Page 1

План-конспект для учнів 7 класу Тема уроку. Способи пересувань під час активної протидії захисника. Подвійний крок. Мета: оновлення рухової пам`яті шляхом повторення отриманих навичок та вмінь; виховання ініціативності, самостійності, творчої активності, взаємодії з партнерами команди; активізація пізнавального інтересу до уроків баскетболу. Модуль: Баскетбол. Завдання:

1 .Повторити способи пересувань під час активної протидії захисника. 2. Закріпити техніку подвійного кроку . 3. Сприяти розвитку швидкості, спритності, сили, координації рухів. Тип уроку: повторення та закріплення знань. Інвентар: баскетбольні м’ячі, 4 комплекти форми, лави гімнастичні, тренувальні, стійки, палиці гімнастичні, гімнастичні обручі . Місце проведення: спортивна зала.

фішки

Зміст уроку Дозування Організаційно-методичні вказівки 12 хв. Підготовча частина Організований вхід до залу під музичний 30'' Дотримуватися дистанції. супровід. Шикування в шеренгу. 30'' Звернути увагу на зовнішній вигляд Повідомлення завдань уроку. 1' учнів і самопочуття. Інструктаж з правил БЖД на уроці 30'' баскетболу. Вимірювання ЧСС зручним способом 30'' Підрахувати ЧСС. Звернути увагу на учнів з підвищеним пульсом. 10'' 2' Дотримуватись інтервалу та дистанції. Різновиди ходьби: - на носках, руки на пояс; 9м Хлопці ліворуч, дівчата праворуч в - на п'ятках, руки за голову; 9м обхід. - перекатом з п`ятки на носок; 9м Темп середній. - у напівприсіді, руки на поясі; 9м Під рахунок учителя. - випадами - руки на поясі. 9м Стежити за поставою. 2' Зберігати дистанцію. Біг та його різновиди: - рівномірний біг; 18 м Спину тримати прямо, лікті розведені. - приставним кроком, лівим боком; 9м Дотримуватись заданого інтервалу. - приставним кроком правим боком; 9м Спину тримати прямо. - спиною вперед; 9м Погляд назад через праве плече. - біг із поворотом на 360°; 9м За командою вчителя ліворуч, а потім - з виведенням прямих ніг уперед, руки 9м праворуч.Утримувати рівновагу. на пояс; Спину тримати прямо. - з високим підніманням стегна; 9м Ноги не згинати. - з закиданням гомілки ; 9м Максимальний темп руху з мінімальним пересуванням уперед,


- дріботливий. Перехід на ходьбу. Шикування біля м`ячів . Виконання гри. «Viva-gra». 1- 4 - плескаємо долонями по стегнам; 5 - 8 - оплеск, грудна клітка - рука; 9 - 10 - оплески руками. Взяти м`ячі. Загальнорозвиваючі вправи: 1. В. п. – о.с., 1- 4 кроки на місці; 2. В.п.- м`яч біля грудей: 1- нахил голови вперед, м`яч униз; 2 - нахил голови назад, м`яч перед грудьми ; 3 - нахил голови вліво, м`яч униз; 4 - нахил голови вправо, м`яч перед грудьми; 3. В. п. - о.с., 1 - м`яч до грудей; 2 - м`яч угору; 3 - м`яч до грудей ; 4 - в.п. 4. В. п. - м`яч до грудей ; 1 - 2 поворот наліво; 3 - 4 поворот направо; 5. В. п. - м`яч до грудей ; 1-нахил вліво, права нога в сторону, м`яч угору; 2 - в.п.; 3-нахил вправо, ліва нога в сторону, м`яч угору; 4 - в.п. 6. В. п. - широка стійка, ноги нарізно 1 - 4 описуємо коло ліворуч; 5 - 8 описуємо коло праворуч; 7. В. п. - широка стійка, ноги нарізно м`яч біля грудей: 1- нахил вперед, м`яч до лівої ноги; 2 - нахил вперед, м`яч на середину; 3 - нахилвуперед, м`яч до правої ноги; 4 - в.п. 8. В. п. - у напівприсіді, м'яч до колін; 1 - 4 колові рухи в колінному суглобі

9м 20'' 3' 10'

4 п. 4 п.

