Page 1

Relatiemagazine van de Christelijke Hogeschool Ede

november 2013 nr. 15

Gelovig of bekwaam?

Over het werven van vakbekwame christenen Thema:

en r e t s e v In

‘Steek tijd in relaties’ CVB VOORZITTER HARMEN VAN WIJNEN

Hoe krijg je mannen

voor de klas?

Budg et van vier stude oudnten


CHE voorwoord

inhoudsopgave

8

De beste investering Protestanten wordt veel voor de voeten geworpen, maar ook het nodige nagegeven. Zoals de deugd van een sobere levensstijl en ons geloof in vooruitgang. Het feit dat we ons vandaag iets ontzeggen om het morgen beter te hebben, door met de besparingen van nu te investeren in morgen. De CHE doet dat ook. We kiezen niet voor luxueuze, prestigieuze gebouwen, voorzieningen en faciliteiten. Sober maar functioneel: dat is goed genoeg. Ook onze nieuwbouw die begin 2014 start volgt die lijn. Niet luxe, maar wel een beter onderwijsgebouw waar het goed toeven en studeren is. Wij investeren liever in mensen. Investeren in de kwaliteit van het onderwijs aan onze

studenten - die dat ook waarderen. In werkveldcontacten, onderzoekersfora en internationale ontmoetingen. We investeren graag in elkaar als docenten, onderzoekers en ondersteuners door personeelsontwikkeling, vormingsactiviteiten, trainingen en mastertrajecten. Investeren in collega’s is deze weken voor mij heel concreet in het wegwijs maken van mijn nieuwe collega in het College van Bestuur, Harmen van Wijnen. Even verderop in deze SCHERP vind je een interview met hem. Sta jij, staat jouw organisatie ook zo gesteld? Vertel ons eens je ervaringen, bijvoorbeeld op de Salt-Stonedag op 21 november voor

22

vierdejaarsstudenten en afgestudeerden. Of kom nog eens bij ons kijken bij een van de vele inspirerende Transferactiviteiten. Afkijken mag. Dat doen wij ook. We kijken bijvoorbeeld naar de enorme toewijding van Jezus aan zijn discipelen. Wat een wegwijzer voor ons - en wat een weg hebben we dan nog te gaan. Maar wel een weg die het waard is na te volgen. De beste investering in de toekomst. Investeer jij ook?

30

College van Bestuur, Ton Bestebreur

Gezondheidszorg

Theologie

Sociale Studies

samenleving? Op de CHE kies je voor hoge

• Verpleegkunde

• Godsdienst Pastoraal Werk

• Maatschappelijk Werk &

en professional. De CHE biedt tien hboopleidingen en een master Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing. Kennis en expertise binnen deze vakgebieden bieden we ook aan via CHE-Transfer en zes lectoraten. Kies voor een post-hbo opleiding, cursus of training, masteropleiding of advies en onderzoek op maat.

Educatie • Leraar Basisonderwijs

Oud student

Onderzoek

Transfer Educatie

10

20

26

38

Coverstory - Investeren

Oud student

Opleidingen

Identiteit

Word jij een professional met betekenis in de kwaliteit en vorming van jezelf als christen

16

Onderzoek

• Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing

Mens & Organisatie

Journalistiek & Communicatie

• Bedrijfskunde MER

• Journalistiek

• Human Resource Management

• Communicatie

Dienstverlening • Sociaal Pedagogische Hulpverlening

En verder Nieuws 4 / Portret Linda Eenling 19 / Portret Clarinde Oussoren 25 / De Stelling 28 / Portret Jaïro Pijnacker Hordijk 29 / Portret Tirza Roor 33 / Column Ruben van Zwieten over leven vanuit het tegoed 34 / Herman de Gelder over omgaan met bezuinigingen en reorganisaties 35 / CHE Transfer nieuws 36 / Identiteit: werken met aidspatiënten 38 / Publicaties 40 / Biedt zich aan: Fokko Everts 41 / Agenda 42

Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede, telefoon: 0318-696300, e-mail: info@che.nl

2 CHE SCHERP

CHE SCHERP

3


CHE nieuws

CHE participeert in Studie in Cijfers

Hbo-opleidingen van 27 hogescholen vergelijkbaar met nieuwe infographics Aankomende studenten die een studie gaan kiezen, kunnen vanaf 12 september 886 hboopleidingen van 27 hogescholen vergelijken aan de hand van Studie in Cijfers. Met deze infographic krijgen studenten informatie over o.a. de studenttevredenheid van een opleiding, het rendement en de kansen op de arbeidsmarkt. Al deze opleidingen tonen vanaf nu dezelfde feitelijke gegevens waardoor het beter vergelijken is. De Christelijke Hogeschool Ede is vorig academisch jaar al gestart met het gebruik van Studie in Cijfers

bij haar voorlichting en zet nu de nieuwe infographics in. www.che.nl/studieincijfers

CHE groeit harder dan landelijk gemiddelde Met 1.478 vooraanmeldingen zijn er in de eerste week van september op de CHE naar verwachting 10% meer studenten gestart dan vorig jaar. Deze groei is hoger dan het landelijk gemiddelde van 7%. Het verschil is nog zichtbaarder in vergelijking met dezelfde opleidingen op andere hbo-instellingen: landelijk ligt dat percentage op 3,1%. De groei wordt met name veroorzaakt door een groei van 11,8% van de voltijdse opleidingen, hoger dan het landelijk gemiddelde van 8% voor dezelfde opleidingen. Grootste stijgers bij de voltijdopleidingen zijn Godsdienst Pastoraal Werk (+55%) en Verpleegkunde (+50%). Hoewel de instroom van de deeltijdopleidingen achteruitloopt (-5,2%), doet de CHE het ook hier beter dan de landelijke trend voor dezelfde deeltijdopleidingen (-19,4%). Het marktaandeel van de CHE voor de eigen opleidingen stijgt van 3,7% naar 3,9%. Het marktaandeel van de CHE in het totale hbo blijft met 0,9% vrijwel gelijk.

Numerus fixus voor Verpleegkunde aan de CHE De opleiding hbo-Verpleegkunde (hbo-V) is in trek. Voor het academisch jaar 2013-2014 meldden zich bij de CHE 50% meer studenten aan dan het jaar ervoor. De CHE voert daarom voor 2014-2015 een numerus fixus (maximaal aantal studenten) in voor het eerste studiejaar in deze opleiding. Dit geldt voor vrijwel alle hogescholen in Nederland. De CHE vindt het belangrijk om de kwaliteit van de opleiding hbo-V en de stageplaatsen te kunnen waarborgen. De CHE hanteert een ruime numerus fixus in het eerste studiejaar: 250 plaatsen voor de voltijdopleiding en 50 voor de deeltijd. De duale opleiding met een arbeidsovereenkomst start start in jaar 3. De studenten volgen het eerste en tweede jaar de voltijdopleiding en hiervoor geldt ook de numerus fixus. Het afgelopen jaar is de voltijdopleiding met ongeveer 240 nieuwe

4 CHE SCHERP

studenten gestart en de deeltijdopleiding met 25 studenten. “De hbo-V heeft de afgelopen jaren te maken gehad met toenemende belangstelling, maar nu is er een bovengrens nodig”, aldus Gerrit van der Heijden, interim-directeur Academie Gezondheidszorg. Zorgpartners in beeld Van der Heijden: “We zetten ons samen met onze werkveldpartners voortdurend in voor goede stages voor studenten. Met hen kijken we naar de mogelijkheden voor extra stageplaatsen en de ontwikkeling van nieuwe stagemodellen. We willen ook nieuwe kwalitatief goede stageplekken trekken. De Academie Gezondheidszorg is in veel opzichten een interessante partner in de zorg. We zien een sterke toename in de ontwikkeling van kennis door praktijkgericht onderzoek met het werkveld. Dat is waardevol en leerzaam voor alle partijen.”

CHE-gebouw wordt een ‘flexibel maatpak’ Begin 2014 gaat het er echt van komen. De CHE gaat bouwen en verbouwen! Straks staat er een hogeschool, die aansluit bij de nieuwste onderwijsmethodes en moderne vormen van studeren, ontmoeten en werken. En dat op loopafstand van de nieuwe studentenflats! Tegenover het hoofdgebouw - waar nu nog noodlokalen staan - komt een nieuw pand van 4500 vierkante meter. Daar gaat vooral onderwijs in groepen plaatsvinden, onder meer voor professionals die zich laten bijscholen via CHE Transfer. Verder wordt het hoofdgebouw uitgebreid en vernieuwd. De begane grond van dit gebouw wordt dé plek voor studie en ontmoeting, op de eerste en tweede verdieping komen de thuisbasissen van de zes academies. Met de nieuwbouw kan de CHE van de huidige 4000 studenten doorgroeien naar 4500 studenten. Bij het uitwerken van de bouwplannen is goed gekeken naar de ontwikkelingen in het onderwijsveld en de wensen van docenten en studenten. ,,Veel gebouwen zijn gemaakt als een confectiepak. Wij hebben gezocht naar een

maatpak dat past bij onze visie op onderwijs voor studenten en professionals en nieuwe vormen van ontmoeten en samenwerken”, zegt Joop Korteland, dienstdirecteur Facilitair en voorzitter van de stuurgroep Huisvesting. Flexibeler Waar dat uit gaat blijken? ,,Docenten hebben straks geen vaste werkplek meer. In plaats daarvan creëren we verschillende type werkplekken en -ruimtes die passen bij het werk wat ze doen. Er komen ruimtes om te vergaderen, plekken waar je andere docenten of gasten uit het bedrijfsleven makkelijk kunt ontmoeten en stilte- en concentratieplekken.” Voor studenten komen er flink meer werkplekken verspreid over het gebouw. Ook zij krijgen keuze in verschillende soorten werkplekken en -ruimtes. Bijvoorbeeld vergaderzalen om samen te werken aan projecten, maar ook plekken om geconcentreerd te studeren of met je eigen laptop of tablet alleen of in kleine groepjes aan de slag te gaan.

Meer flexibiliteit dus, en dat moet ervoor zorgen dat er minder ruimtes in de CHE ongebruikt leeg staan. ,,Op toptijden is nu 75 procent van de gebouwen bezet”, zegt Korteland. ,,Dat is niet slecht als je het vergelijkt met andere hogescholen, maar we willen de ruimten die we hebben nog beter benutten.” Planning Met het bouwproject is 15 miljoen euro gemoeid. Dat is minder dan de kosten van de plannen die vorig jaar uitgesteld werden. De ambitie voor een passend gebouw blijft onverminderd hoog. De nieuwbouw start in januari en is - als alles volgens plan verloopt - in december 2014 klaar. Voor het hoofdgebouw ontwikkelt de aannemer een verbouwingsplan waarbij de werkzaamheden in goede harmonie met het onderwijs plaatsvinden. Tijdens de verbouwing blijft het hoofdgebouw gewoon open. De uitdaging voor de aannemer zal zijn om de overlast tot het minimum te beperken. Korteland: ,,Wij verwachten dat het grootste gedeelte van de werkzaamheden plaatsvindt in 2014 en 2015.”

Decentrale selectie Het instellen van een numerus fixus heeft tot gevolg dat de opleiding hbo-V een bepaald aantal studenten mag toelaten. Wie dat zijn, wordt bepaald door een decentrale selectie door de hogeschool. Studenten die aan de opleiding hbo-V aan de CHE willen starten, moeten zich voor 1 mei 2014 aanmelden via Studielink voor de decentrale selectie en een motivatiebrief insturen. Zij kunnen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek en vernemen na 15 juli via DUO of zij geplaatst zijn. Meer informatie op www.che.nl/aanmelden en DUO

CHE SCHERP

5


CHE nieuws

CHE Live Band speelt op BUevent voor jonge stellen Zaterdag 28 september organiseerde BUtogether in Hardinxveld Giessendam een evenement voor jonge stellen. De CHE Live Band verzorgde de muzikale begeleiding. De CHE Live Band bestaat uit de beste muzikanten van de CHE: studenten met passie voor muziek en voor God. De CHE Live Band treedt op bij onder andere christelijke evenementen, jeugddiensten, gelegenheids-

diensten, congressen, jubilea en vieringen. De band wil christelijke jongeren en studenten in Nederland bezielen en verbinden: samen zingen tot eer van God! Voor meer informatie en boekingen: kijk op www.che.nl/liveband

CHE blijft aan de top in de Keuzegids 2014 Studiekeuzecheck voor studiekiezers

Op 1 april 2014 is er een ledentelling. Dan willen we een statement maken door met zoveel mogelijk mensen te tekenen voor een blijvend christelijk geluid. Want dat klinkt nu eenmaal niet vanzelf. Met jouw lidmaatschap teken je ervoor. En maak je het mogelijk om meer mensen te bereiken via relevante radio, televisie, evenementen en andere media. Laat daarom vandaag nog je stem horen en word lid. www.eo.nl/lidworden

6 CHE SCHERP

Studenten die komend studiejaar willen starten met een hbo-opleiding, moeten zich voor 1 mei aanmelden volgens de nieuwe wet ‘Kwaliteit in verscheidenheid’. Deze studenten hebben vervolgens recht op een studiekeuzecheck. Zo’n check is bedoeld om erachter te komen of de opleiding waarvoor is aangemeld, ook echt past. Hoe de check eruit ziet, verschilt per hogeschool of universiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gesprek met iemand van de opleiding, proefstuderen of een digitale vragenlijst. Kijk voor de studiekeuzecheck op de CHE op www.che.nl/studiekeuzecheck.

