Page 1

BORÍTÓ


HABILITÁCIÓS ÉRTEKEZÉS PÁLYÁZAT ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁSSAL

SZTRANYÁK GERGELY DLA


5. A HABITUSVIZSGÁLAT OKTATÁSI, ELŐADÓI KÖVETELMÉNYEI A pályázónak az alábbiak közül legalább két követelményt teljesítenie kell:  Legalább 8 szemeszter felsőoktatási, a tanrendben szereplő, megtartott előadás.  Legalább 1 tantárgy tananyagának, tematikájának kidolgozása.  Az életpálya során önállóan vagy társszerzőségben írt legalább 1 egyetemi (BSc vagy MSc) tankönyv vagy jegyzet (lehet elektronikus is).  Az elmúlt 3 tanévben legalább 3 diplomaterv/szakdolgozat konzulense.  Az elmúlt 3 tanévben (6 szemeszter) a jelöltről készült OHV-vélemények legalább 50%-ában legalább 4,00 értékelés (a 30 fő feletti válaszadó kategóriájában). Ipari, gyakorlati szakemberek szakemberek esetében elégséges egy követelmény teljesítése. 24 A megszerzendő minimális pontszám 10. Ezt a pályázó eléri, ha a fenti követelmény formálsan teljesül. Minőség, kiválóság mérlegelésével még legfeljebb 30 pont, azaz összesen maximálisan 40 pont adható. Doktori.hu adatbázis alapján igazolt témavezetés 5 ponttal, igazolt sikeres védés úgyszintén 5 ponttal jutalmazható, de ugyanazon hallgatónál a témavezetés és a védés csak egyszer tíz ponttal számítható be. 6. A HABITUSVIZSGÁLAT TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI KÖVETELMÉNYEI Tudományos közéleti tevékenységként az alábbi területeken igazolt aktivitás számítható be:  Funkciók doktori iskolákban, doktorképzésben  TDK-témavezetés (dolgozatok, díjak)  Hazai/nemzetközi folyóirat-szerkesztőbizottsági tagság  Kiemelkedő tanítványok nevelése (közös publikációk)  Funkciók hazai/nemzetközi kongresszusok, konferenciák szervezésében  Funkciók hazai/nemzetközi tudományos szervezetekben (nemzetközi szervezetben a tagság is számít, hazaiban a tagság általában nem számít)  Elnyert hazai/nemzetközi tudományos pályázatok  Vendégelőadói, vendégkutatói megbízások  Egyetemi, kari nemzetközi kapcsolatok szervezése, fejlesztése, programok vezetése  Hosszabb külföldi tanulmányutak  Tanszék/kutatócsoport/kutatóintézet vezetése  Funkciók tudományos zsűrikben, kuratóriumokban, pályázatok bírálata  Részvétel tudományos minősítésben (bíráló, bírálóbizottsági tagság, előterjesztés)  Hazai/nemzetközi tudományos díjak, kitüntetések. A közéleti tevékenységet illetően minimum 10 pontot kell elérni a pályázónak, amely megszerezhető, ha a fenti területek közül legalább 3-ban aktivitás igazolható. Minőség, kiválóság mérlegelésével még legfeljebb 30 pont, azaz összesen maximálisan 40 pont adható. Kíválónak tekinthető, ha valaki legalább 6 területen tevékenykedik, vagy egy területen különösen kiemelkedő, nemzetközileg elismert személyiség.


TARTALOMJEGYZÉK

BEMUTATKOZÁS • • • •

Szakmai tudományos önéletrajz Nemzetközi kapcsolatainak leírása (külföldi ösztöndíjak, vendégelőadások, konferenciák felsorolása, nemzetközi szervezetekben való közreműködés adatai) Szaktekintély által adott előzetes értékelés Három témakör megjelölése, amelyekből habilitációs előadás tartására vállalkozik, továbbá annak az idegen nyelvnek a megjelölése, amelyen előadását össze kívánja foglalni

ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁSOK ISMERTETÉSE • • • • •

Családi ház Lipcsei könyvvására magyar pavilonja Fonyódi Piac Mild Home and Eco Green Village tervpályázat Új Pécsi Vásárcsarnok

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE • •

Dokumentumok, amelyek nagy biztonsággal valószínűsítik, hogy alkalmas a hallgatók, a doktoranduszok és tanársegédek tanulmányi és tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére. A pályázó által írt tankönyv- illetve jegyzet (rész), szöveggyűjtemény, forrásközlés, vagy más oktatási anyag egy példánya, az általa oktatott, vagy vezetni szándékozott tantárgy részletes tematikája

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK • • • •

Az alkotásokról és a pályázóról készült publikációk jegyzéke Munkásságának hazai és nemzetközi visszhangjára vonatkozó adatok, (hivatkozási jegyzék) Szakmai teljesítménye dokumentumait felsoroló publikációs jegyzék (elkülönítve a doktori fokozat megszerzése utáni publikációkat) Habilitációs pontszámítás

PORTFOLIÓ • • • • • • • • • •

Foglalkoztatási központ - mesteriskola XXIV. ciklus felvételi pályázat Reggeli - belsőépítészet Neverland bar & Escape room - belsőépítészet Gyöngyösfalu - családi ház Sárvár - családi ház Gyerekmegőrző góré - installáció Épület protézis - installáció Térelválasztó bútor - bővítés Kilátó terasz - bővítés MúzeumCafé - borító

MELLÉKLETEK • • •

Egyetemi végzettséget igazoló oklevél Tudományos fokozat megszerzését igazoló dokumentum Idegen nyelv ismeretét tanúsító bizonyítványai


BEMUTATKOZÁS

SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK LEÍRÁSA SZAKTEKINTÉLY ÁLTAL ADOTT ELŐZETES ÉRTÉKELÉS HÁROM HABILITÁCIÓS ELŐADÁS TÉMAKÖR MEGJELÖLÉSE

Feltöltés alatt...


ÉPÍTÉSZETI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

PÉCSI CSALÁDI HÁZ LIPCSEI KÖNYVVÁSÁRA MAGYAR PAVILONJA FONYÓDI PIAC MILD HOME AND ECO GREEN VILLAGE TERVPÁLYÁZAT ÚJ PÉCSI VÁSÁRCSARNOK


ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁSOK ISMERTETÉSE

CSALÁDI HÁZ

A családi házra 2016-ban kaptam megbízást fiatal, 3 gyermekes házaspártól. A feladat egy 4-5 szobás, garázzsal kiegészített kb. 170m2 alapterületű családi házról szólt. Az első építészeti „minőségjelző”, mely a beszélgetés során elhangzott a „mediterrán” volt. Hogy lehet ma Pécsett érvényes választ adni arra a kérésre, hogy a ház atmoszférája a mediterránból táplálkozzon? Pécs a magyar lakosság mentális térképén déli, mediterrán városként él. A nyilvánvaló római, török és bosnyák hatás mellett meghatározó építészettörténeti kötődés van a klasszikus modern építészethez is. Innen indult útjára Forbát Alfréd, Molnár Farkas és Breuer Marcell, akik részben terveztek is a városba épületeket. A klasszikus modern építészet szövevényes kialakulása számos ponton kapcsolódik a mediterrán világhoz – gondoljunk csak Le Corbusier meghatározó görögországi és itáliai tanulmány útjaira, melyek egyenesen vezettek a gyakran fehér, egyszerű, geometrikus, kubista formákhoz. Az általa megfogalmazott gondolatok (Az új építészet öt pontja, 1926) – a pillérek, tetőkertek, szabad alaprajz, szalagablak, szabad homlokzat terén – máig érvényes állítások, a lábakra állítás talán több kérdést is felvet. A kor fejlesztései – mint a vasbeton, a többrétegű üveg, vagy akár a nagy méretű nyílásokat lehetővé tévő fűtési/hűtési módok – a mai napig tartanak. A klasszikus modern korában még sokkoló hatású lapostetőre ma már megnyugtató technológiák léteznek a biztonságos kialakításra és megjelenése sem tájidegen városainkban. (Az új energiaforrások, mint a napelem elhelyezése bár praktikusnak tűnik a magas tetős házakon, városképi szempontból nem feltétlenül üdítőek. A lapostető úgy rejti magába ezeket a technológiákat, hogy közben nem érzékelünk belőlük semmit.) Jelen ház kísérlet a klasszikus modern kinyilatkoztató, avantgárd viselkedésével szembeállított reform építészetre, mely a korai magabiztos programokkal szemben bizonytalanabb, útkeresőbb. Úgy nyúl egy építészeti hagyományhoz, hogy átemeli mai napig érvényes állításait, ugyanakkor kísérletet tesz annak igazolt hiányosságainak pótlására. Jelen esetben a klasszikus modern kifutásaként jelentkező végletes funkcionalizmussal szemben itt egy összetettebb téri rendszer áll, melynek elemei olyan mediterrán mintákban – mint az átrium, lépcső a ház oldalához tapasztva, sikátor szerű bejárati tér, tektonikus fa előtető – nyilvánul meg. Ezen köztes terek bár fölöslegesnek tűnhetnek, bizonyos értelemben funkcionális szükségletek az


egyébként kis terekből álló ház bővítményeiként. (pikto_1.) A ház központi elemei az épületburkon belüli étkező és az azon túli nyitott átrium, melyek a belső lépcsőházzal együtt szoros egységet képeznek. (pikto_2) Az étkező a városra tekintő panoráma ablakkal a terep adottságok miatt kilátó pozícióba kerül. Az alacsony parapet magasságú tolóablak megnyitásával gyakorlatilag fedett-nyitott kültérré alakítható. A nappali zárványként az étkezőn keresztül kapcsolódik a ház többi részéhez. A két tér a több mint 2 m széles harmonika ajtóval összenyitható, vagy egy hatodik (vendég)szobaként leválasztható. Az átrium a ház déli tömege miatt részben árnyékos marad egész évben – élhető külteret biztosítva az étkezéshez melegben, napsütésben. Nyugati határa ugyanakkor nem épülettömeg, hanem egy megőrizni sikerült fenyőfa, melynek ágain keresztül szűrődik be a lemenő nap fénye az év minden szakában – változatos fény-árnyék játékot festve a hófehér falakra. Az északi oldalon a fa kapu – a sikátor szerű előtérben – szűrőként választja le az átriumot az utcáról, ugyanakkor áttörtsége, alacsony tömege nem zárja ki a Mecsek erdejének látványát. Az átrium mérete megegyezik az épületburkon belül található étkező (16 m2) és a leválasztható nappali (14 m2) területének összegével. A teljesség igénye nélkül álljon itt pár adat: a szülői hálószoba: 13m2, a három gyerekszoba: 11m2, a dolgozó szoba: 8,5 m2 és a pince napfénytől elzárt részén található tároló: 28 m2. A tér luxusa jelen esetben nem az indokolatlan méretű reprezentatív terek létrehozását jelenti, hanem a környező táj bevonását a belső térbe – mint például a nappali TV toronyra irányított falképszerű hosszúkás ablaka, vagy a lépcsőház közbenső pihenőjének kétszárnyú kijárata a kertbe – melyek vizuális és fizikai kapcsolatot is teremtenek egyszerre. További elemek az étkező tároló pad beépítése az alacsony parapet magasságú tolóablak lábazatánál, mely közvetlen közelségbe hozza a beeső nap sugarait téli időszakban az arra lepihenők számára. Zárszóként fontos megjegyeznem, hogy e ház nem jöhetett volna létre inspiráló, világra nyitott építtetők és profi kivitelező nélkül.


+ PUBLIKÁCIÓ Alkotás/Tér Sztranyák Gergely Családi ház a Mecsekben Megvalósult terv Közlemény: 3413753 Folyóiratcikk Sztranyák Gergely Pécsi mediterrán: lakóház ÉPÍTÉSZFÓRUM (2018) Közlemény: 3417665


ALAPRAJZ


METSZET HOMLOKZAT


ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁSOK ISMERTETÉSE

LIPCSEI KÖNYVVÁSÁR MAGYAR PAVILONJA

Az indíttatás A latin ábécét használó írott szövegben létezik egy karakter, amelyről szinte sosem esik szó. Amelyről tudomást sem veszünk, amely fizikailag nem létezik, amelynek nincs hangzása, miközben akadálymentesen olvasni nélküle, értelmezni a leírt tartalmat a mai korban lehetetlen, tegyük ezt könyvben, számítógépen, tableten vagy mobiltelefonon. A tipográfusok, a könyvtervezők sokszor beszélnek egy „a” betű gömbölyded hasáról, az „e” betű szép szeméről vagy éppen egy „y” betű lelógó száráról és így tovább. A csodabogaraknak tartott betűtervezők több ezer formát alkottak és alkotnak meg ma is a hangzásokhoz rendelt egy-egy tipográfiai jelhez, de a szóban forgó nem kap figyelmet, formát nem képzelnek hozzá. Miközben egy írógép, egy számítógép vagy az okoskészülékeink billentyűzetén uralkodóan a legnagyobb mérettel rendelkező nyomógomb szolgál a „megjelenítésére” papíron vagy képernyőn. Egy korabeli Mercedes írógépen tízszerese, egy Apple-klaviatúrán hatszorosa, egy iPhone-képernyőn ötszöröse ezen karakter lenyomására szolgáló billentyű az összes többi betű billentyűjének. Ezt a karaktert ugyanúgy számolják a karakterszámlálók, mégsem rendelkezik tömeggel. Ez a karakterünk: a spácium, a szóköz, a Space, a Leerzeichen. Az írásban a spácium ( ) egy kihagyás két írott szakasz között. A szavak vagy szó és írásjel különválasztására használt spácium a köznyelvben a szóköz. A szóköz billentyűt (és így a spáciumot) gyakran az angol Space kifejezéssel illetjük. A szavak, illetve mondatok közti szóközök méretére vonatkozó hagyományok nyelvenként eltérők lehetnek, egyes esetekben meglehetősen bonyolult rendszert alkotva. Sok különböző szóközjel érhető el a számítógépes karakterkészletekben különböző méretek és jelentések kifejezésére. A magyar nyelv szabványos szóközt használ a szavak különválasztására. Körülbelül a VII–IX. évszázadig nem használtak szóközt a latin írásban. Az óhéber és az arab viszont használt szóközt, részben a magánhangzó-jelölés hiányának az érthetőségben való kompenzálására. Hagyományosan a CJK nyelvekben nem használnak szóközt – a modern kínai és japán a mai napig nem, de a modern koreai használ. A spácium az a semmi, ami nélkül a valami sem tud létezni. Munkánkban a hiány, az űr, a levegő, a mozdulatlanság, a csend tipográfiai és építészeti megközelítéseit és összefüggéseit szeretnénk kutatni. A lipcsei könyvvásár magyar pavilonjával ennek az írott szöveg értelmezésében elengedhetetlen szerepet játszó Semminek állítunk emléket.