робота рук. Верхня частина тулуба розслаблена. Вправи на відновлення. Виконувати весело. Усі разом. Відчувати ритм. Кожному взяти м`яч. З баскетбольними м'ячами. Під музичний супровід композиція (rozminka). Здійснювати показ. Виконувати на носках. Слідкувати за поставою, виконувати з максимальною амплітудою.

4 п.

Потягнутись за руками, погляд на м`яч.

4 п.

Погляд на м`яч. Пружні рухи.

4 п.

Виконувати з максимальною амплітудою.

4 п.

Виконувати з максимальною амплітудою. Руки прямі. Погляд на м`яч. Ноги не згинати. М'ячем тягнутися до стопи.

4 п.

4 п.

Виконувати з максимальною амплітудою.


ліворуч; 5-8 колові рухи в колінному суглобі праворуч. 9. В. п.- стійка ноги нарізно; 1- 2 крок ліворуч, присісти, м'яч вперед; 3 - 4 крок праворуч, присісти, м'яч вперед; 10. В. п. - стійка ноги нарізно, м'яч донизу; 1- випад лівою вперед, м`яч вперед; 2 - в.п.; 3 - випад правою вперед, м`яч вперед; 4 - в.п. 11. В. п. - стійка ноги нарізно, м`яч до грудей; 1- 4 стрибки на лівій ; 5-8 стрибки на правій ; 9-12 стрибки на двох з поворотом на 180; Перехід на ходьбу Замірювання ЧСС за 10 сек. Основна частина Техніко - тактична підготовка. 1.Техніка пересування з м'ячем: - стрибок на лівій нозі, рух приставним кроком лівим боком, приставним кроком правим боком, рух уперед назад із подальшим веденням м`яча ; - стрибок на правій нозі, рух приставним кроком лівим боком, приставним кроком правим боком, рух уперед - назад з подальшим веденням м`яча; - стрибком на двох ногах, рух приставним кроком лівим боком, приставним кроком правим боком, рух уперед-назад з подальшим веденням м`яча внутрішньою стороною стопи.

Спину тримати прямо. 4 п.

Слідкувати за поставою. Узгодженість рухів. Тримати рівновагу.

2 п.

На носках. Максимальна амплітуда рухів.

10"

Вправи на відновлення дихання. Під музичний супровід( The Shadon of Your Smile )

28 хв. 6' 1 р.

1 р.

1 р.

Шикування у дві шеренги. 2. Вправи з м’ячем:

8' 15 р

«Плескання» по м'ячу; рухи м'ячем навколо шиї, тулуба, ноги; вправа «метелик»; - ведення м’яча стоячи на коліні;

8р 6р 20`` 20``

Поєднання стрибків, бігу, зупинок, ведення м`яча. Виконувати на носках. Спину тримати прямо. Ведення м`яча без зорового контролю. Виконувати за свистком. Ведення м`яча без зорового контролю. Виконувати на носках Спину тримати прямо. Ведення м`яча без зорового контролю. Виконувати за свистком. Ведення м`яча без зорового контролю. Виконувати на носках Спину тримати прямо Ведення м`яча без зорового контролю Виконувати за свистком Ведення м`яча без зорового контролю Навпроти м’ячів. Фронтальний метод. До відчуття напруження у руках. Амплітуда рухів. Правильно розміщуючи кисті, захопити м’яч. Слідкувати за руками .Відчуття м’яча. Виконувати за командою. Слідкувати


- ведення м’яча почергово лівою, правою, обома; 3. Протидія активному опору захисника: а) В.П. стійка гравця в нападі м'яч в попереду 1- випустити м'яч зрук; 2-захопити м’яч; 3-перевести м’яч на ліву руку; 4-поворот ліворуч; б) В.П. теж 1- перевести м’яч на праву руку; 2-поворот праворуч на180; 3- поворот ліворуч на180; 4-емітування кидка м’яча в кошик;; 4.Ігровий момент. Перешикування в пари. Гра «Вибий м’яч» у суперника. Спеціальна фізична підготовка: Вправи для зміцнення м`язів верхньої частини тулуба: - В. П. - упор лежачи, руки на м’яч; - В. П. упор лежачи, ліва рука на м’яч, права - на підлозі; 1-перекат м’яча- права на м’яч, ліва на підлогу; 2-В.П. -В.П. упор лежачи, ноги на м’ячу.

