Page 1

Łódź, dn. 23.10.2013r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 1.10.2013r.

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103. Zleceniobiorca: (miejsce na dane tłumacza) Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 19505,48 zł 2. Kwota uzysku: 9752,74 zł 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 9752,74 zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 1755,49 zł 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 17749,99 zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych, 99/100)

Nauka wystawienia dokumentów księgowych ........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Poprawiony rachunek do umowy o dzielo  

Przeliczyłam kwoty z euro na złotówki

Advertisement