A láthatatlan láthatóvá válik, a látható pedig a háttérben eliminál. A megvalósult koncepció összekapcsolja a Collegium Hungaricum Berlin, a Lipcsei Könyvvásár 2017 magyar pavilon szervezőinek leginnovatívabb felvetését, miszerint a polcokkal és azon heverő könyvekkel borított standok ezrei között a magyar pavilon legyen az a tér, ahol hiányként ne jelenjen meg a mű, a könyv mint bemutatandó tárgy. A pályázatot kiíró szervezők maguk fogalmazták meg a szóköz és térköz igényét a lipcsei könyvvásáron. „A vásár minden standja ugyanazt kínálja a látogatóknak: válogatást az elmúlt évek kiadványaiból, egy specifikus szempont alapján. Vásárolni azonban – a szervezők előírásai miatt – a standokon nem lehet. Ahhoz, hogy a magyar stand maradandó emlékeket hagyjon a látogatókban, illetve vonzó célponttá tudjon válni, kitűnve a több száz többi stand közül, más eszközöket kell használnunk: könyvesstand helyett élményt szeretnénk kínálni a vásáron résztvevőknek. Az alaptétel, hogy a magyar stand nem „könyvkiállítás”, hanem a helyzetre, a műfajra, az irodalomra, az objektumra reagáló, a vásár zűrzavarából kitűnő élmény. Helyzeténél, megjelenésénél, sajátosságánál fogva vonzza a látogatókat, már látványában is mást ígér, és tartalmában is mást ad. A stand képes arra, hogy a rendezvény alapvető jellegét és tartalmi kulcsszavait – könyvkiadás, irodalom, tudomány, magyarság – új, ezekhez illeszkedő, de innovatív jelentéssel bővítse – innováció, digitalizmus, interdiszciplinaritás, élmény, audiovizualitás stb.” Részlet a CHB által kiírt pályázat kézikönyvéből Az igazán elmélyült tartalmú könyvek, irodalmi művek befogadásához elengedhetetlenül csendre, pozitív értelmű magányra, egyfajta befelé fordulásra van szüksége az olvasónak. A Stille im Innersten (Csend legbelül) olyan architekturális záradékban végződő szerkezet, amelyen belépve a kiállítási csarnok morajlása eltompul, elhalkul, a csend érzékelésére alkalmassá válik, ahol a pavilon külső héján és belső rétegein elhelyezett választott magyar irodalmi alkotások szóközei a belső tereken megjelennek, fénylenek.


Szóközök – térközök sorozata: a labirintus Hogyan tudjuk leírni a dolgok közöttit, a láthatatlant? Elsősorban a szükséges eszközöket kell tisztázni. A német Hülle (magyarul pl.: burok, héj) szó nyújt segítséget az értelmezésben, mint a terek létrehozásának primer kifejezője. A Hülle, umhüllen egyfajta borítást, eltakarást, elkendőzést jelent, etimológiai értelmezése is a fejkendőhöz vezethető vissza, ebből következően karaktere is síkszerű, nem tömeges. A modern építészetben a tér értelmezése az azt körülvevő, határoló burokkal együtt vált elterjedté (Raumkunst), szemben a 19. századi felfogással (Baukunst). Tehát a láthatatlant az ellentétével, a láthatóval, tapinthatóval tudjuk kifejezésre juttatni, dimenzióit a burok elrendezésével tudjuk szabályozni. Hogy expresszívvé váljon a „dolgok közötti”, legalkalmasabbnak az egyszerű héj felel meg, például az azonos vastagságú egyszerű, lineáris fal, amely nem vonja el a figyelmet a köztesről, nem vonja magára a szükséges mértéknél jobban a tekintetet, nem válik túl hangsúlyossá. Ugyanakkor a falak együttesen tömeges hatást keltenek, köztük sétálva inkább térhatárolóként funkcionálnak, ellenpontozva a tömegességet. Milyen elv szerint kellene elrendeznünk a falakat, hogy kifejezésre juttassuk az építészet nyelvén azt az összetettséget, melyet a szóköz képvisel a nyomtatott írásban, hogy többrétű – taktilis, kinesztetikus, akusztikus, vizuális és nem utolsósorban intellektuális – élményt nyújtson a lipcsei könyvvásár magyar standja az odalátogatók számára? A válaszunk egy ötezer éves térrendszerből, illetve szimbólumból vezethető le, amely minden kultúrkörben előfordul, gyakran különböző (vagy időben változó) jelentéstartalmakkal, nevezetesen: a labirintus. A szóköz nem megállást jelent a karakterek között, hanem átvezetést, a megértést segítő tagolást. Építészeti leképezése az említett elvnek a labirintus irányába mutat, ahol összekapcsolt terek sajátos dinamikája vezeti a szemlélőt. Így válik adekvát megoldássá a labirintus mint folytatólagos terek, térközök sorozata. Olyan geometriai rendszereket vizsgáltunk, melyek alkalmasak arra, hogy a 7 × 4 méter alapterületű térben a kívánt összetettséget eredményezzék. A labirintus olyan, mint a lépcső. Húzó ereje van. A lépcső esetében az emberi kíváncsiság arra ösztökél bennünket, hogy felmenjünk rá, körbenézzünk, más szemszögből is körbetekintsünk. A labirintus másképp ugyan, de csalogatja az embert, kíváncsiak vagyunk, mit rejtenek mélyebb rétegei. Hajt minket a megismerés utáni vágyunk. A labirintusok hagyományosan erős geometriákra épültek. Szerkesztési elvünk egy hármas tagolású derékszögű raszterből következik, melyet ötvöztünk a sarokhelyzetből adódó diagonális raszterrel. Végül öt különböző minőségű térszeletet hoztunk létre, amelyeket ajtószerű


+ PUBLIKÁCIÓ Alkotás/Tér Salát Zalán Péter; Sztranyák Zsófia; Sztranyák Gergely; Zilahi Péter Stille im Innersten : magyar pavilon a Lipcsei Könyvhéten. Leipzig, Németország Megvalósult terv Nyilvános idézők összesen: 5 | Független: 5 Közlemény: 3205345 Folyóiratcikk Sztranyák, Gergely; Salát, Zalán Péter Spácium: a 2017-es Lipcsei Könyvvásár margójára ÉPÍTÉSZFÓRUM (2018) Közlemény:3415304 Könyvrészlet Sztranyák, Gergely; Zilahi, Péter Csend legbelül: A lipcsei könyvvásár magyar pavilonja p.50 In: Borsos, András (szerk.) Fiatalok feketén-fehéren : young architects generation Budapest, Magyarország : Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ), (2018) Közlemény:3414523 Csoportos kiállítás Sztranyák Gergely; Zilahi Péter; Salát Zalán Péter; Sztranyák Zsófia Fiatalok feketén - fehéren / young architects generation kiállítás a MÉSZ Székházban. : Csend legbelül – A lipcsei könyvvásár magyar pavilonja. Műfaj/Technika: Poszter Helyszín: Magyar Építész Szövetség, Kós Károly terem 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. Budapest, Magyarország Közlemény: 3414002


falnyílásokkal kötöttünk össze oly módon, hogy az áttekinthetőséget minimálisra csökkentsük. A négy, felülről nyitott labirintusszerű folyosó egyfajta puffertérként működik az ötödik legmélyebb fedett térrel szemben, amelyen belépve a kiállítási csarnok morajlása eltompul, elhalkul. A fal szerkezete gyalult, fűrészelt fa keretek (5 × 10 cm keresztmetszet) natúr forgácslappal borítva, fehérre festve. Teljes vastagsága körülbelül 10 cm, magassága 3,3 méter. A kiemelt központi tér analógiája A problémafelvetés az, ami a mai ember tapasztalása: a rettenetes zajból, digitális zajból, a folyamatos jelenlét pressziójából, a híradás és befogadás kényszeréből, amelybe belesodródtunk egy végletesen felgyorsított és okosított digitalizált evolúcióban, eljött az idő, amikor mindenkinek meg kell teremtenie a saját maga „üres jelét”, „leerzeichenjét”, „üres terét”, „leer raumját”, amibe időszakosan kilép, kimenekül az egyén, az olvasó ember. Ebben a folyamatosan pittyegő, zümmögő, vibráló, rezgő, reakciókat elváró, aktív közösségi részvétel kompulziójából való kiszakadásban lehet társ egy könyv, egy irodalmi alkotás, a tapintható, szaglászható papír, mint nyugvó tárgy a jelenben. A könyv egy önkényes szerkezet, a csendes olvasás és szövegértés, a műbe való belépés egyedüllétet, kizárólagosságot, egyirányú figyelmet, elkülönülést követel. A „Book and go” itt nem opció, az elmélyültebb irodalmi művek viszonyaihoz kapcsolódó pozitív és negatív érzések és érzelmek irányát lehetetlen befogadni a közösségi közlekedés eszközein. A mű maradandó, a személyiségbe beépülő hatása a teljes csendben érvényesül. Ez egy viszonylag mély, eldugott tér – amely folyosókon és ajtókon keresztül érhető el. A legbelső csend helyszíne. Meditációra alkalmas ék a labirintus mint folytatólagos térköz centrumában, ahol a látszó szóközökből megalkotott művészi értékkel rendelkező adatvizualizáció, betűképek kifinomult lírai világa fogadja a látogatót. A falakon kortárs irodalmi művek több tízezer apró, megrajzolt szóköze mint az égbolton a csillagok fénylik. Az olvasó az űrbe lép, Kisherceg-észleléseket élhet át. A tipográfiai „égitestekben” a halhatatlan költők, írók, irodalmárok emlékjelét fedezhetjük fel. Lágy, érzékeny, minimalista, ritmikus, fali mintázatról beszélünk. Tudatosan statikus képi világot rögzítünk, a kápolnatérben az olvasó megpihen. A falakra felvitt művek technikája 1,5 × 2 méteres szitanyomat fekete és lakk festék használatával. A „space”-rajzolatok mártogatós fémtollal készültek ultramarin tinta felhasználásával. A kivitelezés A magyar pavilon ötlet- és részlettervein túl generál kivitelezését is vállaltuk. Pécsett építettük fel a falakat először Pausz Péter és Herr Tamás (pauszdesign.com) közreműködésével. A szerelési munkákat a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar építész hallgatói segítették. Az egyedi lámpákat az úgyszintén pécsi illetőségű Szabó Ákos és Hagymássy Arisztid (arteriaindustrial.com) készítették. A fal elemeket úgy terveztük meg, hogy szállítható darabokra szerelhetők legyenek. A szerkezet előre megjelölt burkolatait Budapest környékén szitázták, ugyanis ebben a méretben (1,5 x 2 m) csak itt találtunk megfelelő nyomdát. A belső fedett tér diffúz világítását a Rio lámpastúdió feszített fólia álmennyezetével valósítottuk meg. Az elemeket Pécsről először Budapestre, majd tovább Lipcsébe szállítottuk. A helyszínen leküzdve néhány nem várt akadályt, végül határidőre összeszereltük a pavilont. A munkafolyamatokat Bubreg Balázs (greatminds.com) dokumentálta.


+ INFO A falakon megjelenő alkotók és műveik: Kinga Tóth: Wal Orsolya Kalász: Verneinung ohne Beine János Térey: Wer lebt, hinterlässt Geräusche Zoltán Danyi: Der Kadaverräumer Judit Hidas: Tourist in Afrika Gergely Péterfy: Auf dem Moszkva tér um sieben Kreatív koncepció Salát Zalán Péter könyvtervező-grafikus, kétszeres Német Formatervezési Díj arany fokozatával és kétszeres Red Dot-díjjal kitüntetett független art director, a Lead82 alapító tagja. Budapesten él. lead82.com Sztranyák Zsófia tervezőgrafikus, képzőművész. 2016-ban diplomázott a Budapesti Metropolitan Egyetemen. Budapesten él. dzsango.wixsite.com/zsofia-sztranyak Sztranyák Gergely Junior Prima díjas építész, egyetemi adjunktus. Diplomáját 2008-ban kapta a Pécsi Tudományegyetemen, majd 2011-ben doktori fokozatot szerzett. Pécsett él. sztranyak.com Zilahi Péter építész, egyetemi adjunktus. A P8 Műhely alapító tagja. 2011-ben diplomázott a Pécsi Tudományegyetem építész képzésén, majd 2015-ben doktori fokozatot szerzett. Pécsett él. p8muhely.com Hanginstalláció Tesch Katalin médiaművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet követően Svájcban folytatott posztgraduális tanulmányokat. Jelenleg Londonban él és dolgozik. teschkata.com Collegium Hungaricum Berlin A lipcsei magyar pavilon tervpályázata a Collegium Hungaricum Berlin kezdeményezésére és szervezésében zajlott. Az intézmény kollektívájából Kopek Gábor igazgató, Gelencsér Ágnes kurátor, a lipcsei pavilon projektvezetője, Demjén György stratégiai igazgató és Kovács Dániel programigazgató vett részt a tervezési folyamat konzultációjában. Publishing Hungary Program A Publishing Hungary Program a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával biztosítja a lipcsei megjelenés financiális és szakmai hátterét. A program vezetője Szabó Zsuzsanna.


ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁSOK ISMERTETÉSE

FONYÓDI PIAC METAMORFÓZISA

2015-ben a Fonyódi Önkormányzat pályázatot írt ki a piac megújítására. A kiírás nem határozott meg túl sok szempontot, rábízta az építészre a jövőkép kialakítását. A pályázat megnyerését követően – némi szünet közbeiktatásával - elkezdődött a munka, melynek során a pályázati javaslatból először jóváhagyási-, majd engedélyezési-, végül kiviteli terveket készítettünk. Az átalakítás lényege, hogy a meglévő csarnok megtartásával, de az alatta található rosszul működő meglévő pavilon elbontásával, helyette új, másképp elrendezett pavilon épületek építésével a mai igényeket kiszolgáló eladótér jöjjön létre. A gyalogos forgalom és az autós forgalom keveredésének kiküszöbölésére egy hosszú térfal pavilonra tettem javaslatot, mely szétválasztotta a két használatot egymástól. A csarnok hosszanti oldalával párhuzamos hosszú épület - szemben az addig zárt csarnokkal – összekötötte a piac területének mélyebb részeit az utcával. Az árufeltöltés levált a gyalogos forgalmi területekről. A hosszú épület a benne található funkciók szerint tagolódik és igazodik a helyszín adottságaihoz. A közterülettel párhuzamosan az árusító nyílások kerültek, a köztes fedett-nyitott terekbe bicikli tárolók, vizesblokk bejáratok, általános funkciója az eső és a nap elleni védelem. A terrakotta felület a piachoz köthető szimbólumokkal lett beszőve, melyet Bubreg Balázs pécsi grafikus tervezett. A grafikai koncepció lényege a mintás abrosz -mely elengedhetetlen kelléke a vásároknak - kiterjesztése a falra.


