordgåder.

gør det, hvordan det er at komme hjem, og

Vi er mange der

hvorfor han ikke ville have været foruden.

er kommet til kort

I 2008 skrev Michael Kattrup Lassen

over for Miss Marple

bogen Soldat i Afghanistan – en hverdag

og Hercule Poirots skarpe blik for den men-

ved frontlinjen. En personlig beretning fra

neskelige naturs krinkelkroge.

krigen, hvor han ærligt og åbent fortæller

Lise Lotte Frederiksen fortæller levende

om sine inderste tanker og maler stærke

og underholdende om en af verdens

billeder af de ekstreme situationer, han var

største krimiforfattere med særligt fokus

udsat for.

på hendes forhold til det storslåede land

Billetpris: 30 kr.

Ægypten og på bogen Døden på Nilen. Vi serverer kaffe og te til uhyggen! Billetpris: 30 kr.

17


LITTERATURCAFÉ

FOREDRAG

Torsdag den 21. februar

Tirsdag den 26. februar

kl. 15.00

kl. 19.00

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

LITTERATURCAFÉ

HAM OG MIG

ved Vivi Strunge Lind, Marianne Pedersen, Lone Kvist Madsen og Lise Lotte Larsen

– født som dreng, genfødt som kvinde ved Maria Haaning

Som kun 18-årig gennemgik Maria Haaning som den yngste dansker nogensinde en kønsskifteoperation, der skulle opfylde hendes livslange drøm om at leve i den krop, hun burde være født i. Vejen til operationen var lang og var to gange ved at koste MaKom og bliv inspireret til nye læse-

ria livet. Men i dag lever hun som den kvinde,

oplevelser!

hun hele livet har følt, hun er.

Vi vil over en kop kaffe eller te fortælle

I 2012 udkom bogen Ham og mig: født som

om et udvalg af sæsonens nye bøger

dreng, genfødt som kvinde, hvor Maria giver

og andre spændende bøger, vi har

et ærligt indblik i, hvordan det er at leve som

læst. Du må meget gerne selv med-

freak og være udstødt af sin skoleklasse, sin

bringe en bog og dele en læseoplevelse

familie og samfundet omkring sig. Samtidig

med os andre, men du er også velkom-

giver Maria sin opskrift på, hvordan man

men til bare at møde op og lytte.

kommer igennem et sådant helvede af selvhad, tæsk, fornedrelse og ensomhed.

Gratis billetter 18

Billetpris: 30 kr.


ROCKCAFÉ Torsdag den 28. februar kl. 19.00 Hovedbiblioteket DRØMMEN OM DET STORE GENNEMBRUD Gæst: Henrik Balling

Sangskriver, producer og guitarist Henrik Balling bliver interviewet om kunsten at skrue et godt hit sammen og om drømmen om det internationale gennembrud, der var tæt på. Henrik Balling var hovedkraften i gruppen Gangway, som lavede popmusik med et twist. Gruppens debutalbum på det lille pladeselskab Irmgardz solgte som det første engelsksprogede album af danske musikere over 10.000 eksemplarer, og gruppen fik efterfølgende hits med sange som My Girl And Me og Mountain Song. Gangway udsendte fem albums i perioden 1983-1996. Siden har Balling bl.a. produceret albums for Peter Sommer og

Efter interviewet er der quiz med præmier

Lise Westzynthius.

om musikhistoriens ”flops and misses” ved en af bibliotekets brugere, Steen

Billetpris: 30 kr.

Husk, billetter fra den 11. januar

Axbøg.

19


MINDFULNESS

FOREDRAG

Onsdag den 6. marts

Torsdag den 7. marts

kl. 18.00

kl. 19.30

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

FEM ENKLE MINDFULNESS-ØVELSER

AMAGERMANDEN

ved Karin Ott

ved Claus Buhr

Mange mennesker

Serieforbrydere er heldigvis

føler det uoverskue-

sjældne i dansk retshisto-

ligt at skulle medi-

rie. Derfor var det også

tere hver dag, men

chokerende, at det lykkedes

mindre

Amagermanden, Marcel

kan

gøre

det.

