Page 1

Ajka.hu

Fedezd fel újra városod! Ajka, Sport u. 1.

(8 emeletes aljában) Engsz: U000725

Ajka és vonzáskörzete információs lapja Ajkáról Ajkaiaknak!

Személyiségi jogok A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az eddig használt „személyhez fűződő jogok” helyett a kifejezőbb „személyiségi jogok” elnevezést alkalmazza. A törvény a személyiségi jogot az emberi méltósággal kapcsolja össze. Ez a megoldás közelebb visz a személyiség fogalmának meghatározásához. Az emberi méltóságnak a Ptk.-ban használatos fogalma eltér a régi Ptk. fogalomrendszerétől, amely az emberi méltóságot a jó hírnév, a becsület védelmével összefüggésben szabályozta. Az emberi méltóság a hatályos személyiségi jogban szélesebb fogalmat takar, közelít az Alaptörvény fogalomhasználatához, de nem azonos azzal.* Mennyiben hoz újdonságot az új Polgári Törvénykönyv a személyiségi jogok tekintetében? Figyelemmel a nemzetközi egyezményekre új szabályként mondja ki a törvény a magánszféra tiszteletben tartásának kötelezettségét. Újdonságnak számít többek között a nevesített személyiségi jogok-

nál a közéleti szereplők személyiségi jogai, az üzleti titokhoz való jog - knowhow védelem, valamint a sérelemdíj bevezetése a személyiségi jogok megsértésének szankciójaként. A gyakorlatban miképp érvényesülhetnek ezek a jogaink? Objektív – felróhatóságtól független – szankciók Ptk. 2:51. § alapján: Akit személyiségi jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest követelheti •  „a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását •  a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől •  azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot •  a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését v. jogsértő mivoltától való megfosztását •  azt, hogy a jogsértő v. jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt enged-

je át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint” Szubjektív szankciók: •  Sérelemdíj (nem vagyoni kártérítés helyett) – Ptk. 2:52. § ••  kártérítés vagyoni károk esetén – Ptk. 2:53. § „Aki személyiségi jogainak megsértéséből eredően kárt szenved, a jogellenesen okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését” A korábbi Ptk.-ban megtalálható közérdekű bírság megszűnt. A Ptk. 2:54. §. alapján •  „a személyiségi jogokat személyesen lehet érvényesíteni •  a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy a személyiségi jogai védelmében önállóan felléphet •  a cselekvőképtelen személyiségi jogainak védelmében törvényes képviselője (v. gondnoka) léphet fel •  az ismeretlen helyen távollévő személyiségi jogának védelmében a hozzátartozója v. gondnoka léphet fel

VALUTAVÁLTÁS

2014. május 12.,  II/5.

•  ha a személyiségi jog megsértése közérdekbe ütközik, a jogosult hozzájárulásával az ügyész keresetet indíthat, és érvényesítheti a jogsértés objektív szankcióit (az ügyész keresete alapján a jogsértéssel elért vagyoni előnyt közérdekű célra kell átengedni)” Újként jelenik meg a gyűlöletbeszéd („kollektív defamáció”) szankcionálása a Ptk.2:54. §. (5) bekezdésben. Mi az a sérelemdíj, és kinek jár? Mint már fentebb említettük a sérelemdíj követelhető nem vagyoni kártérítésként, akkor, ha valakit személyiségi jogában megsértenek. •  „a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges” Ptk. 2:52.§ (2) •  a bírói gyakorlatban eddig is fellelhető volt ez a nézet •  a sérelemdíj összegének megállapításánál jelentőséghez juthat a sértettet ért hátrány, és annak mértéke is – a bíróság az eset körülményeire tekintettel határozza meg •  egy összegben van meghatározva, járadék nem állapítható meg

