Page 1

Astma Fonds actie ‘Rietje’ Concept Ervaar zelf hoe het voelt tijdens een astma aanval. Adem enkele minuten met een dichtgeknepen neus door het rietje. Je kom er al snel achter dat je heel veel adem te kort kom.

Adem enkele minuten met een dichtgeknepen neus door het rietje.

Adem enkele minuten met een dichtgeknepen neus door het rietje.

10% van de mensen ademt door een rietje. Steun het Astma Fonds, kijk op www.astmafonds.nl

10% van de mensen ademt door een rietje. Steun het Astma Fonds, kijk op www.astmafonds.nl

Lucht Voor Het Leven

Lucht Voor Het Leven


Een draaiend mechanische uurwerk dat beweegt op het moment dat de bus rijdt.


1

DM Direct-mail gemeente Amsterdam

2

H an 1. V ouw

3

M. van Wijk van Ostadestraat 167-3 1073 TK Amsterdam

k -3 n Wij t 167 M. va straa stade am van O sterd m A TK 1073 am

rd Amste 1 ente l Geme uis, Amste am h Stads E Amsterd A 1 1 10

009

pril 2

, 15 a

rdam

Amste

g. ekkin erbed rk -3 de vlo traat of pa ijk 7 6 ig W 1 in n t kels gere taat M. va tadestraa m a t nog in een win inen bes s n O rd e c n te re va g ple ms delin n en op de TK A kken s een wan en, strate 1073 e ple ark en se schap r bruin dat er tijd poep in p d te o rland o la ee ven Nede den rote B ar je e el eens m van hon 0 van De G a 1 : ft p tw e to lw on em Betr ijk, in de toch allemaal a et proble an W d maar H l jaren ondheid. eer v n het nen, gen. ere sta d taat a z hte h prop schoe e maakte komt han sta oep s oor de ge p je Geac n t e g W is een de hele en nd ee p. ov m o o v e a ic h o H s c je m p rd s ri , t. o en ste ze uis en rd fou hond an on mt th eleve vaak ook e rt. Am Je ko aad: verse evraagd a n. t het et vormt t hoo nningen g n r gaa h g et nie et hu stede n daa giĂŤnisch, aar h rote inspa Inderd npoep on e E ll w . we m enen a r n a in e eten elate p da jks g onhy hond ng en dit n, mo en plantso npoe en dageli n uitg n vies en e e e d la d rd u n s o o n h ho ord reed el w niet allee parke am te n aan ieu w oet w gena weg en in roepe st Leefmil nd m enpoep is n aan toe te d de ho ien deree openbare ie Maar issen. Hon n halt anuit de d r e o e o de het v nodig p op en. V rs. ergern gend k zo houd ar om ndenpoe enbezitte d. Ma k drin d ij ho an oo e natuurl . de sta zijn dat n alle hon d in is llen. t m jk a nw en He . abeste welko ag duideli r vragen v houd t wille laten ren n o nden m en da en rein te hter te exempla e vrie ken. Het cht hiervo c g r a ti e s e p zelf. o a ma pro netje meerdere bij je e vierv fspraken ur de aand e stad jk egint a n onz om d emakkeli tad b s ld ijk zij en aantal tadsbestu e rl re k u g e ik en ts hon Natu s toch e p ontw gratis en sc wil he nvelo kunt uw ers: e baasje n. Daarom l eze e amm a sterd eeft d odschap.n h m niet k A m de bo rda g van Amste w.degrote erkin ente w edew Geme website w de m p e o d ook Op en we reken urlijk Natu nd, rdam achte Hoog nte Amste e e m Ge der

ethou en, w

Ste P. van

din

g en velo p

de e nve lop ope rwij n. der zijk d ant en n e plak laag aar buit en k 3.D en. lap uw de binn met b e e staa n, zoda ide han n. den t de d bov enk e enve 4.Sc ant lop bol n env hep de kom aar elop beh t te en d oeft epo e va n nee r de uw ho brie nd in f. de 2.Ve

4

dlei


DM Direct-mail gemeente Amsterdam

1. Je krijgt de envelop in de brievenbus 2. Maak de envelop open 3. In de envelop krijg je meer informatie over de grote boodschap. 4. Gebruik de envelop om eenvoudig de hondenpoep op te ruimen.


America’s finest imported beer

Serving the planet


Chinese finest imported beer

Cuban finest imported beer

Serving the planet

Serving the planet

Turkish finest imported beer

Australian finest imported beer

Serving the planet

Serving the planet


DM Fiat Punto rijders

De nieuwe Punto Evo. Drive the evolution. Loading...


Viral movie Fiat 500C introduction

http://www.youtube.com/watch?v=iHkkcWvmuTg


25

g

25 g

2

1

3 1

25 g

4

5

6 4

7

2

3


portfolio 0-1  

Tijdelijk portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you