Részletek a 2016-ban leadott pályamunka műleírásából: Kialakult állapot A kialakult kereskedői - vásárlói használat heterogén, változó minőségű épített környezetben zajlik. A vásárcsarnokhoz kapcsolódó tervezési terület mélyebben fekvő része a megközelítési pontoktól, parkolóktól rejtve marad, használaton kívüli időszakban parlagon hever. A vásár északi - északkeleti sarkában 4 közúti csatlakozás is található, melyek forgalma nincs elválasztva a piac használatától. Környezetesztétikai szempontból nem túl előnyös, hogy a szomszédos telkek háttérvilága nyújtja a díszletet a piac számára. Célok a két parkoló között fekvő terület kedvezőbb feltárása, a városi szövet részévé alakítása, vásári napokon kívüli hasznosítás lehetőségének megteremtése, magas minőségű épített környezet létrehozása, Fonyódhoz köthető, emblematikus, a fenntarthatóság jegyében született önálló identitású épület létrehozása. meglévő vásárcsarnok újrahasznosítása. Piac használat A fonyódi vásártér jellemzője a hosszúkás, utcaszerű szerveződés. Működését tekintve mondhatni olyan, mint egy korzó, melyről helyenként tematikus oldalágak nyílnak. Ennek tükrében a koncepció lényege, hogy a vásárlói közlekedés egy fő, kiszélesített csapásra szerveződjön. Fontos szempont, hogy a vásárlói út lehetőleg ne keveredjen a közúttal és ne kerüljön alárendelt helyzetbe. Az iskola és a csarnok közötti közút nem felel meg ezeknek az elvárásoknak. Ebből következik, hogy reprezentatív, megfelelő keresztmetszetű feltárás csak a csarnokon keresztül jöhet létre, így az alárendelt feltöltés útja szétválik a fölérendelt vásárlói úttól. A zárt csarnok problematikája Amennyiben elfogadjuk a piac használat logikáját és az út a csarnokon keresztül halad – növelve az egyenrangúságot az árusítók között és kerülve az alárendelt vásárlói útszakaszokat-, akkor a zárt, adott esetben hőszigetelt csarnok bejárata komoly ellenállást jelenthet az emberfolyam áramlásában. A torlódások feloldását a télen is nyitott bejáratok jelenthetik.


Ez esetben értelmetlenné válik a vásárcsarnok termikus burkát kiterjeszteni az acél csarnok síkjára. Épületfizikai szempontból ésszerűbb a termikus burkot a belső kiszolgáló pavilonokra redukálni. Ennek hozama az épületfenntartási költségek jelentős csökkenésében is mérhető. A zárt csarnok mesterséges szellőztetése, fűtése, -esetleges hűtése a nyári túlmelegedés ellen- komoly anyagi terheket róhatnak a településre, ellenben a nyitott, átszellőztetett, árnyékolt csarnokkal, belső zárt-nyitott pavilonokkal. A csarnok, mint kapu A zárt -nem átlátható csarnok- végérvényesen leválaszthatja a belső területeket a Szivárvány utcáról. Javaslatunkban a csarnok nem végpont, hanem egy lehetőség a két érkezési pont összekötésére. Ezt a következőképpen tervezem megvalósítani: a csarnok belső elemeit -aljzatát és oldalfalát- kiterjesztem a csarnok mögötti területre és egy „L” alakú -térfal szerűépületet hozok létre. Ezzel a geometriai beavatkozással számos problémát oldok meg. Kirekesztem a feltöltés alárendelt útját a fölérendelt vásárlói útvonalból, térfalat hozok létre a heterogén szomszédos telkek háttérvilága és a nem előnyös közútcsatlakozások felé. Nem utolsó sorban bekötöm a csarnokon keresztül a Szivárvány utca világát a telek mélyebben fekvő részeibe, létrehozva egy kiterjesztett közteret. E köztér igény esetén rendezvény térként is tud működni a kialakított infrastruktúra révén (vizesblokk és vendéglátás). A Blaha Lujza utcai feltárást új kapuépülettel jelölöm meg, melynek geometriája nyit a fasorral szegélyezett vásárutcára és egyben -nem csak szimbolikus értelemben- kapuként szolgál a ruhapiac irányába. A két feltárási irány közös halmaza -egyben vizuális összekötése- a közösség szolgálatába állított, parkosított és toronyszerű elemekkel kialakított játszótér a délnyugati sarokban. Vásári időszakok esetén egy magas minőségű játszótér jelentős érv a családos emberek számára a huzamosabb időtöltés mellett, azon túli időszakban nyílt közterületként rendelkezésre áll a város használói számára. Az infrastruktúra (vizesblokk, vendéglátás) vásári időszakon túli nyitva tartásának lehetősége erősíti a terület szervesülését a városi szövetbe.


Geometria Az épület geometria egyrészről a használat és a közvetlen környezet következménye, másrészről egy erős atmoszféra -helyi identitás- kialakításának igényéből következett. A 7. ábrán Cserna Sándor által tervezett, a leírások szerint a Nápolyi-öböl hangulatát idéző, lapos tetős, egyszerű geometriájú mediterrán hangulatú villa látható 1940-ből. Bár építészettörténeti szempontból nem meghatározó épületről beszélünk, figyelmen kívül mégsem hagyható az épületet övező erős atmoszféra, mely már 75 éve a fonyódi identitás része. Ez adja a kiindulópontot az új csarnok identitásának meghatározásához. Ugyancsak a Nápolyi-öbölben található Adalberto Libera olasz építész által tervezett villa, a Casa Malaparte 1937-ből, mely a modern építészet helyre, tradicionális építésre érzékenyen reflektáló ágát képviseli. Az épület atmoszféráját a tájhoz, fényhez való viszonya és feszes, tárgyszerű geometriája adja. Ezeket az építészeti minőségeket kerestem a fonyódi piac épített elemeiben. A térfal-szerű épület elválasztja a reprezentatív útvonalat (vásárlás) az alárendelt útvonaltól (feltöltés, kiszolgálás). A különböző funkciók integrálása a tömegbe azonban további árnyalást tesz szükségessé. A folytonos tömegből divizív eljárással (geometriai kivonással, felosztással) fedett, esővédett, de nyitott kültereket hozok létre. A kivonás helyét terrakotta színű felületkezeléssel felerősítem. Ezekbe a zónákba kerültek a kerékpár tárolók, a vizesblokkok bejáratai, de ily módon válik külön a vendéglátó sor a vásárcsarnok pavilonjaitól. A lapostetők konzoljai közötti sliccek felülvilágítóként szolgálnak a mély bevágások számára, fokozva a terek fén�nyel átszőtt atmoszféráját. Végeredményben eltérő geometriájú „T” alakú pavilonok sorozata jön létre egy közel folytonos tető alatt, mely finoman jeleníti meg az egységes, összetartozó tömeget (térfalat). Az „L” alakú beépítés kirekeszti a kevésbé esztétikus északi és keleti irányokat. A tér a déli, magas fákkal szegélyezett terület, illetve a Sipos-hegy felé nyit. Individuális pavilon kialakítás Egy előre meghatározott raszteren belül különböző minőségű és méretű terek hozhatók létre. A homlokzat jelentős százaléka nyitott, hogy a belső tartalom -az áru- a legnagyobb felületen lépjen kapcsolatba a vásárlóval. 2 típus különböztethető meg. Az egyik a fronton közvetlenül a vásárcsarnok terébe kiszolgáló, míg a másik a visszahúzott pulttal, esetleg alternatív bútorzattal nyílászárón keresztül feltárható. Elrendezésük a helyi igényekre egyedileg alakítható, változások esetén a homlokzat csorbítása nélkül átszervezhető. Különböző méretű és mennyiségű raktárak kialakíthatóak. Az üzlethelyiségek használaton kívüli időszakban biztonsági redőnnyel lezárhatóak.


ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁSOK ISMERTETÉSE

MILD HOME - ECO GREEN VILLAGE

?

Lakóház prototípus

Kompakt, fenntartható lakópark. 35-50 lakás/ha (Farr, 2009) Kicsi, praktikusan alakítható, könnyen kifűthető, "nyílt forráskódú" lakóegység.

A projektről (www.mildhome.eu) Differenciált kültér használat, átmeneti terek. (privát, félprivát, nyílvános)

Szoliter helyett közösség teremtő lakóegység telepítése. Összetartozás tudata.

Interakció "terei" - közös gazdálkodás, közös építés (kaláka) lehetősége, közös külterek PIAC:

Oldalról nyitott, fedett eseménytér, közvetlen kapcsolatban a közösségi házzal.(mosoda, multifunkcionális helyiség)

KERT:

Közösségi kertek.

Analízis

MILD HOME koncepció

Az alapvető geometria és anyag optimalizálásához ökológiai, gazdasági szempontok szerint kiértékeltük a különböző épület típusokat. Megvizsgáltuk a szoliter, a vízszintesen sorolt és a függőlegesen sorolt épületeket.

Az ötlet alapjául a mezőgazdasági csarnok szolgált. A csarnok olcsó, előregyártott szerkezet, könnyen megépíthető és újrahasznosítható.

Az építőanyagok esetében teljes életciklus elemzést végeztünk. A szempontoknál figyelembe vettük a helyszín adottságait, a LOW COST, DO IT YOURSELF és NEARLY ZERO ENERGY szempontokat is.

Az előzetes geometriai és anyag vizsgálataink során vízszintesen sorolt szalmabála házakat határoztuk meg alap elemnek.

Az erdmény a geometria tekintetében a vízszintesen sorolt házak irányába mutatott. A legökonomikusabb anyagnak a kétoldali agyagtapasztással készített szalmabála vázkitöltő fal bizonyult, teherhordó szerkezetnek pedig az iparosított mérnöki faváz. Egyéb anyagokat csak szükséges mennyiségben használtunk.

Előregyártott acél csarnok

A legnagyobb ellensége a szalmának a nedvesség. A csarnok optimális méreteinek megválasztásával bíztosítható az épületünk csapadékvíz elleni védelme továbbá lehetőség nyílik hasznos fedett külterek létesítése.

A 2013 szeptemberében kiírt pályázatra a magyar posztgraduális építészképzésben résztvevők kaptak meghívást. A pályázat eredményességét igazolja, hogy 30 pályamű érkezett be, melyből 28-at (2 db késve érkezett pályamunka kizárásra került) értékelt a Bíráló Bizottság. Épület geometria Építőanyag Szalma Vályog Fa Üveg A meghívott intézményekből, valamint a győri Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszékén futó MILD HOME projekt munkatársaiból álló építész zsűri előtt egy független + + szakértői csoport értékelte a beérkezett terveket. A pályamunkákat statikai, épületszerkezet+ ++ + + + tani, épületgépészeti, szempontból a+ + vizsgálták + + energetikai, ++ valamint költséghatékonysági felkért szakértők. + + + + + ++ TISZTÁS: Játék - pihés - sport.

3-5 szint

Building geometry

Hátrány Disadvantage

Előny Advantage

Alapanyag létrejötte Base material

Szerkezet építés (kaláka, közmunka) Construction

Előállítás (energia igény) Preparation

Természetes bevilágítás Natural light Közmű / gépészet (tömbösíthetőség) Building engienering

Tervezési feladat Sűrűség (lakók / felület) Density

Zöldfelület kapcsolat Connection to green spaces

++

+

-

-

+

++

-

+

++

++

+

-

Beton

Zöld homlokzat lombhullató növényzettel

Északi homlokzat optimalizált üvegezés (min.)

Szalma bála fal kétoldali vályog tapasztással

Hátrány Disadvantage

Alapozás (magas talajvíz) Foundation

Lehűlő felületek Cool surfaces

Fém

Bontás Break down

Újrahasznosítás Recycling Lebomlás Decomposition Élettartam Life time Helyben előállítható (10 km) Local preparation (10 km)

+

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

Gazdaságosan megvalósítható lakóépület prototípus megtervezése (MILD HOME), amely megfelelő építészeti válaszokat ad a folyamatosan változó környezeti és szociális kihívásokra a következő néhány évtizedben. Továbbá feladat volt egy olyan beépítés (Eco Green Village) + + + + + + + + tervezése, melyben az épülettípusok, az önálló lakó egységek és a közösségi terek integráláECO GREEN VILLAGE sával egy új szellemiségű lakó együttes hozható létre. Zöld park Energetikai koncepció Térbeli kapcsolatrendszerek A MILD HOME egy mozaik szó: (My modular, Intelligent, Low Pcost, Do it yourself and nearly zero energy House)

Déli homlokzat optimalizált üvegezés (max.)

Előregyártott bejárati lépcső

Mérnöki faszerkezet fal belső síkjára szerkesztve

Fedett terasz

Beton alap

-

+

-

Nyílt forráskódú alaprajz és metszet

Fedett multifunkcionális kültér (bicikli tároló stb.)

Metszet

P

P

Em.

TIP 1

Fsz.

TIP 1

BUSZ

Alaprajz Átlátás 15 ~ 25 m

Lehetséges a házak megközelítése autóval, de csak a belső sétányokon keresztül, korlátozott módon és ideig.

Téri identitás

A kerékpáros és gyalogos forgalom érvényesül.

TIP 1 (~40 m2) 89 db

Kötött: vizes helyiségek -lépcső

TIP 2 (~80 m2) 22 db

Alakítható: lakótér

TIP 3 (~120 m2) 5 db

116 lakás

Esővíz gyűjtése és újrahasznosítása öntözésre - szürke víz

Átlátás

46 lakás/ha

M 1:500

TIP 1

Maximalizált téli benapozás

Kötött

P

Árnyékolás: tető túlnyúlás és zöld homlokzat

Parkolási lehetőséget a gépjárművek számára a telek szélén biztosítottunk. Így jelentős egybefüggő zöldfelületek alakulnak ki és elkerülhető a lakópark köztereinek minőségi romlása, melyet az autós forgalom és a parkolás okoz.

Helyszínrajz Site plan

TIP 3 TIP 2

15 ~ 25 m

Átszellőztetett kéthéjú szerkezet

Közlekedő

Előny Advantage

Building material

1-2 szint

1-2 szint

Az építést és a tárolást (pl.:szalma) a tető időjárástól függetlenül is lehetővé teszi.

A falak szabadon áthelyezhetőek. Alakítható

KONCEPCIÓ

Alapvetések

A szoba falak megszüntetésével összenyíló terek hozhatók létre. A fa födém burkolat eltávolításával kétszintes egybenyíló galéria létesíthető a két szintes típusoknál.

296 fő

Lehetséges kapcsolat a patakkal

Lehetséges autós bejárat Possible car entrance Galla-patak Creek Gépjármű forduló

Szelektív szeméttárolók Selective waste container Közösségi ház Community building

PIAC - Fedett köztér Covered public space Vízfolyás Creek

Szilárd burkolat Solid pavement

KERT - Közösségi kertek Community garden

Sportolásra, biciklizésre alkalmas burkolat Pavement for ciycling and sport Gépjármű parkoló 50 % szilárd burkolat Car parking

Közösségi kertek Selective waste container

Szelektív szeméttárolók Community garden

Fedett kültér Covered outdoor space

Gépjármű parkoló 50 % szilárd burkolat Car parking

TISZTÁS - Köztér Field

Sövénnyel elválasztott intim előkertek Intimate forecourt Játszótér

Recarton - újrahasznosított gumi Recycled rubber

Sövénnyel elválasztott intim előkertek Intimate forecourt

BUSZ BUS


?

