Page 1

JÁSZSÁG

Az

kiadványa

OSZTÁLYNAPLÓ

2013


SAMSUNG ELECTRONICS MAGYARORSZÁG ZRT SANGJIN MICRON HUNGARY KFT SEONG JI HUNGARY KFT HIRSCH POROZELL KFT és további 17 foglalkoztató az Ipari Parkban.

GYERE ÉS DOLGOZZ TE IS JÁSZFÉNYSZARUN!

5126 Jászfényszaru, Ipari Park 2535/3/A hrsz., +36 57 424 240 www.jic.hu


Kedves Ballagó Diákok! DEÁK FERENC GIMNÁZIUM, KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, JÁSZÁROKSZÁLLÁS _ _ _ _ _ _ _ 3 KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM, JÁSZBERÉNY _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Jászberény _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 OSZTÁLYTÁRSAIM ALÁÍRÁSAI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31

Az Új Néplap melléklete Főszerkesztő-kiadóigazgató: BÁN JÁNOS. Hirdetésvezető: Fodor Beáta. Szerkesztő: Banka Csaba. Kiadja az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája. A kiadásért felel a főszerkesztő-kiadóigazgató. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok, Mészáros Lőrinc u. 2. Pf. 105. Telefonos hirdetésfelvétel: 56/516-716. Fax: 56/516-720. E-mail: ujneplap@axels.hu. Készíti: Lóczi és Társa Nyomdaipari Kft., www.locziestarsa.hu Megrendelés száma: 11330. Nyomtatás időpontja: 2013/IV. hó.

Újra eltelt egy esztendő, lassan véget ér a tanév, Ti kiléptek a nagybetűs életbe, elindultok a felnőtté válás útján. Engedjétek meg, hogy a négy felejthetetlen középiskolai, gimnáziumi év végén egy különleges emléket nyújtsunk át Nektek. Idén is ballagási kiadványt készítettünk a szolnoki végzős diákok, tanárok és persze a szülők számára. A hagyományteremtő szándékkal létrejött színes kötetben 5 jászsági iskola 23 osztályának diákjait mutatjuk be. Mindez számunkra is öröm, hiszen ez tovább erősíti azt a régóta tartó jó kapcsolatot, amit az Új Néplap ápol megyénk középiskolásaival, pedagógusaival és természetesen diákjaival, vagyis Veletek. Ezúton újra köszönjük a munkát, amit a hét esztendeje tartó Sajtó és tanulás (Séta) programunk keretében nyújtottatok nekünk, mellyel egymáshoz, diáktársaitokhoz szóltatok. Most búcsúztok egymástól és az alma materetektől, utatok során számos újdonsággal találkoztok majd, de ez az Osztálynapló ugyanazokat az emlékeket tartogatja mindannyiótok számára. Vegyétek hát kézbe örömmel, ahogy majd tíz, húsz, és ötven év múlva is leemelhetitek a könyvespolcról, és fellapozhatjátok. Biztosak vagyunk benne, hogy a lapok, a sorok sok szép emléket, kalandot, barátságot és akár szerelmet idéznek majd fel.

Kedves végzős diákok! Ami most a legfontosabb: Nek-

tek sikeres érettségit és felvételit kívánunk, őszintén reméljük, eléritek kitűzött céljaitokat, és teljesíteni tudjátok színes álmaitokat. Rimóczi Ágnes


2

! n a b 8 1 0 2


DEÁK FERENC GIMNÁZIUM, KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, JÁSZÁROKSZÁLLÁS Intézményünk technikai felszereltsége országosan is egyedülálló. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok korszerű, használható alkalmazható tudásra tegyenek szert, legyenek képesek boldogulni szűkebb és tágabb környezetükben. Magasabb óraszámmal támogatjuk az idegen nyelvek és az informatika oktatását. Szakközépiskolai osztályainkban korszerű közgazdasági, üzleti és informatikai ismeretekkel rendelkező tanulókat képezünk. A 2012/13-as tanévben egy gimnáziumi és egy szakközépiskolai osztály érettségizik.

„Gyermekeim! A szerencsét ne keressétek léha álmokban, üres mesékben, ne keressétek a levegőben, kincses házak titkos rejtekeiben. A szerencse nem ott van. A szerencsének lakása a munka… Csupán ott lehet megtalálni.” (Mikszáth Kálmán) A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola kisvárosunk egyetlen középfokú oktatási intézményeként 1963 óta működik, a 2013/14-es tanévben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Fontosnak érezzük, hogy megfeleljünk a településen és vonzáskörzetében lakók elvárásainak – így a gimnáziumi képzés 1997-ben közgazdasági, 2007-ben informatikai képzéssel bővült. 2007-től a szakközépiskolai képzést nyelvi előkészítő évfolyam előzi meg. Iskolánk a megye egyik legkisebb középiskolája. Az ebből fakadó családias légkör segíti tanulóink képességeinek kibontakoztatását, biztosítja az odafigyelést, a személyre szabott fejlesztés lehetőségét.

