Page 1

2012. október 20., 21., szombat–vasárnap

hirdet@magyarszo.com / oglasno@magyarszo.com

Megemlékezés Szomorú hat hete, hogy hirtelen elhunyt szerető férjem

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel búcsúzunk édesanyánktól, anyósunktól, nanánktól és dédinktől.

Megemlékezés Szomorú hat hete, hogy elvesztettük drága férjemet, édesapámat, apósomat, nagyapánkat

Sándor (Süli) Margit

Juhász Ferenc

(1929–2012)

Herceg Dénes (1962–2012)

Köszönet édesanyjának, anyósának, apósának, a testvéreknek, sógoroknak, sógornőknek, komáknak, komaasszonyoknak, rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, barátnőknek és ismerősöknek, kik utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkon osztoztak. Hiába várlak, nem jössz haza már. Árva maradt minden, amit szerettél, drága kezeddel teremtettél. Soha nem panaszkodtál, csak dolgoztál, magadra soha nem gondoltál. Pihenésed legyen áldott. Zenta, 2012. X. 20.

Szerető özvegyed, Slavica

Megemlékezés Szomorú öt éve, hogy nincs közöttünk, akit nagyon szerettem

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága halottunkat elkísérték utolsó útjára, koszorú- és virágadományukkal, valamint részvétnyílvánításukkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. „Egyszerű ember volt ő, De szívből szeretett. S mi úgy szerettük őt, ahogy lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de emléke örökké szívünkben marad.”

Magyarcsernye, 2012. X. 20. Gyászolják özvegye, lánya, veje, unokái, Anita és Attila

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik édesanyánk, anyósunk és nagymamánk

(1943–2012)

Fődi (Rác) Piroska (1943–2012)

temetésén megjelentek, virágadományukkal és kedves szavaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet a Telek Paprika és a S. D. Kft. munkaközösségének.

Az utat folytatom tovább, amelyet együtt jártunk, és tudom, te mindig ott leszel, hogy segíts nekem. Emléked szeretettel őrzöm. Zenta, 2012. X. 20.

Megemlékezés Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk hat hete elhunyt szeretett fiamra és unokámra

Martonos, 2012. X. 20. Gyászolják fia, Dénes és lánya, Zsuzsa családjukkal

Özvegyed, Culi Köszönetnyilvánítás Én már alszom hűs lombok alatt, ó ne zavarjátok meg édes álmomat Boruljatok a síromra halkan, csendesen, ne féljetek, nekem már nem fáj semmi sem.

Horgos, 2012. X. 20.

Lánya, Erzsi, veje, Karcsi, valamint unokái és dédunokái VÉGSŐ BÚCSÚ Fájó szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, édesapámtól, apósomtól, nagytatámtól, testvéremtől és nászunktól

(1950–2012)

Mándity József (1924–1992)

(1988–2012)

Egy gyertya most érted égjen, ki fenn laksz a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Nyugodj békében! 2012. X. 20. Gyászoló édesanyád, Ágnes és Urbán nagymamád

VÉGSŐ BÚCSÚ Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyámtól és anyósomtól

Kovács Lajos (1933–2012)

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak, szomszédoknak és a tisztelettudóknak, akik férjem, édesapám, apósunk, tatánk, dédtatánk temetésén megjelentek és részvétükkel, virágadományukkal fájdalmunkat enyhítették. Bácskossuthfalva Gyászoló szerettei

Mohol 2012. X. 20.

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS Október 24-én lesz szomorú két éve, hogy nincs közöttünk, akit szerettünk

Megemlékezés Tisztelettel és szeretettel emlékezünk hat hónapja elhunyt

Lékó Miklós

Cvitkó Józsefra

„Istenem! Mit nem adnék, ha most ideülhetne mellém! Ha újra csak vele lennék, s gyöngéden átölelhetném... Mereven és szavak nélkül Szólunk néma emlékéhez Еzüst könny gyűlik szemünkben, S mind lehull majd sírkövéhez...” Lelki üdvéért szentmisét szolgáltatunk október 27-én, 7.30 órakor a Jézus, a munkás kertvárosi templomban.

Te, aki engem befogadtál, és úgy szerettél, mint a saját lányodat, megkaptam tőled azt a szeretetet, amit az édesapámtól soha. A gyermekeimet úgy szeretted, mintha saját unokáid lennének. Fáj, hogy búcsúszó nélkül mentél el. Nem vársz már minket ragyogó szemmel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Egyszerű ember voltál, munka volt az életed, de most legyen áldott a pihenésed. Megköszönöm neked, hogy édesanyámnak jó férje voltál 34 évig. Most már mi járunk hozzád virággal a kezünkben a csöndes temetőbe. Míg élünk, mindig emlékezni fogunk rád! Nyugodj békében!

Szabadka–Adorján, 2012. X. 20.

Szerettei

(1943–2012)

Csantavér–Hannover, 2012. X. 20. Nevelt lányod: Lengyel Erika, férjével, Sándorral, két gyermekével, Valentinnal, Alexal, özvegyed, Margit, és fiad, Krisztián Németországból

VÉGSŐ BÚCSÚ Fájó szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, nagytatánktól és dédnagytatánktól

MEGEMLÉKEZÉS Fájdalmas tizenegy éve, hogy nincs mellettem drága jó férjem, akit nagyon szerettem

Kovács Mihály

Radetić Jovan

MEGEMLÉKEZÉS 20 éve, hogy nincs közöttünk édesapánk

Hornyák László

Szabó Némedi Tibor

(1928–2008)

Könnycsepp gördül végig arcunkon, azért van, mert hiányoztok nagyon. Nélkületek az élet nehéz és mostoha, de emléke erőt ad, és nem feledünk benneteket soha.

(1943–2010)

temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk hálás köszönetet Gutási Ákos atyának a szép és megható búcsúztatásért, valamint a martonosi S. D. munkaközösségének a megjelenésért.

(2007–2012)

Balassa István

Szabadka–Torda, 2012. X. 20. Szerettei

Fődi (Rác) Piroska

Gere István

(1923–2005)

Hiányod feledhetetlen. Köszönet mindazoknak, akik megemlékeznek róla, és sírjára virágot visznek.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel mondunk hálás köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak és szomszédoknak, akik szeretett édesanyám, anyósom, mamánk és dédimamánk

MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyámra és édesapámra

Balassa (Ajándi) Katalin

(1950–2012)

41

Olyan régen történt, vagy tegnap talán? Még mindig friss a seb 20 év után. Bár a napok tovaszállnak, Az emlékek csendben fájnak. Szenttamás, 2012. X. 20.

Szerettei Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk hálás köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága halottunk

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén megjelentek, virágadományukkal és részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhítettek. Nyugodjon békében!

(1936–2012)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén megjelentek és mellettünk álltak a nehéz percekben. Nyugodjon békében!

Kelebia, 2012. X. 20.

Szerettei

Kelebia, 2012. X. 20.

(1928–2001)

Addig voltam boldog, amíg mellettem voltál. Nélküled oly nehéz élni, a keserű poharat szó nélkül kiinni. Ami szép volt és öröm, az egy rövid álom volt, ami megmaradt, örök fájdalom, és egy néma sírhalom. Horgos, 2012. X. 20.

Szerető özvegye

Megemlékezés Október 19-én múlt egy éve, hogy hirtelen itt hagyott bennünket a szerető férj, édesapa, tata

Szerettei VÉGSŐ BÚCSÚ Ezúton búcsúzunk drága jó feleségemtől, édesanyámtól, anyósomtól és nagymamánktól

MEGEMLÉKEZÉS Szomorú egy éve, itt hagyott bennünket

VÉGSŐ BÚCSÚ Szeretett barátnőmtől és szomszédasszonyomtól

Bálint Gordana (1973–2011)

Fürstner (Quintus) Margit

Ádám Olgától

(1943–2012)

Hajvert Gizella

Boros Erzsébet

Emléked örökre megőrzöm, nyugodj békében!

(1954–2012)

Emléke szívünkben örökké élni fog! Szabadka, 2012. X. 20. Fia, Tamás és menye, Katica

Újvidék, 2012. X. 20.

(1929–2012)

temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek, és utolsó útjára elkísérték.

Magyarkanizsa, 2012. X. 20. Szabadka, 2012. X. 20.

Topolya, 2012. X. 20.

Bóka Roza

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mellettünk álltak a nehéz percekben.

Szerettei

Az idő elmúlik, mert az meg nem állhat. Az emlékek élnek, és örökké fájnak. Múlik az idő, a fájdalom nem csitul, Szemünkből a könny naponta kicsordul. Ha szívedbe zárod, ki fontos volt neked, Bármerre jársz, ő mindig ott lesz veled.

A gyászoló család

Szerető húga, Natasa, sógora, Robi és pici keresztlánya, Viktória

Hanák Ferenc (1938–2011)

Állíts gyertyát a síron, ha néha arra jársz, útban hazafelé, ha megállsz! Gyertyák a síron és egy könnyes arcú asszony, elindul, visszanéz, ég-e még a láng. Szép tavasz, hintsd be sírjukat ezer ibolyával, napsugaras nyár, illatos rózsával, szelíd ősz, sárguló falevéllel! Mi pedig betakarjuk fájó könnyeinkkel. Nyugodjon békében! Felsőhegy, 2012. X. 20.

Özvegye, Klára, fia, Zoltán, menye, Valéria, unokája, Brigitta, unokaveje, Gábor


42

2012. október 20., 21., szombat–vasárnap

hirdet@magyarszo.com / oglasno@magyarszo.com

MEGEMLÉKEZÉS Szomorú 5 éve, hogy nincs közöttünk

MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak, jó barátoknak és ismerősöknek, akik édesanyám, anyósom, nagymamánk és dédink temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, részvétnyilvánításukkal együtt éreztek velünk

Turuc Pál Öcsi

(1989–2007) Te is tudtad, mi is tudjuk, hogy a testvéri szeretet a legdrágább kincs. Nekünk maradt, hogy megtudjuk, mit jelent, ha ez a kincs már nincs. Topolya, 2012. X. 20. Szerető nővéreid, Csilla és Andrea, sógorod, Csaba és unokaöcséd, Gergely

Id. Sinkovics Ferenc (1934–2012)

Ifj. Sinkovics Ferenc (1955–2011)

Herceg Dénes

Gulyás Mihály

(1962–2012)

(1943–1982)

Völgypart (Obornjača), 2012. X. 20.

Fekete (Krekuska) Rozália

Emléked szívünkben örökké él.

Egész életeden át dolgozva éltél, de egy délután csendben elmentél. Örök álom zárta le szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed felett.

Bogaras, 2012. X. 20. Attila, Erika és Kitti

(1927–2012)

Szomorú az út, mely sírotokhoz vezet, fájdalmasak a napok nélkületek. Minden szál virág, mit sírotokra teszünk, elmondják, nagyon hiányoztok nekünk. Elmentetek tőlünk csendben, mint a lenyugvó nap, de szívünkben éltek és örökre ott is maradtok.

Szeretteik

Horgos, 2012. X. 20.