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) scoort 78,5 van de 100 punten in het overzicht ‘Sterke en Zwakke hogescholen’ in de Keuzegids hbo voltijd 2014. Daarmee behaalt de CHE een tweede plek in de categorie middelgrote hogescholen. Zeven van de tien opleidingen halen een eerste plek en ook zeven opleidingen mogen zich Topopleiding noemen. “Kleinschalig én intensief onderwijs blijkt te lonen,” schrijft de keuzegidsredactie. De beoordeling van de Keuzegids is gebaseerd op slagingscijfers, oordelen van studenten en het beeld van onafhankelijke experts.

richting de studenten. De kans om binnen vijf jaar je diploma te halen is in Ede groter”, bij Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing: “De loopbaanvoorbereiding en dan met name de praktijkgerichtheid is een ander punt waarin Ede vooroploopt”, en bij Bedrijfskunde MER: “In Ede hebben studenten het idee dat ze echt voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Ook het slagingspercentage na vijf jaar is opvallend hoog. Dit wordt gecombineerd met een stimulerend programma, uitstekende docenten en een zeer prettige communicatie richting de studenten.”

Deskundigheid docenten en slagingscijfers In de toelichting bij de opleidingen benadrukt de Keuzegids de waardering van studenten voor de docenten van de CHE. Zo meldt de Keuzegids over de SPH: “Ede voert net als vorig jaar de lijst aan, de deskundigheid van de docenten en de communicatie met studenten worden nog wat extra positief beoordeeld”, en over GPW: “Het programma is aansprekend en de docenten zijn deskundig.” Ook worden de goede loopbaanvoorbereiding en slagingscijfers belicht. De Keuzegids meldt bij de Pabo: “In de regio Midden en Oost delen Ede en Deventer de koppositie. Beide weten goed te communiceren

Nationale Studenten Enquête In de onlangs verschenen Elsevier Beste Studies eindigde de CHE op de derde plaats. Zowel de Keuzegids als Elsevier baseren hun ranking op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2013, maar ze leggen verschillende accenten. De Keuzegids baseert het gemiddelde cijfer op de acht deelscores op het gebied van programma, toetsing, docenten, vaardigheden, voorbereiding loopbaan, info en contact, faciliteiten (alle gebaseerd op oordelen van studenten), het expertoordeel (keurmerkinstantie NVAO) en slagingscijfers. www.keuzegids.org.

CHE SCHERP

7


CHE onderzoek

Op zoek naar vakbekwame christenen Werving en selectie voor christelijke organisaties: een makkie of hoofdpijndossier? Pauline Eshuis (21), studeerde Human Resource Management (HRM) en kan erover meepraten. Ze maakte haar afstudeerwerkstuk ‘Christelijke identiteit en werving en selectie’ in opdracht van Van Dam Loopbaan-begeleiding. ‘Hoe geven organisaties vorm aan christelijke identiteit bij werving en selectie?’ is de vraag waarop 91 HR managers van 65 christelijke organisaties antwoord geven.

“Voor mijn afstudeeropdracht heb ik zelf bij Van Dam aangeklopt. Zij kwamen daarop met het verzoek om zo’n type onderzoek en adviseerden te starten met oriënterende interviews. Uit de gesprekken met HR-managers uit de doelgroep heb ik mijn onderzoeksvraag geformuleerd. Ik maakte gebruik van het netwerk van Van Dam en heb er zelf een aantal organisaties bijgezocht. Met literatuuronderzoek, een grote enquête en aanvullende interviews is mijn onderzoeksvraag beantwoord. 80% van de respondenten werkt in de sectoren Onderwijs en Zorg en Welzijn. Een belangrijke observatie is dat veel respondenten werken in organisaties met een relatief traditionele achtergrond. HR-adviseurs uit organisaties met als kerkelijke stroming PKN, Reformatorisch en Gereformeerd zijn het meest vertegenwoordigd in het onderzoek.” Identiteitsdocument Eshuis: “Een belangrijke conclusie die je uit de bestaande literatuur kunt trekken, is de noodzaak voor organisaties om hun identiteit te kennen en die ook te bewaken.” Eshuis ontdekte dat 74% van de christelijke organisaties een identiteitsdocument heeft waarin hun christelijke geloof- en leefstijl wordt verwoord. Van deze groep geeft 65% aan het document te gebruiken als leidraad bij werving en selectie. 22% procent van de christelijke organisaties heeft geen identiteitsdocument. Vooral in de wat kleinere organisaties (tot 50 medewerkers) wordt er minder mee gewerkt. Tuinman Eshuis: “Als je op identiteit wilt selecteren moet je die identiteit helder op papier hebben en je selectiebeleid toepassen met eenduidige wervings- en selectiecriteria. Als je zelf niet helder hebt wat je wilt, zal de Commissie Gelijke Behandeling, het CGB, je ook niet kunnen begrijpen. Je mag je identiteitsgebonden criteria alleen toepassen op functies waarin de christelijke identiteit een functie heeft. Bij de baan ‘Hoofd van een christelijke academie’ is dat vanzelfsprekend, maar is dat ook zo voor de tuinman van dezelfde organisatie? Ook moeten organisaties beseffen dat identiteit een dynamisch karakter heeft: ze verandert. Pas je identiteitsdocument dan ook aan.” Gelijkheidsdenken Eshuis signaleerde tijdens het schrijven van de scriptie een aantal opvallende uitkomsten.

De meerderheid acht de levensovertuiging van de kandidaat belangrijker dan de bekwaamheid “Zo denkt 64% van de HR-managers uit mijn onderzoek dat het gelijkheidsdenken, de gelijkheid van de mens zoals die centraal staat in de huidige maatschappij en politiek, grote gevolgen kan hebben voor het aannamebeleid van hun organisatie. Ze voelen een grotere druk vanuit de Commissie Gelijke Behandeling. Organisaties die bij het CGB hebben gestaan, zagen dat wanneer ze consistent blijven in hun selectiebeleid, op alle niveaus en voor alle functies, ze kunnen blijven selecteren op christelijke identiteit. De CGB dwingt om strikt te zijn in de uitleg van het begrip functie-eis. Als de identiteit van een organisatie niet rechtstreeks doorwerkt in de functie, is deze voor de functie ook niet relevant. De CGB straft inconsequent handelen streng. Het beleid van een christelijke organisatie moet consequent zijn gericht op het handhaven van de identiteit.” Gelovig of bekwaam? Hoe belangrijk identiteit voor organisaties is, bleek voor Eshuis ook uit het feit dat ongeveer de helft van de respondenten aangaf dat bij het aannemen van nieuwe medewerkers de christelijke levensovertuiging en/of kerklidmaatschap uiteindelijk doorslaggevend is. 76% van de HR-adviseurs geeft aan een geschikte kandidaat niet aan te nemen als de persoon niet past qua levensovertuiging en/of kerklidmaatschap. Eshuis: “Een belangrijke observatie is dat een groot gedeelte van de HR-adviseurs dat heeft aangegeven dat bekwaamheid belangrijker is dan de levensovertuiging van

een nieuwe kandidaat, deze persoon toch niet zou aannemen als het er op aan komt. Daaruit kun je concluderen dat de meerderheid de levensovertuiging van de kandidaat uiteindelijk belangrijker acht dan de bekwaamheid.” Baan Eshuis heeft haar studie inmiddels afgerond. Ze is blij met haar opleiding, zeker omdat ze haar eerste studie, Hippische Bedrijfskunde afbrak. “Dat ik van paardrijden houd, betekende toch niet dat ik mezelf een manege zag runnen. Personeel & Arbeid, zoals de studie HRM toen nog heette, bood wat ik wilde combineren: interesse in het bedrijfsleven en interesse in mensen. Mijn volgende stap is het vinden van een baan in mijn vakgebied, het liefst bij een wervings- en selectiebureau of op het gebied van loopbaanbegeleiding.”

Van Dam loopbaanbegeleiding Van Dam loopbaanbegeleiding, een bureau voor outplacement, loopbaanbegeleiding en reïntegratie met drie vestigingen, gaf opdracht voor Pauline Eshuis’ afstudeeronderzoek ‘Christelijke identiteit en werving en selectie’. Tjeerd van Dam, opdrachtgever: “Wat de CHE goed doet is helder en tijdig communiceren over wat ze bij de opdracht verwachten. Van de student en van mij als opdrachtverstrekker. De CHE houdt niet alleen het belang van de student in de gaten, maar ook het belang voor ons bedrijf. Ik heb nu twee afstudeerstudenten van de CHE begeleid en heb met beide zeer positieve ervaringen opgedaan. Pauline en haar voorganger draaiden zelfstandig, zonder het contact met mij als opdrachtgever te verliezen. Voor de uitkomsten van Paulines onderzoek hebben we een bijeenkomst voor HR-professionals georganiseerd. Het delen van de uitkomsten met een grote groep betrokkenen was voor iedereen leerzaam en inspirerend.” Meer informatie: www.vandam-lb.nl

› 8 CHE SCHERP

CHE SCHERP

9


Coverstory

Thema: I

nvester en Had je hem een jaar geleden verteld dat hij nu aan het

Harmen van Wijnen over zijn promotieonderzoek:

hoofd van de CHE zou staan, dan had hij het niet geloofd. “Onderwijs? Dat is toch niets voor mij...” Portret van een

‘Jongeren binden zich niet aan instituten, maar aan groepen’

man die wil werken aan een christelijke opleiding die de maatschappij rendement oplevert.

‘Tijd steken in relaties is het beste wat je kunt doen’ CvB-voorzitter Harmen van Wijnen over gezonde investeringen

Begin jaren negentig. Harmen van Wijnen heeft zojuist zijn studie afgerond en treedt in dienst van accountants- en adviesbureau Ernst & Young. Het is de tijd dat de crisis de financiële wereld nog niet onderuit heeft gehaald. De bomen groeien tot in de hemel. In korte tijd klimt hij op tot de maatschap van de organisatie. Een uitdagende functie met een riant salaris. Het is een investering die hem niet alleen veel oplevert, maar ook veel kost. “Ik maakte verschrikkelijk veel uren en was heel veel van huis weg. Daardoor kreeg ik maar weinig mee van eerste levensjaren van mijn oudste kinderen. Achteraf denk ik: had ik mijn tijd niet moeten steken in dingen die veel waardevoller waren?” Aan het begin van het nieuwe millennium

Mijn carrière heeft me heel veel gekost – ik had meer tijd in mijn kinderen willen steken

begint het te knagen bij Harmen. De wereld draait om meer dan geld alleen en Harmen trekt zijn conclusies. In 2004

stapt hij op als partner bij het gerenommeerde bureau en wordt hij directeur van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). Economie wordt ingeruild voor kerkenwerk, de Jeep Grand Cherokee voor een Ford Focus. Collega’s kijken verbijsterd toe. En eerlijk is eerlijk: Harmen staat ook verbaasd van zichzelf. Op zoek naar de vertaalslag Hij leunt lachend achterover als hij het verhaal vertelt in de bestuurskamer op de CHE. Terugkijkend ziet Harmen heel helder hoe de stappen die hij in zijn leven heeft gezet, hem tot hiertoe hebben gebracht. Maar van tevoren had hij deze route niet zelf kunnen bedenken. “Ik ben altijd een bèta-jongetje geweest. Het was dan ook geen wonder dat ik een exacte studie ging doen. Via actuariële wetenschappen belandde ik bij Ernst & Young. Daar ontdekte ik al snel dat ik het vooral interessant vind om ingewikkelde zaken op een heldere manier uit te leggen aan de klant. Ik ben altijd op zoek geweest naar die vertaalslag: van complexiteit naar de praktijk. Eigenlijk zie je die drive in heel mijn loopbaan terugkomen.” In de periode bij Ernst & Young raakt Harmen geïnteresseerd in de theologie. “Ik liep rond met veel geloofsvragen en besloot om deeltijd theologie te gaan studeren. Gaandeweg ontdekte ik dat veel mensen – met name jongeren – een kloof ervaren tussen de theologie, de theoretische dogma’s, en het verwarrende leven in de huidige samenleving. Ik dacht: zou ik jongeren niet kunnen helpen om die link tussen de theorie en de weerbarstige Lees verder op pagina 12

10 CHE SCHERP

Naast zijn werk als directeur van de HGJB en programmamanager Jeugdwerk voor de PKN deed Harmen van Wijnen de afgelopen jaren een promotieonderzoek met de titel ‘Faith in Small Groups’, een praktisch-theologische studie naar geloofsontwikkeling in kleine groepen. Welke lessen uit het onderzoek neemt hij mee naar de hogeschool? Wat zijn de belangrijkste resultaten uit uw onderzoek? “Ik heb ontdekt dat jongeren steeds meer moeite hebben om zich als individu te binden aan een instituut, dat kan een kerk zijn, maar evengoed een hogeschool. Een kerk kan wel verwachten dat een jongere trouw met zijn ouders naar de eredienst gaat en de tienerclub en jeugdvereniging bezoekt, maar veel jongeren hebben daar grote moeite mee. Dat betekent níét dat jongeren niets meer met het geloof te maken willen hebben. Jongeren zoeken wel degelijk naar zingeving, maar ze doen dat in hun eigen – natuurlijke – sociale verbanden. Dat kunnen vriendengroepen of jeugdclubs zijn, maar ook incidentele groepen rond een bepaald project. Helaas weten veel kerken daar niet op een goede manier op in te springen.” Hoe zouden kerken - en andere instituten zoals scholen - dat dan moeten doen? “Je moet het institutionele denken loslaten en meer aansluiten bij de natuurlijke groepsprocessen. Dat betekent dat je een faciliterende rol krijgt. Kijk in welke groepen jongeren zich bewegen en ga met zo’n groep mee het leven in. Neem bijvoorbeeld een groep jongeren die op stage Lees verder op pagina 12

CHE SCHERP

11


Coverstory

Promotieonderzoek

gaat bij hetzelfde bedrijf. Zo’n groep kun je als hogeschool dienen door een gerichte cursus op locatie, waar ze van elkaar en van jou kunnen leren. Zo lever je een leeromgeving die nauw aansluit bij die specifieke groep. Maar dit vraagt wel een omslag in denken. Durven we werkelijk andere vormen van leren aan te bieden die aansluiten bij hoe jongeren zichzelf organiseren?”

praktijk te leggen? Toen de HGJB op mijn pad kwam, was ik nog niet op het idee gekomen dat ik zoiets ook als professional zou kunnen doen. Iemand attendeerde me op de functie van directeur en het liet me niet meer los: dit kwam wel heel dicht bij mijn passie. Uiteindelijk besloot ik mijn baan bij Ernst & Young op te zeggen.”

