Page 1


slownik hiszp-pol i pol-hiszp  

terminologia stosowana przy umowach