Page 1

EL TURISME El turisme es el moviment migratori temporal, que desplaça els turistes d'un punt , a un altre. L'OMT ha acordat la definició oficial de turisme com "el desplaçament de persones fora del seu entorn habitual, per un període superior a 24 hores i inferior a un any per un motiu que no sigui el d'una activitat remunerada. Tant els turistes com els excursionistes són visitants, però en el primer cas es realitza una pernoctació, mentre que en el segon cas l'estada és inferior a un dia. Existeixen tres tipus d’imatges percebudes: • Imatge a priori: és la construcció mental que fa un individu abans de visitar un lloc sense que hi hagi hagut cap connexió física. Aquesta imatge influirà en la seva experiència turística i sovint serà decisiva per la selecció de la destinació. • Imatge in situ: consisteix en avaluar la imatge prèvia (a priori) respecte la lectura de la realitat. El nivell de correspondència entre ambdues imatges té implicacions en el nivell de satisfacció de l’experiència turística viscuda. • Imatge a posteriori: suposa una reinterpretació de l’experiència viscuda ja en el lloc d’origen, així que les vivències del viatge no finalitzen amb el retorn de la quotidianitat, sinó que a partir dels records i les fotografies es passa a un nou consum de l’experiència turística. Alguns autors remarquen la importància de les fotografies del viatge per a conservar l'experiència amb una major tangibilitat.

Altres modalitats de turisme • Turisme creatiu és aquell en què el turista realitza una activitat artística i creativa durant les seves vacances. • Ecoturisme és aquell en què l'activitat principal és assabentar-se de la natura a més de gaudir-ne. • Turisme resedencial és aquell en què el turista viu una part de l'any a la destinació escollida. • Turisme rural és anar a la ruralia, típicament en casa rural, alberg o càmping. • Turisme arqueologic és aquell en què l'activitat principal és visitar jaciments arqueològics. • Turisme cultural és anar a veure festes o manifestacions tradicionals, de la nostra cultura o d'una altra. • Turisme religió, per exemple viatjar a Mecca, o fer el camí de santiago. • Turisme esportiu és anar a fer un esport impossible o difícil de realitzar a casa, com és l'esqui o el ciclisme. • Turisme de sol i platja és el més establert i tracta d'anar a un lloc càlid i costaner (si bé se sol conjugar amb un altre tipus d'activitat). • Turisme de bellesa és anar a un balneari o paregut. • Turisme de compres és anar a realitzar compres fora, típicament a les grans ciutats i aprofitant preus més baixos. • Turisme sexual és la pràctica de viatjar a un lloc on el sexe és molt disponible. • Turisme familiar és fer activitats amenes per a tota la família, com anar a un parc temàtic. • Turisme romantic o en parella és aquell que gira al voltant d'experiències romàntiques i potser es realitza per un aniversari o com a lluna de mel. • Turisme de solters és aquell en què el turista viatja sol, busque o no una parella durant el viatge. • Turisme de l'espai és un turisme novíssim que tracta de viatjar a l'espai, la lluna o a planet

turisme a balears  
turisme a balears  

va de el turisme a balears i tipus de turismes