Heeft het onderzoek u zelf verrast? “Ergens wel. Toen ik vijf jaar geleden aan dit traject begon, wilde ik geloofsopbouw in kerkelijke groepen onderzoeken: de tienerclub, de jeugdvereniging. Maar ik ontdekte gaandeweg dat jongeren vooral gevormd worden buiten die geïnstitutionaliseerde kringen om, in vriendengroepen en andere verbanden. Dat was voor mij een behoorlijke omslag in denken.”

Ik zie de hogeschool niet als leerfabriek, maar als een community die

3 x financieel Met een achtergrond in de financiële wereld heeft Harmen van Wijnen heldere ideeën over financiële investeringen. Zijn visie in drie oneliners.

• Geld is een middel. “Geld is niet meer dan een hulpmiddel om je doel te bereiken. Maar het is meer en meer een doel op zich geworden, met alle gevolgen van dien. Als je alleen maar gaat voor een zo hoog mogelijk rendement, komen andere investeringen – in mensen, in milieu – onder druk te staan.” • Stel heldere randvoorwaarden. “Ik vind het belangrijk dat je op een groene en duurzame manier investeert. Als hogeschool doen we dat heel bewust: zo zijn er, al voor mijn komst, heldere randvoorwaarden gesteld aan de partijen die meewerken aan onze nieuwbouw.” • Wees voorzichtig. “Dit jaar hadden we een stevige groei in het aantal nieuwe studenten. Dat kan je verleiden om te investeren in groei, maar wat als het een eenmalige opleving is? Investeer voorzichtig en doe het op een manier die past bij je organisatie. Zo kiezen wij bij onze nieuwbouw voor een kwalitatief goede, maar sobere aankleding.”

› 12 CHE SCHERP

Harmen van Wijnen

mensen vormt

De stoel van Kees Een krap decennium later maakt hij opnieuw een opmerkelijke stap; van de kerk naar het onderwijs. Net als bij de switch naar de HGJB ‘overkomt’ de nieuwe baan hem min of meer. Als een bekende hem rond Kerst 2012 vraagt of de vrijgekomen bestuurdersstoel van de CHE niets voor hem is – de eerste wervingsronde loopt dan nog – houdt hij de boot af. Onderwijs? Dat is niks voor hem... “Ik ken Kees Boele, de vorige bestuursvoorzitter, goed. Ik wist dat hij wegging en ik was heel benieuwd wie zijn plek in zou nemen. Maar ik had nooit bedacht dat ík dat zou kunnen zijn.” Begin januari 2013 komt de CHE via andere contacten weer in beeld. “Ik had rond de jaarwisseling tegen mijn vrouw gezegd dat 2013 het jaar moest worden dat ik iets anders zou gaan doen. Ik had niets met

onderwijs, maar in het eerste contact met het wervingsbureau vond men mij een heel serieuze kandidaat. En in de loop van de gesprekken ben ik dat zelf ook gaan ontdekken. Ik heb de afgelopen jaren heel veel tijd gestoken in het vormen van christelijke jongeren: jongeren die met een bepaalde identiteit en traditie zijn opgevoed, maar die soms nog maar weinig van de wereld hebben gezien. Bij de HGJB en de PKN hielpen we hen om die identiteit handen en voeten te geven in de buitenwereld. Ik ontdekte dat de hogeschool een plek is waar in feite datzelfde gebeurt. Van instituut naar community Voor Harmen is een hogeschool als de CHE veel meer dan een leerfabriek die jongvolwassenen binnenhaalt om ze na vier jaar af te leveren met een diploma. “Het gaat bij onderwijs om een veel groter vraagstuk: hoe kun je ervoor zorgen dat young professionals hun identiteit kunnen omzetten naar een maatschappelijke relevantie? Ik zie de hogeschool niet in de eerste plaats als een instituut dat kennis overdraagt, maar als een gemeenschap die mensen vormt. Het is een community die breder is dan de school alleen: daarbij horen ook al die externe partijen, de netwerken, de bedrijven in de regio waarmee we contact hebben.”

De nieuwe bestuursvoorzitter ziet investeren in onderwijs dan ook allereerst als het investeren in die community. “Je komt hier misschien om je papiertje te halen, maar je wordt onderdeel van een gemeenschap die veel meer voor je kan betekenen. Volgens mij word je als mens en als student vooral gevormd door te investeren in relaties: met medestudenten, met vakdocenten, met de bedrijven en organisaties waar de hogeschool contact mee heeft. Maar ook met de geloofsgemeenschappen waar je onderdeel van bent: de kerk, de studentenvereniging, een vriendengroep. In al die verbanden – in

Ik wil mensen uit hun comfortzone halen, ze prikkelen en bevragen

die gemeenschap – krijgt je identiteit vorm en bouw je kennis op.” Die community eindigt niet waar je studietijd ophoudt, merkt Harmen. “Het is waardevol als je ook als oud-studenten contact houdt met elkaar en met de hogeschool. Juist dán kun je elkaar helpen door het uitwisselen van nieuwe kennis en ervaringen. Ik val nog altijd terug op de contacten die ik tijdens mijn theologiestudie heb opgebouwd. De investeringen in relaties en vriendschappen zijn de beste investeringen die ik heb gedaan.”

Lees verder op pagina 15

CHE SCHERP

13


Woord en Daad 40 jaar

Coverstory

Sponsor een kind,

geef toekomst! Voor € 25,per maand geeft u een kind onderwijs, voedsel, medische zorg en kleding

Stichting Woord en Daad Postbus 560 4200 AN Gorinchem www.woordendaad.nl IBAN: NL64 RABO 0385487088

Wilt u een kind sponsoren? Neem dan contact met ons op via Tel: 0183 – 611874 sponsoreenkind@woordendaad.nl of www.woordendaad.nl/sponsoreenkind

Harmen van Wijnen

Geen garanties De CHE is al jaren een van de beste hogescholen van Nederland. Je zou denken dat Kees Boele zijn opvolger een gespreid bedje nalaat, maar zelf ziet Harmen dat niet zo. “Ook hier geldt dat de successen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Je zult moeten blijven veranderen om de aansluiting met de maatschappij te behouden. Denk alleen al aan de economische crisis: als er minder werk is, moet je dan nog wel opleiden voor een specifiek beroepsprofiel? Of is het beter om professionals op te leiden met competenties die veel breder inzetbaar zijn dan in één bepaalde functie? En in de laatste plaats is de christelijke zuil de afgelopen jaren helemaal in elkaar gestort. Ook dat vraagt om bezinning. Worden we een kleine naar binnen gerichte christelijke school op de Veluwe? Of gaan we ervoor om ons te ontwikkelen tot een marktleider op het terrein van identiteitsgebonden onderwijs voor professionals?”

Christelijk onderwijs is geen feestje voor de eigen zuil

Buiten de lijntjes De afgelopen weken heeft Harmen zijn eerste rondes door de school gemaakt. Hij proeft bij zijn collega’s een enorme bevlogenheid om zich in te zetten voor dat laatste: een hogeschool die de brug weet te slaan tussen een christelijke levensbeschouwing en een geseculariseerde maatschappij. Volgens de sollicitatiecommissie is daar juist een man als Van Wijnen voor nodig. In het profiel stond dat

de hogeschool zocht naar een ‘provocerend verbinder’, en zo ziet Harmen zichzelf ook. “Iemand omschreef me als een man die buiten de lijntjes durft te kleuren. (lachend:) Dat klopt wel, als kleuter deed ik dat al. Ik wil mensen verbinden rond dezelfde missie, maar ze ook uitdagen. Ik wil ze uit hun comfortzone halen, ze op hun zekerheden bevragen, prikkelen, een stapje verder zien te krijgen.” Die extra stap zal nodig zijn ook, denkt Harmen, want voor politiek Nederland is christelijk onderwijs verre van vanzelfsprekend. “We moeten ons als hogeschool heel concreet afvragen hoe onze identiteit relevant kan zijn in de samenleving. De bedrijven en organisaties waar we mee samenwerken zijn echt niet allemaal reformatorisch of evangelisch. Hoe kun je op die plekken je levensovertuiging zó laten spreken dat het meerwaarde heeft? Ik wil laten zien dat christelijk onderwijs geen feestje voor de eigen zuil is. De politiek mag ons gerust afrekenen op ons maatschappelijk nut, want ik geloof dat we goud in handen hebben.”

Meer informatie? www.lcj.nl

KR U I S P U N T C ON FE R ENT I E

H UWELIJK

hhjo

gelijkenissen van christus

+16

Bijbelstudieconferentie

14 CHE SCHERP

lessen over gods koninkrijk

www.lcj.nl/bsc+16

Hart voor jongeren! Mogelijkheden Interactieve workshops Lezingen op: - Jongerenavonden - Jeugd-, mannen- en vrouwenverenigingsavonden Studie-/themadagen op voortgezet onderwijs/studentenverenigingen Catecheselessen seksualiteit en sociale media Weerbaarheidstrainingen #seksualiteit (Bijbel)vertelcursussen Conferenties Veelgevraagde thema’s: Identiteit (gewetensvorming) Sociale media #2013 Seksualiteit en sociale media Jeugdcultuur Christen zijn in deze tijd Media en film (Pop)muziek ‘Geloofwaardig’ opvoeden Effectief jeugdwerk Geestelijk leidinggeven aan jongeren

CHE SCHERP

15


CHE oud student

Thema: I

nvester en

‘Omzien naar de ander is een levensstijl’ Joline Zuidema investeert om harten in beweging te krijgen

Joline Zuidema (24) rondde in 2011

“Onderwerpen die mij altijd hebben beziggehouden zijn rechtvaardigheid, rentmeesterschap, duurzaamheid, ontwikkelingswerk en eerlijke handel. Maar ook met thema’s als retraite, stilte, kloosterleven en christelijke meditatie ben ik voortdurend bezig. Het sluit aan bij mijn manier van geloven: praktiserend met open hart en ogen. Toen ik afstudeerde was het aanbod op de GPW- arbeidsmarkt niet zo groot. Ik viel in in het onderwijs en ontdekte dat lesgeven mij past. Ik was net een aantal weken getrouwd. Mijn man had al een baan, samen besloten we nog een jaar te investeren in verbreding, vandaar dat ik nu de docentenopleiding doe. Achteraf een goede investering want ik heb er werk aan overgehouden op mijn stageschool, waar ik erg blij mee ben.”

de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) af en volgt nu de kopopleiding Docent Godsdienst/ Levensbeschouwing (GL). Naast haar studie werkte ze bij Netwerk TijdVoorActie. SCHERP bevroeg

De docentenopleiding was een goede investering

de bevlogen Zuidema over haar studiekeuze, haar werkervaring en het thema van deze SCHERP: investeren. Een onderwerp dat Zuidema voor een groot deel buiten zichzelf zoekt.

Tijd voor actie Zuidema’s vorige job was coördinator voor het landelijk Netwerk TijdVoorActie. “Een netwerk voor en door jongeren met het verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Het is een vrijwilligersorganisatie met twee betaalde medewerkers die jongeren inspireert en motiveert aan de slag te gaan met hun ideeën en initiatieven. Via een netwerkvorm, verspreid over heel Nederland, verbinden we lokaal jongeren, organisaties, professionals, dromen en bestaande initiatieven. Hoewel ik dit najaar start als docent op een middelbare school, blijf ik betrokken bij Netwerk TijdVoorActie.”

Zoek jij o o verdiepin k g? Als samenleven

Salt-Stone: voor startende christenprofessionals

niet lukt in je eigen straat, waarom dan wel in een derde wereldland?

Netwerk Dien Je Stad “Het netwerk spreekt mij aan omdat het gaat om nieuw denken en daarna doen. Omzien naar de ander gaat verder dan een eenmalig project; het is een levensstijl. Het netwerk bouwt aan bewustwording en hoopt jongeren van binnen uit te motiveren. Niet via statische verbanden, maar door ze aan te spreken als individu, of ze nu in een kerk zitten, bij een studentenvereniging, of op hun kamer. Netwerk Dien Je Stad is bijvoorbeeld een lokaal initiatief vanuit het netwerk in Ede. Mensen neigen ernaar een initiatief dat ze abstract vinden, te bestempelen als idealistisch. Ik was echt trots toen enkele grote landelijke fondsen en maatschappelijke organisaties toezegden partner te worden en hier financieel of via hun expertise in te willen investeren. Omdat ze inzien dat de samenleving deze jonge pioniers nodig heeft als antwoord op de vragen van de toekomst, zoals de transitie in de zorg of de vergrijzing. Het netwerk is veel meer dan het kleine kernteam op kantoor. Het is van een ieder die onderdeel van het netwerk wordt en dit verlangen deelt.” Samenlevingsdiaconaat Zuidema dacht vroeger dat ze ontwikkelingswerk in het buitenland zou gaan doen. Lees verder op pagina 18

Hoe geef je richting aan je leven na je studie aan de CHE? Hoe creëer je mogelijkheden en kansen als een baan niet voor het oprapen ligt en hoe ga jij om met de onzekerheid die dat mee kan brengen? Tijdens het programma van Salt-Stone 2013 op 21 november word je een leuk, verrassend en leerzaam programma aangeboden rondom deze vragen. Het thema dit jaar is CHE NEXT: over Leven na je studie.