Kedves Végzősök! Örömmel gondolunk az együtt töltött élményekkel teli esztendőkre, sok sikert kívánunk az előttetek álló célok megvalósításához. Kívánjuk, hogy az útlevél, amit az érettségivel megszereztek, nyissa meg az utat céljaitok eléréséhez. Ha élményeiteket vagy gondjaitokat meg akarjátok velünk osztani, az iskola kapuja, amelyen annyiszor beléptetek, újra nyitva áll előttetek. Visszavárunk Benneteket!

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Titkárság: 57/433-313 ig. Tel./fax.: 57/433-314 e-mail: jaszdeak@gmail.com

3


DEÁK FERENC GIMNÁZIUM, KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, JÁSZÁROKSZÁLLÁS

12.A „Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, most valóra válhat minden, ami szép. Az élet, a munka tárt karokkal vár, S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.” (Szabó Pál)

4

1. sor: Kóczián Alexandra, Ócsai Kitti Manuela, Kaszab Gabriella, Bányai Anett, Nagy Kinga, Sőrés Evelin, Boros Roxána, Tábori Lilla, Blaskovits Noémi, Rutka Gabriella, Rédei Márta, Kaszab Andrea, Rusvainé Barócsi Katalin 2. sor: Vágó Tamás, Kovács Ákos Dominik, Gulyás Martin, Drigán Dániel, Szikra Bettina, Czeglédi Dóra, Móczár Evelin, Pál Andrea, Burai Ilona, Goda Regina HIÁNYZIK A KÉPRŐL: Tóth Tímea

Az oldal a

JÁSZ-FELAFA KFT. támogatásával készült.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2


13.B

DEÁK FERENC GIMNÁZIUM, KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, JÁSZÁROKSZÁLLÁS

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, S akit szeretünk, Azt nem feledjük el.” (William Shakespeare)

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

1. sor: Gondos Bianka, Szerző Sándor, Mizsei Beatrix, Tóbiás Barbara, Ficzek Tamara, Péter Dóra, Ripka Alexandra, Tóth Judit, Vágó Zsanett, Ács Lili, Szerző Dóra, Benei Kitti, Győri Alexandra, Szűcsi Daniella Melánia, Szabados Lili 2. sor: Huszár Dorottya Katalin, Dósa Beatrix, Vigh Katalin Dóra, Sándor Dániel, Nagy Gábor, Gyurka Roxána, Nagy Dávid, Bagi Anita, Szabados Réka, Nyúl Rita, Bócsó István, Bagi Viktor, Nagy Szebasztián Vilmos, Érsek Attila (osztályfőnök) HIÁNYZIK A KÉPRŐL: Surányi Erik

Az oldal a

JÁSZ-FELAFA KFT. támogatásával készült.

5


KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA Jászberényben a szakképzés 1886-ban kezdődött, 1948-ban az iskolák államosításával a tanonciskolából ipari iskola lett. A Hűtőgépgyár és az Aprítógépgyár felépülésével 1952-ben megindult a nagyüzemi szakképzés. A két gyár szakemberigénye hosszú évekre meghatározta az iskola profilját, és a tanulók többsége a fémipari szakmákat választotta. 1992-ben a szakmunkásképzés mellett elindult a szakközépiskolai és a mezőgazdasági gazdasszonyképzés. A gazdaságban végbemenő változások következtében pedig az igény egyre inkább eltolódott a szolgáltató szakmák (például a pincér, szakács, kereskedő, fodrász) oktatása felé. Az Alapító Okiratban szereplő szakképesítések közül olyanokban folytatunk képzést, amelyekre a környék gazdálkodóinak igénye van. Évente mintegy 100 gazdálkodó egységgel állunk képzési kapcsolatban, akiknél a végzett tanulóink többsége elhelyezkedik. Ezzel is nagymértékben segítjük Jászberény és környéke lakosságmegtartó hatását. Jelenleg iskolánkban közel 1000 diák tanul, akik a szakiskolai, a szakközépiskolai, az ezekre épülő szakképzésben, 20 féle szakmában; illetve gimnáziumi levelező oktatásban vesznek részt, sőt iskolánk ECDL vizsgaközpont is. 2009-ben hozzánk csatolták a Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozatát és a sérült gyerekek szakképzésének megteremtése érdekében képzési rendszerünket bővítettük a speciális szakiskolai osztályok indításával. Ennek keretei között konyhai kisegítő vagy szövött tárgy készítő szakmát szerezhetnek a tanulók.