Lychau Hansen gennem en

Du får præsenteret

23-årig periode at begå flere

øvelser, der ikke

drab og en stribe sexforbrydelser uden at blive

tager

end

opdaget. I 2010 klappede fælden endelig, og

to minutter hver,

mere

året efter fik han en fængselsdom på livstid.

men som kan gøre

Journalisten Claus Buhr, kendt som kriminal-

en stor forskel i

reporter på tv, dækkede hele retssagen og

din dagligdag. Samtidig er det en snak

har bagefter været medforfatter til bogen

om, hvordan du kan lære at give slip på

Sagen om Amagermanden: jagten på en

bekymringer og få ro på tankerne - med

serieforbryder (2012).

råd fra en født pessimist.

Claus Buhr giver et indblik i en af de værste

Karin Ott er kemiingeniør, kunstner og

sager i nyere dansk retshistorie og forklaring

mindfulness-instruktør.

på, hvordan det lykkedes Amagermanden at undgå politiet i så mange år.

Gratis billetter

Billetter købes via AOF AMAGER

20

Billetpris: 60 kr.


BOGSALG

WORKSHOP

Lørdag den 9. marts

Lørdag den 9. marts

kl. 9.00 – 15.00

kl. 11.00 - 13.30

Hovedbiblioteket

Vestamager Bibliotek PYNT DIT FESTBORD

KOM OG GØR ET KUP!

- PÅ DEN NEMME MÅDE ved Trine Bramming

- SÅ ER DER IGEN BOGSALG PÅ HOVEDBIBLIOTEKET

Trine Bramming fra Blomsterværkstedet kommer og giver inspiration til fest-

For at holde bibliotekets samlinger ak-

borde.

tuelle og indbydende bliver uaktuelle og

Deltagerne har mulighed for at blive

slidte materialer løbende kasseret, og

inspireret til selv at lave enkle og nemme

det er nu blevet tid til at sælge ud.

blomsterarrangementer til forårets fester

Romaner, fagbøger, børnebøger, cd´er

eller hyggemiddagen.

m.m. sælges – alle har mulighed for at

Der bliver mulighed for at få en god snak

gøre en god handel.

om blomster og stille konkrete spørgsmål. Fri adgang - uden billetter.

21

Husk, billetter fra den 11. januar


BIBLIOTEKSKONCERT Søndag den 10. marts kl. 14.00 Hovedbiblioteket KRISTIAN LETH Livemusik på biblioteket

Oplev en koncert med multikunstneren Kristian Leth og band. Kristian Leth er en mand med mange jern i ilden: frontfigur i The William Blakes, forfatter til to digtsamlinger, producer, smagsdommer på DR2, tidligere studievært på Liga og medejeren af pladeselskabet Speed of Sound. I 2012 udkom han med sit soloalbum Hjemad. Det er hans første album i eget navn og det første album, hvor han synger på dansk efter fire engelsksprogede William Blakes-plader og et soloalbum under aliasset Baron Criminel. Leth er uddannet fra Forfatterskolen og har ordet i sin magt, så det er ingen overraskelse, at Hjemad rummer stribevis af velskrevne og vedkommende personlige tekster om dét at vokse op og om den generation, han er en del af. Billetpris: 30 kr.

