Page 1

Nasza Czerwona Księga


Polska Czerwona Księga Zwierząt – to rejestr zagrożonych gatunków zwierząt na terenie Polski. Została stworzona na wzór międzynarodowej Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt Celem naszej pracy było przybliżenie uczniom naszej szkoły problemu związanego z zagrożonymi gatunkami zwierząt w naszym kraju. Chcieliśmy ukazać piękno i różnorodność organizmów, które nas otaczają oraz uświadomić wszystkich jak ważna jest ochrona przyrody. Gatunkowa ochrona zwierząt – to jedna z form ochrony przyrody przyjęta w ustawie o ochronie przyrody. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzone są następujące zakazy: zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych zwierząt, posiadania zwierząt martwych lub ich części, niszczenia siedlisk i ostoi, wybierania, posiadania oraz przechowywania jaj.


Odnowione fotografie Te stare fotografie odnowiliśmy. Dostały od nas nowe życie. Utworzone karty wykorzystaliśmy podczas prezentacji szkolnej. Przydadzą się one również na lekcjach przyrody. W ten sposób przekonaliśmy się osobiście na czym polega recykling. Warto wykorzystywać różne produkty ponownie. To się opłaca nam i środowisku.


ZIMORODEK

DZIERZBA SIKORA

DZIERZBA GĄSIOREK


MODLISZKA ZWYCZAJNA

PAŹ KRÓLOWEJ


JASZCZURKA ZWINKA TRASZ KI KARPA CKIE

JASZCZURKA ŻYWORODNA


KUMAK GÓRSKI

ROPUCHA SZARA


TNY O Ł B ŻŁÓW

ŻMIJA TA A W O K ZYGZA

A R D N A M A L SA A T S I M PLA


ŚWISTAK

BÓBR SUSŁY PEREŁKOWANE


NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY ŻUBRY

KRET


FOKA SZARA

ZAJĄC BIELAK

KOZICE


W imieniu zagrożonych zwierząt prosimy o rozsądne zachowanie w stosunku do przyrody ożywionej i nieożywionej. Zapamiętaj: Zachowanie różnorodności biologicznej ma podstawowe znaczenie dla ewolucji oraz trwałości układów podtrzymujących życie w biosferze. W celu ochrony bioróżnorodności konieczne jest: •przewidywanie •zapobieganie •zwalczanie przyczyn zmniejszania się lub zanikania różnych organizmów.

Dziękujemy za uwagę. Prezentację wykonały: Natalia i Lidzia

Czerwona księga  

zerwona księga zwierząt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you