6

ján ezek a fiatalok már márciusban megkapják a szakmunkás bizonyítványukat, mentesülve a szakmai vizsga letétele alól. A gasztronómiai versenyeken ugyancsak arany minősítést hoznak el tanulóink már évek óta. Tanulóinknak lehetőségük van a tanórán kívül is hasznosan tölteni szabadidejüket. Iskolánkban régóta működik Országjáró Diákkör, Gasztro-klub, énekkar. 1995 óta testvériskolai kapcsolatot tartunk fenn a németországi Lohnei Adolf Kolping és a vechtai Justus-Von Liebig iskolával. 2009 óta több sikeres pályázattal részt veszünk az európai uniós Comenius és Leonardo projektekben is. Ezen együttműködések keretében diákcsere programokat, nevelőtestületi látogatásokat szervezünk a csatlakozott iskolákkal. Tárgyi és személyi feltételekkel egyaránt igyekszünk a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára az iskolánkat vonzóvá tenni, valamint a tanulók érzelmi kötődését növelni a szakma iránt, illetve a munkaerőpiac számára elfogadott és elismert szakembereket képezni.

Tanulóink rendszeresen részt vesznek a különböző tanulmányi és szakmai versenyeken is, ahol szép sikereket érnek el.

Minden évben van diákunk, aki a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjébe kerül. Az SZKTV-n nyújtott teljesítményük alap-

Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Jászberény 5100 Jászberény, Hatvani út 2.; Tel.: 57/502-750; 502-760 Honlap: http://klapkagy.sulinet.hu E-mail cím: adminisztrator@klapkagy.sulintet.hu klapkagyorgyszki@gmail.com

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2


12.A

KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, JÁSZBERÉNY

Közlekedés szakmacsoport „Útjaink százfelé válnak, De szívünk egy célért dobog, Nekivágunk a küzdelmes mának, És épít korunk egy szebb holnapot …”

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

ALSÓ sor: Baranyi Szabolcs, Szombati Bence, Zsóri Zsolt, Nagy József, Baán Szabolcs, Nyitrai Csaba, Garamvölgyi Mihály (osztályfőnök), Földi János, Kabai Roland, Kovács Tamás, Zombori Roland, Németh Norbert. FELSŐ sor: Hajas Balázs, Filkus Roland, Thallmayer Gyula, Péter Gergő, Arnóczki Balázs, Balázsi Sándor, Vas Gábor, Kakuk Tamás, Gólya Máté, Molnár József, Nyíri Martin, Mézes Viktor

Az oldal a

SZEKURITÁS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

támogatásával készült.

7


KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, JÁSZBERÉNY

12.B vendéglátás- idegenforgalom, kereskedelem- marketing szakmacsoport „Éveket elfelejteni egy pillanat, de vannak pillanatok, amelyeket elfelejteni évek hosszú során sem lehet.” (Shakespeare)

8

Alsó sor: Lőrik Henrietta, Gulyásné Kurtán Krisztina (osztályfőnök), Sas Ágnes, Urbán Krisztina, Bodor Zsanett, Rácz Beatrix, Sztojka Vivien Felső SOR: Porhajas Róbert, Horti Bálint, Orgován Dániel, Keskeny Zsolt, Forgó Dávid, Orgován Kitti, Pásztor Bence, Kóczián Roland, Józsa Dávid, Balajti Szabolcs, Lajtos Bettina, Szabó Brigitta, Spalócki Tibor

Az oldal a

támogatásával készült.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2


12.D

KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, JÁSZBERÉNY

„Hasznos életcélt találni és azt kitartóan megvalósítani - ez az egyik titka minden olyan életnek, amelyet érdemes megélni.” (Herbert Casson)

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

1. sor: Szabó Sándor, Lőcsei József, Banya Béla, Gőz György, Kovács Konrád, Porzó Katalin (osztályfőnök) , Vass Márk, Majzik Béla, Vincze Szabolcs, Czifra Gergő, Tímár Gábor 2. sor: Lencse Norbert, Bolyki Tamás, Terjéki Csaba, Kovács Sándor, Tóbiás Róbert, Kovács Kevin, Koncz Norbert, Őz Viktor Valentin, Tóth Ádám 3. sor: Tomcsányi Márk, Szentes Dániel, Kazinczy Gergő, Kerekes Róbert, Pozsár Máté, Barna Bence, Magyar Dávid, Juhász Dániel, Szabó Ferenc, Tasi László HIÁNYZIK A KÉPRŐL: Móczó Máté, Baráth József

Az oldal a

támogatásával készült.