•  elsődlegesen kompenzációs szerepet tölt be, másodlagosan magánjogi büntetés is Vannak olyan esetek, amikor nem érvényesülhetnek maradéktalanul? A személyiségi jogok mindenkit megilletnek, mindenkinek joga van ahhoz, hogy azokat bizonyos korlátok mellett szabadon érvényesíthesse és gyakorolja. A Ptk. azt is kimondja, hogy ezt mindenki köteles tiszteletben tartani. Azonban vannak esetek, amikor a törvény határt szab a személyiségi jogok érvényesülésének, többek között ilyenek az alábbiak: •  nem érvényesülhet maradéktalanul akkor, amikor a sértett magatartáshoz az érintett hozzájárult •  a Ptk. 2:48.§. (2) bekezdése alapján nincs szükség a képmás vagy hangfelvétel készítéséhez történő hozzájáruláshoz, ha erre tömegfelvétel vagy nyilvános közéleti szereplés során kerül sor. Horváth Anett (vez. szerk.): Polgári jog I.-III.- Kommentár a gyakorlat számára, HVG Orac Elektonika Kft., 2013 *

Balikó Ügyvédi Iroda


2

Ajka.hu

Kefires lángos

Hozzávalók 16 darabhoz: A tésztához: 5 dkg élesztő 2,5 dl tej (langyos) 1 teáskanál cukor 1 kg liszt

2 pohár kefir (kicsi) 2 db tojás 1 ek. só 1 csomag sütőpor

olaj a sütéshez Az élesztőt a cukros, langyos tejbe morzsoljuk, felfuttatjuk. Ezután a többi hozzávalóval alaposan összedolgozzukdagasztjuk. Nagy tálba töltjük, lefedjük, hűtőszekrénybe tesszük. Amikor sütni akarjuk, vizes kézzel, kiveszünk a tésztából egy adagot és jól széthúzkodjuk. Forró olajban oldalanként kb. 2–3 perc alatt kisütjük.


Ajka.hu

3


4

Ajka.hu

Ön is fiatalodna? Fél a tűktől?

Innovatív bőrfiatalítás injekciómentes hialuronsav plasztika

Megjelenik: Ajkán és vonzáskörzetében 15 000 példányban. Kiadó: Hírhozó 2000 Kft. Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt. Szerkesztőség: 8400 Ajka, Petőfi Sándor u. 13–15. Nyitva tartás: Hétfőtől– Szerdáig: 8–16; Péntek: 8–14. Tel./fax: 88/200-843. Mobil: +36/30/954-9086 E-mail: info@infoajka.hu www.infoajka.hu Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia. Terjeszti: Magyar Posta Zrt. A lap fizetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Keresse fel Maurer Csite Ágnest Tel.: 70/220-7323 Ajka Petőfi S. u. 1-3. www. ateszepsegszalonod.hu


5

Ajka.hu

Tudod-e? A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik, általában június 1-jén. Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-ban, majd később a genfi Gyermekjóléti Konferencián 1925-ben. Nem

hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek gondolnak. A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949 novemberi határozata alapján. 1950 óta május utolsó vasárnapján ünne-

világos, miért pont június 1-jét választották ki. Az ENSZ közgyűlése 1954ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértésről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Javasolták a kormányoknak,

peljük a NEMZETKÖZI GYER­ MEK­­NAP-ot. A nemzetközi gyermeknap célja, hogy – az önfeledt ünneplés és a szórakoztató rendezvények mellett felhívja a figyelmet a nehéz sorban élő gyermekek körülményeire: a gyermekmunkára, az iskoláztatás hiányaira, a gyermekszegénységre és az elhagyott gyermekek sorsára is.


6

Ajka.hu

Bolondok hajója… …lehetne ez a cím utalás boltunk egyik szlogenére, hogy „Alkatrészek személyautótól a tengeralattjáróig! :) de most egészen más miatt választottuk. Ez ugyanis a címe Földes László (Hobo) egyik dalának, ami sokat tanított nekünk az életről, üzletről. Mégpedig azt, hogy a sikernek nem titka van, hanem ára! Meg kell fizetni! Sokszor ez csak egy mosoly, ami embertársunknak, üzleti partnerünknek pont azt a pluszt jelenti, amiért szívesen jön hozzánk, találkozik velünk. Talán éppen ez a legfontosabb, amit ki kell emelnünk a 10 éve működő boltunk bemutatásakor. Amellett, hogy ügyfeleinkkel közösen keressük meg számukra a legjobb megoldást, minden alkalommal jólesik hallani tőlük, hogy jókedvvel, elégedetten távoznak.