MEGEMLÉKEZÉS Egy éve fáj hiányod

Megemlékezés Hat hete, hogy váratlanul elhunyt vejem és sógorom

Megemlékezés Szomorú hat hete, hogy hirtelen itt hagyott bennünket szeretett testvérem, sógorom, nagybátyám

Fia, István, menye, Rózsa, unokái, Attila és Anikó, dédunokája, Patrice

MEGEMLÉKEZÉS Szomorú hat hét telt el, amióta nincs velünk szeretett leányunk

Megemlékezés Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk szerető testvérem

MEGEMLÉKEZÉS

Herceg Dénes (1962–2012)

Minden elmúlik, minden véget ér, de az emléked örökké él.

Kukla Mirjana (1968–2012)

Herceg Dénes

Tornai István

(1962–2012)

A halállal megküzdeni nem tudtál, búcsúszó nélkül távoztál. Zenta, 2012. X. 20. Anyósa és sógora, Ivo

MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezek hat hete elhunyt férjemre

Mészáros Géza (1944–2012)

Ma 49 éve egy szép keddi napon csokrot hoztál nekem. Templomba indultunk egy örök esküre, Isten előtt megfogadtuk, hogy egymást soha el nem hagyjuk. Elindultunk az élet útján szegényen és boldogan... Terveztünk, dolgoztunk mindig a szép jövőről álmodoztunk. Az évek múltak csendesen, de eljött egy fájdalmas nap! Búcsúzni sem bírtál, engem örökre itt hagytál. A temetőbe járva hull a könnyem a fejfádra. Imádkozom érted, legyen nyugodt pihenésed, és ha eljön a vég, Isten előtt találkozunk még.

Lelki üdvéért szentmisét szolgáltatunk 2012. október 26-án, 10 órakor a ferencesek templomában.

Vikor Sándor (1942–2011)

Olyan édesapa voltál, aki mellett az élet könnyű, csupán elvesztésed napja volt szörnyű. Nélküled is eljön a tavasz, de bármilyen szép is, többé már nem lesz ugyanaz. Köszönjük, hogy lelked lelkünkbe írtad, nincs felettünk hatalma a sírnak. Most tudjuk csak mi a halál, amikor már nem vársz. Elmentél otthonról, nem gondoltál arra, hogy szeretteidhez nem térhetsz vissza. Álmunkban éjjel hazajársz, mert tudod, még nagyon nagy szükség volna rád. Csodára hiába várunk, békében aludd örök álmod, azt kívánjuk. Pihenjél csendben a porló hant alatt, mi őrizzük szomorúan édes álmodat. Súlyos az éjszaka, fénytelen a nappal, tele az élet gyásszal és panasszal. Mikor lehunyom szemem, látom arcodat, s kibuggyan egy könnycsepp. Végigfolyik arcomon és lecseppen a földre ott, ahol már békében vagy, és senki nem törhet össze. Nyugodjál békében! Topolya, 2012. X. 20.

Szabadka, 2012. X. 20.

Örökké gyászoló szülei, Antun és Veronika

Testvére, Szabolcs, Anasztázia, Kamilla és Vivien

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket. Horgos, 2012. X. 20.

Szeretteid

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték édesanyámat, nagymamánkat és dédinket

Megemlékezés Szomorú hat hete, hogy elveszítettem szerető édesapámat

VÉGSŐ BÚCSÚ Fájó szívvel búcsúzunk édesanyámtól, anyósomtól és drága nagymamánktól

MEGEMLÉKEZÉS Október 11-én volt 16 éve, hogy nincs közöttünk

Herceg Dénes (1962–2012)

Rózsa Mária (1929–2012)

Szerettei

Turánszki (Gombár) Anna

MEGEMLÉKEZÉS

Felsőhegy, 2012. X. 20.

(1952–1999)

Nem az hal meg, akit eltemetnek, hanem az, akit elfelednek.

Sem apám, sem anyám, sem testvérem már nincsen, kiket szoríthatnék dobogó szívemhez. Itt hagytak, elmentek, nem is jönnek vissza, hulló könnyeimet sírjuk halma issza.

Fekete Rozáliától (1927–2012)

Életedben nekünk mindig csak adtál, dolgoztál értünk, sosem panaszkodtál. Fájdalmas az út, mely sírodhoz vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed felett. Legyen csendes álmod, s találj odafönn örök boldogságot. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték.

Téged szívből szeretlek és soha el nem feledlek. Zenta, 2012. X. 20.

Szerető lánya, Lívia Megemlékezés Hat hete, hogy hirtelen elveszítettük, akit szerettünk

Horgos, 2012. X. 20.

Gunaras, 2012. X. 20. Szerető özvegye, Ilonka

Horgos, 2012. X. 20.

Újvidék, 2012. X. 20.

Szerettei

Gyászoló lánya családjával

Gyászoló fia, Tibor, menye, Gabi és szerető unokái, Livike és Beácska

Herceg Dénes

VÉGSŐ BÚCSÚ Fájó szívvel búcsúzunk édesanyámtól, anyósomtól és nagymamánktól

MEGEMLÉKEZÉS Október 22-én lesz 3 éve, hogy szeretett

Megemlékezés Szomorú hat hete, hogy itt hagyott férjem, édesapánk, nagyapánk

MEGEMLÉKEZÉS Szomorú egy éve, hogy elvesztettük, akit nagyon szerettünk

(1962–2012)

Köszönet mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára. Tiéd a nyugalom, miénk a fájdalom. Bogaras, 2012. X. 20. Édesanyád, Veronika és nevelőapád, István

Vikor Mónika

Végső Búcsú Tisztelettel veszünk végső búcsút volt munkatársunktól

(1969–1976)

Nyári (Gyalus) Mária (1930–2012)

Nem vársz már minket ragyogó szemmel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték! Magyarkanizsa, 2012. X. 20. Szerető fia, Tibor, menye, Erika és unokái, Dianna és Dóra

Nem vársz már minket ragyogó szemmel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de szép emléked itt maradt bennünk. Könnyes szemmel rád emlékezünk, nehéz elhinni, hogy nem vagy velünk. Minden virág, amit sírodra teszünk elmondja, mennyire hiányzol nekünk. Állunk a sírodnál könnyes szemmel némán, nehéz elmondani, hiányod mennyire fáj. Valahol a távolban halljuk hangodat, álmunkban látjuk kedves arcodat. Hiába takar a sírhalom, és borul rád a temető csendje, te akkor is élsz szerető szívünkben. Elfeledni téged soha nem lehet.

Horti György (1935–2009)

nincs közöttünk. Emlékét örökké szívünkben őrizzük.

Torontálvásárhely, 2012. X. 20. Topolya, 2012. X. 20.

Szerettei

Szerető családod

Fehér János (1946–2012)

Lehunytad szemed, csendben elmentél, szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. Feledni téged nem lehet, csak letörölni az érted hulló könnyeket.

Gulyás Pál

(1925–2011) Egész életeden át dolgozva éltél, de egy napon csendben elmentél. Örök álomra zártad le szemed, megpihenni tért két dolgos kezed.

Topolya, 2012. X. 20.

Csantavér, 2012. X. 20.

Szerettei

Özvegye és szerettei

Dr. Vékony Lászlótól Csantavér, 2012. X. 20.

A csantavéri egészségház munkaközössége


2012. október 20., 21., szombat–vasárnap Megemlékezés Immár öt éve, hogy a csillagokról szemlél minket ő,

hirdet@magyarszo.com / oglasno@magyarszo.com

Megemlékezés Fél éve már, hogy nincs közöttünk szeretett férjem, édesapánk, nagytatánk, apósunk és vejem

Megmelékezés Már szomorú öt hete, hogy nem vagy velünk szeretett testvérünk, nenánk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, édesapánktól, apósunktól, nagyapánktól és dédapánktól

43

MEGEMLÉKEZÉS Tizenhét éve, hogy nincs köztünk

Dienes Imre (1951–2007)

Ritka, áldott szerencse, ha az ember az életben igazi barátra lel. Ám, ha azt váratlanul veszíti el, mondhatomolyan seb mit az idő múlása sem gyógyít be. Emlékeden mindig elmerengek, sokszor szökik könny a szemembe, s a sorstól dacosan azt kérdezem, miért...! Miért kellett neked oly hamar elmenned, miért, mikor oly sok minden várt még ránk az életben, miért....

Hajnal Sándor

Lipták János

Emlékét szívünkben őrizzük.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, nászoknak, nászasszonyoknak, valamint külön köszöntet mondunk Bús Mária kezelőorvosnak és nővéreknek, a lelkiismeretes munkáért. Külön megköszönjük László atyának és a kántor úrnak a szép szertartást.

Szabadka, 2012. X. 20.

Szerettei Megemlékezés Szomorú egy éve, hogy elmentél

Marusinác Dezső (1936–2011)

Szívünkben őrizzük emléked, mint napsugarat a tenger, elrejtve mélyen, nagy-nagy szeretettel. Palics, 2012. X. 20. Magdi, Martina és Jóska

Mészáros Géza (1944–2012)

Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték és részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhítették. Láttuk szenvedésed, láttuk könnyező szemed. Mindig fájni fog, hogy nem tudtunk segíteni neked. Lelked mint fehér galamb, csendesen messze szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. Te már ott vagy, ahol nincs bánat és fájdalom. Sírodra szálljon béke és nyugalom! Szívünkben örökké élni fogsz! Gunaras, 2012. X. 20. Két lánya családjával

Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek és szomszédoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagytatám és testvérem

Huszár (Fodor) Ilona (1938–2012)

Palics–Csóka, 2012. X. 20. Nándi barátod családjával

MEGEMLÉKEZÉS Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk, akit nagyon szerettünk, édesapánk, apósunk, tatánk, déditatánk

(1937–2012)

(1948–2012)

Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de lelkünkben örökké velünk maradtál. Szeretteid nélküled élnek, de szívükben örökké megőriznek téged. Fájó szívünk fel-felzokog érted, amíg élünk nem feledünk téged. Köszönet a sok szép virágért és részvétnyilvánításért. Hathetes mise október 27-én lesz a horgosi templomban. Édes Icukám, emlékedet nagy szeretettel őrizzük szívünkben.

(1950–2012)

Pihenése felett őrködj Istenem. Csendes álmát ne zavarja semmi sem. Szívünkben megmarad szép emléke. Legyen áldott, békés pihenése.

Emlékét kegyelettel őrzik testvérei, Mária, Ferenc és Nándor családjukkal

(1950–2005)

Elmentél tőlünk, de nem vagy messze szívünkben élsz, most és mindörökre.

VÉGSŐ BÚCSÚ Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett testvérünktől, nagybátyánktól, unokatestvérünktől, aki október 9-én elhunyt Szegeden

Szerettei

Nyári Mária (1930–2012)

Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, pedig dolgozni imádott. Munka és küzdelem volt az élete, legyen nyugodt s békés a pihenése. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerették, tisztelték és utolsó útjára elkísérték. Adorján, 2012. X. 20.

Szerető fia, László, menye, Ilonka, unokái, Attila, Csaba és Kati, unokamenye, Adrianna, unokaveje, Illés, dédunokái, Viktória, Jázmin és Adél

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Szomorú 8 hete, hogy elhunyt édesapám

MEGEMLÉKEZÉS Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk szeretett bátyám

Id. Sinkovics Ferenc

Ifj. Sinkovics Ferenc

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésén megjelentek.