Reinier Sonneveld is hoofdspreker op Salt-Stone 2013. Hij studeerde theologie, maar kon zich geen gelovige meer noemen. Na een crisis en lange zoektocht werd hij christen en zelfstandig ondernemer. Op dit moment verdient hij zijn geld met lezingen en preken, is hij scout bij uitgeverij Buijten en Schipperheijn en schrijft hij regelmatig boeken. Zijn laatste boek ‘De stilte van God’ gaat over de oorzaken van geloofstwijfel. Tijdens de opening spreekt Reinier over onzekerheid en hoe je daar mee om kunt gaan, over kiezen, over hoe jij je plek kunt innemen op een krappe arbeidsmarkt en wat God daarmee te maken heeft. Sonneveld begeleidt een van de tien aansluitende workshops. Kijk voor de inhoud van de andere workshops op www.che.nl/saltstone. Daar meld je je ook aan als alumni of vierdejaarsstudent.

16 CHE SCHERP

CHE SCHERP

17


CHE oud student

Joline Zuidema

“Totdat ik op de CHE het vak samenlevingsdiaconaat volgde en ontdekte dat samenleven hier, in je eigen straat begint. Als het je hier niet lukt, waarom dan wel in een derdewereldland? Het gaat om je instelling, je levenshouding. Met die denkomslag ben ik bij Netwerk TijdVoorActie terecht gekomen. In september ben ik begonnen als docent godsdienst op een middelbare school. Ik zal ervaringsverhalen vanuit het netwerk - als inspiratie en voorbeeld van praktiserend christendom - in mijn lessen integreren.” Ook via haar afstudeeropdracht blijft ze verbonden met haar oude baan. “In opdracht van Netwerk TijdVoorActie maak ik een achtdelige lessenserie voor middelbare scholen. Onder andere over waardenontwikkeling, burgerschap op micro en macro niveau, omgaan met je tijd en talenten, praktiserend christen-zijn, samenleving en identiteit. Op deze manier willen we via kennis, socialisatie en beleving leerlingen bewust maken van het feit dat ze nú al van waarde zijn voor hun eigen omgeving.”

Investeer in het onderhoud van je ziel

Ratrace Zuidema heeft helder voor ogen aan welke eisen een baan voor haar moet voldoen. “Zinvol! Daarvoor hoef je geen GPW te hebben gestudeerd. Je kunt ook als vuilnisman of HRM-er christelijke waarden doorleven door er voor collega’s te zijn, naar hen te luisteren, door te beseffen dat er meer is dan die dikke bonus en door eerlijk en transparant te zijn. Zelf wil ik graag mensen bereiken. Ik doe dingen doorgaans niet zomaar. Nu ik voor de klas sta heb ik enorm veel mogelijkheden om met jongeren in debat te gaan, hen te helpen in het vormen van een mening, een levenshouding, maar ook in

het scheppen van een veilig klimaat voor goede gesprekken, voor openheid. Verder wil ik mijn creativiteit kwijt kunnen. Ik ben erg gevoelig voor sfeer. Ik denk dat het daarom beter is te werken onder je niveau binnen een leuke organisatie, dan je op te laten branden in de ratrace in een functie op niveau. En als laatste vind ik belangrijk: een baan waar de baas investeert in de medewerkers, met mogelijkheden om te blijven leren, via cursus, training of opleiding.” Morgen Over haar eigen toekomst denkt Zuidema niet meer zoveel na. “Verschillende levensgebeurtenissen hebben er voor gezorgd dat ik me daar niet meer zoveel mee bezighoud. De band Mensenkinderen heeft een nieuw liedje met als tekst “De dag van morgen zorgt wel voor zichzelf”. Daar kan ik me momenteel wel in vinden.” Wel weet Zuidema waar ze iedere dag in wil investeren. “Ik ben ruim een jaar getrouwd en heb twee belangrijke lessen geleerd. Ten eerste dat het het meest belangrijk is dat je, als je na een tegenvallende werkdag thuiskomt, je beseft dat je elkaar hebt! Alles kan wegvallen, zolang je maar in elkaar blijft investeren. En ten tweede moet je elkaar gunnen je eigen dingen te blijven doen. Investeren in eigen hobby’s en vrienden. Verder hou ik van leren dus dat zal ik altijd zijdelings doen. Of het bijscholing, een goed boek of een cursus christelijke meditatie of schilderen is, je blijft bij en het werkt verdiepend of ontspannend. Ik vind het belangrijk om niet alleen te investeren in je hoofd, maar ook in je lijf, door goede voeding en het onderhouden van je ziel. Anders kun je het hart van de ander ook niet in beweging krijgen. Geld en spullen kunnen van je wegvallen, herinneringen en kennis draag je je leven met je mee. Door mijn investering in werk, bij Netwerk TijdVoorActie, heb ik Jezus op een vernieuwde manier leren kennen en nog beter leren vertrouwen op Hem. Dat neem ik mee naar mijn volgende baan.” Meer weten over Netwerk TijdVoorActie of partner worden? Kijk op www.tijdvooractie.nl.

› 18 CHE SCHERP

CHE SCHERP

19


CHE oud student

Thema: I

nvester en

Hoe groei je uit tot een leider die anderen inspireert? CHE en xPand samen in Leaders of Influenceprogramma

In één jaar kan je

Professionele ambities Wat Abdulaziz concreet opsteekt van het LOI-programma? Dat vindt de 28-jarige verzuimconsultant lastig om aan te geven. “Het is prettig om nu te praten met Janny over bijvoorbeeld het combineren van moederschap en professionele ambities. Zij heeft zelf al kinderen en is door die fase heengegaan. Maar het is eigenlijk meer zo dat ik achteraf terugkijk en ontdek dat ik gevormd ben, mede door mijn coachingsgesprekken. Zo stond ik toen ik net klaar was met mijn studie te trappelen om een leidinggevende functie in te nemen. Door de jaren heen heb ik ontdekt dat ik nog zoveel te leren heb op dit gebied. Zonder het LOI-programma had ik mezelf misschien nooit zo verdiept in leiderschap.”

ontwikkelen

Automatische piloot Een van de eerste deelnemers aan het LOIprogramma is Janneke Abdulaziz, ondertussen bezig aan haar derde baan. Als verzuimconsultant bij arbodienst Perspectief begeleidt ze werkgevers bij verzuim en arbozaken en zieke werknemers in hun re-integratieproces. Een baan waarin ze helemaal op haar plek zit. Ze staat ze midden in het leven en is bovendien zwanger van haar eerste kindje. Juist daarom is het prettig om een coach te hebben, zegt Abdulaziz. “Als je niet oppast vliegt het leven aan je voorbij en vergeet je om aan jezelf te werken. Doordat ik meerdere keren per jaar mijn coach spreek, intervisiebijeenkomsten bezoek en naar events van xPand ga, word ik continu geprikkeld om na te denken over mijn persoonlijke ontwikkeling.” Het LOI-programma kent een looptijd van twintig jaar. Voor die lange periode is bewust gekozen, vertelt Budding. “Als je mensen werkelijk verder wilt helpen heb je niet zoveel aan een kort traject. In één jaar kan je geen leiderschap ontwikkelen. Daar komt bij dat je in de periode tussen je twintigste en veertigste levensjaar veel life events meemaakt en veel keuzes moet maken. Daar kan je de levenservaring en wijsheid van een oudere generatie goed bij gebruiken.”

bijna afgestudeerde studenten van de CHE in het Leaders of Influenceprogramma van xPand. Een langdurig coachingstraject waarin ze sparren met ervaren coaches, professionals en leiders. Voormalig MER-studente Janneke Abdulaziz (28) en haar coach Janny Budding vertellen over hun ervaring.

Daar sta je dan als pas afgestudeerde jongere op de arbeidsmarkt. Vol ambities en met een rugzak vol kennis en vaardigheden. Maar hoe ontwikkel je jezelf nu verder? Welke keuzes maak je op belangrijke kruispunten in je leven? Hoe groei je uit tot een leider die anderen inspireert? En hoe maak je in jouw vakgebied of werkomgeving het verschil als christen?

20 CHE SCHERP

het programma. In eerste instantie twijfelde ze namelijk, bekent ze eerlijk. “Ik vond een programma voor topstudenten wat Amerikaans klinken. Ik zie mezelf ook niet als een wereldverbeteraar en voel me al helemaal niet beter dan anderen. Maar ik wil wel een verschil maken in mijn gezin, mijn omgeving en in de toekomst misschien ook wel in een leidinggevende positie. Niet om het leiden zelf of voor mijn eigen eer, maar om iets te brengen en anderen te inspireren met wat ik zelf geleerd heb door de jaren heen.”

geen leiderschap

Elk jaar stromen zo’n 20 ambitieuze,

“Natuurlijk kan je dat allemaal zelf uitzoeken, maar het is veel gemakkelijker als je iemand hebt die al

door die fase heen is gegaan. Die met een dosis levenservaring op zak je raad kan geven en jou aan het denken zet. Zodat je niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden”, zegt Janny Budding van xPand. “Helaas hebben veel jongeren niet zo’n band met hun ouders of een andere oudere persoon in hun leven. Daarom zijn we ontzettend blij dat de CHE jonge professionals die kans geeft en ook in hen investeert.”

Janneke Abdulaziz

Verdiepen in leiderschap Die langdurige begeleiding trok Abdulaziz uiteindelijk over de streep om mee te doen aan

Ik wil een verschil maken in mijn gezin en mijn omgeving

Budding ziet vanuit haar perspectief dat Abdulaziz door de jaren heen een ontwikkeling door heeft gemaakt. “Ze is van een studente veranderd in een vrouw die haar plek heeft gevonden in het bedrijf waar ze werkt. Die weet wie ze is en wie ze mag zijn, maar ook wat reëel voor haar is en wat niet. Ik zie een stuk karakterontwikkeling en groei in vaardigheden, waardoor ze straks in staat is om daadwerkelijk anderen te leiden. Dat is fantastisch om te zien.”

ook j i j k e Zo ping? e i d r e v

Over het Leaders of Influenceprogramma Het Leaders of Influence-programma is een exclusieve samenwerking tussen xPand en de CHE. Elk jaar krijgen twintig bijna afgestudeerde studenten de kans om in te stromen in het programma. Het gaat om jongeren met ambities op het gebied van leiderschap. Om toegelaten te worden moeten studenten een aanbeveling hebben van een docent en iemand buiten de CHE. Ook moeten ze tweedaags assessment afleggen. De CHE betaalt de kosten van dit assessment. Belangeloos Deelnemers aan het programma sparren minimaal drie keer per jaar zo’n anderhalf uur met hun coach over vragen en ontwikkelingen die ze zelf aandragen. Die coaches zijn voornamelijk leiders uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg en de kerk. Zij investeren belangeloos hun tijd in het programma. Daarnaast zijn er groepssessies met andere deelnemers en zijn er jaarlijks twee Celebrations, evenementen voor alle LOI-deelnemers met onder meer workshops, netwerkmogelijkheden en een seminar. Momenteel volgen zo’n 150 jongeren het programma. Wereldwijd xPand is in 1987 opgericht door Paul Donders, Ingo Maxeiner en Daniel Ehman. Het bedrijf is actief in onder meer persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Er werken wereldwijd meer dan 100 coaches en trainers. Christelijke waarden en principes spelen een belangrijke rol binnen xPand. Het LOI-programma is onder meer opgezet om jonge leiders te ondersteunen bij het innemen van hun plek in de samenleving en het maken van een verschil als christen.

CHE SCHERP

21


CHE onderzoek

Thema: I

nvester en

Niet-pluisgevoel als erkende vakeigenschap verpleegkundige

Mevrouw Bakker zegt dat ze zich best goed voelt vandaag. Toch heeft de

Hbo-Verpleegkunde innoveert de zorg

dienstdoende verpleegkundige het gevoel dat er iets niet helemaal in de haak is met deze patiënte. Een gevoel dat hij wil checken door haar vitale functies, zoals bloeddruk, pols en ademhaling, te meten. De metingen laten geen afwijkingen zien. Het gevoel blijft. Waar de verpleegkundige ‘last’ van heeft, is het niet-pluisgevoel. Een bijzondere eigenschap van verpleegkundigen die onderzocht werd in de afstudeerscriptie van twee hbo-V studenten: Evian van der Wekken en Sanne Legemaat. Het onderzoek

28 afstudeeronderzoeken en 24 projectstages droegen het afgelopen jaar bij aan het oplossen van problemen die zich in zorgorganisaties voordoen. Naast het niet-pluisgevoel werd onder meer door hbo-V studenten onderzoek gedaan naar het risicobewustzijn van gezondheidszorgmedewerkers, een communicatie-instrument voor de overdracht van patiënten tussen professionals, het optimaliseren van infectiepreventie en leefstijladviezen voor kankerpatiënten.

vond plaats in de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen.