A mottónk is ez:

A vásárló legyen elégedettebb, mint az eladó! Örömmel tesszük a dolgunk, az alkalmazotti hozzáállás hátrányaitól mentesen, és nyugodtan alszunk, hiszen segítő szándék vezérli a mindennapjainkat. Tudjuk, mi is tapasztaljuk, hogy az interneten elérhető portékák köre folyamatosan bővül. Az emberek többször használják is ezeket a csatornákat, különösen azok, akiknek csak az ár számít. Mi mégis fontosnak tartjuk a személyes közreműködést, főleg azokban az

esetekben, ahol az adott alkatrész minden rendelkezésre álló információ ellenére sem azonosítható be pontosan. Ilyenkor a lehetséges darabok mindegyikét meghozzuk és a szükséges kiválasztása után átvállaljuk a többi kezelését. Nagy segítség ebben a beszállítóinkkal kialakított jó viszony, ám nem köteleztük el magunkat egyiknél sem. A sok ajánlatból mindig ki tudjuk szűrni a legkedvezőbbet, legtöbb esetben ügyfeleinkkel közösen.

Önt is várjuk szeretettel, kérjen tőlünk ajánlatot!

Bakonygyepes, Fő út 110. • Nyitva tartás: hétfőtől- péntekig 8-17 óráig Elérhetőség: +36-88-501770, +36-70-9303482, +36-70-4579189 • Mail: truckker3kft@gmail.com

Modern kori függőségeink � Míg korábban kábítószer-, gyógyszer- és alkoholfüggőségről beszéltünk, mostanra Internet- és közösségi oldalak függői vagyunk. Egyre többen keresik fel orvosukat, hogy segítsen megoldást találni problémájukra, melynek fizikai tünetei is lehetnek. Felkelünk és első dolgunk, hogy megnézzük a telefonunkon ki merre járt, milyen képet posztolt magáról, vagy csak mit üzent nekünk. Napjaink háromnegyed részét így éljük le, közben dolgozunk, vásárolunk, próbáljuk élni az életünket. Viszont így rabjaivá válunk mobileszközeinknek, ez pedig függőséghez vezet. Túlzott használatnak nevezik azt, amikor leülünk a számítógépünk elé, s annyi időt töltünk előtte, hogy közben teljesen elveszítjük időérzékünket. Például leülünk délután négykor és mire feleszmélünk már éjfél is elmúlt. Pedig sok értékes órát másképpen is

eltölthetnék: értelmesen. Hogy mi visz rá bennünket a használatára: főként az unalom és a kíváncsiság. A legnagyobb közösségi oldal 2004-ben alakul meg. Azóta egyre több és több ember csatlakozott fel rá. A világon körülbelül 600 millióan használják naponta ez pedig önmagában is elképesztő szám, ha a posztokat, képeket és más bejegyzéseket ráadásul még figyelembe se vesszük. Barátoktól ellenségeken át mindenkiről mindent megtudhatunk kérdezgetés nélkül. Közösségi oldalaink egy idő után érzelmi stressznek tesznek ki. Hiszen, ha nem is valljuk be borzasztóan rosszul esik, ha egykori szerelmünket boldogan látjuk másvalaki oldalán, miközben a mi életünk katasztrofális. Vagy amikor ismerőseink nyaralásaikról, új vásárlásaikról posztolnak ki képet, amit lehet, hogy aktuális élethelyzetünkben nem engedhetünk meg ma-

gunknak. Ettől szorongóvá, depresszióssá, illetve lelki beteggé válhatunk. Fizikai tünetei lehetnek az állandó idegesség, levertség, gyomorpanaszok. Ezek kialakulásához persze több időre van szükség, de minél többet használjuk közösségi oldalunkat annál biztosabb. Hogy ezt megelőzzük segítség, hogy észrevedd, te is kezdesz függővé válni! Íme, pár diagnózis: –  reggel ezzel kelsz, este ezzel fekszel –  napközben többször ránézel (tízórai, ebédszünetben) –  olyan helyeken is használod, ahol korábban még sosem (toalett, mosdó) –  hanyagságból nem jegyzed meg barátaid születésnapját, hiszen az oldalon az is fel van tüntetve –  naponta posztolsz ki magadról képet… Bővebben az infoajka.hu weboldalon. Violet C. Landers