9


KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, JÁSZBERÉNY

12.E „Az életnek van értelme, ha megtalálod a célt. Kinek higgy? Hallgass a szívedre!” (Nick Vujicic)

10

1. sor: Kállai Péter, Dósai Hajnalka, Oláh Mónika, Herceg Henriett Márta, Egyed Ferenc, Ujj Alexandra, Szöllős Bianka, Dósa Szimonetta, Varga Zoltán 2. sor: Varga Mátyás, Vígh Péter, Juhász Máté, Dobák László, Fehér Attila, Kovács Zsolt osztályfőnök HIÁNYZIK A KÉPRŐL: Mészáros Zoltán, Farkas Attila, Fülöp Tamás, Major József, Pesti Richárd, Tóth Dániel, Balázs Richárd, Szabó Péter, Szanyi Máté, Csikós Olga, Horváth Csilla

Az oldal a

T-GRANIT KFT.

támogatásával készült.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2


12.F

KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, JÁSZBERÉNY

„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő.” (Johann Wolfgang von Goethe)

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

1. sor: Raffael Nelli, Polgár Zsuzsanna Judit, Bata Emese, Völgyi Adrienn, Boda Brigitta, Balog Mónika 2. sor: Banya Tímea, Fehér Annamária, Darázs Brigitta, Budai Zsuzsanna, Hidegföldi Mercédesz, Bányai Ildikó, Német Tiborné osztályfőnök, Szabó Dorina, Sztojka Ivett

Az oldal a

támogatásával készült.

11


KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, JÁSZBERÉNY

12.G „Tedd, amit úgy érzel, tenned kell, Arra menj, amerre a szíved terel, Hisz időd oly` kevés, Légy hát a magad ura, míg élsz.” (Axl Rose)

12

1. sor: Sándor Bernadett, Sándor Zsanett, Bányai Csaba, Badinszki István, Breszkó Miklós 2. sor: Dobák Anett, Horváth Zsanett, Hangyás Anita, Molnár Éva, Varga Renáta, Turza Péter, P. Váczi Noémi, Balázs Barnabás, Palócz Zsóka, Tóth László ofő, Komonyi Noémi, Kónya Róbert, Nagy Henrietta, Maroshegyi Richárd, Szabó Gábor, Kabai Róbert Renátó, Tóth Norbert, Cserháti Attila, Takács Károly, Kun Richárd, Farkas István

Az oldal a

támogatásával készült.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2


12.I

KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, JÁSZBERÉNY

„Vannak jó szelek, s persze rosszak is, bár a hullámok mögött vár ránk a part, de semmilyen szél nem jó annak? aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.” (Quimby)

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

1. sor: Bíró Katalin osztályfőnök, Magócs Jolán gyakorlatvezető, Bán Katalin, Márton Beatrix, Verebes Csaba 2. sor: Bakó Tibor, Gulyás Eszter, Berezvai Róbert, Albert Zoltán, Cserna Lajos Zoltánné

13 Az oldal a

támogatásával készült.


LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM, JÁSZBERÉNY Szűkebb régiónk legpatinásabb intézménye az immár 246 éve alapított Lehel Vezér Gimnázium. Az iskola alapvető célja nyitott, értelmes diákok oktatása, nevelése, akik képesek eligazodni, nem utolsósorban pedig alkalmazkodni a változó világ kihívásaihoz. Az eredményeket, a középiskolában rejlő lehetőségeket jól jelzi az a tény, hogy az ide járó diákok, több mint kilencven százaléka a felsőfokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait, ahol az iskolában megszerzett tudásukat kiváló hatásfokkal tudják alkalmazni. Az itt végzettek mindig megállják helyüket az egyetemeken és főiskolákon. Ebben az évben négy végzős osztály diákjai ballagnak el az alma materből. Az intézmény célja, hogy a modern, a legújabb kutatásokra és eredményekre alapuló ismereteket adják át a fiataloknak, az elméleti és gyakorlati kompetenciáikat fejlesszék. Az információs társadalom legújabb eszközei segítik a gimnázium pedagógusainak munkáját, illetve ezeket alkalmazzák a diákok is. A számítógépes ismereteket, illetve a nyelvtudást olyan alapvető szükségszerűségnek tekintik, amelyek elsajátítása nélkül nem lehetnek versenyképesek a fiatalok a

