Page 1

İŞÇİ KOMONIST PARTİSİ- HEKMATİST ) ‫اعالمیه حزب حکمتیست به مناسبت اول ماه مه ( ترکی‬ BİR MAYİS BİLDERGESİ

SOSYALİSM INSANLIĞIN TEK KURTULUŞU TİR Herkes için özgür ve müreffeh bir toplum oluşturmak için gerçek ve maddi imkanı var olan bir dünyada, zenginlik, teknoloji ve inanılmaz yetenekleri dolu bir dünyada, insanlığın kapitalizmin boyunduruğu altındadır. 21 yüzyılda, bir milyardan fazla insan açtir!16 bin Fazla çocuk her gün ölür! 6 bin Fazla kişi sağlık ve güvenlik önlemi eksikliği nedeniyle iş yerlerinde her gün ölür. Yaklaşık 30 bin kişi tedavi edilebilir hastalıkların bir sonucu olarak her gün ölür! Sadece insanlar için bir yaşam uyum hayalleri de insanların büyük çoğunluğu için hiçbiri erişilebilir arzu haline, ama yok, gıda, konut, iş ve sağlık hizmetlerinin sağlanması insanlar için sürekli her gün savaş haline gelmiştir. Kapitalizmin ekonomik kriz nedeni ile insanlara karşı daha sert tedbirler ve politikalar ekledi. İşsizlik, ekonomik belirsizlik, bağımlılığı, fuhuş, evsizlik, savaş ve katliamlar her yerde hastalıkların yayılması. Insanların hayatlarınını Ücretili Pazar insafına ve kapitalist rekabet ve kuralları bırakılır. Her gün, daha fazla sosyal yardım kesilir ve işçiler yoksunluk ve yıkımın daha derinleri itilir. Kapitalizm, sınırlamak ekonomik altında, batıl karanlık delik, dini aptallık, erkek şovenizmi, aşiret ve milliyetçi değerlere toplumun almıştır. 21. yüzyılda, tüm dünyada işçilerin en zor tarihi dönemin biri aracılığıyla yaşıyoruz ve kapitalizme sunmak için bir şey ama çok korkunç bir gelecek var. Kapitalizm işçi sömürüsüne dayanan bir sistemdir; meta olarak emek, üretim ve dağıtım araçları üzerindeki sermayenin özel mülkiyetini bağlı. Bu sistemde, milyonlarca ınsan hayatta kalmak için çalışmak zorondalar ,ve eğer çalışmaları sarmaye için kar verirse sarmaye işçileri iş veriyor . Kapitalizm bilançosu bizim işçilere karşı suç dolu bir sistemdir . Bir sınıf savaşı vardır. Işçi sınıfı ve sosyalizme karşı burjuvazinin ve hükümetlerinin savaşdır bu savaş! Biz tüm dünyanın zenginlik yaratıcıları olan işçiler bir saldırı içindeiz bizim savunma pozisyonu açmak gerekir v burjvazıye saldırmamız gerekiyor . Mevcut siasi ve ekonomık kriz sadece iki seçenek vardır, Ya kapitalizmin işçi sınıfının ezerek krizin çıkıyor; ya da işçi sınıfının , sömürü ve özel mülkiyeti ortadan kaldırarak insanlığın yararına kriz biter: Bizim sınıfımız komonizmin bayrağı yükseltmeli, ve kapitalizmin bütünü karşı harekete geçmek gerekir. Her ülkede bizim sınıf bir sosyalist toplumsal alternatif olarak meydana gelmeli gerekir. İşçi devrimi ' bu donyanın acil ihtiyaçı tir, her yerde, güçlü bir işçi-komünist parti ve bir işçi devrimi toplumun acil isteği tir '.

www.iran-telegraph.com

www.hekmatist.or

Tlf: +4793210914

mail: kkh@hekmatist.org


İşçiler, her yerde, onlar Sosyalizm için kapitalizme karşı kitlesel mücadelenin potansiyel gelişebilir Konseyleri geleneğini izleyerek kendilerini düzenleyebilirsiniz. Radikal protesto geleneklerini olmadan ve hatta kahramanca grev ve protestolar deneyimi ile, bir siyasi Komünist-İşçi Partisi, işçi sınıfının olarak topluma kurtarmak için bir güç olarak görünen olmadan, bu adalat siz düzani değiştiremezsiniz. İran'da, en baskıcı burjuva rejimlerin birinin egemenliği altında , insanlar yoksulluğun resmi sınırların içinde 4 kat altında yaşamaktalar , yoksulluk ve yetersiz ücret karşı karşıya çok zor durumda altına edilmiştir. Yoksulluk ve ucuz iş gücü korumak için kapitalizmin bir parçası olan kitlesel işsizlik heybetli ek olarak, aynı zamanda kapitalizmin hayatta kalmak için koşulların bir parçası olan açık bariz siyasi diktatörlük ve kesintisiz baskı söz konusudur. Kadın düşmanlığı, suç eylemleri, hapis ve yürütme İslam kuralın doğal ve İslam Cumhuriyeti sosyal imha eşiğine toplumun almıştır. İran'da işçiler, kendi sınıf kardeşleri dünya gibi geniş kapitalist sömürü ve ücretli kölelik boyunduruğu altındadır. Onlar bu antiinsani sistemi ve ücretli emeğin tam kaldırılması imha için mücadele ediyorular. Onlar ücret zamları, yeterli işsizlik yardımı, organizasyon ve grev koşulsuz özgürlüğü için, çalışma ve koşulları, sözleşme çalışmalarının kaldırılması hemen bir iyileşme için aynı zamanda mücadele altındadır. İşçiler! Mayıs ayının "kabile" veya "din", "uluslar" bir gün değil. Onları TÜM karşı bir gün tür . Bu kapitalizme karşı işçi sınıfının uluslararası sınıf mücadelesi doğanın bir gün. Bu gün, bizim kızıl bayraklar taşıyıp, birleştirmek gerekir ve bu sistem insanlar için uygun olmadığını dünyaya ilan edilmeli iz . Biz başka bir dünya, daha iyi bir dünya mümkün olduğunu bildirmemiz gerekir. Biz dünyayı ilan edilmeli iz ki eger dünya bizim elimizde olsaydı, hepimiz için daha iyi bir dünya yaratmak ve düzenlemek için güncel teknoloji ve bilim gücünü kullanmak iyi bir donya yaratacağız . Biz dünyayı ilan edilmeli iz ki eğer dünya bizim elimizi olsa yoksulluk ve istismar esar kalmiyacaktir . Biz ilan edilmeli iz ki insanlığın kurtuluşu tek bir yolu var oda sadace işçi sınıfının devrimi tir ve başka seçeneğimiz yoktür toplumun kölelik sisteminin ortadan kaldırılması sadace işçi sınıfının devrimi ile olacaktir . biz ilan edilmeli iz ki Sosyalizm insanlığın tek kurtarıcısı tir ! YAŞASIN BİR MAYIS YAŞASİN İŞÇİ DEVRİMİ YAŞASİN SOSİALİSM İŞÇİ KOMONİST PARTİSİ- HEKMATİST 2 Nisan 2013

اعلامیه ترکی حزب حکمتیست بمناسبت اول ماه مه  
اعلامیه ترکی حزب حکمتیست بمناسبت اول ماه مه  
Advertisement