Page 8

LI DT TMRB,EK Hi ST( Alt

flise, gulv og mur€rarhido

Oplysninger t'ra gatnle d.rge e: :: "Taarbak Nyt,, har derfor o€s3 a. rlsk stof. Noget af det eics:: der noje gengiver forklarin6:= ver et tldsbillede. Dengang :c: rrtlngbogerzre" fra l,6OO-ta1l.e: E: pograf1, Een Eed datldens oi: :, Den aldste sag, Jeg 131 1r,--s3 fra Torbeck. Laurtdz Suendse= i: dsnt tJ'l at betale badskarlea" "sat knLv 1 hans arm',. Jens Eagi reIse. Karen Laurldsdatter af Huidge: . Suendsen wl]-le ksbe s1 hos Sc::. "qulnde" sagde: Her er lntet i." Alders skulle koune ud. Se szE-! gede sA Jens l.nd ad dsren .ec .: ge og nstr1de tl'l dorren Eec l!:{ h,enderne. Hun sA lngen skade. Anders Schotte forklarede, a! L sengetl, s4 Laurltz lsbe fra s:r: Arrders Suendsen fork1arede, :? hjem ef,ter at have flyttet bes:r rede at kgbe s1. Da kom Jeas :: LatTtLtz Eed kniv. SA bad A.Ece== hjen. SA skandtes de, sA leb --:: s1n kniv. Rasmris tr1ndrede de:. . ven. Rasmus Jorgensen fra I{ltters-:: rDa blew saaledls affsagt i-c: Jens Bager skal bsde for 'hu--E:selv h.ar glwet Arsag ved vec werfalde Jens Bager og Jage L-=:l fridsrnmes Jens for kravet oE :a: det vi i dag wille kalde leg:::: Retten bestod dengaag norEa!: J ten, og to eller flere fastt:e=: redet, der inden h,wer retsda€ :: vl]e sager, Elens doEsllend Eut::: skrlveren - den s€lEne genneE r= og ret nsJagtlgt forklar1nge:=c ponerende, nAr ual tanker pA, a: der lkke fandtes nogen auto.as.: rer l1dt og l1gner ofte elr sa-Es

l

;

SKOVVEJ

En

I.

rlrtrllg ntr hoo

Murermester Jan Hansen

r

2930 Klampenborg. TIf.01 -63 16 48

.llgtft

D.i

:

DERES INSTALLATOR BELLEYUE

lItlSTALtATtONSFORRETttiltttc ApS Svend Wiisbye

TLF. 01 - 6it 04 14 Attrn 01 - 63 0a t3 - @ - et !0

IJarbak Slrandvet 102 2930 rlam;rsnrn.g

-

(A

IE HJOAI

Tll

01 .

6j

O",

,{i

ag

l:li N'l'liII II sxoseRv,ce 63 0,5 41

1984 4  
1984 4  
Advertisement