14

Lehel Vezér Gimnázium 5100 Jászberény, Szentháromság tér 1. Tel.: 57/500-580, 57/500-575, 57/412-434 Fax: 57/413-063 E-mail: igazgato@lvg.hu

későbbiekben sem. A megyei és országos tanulmányi versenyeken, minden évben több mint száz „leheles” diákkal találkozhatnak a megmérettetések szervezői. A középiskola pedagógusainak eredményes munkáját, az intézmény fejlődését erkölcsi és anyagi tekintetben is támogatják az iskola „Tehetséget 2000re!" Alapítványán keresztül az intézménybe járó diákok szülei, illetve számos pályázaton is eredményesen szerepel az oktatási intézmény. A tradíciókra alapozott modern, alkalmazható tudás megszerzésének támogatása mellett azonban rendkívül nagy hangsúlyt helyeznek a hagyományaikra, a közel két és fél évszázada megszerzett hírnév megőrzésére, továbbvitelére. A hagyományokra alapozott modern tudás megszerzésének lehetőségét teremti meg a nagy múltú intézmény.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

Az oldal a

támogatásával készült.


12.B

LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM JÁSZBERÉNY

Mi jellemzi az osztályt? Abszolút nőuralom. A 21 lány mellett mindössze 12 fiú éli túl a mindennapokat. A gimnáziumi éveink elején nem volt minden olyan egyszerű, a közösség nehezen akart kialakulni. Ez köszönhető annak, hogy az osztály teli van egyéniségekkel, senkire se lehet rámondani, hogy olyan, mint a másik. Az eddig átélt osztálykirándulások voltak azok az események, amelyek az egyéniségeket osztállyá kovácsolták. A több kilométeres gyalogtúrák tettek arról, hogy elfelejtsük, min is vesztünk össze. A napok végére pedig elfáradtunk, és a viták helyett inkább próbáltuk megismerni a másikat. Ennek meg is lett az eredménye. Tanulmányi teljesítményünkkel és magatartásunkkal bebizonyítottuk már, hogy nem vagyunk mintadiákok, bár az utóbbi időkben ráléptünk a haladás útjára. Idén kezdtük el az iskolában eltöltött utolsó évünket, még egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy elkezdjük saját életünket. Mostanára már mindenkiben kialakult a végső cél, de még előttünk áll az érettségi vizsga. És addig? Megtaláltok minket a Lehel Vezér Gimnázium folyosóin, az osztálytermekben, ne adj’ isten „A szőnyeg” szélén.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

Alsó sor: Oláh Andrea, Csősz Borbála, Gerhát Edina, Nagy Éva, Baráth Dóra, Nagy Tibor (osztályfőnök), Gyetvai Gréta Bianka, Mészáros Zsófia, Kovács Zsófia, Cseh Fruzsina, Molnár Kitti Középső sor: Ocskó-Sós Krisztina, Kovács Renáta, Kovács Vanda, Válik Tímea, Csirmaz Bendegúz, Pádár Csaba Tibor, Péter Gergő, Szórád Frida, Szőllősi Tamara, Szarka Melitta, Turóczi Zsófia, Turóczi Beáta Hátsó sor: Varga Edit, Pető Ádám, Benke Dániel, Szabó Alex, Baráth Dániel, Pesti Martin, Szikra Adrián, Nagy Szilárd, Bakki Ádám, Bodonyi Viktor Hiányzik a képről: Czibak Ivett

Az oldal a

támogatásával készült.

15


12.C

LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM JÁSZBERÉNY

Nincs kitinvázánk. Sokat beszélünk. És akkor mi van?! Nem vagyunk aranyos cetliírók, és nem dobáljuk kaviccsal a repülőt. A világ egyik legszebb és legnehezebb gimnáziumába járunk, és rajtunk kívül még több százan értik, hogy mire gondolunk, amikor azt mondjuk: „Szántai Kupa” Az igazolásaink megelőzik a hiányzásainkat, és nem örülünk, ha a lyukasórát vegyítik a fizikával. Büszkén gondolunk a tablóbálos koreográfiára, a világ legnagyobb pókerjátékosára, és az osztály disznóvágásra. Az évek alatt számos szép emléket szereztünk, sokan vagyunk, sokfélék és sokfelé vezet az utunk.