KONCEPCIÓ

Alapvetések

Lakóház prototípus

Kompakt, fenntartható lakópark. 35-50 lakás/ha (Farr, 2009) Kicsi, praktikusan alakítható, könnyen kifűthető, "nyílt forráskódú" lakóegység. Differenciált kültér használat, átmeneti terek. (privát, félprivát, nyílvános) Szoliter helyett közösség teremtő lakóegység telepítése. Összetartozás tudata. Interakció "terei" - közös gazdálkodás, közös építés (kaláka) lehetősége, közös külterek

PIAC: Oldalról nyitott, fedett eseménytér, közvetlen kapcsolatban a KONCEPCIÓ ? közösségi házzal.(mosoda, multifunkcionális helyiség)

Alapvetések KERT:

Differenciált kültér használat, átmeneti terek. (privát, félprivát, nyílvános) Building geometry Interakció "terei" - közös gazdálkodás, közös építés (kaláka) lehetősége, közös külterek 1-2 szint Előny PIAC: Oldalról nyitott, fedettHátrány eseménytér, közvetlen kapcsolatban a Advantage Disadvantage közösségi házzal.(mosoda, multifunkcionális helyiség)

+ +

Épület Lehűlő geometria felületek

-

Building geometry Cool surfaces

+

Szerkezet építés (kaláka, közmunka) Zöldfelület kapcsolat Construction Connection to green spaces Lehűlő felületek Cool surfaces Természetes bevilágítás Natural light Közmű / gépészet (tömbösíthetőség) Building engienering

Zöldfelület kapcsolat Connection to green spaces

ECO GREEN VILLAGE

++

-

+ + ++ + ++ +

-

++

-

-

-

+

++

++

+

-

-

+

++

-

+

++

++

+

Előregyártott acél csarnok

A legnagyobb ellensége a szalmának a nedvesség. A csarnok optimális méreteinek megválasztásával bíztosítható az épületünk

Lakóház prototípus

csapadékvíz elleni védelme továbbá MILD HOME koncepció lehetőség nyílik hasznos fedett külterek

+

-

+

+

+

Az előzetes geometriai és anyag vizsgálataink során vízszintesen sorolt szalmabála házakat határoztuk Építőanyag meg alap elemnek. Building material A legnagyobb ellensége a szalmának a nedvesség.Előny A csarnok optimális Hátrány méreteinek megválasztásával bíztosítható az épületünk Advantage Disadvantage csapadékvíz elleni védelme továbbá lehetőség nyílik hasznos fedett külterek létesítése.

+

+

+

+

+

Szalma

Building material Break down

+

-

Vályog

Üveg

Fém

Beton

Északi homlokzat optimalizált üvegezés (min.)

+

-

+

-

Előregyártott bejárati lépcső

+

-

-

-

Fa

Előállítás (energia igény) Helyben előállítható (10 km) Preparation Local preparation (10 km)

Újrahasznosítás Recycling Lebomlás Decomposition

+

Üveg

+

+

+

-

-

-

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

-

P

+

-

+

Árnyékolás:

BUSZ

-

+

-

+

-

+

-

tető koncepció túlnyúlás és zöld homlokzat Energetikai

Maximalizált téli benapozás

+

-

+

-

Nyílt fo

-

+

Beton alap

-

BUSZ

Parkolási lehetőséget a gépjárművek számára a telek szélén biztosítottunk. Így jelentős egybefüggő zöldfelületek alakulnak ki és elkerülhető a lakópark köztereinek minőségi romlása, melyet az autós forgalom és a parkolás okoz.

Nyílt forráskód

TIP 1 (~40

TIP 2 (~80 Em.

TIP 3 (~12 Fsz.

Téri identitás 15 ~ 25 m Árnyékolás: tető túlnyúlás és zöld homlokzat Esővíz gyűjtése és újrahasznosítása öntözésre - szürke víz

116 lakás

Maximalizált téli benapozás

46 lakás/ha Átszellőztetett kéthéjú szerkezet

Átlátás 15 ~ 25 m

296 fő TIP 1 (~40 m2) 89 d

TIP 2 (~80 m2) 22 d

Lehetséges a házak megközelítése autóval, de csak a belső sétányokon keresztül, korlátozott módon és ideig.

Téri identitás

A kerékpáros és gyalogos forgalom érvényesül.

TIP 3 (~120 m2) 5 d

116 lakás

Esővíz gyűjtése és újrahasznosítása öntözésre - szürke víz

Átlátás

Lehetséges kapcsolat a patakkal

M 1:500

+

Fedett multifunkcionális kültér (bicikli tároló stb.)

15 ~ 25 m

P

Lehetséges a házak megközelítése autóval, de csak a belső sétányokon keresztül, korlátozott módon és ideig.

P

Helyszínrajz Site plan

-

Térbeli kapcsolatrendszerek Átlátás

A kerékpáros és gyalogos forgalom érvényesül.

Lehetséges autós bejárat Possible car entrance

+

Fedett multifunkcionális kültér (bicikli tároló stb.)

P

P

M 1:500

-

Beton alap Mérnöki faszerkezet fal belső síkjára szerkesztve

Térbeli kapcsolatrendszerek

Parkolási lehetőséget a gépjárművek számára a telek szélén biztosítottunk. Így jelentős egybefüggő zöldfelületek alakulnak ki és elkerülhető a lakópark köztereinek minőségi romlása, melyet az autós forgalom és a parkolás okoz.

Helyszínrajz Site plan

+

-

Mérnöki faszerkezet fal belső síkjára szerkesztve Előregyártott bejárati lépcső

15 ~ 25 m

Zöld park

P

-

+

+

Északi homlokzat optimalizált üvegezés (min.)

-

-

Energetikai koncepció

P

-

+

Átlátás

+

Beton

+

P

ECO GREEN VILLAGE

+

Fém

+

-

+

Helyben előállítható (10 km) Local preparation (10 km)

+

Fa

+

-

Élettartam Life time

+ +

+

Lebomlás Decomposition

Alapanyag létrejötte Élettartam Base material Life time

-

+ +

Előny Hátrány Újrahasznosítás AdvantageRecycling Disadvantage

Bontás Break down

Zöld park

Vályog

-

Építőanyag Bontás

++

++ + -

Szalma

Előállítás (energia igény) Preparation

-

-

Előregyártott acél csarnok

Alapanyag Az építést és a tárolástlétrejötte (pl.:szalma) a tető Base material időjárástól függetlenül is lehetővé teszi.

++

3-5 szint

+

-

Sűrűség (lakók / felület) Density

-

1-2 szint

-

Közmű / gépészet (tömbösíthetőség) Building engienering

Alapozás (magas talajvíz) Sűrűség (lakók / felület) Foundation Density

++

++

1-2 szint

Előny Hátrány Természetes bevilágítás AdvantageNatural lightDisadvantage

Az előzetes geometriai és anyag vizsgálataink során vízszintesen sorolt szalmabála házakat határoztuk meg alap elemnek.

1-2 szint Az erdmény a geometria tekintetében a vízszintesen sorolt házak irányába mutatott. A legökonomikusabb anyagnak a kétoldali agyagtapasztással készített szalmabála vázkitöltő fal bizonyult, teherhordó szerkezetnek pedig az iparosított mérnöki faváz. Egyéb anyagokat csak szükséges mennyiségben használtunk.

-

Szerkezet építés (kaláka, közmunka) Construction

Az építőanyagok esetében teljes életciklus elemzést végeztünk. A szempontoknál figyelembe vettük a helyszín adottságait, a LOW COST, DO IT YOURSELF és NEARLY ZERO ENERGY szempontokat is.

Az építőanyagok esetében teljes életciklus elemzést végeztünk. A szempontoknál figyelembe vettük a helyszín 3-5 szint adottságait, a LOW COST, DO IT YOURSELF és NEARLY ZERO ENERGY szempontokat is.

Szoliter helyett közösség teremtő lakóegység telepítése. Összetartozás tudata. Épület geometria

+

Az ötlet alapjául a mezőgazdasági csarnok szolgált. A csarnok olcsó, előregyártott szerkezet, könnyen megépíthető és újrahasznosítható.

szerkezetnek pedig az iparosított mérnöki faváz. Egyéb létesítése. Az alapvető geometria és anyag optimalizálásához Az ötlet alapjául a mezőgazdasági csarnok anyagokat csak szükséges mennyiségben használtunk. ökológiai, gazdasági szempontok szerint kiértékeltük a szolgált. A csarnok olcsó, előregyártott Az építést és a tárolást (pl.:szalma) a tető különböző épület típusokat. Megvizsgáltuk a szoliter, a szerkezet, könnyen megépíthető és időjárástól függetlenül is lehetővé teszi. vízszintesen sorolt és a függőlegesen sorolt épületeket. újrahasznosítható.

Kicsi, praktikusan alakítható, könnyen kifűthető, "nyílt forráskódú" lakóegység.

Közösségi kertek.

Az alapvető geometria és anyag optimalizálásához ökológiai, gazdasági szempontok szerint kiértékeltük a különböző épület típusokat. Megvizsgáltuk a szoliter, a vízszintesen sorolt és a függőlegesen sorolt épületeket.

Az erdmény a geometria tekintetében a vízszintesen sorolt házak irányába mutatott. A legökonomikusabb

Közösségi kertek.

TISZTÁS:Alapozás Játék - pihés - sport. (magas talajvíz) Foundation

MILD HOME koncepció

anyagnak a kétoldali agyagtapasztással készített Analízis szalmabála vázkitöltő fal bizonyult, teherhordó

Kompakt, fenntartható lakópark. 35-50 lakás/ha (Farr, 2009) TISZTÁS: Játék - pihés - sport.

KERT:

Analízis

Átszellőztetett kéthéjú szerkezet

Gépjármű forduló

Szelektív szeméttárolók Selective waste container Közösségi ház Community building

PIAC - Fedett köztér Covered public space

Lehetséges kapcsolat a patakkal

46 lakás/ha 296 fő


Gondolatok a MILD HOME és Eco Green Village kapcsán Felelősséggel tartozunk környezetünk megóvásáért, építészként pedig épített környezetünk formálásáért. Az építés olyan tevékenység, ami rengeteg energiát emészt fel. Ezért nem mindegy, miből és milyen módon építkezünk. Nem feltétlenül az általánosan elterjedt anyagok és technológiák jelenthetik a megoldást. Új alternatívákat kell keresnünk, melyek esztétikai, élettani és funkcionális igények mellett a környezettudatos szempontoknak is megfelelő házak megépülését segítik elő. A választott építőanyag nemcsak az épület szerkezetére, láthatatlan struktúráira, hanem látható, megtapasztalható geometriájára, térszerkezetére is hatással van. Minden anyagnak van egy „építészeti alakja” a formálási szándéktól függetlenül, mely fizikai és kémiai tulajdonságaiból származtatható. Egy tervezési projekt végeredménye felveti a kérdést, hogyan nyerte el végső alakját. A válaszadást kétféleképpen is megközelíthetjük: külső hatások, mint például a földrajzi és kulturális szempontok, a projekttel összefüggésbe hozható, befolyással bíró szereplők mentalitása, ismeretanyaga, továbbá belső hatások, mint például a tervező által gondosan megválasztott műszaki megoldások sora. Mindent egybevéve az építészeti forma különböző szempontok komplex interakciójának eredménye, mely nem magától értetődő, hiszen eltérő logikus levezetések különböző eredményekhez vezetnek, de mindez egyben feltétele is az érzékeny kompozíciónak. (Andrea Deplazes: Constructing Architecture) Kenneth Frampton három fontos befolyásoló tényezőt említ, melyek az építészeti formát meghatározzák: a „topos” a „typos” és a „tectonica”. Ezek folyamatos összjátékából kel életre az épület, kezdve az anyag választástól az építés befejezéséig. A pályázatban az anyagot adottságként kezeljük és a lehetséges szerkezetek és formák kombinációinak sorát vizsgáljuk. Koncepcionális alapvetések Kompakt, fenntartható lakópark. 35-50 lakás/ha (Farr, 2009) Kicsi, praktikusan alakítható, könnyen kifűthető, “nyílt forráskódú” lakóegység. Differenciált kültér használat, átmeneti terek. (privát, félprivát, nyílvános) Szoliter helyett közösség teremtő lakóegység telepítése. Összetartozás tudata. Interakció “terei” - közös gazdálkodás, közös építés (kaláka) lehetősége, közös külterek. Analízis Az alapvető geometria és anyag optimalizálásához ökológiai, gazdasági szempontok szerint kiértékeltük a különböző épület típusokat. Megvizsgáltuk a szoliter, a vízszintesen sorolt és a függőlegesen sorolt épületeket. Az építőanyagok esetében teljes életciklus elemzést végeztünk. A szempontoknál figyelembe vettük a helyszín adottságait, a LOW COST, DO IT YOURSELF és NEARLY ZERO ENERGY szempontokat is. Az eredmény a geometria tekintetében a vízszintesen sorolt házak irányába mutatott. A legökonomikusabb anyagnak a kétoldali agyagtapasztással készített szalmabála vázkitöltő fal bizonyult, teherhordó szerkezetnek pedig az iparosított mérnöki faváz. Egyéb anyagokat csak a legszükségesebb mennyiségben használtunk.

+ INFO A Bíráló Bizottság tagjai: Elnök Czigány Tamás DLA, építész, MILD HOME projektvezető, SZE Társelnök Schmidt Csaba, polgármester, Tatabánya Önkormányzata Szakmai titkár Stein Júlia, építész, MILD HOME munkatárs, SZE Tagok Bodrossy Attila DLA, építész, MILD HOME munkatárs, SZE Élő József, építész MILD HOME munkatárs, SZE Damokos László főépítész, Tatabánya Szabó Árpád DLA, építész Építőművészeti Doktori Iskola, BME Marián Balázs, építész Doktori Iskola, MOME Golda János, építész ÉME Mesteriskola Kovács-Andor Krisztián DLA, építész Breuer Marcell Doktori Iskola, PTE PMMIK U. Nagy Gábor DLA, építész Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola, NYME Csernyus Lőrinc, építész Vándoriskola, Kós Károly Egyesülés


Lakóház prototípus Lakóház prototípus

Előregyártott acél csarnok Előregyártott acél csarnok

m

Beton Fém

+

-

-

+

-

+

+

Mérnöki faszerkezet Mérnöki faszerkezet fal belső síkjára szerkesztve fal belső síkjára szerkesztve

+

-

-

-

Fedett terasz

Beton alap

+

+

-

-

+

dszerek

Nyílt forráskódú alaprajz és metszet Nyílt forráskódú alaprajz és metszet

funkcionális kültér Fedett multifunkcionális kültér (bicikli tároló stb.) (bicikli tároló stb.)

Metszet

Em.

TIP 1

Fsz.

TIP 1

Em.

Fsz.

Metszet

TIP 1 TIP 2 TIP 1 Alaprajz

TIP 3

TIP 3 TIP 1

TIP 2

46 lakás/ha 296 fő

116 lakás 46 lakás/ha 296 fő

Alakítható

116 lakás

Közlekedő

TIP 3 (~120 m2) 5 db TIP 3 (~120 m2) 5 db

Alakítható Kötött

TIP 2 (~80 m2) 22 db TIP 2 (~80 m2) 22 db

Téri identitás

TIP 1

Alaprajz

TIP 1 (~40 m2) 89 db TIP 1 (~40 m2) 89 db

Közlekedő

entitás

Fedett terasz

Beton alap

Kötött

-

Déli homlokzat Déli homlokzat optimalizált üvegezés (max.) optimalizált üvegezés (max.)