22

Husk, billetter fra den 11. januar


OPLÆSNING

FOREDRAG

Onsdag den 13. marts

Torsdag den 14. marts

kl. 16.00

kl. 19.30

Vestamager Bibliotek

Hovedbiblioteket

FORÅRSFORTÆLLINGER

BØRN OG UNGE MED ADHD OG ADD

ved Laura Michelsen

ved Michael Grangaard

Forår er sød forventning, men det er

Er du forældre til et barn

også utålmodig venten og længsel mod

med diagnosen ADHD/

mere lys og mere varme. Imens vin-

ADD, eller arbejder du

terisen tør og verden langsomt begynder

med et barn eller en ung

at folde sig ud, samles vi for at lade lidt

med diagnosen? Har du

af ventetiden gå med gode fortællinger

behov for en bredere

om netop længsel og forventning. Laura

indsigt i problemerne omkring barnet.

læser højt og vi serverer kaffe og te. Michael Grangaard er børnepsykiatrisk Gratis billetter

pædagogisk konsulent med speciale i ADHD og ADD. Til daglig arbejder han på Børnepsykiatrisk Center i Århus. I sit foredrag tager han udgangspunkt i netværket omkring barnet og den unge, dvs. familie, skole, venner og fritid og giver løsningsforslag til, hvordan man bedst muligt kan hjælpe og forstå barnet i hverdagen. Billetter købes via AOF AMAGER

Billetpris: 60 kr. 23


MØD DIN LOKALE AFTENSKOLE

Søndag den 17. marts kl. 10.00 – 14.00 Hovedbiblioteket ELEVERNES DAG ved AOF-Amager

Aftenskolesæsonen er ved at være slut for denne gang, og det er blevet tid for aftenskoleeleverne til at vise vinterens arbejder frem. Kig forbi og bliv inspireret af de mange kreative arbejder. Fri adgang – uden billetter.

24

AMAGER


OPLÆSNING OG KONCERT Torsdag den 21. marts kl. 19.00 Hovedbiblioteket BEATPOESI ved Claus Høxbroe og The Poet Bastards

”For at skrive meget må du leve meget” mener beatpoet Claus Høxbroe, der i 2008 tog konsekvensen af det synspunkt, sagde sin lejlighed op og gav alle sine ting væk for at tage et år på gaden og bo hos folk, der inviterede ham indenfor. Alt sammen for at styrke skriften, som både før og siden er flydt fra hans rytmiske pen. Lige som ordene også bare kommer, når han optræder til spoken word arrangementer og poetry slam. The Poet Bastards er New Zealandsk fødte David Davies, Carsten Giesel og Morten Barnekov Johansen. De spidder menneskelivet med barsk, humoristisk poesi og rå følelse båret af super groovy beats. Poesi er i sig selv ordmusik, men i beatpoesien får ordene for alvor rytme, når oplæsning og musik smelter sammen og understøtter hinanden. I år på Poesiens Dag hylder vi rytmen i poesien, når rockcaféen og poesiklubben ”Ordlyd” præsenterer Claus Høxbroe og The Poet Bastards til kombineret oplæsning og koncert. Billetpris: 30 kr.

Husk, billetter fra den 11. januar

25


FOREDRAG Torsdag den 4. april kl. 19.30 Hovedbiblioteket PÅ JOB I VERDENS BRÆNDPUNKTER ved Simi Jan

Simi Jan er et af de modige mennesker der rejser til verdens krigsskuepladser og rapporterer om deres oplevelser til os herhjemme. Med base i Pakistan arbejder hun som korrespondent i Asien og Mellemøsten, og sender sine dramatiske beretninger hjem til tv-seerne. Simi Jan fortæller om livet i orkanens øje. Vi får historierne bag tv-indslagene og en orientering om den aktuelle situation i Mellemøsten, Afghanistan og Pakistan. Et indsigtsfuldt foredrag, fortalt med liv og sjæl af en kvinde, der befinder sig midt i begivenhederne og brænder for sit arbejde.

Billetter via AOF AMAGER

26

Billetpris: 60 kr.