16

1. sor: Dufressne Dávid, Mészáros Katalin, Szabó Ildikó osztályfőnök, Kovács Róbert, Kovács Ádám, Benei Viktor 2. sor: Bugyi Regina, Farkas Tímea, Müller Bettina, Guba Gréta Eszter, Kalla Bettina, Vass Alexandra Klára, Ézsiás Gergő, Dohar Marianna, Ország Bálint 3. sor: Körtély Gábor, Knoll Judit, Tiszárovits Dalma, Lukácsi Noémi Eszter, Csollák Anett, Horváth Boglárka, Ocskó-Sós Dorottya Júlia, Fábián Nóra, Mihályi András, Váradi Lajos Ádám, Sas Dániel Zoltán 4. sor: Zsidei Gyula, Heimann Gergő, Fazekas Bence, Sas Tibor, Agócs Gergely Rudolf, Dömök Gábor, Tóth Illés HIÁNYZIK A KÉPRŐL: Szabó László

Az oldal a

támogatásával készült.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2


12.N

LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM JÁSZBERÉNY

Már nyolc éve együtt vagyunk,ez az idő egy szempillantás alatt telt el. Nagyon összeszokott a társaság, néha félszavakból is megértjük egymást. Bízunk benne, hogy az itt kötött barátságok ki fogják állni az idő próbáját. S talán lesz majd egy olyan nap, amikor úgy lépjük át az iskola küszöbét,megyünk végig azokon a lépcsőkön, folyosókon,melyeket több száz diák taposott előttünk, hogy csak hagyjuk, ontsák az emlékeket és meséljenek azok a falak, amelyek láttak minket felnőni.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

Alsó sor: Kocza Georgina, Sisa Anita, Bóta Petra, Belházi Bettina, Sápi Ramóna, Nagy Dániel Középső sor: Tihanyi Rubina, Laska Edit, Móczó Dóra, Bordásné Fábián Nikolett (osztályfőnök), Juhász Krisztina, Dobos Kata, Gara Luca, Kovács Noémi, Ignéczi Gergő, Ládi Zsuzsa, Réti Tamás HÁTSÓ sor: Szerencsés Dávid, Forgács Gergely, Bartóki Bertold, Sedon Attila, Lénárth Ádám, Tóth Tibor, Ujszászi Dániel, Bálint László

Az oldal a

támogatásával készült.

17


13.A

LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM JÁSZBERÉNY

Nyelvi előkészítős osztályként 5 évig tanultunk a Lehelben. Ez idő alatt jó közösséggé alakultunk, és sok felejthetetlen emlék köt minket a gimnáziumhoz és egymáshoz.

18

1. sor: Molnár Vivien, Fózer Andrea, Taczman Gabriella, Tóth Bianka, Fábián Viktória, Sándor Beatrix, Kiss Nikolett, Gál Vivien 2. sor: Nagy Sándor, Nagy Eszter, Dinai Zsófia, Cseri Daniella, Tarcsa Rebeka, dr. Tóthné Fintor Anita osztályfőnök, Fejes Evelyn, Harmath Klaudia, Szűcs Eszter, Ladányi Diána, Kiss Ildikó 3. sor: Nagy Donát, Szatmári Nóra, Beszteri Bettina, Fehér Virág, Kis Bernadett, Jakab Janka 4. sor: Lénárt Ákos, Szegedi Márton, Gulyás Bálint, Eszes Milán, Drávucz Márk, Szürszabó Bence A képről hiányzik: Gedei Alexandra, Szilágyi Adél, Tóth Bálint

Az oldal a

Kft.

támogatásával készült.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2


Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Jászberény Több mint ötven éve, 1959-ben gimnáziumként vált önállóvá az intézmény. 1969-től a kimenő gimnáziumi osztályok helyett erősáramús osztályokat indítottunk, így váltunk fokozatosan tiszta profilú erősáramú szakközépiskolává három párhuzamos osztállyal. 1994-től folyamatosan tértünk át az elektrotechnika-elektronika, majd az informatika szakmacsoportos képzésre. A szakképzés mindig magas színvonalon folyt, a legkorszerűbb eszközökkel. Az elmúlt két évtizedben a szakképzés folyamatos átalakuláson ment keresztül, igazodva térségünk ipari és munkaerő-piaci igényeihez is. A gyakorlati oktatás a ma legkorszerűbb, csúcstechnikát képviselő eszközökkel folyik. A tanműhelyek technikai felszereltségét, a szakmai képzés minőségét bizonyítja, hogy az automatizálásban vezető FESTO cég, valamint informatikában a Cisco Akadémia iskolánknak átadta ezeken a területeken a képzési programját, és kiadhatjuk a felnőttképzési bizonyítványukat.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