Van der Wekken: “Het niet-pluisgevoel is ongerustheid over de patiënt zonder aanwijsbare reden. Dat wat de verpleegkundige verwacht te zien, volgens zijn of haar kennis en ervaring, verschilt met de klachten en symptomen van de patiënt. Dat gevoel is een waardevol instrument waarvoor de aandacht opnieuw opleeft. We vroegen twee maal een groep van zeven verpleegkundigen hoe zij omgaan met dit niet-pluisgevoel. Gelre Ziekenhuizen maakt gebruik van het Early Warning System, een scorekaart waarop de patiënt punten krijgt bij afwijkende vitale functies. In locatie Apeldoorn weegt het niet-pluisgevoel mee in de optelsom die bepaalt of de verpleegkundige de arts waarschuwt.” Eerder ingrijpen Het kunnen toekennen van een punt scoren vanwege het niet-pluisgevoel door verpleegkundigen draagt bij aan het waarborgen van de veiligheid van de patiënt. Collega’s en arts worden eerder geconsulteerd. Van der Wekken en Legemaat lichten dit toe in hun scriptie. Uit de literatuurstudie blijkt dat een niet-pluisgevoel bijdraagt aan de noodzaak om in te grijpen om ernstige gezondheidsschade aan de patiënt te voorkomen. Onderbuikgevoelens kunnen verpleegkundigen helpen om de knoop door te hakken om iemand te

Het nietpluisgevoel is een combinatie van jouw kennis, ervaring en intuïtie waarschuwen. Van der Wekken: “Onze respondenten vertelden dat zij door een niet-pluisgevoel actie gaan ondernemen. Ook wanneer de vitale parameters niet afwijken, maar de verpleegkundigen wel een niet-pluisgevoel hebben, is dat een criterium om ­collega’s te raadplegen en een de arts te waarschuwen.” Is zo’n niet-pluisgevoel aangeboren of moet je het ontwikkelen als verpleeg­ kundige? Van der Wekken: “Ook daar is, door anderen, onderzoek naar gedaan. Het niet-pluisgevoel is een combinatie van jouw kennis, ervaring en intuïtie. Hoe meer werkervaring een verpleegkundige heeft, hoe meer dingen zij gaat herkennen als niet-pluis. Je kunt niet blindelings afgaan Lees verder op pagina 26

22 CHE SCHERP

Ria den Hertog, docent, onderzoeker en lid van het lectoraat Verpleegkunde Beroepsethiek: “Onze hbo-V projectenbank kreeg vorig jaar zo’n zestig aanvragen. Dat is meer dan we aankunnen. We zetten derde- en vierdejaars studenten in en combineren de bevindingen uit onderzoeken om kennis te verwerven en te delen met zorginstellingen. Ook proberen we met hen een doorgaande lijn van onderzoek met de zorgorganisaties te ontwikkelen.” Het mes snijdt wat Den Hertog betreft aan meerdere kanten: “We noemen onze aanpak “trialogisch leren”. In de zorg is zelden geld voor innovatie en kennisverwerving. Via praktijkopdrachten profiteren de studenten van een inspirerende leeromgeving, maar ook van het personeel van de afdelingen waar ze onderzoek doen. Studenten komen binnen met een frisse blik. Ze werken aan actuele problemen en kunnen echt verschil maken in de praktijk. De onderzoeken en plannen verdwijnen niet in een la. Docenten leren ook en ervaren dat het actueel houden van onderwijs makkelijker is als zij veel in het werkveld komen.”

› CHE SCHERP

23


CHE onderzoek

Reacties op onderzoek

Niet-pluis gevoel op je intuïtie, maar met je professionele kennis neem je subtiele veranderingen in het gedrag of het uiterlijk van de patiënt waar. Kennis en ervaring zijn daar een absolute voorwaarde voor.” Bewijs en gevoel Ria den Hertog, hbo-V docent en onderzoeker op de CHE, begeleidde het onderzoek. Den Hertog: “De literatuur zegt dat je zo’n drie jaar werkervaring of 1.000 uur werk nodig hebt om als verpleegkundige adequaat om te gaan met je onderbuikgevoel. Voor die tijd zijn het voornamelijk protocollen die je werk richting geven. Het omgaan met het niet-pluisgevoel

toonde interesse in het onderzoek van Van der Wekken en Legemaat. De branche­ organisatie neemt volgens een nieuwsbericht op hun website het onderzoek en de aanbevelingen van Van der Wekken en Legemaat mee in de vernieuwing van de nationale beroepscode verpleegkundigen en verzorgenden, hun programma Excellente Zorg en bij de ontwikkeling van richtlijnen en patiëntveiligheid. Van der Wekken en Legemaat bevelen verpleegkundigen aan om het nietpluisgevoel bij zichzelf te herkennen en hierop actie te ondernemen. Voor het waarborgen van patiëntveiligheid en de

Ans Juffer is docent Verpleegkunde bij Gelre Ziekenhuizen. De Gelre Ziekenhuizen (locaties Zuthpen en Apeldoorn) bedienen met ruim 3.000 medewerkers een verzorgingsgebied van 280.000 mensen. Juffer was mede-begeleider van het onderzoek van Van der Wekken en Legemaat. Juffer: “Het onderzoek van Evian en Sanne is een goed middel geweest om het niet-pluisgevoel bespreekbaar te maken in onze ziekenhuizen. Dat is belangrijk voor de patientveiligheid. Studenten zorgen voor inspiratie en vernieuwing in onze locaties. Vanuit Gelre ziekenhuizen bieden we een differentiatietraject aan waarbij we derde en vierdejaars hbo-V studenten anderhalf jaar in huis hebben. Elke drie weken komen we samen om beroeps- en leersituaties met elkaar te delen onder begeleiding van een docent van de CHE en het ziekenhuis. Het is voor ons belangrijk om in nieuwe beroepsbeoefenaren te investeren. Deze hbo-V‘ers zijn na hun diplomering snel zelfstandig en vakbekwaam. Het contact met de docenten van de CHE is goed en inspirerend. Ik leer van hen over nieuwe theorie en andersom houden zij via mij hun kennis van de praktijk op peil.”

24 CHE SCHERP

(twee links) Evian van der Wekken en Sanne Legemaat

is de afgelopen jaren verdwenen uit de lesstof voor verpleegkundigen. De nadruk lag op zorgverlening die is gebaseerd op wat meetbaar is: het zogenoemde “evidence based”. Je intuïtie is lastig meetbaar maar kan veel bijdragen aan je professionaliteit. Het is daarom goed dat het onderwerp niet-pluisgevoel terug in de belangstelling komt en ook in het onderwijs aandacht krijgt.” Nationale beroepscode Ook V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden,

verbetering van de kwaliteit van zorg is dit een must. Erkenning leidt ertoe dat het niet-pluisgevoel een onderdeel van hun professionaliteit wordt. Ook moeten verpleegkundigen hun niet-pluisgevoel altijd aangeven aan collega’s en van elkaar erkennen dat het niet-pluisgevoel een vakeigenschap is. Van der Wekken en Legemaat werken inmiddels in Gelre Ziekenhuizen waarbij ze zich verder ontwikkelen in het omgaan met hun persoonlijke niet-pluisgevoel.

CHE SCHERP

25


CHE opleidingen

Thema: I

nvester en

Investeren in een gideonsbende

“We hebben nu

Programma ‘100% Meesterproof’ trekt jongens naar de Pabo

en houden elkaar

Siebe van der Kooi:

150 mannen op de opleiding. Die steken elkaar aan scherp” Donderdagavond 22.30 uur. Vijftien studenten om tafel in een Edese kroeg. Koud bier in de hand, het zweet van een stevige pot voetbal nog op de rug. Er wordt druk gepraat en gelachen, ook al hebben de jongens al een forse dag gemaakt. Eerst in de collegebanken. Daarna met de mannen op stap voor de opening van het seizoen van 100% Meesterproof: een bezinning, een kennismakingsronde, samen pizza eten, voetballen. Tijd om even af te koelen in het café.

Opleidingsdocenten Theo Dekker en Siebe van der Kooi sparen tijd nog moeite om hun doel te bereiken: meer meesters op de basisschool. En die investering betaalt zich uit. Steeds meer christelijke jongens kiezen voor de klas.

Vrouwelijk imago Theo Dekker en Siebe van der Kooi – respectievelijk docent drama en docent bewegingsonderwijs aan de Academie Educatie – proosten op de groep studenten. Twee jaar geleden begonnen deze twee mannen met het buitenschoolse programma ‘100% Meesterproof’, kortweg HMP. Het aantal jongens aan de Pabo was destijds dramatisch laag en daar moest iets aan gebeuren, vonden de heren. Theo: “Kinderen – zeker jongens – hebben echt behoefte aan meesters voor de klas om zich aan te spiegelen. Maar helaas heeft de Pabo een nogal vrouwelijk imago. Het is dus niet raar dat er maar weinig mannen komen en dat ze nogal eens afhaken tijdens hun studie. Wij wilden meer mannen naar de opleiding trekken, op de opleiding hóúden en hun een goed netwerk meegeven voor ná de opleiding.” Bemoediging En het lijkt te werken. Het aantal mannelijke nieuwkomers groeide van 18% in 2011 naar 24%

26 CHE SCHERP

dit jaar. Elf van de 46 eerstejaars gaven aan dat ze mede vanwege HMP voor Ede hadden gekozen. Siebe: “We hebben nu 150 mannen in opleiding. Als je die bij elkaar zet dan steken ze elkaar aan, ze hebben lol met elkaar, ze houden elkaar scherp. En ze zien dat het leuk is om meester te zijn.” De Stichting Steunfonds CHE zag ook heil in het project en besloot HMP te steunen met een subsidie van € 5.000,-. “Voor ons was dat een geweldige bemoediging”, zegt Siebe. “En het geeft ons de mogelijkheid om onze activiteiten zo goedkoop mogelijk of zelfs gratis te houden, zodat zo veel mogelijk studenten mee kunnen doen.” Zonder deo en douche De aanpak die Theo en Siebe kiezen om mannen binnen te krijgen en te vormen is allesbehalve wattig. Studenten krijgen allerlei buitenschoolse activiteiten voorgeschoteld, variërend van een urenlange winterhike over de Veluwe tot een kajaktocht met overnachtingen in het wild – zonder deo en douche. De sportieve activiteiten zijn steevast gekoppeld aan een geloofsthema. Theo: “We gaan met de jongens op zoek naar hun fysieke én geestelijke grenzen en we kijken waar ze tegen aanlopen.” In een klas vol meiden zullen jongens deze dingen waarschijnlijk niet zo snel delen. “Maar op zo’n winterhike, als je urenlang als kerels over de hei loopt, komen die diepe gesprekken wel”, vertelt Siebe. Theo herinnert zich de kajaktocht van vorig jaar: “Bij het kampvuur werden zaken vanuit het hart gedeeld, we baden met elkaar en voor elkaar. Ik

Theo Dekker:

“Ik hoop dat kinderen straks merken dat dit meesters zijn waarop je kunt bouwen”

kreeg daar kippenvel van. Op zulke momenten vorm je die jongens voor de toekomst. Je merkt dat ze niet alleen als man en als meester groeien, maar ook als christen.” Geloofshelden Want uiteindelijk is dat waar Theo en Siebe op hopen: niet alleen meer meesters, maar vooral meer chrístelijke meesters voor de klas. Theo: “Wij hopen dat deze mannen kleur durven bekennen en hun geloof willen uitdragen. Ik hoop dat de kinderen in de klas straks zullen merken dat dit meesters zijn waarop je kunt bouwen.” HMP is een buitenschools programma, wat betekent dat Theo en Siebe het meeste werk voor het project buiten werkuren om moeten doen. Is dat het waard? De beide mannen zitten er grijnzend bij, met hun gideonsbende op de achtergrond. Siebe: “Jazeker. Ik geloof dat dit een investering is die heel veel mensen gaat beïnvloeden. Deze meesters kunnen elk jaar dertig kinderen tot zegen zijn. Dat is toch fantastisch?”

Wij gaan voor 100% Meesterproof Jaldert Veldman (20), eerstejaars Pabo “Ik twijfelde of ik de Pabo in Ede of in Zwolle zou gaan doen. Voor mij was HMP medebepalend bij mijn keuze voor Ede. De activiteiten spraken me erg aan. Daarbij heb je op de Pabo af en toe de behoefte om met mannen onder elkaar te zijn. HMP creëert zulke momenten. Samen sta je sterk! Martijn de Groot (19), tweedejaars Pabo “Natuurlijk ga je ook binnen de opleiding met elkaar de diepte in, maar bij HMP is dat toch anders. Het is een stuk ontspannener als er even geen vrouwen bij zijn. Je investeert hier als mannen samen in je studie, in gezelligheid en in je geloof – dat is echt heel vet.” Henk Boersma (20), vierdejaars Pabo “Het belangrijkste dat ik van HMP meeneem, is dat je als christelijke meester niet alleen staat. De jongens van HMP zijn meer dan gewoon klasgenoten, het worden echte vrienden. Ik kan op hen terugvallen, ook als ik later – misschien als enige man op een school – voor de klas sta.”

CHE SCHERP

27


De stelling ‘Investeren is voor mensen die schatten op aarde willen verzamelen’ Ben je of ken je zo iemand die dagelijks naar

de beurskoersen tuurt en droomt van risico en

­rendement? Of denk je bij investeren vooral aan de zondagse bezoeken aan oma?

De redactie dacht bij het maken van de stelling meer aan het eerste. Hoe dan ook, voor het

snappen van de stelling heb je wel wat bijbel­

kennis nodig. Dus denk je bij schatten op aarde:

“Waar gáát dit over?” lees dan het interview met Jaïro Pijnacker Hordijk op de pagina hiernaast.

28 CHE SCHERP

Van: Wim Drost Onderwerp: Stelling SCHERP Aan: scherp@che.nl

‘De vraag is of de stelling een terechte tegenstelling creëert. De impliciete verwijzing naar de bijbel is wat al te makkelijk. Eens of oneens is dan ook niet de vraag. Interessanter is het om je af te vragen wat Jezus bedoeld heeft met zijn oproep om geen schatten op aarde te verzamelen. Volgens mij gaat dat over een teveel aan aandacht die wij aan aardse dingen besteden. De link met investeren is voor mij te ver gezocht. De stelling staat leuk op een Loesje-poster. Meer waarde heeft deze niet.’ Wim Drost

CHE SCHERP

29


transfer educatie

Investeren in meesters en juffen op Zuid

nvester en

Terwijl veel scholen bezuinigingen op nascholing van leerkrachten, investeert de stichting PCBO Rotterdam juist in haar meesters en juffen. De reden? “Kennis en vaardigheden van leerkrachten zijn cruciaal. Zelfs de beste ondersteunende middelen kunnen een gebrek hieraan niet compenseren. Daarom kan je beter eerst investeren in de kwaliteit van de leerkracht.”