7

Ajka.hu

Moszkvai professzor

Ajka.hu

Hirdetésfelvétel: 06 30 556 9641

Újra Családi Western Nap

� Ismét Családi Western Napot szerveznek a Nomádia Parkban. Az idei programot május 31-én, szombaton tartják. A rendezvény kitalálója Németh Károly, aki már tavaly is hasonló sikeres eseményt koordinált több száz látogatóval. Az idei programok 10 órától indulnak iskolai csapatversenyekkel. A feladatok között szerepel hordógurítás, rönkhajítás, lövészet, rodeó-bika. A tavalyi versenyhez hasonlóan, a legügyesebb csapat osztálypénzéhez 20 ezer forintot ajánlott fel Bolláné Pék Bernadett, a Nomádia Park és Lovarda vezetője.

A családi nap délutáni programjai 13 órakor indulnak a Robinson egyesület légpuska lövészetével. Lesz western lovaglás, szkander verseny, hordókerülés, buszkasi lovasjáték, sörivó verseny 18 éven felülieknek. Minden korosztály kipróbálhatja a rodeó-bikát, lovaskocsizást, korongozást, lovaglást, a kisebbeknek ingyenes légvárral és lufi sheriffel készülnek. Fellép a Molnár Gábor Alapítvány Hangadók Zenekara és a Crazy Jam Countryband. A western napon kemencében és faszénen sült ételek és egyéb finomságok fogyaszthatók.

Moszkvai professzor elmegy medvére vadászni Szibériába. Kap maga mellé egy helyi vadászt is. Nézi a helyi vadász a professzort, majd megszólal: –  Maga professzor. Akkor maga okos, ugye? –  Igen-igen. –  És tud lőni? –  Nem először vagyok medvevadászaton, csak Szibériában még nem jártam. –  És gyorsan tud futni? –  Hosszútávfutó versenyző voltam. Kimennek a terepre. Meglátják a medvét, azt mondja a helyi vadász: fussunk! Futnak visszafelé, a medve trappol utánuk, közben gondolkodik a professzor, hogy mi a francnak fut, mikor van nála puska. Azzal megfordul, céloz, lő - medve eldől, nem mozdul. A helyi vadász odamegy a tetemhez és csóválja a fejét: –  Professzor, professzor, maga tényleg tud lőni. Meg gyorsan futni is, de maga egy barom. –  Miért? –  Most hogyan visszük el a medvét a faluig?


8

Ajka.hu

Tudjuk, milyen munkát keresni! � Minden nappal egyre nehezebb, frusztrálóbb, önbizalom rombolóbb. De lehet ezt máshogy is! – mondja Mészáros Eszter, a Man­po­ wer munkatársa. „A Manpower irodába látogató álláskeresőknek gyakorlati segítséget nyújtunk. Az állandó aggódás és szorongás helyett a munkavállalók így olyan konkrét feladatokra összpontosítják energiáikat, mint például, hogyan írjanak jó önéletrajzot vagy hogyan készüljenek fel egy állásinterjúra.” Az önéletrajzírást nem lehet „megúszni”. Munkát senki sem „kap”, hanem „megszerzi” azt. Ha azt várjuk, hogy pályázatunkkal érdemben foglalkozzanak, nekünk is időt és energiát kell fektetni annak elkészítésébe. Egy önéletrajzra általában 30–60 másodpercnyi figyelmet fordítanak. Ezért nagyon fontos, hogy az önéletrajz tartalma felkeltse (és meg is tartsa) az olvasó érdeklődését és figyelmét annak érdekében, hogy önéletrajza a „megfelelt” kupacba kerüljön. A jó önéletrajz egyik legfontosabb ismérve, hogy pontos adatok szerepelnek benne. Telefonszámot, ame­lyen elérhetnek bennünket, akár többet is meg lehet adni. Ha munkánk miatt csak adott órák alatt vagyunk elérhetők, ezt is

bátran be lehet írni. Az e-mail cím ma már szinte elengedhetetlen kommunikációs eszköz az álláskeresésben is. Érdemes erre a célra külön e-mail fiókot létrehoznunk, saját, teljes nevünkkel (például: kis.