за стійкою. Виконувати за командою. 2' 2п

Виконувати за командою. Контроль м’яча.

2п

У кожного м’яч. Рахувати кількість вдалих спроб. Підбити підсумки гри.

1' 2' 15` Тримати спину рівною. 8р 2'

Виконувати за командою.

4р Тримати спину рівною. Фронтальний метод.

Техніко - тактична підготовка: Подвійний крок: 1-стійка гравця в нападі, м’яч в руках; 2-стрибок на лівій нозі; 3- стрибок на правій нозі; 4-«імітування» кидка в кошик , приземлення на обидві; 1-ведення в кроці; 2- стрибок на лівій нозі; 3- стрибок на правій нозі; 4-«імітування» кидка приземлення на обидві;

4р в

кошик,

1-викиданя м’яча перед собою; 2-крок лівою ногою,прийняти м’яч; 3- стрибок на правій нозі; 4-«імітування» кидка в кошик , приземлення

3` 10' 4'

Виконувати за командою. Слідкувати за чіткістю виконання. На безпечну відстань.


на обидві; Перешикування, об`єднання в групи,робота біля кошика. Виконання гри та естафет. Гра «Міма». Учні представляють уболівальників на матчі. Перше завдання - показати фанатів улюбленого клубу. Друге завдання - показати радість від перемоги улюбленої команди. Підбити підсумки. Естафета 1. Пояснення правил гри. За командою учні виконують перенесення м`яча до проміжного фінішу і повертаються до старту, де залишають м`яч іншій групі учасників і так до останього. Естафета 2. Пояснення правил гри. За командою учні виконують ведення м`яча (один на пару) до проміжного фінішу і повертаються до старту, де залишають м`яч іншій групі учасників і так до останього. Естафета 3. Пояснення правил гри. За командою учні виконують ведення м`ячів (в кожного) до проміжного фінішу і повертаються до старту, де залишають м`яч іншій групі учасників і так до останього. Підбити підсумки. Шикування в одну шеренгу. Заключна частина 1.Шикування в коло. 2. Вправа на координацію рухів та відновлення дихання: В. п. – о.с., 1- ліва на поясі; 2 - права на поясі; 3 - ліва до плеча; 4 - права до плеча;

2' Виграє та команда, яка показала кращу пантоміму.

2'

М'яч приймати за лінією старту. Зупинку м'яча виконувати підошвою. Дотримуватись правил безпеки. Перемагає команда, яка набрала більшу кількість перемог в іграх.

2'

30" 30" Відзначити кращих учнів. 5 хв. 20" 2р

Під музичний супровід. Постава. Координація рухів.


5 - ліва вгору; 6 - права вгору; 7- 8 - плескання в долоні; 9 - 14 - те ж саме в зворотному напрямку; 15 - 16 - плескання долонями по стегнах. 3. Вимірювання ЧСС зручним способом. 4. Підведення підсумків роботи. 5. Домашнє завдання: - присідання 3х12 разів (хлопці) 3х 8 разів (дівчата) 6. Ми – харків`яни! Завзяті молодці ! Здоров`я зберігаєм! Чого і всім бажаєм! 7. Організований вихід із спортивної зали.

30" 3' 30"

10"

20"

Підрахувати ЧСС. Зробити аналіз. Оцінювання. Відзначити кращих учнів.

Всі разом завзято.

Profile for szosh96

План-конспект уроку фізичної культури для учнів 7 класу. Модуль: Баскетбол. Тема: Способи пересувань  

План-конспект уроку фізичної культури для учнів 7 класу. Модуль: Баскетбол. Тема: Способи пересувань під час активної протидії захисника. По...

План-конспект уроку фізичної культури для учнів 7 класу. Модуль: Баскетбол. Тема: Способи пересувань  

План-конспект уроку фізичної культури для учнів 7 класу. Модуль: Баскетбол. Тема: Способи пересувань під час активної протидії захисника. По...

Profile for szosh96
Advertisement