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, sírjára szálljon csend és nyugalom! Emléküket örökké szívünkben őrizzük.

Holcwald Delila (1977–2011)

Hiába takar sírhalom, és borul rád a teremtő csendje, akkor is élni fogsz bánatos szívünkben. Feledni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulni élni nélküled.

Megemlékezés Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk drága férjem, édesapám és nagypapám

(1959–2012)

Megemlékezés

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Szeretettel és tisztelettel búcsúzunk édesanyámtól, anyósomtól, nagymamánktól és dédmamánktól, aki rövid, súlyos betegség után 82 éves korában elhunyt

Zaj Erzsébet

Bencsik István

Párdity Tibor

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS Hat szomorú hónapja annak, hogy nincs közöttünk drága kishúgunk

Szerettei

Megemlékezés Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk az, akit nagyon szerettünk

Kislánya, Ramóna, édesapja családjával, mamája és tatája

Szabadka, 2012. X. 20.

Tóba, 2012. X. 20.

Fiad, unokád, unokatestvéreid Horgosról, Palicsról, Csókáról, öcséd, nővéred és sógorod

Szabadka, 2012. X. 20.

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, és a nagy fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Szeretetét és jóságát örökké szívünkben őrizzük.

Magyarkanizsa, 2012. X. 20. A gyászoló család

Ada, 2012. X. 20.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek és szomszédoknak, akik édesanyám, anyósom és nagymamám

(1931–1995)

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Sírjára szálljon áldás és nyugalom!

2012. X. 20.

Megemlékezés Hét éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

Kispiac, 2012. X. 20.

Helfrih András

Nyári Mária (1930–2012)

utolsó útjára elkísérték, virágadományukkal együttérzésüket, részvétnyilvánításuk fejezték ki. Csendben elment, szívében csak az volt, hogy minket szeretett.

Varga József (1935–2012)

Múltba nézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Nélküle szomorú, üres a ház. Ha szívedbe zárod, ki fontos volt neked, bármerre jársz, ő mindig ott lesz veled.

Magyarkanizsa–Szeged, 2012. X. 20.

Szerettei

(1934–2012)

(1955–2011)

Völgypart–Ada, 2012. X. 20.

Lánya, Gizella, veje, Imre, unokái és dédunokái

Húga családjával

MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk szeretett nagymamánkra, dédinkre, anyósomra, aki hat hónapja nincs közöttünk

MEGEMLÉKEZÉS Tovaszállt 5 év, de nem halványult el az emlék, Él bennünk egy régi kép, milyen is volt valamikor rég.

Magyarkanizsa, 2012. X. 20. Fia, Mihály családjával

Megemlékezés osztálytársainkról

Dánielfi Tibor Tóth Tünde Visnyei József (1923–1999)

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, már 13 éve nem láthatunk téged. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel téged nem hozhatunk vissza. Elrabolt tőlünk a kegyetlen halál, távozásod míg élünk, örökké fáj. Szabadka–Tóba, 2012. X. 20. Szeretteid

Vidákovics Rózsa

Bokor István (1942–2012)

(1962–1977–2012) Ami furdal csak egy érzés lassú néma lélekvérzés egy hiány mely megrekedt benn ismerős, de ismeretlen. (Csengery Kristóf)

Szabadka, 2012. X. 20.

A Jovan Mikić Általános Iskola 8. c osztály tanulói

Nézzetek az égre, a tűzpiros napra, éjjel álmodozva a millió csillagra, ott vagyok én már, azon a ragyogó csillagon, mosolygok rátok, mikor rám gondoltok. Megsimogatom sebző szívetek, őszülő hajatok, fájó lelketek, és meglátjátok, egy szép napon, találkozunk ott, azon a ragyogó csillagon. Szabadka, 2012. X. 20.

Szurok Ferenc (1945–2007)

Orom, 2012. X. 20.

Szerettei

Özvegye, lánya, fia, veje, menye és unokái

Takács Erzsébet (1921–2012)

Míg éltél, szerettünk. Míg élünk, nem feledünk. Magyarkanizsa, 2012. X. 20.

A Behárovity és a Hajas család


44 UNALOMŰZŐ

Heti horoszkóp

KOS: Végletes érzelmek között hányódik. Van, akit az egyik pillanatban nagyon szeret, aztán egy kattanás, és az imádat helyét az indulatos elutasítás veszi át. Ha ő egy önhöz közelálló személy, üdvös lenne, először saját magában tisztázni a hirtelen kedélyhullámzás okát. Pénzügyekben – szokás szerint – rengeteg kiadással számoljon. BIKA: Az örök harmónia távol áll öntől, tartós béke is csak ritkán lehet osztályrésze. A súrlódások egy kapcsolatban nem feltétlenül hordoznak csupán negatív tartalmat. Ez utóbbi megállapítás igazáról győződhet meg hamarosan egy eset kapcsán, amely során a vita jobb helyzetbe hozza, mint azelőtt volt. IKREK: Állandó jövés-menéssel telik az ideje. De mielőtt beleunna a hétköznapi elfoglaltságok ismétlődő egymásutánjába, módja lesz egy kis ünneplésre. Ennek apropója egy már nagyon remélt siker lehet, ami megnyugvással tölti el, és erőt ad ahhoz, hogy tovább próbálkozzék. RÁK: Szeretne elbújni, elmenekülni a világ elől, szeretne újra gyerek lenni, aki annak idején tele volt szép reményekkel. Alighanem a hajszolt életforma váltja ki ezt az érzést, és a félelem, hogy kapcsolatai ellaposodnak. Meglehet, valóban jót tenne egy kis hallgatás és csend, vagy valamilyen kisállattal való törődés! OROSZLÁN: Többeknek nem tetszik törtetése, hogy megy előre, akár egy tank. Éppen ezért azon sem csodálkozhat, ha bőven lesz része vitákban. Most azonban nem csupán a nyers erő, hanem lényének belső bája is érvényre jut, s ez még ellenlábasai bírálatát is némiképp enyhíti majd. Egyébiránt nevelő és nyugtató hatással lehet önre mindenfajta kis szőrös jószág, amiről gondoskodni kell. SZŰZ: Ritkán szokott igazán felszabadult lenni, de most engedje meg magának ezt a kis luxust! Meglátja, jól is esik. Nem baj az, ha megmutatja személyiségének eme cserfes, játékos, érzéki oldalát. A napokban egy barátban csalódhat. Évekre lesz szüksége, hogy újra megbocsássanak egymásnak. De a sors kompenzálja ezt, útjába sodor egy kis barátot, aki hűséges társa lehet. MÉRLEG: Nehéz dolga lesz, mert kompromisszumkereső természete ellenére állást kell foglalnia egy igen kényes ügyben. Próbálkozik majd a probléma altatásával, úgy tesz, mintha nem is létezne. De minél hosszabb ideig teszi ezt, annál nagyobb erővel robban ki a feszültség, s muszáj lesz választania. SKORPIÓ: Szeretne kinn is lenni, meg benn is lenni. Cáfolná a tételt, hogy egyidejűleg ezt nem lehet. Némi kis kaland lehetősége nagyon izgatja, de mert a Skorpió mostani helyzetében tiltott gyümölcsnek minősül, szeretné a hűség látszatát is fenntartani. Nem érdemes megesküdni rá, hogy sikerülni fog. NYILAS: A jó pap is holtig tanul, de alkalmasint jusson az eszébe, a mondás nem arra utal, hogy igen sűrűn változtassa érdeklődésének tárgyát! Bár jegyének alapvonása közt szerepel a lelkesedés, valamint a vele született szertelenség, ez nem menti fel az alól, hogy törekedjék ezek kordában tartására. Sokszor érzi úgy, hogy jó lenne valamilyen állatot tartani, csemetéjének megtanítani a törődést, felelősségtudatot. BAK: Ha továbbra sem vállal túlzott kockázatokat, akkor meglehetősen jók lesznek az anyagi kilátásai. Mindezt nem a szerencséjének köszönheti, bár annak sem lesz híján, hanem annak, hogy két lábbal áll a földön, és roppant szorgalommal dolgozik. Ne féljen, jelenleg nincs, aki ne hagyná befutni pályáját. VÍZÖNTŐ: Most racionális énjét kell teljes mértékben bevetnie, mivel e jegy szülötteire kemény próbatétel vár. Egyesek közülük munkával, eladással vagy vásárlással kapcsolatos utazásra készüljenek. Ha lehetséges, alakítsák úgy programjaikat, hogy a súlyosabb szellemi összpontosítást igénylő feladatok ne hétvégére essenek! HALAK: Ne hagyja magát a világ prűd szemléletmódjától befolyásolni! Saját értékrendje legyen a mérce, s akkor jó pár elbűvölő találkozásban lehet része! Sok pletykát hall vissza saját magáról. Lesz, aki megítéli, ám nem ez számít. Arra figyeljen, hogyha úgy adódik, akkor merje elfogadni azt a szeretetet, amit kínálnak!