Az intézmény országos hírét a szakmai tanulmányi versenyeken hosszú időn át elért kiemelkedő eredményeink alapozták meg. Volt tanítványaink nemcsak az iparban tevékenykednek vezető beosztásban, hanem aktív résztvevői a műszaki tudományos életnek is. Az 1990-es évek társadalmi változásai egyre inkább igényelték a középfokú általános képzést, így indult be ismét iskolánkban a gimnáziumi oktatás 1992-ben, majd egy év múlva a közbiztonsági gimnáziumi osztály. Ered­ ményes­ségében ez képzés is gyorsan felzárkózott a műszaki mellé, tanítványaink előkelő

helyezéseket érnek el országos versenyeken. A 2012/2013. tanévben ismét színesedett a kínálati palettánk, beindítottuk a katonai fakultációt a gimnáziumi osztályban, a jövő tanévben pedig a város kosárlabda csapatának utánpótlását biztosító fiatalok kezdik meg nálunk gimnáziumi tanulmányaikat. Iskolánk 2010 óta angol és német nyelvből a Pécsi Tudományegyetem ECL, angol nyelvből a Debreceni Egyetem DExam nyelvvizsgaközpontjának akkreditált vizsgahelye. Nyelvvizsgázni lehet alap-, közép- és felsőfokon mindkét nyelvből. Az oktatás-nevelés dimenzióit jelentősen

Liska József Katolikus Erõsáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Intézmény címe: 5100 Jászberény, Rákóczi u. 13-15. Tel.: (57) 412-248; fax: (57) 412-818 e-mail: liska@pr.hu web: www.jaszbereny.hu/liska, www.liska-szki.hu

kiterjesztik az évtizedek során kialakult iskolai hagyományok, kulturális, művelődési és sportolási lehetőségek. Az önművelést több tízezer kötetes könyvtár szolgálja. A külföldi testvériskolákkal kialakított szakmai és kulturális kapcsolat lehetővé teszi a diákok csereutaztatását, látókörük szélesítését, az idegen nyelvek gyakorlását. A 2012/2013. tanévet iskolánk az Egri Főegyházmegye fenntartásában kezdte meg. Kiemelt nevelési feladatunkká vált a mai elanyagiasodott, elszemélytelenedett világban az alapvető erkölcsi normák, a katolikus értékrend átadása is a ránk bízott fiataloknak.

19


Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Jászberény

12.A „A múlt emlék, a jövő titok, a jelen ajándék.” (indiai mondás)

20

Alsó sor: Tuza Dávid, Csoma Szimonetta, Viski Mariann Pap Roxána, Kis Dorina, Szanku Kristóf, Lovász Bence, Gedei Attila, Farkas Krisztián, Pabar Viktor, Orbán Márton Középső sor: Zsámboki Dávid, Szabó Martin, Papp Viktória, Molnár Gergő, Polyák Petra, Nagy Flóra, Pócz István osztályfőnök, Pintér Andrea, Gregor László, Forgács Dávid László, Oláh Roland Felsősor: Tamás Gergő, Nemzecsky Attila, Szöllősi Ádám, Kaló László, Szappanos Máté, Varga Dániel, Dohar Bence, Juhász Gergő, Gedei Dániel A képről hiányzik: Varga Márk és Papp Krisztián

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2


12.B

Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Jászberény

„ Senki sem magától lett olyan ami. Mind ezernyi más emberből vagyunk. Bárki, aki valaha is kedvességet tett nekünk, vagy bátorítóan szólt hozzánk része lett a mi karakterünknek, gondolatainknak és sikereinknek is.” ( George Matthew Adams)

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

1. sor: Csiklya Dániel, Gál Attila, Laki Zsanett, Redler Gréta, Sárközyné Nagy Edit (osztályfőnök), Nemes Tibor, Takács Bálint, Perjési Márk 2. sor: Soós Gergő, Pozsár Tamás, Szabó János, Kaplár Bálint, Szudi Szabolcs, Zombori Zsolt, Nagy Zoltán, Farkas Bence 3. sor: Bugyi Máté, Gál Zoltán, Zombori Péter, Szebenyi István, Túri Péter, Gyenes Bence, Szabó Alexandra 4. sor: Nagy Zsolt, Borbás Tamás, Balla Dániel, Nagy Tibor, Hájos Róbert, Nagy Ferenc, Ócsai Dezső, Varga Bálint, Spalócki Dávid

21


Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Jászberény

12.C „Nemes szép élethez Nem kellenek nagy cselekedetek Csupán tiszta szív, És sok, sok szeretet.” (Pázmány Péter) Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportos képzésben részesültünk a négy év során. Most 33-an várjuk a nagy megmérettetést, az érettségi vizsgát. A négy év vidámságban, jó hangulatban telt a Liskában, bár néha sok borsot törtünk tanáraink orra alá. Sokszor nem a tanulás miatt jöttünk az iskolába, de reméljük tanáraink jó szívvel emlékeznek majd ránk.