-

-

-

Szalma bála fal Szalma bála fal kétoldali vályog tapasztással kétoldali vályog tapasztással

-

-

+

Zöld homlokzat Zöld homlokzat lombhullató növényzettel lombhullató növényzettel

-

-

+

+

-

Előregyártott bejárati lépcső Előregyártott bejárati lépcső

-

+

+

Beton

Északi homlokzat Északi homlokzat optimalizált üvegezés (min.) optimalizált üvegezés (min.)

Kötött: Kötött: vizes helyiségek -lépcső vizes helyiségek -lépcső Alakítható: Alakítható: lakótér lakótér A falak szabadon A falak szabadon áthelyezhetőek. áthelyezhetőek. A szoba falak megszoba falak megszüntetésével A összenyíló összenyíló terek hozhatókszüntetésével létre. terek hozhatók létre. A fa födém burkolat fa födém burkolat eltávolításávalAkétszintes eltávolításával egybenyíló galéria létesíthetőkétszintes egybenyíló galéria létesíthető a két szintes típusoknál. a két szintes típusoknál.


MILD HOME prototípus lakóegység koncepció Az ötlet alapjául a mezőgazdasági csarnok szolgált. A csarnok olcsó, előregyártott szerkezet, könnyen megépíthető és újrahasznosítható. Az előzetes geometriai és anyag vizsgálataink során vízszintesen sorolt szalmabála házakat határoztuk meg alap elemnek. A legnagyobb ellensége a szalmának a nedvesség. A csarnok optimális méreteinek megválasztásával bíztosítható az épületünk csapadékvíz elleni védelme továbbá lehetőség nyílik hasznos fedett külterek létesítése. Az építést és a tárolást (pl.:szalma) a tető időjárástól függetlenül is lehetővé teszi. MY MODULAR: Kicsi, praktikusan alakítható, „nyílt forráskódú” lakóegységeket terveztünk. Tervünkben a 3 lakás típus kialakításának lényege, hogy valójában 1 alapegység függőleges, illetve vízszintes sorolásával és összenyitásával alakulnak ki a különböző méretű és igényszintű lakások. Az egységen belül kötötten a vizesblokkot helyeztük el, a lakótér szabadon alakítható. A TIP 1 névvel ellátott lakás egyszintes, 40 m2 nettó alapterületű, és a fiatal és idős párok számára készült. A TIP 2 jelű lakás az előző típus függőleges sorolásával alakul ki, födém áttörésével és lépcső kialakításával. Ez a lakás szolgálja ki a fiatal családok igényeit 80 m2 – en. A TIP 3 120 m2-es lakás pedig az előző kettőnek a vegyítéséből jön létre, a két szintes (TIP 2) lakáshoz vízszintes irányban egy alapegységet (TIP 1) csatlakoztatunk faláttöréssel. Ez a lakástípus szolgálja ki a nagycsaládokat. Egy MILD HOME egységen belül alapesetben 8 db TIP 1 épül, ebből igény szerint alakíthatók ki a TIP 2 és TIP 3 lakások. A vázas építési mód lehetővé teszi egyedi lakóegységek kialakítását. A kétszintes lakások födém áttörésével - a gerendák megtartása mellett - galéria lakások, míg a térelválasztó falak eltüntetésével - oszlopok megtartása mellett – egybenyitott, egyterű lakások jönnek létre. INTELLIGENT: Intelligens alatt nem egy gépészettel felszerelt, túlautomatizált házat képzeltünk el, hanem egy okos szerkezettársításokból építkező, főleg passzív energiára és emberi jelenlétet igénylő házat. Ilyen ötlet a téri igények összefésülése a favázzal, az energetikai, térelhatároló, hangszigetelő igények megoldása a szalmával továbbá a vízvédelem hőhídmentes csatlakoztatása acél csarnokkal. A saját kertek révén kialakítandó intimitásra külső acél lamellás árnyékoló a válasz, mely egyben árnyékol is, míg az emeleten az acél csarnok biztosítja a megfelelő árnyékolást, kiegészítve egy a szalmától független növényfallal. Tehát egy többrétegű, tektonikus koncepció kialakítása lebegett a szemünk előtt, mely az építészeti és szerkezeti struktúrák egymásra rétegződéséről szólt. LOW COST: (a tervezés során alkalmazott költségcsökkentő tényezők) Alapozás: a tervezési területre vonatkozó talajmechanikai szakvéleményt figyelembe véve kis terhelésű 2 szintes épületet terveztünk, amely síkalapozással megépíthető, így elkerülve a mélyalapozásból adódó magas költségeket. Szigetelések: A magas talajvíz miatt az épületet nem pincéztük alá, vízszigetelés síkját is a magas talajvíz okozta többletköltségek visszaszorítása érdekében választottuk meg. Acélszerkezetű csarnok: Az alapozás és a vasaltaljzat után gyorsan szerelhető, elkészülte után depóniaként szolgálhat a területre érkező faanyagnak, szalmabáláknak, megvédve az időjárás viszontagságaitól, az építkezés teljes egészében fedetten folyhat. A csarnokok elhelyezése ütemezhető. Mérnöki fa tartószerkezet: Száraz technológia, gyors, környezetbarát építkezés. A faszerkezettel flexibilisen alakítható, változtatható alaprajzi elrendezést terveztünk. Szalmabála kitöltő falazat, hőszigetelés: Kézzelfogható előnyei: természetes anyag, egészséges épület, kiváló hőszigetelés, alacsony energiaszámlák, olcsón megvalósítható épületek, házilagosan kivitelezhető munkafázisok, közösségépítő „kaláka” építkezés, házilagosan javítható szerkezetek. Tágabb értelembevett előnyök: kisebb a helyi környezeti terhelés (útterhelés, zaj, por), alacsony szállítási költség, alacsony levegőszennyezés, bontható épületek, amelyek a természeti környezetbe könnyen visszaforgathatók, helyi munkaerő foglalkoztatása, helyben található anyagok felhasználása. Vályogtapasztás: Gyakorlatilag ugyanaz elmondható, mint a szalmabála kitöltő falazatról. A talajmechanikai szakvélemény alapján a terület gazdag agyagban. Gipszkarton válaszfalak: Gyors szerelhetőség, száraz technológia, a gépészeti és épületvillamossági munkák könnyű szerelése. Közműcsatlakozások kiépítése: A telken a közművek rendelkezésre állnak. A kompakt 2 szintes 4 egységből álló épületeink közműellátása összefogottan megoldható.


variálhatóság variability

közössé

m1:200

TIP 1 40 m2

TIP 2 80 m2

TIP 3 120 m2

fsz 0

fsz 0

fsz 0

fedett - nyitott mulifuncionális tér

fedett - nyitott mulifuncionális tér

covered - outdoor multifunctional space

covered - outdoor multifunctional space

előtér foreground

előtér foreground

szoba / nappali room / living room

szoba / nappali room / living room

konyha / étkező kitchen / dining room

konyha / étkező kitchen / dining room

terasz teracce

terasz teracce

em 1

fedett - nyitott mulifuncionális tér covered - outdoor multifunctional space előtér foreground szoba / nappali room / living room

konyha / étkező kitchen / dining room terasz teracce

em 1

em 1

szoba / galéria room / gallery

szoba / galéria room / gallery

szoba / légtér room / airspace

szoba / légtér room / airspace

4

3

2

1

prototípus épület - földszinti alaprajz prototype building - ground floor plan

27,00

folyosó corridor

100

szoba room

előtér foreground wc toilet

50

6,00 5 10

1,00

100

60

10

4,80

100

wc toilet

5

50

6,00 5

fürdő bath

fürdő bath

folyosó corridor

nappali, étkező, konyha living room, dining room, kitchen

100

wc toilet

8,20

living room

kamra pantry

TIP 2

6,60

terasz teracce

3

35,10

100 250

terasz teracce

4

6,60

0,00

175 250

100 250

terasz teracce

2

6,60

1

6,60

0,00

175 250

100 250

100 250

175 250

nappali

+-0,00 0,00

TIP 1

100

konyha, étkező kitchen, dining room nappali, étkező, konyha living room, dining room, kitchen

+-0,00

nappali, étkező, konyha living room, dining room, kitchen 0,00

terasz teracce

5

lépcső stairs

5

85

3,70

előtér foreground

lépcső stairs

kamra pantry

10

100

+-0,00

szoba room

szoba room

2,20

100

100

wc toilet

5

50 150

3,70

50 150

60

10

100 250

2,20

50 150

5

50 150

10 5 50

175 250

100 +-0,00

6

1,00

100 250

10

folyosó corridor

50 150

100 50 150

1,50

50 150

10

6,00

50 150

3,25

60

100 250

50

50 150

5

6,00

100 250

60

TIP 1

TIP 3

lépcső stairs

10

60 3,70

5

50

4

6,00 5 10

1,00

10

60 4,80

5

50

6,00 5

2,20

10

3,70

5 50 150

2,20

50 150

5

50 150

10 5 50

50 150

1,00

50 150

10

50 150

1,50 +2,80

50 150

10

6,00

50 150

-0,30

60

50 150

3,25 50 150

50 50 150

5

27,00

6,00

100 250

60

3

2

1

prototípus épület - emeleti alaprajz prototype building - firt floor plan


Épületgépészet: Az épületeink tájolásánál és a homlokzatok tervezésénél fő szempont volt a téli – nyári benapozás vizsgálata. Ezzel a szemlélettel és a szalmabála kitöltő falazatok alkalmazásával a fűtési energiaigényt minimálisra tudtuk csökkenteni. A telken a távhőellátás megoldott. A legkörnyezettudatosabb megoldásnak azt láttuk, hogy a lakások fűtését távhővel oldjuk meg, amely a telken elhelyezett közösségi házban található hőközponton keresztül jut el a lakóegységekig. A tetőfelületeken keletkező csapadékvizet terepszint alatti, lehorgonyzott műanyag tartályokban gyűjtjük locsolás céljára. Anyagszállítás: A helyszínhez közel található, előállítható építőanyagokat alkalmaztunk. DO IT YOURSELF: A „csináld magad” közösségépítő tevékenység több ponton tetten érhető a pályázatunkban. Az általunk választott építőanyagok a szalma és az agyagtapasztás (vályog) rengeteg előnye közül az egyik nagyon fontos tényező, hogy házilagosan kivitelezhető, közösségépítő „kaláka” építkezést tesz lehetővé. A lakókban már ebben a fázisban kialakul az összetartozás tudata. NEARLY ZERO ENREGY HOUSE: Az épületeink tájolásánál a homlokzatok tervezésénél, az acélszerkezetű tető pozicionálásánál és a zöld fal megválasztásánál fő szempont volt a téli – nyári benapozás vizsgálata. Ezzel a szemlélettel és a szalmabála kitöltő falazatok alkalmazásával a fűtési energiaigényt minimálisra tudtuk csökkenteni. (Egy 45 cm vastag kétoldali agyagtapasztással kialakított szalmabála fal hőátbocsátási tényezője: 0,16 W/m2K ami a passzívház falakkal szemben támasztott követelményéhez közelít.) A telken a távhőellátás megoldott. A leg környezettudatosabb megoldásnak azt láttuk, hogy a lakások fűtését távhővel oldjuk meg, amely a telken elhelyezett közösségi házban található hőközponton keresztül jut el a lakóegységekig. A tetőfelületeken keletkező csapadékvizet terepszint alatti, lehorgonyzott műanyag tartályokban gyűjtjük locsolás céljára. A hulladékot koncentráltan, a parkolók közötti sávban, szelektív hulladékgyűjtőkben elhelyezve tervezzük gyűjteni. ECO GREEN VILLAGE: Az acélszerkezet túlnyúló tetői alatt olyan átmeneti, fedett-nyitott differenciált külső területek jönnek létre (privát, félprivát, nyilvános terek) amelyek szintén a közösségszervezést szolgálják. Az interakció területeihez tartoznak a közösségi kertek, a tisztás, a piac és a közösségi ház is. Az együtt gazdálkodás, a közös sport és játék, továbbá a rendezvények is mind azt a célt szolgálják, hogy az adott területen élő emberek egy közösség, egy szociális kapcsolati háló részévé válnak. A parkolókat a tervezési terület szélére száműztük, így jelentős egybefüggő zöldfelületeket hoztunk létre. Lehetséges a házak megközelítése gépjárművel, de csak a belső sétányon keresztül, korlátozott módon és ideig. Ezzel a megoldással elkerülhető a lakópark közterületeinek minőségi romlása, melyet az autós forgalom és a parkon belüli parkolás okoz.

+ INFO Sztranyák Gergely publikációt megalapozó kutatása a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


+ INFO A pályamű értékelése (kivonat a MILD HOME pályázati zárójelentésből) A pályamű alapos és körültekintő elemző munkával indít, aminek a segítségével az ökologikus ’új’ otthon mibenlétével kapcsolatban fogalmazza meg elvárásait, előremutató és legfőképpen józanul arányos irányelveit. A terv olyan kétszintes társasházakra - vízszintesen sorolt lakóegységekre - tesz javaslatot, aminek szalmabála falas tömegei mezőgazdasági csarnokszerkezetek alá kerülnek. Az előregyártott acél típusszerkezetek túlnyúló tetői egyfelől természetes védelmet nyújtanak a külső környezeti hatásokkal szemben, ugyanakkor a legfontosabb hozadéka az olyan fedett nyitott átmeneti terek létrehozása, ami a népi építészet tornácainak térstruktúráját és atmoszféráját élesztik fel. A szalmabála falas épületkontúron túlnyúló tető alatti terek finom kapcsolatokat képeznek privát és nyilvános terek között: olyan közösségszervező területek jönnek tehát létre, amelyek valóban alapjai lehetnek a kiírásban is megfogalmazott jövőbe mutató innovatív elképzeléseknek. Mindezek mellett az egyes szerkezetek különválasztása és azok között egyfajta tartóssági rangsor felállítása egyfajta nyitottságot: mind téri, mind pedig időbeli flexibilitást ad az építményeknek. E gondolkodás olyan összetettséggel ruházza fel a tervezett együttest, ami befogadóvá és hosszú távon fenntarthatóvá teheti azt. A kétszintes lakó- és közösségi blokkok telepítése is szellemes és jól tájolt. Az együttes jól artikulált központi terével és hangsúlyozott átlátásaival élhető és jó arányú külső tereket hoz létre. A mindennapi gépkocsiforgalomnak telek szélére való száműzése, ugyanakkor a telek belső területeinek korlátozott közúti feltárhatósága is a terv komplex átgondoltságát tükrözi. Alkalmazott szerkezetei, anyaghasználata innovatívak, mégsem elrugaszkodottak, éppen ezért talán az összes értékelt pályázat közül ez áll a legközelebb egy prototípus megvalósításához, és azt követően annak továbbfejlesztéséhez. A pályamű amellett, hogy számos értékkel bír, egy esetleges továbbtervezéshez a Bíráló Bizottság az alábbi hiányosságok továbbgondolását ajánlja a tervezők figyelmébe: A terv talán legfőbb erőssége a ’tornác’ további tartalékokkal bír. A fedett zárt tereket határoló épülettömeg és az ellebegő tető viszonyának kifejtésével a jövőben mindenképpen érdemes még foglalkoznia a tervezőknek. Ehhez a kérdéskörhöz tartozik a külső lépcsők helyzete: a fedetlen, emeletre vezető feljáratok szervetlenül kapcsolódnak az egyes tömbökhöz és nem használják ki az átmeneti terek adta lehetőségeket - a Bizottság e viszonynak is a továbbgondolását javasolja. A tervezett kétszintes tömbök hosszfalas szerkezeti kialakítás esetén jóval flexibilisebb belső diszpozíciót tenne lehetővé, a pályaműben szereplő elrendezés meglehetősen kötött és végletes, aminek felszabadítása jobban illeszkedne az amúgy dicséretes és szép pályamű nyitott és befogadó szellemiségéhez.


ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁSOK ISMERTETÉSE

ÚJ PÉCSI VÁSÁRCSARNOK

Telepítési koncepció A tervezési program szerint a vásárcsarnok beruházás 1. ütemében az „öreg” vásárcsarnok és buszpályaudvar megmarad és folyamatosan üzemel. Ebből következik, hogy az új vásárcsarnok elhelyezésére a Zólyom utcától délre fekvő terület áll rendelkezésre. Adottság, hogy meg kell tartani a területen álló saroképületet. Az új vásárcsarnok elhelyezésének szempontjai Új köztér-piactér létrehozása, amely egyesíti magában a szabadtéri piac és a többcélú köztér funkcióját. Új vásárcsarnok, amely új, regionális kereskedelmi központ és egyben a városi együttlét szimbóluma. Összetett forgalmi csomópont, amely képes összehangolni és működőképes rendszerré szervezni a gyalogosok és gépjárművek rendszerét. Az új piactér Az új piactér felülete 5000 m2 (szabványos focipálya méret), amely elég nagy ahhoz, hogy összetett rendeltetését betöltse: hangsúlyos városi köztérnek és szabadtéri piacnak egyaránt megfeleljen. A piactér egyik hosszoldalával a „vásári csarnokhoz”, másik hosszoldalával a távlati fejlesztési területhez csatlakozik. A piactérbe fut be a távlati fejlesztések területén vizionált, szövetes beépítés utcarendszere. A piactér fogadja a dél felől (a tervben újragondolt) intermodális csomópont felől érkező gyalogos forgalmat. Ez a gyalogos forgalom az új vásárcsarnokon áteresztve jut az új piactérre, mely fogadja a nyugat felől érkező, a kiírás felmérési adatai szerinti legjelentősebb gyalogos forgalmat. A piactér szervezi meg a meglévő lakóház működését, amely a tervezett kiegészítéssel torzóból lakótömbbé alakul, földszinti üzletei interakcióba lépnek a piactérrel, emeleti ablakos tömege a piactér urbánus térfalává válik. Az új vásárcsarnok A vásárcsarnok kompakt tömege a területet három részre, rétegre bontja: piactérre, csarnokra és üzemi udvarra. Az új vásárcsarnok hierarhikus tér-együttes. „A zöldségek, gyümölcsök templomaként” megünnepelt csarnokrész kiemelése, a kereskedelmi funkción túlmutató, szimbolikus küldetés kifejezését szolgálja. Az új vásárcsarnok üvegezett homlokzata funkcionális és térbeli kölcsönhatást biztosít a csarnok és a piactér között. A kiemelt csarnok, a bazilikális vásárcsarnokok hagyományát, az ehhez két szinten csatlakozó terek, a keleti bazár szövedékes szerkezetét és hangulatát idézi föl. A galéria a csarnoktér, sőt a csarnokon túli piactér, sőt a piactéren túli város, sőt a városon túli Mecsek látványát kínáló karzat. A csarnok Bajcsy Zs. kilépő tömege a Dómusz áruház tömegével együtt, a város észak-déli tengelyének kapu-motívumát alkotja.


A vásárcsarnok működése, forgalmi rendszere A működés emblémája az ujjait összefonó két kéz: az egyik kéz és ujjai a vásárlókat, a másik kéz és ujjai az árut képviseli. Az összefonott ujjak az ember és áru legnagyobb felületen történő érintkezését, ugyanakkor a két kéz ujjainak szétválaszthatóságát is szimbolizálják. Az emberek az egyik kéz tenyerébe, azaz a kiemelt csarnokba érkeznek, az áru a másik kéz tenyerébe, azaz az üzemi udvarba ékezik. Az üzemi udvarba az új körforgalmú csomópontból közvetlenül jutnak az áruszállító járművek. Az udvar az áru forgalmát földszinti és terepszint-alatti forgalomra osztja szét, a földszinten az áru a csarnok teljes, 100 méteres hosszoldala mentén elosztva jut a házba. A rakodórámpához 15 m-ként 7 db árufolyosó csatlakozik, melyeken az áruk az egész csarnok területén elosztható. A rakodórámpához csatlakozik a vásárcsarnok raktári zónája. A pavilonos üzletek, meanderszerű vonalon, a lehető legnagyobb hosszon csatlakoznak a vásárlók tereihez. Az alagsorból és a rakodórámpáról érkező áru teherlifteken érkezik a galéria-szintreAz áruforgalomtól elkülönítve szerveződik meg a vásárlók forgalma. A város felől érkező vásárló a piactéren keresztül, több bejáraton át juthat a csarnokba, míg az intermodális csomópont felől érkező gyalogosok a déli bejáraton keresztül, szelíd kényszerrel beterelődnek a csarnokba. A kiemelt csarnok a kistermelői standok helye. A piaccsarnokhoz merőlegesen csatlakozó öblök, mint oldalhajók, bazárszerű pavilonsort rejtenek, a pavilonok bútorszerű megjelenése elkülönül az elsődleges épületszerkezetektől. A galéria a földszint dinamizmusához képest nyugodtabb karakterű, az árkádok mentén asztalokkal, ülőhelyekkel. Sajátos hangulatát sejteti, hogy idetelepültek a vendéglátás funkciói, az éttermek, cukrászdák, Laci-konyhák. Az építészeti formálás Az épület formája a korábban ismertetett téri dramaturgiát követi, változatosságát a külső burkolófelület egységessége foglalja össze, homogenizálja. Az alapformák additív tagoltsága (kiemelt csarnok, bazár, stb.) az épülethez közelítve tovább finomodik, helyet adva az építészeti részleteknek. A csarnok ívtartós tere egyértelmű utalás a bazilikális csarnokok archetípusára, ugyanakkor az őskép a tervezők szándéka és ízlése szerint erősen átíródik, absztrahálódik, az építészeti értelmezés, formálás, a materiális elidegenítés által. Az íves csarnok előregyártásának technológiai hézagrajza, a professzionális felületek és sarkok, a klasszikus íveket a kortárs arhitektúra eszköztárába emelik. A belső térben a primer szerkezet, oszlopok, gerendák, födémek különválnak a tér második rétegétől, bútorszerű pavilonoktól, egyéb térelhatárolásoktól. Ez a kettősség egyben a belsőépítészeti koncepció alapja is.


sajรกt szรถveg....


OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

DOKUMENTUMOK, AMELYEK NAGY BIZTONSÁGGAL VALÓSZÍNŰSÍTIK, HOGY ALKALMAS A HALLGATÓK, A DOKTORANDUSZOK ÉS TANÁRSEGÉDEK TANULMÁNYI ÉS TUDOMÁNYOS, ILLETVE MŰVÉSZI MUNKÁJÁNAK VEZETÉSÉRE A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ÍRT TANKÖNYV- ILLETVE JEGYZET (RÉSZ), SZÖVEGGYŰJTEMÉNY, FORRÁSKÖZLÉS, VAGY MÁS OKTATÁSI ANYAG EGY PÉLDÁNYA, AZ ÁLTALA OKTATOTT, VAGY VEZETNI SZÁNDÉKOZOTT TANTÁRGY RÉSZLETES TEMATIKÁJA


OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

ÉPÍTÉSZETI ALAPISMERETEK


OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

ÉPÍTÉSZETI ALAPISMERETEK


OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

ÉPÍTÉSZETI ALAPISMERETEK


OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

BALATONI HEKK

Hello Wood workshop


OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

ÉPÍTÉSZ MUSTRA

Hello Wood workshop


OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

BETONWORKSHOP

S’39 Hybrid Design Manufacture workshop


OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

ÉPÍTŐMŰVÉSZET


OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

DESIGN OF BUILDING STRUCTURES I.

General Information Name of Course: Course Code: Semester: Number of Credits: Allotment of Hours per Week: Evaluation: Prerequisites:

Design of Building Structures I. PM-RESNE035A 8th 4 2 Practical Lessons and 2 Lectures / Week Exam (with grade) Building Construction 6

Instructors:

Dr Gergely SZTRANYÁK, assistant professor Office: 7624 Hungary, Pécs, Boszorkány u. 2. Office No B-322 E-mail: sztranyak.gergely@pmmik.pte.hu Office Phone: +36 72 211 968

SoliD AnD filigrEE conStructionS

Introduction, Learning Outcomes: The course focuses on the relationships of complex structures defining spaces. The aim is that students be able to analyse architectural achievements and use this way of thinking in their praxis. They need to know the characteristics of basic building methods and materials in relation to their spatial arrangement, loadbearing and appearance. Recommended knowledge in: Basics of loadbearing principles Joining principles of structural elements (plinth, façade, opening, roof, stair) Basics of building performance (thermal expansion, heat-flow, humidity, waterproofing) Constructional material features (masonry, concrete, timber, steel, insulation, glass, plastic) General Course Description and Main Content: The course consist of lectures and practices. During the lectures the relationship of design, structure and building material is illustrated through specific topics and examples. The practice is divided into three principle parts. First part consists of a building analysis in team work. The second part is a small scale design project. The focus is on the relationship of the structural concept and the artistic program of the pavilion. The third part is linked to the individual Building Design Project. (Collaboration with the Department of Architectural Design). At the beginning of the Building Design 6 course students need to examine the architectural purpose, the spatial structure (typology) and they need to find the adequate building materials. The final aim is to achieve high quality of architecture.

SoliD AnD filigrEE conStructionS

DESign of builDing StructurES i.

The lecture includes the following topics: • • • • • • • • •

Structural archetypes Structure and location Structure and typology Structural system, material reference and conceptual quality Structure and details Structural patterns, elements and systems Structure and space: vertical and horizontal structural elements The relationship between interior structure, loadbearing structure and infrastructure Structural grids

DESign of builDing StructurES i.


ctionS

ructionS

Topics of the Practice: Study – team work: The students in teams work on a given architectural project and present it according to the following aspects in maximum 10-15 min.: Situation and theme Relationship between architectural intention and loadbearing structures (pictures, plan, section, axonometric, etc.) Relationship between architectural expression and details (pictures, section, axonometric, detail etc.) For the given project the Department provides all necessary information. Required contain should be presented verbal (projector, PDF documentation in specified format). Copy paste is not allowed! Project 01. – design project, teamwork: Presentation: Relationship between architectural intention and loadbearing structures and materials (visualization, section, axonometric, etc.) 3D concept model (mock-up) of the spatial arrangement and loadbearing structures Required contain presented verbal (projector, PDF format). Project 02 - individual design project: Presentation (collaboration with the Department of Architectural Design): Relationship between architectural intention and loadbearing structures (axonometric illustrations) Relationship between architectural expression and details (axonometric illustrations) PDF documentation. Methodology: The course is based on lectures and individual architectural skills with regular consultations and presentations. Schedule: The practice is divided into two principle periods. First period consists of two building analysis, one individual and one in team work. The second period is linked to the individual Building Design Project. Week 1: Introduction Week 2-4:

Lectures / Consultation

Week 4:

STUDY - PERESENTATION Required contain presented verbal, teamwork (PDF)

Week 5-9:

Lectures / Consultation

Week 11:

Holiday

Week 12:

PROJECT 01. - PRESENTATION OF WOOD PAVILION Individual work (PDF, 3D MODELL)

Week 12-14:

Consultation

Week 15:

PROJECT 02. – FINAL STRUCTURAL DESIGN PROJECT Individual work (PDF)

Studio Culture: The course is based on through collaboration, participation and discussions trough lessons. This is an interaction between Students and Faculty; used the teaching methods like ‘Problem-based learning’ and ‘learning-by-doing’. The communication and work should be reflect a respect for fellow students and their desire to work with regard to noise levels, noxious fumes, etc. – from each site of participants.


Attendance: Attending is required all classes, and will impact the grade (max. 10%). Unexcused absences will adversely affect the grade, and in case of absence from more than 30% of the total number of lesson will be grounds for failing the class. To be in class at the beginning time and stay until the scheduled end of the lesson is required, tardiness of more than 20 minutes will be counted as an absence. In the case of an illness or family emergency, the student must present a valid excuse, such as a doctor’s note. The highest possible grade on the late study or project (in two weeks) is minimum point. The Final Project cannot be turned in late. Evaluation + Grading Grading will follow the course structure with the following weight: Study 20p min. 10p Project 01 60p min. 30p Project 02 20p min. 10p Please note that attendance will adversely affect one’s grade, both in direct grade reduction and in missing work in the development of a project. The final grade will be based on the following guidelines: 5. Outstanding work. Execution of work is thoroughly complete and demonstrates a superior level of achievement overall with a clear attention to detail in the production of drawings, models and other forms of representation. The student is able to synthesize the course material with new concepts and ideas in a thoughtful manner, and is able to communicate and articulate those ideas in an exemplary fashion in. 4. High quality work. Student work demonstrates a high level of craft, consistency, and thoroughness throughout drawing and modelling work. The student demonstrates a level of thoughtfulness in addressing concepts and ideas, and participates in group discussions. Work may demonstrate excellence but less consistently than an ‘5’ student. 3 Satisfactory work. Student work addresses all of the project and assignment objectives with few minor or major problems. Graphics and models are complete and satisfactory, exhibiting minor problems in craft and detail. 2. Less than satisfactory work. Graphic and modelling work is substandard, incomplete in significant ways, and lacks craft and attention to detail. 1. Unsatisfactory work. Work exhibits several major and minor problems with basic conceptual premise, lacking both intention and resolution. Physical representation in drawing and models is severely lacking, and is weak in clarity, craft and completeness. Grading Scale: Numeric Grade: 5 4 3 2 1

Evaluation in points: 90-100 77-89 64-76 51-63 50

Students with Special Needs: Students with a disability and needs to request special accommodations, please, notify the Deans Office. Proper documentation of disability will be required. All attempts to provide an equal learning environment for all will be made. Readings and Reference Materials: Alexander Reichel, Kerstin Schultz: Support / Materialise. Birkhäuser, Basel, 2014 Andrea Deplazes: Constructing Architecture. Birkhäuser, Basel, 2005 Francis D. K. Ching: Building Structures Illustrated, Fifth Edition. Wiley, Hoboken, New Jersey, USA, 2014


SoliD AnD filigrEE conStructionS

SoliD AnD filigrEE conStructionS

A CELLS

A CELLS

DESign of builDing StructurES i.

Catal Hüyük 7500 BC. Mud-brick houses with plastered interior walls

DESign of builDing StructurES i.

SoliD AnD filigrEE conStructionS

SoliD AnD filigrEE conStructionS

B WALLS

B WALLS

DESign of builDing StructurES i.

Baalbek Mosque colonnaded wall

DESign of builDing StructurES i.