2012. október 20., 21., szombat–vasárnap Nelli alaposan felkészült Silver felügyelő két nappal később Nemere István mindenre. Tudta, hogy az komor arccal ült le Nellivel szemben: anyósa remekül úszik, olyan a – Kornélia asszony, beszélnünk vízben, akár a hal, sejtette hát, kell. hogy nem lesz könnyű dolga. – Igen, felügyelő úr. Ám minden számítása végén – Az anyósa halálát... oda jutott: csak a családi villa medencéjében kerülhet hozzá – A szíve volt, ugye? – kérdezte Nelli, együttérzést mímelve. olyan közel, ahogyan kell. Sem a házban, sem kint a városban De a felügyelő a maga útján haladt a célja felé: nem nyílik rá alkalma. Itt kell hát megtennie. – Nem. A boncorvos két furcsa nyomot talált a halott bokáján. Emma gonosz, szívtelen teremtés. Tegnapelőtt is célozga- Mintha két erős kéz szorította volna közvetlenül a halála előtt. Nelli megrémült, de igyekezett uralkodni magán. tott rá, hogy kitagadja őket az örökségből. Gordont, a fiát is, – Nem lehet, hogy a szandálja pántja? meg persze vele együtt a menyét, Nellit. Ha csakugyan átíratja – Aznap cipőt viselt – Silver legyintett, mint aki már nem is a végrendeletet, akkor nekik végük, soha nem viszik semmire. Gordon egy hülye, élhetetlen alak. Nelli régóta tudja ezt, tehát akar erre időt áldozni, gyorsan belevágott a közepébe. – Valaki eleve a nagy vagyon reményében ment hozzá feleségül, de lám, lehúzta a vízbe, úgy fulladt meg. Nos, ki tehette? A házban akkor mire jutottak eddig? Gordon az anyja vállalatánál dolgozik, nem volt más, csak önök. Az ön férje egy pipogya és tehetetlen és alig keres valamit. Itt van a birtok, a részvények, maga a alak, nem tehette, ráadásul az anyját talán csak nem ölte volna meg? Marad hát ön, kedves asszonyom. Tud úszni, igaz? Tavaly gyár is –, de sajnos minden Emma nevén. Csak ha meghal, nyáron oxigénpalackkal is merült, láttam a családi fotóalbumban. akkor örökölhet. Eddig úgy van, hogy a fiára száll. De Emma Tehát, azt hiszem, ön a gyilkos. kiszámíthatatlan. Szeszélyes. Ez az egyszerű levezetés valósággal megbénította a nőt. Csak „Gordon egyszer még nagyon hálás lehet nekem” – gondolta az ült és nézett Silverre. Az enyhén kopaszodó férfi szürke szemében asszony, bár tudta, hogy ezt sohasem hozza szóba, amikor Emma megcsillant valami. Egy mosoly, netán a kegyelem apró jele? már... Hát igen. Segítenie kell a sorsnak, méghozzá minél hamarabb. – Önök milliókat örököltek. Ha most megvádolom önt, asszoNapok óta készült. Napközben, amikor Emma és Gordon a cégnél nyom, élete végéig rács mögött marad. Gondolom, nem ezért volt, többször lemerült a medencébe. A legmélyebb oldalon talált követte el a gyilkosságot. Inkább élvezni akarja a pénzt, igaz? egy rácsot, azt leszerelte, de úgy, hogy bármikor visszarakhassa Nos, nekem sem jönne rosszul... mondjuk százezer euró. néhány könnyen járó csavarral. A vízforgató és tisztítóberendezés Nelli mélyről merült fel. Ó, hát csak ennyi az egész? mellett volt egy akkora hely, ahol összekuporodva elférhetett. Tava- – Ha odaadom azt a pénzt, akkor nem lesz ügy? lyi nyaralásukon beiratkozott egy búvártanfolyamra. Megtanult – Tőlem függ, asszonyom. Lezárhatjuk a nyomozást azzal, maszkkal és a derekához erősített kis oxigénpalackkal merülni, hogy a halott lábán talált nyomok csakugyan egy túl szorosra most hát azt is elővette. Többször is végigpróbált mindent, és húzott szandálpánttól erednek, kiadjuk a papírt, hogy terméközben mérte az időt. Mennyi kell, hogy észrevétlenül lemerüljön, szetes halál volt, az áldozat talán rosszul lett a medencében kinyissa azt a rácsot, bebújjon, a rácsot maga előtt tartsa? És és elmerült. Önök örökölnek, a világ megy tovább a maga mennyi kell majd utána, hogy visszategye és kimásszon, vissza- útján, és én sem leszek végre olyan szegény, amilyen eddig rakja a helyére az oxigénpalackot, míg a hulla feljön a medence voltam – Silver alig észrevehetően kinyújtotta a kezét a nő felé. Nelli kapcsolt, elfogta a boldogság, hát így is lehet! Mindig fenekéről és valaki észreveszi? hitt a pénz hatalmában! Máris elővette a csekk-könyvét, ráírKedden este végre eljött az alkalom. Nelli és Gordon elég ta a felügyelő nevét meg a hétszámjegyű összeget, és átadta. későn ért haza. Gordon persze megint rögtön leült a tévé A felügyelő zsebre vágta a csekket. Ám a mosolya most mintha elé, meccset nézni. Az anyja pedig a szobájába ment, átöl- kissé ördögi lett volna: tözni. Sohasem mulasztotta volna el az esti úszást a meden– Bevallom, Kornélia asszony, hogy eddig nem volt ön ellen cében. Amikor a szürkületben kilépett a házból és beleeresz- semmilyen bizonyítékom. Nem tudtam volna önt vádlottként a kedett a vízbe, nem sejtette, hogy odalent a halál vár rá. bíróság elé állítani. De most már biztos vagyok a dolgomban – és Emma asszony nyugodt tempóban rótta a köreit, amikor a harma- egy bilincset vett elő. dik fordulóban történt valami. Váratlanul két erős kéz kapta el a bokáját és húzta, húzta le a mélybe... Az asszony kétségbeesetten csapkodott volna, de máris a felszín alá került. A tüdeje pattanásig feszült, a szíve az agyában dobogott, amíg dobogott...

Elúszott örökség

Olvastuk valahol Volkswagen kisbusz

Volkswagen kisbusz halad az úton, megállítja a rendőr: – Gratulálok, a hónapban ön az első, aki nem követett el szabálysértést! Ötvenezer dinár jutalmat kap a rendőrségtől! – Ááh, kösz. – Csak úgy kíváncsiságból, mire költi majd? – Azt hiszem, leteszem az autóvizsgát. Az anyósülésről megszólal a feleség: – Ááá, biztos úr, ne is figyeljen az uramra, kicsit félrebeszél, ha iszik. A süket anyós megszólal a hátsó ülésről: – Ez egy rendőr? Mondtam, hogy nem a lopott kocsival kellett volna jönni! Ekkor egy felettébb gyanús külsejű, turbános, szakadt férfi száll ki a csomagtartóból: – Na, akkor ez itten már a határ?

Mit fog szólni?

Két részeg beszélget a kocsmában: – Te! Mit fog szólni a feleséged, ha ilyen részegen mész haza? – Nekem nincs is feleségem! – Akkor meg miért mész haza ilyen későn?

Magas bírság

Egy zsebtolvaj a bíróságon az ítéletre vár. A bíró kihirdeti: – A vádlottat bűnösnek találtam többrendbeli lopás elkövetésében. A bírság 45 ezer dinár. Erre feláll a vádlott ügyvédje: – Tisztelt bíró úr, védencemnek most csak mindössze 20 ezer dinárja van, de ha adnak neki tíz percet kint a tömegben, hamarosan előteremti a többit is.

SKANDINÁV REJTVÉNY

Nyerjen a sakkrovattal!

Küldje be a lenti feladvány megoldását a következő postacímre: Magyar Szó szerkesztősége (Sportvilág, Sakkrovat) 24400 Zenta, Posta u. 14., vagy a világhálós címre: tiszavirag@magyarszo.com A helyes megfejtést beküldők között minden héten egyhavi Magyar Szó-előfizetést sorsolunk ki. A nyertes az előfizetés helyett választhat egy sakkkönyvet a rovatunk támogatójának kínálatából. A nyertes nevét a hétfői Sportvilág sakkrovatában találhatja meg.

1882. feladvány Csengeri József Eredeti

Világos: Kd2, Bc6, Hd3, He5, gy: e4 /5/ Sötét: Kd4, gy: d5 /2/ Matt két lépésben. Az 1880. feladvány megoldása: 1. Ve5!

Beküldési határidő kedd dél. Megfejtéseiket küldhetik a filko@magyarszo.com e-mail címre is. Múlt heti skandináv rejtvényünk megfejtése: Mivel közös a bankkártyánk, én is szeretném látni az árakat. Könyvjutalmat kap: Gyuránki Teodóra, Uglješa Terzin u. 92., 23300 Nagykikinda


2012. október 20., 21., szombat–vasárnap

45


46 PANORÁMA

2012. október 20., 21., szombat–vasárnap

panorama@magyarszo.com

VISSZAPÖRGETÉS

TOLLFORGATÓINK FAKANÁLLAL

A d’Orban família

A hüvelyes növények tiszteletére

Szerencsés Anna

„Az egykori kormányzó 1894-ben, kilencvenkét évesen távozott az élők sorából, szívében végig ápolva a lányka emlékét. Sarolta – a leveleken kívül – egy tőle kapott gránit karperecet és egy kis aranyelefántot őrzött haláláig, 1924-ig. Tragikus körülmények közt hunyt el: kikocsizott a madarasi kúria kertjébe, s a megriadt lovak, felborították a kocsit, a sérüléseket nem élte túl. A magyar történelem szövevényes és tragikus fejezete, hogy Zeyk Sarolta fia, a rendkívüli tehetségű Orbán Károly az erdélyi 1956-os forradalom mártírja lett. 1958-ban hosszas kínázások után végezték ki” – írta nemrég, alig néhány hete Kovács Emőke, a kiváló történész, a siófoki BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház igazgatója, akinek írására (Kossuth és Napsugár, Magyar Hírlap, 2012. szeptember 26.) több ok miatt is felfigyeltem. S részben talán azért is fontos lehet most ez számunkra, mert a szerző a Facebook internetes közösségi portálon is megosztotta kis jegyzetének linkjét, amire pedig Londonból reagált egy hozzászólásában Sárközi Mátyás,: „Az imént olvastam interneten érdekes cikkét Kossuth szerelméről, aminek a történetét már ismertem, mégis tartalmazott számomra speciális meglepetést. Londonban jó barátom volt az Erdélyben kivégzett Orbán fia, egy rendkívül rokonszenves törvényszéki pszichiáter, aki azután az unokáihoz Kanadába költözött. A nevét d’Orbannak írja. Édesanyja ír-angol volt, gazdag lány a Guinness családból, a felesége pedig kínai. Soha nem említette, hogy az ő nagyanyja volt, aki ifjan olyannyira tetszett az agg Kossuthnak. Természetesen, mindig magyarul beszélgettünk egymás közt.” Zeyk Sarolta, az agg Kossuth Lajos utolsó szerelmének leszármazottai tehát ma is élnek, még ha a távoli Kanadába vezérelte őket is a sors. Mint már elmondtuk, az akkor még hajadon, tizenkilenc esztendős fiatal erdélyi nemesleány 1884ben ismerkedett meg Torinóban az agg Kormányzóval, a turini remetével, a magyarok Mózesével, aki szinte azonnal beleszeretett a nálánál egy emberöltővel fiatalabb gyermekbe. Leveleiben, amelyeket Kossuth – ígéretéhez és megegyezésükhöz híven – elégetett, későbbi házasságáról és gyermekeinek születéséről is beszámolt idős levelezőtársának, a távolból, a szinte elérhetetlen messzeségből is gondját viselő, és érte őszintén rajongó „atyai barátjának”. „A sors iróniája és érdekessége is egyben, hogy első gyermekük, Margit Elíz keresztapja – úgy, hogy a kislánnyal sosem találkozott – a turini remete lett” – jegyzi Kovács Emőke. És a sors iróniájának tekinthetjük azt is, hogy – mint két héttel ezelőtt már jeleztem is – habár Zeyk Sarolta megcsalta, vagyis átverte Kossuth Lajost azzal, hogy a hozzá címzett leveleit, ahelyett, hogy elégetette volna, 1918-ban közreadta az Esztendő című irodalmi folyóiratban, majd pedig egy évvel később, 1919-ben kötetbe szerkesztve is megjelentek, ezek az őszinte, nyílt s mégis egyszerű vallomások. Isten nem bottal ver – szokták mondani. Nem hiszem azonban, hogy a fiatalasszony nem tervezte volna el előre, nem gondolta volna végig alaposan a tervét, ahogyan azt sem, hogy nem szándékosan hazudott Kossuthnak, amikor arról győzögette az aggastyánt, hogy írjon neki nyugodtan, mélyen és őszintén, minden sorát meg fogja semmisíteni, a kíváncsi utókor egy betű nem sok, annyit sem fog belőlük megismerni. Aztán manapság mégis ismerjük ezeknek a leveleknek a felettébb