FOREDRAG

LITTERATURCAFÉ

Mandag den 8. april

Tirsdag den 9. april

kl. 19.00

kl. 19.00

Vestamager Bibliotek

Vestamager Bibliotek

KOM STÆRK UD AF DIN ANGST

LITTERATURCAFÉ

ved Lizl Rand

ved Vivi Strunge Lind, Marianne Pedersen, Lone Kvist Madsen og Lise Lotte Larsen

Journalist og psykoterapeut Lizl Rand er aktuel

Kom og bliv inspireret til nye læseoplevelser!

med bogen Kom stærk

Vi vil over en kop kaffe eller te fortælle om

ud af din angst ( 2012 ).

et udvalg af sæsonens nye bøger og andre

Bogen og foredraget

spændende bøger vi har læst.

er en meget ærlig og

Du må meget gerne selv medbringe en

livsbekræftende be-

bog og dele en læseoplevelse med os

retning fra en kvinde

andre, men du er også velkommen til

med succes udenpå og angst indeni.

bare at møde op og lytte.

250.000 danskere lever med angst. Det er så mange, at man kan kalde angst for en

Gratis billetter

folkesygdom. Lizl Rand har prøvet på sin egen krop, hvad angst kan have af uhyggelige konsekvenser. I dag er hun fri af angsten og fortæller uden omsvøb, hvordan hun har arbejdet sig tilbage til livet.

Billetter via AOF AMAGER

Billetpris: 60 kr.

Husk, billetter fra den 11. januar

27


FOREDRAG Torsdag den 11. april kl. 19.00 Hovedbiblioteket FORDI DU SKAL ved Lise Egholm

Lise Egholm er ikke bange for at sige ”du skal” i stedet det typisk danske ”du må”. I 2012 udgav hun bogen Fordi du skal, en bog om kærlighed, engagement, opdragelse og ledelse - af børn og voksne. I 17 år har Lise Egholm været skoleleder på Rådmandsgade Skole på Nørrebro, en multikulturel skole hvor ca. ¾ af eleverne er tosprogede. Det er et job med store udfordringer, men hun gør det på sin egen måde – og med succes. På hendes skole er der plads til alle, og modsat tendensen på andre folkeskoler flytter de etnisk danske elever ikke mere over til privatskoler. Kodeordene for Lise Egholm er de tre K´er: kys, krav og kommunikation. Enkle og forståelige begreber, som er kernen i skolens pædagogik. Børnene har brug for kærlighed, der skal stilles krav til både elever, forældre og personale, og det er

meget vigtigt at gå i dialog med forældrene om skolens og det danske samfunds normer. Lise Egholms arbejde på Rådmandsgade Skole er ikke kun blevet kendt i skolekredse. I 2007 fik hun årets Integrationspris, og i 2011 blev hun kåret som Årets leder af Ledernes Hovedorganisation. Arrangementet afholdes i samarbejde med Foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem i Tårnby. Billetpris: 30 kr. 28

Husk, billetter fra den 11. januar


FORFATTERAFTEN Tirsdag den 16. april kl. 19.30 Hovedbiblioteket Mød forfatteren

CHRISTIAN JUNGERSEN Mød succesforfatteren Christian Jungersen, der efter 7 års udgivelsespause nu er aktuel med sin tredje roman Du forsvinder. Hovedpersonen Mia bliver sat i et stort moralsk dilemma, da hendes mand forandrer personlighed efter en hjerneskade og samtidig begår økonomisk kriminalitet. Romanen er spændende som en krimi men rummer samtidig store filosofiske dybder. Er noget menneske andet og mere end sin hjerne? Hvis vores personlighed og alle vores valg afgøres af hjernens kemi, hvordan kan vi så være ansvarlige for vores handlinger? Christian Jungersen leverer et foredrag, der er både underholdende og giver stof til eftertanke. Jungersens forrige romansucces Undtagelsen lå på bestsellerlisten i 1½ år.

Billetter via AOF AMAGER

Billetpris: 60 kr.