SoliD AnD filigrEE conStructionS

SoliD AnD filigrEE conStructionS

C Skeleton

D Column- and slab

DESign of builDing StructurES i.

John Peter Altgeld: Unity building Chicago, 1892

DESign of builDing StructurES i.

Adolf Loos: Müller house 1930

Mies von der Rohe: Brick house 1924

Le Corbusier: Dom-Ino 1914


ArchitEcturAl StructurES

ArchitEcturAl StructurES

architectural aesthetic qualities emerge from union of SpAcE - form - StructurE

DESign StrAtEgiES

conceptual, experimental, and contextual ordering of architecture:

i.

how can a structural system relate to the form of an architectural idea

• form and spatial composition

ExpoSing thE StructurE

• definition, scale, and proportions of forms and spaces

concEAling (hiDE) thE StructurE

• qualities of shape, form, space, light, color, texture, and pattern

cElEbrAting thE StructurE

• ordering of human activities by their scale and dimension • functional zoning of spaces according to purpose and use

ii.

how can a spatial system relate to the structure of a building

• access to and the horizontal and vertical paths of movement through the building • buildings as integral components within the natural and built environment

corrESponDEncE

• sensory and cultural characteristics of place

looSEr fit

DESign of builDing StructurES i.

DESign of builDing StructurES i.

ArchitEcturAl StructurES

ArchitEcturAl StructurES

ExpoSing thE StructurE

ExpoSing thE StructurE

historical stone and masonry-bearing wall systems

modern area - timber, steel, or concrete - as the primary architectonic form-givers

i.

primary system of enclosure spaces expressed the form of the architecture molding or carving the structural material to create additive elements or voids in the mass of the structure

Le Corbusier: Structural steel parasol over a modular steel frame structure with sides of enameled steel panels and glass.

DESign of builDing StructurES i.

ArchitEcturAl StructurES ExpoSing thE StructurE modern area

Different works of Valerio Olgiati

DESign of builDing StructurES i.

i.

ArchitEcturAl StructurES

i.

concEAling thE StructurE the structural system is hidden by the exterior cladding and roofing of a building practical reasons: fire-resistant, different exterior - interior

Seagram Building, New York, 1958 Ludwig Mies van der Rohe

designer intentions: freedom of expression for the shell (without considering how the structural system might aid or hinder formal decision

Frank Ghery, Bilbao: Guggenheim Museum Random forms were made with use of CATIA, an integrated suite of Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Engineering (CEA), and Computer Aided Manufacturing (CAM) applications

DESign of builDing StructurES i.

DESign of builDing StructurES i.

Hans Scharoun, Berlin: Philharmonic concert hall Expressionist movement. Asymmetric structure with a tent-like concrete roof and a stage in the middle of terraced seating. External appearance is subordinate to the functional and acoustic requirements of the concert hall.


ArchitEcturAl StructurES

ArchitEcturAl StructurES

i.

i.

cElEbrAting thE StructurE

cElEbrAting thE StructurE structural system can be exploited as adesign feature - celebrating the form and the materiality shell and membrane structures express the way of forces acting on them when judging a building celebrates its structure or not, we should be careful to differentiate structural expression from expressive forms wich are not, in truth, structural but only appear to be so

Mülimatt sports training centre, Switzerland, 2006 Studio Vacchini Folded shell structure Prefabrication: 135 pre-stressed concrete elements Rainwater drainage along the valleys of the structure Span: 52,60 m

Felix Candela, Mexico: Cafe “Los Manantiales” Thin-shell concrete structure consists of a series of intersecting, saddle-shaped hyperbolic paraboloids arranged in a radial plan

DESign of builDing StructurES i.

DESign of builDing StructurES i.

ArchitEcturAl StructurES

ii.

ArchitEcturAl StructurES

ii.

SpAtiAl compoSition

corrESponDEncE

lated to the spatial layout and composition of a design in two fundamental ways.

the pattern of structural supports and spanning systems can prescribe the disposition of spaces

the form of a structural system and the pattern of its supporting and spanning elements can be re-

• correspondence - (union) between form of structural system and the spatial composition

question: which comes first in the design process?

• looser fit - more freedom or flexibility in spatial layout Correspondence

spatial layout can suggest a certain types of structural system

Looser fit

problem: structural system that prescribe a pattern of space or pattern of use, may not allow for flexibility in future use or adaptation

Casa del Fascio, 1932-36, Como, Italy, Giuseppe Terragni

DESign of builDing StructurES i.

ArchitEcturAl StructurES

DESign of builDing StructurES i.

ii.

looSEr fit (contrASt) lack of correspondence between structural form and spatial composition the structure may be large enough to shelter or encompass a series of spaces within its volume a spatial composition may dominate a concealed structure distinction between space and structure • provide flexibility of layout • allow growth and expansion • make visible the identity of different building system • express differences between interior and exterior needs

DESign of builDing StructurES i.

Renzo Piano, Rome: Parco Della Musica A secondary Structure supports a lead-clad roof to reduce the penetration of exterior noise into the auditorium while the primary structure supports cherry-wood interior surfaces that are adjustable for tuning of the acoustic environment


OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

DESIGN OF BUILDING STRUCTURES II.


OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

OKTATÁSI JEGYZET


OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

KIÁLLÍTÁS


PORTFOLIÓ

FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT MESTERISKOLA XXIV. CIKLUS FELVÉTELI PÁLYÁZAT REGGELI BELSŐÉPÍTÉSZET NEVERLAND BAR & ESCAPE ROOM BELSŐÉPÍTÉSZET GYÖNGYÖSFALU CSALÁDI HÁZ SÁRVÁR CSALÁDI HÁZ GYEREKMEGŐRZŐ GÓRÉ IDEIGLENES INSTALLÁCIÓ ÉPÜLET PROTÉZIS IDEIGLENES INSTALLÁCIÓ TÉRELVÁLASZTÓ BÚTOR BŐVÍTÉS KILÁTÓ TERASZ BŐVÍTÉS MÚZEUMCAFÉ BORÍTÓ


PORTFOLIÓ

FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

Mestersikola XXVI. ciklus felvételi pályázat

UTCAKÉP

Nyitott váz

Épített környezet esetlegessége

+

esetlegesség

Az épület egy szerkesztett, a programot abszorbáló váz, mely a szomszédos telkek és az utca felé nyitott. Nyitottsága teret ad a személyes, spontán és folyamatosan változó világnak. A "gondola" szerű ház két szintes kültere kvázi "külső" enteriőr, mely a környék ismert mintái - belső udvar, "tapétázott" tűzfalak, beltéri padló burkolat minták - által válik "ismerőssé" az idelátogatók számára. A speciális funkcionális program a telek méretéhez képest alulméretezett, léte a kerület fejlesztési idejére korlátozódik, ebből következik az épület temporális jellege. A Foglalkoztatási Központ nem lehatárolt jellegű, a használati terek - oktatást, szakképzést biztosító műhely, álláskereső klub - és az utca között nincsenek a távolságot növelő szűk folyosók, mondhatni az utcával közvetlen a kapcsolat. "Gondola" szerű épület nyitott váz

FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT GSPublisherEngine 0.0.100.100

A NYITOTTSÁG ÉS A MEGTAPADÁS FELTÉTELEI Alapvetések

Közvetlenség

Mesteriskola XXIV. Ciklus

Sztranyák Gergely

Horizontális elrendezés

A horizontális 1-2 szintes elrendezés közvetlenebb viszony kialakítására alkalmas az utcával, mint a vertikális 3 - 5 szintes.

Tervezettség és spontaneitás

2016

01

Közvetlen kapcsolat a belső terek és a külterek között

Tipológia - az ismerős város

Vertikális elrendezés

Geometria

Utcafronti (párkány) és tipológiai illeszkedés, nyitottság, belső rend és ugyanakkor esetlegesség egyszerre határozzák meg a geometriát, mely jelen esetben feltétele az élhető háznak. Így mutat példát anélkül, hogy elidegenítené a használó közösséget magától. A program érzékenysége szükségessé teszi a túltervezettség hatásának kerülését. Remélhetőleg ellenben az elitista, radikális építészeti válaszokkal - melyek arra befogadó és értő közönséget kívánnak - könnyen dekódolható, nem erősíti az épületek által kifejtett dzsentrifikációs folyamatokat.

Kialakult - ismerős Tervezett

A környéket meghatározza a belső udvaros elrendezésű bérlakás. Ugyanakkor e tipológia eltünőfélben van. Az új építésű házak esetében számos okból kifolyólag nem alkalmazható. Fontosnak tartom, hogy a Foglalkoztatási Központ mégis a helyet alapvetően meghatározó mintákból építkezzen. A döntésem végül az utca felé nyitott belső udvaros elrendezésre esett, mely folytatása, egyben továbbgondolása a kialakult rendszernek.

Könnyű eligazodás

A termikus burkon belül eső funkciók és a hozzájuk szervesen tartozó külterek közötti viszony szoros, nincsenek fölösleges pufferterek (közlekedők). Így a belső tartalom kifolyik az utcába, ahogy az a régi kézműves műhelyek esetében ismerős volt. Így az eladásra szánt portéka és készítése egyben a reklám helye is.

Két szintes közvetlen utca kapcsolat TETŐ

Környezet esetlegessége

Mentorálás

FSZ

Mühely

Oktatás Tervezett keret A ház szimetrikus rendjét a szomszéd telkek esetleges tűzfalai ellenpontozzák. A felületek a közösség bevonásával irányítottan személyessé alakíthatók. Így a függőleges falak bevonásával kiteljesedik a kültéri "enteriőr", mely a találkozások, beszélgetések, kültéri rendezvények tere is. Esetleges bontások, új téri helyzetek a koncepciót nem befolyásolják.

FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT GSPublisherEngine 0.0.100.100

Kőris utca A három fő funkció: oktatás, szakképzés és mentorálás vizuális egységet alkot, az utca szintjéről mindhárom egyszerre elénk tárul. A mentorálás tere a klub, mely akadálymentesen megközelíthető a földszinti belső udvarból. Innen nyílik a multifunkcionális tér is. A ház (műhely) a belső udvaron keresztül feltölthető.

Mesteriskola XXIV. Ciklus

P

A negyed atmoszféráját és utcaszinti hangulatát az új igények garázsbehajtó a pincébe - alapvetően rombolják. Véleményem szerint a ritkábban , de koncentráltan sok autót elnyelő, városképbe illeszkedő parkolóházak (térfelszín alatti, vagy feletti) jelenthetik a hosszútávú megoldást. Így elkerülhető, hogy a motorizáció csökkenésével kevésbé élhető - járókelők szintjén megvakított - várost hagyjunk magunk mögött.

Sztranyák Gergely

2016

02


Iroda blokk - személyesebb találkozók, mentorok irodái közvetlen kapcsolatban a klubbal és a tetővel

Álláskereső klub - a mentorálás, találkozás tere

Lépcső - lelátó és eseménytér, kapcsolat utca és tető között

Zöld hátsó udvar - multifunkcionális tér kültere és bevilágítója

UTCAKÉP

Játszótér - gyerekfoglalkoztató a továbbképzés ideje alatt

Bevilágító - légakna

Tető - kültéri ülőbútorok, kültéri foglalkozások, személyes találkozók, körséták

Fedett - nyitott kültéri pavilon

Szakképzést biztosító műhely - feltöltés a belső udvaron keresztül

Kapu - éjszakára zárható áttört biztonsági rács (rejtett beépítés)

FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

Oktató termek - belső oldali árnyékolóval leválasztható az utcáról

Mesteriskola XXIV. Ciklus

Sztranyák Gergely

2016

03

GSPublisherEngine 0.0.100.100

BELSŐ UDVAR

FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT GSPublisherEngine 0.0.100.100

TETŐ - FOGLALKOZTATÓ

Mesteriskola XXIV. Ciklus

Sztranyák Gergely

2


PORTFOLIÓ

REGGELI

belőéítészet

Ma a romkocsmák -melyek felszabadították a belsőépítészetet a kimódolt részletmegoldások alól - már 2. generációs korszakukat élik. Talán úgy lehetne leírni a különbséget az első és a második között, hogy a múlthoz való kapcsolatot nem a padlásról véletlenszerűen ös�szeszedett dolgok egymásra rétegzése jelenti, hanem anyagok egy szűkített csoportjának jó arányú kombinálása, mégpedig olyan anyagoké, melyek részben régiség értékkel -vagy annak látszatával- bírnak. Egy dolog azonban nem változott, mégpedig az a törekvés, hogy a hely valamilyen nem végleges, lezárt, készre tervezett állapotot tükrözzön. Mondhatni „under construction”. Ebből az alapvetésből vezethető le a koncepció. Adott egy tér, melyet megörököltünk. A régiség értéket a vakolat eltávolításával és a nagy múltú falazott fal és födémszerkezet bemutatásával kezdtük. Ez a réteg teremti meg a kapcsolatot múlt és jelen között. A kiszolgálás tere felé, mely egy technológiai szükséglet, már visszakerül –pontosabban helyén marad a meglévő- vakolat, mélyebb rétegekben sötétebb festéssel, végül a konyhában mosható sötét burkolattal. A bútorok, kapcsolódva a „nem lezártság” hatás erősítésére nyers építőipari termékekből, úgynevezett Oriented Strand Board (OSB) lapokból készülnek. Az OSB bútorok elrendezése a hely használatát támogatják, a fogyasztótér határát szegélyezik. A 90-es években készült meglévő világos padló burkolat eltávolítása, felülírása szükségtelenné vált a választott anyagok tükrében, egyszerűen illeszkedett az összképbe. Az OSB lapok attól vállnak összetetté, hogy a nyers anyagot a klasszikus bútorlapoknál használatos fehér színű élzárással felminősítjük. Az építtetők szándéka, hogy spóroljunk az erőforrásokkal, a beavatkozások által érvényre lett juttatva. Nincs semmi túlzás, csak a nyers valóság, mely gyakran izgalmasabb a bűvészkedésnél.