Aan het woord is Piet Monster. Directeur van de Rotterdamse stichting waar maar liefst 32 basisscholen onder vallen, waaronder twee scholen voor Speciaal Basis Onderwijs en twee scholen voor Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. Samen staan ze elke dag voor de uitdaging om meer dan 7.000 kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Een leerlingenpopulatie die zo gevarieerd is als Rotterdam-Zuid zelf. Met meer dan dertig nationaliteiten, tal van ontwikkelingsniveaus en ondersteuningsbehoeften. Nieuwe leerkrachten De kennis en vaardigheden van leerkrachten, maar ook van intern begeleiders en schoolleiders zijn daarbij cruciaal. Daar is Monster van overtuigd. Daarom kent PCBO tal van leerfaciliteiten. De circa 120 studenten die er jaarlijks stagelopen - waaronder ook een flink aantal CHE’ers - krijgen workshops voorgeschoteld. Nieuwe leerkrachten worden in hun eerste jaar begeleid en gecoacht. En er zijn management development-trajecten. Verder ontwikkelde de scholenkoepel zelf ook scholingstrajecten.

30 CHE SCHERP

Zoek jij o o verdiepin k g?

Thema: I

Scholing in de school Zo werd in samenwerking met Ellen Aanen-Zilvold en Cora Vinke van de Academie Educatie van de CHE. ‘Bovenbouw? Wie wil dat nou?!’ samengesteld. Een cursus met zes lesbijeenkomsten, twee intervisiebijeenkomsten en onderwerpen als constructen, de WinWinmethodiek en groepsdynamica. “We merkten dat leerkrachten steeds minder vaak voor bovenbouw kozen, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van

In Ede trekken ze niets van de plank. Er is echt een cursus ontwikkeld die bij onze organisatie past. pre-pubergedrag en de doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs. Deze cursus helpt leerkrachten om daarmee om te gaan.” Waarom koos Monster voor een hogeschool die niet bepaald om de hoek ligt? “Wat mij opviel is dat ze in Ede snel ideeën oppakken. Ze luisteren echt naar onze vraag en trekken dan niet iets van de plank. Er is echt een cursus ontwikkeld die bij onze organisatie past. En omdat de cursus – en overigens ook veel andere scholing - hier op de scholen in Rotterdam draait, maakt die afstand niet veel uit.”

Opbrengst Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij de cursus ‘Expert in Eigen Klas’, die leerkrachten wegwijs maakt in oplossing- en opbrengstgericht werken. Een hot item in onderwijsland. “Scholing is veel doelgerichter geworden met vragen als: Waar blijven resultaten achter? Hoe kunnen we daar iets aan? En hoe meten we of we vooruit gaan?” De verantwoordelijkheid ligt in Rotterdam laag in de organisatie. Schooldirecties denken zelf na over doelstellingen en bepalen zelf hoe ze hun nascholingsbudgetten en gelden uit de prestatiebox inzetten. “Over het algemeen wordt gekozen voor teamnascholing, bijvoorbeeld op het gebied van omgang met gedragsproblemen”, vertelt Monster. Constante leerprestaties Dat is één van de redenen waarom ze in Rotterdam momenteel zich niet al te druk maken over de naderende invoering van de wet Passend Onderwijs. Voor de PCBO-scholen zal er weinig veranderen, verwacht Monster. “Alle scholen ontwikkelen nu hun profiel. Wat kunnen we zelf, waarvoor moeten we doorverwijzen? Maar eerlijk gezegd is dat doorverwijzingspercentage bij ons nu al laag. Kinderen met een ondersteuningsbehoefte volgen hier al vaak regulier onderwijs. Leerkrachten weten hoe ze daar mee omgaan, we hebben specialisten in huis. In die zin lopen we vooruit en is het vooral zaak om het papierwerk in orde te maken.” Meesterschap Zijn uitdaging zit hem meer in de constante kwaliteit van het onderwijs. Waarom lukt het de ene school wel om jaar in jaar uit met vlag en wimpel de inspectienormen te halen, terwijl een paar kilometer verderop een school met een vergelijkbare leerlingpopulatie fluctuerend scoort? ,,We proberen dat op een steeds dieper niveau te analyseren, om ervan te leren en om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Dat is waar meesterschap in essentie om draait.”

Vernieuwde modules Passend Competent Professionaliseren is werken aan de kwaliteit van het onderwijs van morgen. De CHE biedt die mogelijkheid voor scholen en individuele basisschooldocenten. Vanaf 2014 zijn de vernieuwde modules Passend Competent de opvolger van ‘Zorg in de Klas’ - te volgen. Passend Competent gaat verder waar de Pabo stopt, maar is laagdrempeliger en praktischer dan een Master SEN. De modules bieden verdiepende kennis over het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Deelnemers doen bovendien vaardigheden op om kinderen met een speciale onderwijsbehoefte op een adequate manier te ondersteunen. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als het voeren van een diagnostisch gesprek, het geven van individuele hulp binnen de groep en het leggen van individuele accenten in groepsplannen of handelingsplannen. Kracht van de opleiding is dat het geleerde de volgende dag direct toepasbaar is in de klas. Passend Competent sluit nauw aan bij actuele onderwijsontwikkelingen zoals de invoering van de wet Passend Onderwijs. In de modules zijn de laatste wetenschappelijke en praktische inzichten verwerkt als het gaat om onder meer handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Er zijn zes modules: • Kijken naar kinderen • Speciale onderwijsbehoeften & rekenen en motoriek • Speciale onderwijsbehoeften & taal • Speciale onderwijsbehoeften & (sociale) ondersteuning • Plannen voor en door kinderen (HGW- plannen) • Werken en organiseren met kinderen (HGW-uitvoeren, klassenmanagement, interactieve gedifferentieerde directe instructie met ‘coaching on the job’) De modules worden gegeven door ‘passend onderwijsexperts’. Elke module omvat zo’n 6-8 bijeenkomsten. Het is mogelijk om modules verspreid over meerdere jaren te volgen. Passend Competent kan ook ‘in company’ gegeven worden. Dan is de opleiding volledig af te stemmen op het team. Meer weten? Kijk op www.che.nl/transfereducatie of mail met transfer-educatie@che.nl

CHE SCHERP

31


ijzersterk in kranten en tijdschriften “prima prijskwaliteit verhouding persoonlijke benadering en een plezierige samenwerking”

www.bdu.nl 32 CHE SCHERP

CHE SCHERP

33


Leven vanuit het tegoed

Colum Invest n : eren

(Lees deze column niet als een historisch of actueel verhaal, maar als een verhaal

TRANSFER Mens & Organisatie

Thema: I

‘Je komt het verst, met de juiste attitude’

waar mensen in alle tijden last van hebben.)

Herman de Gelder, praktijkdocent

En het geschiedde in die dagen dat de boeren hun akkers bewerkten. Er was

finance & controlling over omgaan

een tijd van zaaien en er was een tijd van oogsten. Als dan de tijd was aange-

nvester en

met bezuinigingen en reorganisaties

broken om de oogst binnen te halen, maaide men dat wat henzelf toekwam. De buitenste randen van de akker maaide men echter niet en liet men staan. Zie de akker dus als een soort vierkant. Het binnenste - en grootste gedeelte

In het dagelijks leven is Herman de Gelder (48) directeur Finance &

van de akker - oogstte ze voor zichzelf. De buitenste randen van het vierkant

Operations van Alpha Wax, een bedrijf dat waxen en paraffines bewerkt

lieten ze als een klein strookje onaangeraakt.

en verhandelt. De spaarzame tijd die over is, steekt hij in het lesgeven bij Maar voor wie liet men die dan onaangeraakt? Nu dan: voor niemand die ze specifiek kenden, maar voor hen die in de Bijbel genoemd worden: de wees, de weduwe en de vreemdeling. Zij die het echt nodig hebben of de voorbijganger. Hoe is dat vandaag de dag bij ons? Wij halen zelf de oogst tot en met het laatste riettakje en tarwestrookje binnen en vergeten ook daarbij het laatste grassprietje niet. Een kleine strook voor hen die wel zouden willen oogsten maar het echt niet kunnen? Dat heb ik toch geoutsourcet aan de overheid? We willen exact weten: ‘What is the return on my investment?’ ‘Wat is mijn rendement op mijn investering?’ We hopen van geld meer geld te maken. Geld is een middel. Geld is een brug. Een brug heeft twee oevers nodig. Als een oever van die brug ontbreekt omdat we ons ten doel stellen om met het oogsten van geld steeds weer meer geld te maken, dan zullen we altijd leven vanuit het tekort.

Maar de rijk gezegende is iemand die met zijn zegen anderen tot zegen is. Hij leeft niet van het tekort, maar van het Bijbels tegoed. ‘De eersteling’ of ‘de gezegende’ laat niet alleen de buitenste randen van de akker staan. Iedereen komt bij hem voor brood. Omdat hij met alles wat hij doet niet alleen zichzelf maar ook de samenleving helpt. Door de ander te helpen, helpt hij zichzelf. Noem het: social impact investment of social entrepreneurship. Al het werk dat hij doet beoogt goede oogst voor allen. Toen, nu en in de toekomst. Economie is slechts een spel. Al sinds de oude Grieken is economie niets meer dan ‘huishouding’. Heel letterlijk: oikonomia / oikos-nomos: de wetten rondom het huis. Het is slechts dienstbaar aan wat er werkelijk toe doet in het leven: het bouwen en bewaren van de akker die samenleving heet waarin wij kunnen leven CORAM DEO: voor het aangezicht Gods. Dat is een leven vanuit een tegoed.

Ruben van Zwieten Predikant directeur De Nieuwe Poort & Zingeving Zuidas (ook wel genoemd “dominee van de Zuidas”), spreker & dagvoorzitter. Uitgeroepen tot meest spraakmakende theoloog van 2013.

34 CHE SCHERP

de Academie en Transfer Mens & Organisatie van de CHE: “Het lesgeven houdt me scherp.” Je hebt een overvolle baan, maar toch maak je tijd vrij om te investeren in studenten. Waarom? “Ik heb het vak zelf met vallen en opstaan geleerd. Ik ben na de middelbare school meteen gaan werken en pas later verder gaan studeren. Tijdens mijn avondstudie leerde ik vooral veel van de docenten die in het vakgebied zelf werkten. Nu wil ik op mijn beurt mijn praktijkervaringen delen met studenten en mijn passie voor het vak overdragen. Het helpt mij ook. Om les te kunnen geven, moet ik mijn financiële handelen opnieuw doordenken. Daardoor ga ik het nog beter begrijpen.”

Tijdens zulke processen loop je ook tegen de keerzijde van investeren aan: bezuinigingen, reorganisaties. Hoe ga je daarmee om? “In de tijd voor mijn bekering heb ik wel eens rücksichtslos gereorganiseerd. Dat gebeurt gewoon in bedrijven: het is dan bijna een sport om zo veel mogelijk mensen tegen zo weinig mogelijk geld weg te werken. Sinds ik christen ben, doe ik dat heel anders. Natuurlijk is het mijn verantwoordelijkheid om het bedrijf financieel gezond te houden. Soms vraagt dat om moeilijke beslissingen. Maar daarin moet je wel zorgvuldig omgaan met mensen die niet kunnen blijven.”

Wat maakt jou enthousiast voor controlling en finance? “Of je nu in de commerciële wereld of in de non-profitsector werkt, iedereen heeft te maken met de vraag: ben ik in control? Wat is het plan, de doelstelling en hoe gaan we die bereiken? Ik vind het fantastisch om daaraan te werken. Investeren in het verbeteren van bedrijven – en daardoor doelstellingen realiseren – is mijn ding. Zet mij niet op een functie waarin ik op de winkel moet passen.”

Wat is de beste investering die je in je leven hebt gedaan? “Investeren in mijn relatie met God – ik ben daar nog steeds mee bezig. Daarnaast blijf ik investeren in mijn gezin, maar ook in mezelf: ik wil blijven leren en ontwikkelen. Dat geef ik studenten en alumni ook mee: blijf investeren in jezelf. Kennis is een basis, maar uiteindelijk kom je het verst met de juiste attitude.”

Aanbod Transfer Mens & Organisatie Dit seizoen kun je o.m. deze trainingen volgen aan de Transferafdeling Mens & Organisatie: • No-budget Marketing: Hoe vermarkt je een product of dienst als je (bijna) geen budget hebt? Op 3 december 2013. • Vitaliteit & Employability: Hoe houd je je medewerkers gezond en hoe ga je om met ziekte(verzuim)? Tweedaagse training op 17 april en 15 mei 2014. Kijk voor alle trainingen op www.che.nl/transfer

CHE SCHERP

35


CHE TRANSFER nieuws

CHE TRANSFER nieuws

Zakenontbijt voor partners van de CHE Stichting Steunfonds draagt financieel bij aan activiteiten die de C van CHE inkleuren. Denk hierbij aan vieringen, onderzoek met een christelijke invalshoek en de inzet van hogeschoolpastores. Daarnaast steunt de stichting verschillende projecten die de christelijke identiteit van de dagelijkse onderwijspraktijk van de tien opleidingen bepalen. Hoewel de stichting onlosmakelijk verbonden is met de CHE, heeft zij een eigen bestuur in de personen van Peter Blokhuis, Teunis Bunt en Steffart Buijs. Zij nodigen u, ondernemer, bestuurder, directeur of leidinggevende, graag uit op voor een zakenontbijt voor partners van de CHE. Tijdens het ontbijt vertellen zij graag

meer over wat je als partner van Stichting Steunfonds CHE kan verwachten en wat je kunt betekenen. Een mooi moment voor ontmoeting met zakelijke partners met hart voor de CHE! Peter Blokhuis, voorzitter van de stichting: “We investeren momenteel in een excellente Ethiopische student marketing. Hij studeert een half jaar aan de CHE. We betalen bijvoorbeeld zijn vliegticket. Als partner van Stichting Steunfonds investeer je in de toekomst. In de toekomst van een persoon, in de toekomst van zijn omgeving en in de toekomst van jouw bedrijf want je weet nooit waar deze (internationale) contacten toe leiden.”