SZABÓ Anikó

izgalmas tartalmát… Ha tehát az idős kormányzót át is verte, velünk mégiscsak jót tett a füllentős kis lányka. Hiszen valódi kultúrtörténeti csemege, különlegesség mindaz, amit ebben a kötetben olvashatunk. Kossuth Lajos megbízható és következetes ember volt – egy hozzá fogható történelmi nagyságtól ez a minimum, amit elvárhatunk –, elégette azokat a leveleket, amelyeket Zeyk Saroltra írt neki, tehát ezekből jószerivel semmit sem ismerünk, legfeljebb annyit, amennyi az aggastyán válaszaiból kikövetkeztethető. A sors iróniája azonban – s mintegy a bosszúja is egyben –, hogy a hetven évvel a levelezésük felét, egyoldalú kivonatát tartalmazó kiadvány megjelenése után, immár a magyarországi rendszerváltás hajnalán, 1989-ben, hosszas lappangás után a fiatalasszony naplói is előkerültek, és immár Kossuth Lajos leveleivel egy kötetben, nyomtatásban is megjelentek. Azt nem tudhatom, hogy Zeyk Saroltának mi volt a célja a feljegyzéseivel, amelyeket jószerivel csak a kiadó munkatársai, a kötet szerkesztői neveztek el naplóknak – de hagyományos értelemben véve lényegében semmi közük sincs ehhez a műfajhoz. Én sokkal inkább hajlok arra, hogy kislányos útijegyzeteknek, visszaemlékezéseknek mondjam ezeket a sorokat. Az ifjú Sarolta – nyilvánvalóan utólag készült – feljegyzései ezek arról a több évig tartó európai körutazásról, amelynek során rokonaival Torinóba is megérkezett, és megismerkedett Kossuth Lajossal. S ezért is mondom, hogy Isten nem bottal ver, a „történelmi igazságtétel” azzal érte utol az ötvenhatos erdélyi forradalom mártírjának, Orbán Károlynak az édesanyját, hogy az ő naplói is a nyilvánosság elé kerültek. Az, hogy Zeyk Sarolta és Orbán Károly leszármazottai máig is élnek valahol a tengerentúlon, engem is meglepett – Sárközi Mátyás hozzászólását, reakcióját, kis kiegészítését ehhez a témához tehát ezúton is köszönöm! –, s habár idegen nyelvi közegben a család vezetékneve érdekesen módosult is időközben, a lényegen mindez semmit sem változtat. n SZABÓ PALÓCZ Attila

A sakk-világbajnokság új arculata A világ egyik leghíresebb ügynöksége, a New York-i Pentagram öltözteti új ruhába a sakk-világbajnokságot és rendező World Chesst, miután a jogokat tavaly megvásárló amerikai üzletember, Andrew Paulson úgy látja: a rendezvényre igencsak ráfér a megújulás. Az új logó ezt a dinamizmust tükrözi: egyfajta op-art műalkotásként kilép a sakktábla két dimenziójából. A World Chess Championship rendezvényei a hetvenes években élték fénykorukat, amikor világszerte milliók izgulták végig Bobby Fischer és Borizs Szpasszkij összecsapásait. Paulson, akit nemcsak az Egyesült Államokban, de Oroszországban is sikeres befektetőként tartanak számon, 2012-ben alapított cégével tizenegy évre nyerte el a világbajnokságok rendezési jogát, és szeretné újra régi fényében látni a rendezvényt. A tervek szerint a fokozott televíziós és interaktív tartalmakhoz készült az új arculat.

A logó, amely a Pentagramnál dolgozó John Rushworth munkája, a háromdimenziós tér illúzióját keltő fekete-fehér ábra, voltaképpen egy térbe fordított sakktábla. A kampányt a Pentagram, amely Paulson cégének a World Chess nevet javasolta, a „The Best Mind Wins” jelmondat köré építette fel. Az egyes összecsapásoknak, amelyeknek különböző világvárosok adnak helyszínt, önálló arculat készül, egy-egy sikeres és közismert grafikus munkájaként. Ezek közül elsőként a World Chess London Grand Prix kampánya mutatkozott be, ehhez Rushworth tervezte a két, szembeforduló huszárbábut ábrázoló plakátot. A játék helyszínét ugyancsak újragondolták, a cél az volt, hogy hangulatában inkább egy dolgozószobára, semmint egy rendezvényhelyszínre emlékeztessen. A dupla sakkasztalokat ugyancsak a Pentagram munkatársa, Daniel Weil tervezte. (hg.hu)

A címben jegyzett elvezést adták rendezvényüknek a világélelmezési nap, október16-a tiszteletére a héten, Topolyán szervezett, az egészséges és sokszínű táplálkozást népszerűsítő, kóstolással egybekötött ételkiállítás megálmodói és kivitelezői: a Csáki Lajos Általános Iskolában működő Avena csoport és a Mezőgazdasági Iskola sütő és élelmiszeripari-technikusi szakon tanulmányokat folytató középiskolásokból, szaktanáraikból álló lelkes csapata. ötödik éve emlékeznek meg közösen e jeles napról. Az egészséges, változatos táplálkozás elkötelezett követője és hirdetője Lovra Szabolcski Irén élelmiszeripari mérnök, a mezőgazdasági középiskola tanára is, aki invitált: szemezgessek, kóstolgassak kedvemre csoportja terített asztalain ízlésesen felszolgált, nem hagyományos receptek szerint készített, szemet gyönyörködtető, magas energia-, fehérje-, szénhidrát- és rosttartalomban gazdag száraz hüvelyesekből: többek között borsóból, lencséből, szójából, babból készült ételkülönlegességeiből. A tanárnő jóvoltából a finom falatok mellett néhány recepttel is gazdagodtam, közülük kettőt magam is kipróbáltam. Családom körében nagy volt a sikere a már nevében sem mindennapi Csokoládés babtortának. Elkészítése a következő: 40 dekagramm beáztatott fehér (lehet tarka babot is) puhára főzünk, és finomra passzírozzunk. Én a botmixert és a krumplitörőt is kézbe vettem a passzírozás során a nagyobb siker érdekében. A folytatásban 8 tojás sárgáját 30 dekagramm cukorral és 1 csomag vaniliacukorral habosra keverjük, majd a masszához 10 dekagramm reszelt csokoládét, 1 citrom reszelt héját és levét, 1 csomag sütőport és az átpasszírozott babot adjuk hozzá. Legvégül 8 tojás keményre

vert habját könnyedén a tésztához keverjük. A tortaformát kivajazzuk, lisztezzük, és közepes hőmérsékleten, száznyolcvan fokon sütjük. A sülés folyamata huzamosabb ideig tart, talán egy órát is igényel. Szúrópróbával ellenőrizni kell, megsült-e tortánk, esetleg le is takarhatjuk annak tetejét sülés közben sütőpapírral, hogy ne égjen meg. Miután a torta megsült, kettévágjuk, lekvárral töltjük, majd csokoládémázzal vonjuk be. Én a fenti tanácsokat követve készítettem el, de a tanárnő jelezte: ha megfelezzük a sütésre szánt masszát, kisebb tortaformában is elkészíthető az adag. Arra is felhívta a figyelmet, a csokoládés babtortát akár lisztérzékenyek is fogyaszthatják! A másik kóstolt, kipróbált finomságot a sós ízek kedvelőinek ajánlom figyelmébe. A Babos pogácsa hozzávalói a következők: 50 dekagramm liszt, 20 dekagramm bab, 25 dekagramm margarin, 2,5 dekagramm élesztő, 1 tojás, 2 deciliter tejföl, só, bors. 1 tojássárgája szükséges a kiszaggatott pogácsák lekenéséhez, szórásukhoz szezámmag javasolt. Így készül: a beáztatott babot megfőzzük, krumplitörővel áttörjük. Elkeverjük a margarinnal, a tejföllel, élesztővel és egy marék liszttel. Fél óráig pihentetjük. Ezután sózzuk, borsozzuk a masszát, hozzáadjuk a tojást, a lisztet és ruganyos tésztát gyúrunk belőle. Fél órán keresztül ismét állni hagyjuk. Ezt követően körülbelül egy ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, öt centiméter átmérőjű szaggatóval pogácsaformákat szúrogatunk ki. Tetejüket bevagdossuk, megkenjük tojássárgájával, szezámmaggal megszórjuk. Kétszáz fokon, tizenöt perc alatt készre sülnek a pogácsák. A száraz hüvelyesek közül a sárgaborsó, a lencse és szárazbab a legkedveltebb zöldségféle. Ezek különösen a vegetáriánusok számára jelentenek fontos táplálékot, hiszen fehérje összetételük igen hasonló az állati eredetű komplett fehérjékéhez. Kiváló húspótló ételek is készülhetnek belőlük. A szárazbab és a lencse magas A- és B1-vitamin, valamint szeléntartalma miatt fontos táplálék. Érdemes legalább hetente egyszer fogyasztani ezeket valamilyen formában, a diétázóknak azonban számolniuk kell magas energia- és szénhidráttartalmukkal. A hús előtt a hüvelyesek jelentik számunkra a legfontosabb fehérjeforrást. Ezekből nem csak levest és főzeléket vagy az általunk is népszerűsített édes és sós sült finomságokat készíthetjük el konyhánkban, hanem megfőzve, fűszerezve és összeturmixolva finom – kenyérre kenhető – pástétomot is készíthetünk belőlük. Ezek jó alternatívának bizonyulnak a felvágottak mellett vagy helyett.

Idézünk

iben hisz Az ember azt választja, am eivel. ny és szembenéz a következmé Brent Weeks


2012. október 20., 21., szombat–vasárnap Október 20., szombat

melő vállalkozásáról szól. A Labdarúgó Akadémia munkájáról a szakemberek nyilatkoznak. A szórakoztató műsorban az Aranyeső zenekar magyar nótákat ad elő. Műsorszerkesztő: Brücker István.

n VRT 1.

8.05 9.50 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 15.00 15.10 17.00 17.30 18.00 19.30 20.05 22.00 22.35 0.10 1.00

Gyermekműsor Rajzfilm Gyere velem óvodába! Gyermekműsor A remény útjai Agromozaik Hírek Gyermekműsor Egészségügyi műsor Szórakoztató műsor Hírek hallássérülteknek Riportműsor Híradó Politbüró, politikai műsor Poirot, ang. sor. Híradó Wallander, ang. sor. Vajdasági híradó 1:1, dán filmdráma Poirot, ang. sor. Wallander, sor.

n VRT 2.

6.15 9.00 10.00 11.30 12.30 12.40

TV-hagyaték Konyhácska, magyar Jó estét, Vajdaság!, szlovák TV-hagyaték Hírek, magyar Urbán Dzsungel, magyar nyelvű műsor Zenés műsor Életrajzok: Val Kilmer Kvíz Gyere velem óvodába! Gyermekműsor Dokumentumműsor Híradó, horvát Híradó, szlovák Híradó, ruszin Híradó, román Híradó, roma Híradó, magyar Sporthírek, magyar Konyhácska, magyar Jó estét, Vajdaság!, magyar

13.05 14.15 15.00 16.05 16.30 17.00 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 A műsor teljes egészében

Tóthfaluban készült. A település múltjának és jelenének ismertetése után a hagyományápolók, valamint a kézimunkacsoport tagjai tevékenységükről meg terveikről számolnak be. A virágtermesztő meg a bioter-

Október 21., vasárnap

n VRT 1.