PORTFOLIÓ

NEVERLAND BAR & ESCAPE ROOM

belőéítészet


PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

SZAKMAI TELJESÍTMÉNYE DOKUMENTUMAIT FELSOROLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (ELKÜLÖNÍTVE A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁNI PUBLIKÁCIÓKAT) AZ ALKOTÁSOKRÓL ÉS A PÁLYÁZÓRÓL KÉSZÜLT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE MUNKÁSSÁGÁNAK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI VISSZHANGJÁRA VONATKOZÓ ADATOK, (HIVATKOZÁSI JEGYZÉK) HABILITÁCIÓS PONTSZÁMÍTÁS


PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

MTMT PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS - KIVONAT

MTMT azonosító: 10021660

Egyéb/Segédlet Sztranyák Gergely Architectural Structures: Lecture Notes 53 p. Building Construction Ilustrated, Zöld Energia Felsõoktatási Együttmûködés (ZENFE), Debrecen, 2014 Link(ek):Teljes dokumentum Könyvrészlet/Absztrakt Sztranyák Gergely The impact of alternative constructing materials to the building geometry: The straw In: Peter Ivanyi (szerk.) Architectural, Engineering and Information Sciences - 9th International PhD & DLA Symposium: Abstracts Book. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2013.10.21-2013.10.22. Pécs: University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering, 2013. p. 157. (ISBN:ISBN 978-963-7298-54-7) Egyéb/Alkotás Sztranyák Gergely, Schunk Tímea, Hajdu Veronika, Getto Tamás MILD HOME: My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly zero energy house Az Európai Unió társfinanszírozásával, a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program keretében működő kétéves kutatási projekt célja egy gazdaságos lakóépület-modell koncepciójának megalapozása, Építészeti ötletterv pályázat, II. helyezés (2014) Link(ek): Teljes dokumentum Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt Sztranyák Gergely, Schunk Tímea Természetes építőanyagok használata egy prototípus lakóház tervezése során In: III. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2014. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2014.04.15-2014.04.17. (Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat,p. 172. (ISBN 978-963-642-597-5) Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt Sztranyák Gergely Alternative materials in the contemporary architecture: material, form, construction In: Bitay Enikő (szerk.) Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XIX.: Nemzetközi Tudományos Konferencia. 480 p. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2014.03.20-2014.03.21. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, p. 385. (Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ; XIX. ) Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XIX. (ISSN 2067-6808) Könyvrészlet/Konferenciaközlemény Sztranyák Gergely Alternatív építőanyagok a kortárs építészetben: anyag, forma, szerkezet In: Bitay Enikő (szerk.) Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XIX: Nemzetközi Tudományos Konferencia. 480 p. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2014.03.20-2014.03.21. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014. pp. 385-388. (Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ; XIX..) Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XIX. (ISSN 2067-6808) Link: Dokumentum a kiadónál


Könyvrészlet/szaktanulmány: Sztranyák Gergely Space:Programming, public design In: Bachman Zoltán ZeitZug/TimeTrain c. kiállítás a berlini Collegium Hungaricumban Pécs: University of Pécs, 2009. p. 20. (ISBN:978-963-7298-33-2) Könyvrészlet/szaktanulmány: Sztranyák Gergely Co.Deck, Building prosthesis In: Bachman Zoltán ZeitZug/TimeTrain c. kiállítás a berlini Collegium Hungaricumban Pécs: University of Pécs, 2009. p. 21. (ISBN:978-963-7298-33-2) Könyvrészlet/szaktanulmány: Sztranyák Gergely Thesis work, Contact Theater, Szombathely In: Bachman Zoltán ZeitZug/TimeTrain c. kiállítás a berlini Collegium Hungaricumban Pécs: University of Pécs, 2009. p. 21. (ISBN:978-963-7298-33-2) Könyvrészlet/absztrakt: Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika Main square and Community Centre, Újpalota In: Dr. Habil. Iványi Péter PhD (szerk.) Reseach Conference on Information Technology: Seventh International PhD&DLA Symp. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2011.10.24-2011.10.25. Komló: Rotari Press, 2011. Paper C18. (ISBN:978-963-7298-46-2) Könyvrészlet/absztrakt: Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika Temporary architecture In: Dr. Habil. Iványi Péter PhD (szerk.) Conference on engineering research: Sixth International PhD, DLA Symposium Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2010.10.25-2010.10.26. Komló: Rotari Press, 2010. Paper C96. (ISBN:978-7298-4-0) Könyvrészlet/absztrakt: Sztranyák Gergely, H. Veronika, D. Gerse, I. Parlag, B. Kozák, J. Varga New public strategies In: Dr Prof. Miklós Iványi (szerk.) Fifth International PhD & DLA Symposium Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2009.10.19-2009.10.20. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2009. p. 63-64. (ISBN:978-963-7298-34-9) Könyvrészlet/Katalógus: Sztranyák Gergely Tér:Programozás In: Csizek Petra (szerk.) Temporary city Pécs: Művészeti laborok a városi térben Pécs: Közelítés Művészeti Egyesület, 2010. p. 76. (ISBN:978-963-06-9898-6)


Könyvrészlet/Katalógus: Sztranyák Gergely Épületprotézis In: Csizek Petra (szerk.) Temporary city Pécs: Művészeti laborok a városi térben Pécs: Közelítés Művészeti Egyesület, 2010. p. 50. (ISBN:978-963-06-9898-6) Könyvrészlet/Katalógus: Hajdu Veronika, László Zsolt Gáspár, Szabó Miklós, Sztranyák Gergely Istanbloom In: Erkol I.; Manisa K.; Yerliyurt B. (szerk.) Temporary City Istanbul: „2010 Avrupa Kültür Başkentleri Arasinda Diyalog” „Dialogue Between The European Capitals of Culture 2010”. Istanbul: Istanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2010. pp. 121-124. (ISBN:978-605-88153-0-8) Folyóiratcikk/Sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény: dr. Balogh Péter István, Mohácsi Sándor, Hómann János, Pécsi Máté, Gergely Antal, Terpó Veronika, Hajdu Veronika, Sztranyák Gergely Újpalota Közösségi Ház: ötletpályázat ÉPÍTÉSZFÓRUM (2011) Link: Dokumentum a kiadónál Folyóiratcikk/Sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia 320° Művészeti, Oktatási és Technikai Központ: Tervpályázat ÉPÍTÉSZFÓRUM (2010) Link: Dokumentum a kiadónál Folyóiratcikk/szakcikk: Sztranyák Gergely Temporary City: Pécs ÉPÍTÉSZFÓRUM (2010) Link: Dokumentum a kiadónál Folyóiratcikk/szakcikk: Sztranyák Gergely Kontakt Színház: Szombathely ÉPÍTÉSZFORUM (2008) Link: Teljes dokumentum Disszertáció: Sztranyák Gergely, Getto Tamás Épületprotézis: Gondolatok a kiegészítésekről (DLA) 2011. Link: Teljes dokumentum Egyéb/Alkotás: Sztranyák Gergely, Varga Rita Temporary City: Building prothesis (2009) Link: Teljes dokumentum Egyéb/Alkotás: Bachmann Bálint, Sztranyák Gergely, Borbély Júlia, Gerse Dániel, Hajdu Veronika, Szinyákovics Edina, Volentics András Complex Development of the Hungarian National Museum’s design Competition (2010) Tervpályázat Link: Teljes dokumentum Egyéb/Alkotás: Pelényi Margit, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Kósa Balázs A Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete: Építészeti és városrendezési ötletpályázat (2008) Link: Teljes dokumentum


Egyéb/Alkotás: Sztranyák Gergely „Lélek”: bronz kisplasztika (2011) Link: Teljes dokumentum

2014.10.15. utáni időszak hiányzik javítani a régieket, hibás kategóriák !!!


PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

HABILITÁCIÓS PONTSZÁMÍTÁS Habilitációs pályázat építészeti alkotással HABILITÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK PONTSZÁMAI Sztranyák Gergely DLA (fokozat megszerzése 2011) Szerzői arány %

Besz. Pontér.

a) Szakmai díjak (maximálisan beszámítható az össz-pontszám fele: 50p) Junior Príma díj b) Megépült alkotásról megjelent recenzió (maximálisan beszámítható az össz-pontszám fele: 50p)

100%

20

Junior Príma Díj (20p)

Kovács Dániel: Hófehér magyar labirintus a Lipcsei Könyvvásáron ÉPÍTÉSZFÓRUM (eISSN: 1586-409X) 2017: pp. on-line. (2017)

25%

2,5

Magyar építészeti testület által építészeti szaklapnak minősített folyóiratban (10 p)

Kovács Dániel: Hófehér magyar labirintus a Lipcsei Könyvvásáron OCTOGON: ARCHITECTURE & DESIGN (ISSN: 1418-5229) 2017: pp. On-line. (2017)

25%

2,5

Magyar építészeti testület által építészeti szaklapnak minősített folyóiratban (10 p)

Kund Iván Patrik, Pelényi Margit, Mészáros Judit, Dobai János: Minimális beavatkozás: terv a gödöllői Szabadság tér rendezésére ÉPÍTÉSZFÓRUM (eISSN: 1586-409X) pp. on-line. (2017)

25%

2,5

Magyar építészeti testület által építészeti szaklapnak minősített folyóiratban (10 p)

50%

5

Hazai, országos pályázaton nyert díj (10p)

100%

10

Hazai, országos pályázaton nyert díj (10p)

Stille im Innersten: magyar pavilon a Lipcsei Könyvhéten: ötletpályázat, I. díj, megvalósult

25%

2,5

MILD HOME & Eco green village, Tatabánya: építészeti tervpályázat, II. díj

50%

5

Hazai, egyéb pályázaton nyert díj (10 p) Hazai, egyéb pályázaton nyert díj (10 p)

Gábriel malom fejlesztése, Veszprém: építészeti tervpályázat, megvétel

33%

3,3

Hazai, egyéb pályázaton nyert megvétel (10p)

100%

10

Hazai, egyéb pályázaton nyert megvétel (10p)

Gárdonyi kert fejlesztése, Eger: ötletpályázat, III. díj

33%

3,3

Hazai, egyéb pályázaton nyert díj (10 p)

A Gödöllői Főtér közösségi funkcióinak fejlesztése az 1980-as években épület városháza bontása után: ötletterv pályázat, II. díj

25%

2,5

Hazai, egyéb pályázaton nyert díj (10 p)

Szent Miklós-szeg fejlesztése, Veszprém: ötletpályázat, megvétel

33%

3,3

Hazai, egyéb pályázaton nyert megvétel (10p)

A Veszprémi vár akadálymentesítése: ötletterv pályázat, megosztott I. díjas terv

17%

1,7

Hazai, országos pályázaton nyert díj (10p)

25%

1,5

Hazai kiállításon való részvétel (6p)

Fiatalok feketén - fehéren / young architects generation kiállítás a MÉSZ székházban: Kilátó, terasz és játszóhely

50%

3

Hazai kiállításon való részvétel (6p)

Fiatalok feketén - fehéren / young architects generation kiállítás Debrecenben: Csend legbelül – A lipcsei könyvvásár magyar pavilonja

25%

1,5

Hazai kiállításon való részvétel (6p)

Fiatalok feketén - fehéren / young architects generation kiállítás Debrecenben: Kilátó, terasz és játszóhely

50%

3

Hazai kiállításon való részvétel (6p)

Fiatalok feketén - fehéren / young architects generation kiállítás Pécsett: Csend legbelül – A lipcsei könyvvásár magyar pavilonja

25%

1,5

Hazai kiállításon való részvétel (6p)

Fiatalok feketén - fehéren / young architects generation kiállítás Pécsett: Kilátó, terasz és játszóhely

50%

3

100%

6

Hazai kiállításon való részvétel (6p) Hazai kiállításon való részvétel (6p)

MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do It Yourself house) kiállítás Tatabányán: II. díjas pályamunka

50%

3

Hazai kiállításon való részvétel (6p)

MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do It Yourself house) kiállítás Győr: II. díjas pályamunka

50%

3

Hazai kiállításon való részvétel (6p)

MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do It Yourself house) kiállítás Pécsett: II. díjas pályamunka

50%

3

Hazai kiállításon való részvétel (6p)

100%

6

Hazai kiállításon való részvétel (6p)

c) Pályázatokon elért eredmények (maximálisan beszámítható az össz-pontszám fele: 50p) Új Pécsi Vásárcsarnok, Pécs: építészeti tervpályázat, megosztott II. díj, megvalósulás alatt

Építészeti alkotótevékenység

Fonyód piac, piaci szolgáltató és kiszolgáló létesítmények és piaccsarnok kialakítása: építészeti tervpályázat, I. díj, megvalósult

Foglalkoztatási központ, Budapest, VIII. kerület: építészeti tervpályázat, megvétel

d) Kiállítások (maximálisan beszámítható az össz-pontszám fele: 50p) Fiatalok feketén - fehéren / young architects generation kiállítás a MÉSZ Székházban: Csend legbelül – A lipcsei könyvvásár magyar pavilonja

Közelítés Művészeti Egyesület 20+2, Nick Galéria, Pécs, 2017

Okos építészet / Smart Architecture kiállítás Budapesten: Temporary City e) Az építészről megjelent publikációk nem releváns Összesen (minimum 75 pont)

108,6


a) Tudományos könyv

Publikációk

MILD HOME Eco Green Village, Tatabánya: My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly zero energy house In: Donato Bedin; Massimiliano Condotta; Flavia di Noto; Tamás Horváth; Ágnes Herdics;Nicoleta Ion; Sara Momi How to build an Eco Green Village based on MILD HOME. 168 p. Velence: Regional Union of Veneto’s Chambers of Commerce, 2014. pp. 73-76. (ISBN:978-889-050-161-6) MILD HOME Eco Green Village, Tatabánya: My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly zero energy house In: Horváth Tamás MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán. 208 p. Győr: Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék, 2015. pp. 96-99. (ISBN:978-615-5391-35-4) b) Nyomtatott (vagy elektronikus formában közzétett) egyetemi jegyzet Architectural Structures: Lecture Notes Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE), Debrecen, 2014 c) Folyóiratcikkek Sztranyák Gergely; Getto Tamás Új pécsi vásárcsarnok: Getto Tamás, Sztranyák Gergely és az s73 megosztott II. díjas terve ÉPÍTÉSZFÓRUM (eISSN: 1586-409X) pp. on-line. (2016) Sztranyák Gergely MILD HOME: Eco Green Village ÉPÍTÉSZFÓRUM (eISSN: 1586-409X) pp. On-line. (2014) Sztranyák Gergely; Salát Zalán Péter Spácium: a 2017-es Lipcsei Könyvvásár margójára ÉPÍTÉSZFÓRUM (eISSN: 1586-409X) Paper num. 1.. (2018) Sztranyák Gergely A Fonyódi Piac metamorfózisa: a tervpályázat és a megvalósult munka ismertetése ÉPÍTÉSZFÓRUM (eISSN: 1586-409X) Paper num. 2.. (2018) Sztranyák Gergely Pécsi mediterrán: lakóház ÉPÍTÉSZFÓRUM (eISSN: 1586-409X) Paper num. 3.. (2018) d) Alternatív építőanyagok a kortárs építészetben: anyag, forma, szerkezet In: Bitay Enikő Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XIX. Nemzetközi Tudományos Konferencia. 480 p. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2014.03.20-2014.03.21. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), 2014. pp. 385-388.

50%

3

Idegen nyelven megjelent, szerkesztett könyvben cikk (6 p)

50%

2

Magyar nyelven megjelent, szerkesztett könyvben cikk (4 p)

100%

6

Idegen nyelven, elektronikus formában (6 p)

50%

1

Nem lektorált, magyar nyelvű (2 p)

100%

2

Nem lektorált, magyar nyelvű (2 p)

50%

1

Nem lektorált, magyar nyelvű (2 p)

100%

1

Nem lektorált, magyar nyelvű (2 p) Beadott, de még el nem bírált publikáció (lektorálatlan pontszám fele)

100%

2

Nem lektorált, magyar nyelvű (2 p)

3

Nemzetközi részvételű konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű előadás, nem lektorált (3 p)

100%

Összesen (minimum 15 pont, maximum 25 pont

21

ÖSSZESEN (A szükséges minimum pont 100 )

130


MELLÉKLETEK

EGYETEMI VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKLEVÉL TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM IDEGEN NYELV ISMERETÉT TANÚSÍTÓ BIZONYÍTVÁNYAI

hab_proba  
hab_proba  
Advertisement