Programma Zakenontbijt 21 november

07.30 uur Inloop in Starbucks op Christelijke Hogeschool Ede 07.45 uur Ontbijt en lezing Peter Schalk, directeur van de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU), over de kenniseconomie, ondernemerschap en investeren in onderwijs. 08.30 uur Einde en mogelijkheid voor ontmoeting Prijs

Deelname aan het ontbijt is gratis.

Vrijwillige donaties ontvangen wij graag op rekeningnr. 65.28.72.786 t.n.v. Stichting Steunfonds CHE.

Een uitgelezen studiekans voor Yonas Tewelu Yonas Tewelu studeert Marketing­ management aan the Hope University in Ethiopië. Met financiële ondersteuning van Stichting Steunfonds CHE volgt hij in de periode september tot februari de minoren International Business en International Human Resources aan de CHE. Een uitgelezen kans, vindt Yonas: “I already had plans to follow a master study. I want to become an international marketer in which function it is important to know different cultures. I’m grateful to have this opportunity. I’m able to deepen my knowledge in this field and I’m getting to know the Dutch culture. I’ve already noticed that the Dutch are very straightforward: they speak the truth without mincing words.”

36 CHE SCHERP

Masterclass Communicatiestrategie door Wil Michels Transfer Journalistiek & Communicatie biedt de komende maanden een serie masterclasses voor professionals in het communicatievak. In het voorjaar van 2014 volgt een drietal masterclasses gericht op journalistieke professionals. Wil Michels, velen zullen zijn Communicatie Handboek kennen, verzorgt de masterclass Communicatiestrategie op donderdag 7 november.

Nascholing nu ook voor beginnend kerkelijk werker De status van de hbo-theoloog is verder versterkt. Eind september was de officiële presentatie Leergang Primaire Nascholing Kerkelijk Werkers van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze leerroute voor beginnend kerkelijk werkers is het resultaat van de samenwerking van de hbo-theologieopleidingen van de CHE, Inholland en Windesheim, de drie hogescholen die door de PKN zijn geaccrediteerd om kerkelijk werkers op te leiden. Al eerder was er een aanbod ontwikkeld voor kerkelijk werkers die (meer dan) vijf jaar werkervaring hadden, en nu is er een speciaal traject voor de beginnend kerkelijk werkers. Dirk van Schepen, vanuit de CHE betrokken bij de ontwikkeling, is blij met de nascholing: “Net zoals in elk ander beroepenveld is het duidelijk dat je niet bent uitgeleerd als je bent afgestudeerd. Van kerkelijk werkers wordt veel gevraagd en het is daarom goed dat er juist ook voor hen nascholing is en de gelegenheid om met collega-kerkelijk werkers ervaringen uit te wisselen.” Wat een mooie volgende stap zou zijn? Van Schepen: “De ontwikkeling naar leven lang leren is in kerkenland eigenlijk nog maar net ingezet. Enkele andere kerkgenootschappen bieden inmiddels ook vormen van nascholing aan. Dat is een goede ontwikkeling, waar we als hogescholen ook graag een bijdrage aan leveren.”

Wil Michels: “Schrijven voor organisaties zonder kennis van de bredere communicatiestrategie is doelloos. Het helpt ook door te denken vanuit metaforen. Maak er een verhaal van en geef je strategie een naam. De masterclass geeft inzicht, vijf aansprekende verhalen en twee uur inspiratie.” Voor meer informatie en aanmelden: che.nl/transferjenc

Keurmerk TalenT voor vroeg Engels op de basisschool ontvangt erkenning Europees Platform Keurmerk TalenT voor vroeg Engels op de basisschool heeft een officiële erkenning ontvangen van het Europees Platform. Ruim 1.000 basisscholen in Nederland bieden vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) aan. De CHE heeft hiervoor het kwaliteitskeurmerk TalenT ontwikkeld. Deze wordt in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Marnix Academie uitgereikt aan basisscholen die voldoen aan de kwalificaties voor goed vroeg vreemdetalenonderwijs. Het viel het Europees Platform op dat de visitaties van het Keurmerk Talent allen gedegen worden voorbereid, er bij de visitaties verhelderende gesprekken plaatsvinden met alle betrokkenen en de eindrapporten gestructureerd en overzichtelijk zijn. Het keurmerk TalenT is bedoeld om scholen te helpen bij de ontwikkeling naar verantwoord vvto. Hierbij kunnen scholen zichzelf toetsen aan criteria die

in lijn zijn met landelijke standaarden en afspraken, maar die eveneens gestoeld zijn op wetenschappelijke bronnen uit binnen- en buitenland. Onder TalenT werken de Pabo’s van de CHE, de HAN en de Marnix Academie samen. Betere resultaten Omdat veel basisscholen vvto Engels aanbieden en het een vrij recente onderwijsvernieuwing is, is het van groot belang de kwaliteit goed te bewaken. Alleen met kwalitatief goed vvto halen kinderen daadwerkelijk betere resultaten voor Engels dan hun leeftijdgenootjes die dit niet krijgen. De nadruk op kwaliteit past in het huidige beleid van de Staatssecretaris van Onderwijs: een volgende stap in zijn onlangs aangekondigde plannen voor Engels in het basisonderwijs is, dat hij zich zal richten op verbetering van de kwaliteit van de Engelse les. Meer info: www.che.nl/vroegengels

CHE SCHERP

37


CHE IDENTITEIT

‘Zonder mijn communicatieachtergrond had ik dit niet kunnen doen’

Jan-Peter en Natasja Kelder werken met aidspatiënten in Thailand

Thailand is onder de meeste Nederlanders bekend als vakantieland. Maar de hagelwitte bountystranden en luxe resorts tonen slechts één van de vele gezichten van het land. Thailand ‘verloor’ door de economische opmars van Azië weliswaar zijn status van derdewereldland, maar de verschillen tussen arm en rijk zijn er immens en groeien nog altijd. En in tegenstelling tot veel andere Aziatische landen is HIV/aids er een groot probleem. Ruim een miljoen Thai zijn besmet, zo’n 1,5 procent van de totale bevolking.

We vertrouwden al ons hele leven op God, maar het kwam er in ons dagelijks leven nog nooit zo op aan als nu

Met een hbo-opleiding op zak en een wereld aan carrièremogelijkheden toch kiezen voor een buitenlands avontuur waarin je afhankelijk bent van giften? Voormalig CHE-studenten JanPeter en Natasja Kelder uit Harderwijk deden het. Ze gaven hun huisje-boompje-beestje vol zekerheden in Nederland op om te werken met Thaise gezinnen waarin HIV/Aids voorkomt.

38 CHE SCHERP

Stigma Steeds minder mensen sterven aan de ziekte. In de afgelopen decennia zijn medicijnen betaalbaar(der) geworden en is de zorg in het land sterk verbeterd. Maar HIV/Aids heeft nog wel een grote impact op het leven van de dragers én hun familie. “Er hangt een enorm stigma aan. Mensen met HIV/Aids zijn vies en slecht. Je wordt met de nek aangekeken in je buurt, vindt nauwelijks een baan meer. Wat je verder ziet is dat kinderen opgevoed worden door opa en oma, omdat hun ouders zijn overleden in de tijd dat medicijnen nog niet beschikbaar waren”, vertelt Jan-Peter. Kennismaking De kleine christelijke hulporganisatie Siam-Care zet zich sinds 1991 in voor families die moeten leven met de gevolgen van HIV/Aids. Siam-Care

kent een sponsorprogramma voor kinderen, maar bemiddelt bijvoorbeeld ook bij het verkrijgen van microkrediet voor het opstarten van een eigen bedrijfje. Naast praktische hulp is er ook aandacht voor emotionele en geestelijke nood. Jan-Peter en Natasja kwamen zo’n zes jaar geleden in aanraking met de organisatie. Een bezoek aan Thailand maakte diepe indruk op het stel. Natasja: “We werden geraakt door de nood van deze mensen, de armoede die er heerst, het feit dat ze niet of nauwelijks kunnen terugvallen op de overheid.” Vertrouwen Toen de oprichter van Siam-Care vorig jaar een opvolger zocht, begonnen Jan-Peter en Natasja na te denken. Zou dit wat voor hen zijn? Hun geloof speelde een belangrijke rol in het besluitvormingsproces dat volgde. Jan-Peter: “We vertrouwden al ons hele leven op God, maar het kwam er in ons dagelijks leven nog nooit zo op aan als nu. We hadden ons werk hier in Nederland, een huis en een kerk. Voordat je dat achter je laat en met twee kleine kinderen naar de andere kant van de wereld emigreert, wil je zeker weten dat je de juiste stap zet. We hebben gebeden en gevast en ervoeren op een bijzondere wijze dat God ons hier naartoe leidde. Keer op keer kwam er bevestiging. Heel concreet en op manieren die we nooit verwacht hadden.” Begin juni vertrok het stel naar Azië. Een financiële sprong in het diepe, want vanaf dat moment waren ze afhankelijk van giften. “Ik zag dat eerst eigenlijk niet zitten. Wilde niet gaan bedelen bij vrienden”, blikt Jan-Peter terug. “Maar nu we de stap gezet hebben zien we steeds dat God voorziet.” Opleiding Nu ze een paar maanden in Thailand zijn, weten ze het zeker: hier zijn ze op hun plek. Hun rol? Alle projecten binnen Siam-Care overzien en waar nodig bijsturen en aanscherpen. Daarnaast vormt het stel de schakel tussen westerse sponsors en de Thaise bevolking. Ze leiden de financiële stromen in goede banen en zijn verantwoordelijk voor alle in- en externe communicatie-uitingen van de stichting. Daarbij komen hun opleidingen Communicatie (Jan-Peter) en SPH (Natasja) van pas. Natasja: “Tijdens mijn SPH-tijd werd ik echt binnenstebuiten gekeerd en leerde ik om me bewust te zijn van mijn eigen handelen in relatie tot anderen. Daar heb ik in een andere culturele

omgeving, waar andere omgangsregels gelden, enorm veel profijt van.” “Zonder mijn communicatie-achtergrond had ik dit niet kunnen doen”, vult Jan-Peter aan. Identiteit Die opleiding heeft hen meer gevormd dan ze in eerste instantie dachten. Welke rol speelt geloof in hun dagelijks leven en werk? Jan-Peter: “Ik weet nog dat ik tijdens portfoliogesprekken gedwongen werd om over zulk soort vragen na te denken. Daar had ik toen niet altijd zin in, maar het is wel goed geweest. Het heeft me bevestigd in waar ik voor sta. Hier in Thailand ben ik me bewust van mijn identiteit, nog meer dan in Nederland. Ik ben misschien wel de enige christen die mensen hier ooit zien. Dus welke indruk laat ik achter? Ben ik liefdevol, geduldig, vergevingsgezind, bereid om te veranderen? Natuurlijk is het geweldig om mensen praktisch te helpen, maar we willen meer dan dat. Dit land hunkert naar liefde en een liefhebbende God. Onze droom is dat we mensen in de komende jaren bij Hem kunnen brengen.”

› WEBTIP Meer weten over Jan-Peter en Natasja’s werk in Thailand?

Kijk op www.thaiseavonturen.nl

CHE SCHERP

39


CHE Publicaties

Ed van den Berg, Peter Bom, Ineke Frederik en Jos Marell Drs. M.J. (Monique) Ratheiser-van der Velde is docent Cultuur/ Geestelijke Stromingen aan de School of Media en binnen de school-overstijgende minor ‘Zingeving voor Professionals’ van de Hogeschool Windesheim.

Dr. J. (Jan) van der Stoep is lector Media, Religie en Cultuur aan de Academie Journalistiek en Communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede. Tevens is hij universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dit boek bevat activiteiten en lesbeschrijvingen voor lessen natuurwetenschap en techniek met nadruk op onderzoeken en ontwerpen. De praktijkvoorbeelden hebben hun waarde bewezen in de klas en zijn niet alleen voorbeeldactiviteiten voor allerlei aspecten van ontwerpen of onderzoeken, maar illustreren tegelijkertijd een spectrum aan vakdidactiek. Daardoor is het boek ook geschikt voor lessen vakdidactiek en nascholing. isbn 978 90 5931 981 3

hva.nl/kenniscentrum-doo ISBN 9789087970109 e 15,00

Geloof: De christelijke hoop in een nieuw jasje Jan Hoek

Er bestaan allerlei ideeën over de toekomst. Optimistische en pessimistische beschouwingen. Maar wie kan er nu echt in de toekomst kijken? Hoewel ook christenen niet in de toekomst kunnen kijken, mogen ze hoopvol naar die toekomst toeleven. Dit boek beschrijft wat de christelijke hoop inhoudt en waarop ze gebaseerd is. De grondgedachte is dat resultaten uit het verleden wel degelijk garantie geven voor de toekomst. Wie de levende God heeft leren kennen door het geloof mag de toekomst vol vertrouwen tegemoetzien. Het boek biedt een handreiking om met elkaar in gesprek te gaan over wat ons wacht en wat we als christenen mogen hopen. Zo worden we toegerust om in contact met andersdenkenden rekenschap te geven van de hoop die in ons is. Aan het slot van elk hoofdstuk zijn gespreksvragen opgenomen. boekencentrum.nl ISBN 9789023927150 e 17,50

40 CHE SCHERP

Media en religie

Dagelijks worden we via kranten, radio, televisie en internet op de hoogte gehouden van wat er in Nederland en in de wereld speelt. Veel van de berichten hebben direct of indirect te maken met religie of religieuze gevoelens en uitingen van mensen. Dit is niet verwonderlijk, want religie is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. In kunst, literatuur en architectuur, maar ook in waarden en normen, gewoontes en tradities zitten religieuze elementen verweven. Ondanks de dalende kerkelijkheid in Nederland is religie ook vandaag de dag nog een belangrijke maatschappelijke factor. In politieke debatten over bijvoorbeeld ritueel slachten, het boerka-verbod of de status van het homo-huwelijk spelen religieuze argumenten een rol van betekenis. Volgens sommige mensen een veel te grote rol; volgens andere mensen een cruciale. In ieder geval levert het ons met enige regelmaat nieuwe termen op zoals: ‘weigerambtenaar’ of ‘religiestress’. Desondanks is kennis van religie binnen het beroepenveld van de journalistiek vaak onvoldoende aanwezig om hier goed en helder over te berichten. Dit boek wil daarom de rol van religie in de samenleving belichten, vooral met het oog op de praktijk van de aankomende journalist. Ook wil het aankomende journalisten helpen om zich op een eerlijke en professionele wijze tot het verschijnsel religie te verhouden.