vagyunk-e a munkára, vé­ geztünk-e már hasonlót, és nem az, hogy a korábbi munkáltató mennyire volt jogkövető vagy sem. Nagyon fontos, hogy azok a kulcsszavak, amelyek az adott munkakör betöltésé-

peter@gmail.com), és nem a magánhasználatú, gyakran becenevet (például: marika@freemail.hu) tartalmazó e-mail címünket használni. A legelfogadottabb önéletrajz típus a fordított időrendű önéletrajz, amikor a legfrissebb szakmai tapasztalatok kerülnek első helyre és időben vis�szafelé haladunk. Minden munkatapasztalatot érdemes felsorolni, még abban az esetben is, ha esetleg nem rendelkeztünk munkaszerződéssel. A munkáltatót az érdekli, hogy alkalmasak

nél a legszükségesebbek, szerepeljenek az önéletrajzban, máskülönben önéletrajzunk a „nem megfelelő” kupacban fog landolni. Az önéletrajz terjedelme lehetőség szerint egy oldal legyen, hosszú, bonyolult körmondatok helyett felsorolás jelleggel rövid, tömör mondatokban foglaljuk össze tapasztalatainkon túl erősségeinket és eddigi eredményeinket. Minden esetben ellenőrizzük a nyelvhelyességet és a helyesírást. Csak olyan fényképet tegyünk az önélet-

rajzra, amely aktuális, amely valóban bennünket tükröz, felismerhetők vagyunk rajta. Miután az önéletrajz felkeltette a munkáltató figyelmét, sor kerül a telefonos vagy személyes interjúra. Az interjúra történő felkészülés kapcsán hasznos egy percben összefoglalni, hogy kik vagyunk, milyen tapasztalatokkal rendelkezünk, melyek legfontosabb erősségeink és személyes tulajdonságaink, és hogy milyen munkakörök érdekelnek bennünket. E rövid összefoglalás önéletrajzunk részét is képezheti. Aktív álláskeresőként a telefon felvételekor minden esetben mutatkozzunk be, mert a vonal másik végén egy lehetséges munkaadó lehet és az első benyomások nagy szerepet játszanak a későbbiek folyamán. Az állásinterjún való szereplésünk sikeressége attól függ mennyire készülünk fel rá. Egy felvételiztető rendszerint három dolgot akar megtudni a munkavállalóról: meg tudja-e csinálni az adott munkát, meg akarja-e csinálni és bele fog-e illeni a csapat-

ba. Ha ezekre felkészülünk, akkor szinte minden kérdésre konkrét választ fogunk tudni adni. Az állásinterjúra történő felkészülés részét képezi saját kérdéseink megfogalmazása. A hirdetések általában szűkszavúak és nem térnek ki minden részletre, így az interjú során bátran kérdezzünk. A Manpower munkaerőkölcsönző és munkaerőközvetítőként, egyrészt azon dolgozik, hogy minél rövidebb időn belül megtalálja a legjobb jelöltet megbízóinak, másrészt pedig, hogy a munkavállalók számára kínáljon megfelelő munkalehetőséget, vagy úgy, hogy az állást maga a Manpower biztosítja és a munkavállalót aztán kölcsönzöttként foglalkoztatja, vagy úgy, hogy, mint közvetítő, segít a cégeket és a munkát keresőket összekapcsolni. A Manpower szolgáltatásai az álláskeresők számára ingyenesek. A Manpower munkatársai szívesen segítenek önéletrajzírásban, állásinterjúra történő felkészítésben vagy egyéb más munkavállalással és álláskereséssel kapcsolatos kérdésekben.

Elérhetőségünk: Manpower Kft. Ajka, Szabadság tér 18. Telefon: 06 88 510 935 Ügyfélfogadás: keddtől-csütörtökig: 8.30–16.00, pénteken: 8.30–14.00

Ajka.hu

Hirdetésfelvétel: 06 30 556 9641

Nemzetközi gyermeknap május 25.

InfoAjka | 2014. Május., II/5.  
Advertisement