29


RECEPTION

FOREDRAG

Tirsdag den 23. april

Tirsdag den 30. april

kl. 17.00

kl. 19.00

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket

NOVELLEKONKURRENCE

KIERKEGAARD FOR BEGYNDERE

– KÅRING AF VINDERNE

ved Knud Michelsen

I dag på Verdens Bogdag kårer vi vin-

Livet er ikke for begyndere –

derne af bibliotekets og Avisen 2770’s

og alligevel kastes vi ved

novellekonkurrence 2013 ved en festlig

fødslen helt uforberedte

reception, hvor vindernovellerne læses

ud i det.

højt.

Kierkegaard er heller ikke for begyndere – og alligevel er vi nødt til at læse og beskæftige os med ham. Om nogen vidste han, hvor svært det kunne være at finde ud af, hvordan man skulle leve, og netop derfor kan han stadig hjælpe os med at finde ud af det.

Du kan læse sidste års vindernoveller på

Den 5. maj 2013 er det 200 år siden,

taarnbybib.dk

Kierkegaard selv blev kastet ud i livet,

Vi byder på vin og sodavand.

og det markerer vi med et foredrag, der former sig som en introduktion til hans

Se omtale af konkurrencen side 5.

30

forfatterskab.

Husk, billetter fra den 11. januar


FOREDRAG

KULTURNAT for børn og voksne Fredag den 24. maj kl. 17.00 – 22.00 Naturskolen, Granatvej 3 STJERNER I NATTEN Fredag den 24. maj afholdes en kulturnat på Naturskolens område på Vestamager med mange forskellige aktiviteter for både børn og voksne. Program for kulturnatten offentliggøres i løbet af foråret på www.stjernerinatten.dk

Lektor Knud Michelsen underviser til daglig i filosofi på Virum Gymnasium. I sit foredrag lægger han vægt på de sider af forfatterskabet, der særlig har interesse for os i dag og giver et bud på, hvorfor Kierkegaard stadig kan inspirere og udfordre os. Der forudsættes intet andet end nysgerrighed og et åbent sind. Det er – som sagt – Kierkegaard for begyndere. Billetpris 30 kr. 31


Tårnby Kommunebiblioteker NYHED: Du kan nu købe eller bestille billetter til alle bibliotekets arrangementer ved sæsonstart den 11. januar 2013

BILLETBESTILLING Fra fredag den 11. januar er det muligt at købe

Billetter, der er bestilt mindre end 14 dage

eller bestille billetter til alle forårets arrange-

før arrangementets afholdelse, skal afhentes

menter. Billetterne skal købes eller bestilles på

senest ½ time før arrangementets start.

Bestilte billetter skal afhentes senest 14 dage før arrangementet afholdes. Ellers annulleres

Ved telefonbestilling opkræves et gebyr på 5 kr. uanset om billetterne er gratis eller ej.

bestillingen, og billetten må bestilles på ny. HOVEDBIBLIOTEKET

Tlf. 32 46 05 00

Kamillevej 10, 2770 Kastrup Billetbestilling:

VESTAMAGER BIBLIOTEK Ugandavej 111, 2770 Kastrup

Tlf. 32 46 05 20

Billetbestilling:

Tlf. 32 53 54 99

Åbningstider fra den 1. januar 2013: Mandag - torsdag:

Kl. 9 – 20

Mandag, tirsdag, torsdag

Fredag

Kl. 9 – 17

Onsdag

Kl. 10 – 16

Lørdag

Kl. 9 – 15

Fredag

Kl. 12 – 16

Søndag 1. september – 30. april

Kl. 9 – 15

Lørdag

Kl. 10 – 14

Ret til ændringer forbeholdes. Se i øvrigt informationsannoncen i lokalaviserne eller gå på nettet taarnbybib.dk 32

Arrangementer voksne Arrangementer voksne

Kl. 13 – 19

Forår 2013 forår 2007

Tryk: Rosendahls Schultz, layout: Anne Petersen, Forår 2013/3000

det bibliotek, hvor arrangementerne afholdes.

Voksenarrangementer, Tårnby Bibliotek  

Arrangementer for voksne, forår 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you