Media en religie Ratheiser en Van der Stoep

Onderzoeken en ontwerpen met 4- tot 14-jarigen: inspirerende praktijkvoorbeelden

Monique Ratheiser en Jan van der Stoep

Dagelijks worden we via kranten, radio, televisie en internet op de hoogte gehouden van wat er in Nederland en Media en religie in de wereld speelt. Veel van de berichten hebben direct of indirect te maken met religie of religieuze gevoelens en uitingen van mensen. Dit is niet verwonderlijk, want religie is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. In kunst, literatuur en architectuur, maar ook in waarden en normen, gewoontes en tradities zitten religieuze elementen verweven.

doelen door individuele medewerkers. Het echte verschil wordt gekenmerkt door te vragen naar ‘purpose’ en de ligging van de grens van de Cirkel van Invloed. Met de antwoorden op deze vragen kan de bedrijfsvoering verbeterd worden waarbij tegelijk wordt gekozen voor een passende maatschappelijke bijdrage. Bovendien draagt een concreet duurzaam doel enorm bij aan de motivatie van de medewerkers.

Biedt zich aan

Monique Ratheiser Jan van der Stoep

Jan van der Stoep is lector Media, Religie en Cultuur aan de CHE. boomlemma.nl ISBN 9789059319813 e 22,50

Super Joris en de bal die de hik had Bram Kasse

Super Joris, de hoofdpersoon in de nieuwe serie van Bram Kasse, stuitert bijna de bladzijden uit. Kinderboek (7+) over een heel gewoon jongetje waarvoor stilzitten onmogelijk is en bovendien denkt dat hij alles kan. Bram Kasse is docent aan de Academie Educatie. hertog.nl ISBN 9789033125560 e 4,50

Pure Winst Henk Jan Kamsteeg

Maatschappelijk ondernemen, hoe doe je dat eigenlijk? Oud-student Journalistiek Henk Jan Kamsteeg laat zien dat maatschappelijk ondernemen veel directer kan dan praten over stakeholders en principes of het steunen van goede

Pure Winst laat zien dat met bekende managementprincipes gekozen kan worden voor een echte, duurzame bijdrage aan een goed doel, een bijdrage die in het Woensda g verlengde ligt van de 20 novem b er boekpre kerncompetenties.

sentatie

Business Contact ISBN 9789047006527 e 17,95

Aanmeld en : w w w.hjk amsteeg .nl

Positie open? In BIEDT ZICH AAN stellen we een (oud)-student

Werken met zin Jan Hoek en Dirk van Schepen

Werken met zin, het negende deel in de CHE-reeks, biedt een inspirerend perspectief op arbeid voor christenen die zoeken naar de relevantie van het geloof voor hun dagelijks werk. Het ‘goede nieuws’ geeft zin aan werk in het hier en nu! Wat is de zin van ons werk? Is dat alleen: brood op de plank? Is het enige zinvolle werk dat van artsen en dominees? Dit boek biedt een handreiking aan christenen om hun dagelijks werk te doen in het licht van het koninkrijk van God, of we nu naar kantoor gaan of de steiger beklimmen, sluizen bedienen of voor de klas staan. Gelovigen staan vanuit hun toewijding aan God met beide benen in de wereld, letterlijk of figuurlijk met de voeten in de modder. Zo verbinden ze de eredienst van de zondag met de dagelijkse dienst op de werkvloer. Achter ieder hoofdstuk zijn gespreksvragen opgenomen zodat het boek zich goed leent voor bespreking in een groep. Jan Hoek is theoloog, Dirk van Schepen is bedrijfskundige en filosoof. Beiden werken aan de CHE. Uitgeverij Boekencentrum Boekencentrum.nl ISBN 978 90 239 2751 8 Dit boek verschijnt medio november.

voor die een nieuwe baan zoekt. SCHERP doet de voorronde van uw sollicitatiegesprek en vraagt erop los. Deze keer aan Fokko Everts (29), die in 2010 afstudeerde in Communicatie. Waar ben je naar op zoek? “Een baan als communicatiemedewerker/ adviseur bij een middelgrote organisatie. Het liefst een met een maatschappelijke missie, waar ik omringd word door professionals die mij uitdagen.” Als jij je de baas was, waarom zou je jou inhuren? “Ik ben een betrouwbare werknemer, een allrounder op communicatiegebied. Ik ben goed in strategie en uitvoering. Naast hbo-Communicatie ook in bezit van mbo-Multimedia.” Wat vind je belangrijker in een baan, sfeer of inhoud? “Lastige keuze. Inhoud! (Pauze) Nee, schrijf toch maar op: Goede werksfeer.” Is levensgeluk het gevolg van toeval of inspanning? “Tachtig procent inspanning en twintig procent toeval. Je hebt niet altijd invloed op wat erom je heen gebeurt, maar wel op hoe je daar mee omgaat.”

Je mag uit drie genres een boek kiezen: science fiction, zelfhulp- of stripboek. Wat kies je? “Zelfhulpboek. Ik houd ervan om studieboeken te lezen.”

Je moet een keuze maken tussen meer vrijheid in je werk of meer salaris. Wat kies je? “Ik zou altijd voor meer zelfstandigheid, in mijn werk gaan.”

E-reader boek of hard copy? “Hard copy. Ik onderstreep en maak graag aantekeningen op echt papier.”

Welke tv-commercial had je zelf willen verzinnen? “De pindakaasreclame van Calvé met Evert van Benthem: “Je wordt er groot en sterk van”. Na 25 jaar zit dit zinnetje nog steeds in het brein van alle Nederlanders.”

Je krijgt € 5.000 om te besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Wat ga je doen? “Besteden aan een training over het communicatieplan nieuwe stijl. Een communicatieplan is gedateerd zodra je de laatste punt zet. Hoe houd je het levendig en actueel?” Wat vind jij de grootste uitdaging in jouw vakgebied? “Doelgroepen zijn steeds minder afgebakend en voorspelbaar. Hoe kun je hen tóch bereiken? En hoe vertaal je je missie, visie en kernboodschap op een consequente manier in een medialandschap dat razendsnel verandert?”

Waar lig je ‘s nachts wakker van? “Ik slaap eigenlijk vrij goed. Als ik wakker lig is het omdat ik nadenk en enthousiast ben over dingen die ik wil ondernemen.”

Is Fokko Everts door naar uw tweede ronde? Neem contact op met Fokko via fokko_everts@hotmail.com om het gesprek voort te zetten!

› CHE SCHERP

41


AGENDA

Educatie › Start module Zorg in de klas: Dyscalculie 07 november 13

› Start post-hbo Registeropleiding Rekencoördinator 13 november 13

› Werkveldbijeenkomst De Kleuter Gekend thema: Sensomotoriek bij kleuters 13 november 13

› Start post-hbo Registeropleiding Taalcoördinator 11 december 13

› Start modules Passend Competent januari 14

Zoek jij ook ? ing p e i d r ve

› Masterclass Communicatiestrategie door Wil Michels 21 november 13

› Post-hbo Trainer: Verdiepingsmodule Trainen en ontwerpen 24 januari 14

› Start post hbo cursus Creatief Crossmediaal Communiceren 14 januari 13

› ICB cursus: Inleiding CH 29 januari 14

Mens & Organisatie

Sociale Studies

› Help, ik werk!

› Post-hbo Supervisie & Coaching

› Financiële Verantwoording (verslaggeving en reporting)

15 november 13

› ICB cursus Oefenen in C diagnostiek 20 november 13

› ICB cursus Oplossingsgericht Werken 29 november 13

› Start module Oplossingsgericht leidinggeven

› Post-hbo Trainer: Verdiepingsmodule groepsdynamica 10 januari 14

28 januari 14

› ICB cursus: Oplossingsgerichte strategieën 31 januari 14

› Masterclass Identiteitsmarketing (deel 2) door Januari van der Stoep 24 januari 13

› Start cursus De LB’er in de praktijk 15 januari 14

Kijk voor meer informatie en het actuele aanbod van CHE-Transfer op www.che.nl/agenda

Journalistiek & Communicatie

› ICB cursus: EFT en Cont HV 20 januari 14

› Mediatraining voor communicatieadviseurs en bestuurders 07 november 13

› Post-hbo Sociaal Werker Maatschappelijke Ondersteuning / Buurtcoach 21 januari 14

05 november 13

15 november 13

› Time en stressmanagement 20 november 13

› Strategie voor de MKB ondernemer 21 november 13

› Marketing / no budget marketing 03 december 13 › Business Proces Management (dag 1) 10 december 13 › Business Proces Management (dag 2) 11 februari 14

Gezondheidszorg

Open Dag

Salt-Stone

› Start post-hbo Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ 22 januari 14

Bezoek ook de workshop ‘Durf te kiezen’ van Paulien Vervoorn, oud -student en auteur van het boek Hartelijk Getalenteerd. Aan de slag met belangrijke richtlijnen voor je studiekeuze.

Voor vierdejaarsstudenten en eerstejaars alumni.

› Alumnibijeenkomst Opleiding Verpleegkunde 31 maart 14

9 november 2013 8 februari 2014 10.00 - 15.00 uur

› Start opleiding Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg 08 januari 14

Maak kennis met de opleidingen van de CHE

Theologie

CHE Next: Over leven na je studie 21 november 2013

Experience Day

Proef de sfeer en de praktijk 27 november 2013 12 februari 2014 10.00 14.00 uur

Experience Day

› Uitlezen?! Studieconferentie over de houdbaarheid van de Bijbel in het klaslokaal door o.a. Prof. Dr. Gijsbert van den Brink (PThU)

Special voor mbo’ers 11 december 2013 10.00 14.00 uur

04 november 13

Colofon SCHERP is het officiële

Redactieadres

Eindredactie

Fotografie

Advertentie exploitatie

Stuur dan een bericht naar

relatie­­magazine van de

Postadres:

Muntz, Amersfoort

Leo de Jong/Muntz,

Maximum Life, Eddy Morren

scherp@che.nl of het

Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Postbus 80, 6710 BB Ede

Monique Laanstra, Els Jacobi,

T: 036 7113072 / 06 23056672

redactieadres.

SCHERP richt zich op alle relaties

Bezoekadres:

Redactiecoördinatie

NFP photography en eigen

E: morren@maximumlife.nl

van de CHE in alle domeinen waar

Oude Kerkweg 100,

Cateleijn Schenk/Muntz, Machteld

archief materiaal.

De redactie is niet aansprakelijk

zij voor opleidt: studenten, oud

6717 JS Ede

van Roest en Margreet van der Hauw.

studenten, stagebedrijven of instel-

Telefoon: 0318 696300

lingen en kerkelijke gemeenten.

E mail: scherp@che.nl

SCHERP verschijnt tweemaal per jaar in een oplage van 14.000

Hoofdredacteur

exemplaren.

Arjan van Vugt

Uitgever Met medewerking van

Afdeling Marketing &

Rieke Celebi, Rick Borkent,

Communicatie, CHE

Bas Popkema. Ontwerp en vormgeving

ISSN: 1876 9535.

Gedrukt op FSC gecertificeerd papier®

voor de inhoud van advertenties en aanbiedingen in SCHERP. Nabestelling SCHERP is na te bestellen Druk

(€ 5, incl. verzendkosten)

BDU Barneveld

via het redactieadres.

Muntz, Amersfoort

Wil je SCHERP niet meer ontvangen?

SCHERP komt tweemaal per jaar uit. Daarnaast sturen we u in juni en december graag de nieuwe SCHERPjekennis e brief. Wilt u deze ook gratis ontvangen? Update uw gegevens via www.che.nl/scherp of mail naar scherp@che.nl. Blijf op de hoogte van het 60 jarig jubileum in 2014, nieuws en actueel professionaliseringsaanbod.

42 CHE SCHERP

De Volgende SCHERP komt uit voorjaar 2014

CHE SCHERP

43


Ontvang korting via christelijke belangenorganisaties, werkgevers of via je school

Stap over en ontvang

€ 50,-

Maak een bewuste keuze Je staat bewust in het leven. Je maakt bewust keuzes op het gebied van kerk, school en carrière. Maar hoe staat het met je zorgverzekering? Past die bij je principes of heb je er nooit over nagedacht? Pro Life bied je de mogelijkheid een bewuste keuze te maken.

Pro Life biedt je: • Een zorgverzekering die aansluit bij je levensovertuiging. • Toegang tot goede reguliere en christelijke zorg. • Ruime keuze uit aanvullende verzekeringen, altijd inclusief werelddekking en vaccinaties. • Digitaal gemak: je polis en je declaraties regel je online. • Gratis toegang tot online zorgverleners.

Meer informatie en voorwaardenop: www.prolife.nl/collectief


Che scherp 15 hr web geenportrettendef  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you