7.00 8.30 9.00 9.45 10.30 11.00 12.10 12.35 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00

17.00 17.20 18.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 22.50 0.55 1.45 2.35

Vallási műsor Mindent az állatokról Gyermekműsor Kvíz Iskolatévé Tudás – hatalom Zöld óra A világ közepe Életet az éveknek Tabloid Hírek hallássérülteknek Horgászműsor Glamour toujour, szórakoztató műsor Híradó, szerb Politikai műsor Poirot, ang. sor. Híradó Dokumentumsorozat Sorozat Vajdasági híradó Sportkrónika Monsieur N., fr.–ang. filmdráma Zenés műsor Poirot, ang. sor. Játékfilm

n VRT 2.

6.30 Konyhácska, magyar 8.00 Agromozaik, mezőgazdasági műsor 9.00 Játékfilm 10.30 Szlovák nyelvű műsor 11.00 Duhovka, szlovák nyelvű műsor 11.30 Szlovák nyelvű műsor 12.00 TV-magazin, román nyelvű műsor 13.00 Barázda, magyar nyelvű mezőgazdasági műsor 13.30 Gyöngyösbokréta, Magyarkanizsa 2012, 4. rész Fellépnek: a bácskossuthfal-

14.30 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00

vi Vadvirág, a szabadkai Jártatós, a horgosi Gubanc néptáncegyüttesek és a temerini Szirmai Károly Művelődési Egyesület néptánccsoportja.

Dokumentumfilm Roma nyelvű műsor Horvát nyelvű műsor Ukrán körkép Bunyevác nyelvű műsor Macedón nyelvű műsor Magyar nyelvű műsor Híradó, magyar Sporthírek, magyar Barázda, ism. TV-magazin, ruszin Teleklub, román nyelvű családi magazin 22.30 TV-sport, magyar 23.00 1:1, dán filmdráma

21.00 Jelen-lét, magyar nyelvű művelődési magazin 21.30 Urbán Dzsungel, magyar nyelvű műsor 22.00 VIVE 2012, 3. rész 22.30 Zenés műsor

n SZRT 1.

6.05 9.05 11.05 12.40 14.05 14.55 15.50 16.50 18.30 19.00 19.30 20.05 21.10 23.25

Reggeli műsor Tarkabarka Disney-rajzfilm Gasztronomád Mira Adanja Polak és önök TV-arcok Sorozat Titkok könyvtára 2 – A visszatérés Salamon kincséhez, am. kalandfilm A kör négyszögesítése Kirakójáték Híradó, 2. Sorozat 007 – Szigorúan bizalmas, ang. akciófilm Katonák voltunk, am.–német akciófilm

n SZRT 2.

8.50 10.30 11.00 12.10 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.30 17.55

19.05 19.20 20.15 21.30 22.25 23.15 0.10

Orosz mesék Vet klinika Profil és profit Az egészség világa Az én szép Szerbiám Zenés műsor Mint a szappanbuborék Zenés műsor Forró gumik Sportműsor Vízilabda-mérkőzés: Partizan–Oradea Sportműsor Zenés műsor Elveszett világok, tudományos sor. A sport világa Balkán-háborúk, dokumentumsorozat Zenés műsor Forró gumik

n SZRT 1.

6.05 9.05 11.05 12.35 13.30 14.10 15.15 16.00 17.30 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00

Reggeli műsor Tarkabarka Disney-rajzfilm 7 RTS-nap Balkán utcán Szórakoztató műsor SAT Sorozat Zenés műsor Csak természetesen Kirakójáték Híradó, 2. Sorozat Anyád lehetnék, am. romantikus vígjáték 22.50 Titanic, sor. 23.35 Híradó

n SZRT 2.

9.00 10.00 10.30 12.00 13.00 14.00 14.30 15.55

18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.10 22.55 23.55

Gyermekműsor Iskolatévé Házi kedvencem Tudás – hatalom Dokumentumműsor e-TV Műsor a szórványnak Kézilabda-mérkőzés: Hamburg–Partizan 57. Nemzetközi Belgrádi Könyvvásár Szerb sportlegendák Bajnokok Ligája Magazin Vasárnap este TV-színház Jelen Top 10 Iskolatévé Kézilabda, ism.

n B92

7.50 9.50 11.35 13.10 16.00 16.35 17.00 18.00 18.30 19.00 21.00 23.35 23.55

Mezőgazdasági műsor A nemzet pulzusa Jó barátok, sor. Amerikai pite: A szerelem Bibliája, am. vígjáték Hírek Sportműsor Karcsú és jóllakott Tenyérben a világ Hírek Megint 48 óra, am. akcióvígjáték A hét benyomása Sportműsor Agora, sp.–máltai történelmi dráma

n PANNON TV

7.00 Isten kezében 7.30 Egyházi hangverseny 8.00 Nincs asztalom, sem székem... – Csikósélet a Hortobágyon 9.00 Rádiós Hírek 9.05 Minoritates Mundi – Kalifornia, 2/2. rész

tv@magyarszo.com

n B92

7.45 8.10 9.40 11.35 14.10 16.00 16.35 17.00 18.30 19.15 22.15 0.40

Rajzfilm Mezőgazdasági műsor Rajzfilm Jó barátok, sor. Megint 48 óra, am. akcióvígjáték Hírek Sportműsor Vízilabda-mérkőzés: C. zvezda–Montpellier Hírek Trója, am.–máltai–ang. történelmi kalandfilm Johnny English, ang. vígjáték Sportműsor

n PANNON TV

7.00 Heuréka 7.30 Novum, 16/16. rész, tudományos magazin 8.05 Daruvonulás a Hortobágyon, ismeretterjesztő film 9.00 Rádiós Hírek 9.05 Minoritates Mundi – Kalifornia, 2/1. rész 9.40 A bácsi vár, ismeret. film 10.00 Két férfi egy fazék 10.30 Természetvédelem határok nélkül – európai madármegfigyelési nap 11.05 Kecskeméti Arcok – Szoboszlay Péter filmrendező 11.35 Magyar Történelmi Arcképcsarnok – IV. Kun László 12.00 Rádiós Híradó 12.20 Fölszállott a páva – A Duna Televízió népzenei és néptáncvetélkedője, 2. rész 13.20 Gyivánovity Róbert koncertje 13.55 Mester és tanítványok – Zsigmond Vilmos 14.20 4N az asztal körül ism. 15.25 Honfoglalók hagyatéka – Amit újra átélhetünk 16.00 Rádiós Híradó 16.30 Két férfi egy fazék – Pizza 17.00 Egy ember Sodrásban – Bérczes László, ism. 17.30 Híradó 18.00 Természetvédelem határok nélkül – Európai madármegfigyelési nap, A szabadkai Politechnikai Iskolában a Pannon RTV vándorkiállítása 9.35 Magyarkanizsa – A csönd városa 10.00 A dzsungel könyve – Gyerekelőadás 11.15 Pannon Gazda – Megkezdődött a területalapú támogatások kifizetése 11.40 Magyar Történelmi Arcképcsarnok – III. András 12.00 Rádiós Híradó 12.25 II. Dankó Pista Fesztivál 13.15 Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozója, 2011 – Molnár Ferenc: Liliom 15.00 A Fővadász – Portréfilm Zilai Jánosról, a gemenci fővadászról 16.00 Rádiós Híradó 16.30 Mester és tanítványok – Zsigmond Vilmos 17.00 A szatmári szilvapálinka története 17.30 Híradó 18.00 Benyovszky Móric és a malgasok földje, 6/5. rész – Indulás északra 18.30 A beremendi rög – volt egyszer egy hegy... 19.00 Kecskeméti Arcok – Hegedűs Zoltán, népzenész 19.30 Hírek 19.40 Magyar Történelmi Arcképcsarnok – Bocskai István 20.00 Híradó 20.30 Így készült a Tapasztalt asszony, werkfilm 21.00 Sobri, 6/6. rész, betyárfilm 22.00 Híradó 22.30 Rézbánya Borban – Dokumentumfilm Radnóti Miklósról 23.30 Élő népzene

n MOZAIK TV

7.30 Híradó, ism. 10.00 Rövid hírösszefoglaló 18.30 Híradó

n M1

6.30 9.00 9.40 10.05 10.15 10.45 10.50 11.15 11.30

12.01 12.05 12.35 13.05 13.35 14.05 15.55

Család-barát Hétvége Katolikus krónika Megkeresni az embert Kérdések a Bibliában Evangélikus magazin Református ifjúsági műsor Mai hitvallások Balatonfelvidéki református templomok Raoul Wallenberg 100 éve született Hírek Múlt-kor Angi jelenti Világ+Kép Telesport – Sport 7 Háry János, magyar zenés film Magyar világkarrierek

18.35 Kosztolányi nyomában – Kosztolányi Dezső hagyatéka 19.00 Életem Afrika, 17/17. rész 19.30 Hírek 19.35 Magyar Történelmi Arcképcsarnok – Báthory Zsigmond 20.00 Híradó 20.30 Álarc, az igazi arc – Portréfilm Léphaft Pál karikaturistáról 21.00 SlágerMix Attilával 22.00 Híradó 22.30 Lajkó Félix és Brasnyó Antal koncertje 23.30 Talpalatnyi zöld

n MOZAIK TV

A Mozaik TV értesíti a kedves nézőket, hogy a Függetlenség Mozaik TV Szakszervezete szeptember 3-án 12 órától sztrájkba lépett. A továbbiakban a hírműsoraikat a megszokott időben sugározzák: 18.30 Híradó, 7.30 Híradó ismétlése, 10 órától a rövid hírösszefoglalót láthatják.

n M1

6.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.25 12.01 12.05 12.35 13.05 13.35 13.55 16.00 16.40 17.30 18.30 19.30 20.15

Család-barát hétvége Kerékpártúra Vízitúra Noé barátai Aranymetszés KorTárs Hírek Történetek a nagyvilágból Zöld tea Tetőtől talpig Úti célok Telesport – OTP Bank Liga „Az eltévedt lovas” Doc Martin, ang. sor. Gasztroangyal Szerencseszombat Híradó, sport, időjárás Mikonosz királyai, ausztrál– görög vígjáték 22.00 Gyerekek vagy egyebek, fr. vígjáték 23.35 MüpArt 0.40 Wallander, sor.

n TV2

6.25 TV2-matiné 10.00 EZO TV Telesport, élő A Lényeg Híradó, sport, időjárás Magyarország, szeretlek! Egyszer volt, hol nem volt, am. sor. 22.15 Próbatétel, kanadai–angol thriller 23.50 MüpArt classic – Wagner-est a Művészetek Palotájában 16.25 18.50 19.30 20.15 21.30

n TV2

6.45 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 14.20 15.20 16.20 18.30 19.00 20.05 21.40 22.50 23.50 0.50

