Page 1

Rachunek nr 1/2013 Data wystawienia: 27.01.2013 r. Data sprzedaży: 27.01.2013 r. Miejsce wystawienia: Poznań

Sprzedawca

Nabywca

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres:

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

60-149

Kod pocztowy i poczta:

61-773

Nr konta: L. p.

4

Stary Rynek 100

Miejscowość

Bank:

3

Adres:

Poznań

NIP

2

Ul.Jugosłowiańska 52f/17

mLingua Sp. z o.o.

Miejscowość

e-mail:

1

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Magdalena Sałek

388-11-23-098

NIP

salekmagda@gmail.com

e-mail:

mBank

Bank:

767657687807627213

Nazwa towaru lub usługi Tłumaczenie pisemne FR -> PL Bulgarie.doc Tłumaczenie pisemne FR -> PL Laurie Vitalift 5 - reklama.doc Tłumaczenie pisemne FR -> PL Journée contre le trafic des êtres humains.doc Tłumaczenie pisemne FR -> PL Journal officiel.pdf

Jm.

Nr konta: Cena (zł)

778-14-35-103 mlingua@gmail.com mBank 870080977366353534

Ilość

Wartość (zł)

1125 znaków

45,03

1125 znaków

45,03

0.9

40,53

1125 znaków

45,03

1,72

77,45

1125 znaków

45,03

184,86

8324,25

12,29

553,42

5

Tłumaczenie pisemne FR -> PL Journal officiel115.pdf

1125 znaków

45,03

709,92

31967,70

6

Tłumaczenie pisemne FR -> PL Votre EuropeFR_002.pdf

1125 znaków

45,03

45,51

2049,32

7

Tłumaczenie pisemne FR -> PL traite euratomFR_002.pdf

1125 znaków

45,03

180,92

8146,83

8

Tłumaczenie pisemne FR -> PL Union de droitFR_002.pdf

1125 znaków

45,03

76,36

3438,50

9

Tłumaczenie pisemne FR -> PL OBWE_fr.ppt

1125 znaków

45,03

8,46

381,00

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

54 979,00 zł

Pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych przelew 30.01.2013r.

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

Uwagi: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

rachunek  

rozliczenie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you