TV2 Matiné EZO TV EgészségMánia Kalandjárat Borkultusz Stahl konyhája Én is szép vagyok Több mint TestŐr A kiválasztott, am. sor. Monk – Flúgos nyomozó, am. sor. Bűbájos boszorkák, sor. Valami Amerika 2, magyar vígjáték Tények Napló Nagyon vadon, am. animációs film Frizbi Hajdú Péterrel Szellemekkel suttogó, sor. Összeesküvés, am. sor. EZO TV

n RTL Klub

7.00 10.05 11.35 12.05 13.05 14.05 15.15

16.20 18.30 19.00 20.00 21.50 1.00

Kölyökklub Trendmánia Törzsutas Tuti gimi, sor. A pletykafészek, am. sor. 112 – Életmentők, sor. Tru Calling – Az őrangyal, am. sor. Rabló-pandúr, olasz akcióvígjáték Híradó Cobra 11, német akciófilm Jégkorszak 2 – Az olvadás, am. animációs film Kémek a Sasfészekben, angol–am. kalandfilm Portré

n VIASAT 3

7.45 Szex és Newy York light, sor. 8.40 EgészségŐr 9.10 Szex és New York light, sor. 10.10 Utazóna 10.40 Trendközelben 11.10 A nagy házalakítás 13.00 Szerelemben, háborúban, am. romantikus dráma 15.20 Ace Ventura – Állati nyomozó, am. vígjáték 17.10 Ace Ventura 2 – Hív a természet, am. vígjáték

10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.00 19.35 21.50 0.00

Babavilág 9 hónap Tűsarok Tequila és Bonetti legújabb kalandjai, ol. sor. Duval és Moretti, fr. sor. Autóguru Sheena, a dzsungel királynője, am. sor. Bűbájos boszorkák, sor. Psych – Dilis detektívek, sor. Irigy Hónaljmirigy Show Tények Aktív Extra Valami Amerika 2, magyar vígjáték S. W. A. T. – Különleges kommandó, am. akcióthriller 8mm 2, am. krimi

n RTL Klub

7.00 10.05 10.30 11.25 11.55 12.30 13.00 14.10 16.05 18.30 19.00 19.30 22.25 0.30

Kölyökklub Lego Ninjago Astro Show XXI. század – a legendák velünk élnek Házon kívül Autómánia Steven Seagal – Az igazságosztó, ams. sor. Két tojás száz bajt csinál, am. családi vígjáték Góóól!, kalandfilm RTL Klub Híradó Fókusz Plusz X-Faktor – Döntő, élő Rés a pajzson, akciófilm Döglött akták, am. sor.

n VIASAT 3

7.10 A romantika hullámhosszán – Zavaros vizeken, német romant. dráma 9.00 A romantika hullámhosszán – Szerelem a horizonton, német film 10.50 Szex és New York light, sor. 12.25 Szívek szállodája, am. sor. 14.15 Sabrina, romantikus vígjáték 16.40 Szerelemben, háborúban, am. romant. dráma 19.00 Férjhez mész, mert azt mondtam, am. romant. vígjáték 21.00 Péntek esti fények, am. filmdráma 23.30 Kiképzés, akcióthriller 18.55 Fátylat rá! 20.05 CSI: A helyszínelők, am. sor. 20.55 A célszemély, am. sor. 21.50 Szerepcsere, am. vígjáték 0.20 Jackie nővér, am. sor. 0.55 Kés/alatt, am. sor. 1.55 Las Vegas, am. sor.

n M2

6.45 Kajak-kalandok 7.05 Enid Blyton kalandfilmsorozata, ang. sor. 8.00 WTTC Túraautó-világbajnokság 10.35 Kukori és Kotkoda 10.45 Noé bárkája 11.15 Gyerekjáték a számítógép 11.20 Hónapsoroló 12.01 Katolikus krónika 12.40 Megkeresni az embert 13.05 Kérdések a Bibliában 13.20 Evangélikus magazin 13.45 Református ifjúsági műsor

n M2

6.35 6.55 9.00 9.30 12.15 12.45 13.40 14.30 14.55 15.30 15.55 16.10 16.55 17.25 19.05 20.00 20.35 21.25 23.30

Kaja-kalandok, sor. A Nyereg Klub, sor. Veszélyeztetett állatok Üveghegy Nyílik a rózsa Századfordító magyarok Vendéglátás, magyar tévéfilm Unokáink is látni fogják Szerelmes földrajz Zöld tea Séf Ízörzők A templomos lovagok kincse, sor. Mese Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába, sor. Híradó, sport, időjárás Rocca parancsnok, sor. Lángoló Mississippi, am. filmdráma Telesport – OTP Bank Liga

RTV 47

n DUNA

6.45 7.40 8.30 9.00 9.30

10.30 11.05 12.15 12.50 14.45 15.10 15.40 16.40 18.00 18.35 19.30 20.30 21.40 22.50 0.45

Századfordító magyarok És még egymillió lépés Élő egyház Isten kezében Káprázat és csoda a fővárosi Nagycirkuszban Székely kapu Daktari, am. sor. Ízőrzők Kosztümök és újságok, am. romant. vígjáték Hagyaték A Pireneusok a levegőből Önök kérték! Emmy, magyar vígjáték Híradó, sport, időjárás Fölszállott a páva Hogy volt?! Ida regénye, magyar tévéfilm, 2. rész Törzsasztal MüpArt Koncertek az A38 hajón

Hétvégén Pannon RTV! Hétvégén a tévében: Természetvédelem határok nélkül: – Európai madármegfigyelési nap – A Törökkanizsa és Hódegyháza melletti halastavakhoz látogattunk. – A szabadkai Politechnikai Iskolában a Pannon RTV vándorkiállítása – Beszélgetés a fotós szak tanárával és diákjaival – A Csóka környéki szikes réteken sárgában pompázik a rendkívül ritka és védett vetővirág. Természetvédelem határok nélkül, szombaton 18 órakor, a Pannon TV műsorán! Zenés, könnyed, humoros, szórakoztató a Szabadkai Népszínház legújabb előadása, a Tapasztalt asszony, ugyanakkor nehéz női sorsokat bemutató monológok is elhangzanak benne. A történet a párkapcsolatokat veszi górcső alá. A nők és a férfiak bosszantó tulajdonságaira világít rá. Ha kíváncsiak a kulisszatitkokra, tartsanak velünk vasárnap este fél kilenctől. Hétvégén a rádióban: Buzás Zsuzsannával barangolhatnak szombaton délelőtt. Színes témákat, érdekességeket és friss híreket hallhatnak a 91,5 MHz-en. Beszélünk a szabadkai Népszínház Magyar Társulatának legújabb előadásáról, a Tapasztalt asszonyról is. 18 órától újra itt a kult.café! Brasnyó és Sánta Zoltán ezúttal New Yorkba kalauzolja el önöket a zene és a filmek világán keresztül. Vasárnap délelőtt az Agrárvilágban a családi agrárgazdaságok helyzetéről és jövőjéről, a gyümölcs- és szőlőtermésről, valamint a bor- és pálinkakészítésről lesz szó. Rólunk. Nekünk. Mindennap. Magyarul! 14.30 Ragul Wallenberg 100 éve született 15.00 Mariazell és Magyarország vallási kapcsolatai 15.20 A Templomos Lovagok kincse, sor. 15.50 Üveghegy 18.20 Mi micsoda 18.45 Rajzfilm 19.10 4 összeesküvő és 1 temetés, sor. 20.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.35 Doc Martin, angol sor. 21.25 Háry János, magyar zenés film 23.10 Telesport – OTP Bank Liga 0.55 Wallander, sor. 2.20 Próbatétel, kanadai–angol thriller

n DUNA TV

6.50 Kávéház, magy. sor. 7.40 Világ-nézet

8.35 9.05 9.30 10.00 10.30 11.00 11.25 12.02 12.15 12.50 14.00 14.30 15.00 15.30 16.30 18.35 19.05 20.00 20.50 21.45 0.00

Beavatás Hagyaték Akadálytalanul Lyukasóra Határtalanul magyar Önkéntesek Új nemzedék Híradó Ízőrzők Pepita kabát, magyar romantikus kalandfilm A Pireneusok a levegőből Szerelmes földrajz Hazajáró Hogy volt?! Dandin György, avagy a megcsúfolt férj, magyar játékfilm Heti Hírmondó Önök kérték! Rózsa Sándor, magyar sor. Klubszoba Csörgess meg!, színházi közvetítés Gyökerek, am. sor.

A tévé- és rádióállomások fenntartják a műsorváltoztatás jogát.

Szombat 7.15 Reménysugár – A történelmi egyházak vallási híradói 8.00 Európa hullámhosszán – A DKMT eurorégiós műsora, ism. 9.10 Piknik – A szórakoztató hétvégi magazin témája: a kíváncsiság 11.10–16.00 Ifjúsági sáv 11.10 Radio Hot Top – Nemzetközi slágerlista 12.10 Fiatalokról fiataloknak – Az ifjúsági műsor témája: Zenéket mixelünk, szépirodalmat olvasunk, sőt a sportra is marad időnk 14.00 Turmix – Zenés, beszélgetős műsor fiataloknak

Szombat 7.00, 15.00, 18.30 és 21.30 Híradó 12.05–13.00 Objektív – Populizmus Szerbiában (meg környékén) – Koszovó vagy EU? – A vízumkényszerrel való egyre komolyabb fenyegetés – Igazságos-e az igazságszolgáltatás? A szerkesztő Öreg Dezső. 15.35–16.30 Portré – Beszélgetés Zséli János nyugalmazott kútfúróval, aki akaratán kívül részese volt a II. világháborút lezáró jugoszláviai hadműveleteknek. A riporter Ternovácz István. 16.33–18.30 Sportszombat – Interjú Szekeres Istvánnal, a Világkupaezüstérmes pionír tekecsapatának edzőjével, valamint Jánosi Elvira ultramaraton-futóval.

Vasárnap 8.00 Térerő – A határon túli magyar stúdiók közös műsora Újvidéken készült 9.08 A zene szárnyán – Dukai István műsora 11.10 Faluműsor – A gyümölcstermesztés esélyei a 2012-es katasztrofális év utáns; Kevesebb szőlő termett, azért az idei bor is jó évjáratnak számít 15.06 Vasárnapi ajándék – irodalmi összeállítás – Arany János verseit Sinkovits Imre és Koncz Zsuzsa adja elő 15.15 Vándorbot – honismereti műsor – Silák Mária: Emlékeim – szép és szomorú Szabadkám

Vasárnap 7.00, 18.30 és 21.30 Híradó 8.03–9.00 Katolikus vallási műsor 11.00–12.00 és 13.00–14.00 Muzsikaszó-jókívánság 14.00–18.30 Sport, zene, derű – Aktuális hazai és külföldi sporthírek, érdekességek – Horgász-, vadász- és autóspercek – Idényvégi összefoglaló a szabadkai Spartacus atlétikaklub edzőjével – Beszélgetés a kanizsai birkózóklub elnökével Az Újvidéki Rádió az interneten is hallgatható: www.rtv.rs/hu


48 HÉTVÉGE

2012. október 20., 21., szombat–vasárnap

Reuters

KÖZÉLETI NAPILAP

AFP

Bicajparkoló a ghenti (Belgium) vasútállomás mellett

Reuters

Víz alatt a velencei Szent Márk tér

Nagyon sok mindent rá lehet fogni a szegénységre, arra, hogy nem becsülnek meg minket a munkahelyünkön, meg hogy kilátástalan a családunk élete. Joggal sétálnak az emberek gondterhelt arccal: nem könnyű immár több mint 20 éve elviselni azt, amiben élünk. Különösen úgy, ha az ember látja: gazdasági válság ide vagy oda, azért a világ fejlettebb felében mégis többnyire emberhez méltó életet élnek azok is, akik a két kezük munkájából élnek. De a nemtörődömséget, a durvaságot, meg a hanyagságot nem lehet igazolni semmilyen válsággal vagy szegénységgel. Nem csak a lelkiismeret nélkül eldobott papírra, naracsés banánhéjra gondolok, hanem az utcán hagyott kutyapiszokra is, és főként a viselkedésünkre. Csak elvétve kerültem olyan helyzetbe, hogy ha ki kellett a korzón vagy az átjárón egymás elől térnünk, elnézést kért volna tőlem valaki és mosolygott volna mellé. Ehelyett szó nélküli lökdösődéssel találkoztam. Rendkívül bosszant, ha gyalogosként a zebrán megindulok és az autósok erőszakosan elhajtanak előttem. Az erősebb jogán mehetnek át, mert ugye a szabály a kijelölt átjárón a gyalogost védi. Védi, de nem jogosítja fel arra, hogy közben telefonáljon, andalogjon, sőt szándékosan cukkolja az autósokat, hogy csak azért is várni fogsz. Feltételezem ez járhat az eszükben: nem sietek, mert nekem jogom van a zebrán átmenni. Ez utóbbiakat autósként élem meg nap mint nap. Nem tudom az okát, miért nehéz udvarisnak lenni, miért nehéz mosolyogni, ha a másik útjába kerülünk, miért nehéz úgy viselkedni, hogy az ne menjen másnak a kárára. Sokszor dühöngtem amiatt, hogy euró tízezreket költöttek arra, hogy az önkormányzatokban európai szintű legyen az ügyfélfogadás. Magyarán arra tanították az ott dolgozókat, hogyan kell kedvesnek lenni. Most ott tartok, hogy szerintem is tényleg tanítani kellene az illemtant, de az egész országnak, ha másként nem megy. n K-k

Kis autó nagy rakománnyal. A fotó Kairó óvárosában készült, ahol az ilyen dugók mindennaposak

Október 20., Vendel napja

Német eredetű név, a Wendelin név rövidülése. Jelentése: a vandálok népéhez tartozó. Ezen a napon: n 1554-ben Zólyom városban született Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. n 1883-ban Lugosi Béla magyar származású amerikai filmszínész n 1740-ben III. Károly magyar király halála után Mária Terézia lépett a trónra, megkezdődött az osztrák örökösödési háború.

Október 21., Orsolya napja

A név eredetére vonatkozóan több magyarázat létezik, egyik szerint latin eredetű név, az Ursula névből származik, jelentése: kis medve. Ezen a napon: n 1833-ban született Alfred Nobel svéd kémikus és gyáros, a dinamit feltalálója, a Nobelalapítvány létrehozója, n 1941-ben Budapesten született Jankovics Marcell filmrendező, művelődéstörténész. n 1878-ban Krúdy Gyula író, hírlapíró

A

Zacsekpetinek meg nekem új idolunk van: a hős Baumgartner Félix szupermen! Akit lélegzetvisszafojtva bámultunk, amint a sztratoszférába emelkedett szondájából kiugrott a nagy semmibe. Rögtön mi is kipróbáltuk a Petivel, csak mi nem a sztratoszférából, hanem a padlásajtóból ugrottunk le atata legénykori esernyőjével, de így is majdnem kificamodott a lábunk. – Hogy jutott eszetekbe ilyen butaság, hogy utánozzátok eme extrém sportolót?! – aggóda amama. – És mi lett volna, ha nem nyílik ki az az esernyő? – Ne izgulj, Tematild, nem lesz semmi bajuk – legyinte atata. – Nem is árt, ha kicsit megedződnek a gyerekek, felkészülnek az élet megpróbáltatásaira. Ki tudja, hová veti őket a sors az iskola után? – Legjobb lesz, ha mindjárt a Golija felé veszik az irányt – vélekede amama. – Miért pont e világvégén levő hegyvidékre, Tematild? – Azért, mert a Goliján lesz a szebb jövő. Hallottad Tegyula, mit mondott a Nikolics Tómó? Hogy tíz év múlva ott olyan életszínvonal lesz, mint Svájcban! Csak azt nem értettem, hogy miért kell bikacsökkel odahajtani az embereket, ha ott olyan jó lesz? – Matild! Nem ezt mondta az elnök, hanem éppen azt, hogy nem korbácscsal kell visszahajtani az embereket a falvakba, hanem majd önként mennek. És ha ezt nem tudja elérni, akkor le fog mondani. – Elegem van már a svájci életszínvonalat ígérgető politikusokból! – füstölge a Zacsek. – Aztán mindig az elefántcsontparti színvonalnál kötünk ki. És egyáltalán miféle távlat az nekem, hogy a Golija fel fog virágozni? Mikor fogok én virágozni? – Ne önzősködjön, Zacsek – inté őt atata. – Nincs abban semmi rossz, ha a falvak felvirágoztatására törekszik a kormány. Akkor majd magának is jobban fog menni. – Nem úgy néz ki, hogy a szebb jövő felé haladnánk, Gyula zomzéd! – kontráza a Zacsek. – Már meg se merem nézni a tévéhíradót, mert mindennap elhangzik egy cumtrucc kijelentés az uniósok számlájára. Hát így aztán nehéz elképzelni a szebb jövőt! Jaés a Lajcsika kérdezi apukáját, hogy mi a politika. – Figyelj ide, kisfiam. Én hozom haza a pénzt, tehát én vagyok a KAPITALIZMUS. Anyád ügyel a pénzre, tehát ő a KORMÁNY. A bébiszetterünk

a DOLGOZÓ OSZTÁLY, és mi mindannyian azért dolgozunk, hogy Te, a NÉP jól érezd magad. A pár hónapos kisöcséd pedig a közös JÖVŐNK. Lajcsika elraktározza a hallottakat, és elmegy aludni. Éjjel arra ébred, hogy az öccse telerottyantotta a pelenkáját és sír. Felkel, és szólni akar az anyjának, de az olyan mélyen alszik, hogy nem bírja felkelteni. Bemegy szólni a bébiszetternek, de vele éppen az apja hempereg. Másnap kérdezi az apja, hogy el tudja-e mondani a saját szavaival, hogy mi is az a politika. – A politika az, amikor a kapitalizmus kihasználja a dolgozó osztályt, és miközben a kormány alszik, a néppel senki sem törődik, a jövő pedig nyakig van a szarban! Ámde úgy látszik, a többségnek ez a jövő is jó, mert a legújabb ankét szerint már csak 47 százalék szeretne uniós polgár lenni, a többiek fütyülnek Brüszszelre, Beethovenre meg az Örömódájára. – Sose hittem volna, hogy a nem éppen a szorgalmukról híres góracok előbb teljesítik a csatlakozási feltételeket és megelőznek bennünket az integrációban – csóválá Zacsek a fejét. – Velük már tárgyalnak az uniósok, mi meg várhatunk jövő ilyenkorig. Még majd megérjük, hogy ők már keményen melóznak uniósokként, miközben mi még mindig truccolunk Brüsszellel. A podgoricai rádió már megkezdte a felkészítést az uniós időkre. Reggeli tornával ébreszti hallgatóit. – Lássunk neki a frissítő testedzésnek! Egy, kettő, egy, kettő! És most a másik szemünkkel: egy, kettő! A szerb fociifjoncok viszont sokkal szorgalmasabbak, mert még a meccs végét jelző sípszó után se kímélik magukat, de az ellenfelet sem! Mint a héten Kruševacon, ahol az angol utánpótlás válogatottól elszenvedett vereséget tartották igazságtalannak, ezért ököllel vettek elégtételt a vendégeken. – Szégyen, gyalázat, ami ott történt! – tiltakoza a Zacsek. – Sértegetni egy vendégjátékost a bőrszíne miatt, ez már nem megy Európában! Egy néger bölcs a fehér szomszédjához: – Fekete vagyok, amikor megszületek, amikor lesülök a napon, amikor megfázok és amikor meghalok. Te viszont rózsaszín vagy, amikor megszületsz, piros, amikor lesülsz a napon, zöld, ha megfázol, és fehér, amikor meghalsz. És még van képed engem nevezni színes bőrűnek? n PISTIKE, extrém tornász

Alapító: Magyar Nemzeti Tanács n Kiadja a Magyar Szó Lapkiadó Kft. n Igazgató: Ökrész Rozália n Főszerkesztő: Varjú Márta n Főszerkesztő-helyettes: Németh Zoltán n Deszk, Belföld: Vígi Zoltán, Bajtai Kornél n Rovatvezetők: Sándor Zoltán (Közélet, Vélemény), Vadócz Károly (Külföld), Máriás Endre (Kitekintő), Sáfrány Attila (Gazdaság), Mihályi Katalin (Művelődés), Tőke János (Sport), Erdősi Loc Valéria (Gyógykalauz), Szeli Miklós (Közelkép), Szerencsés Anna (Panoráma) n A regionális oldalak szerkesztői: Tómó Margaréta (Szabadka), T. Kovács János (Újvidék, Mozaik), Fodor István (Tiszavidék), Herceg Elizabetta (Topolya–Kishegyes) n A szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1. n Telefonok: központ (021) 457-244, titkárság (021) 456-066, (021) 557-232; Rovatok: belföld (024) 555-530, külföld (021) 456-693, kitekintő (024) 814-550, gazdaság (021) 457-097, művelődés (024) 555-530, sport (024) 814-550; Újvidéki szerkesztőség: (021) 456-624, fax: (021) 557-031; Szabadkai szerkesztőség: (024) 555-530, fax: (024) 553-851; Zentai szerkesztőség: (024) 814-550, fax: (024) 812-347; Topolyai szerkesztőség: (024) 711-336; Hirdetőosztály: Újvidék (021) 457-633, (021) 457-505, fax: (021) 456-832, Szabadka (024) 552-458 (tel/fax) n Folyószámla: Erste Bank, 340-15329-18 WWW.MAGYARSZO.COM n Kéziratokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. n Belföldi előfizetés egy hónapra: 1050 dinár, negyedévre 3090, fél évre 5810, egy évre 10 620 dinár n Külföldre (Európa országaiba postaköltWWW.MAGYARSZO.RS ISSN 0350-4182 séggel együtt) egy hónapra 45 euró, negyedévre 120 euró, fél évre 230 euró, egész évre 440 euró. n Terjeszti a Magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék. Tel/fax: (021) 557-304. Folyószámla: Intesa Bank 160-920019-57 WWW.MAGYARSZO.INFO E-mail: DESZK@MAGYARSZO.COM n Készül a Magyar Szó Lapkiadó Kft. nyomdájában, Újvidéken. COBISS.SR-ID 33966599

és esernyős szupermen Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője az BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ 1084 Budapest, Auróra u 11., tel.: 303-4738; fax: 303-4744 e-mail: marketing@observer.hu http://www.observer.hu

Magyar Szó, 2012. október 20., 41-48. oldal  
Magyar Szó, 2012. október 20., 41-48. oldal  

A vajdasági magyarság egyetlen közszolgálati napilapja.

Advertisement