22

Alsó sor: Danyi Kinga, Pataki Márton, Nagy József, Tuza Gábor, Nyitó Attila, Csirke Tamás, Szabó Zoltán, Gyephár Márk, Csáki Martin, Kiss Sándor Dávid, Prezenszky Andrea, Járomi Gergő Középső sor: Biritz Beáta, Major Márk, Boros Bence, Farkas Tamás, Nagy László, Nagy Norbert, Dobos Martin, Válenti Róbert, Szebenyi Ádám, Pataki Róbertné osztályfőnök Felső sor: Povedák Tamás, Konkoly Jenő, Dobos Norbert, Tóth Mercédesz, Lukácsi Ákos, Sóti István, Csomor Gyula Bence, Némethi Zoltán Péter, Gőz Tamás, Szabó Erik, Lengyel Attila, Szabó Norbert

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2


12.D

Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Jászberény

„Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, Remény, csalódás, küzdelem, bukás, Sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, S meg nem találni, - ez az élet.” (Madách Imre) A 12. d osztály közbiztonsági fakultációs osztály. A 11. és 12. évfolyamon a rendészeti tárgyak tanítása kiemelt figyelmet kapott. Sportversenyeken, vetélkedőkön mindig szívesen vettek részt. A katsztrófa-, belügyi rendészeti ismertek egyéni és csapatversenyen kiemelkedő eredményt értek el.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

Alsó sor: Babucs Szabina, Czakó Alexandra, Kovács Anita, Csikós Nikolett, Pólyáné Balla Julianna of., Gazsi Zsófia, Kovács Gabriella, Sülyi Gabriella, Inges Evelin, Vígh Szabina Középső sor: Kabak Rita, André Dorina, Koczka Adrienn, Sisa Zsanett, Gulyás Kinga, Kis Bianka, Jónás Vivien, Farkas Helga, Kovács Nikolett Barbara Hátsó sor: Tóth Tamás, Paréj Sándor, Kiss Ádám, Szívós Ádám, Sárközi Ádám, Tóth Zoltán, Vass Márk, Palcsó Krisztián, Lőrik Máté, Szabó Olivér, Rajna Gergő, Orosz Dávid A képről hiányozik: Balla Mónika, Kátai Roland, Susányi Terézia Szandra, Závadszky Ádám

23


Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Jászberény

13.G A 13. g nyelvi előkészítő osztály, tehát 5 évig jártak a tanulók az iskolánkba. Sok szép nyelvvizsga bizonyítványt szereztek közép illetve felső fokon német és angol nyelvből, és mindig élen jártak a tanulmányi eredményeik alapján. Számtalan tantárgyi versenyen szerepeltek mind iskolai, mind megyei fordulókon értékes helyezésekkel. Az öt év alatt kedves, összetartó közösséggé formálódott az osztály.

24

Alsó sor: Palásty Anikó, Taksz Lilla, Varga Ildikó, Jenes Anna, Erdélyi Cintia, Túri Lilla, Kecskésné Szórád Judit (osztályfőnök), Kovács Bernadett, Szvett Fanni, Takács Heléna Középső sor: Herédi Renáta, Kiss Anita Anna, Kecskés Zsófia, Lukács Anikó Rozália, Király Kinga, Kasza Krisztina, Redler Anna, Pataki Anett Felső sor: Szalai Kristóf, Varga Bálint, Ragály Máté, Szabó Imre Lajos, Selyem László, Mészáros Áron, Kiss Márton, Tóth Milán, Szabó Márton A képről hiányzik: László Norbert, Varga Olivér

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2


Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium francia nyelvek tanulásához korszerű nyelvi labor áll a tanulók rendelkezésére és kommunikációt fejlesztő technikákat alkalmaznak a pedagógusok. A helyben működő Pannon nyelvvizsgahely lehetőséget ad a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésére. A gimnázium sok neves embert indított útjára, bízunk benne, hogy a most induló végzős diákok között is lesznek olyanok, akik elődeik nyomán járnak. Szakképző iskolánkban elsősorban a munkaerőpiac által igényelt szakmákat oktatjuk. A végzett tanulóink elhelyezkedési esélyét növelik a ráépülő képzések és a technikus képzés. A hiányszakmákat elsajátító tanulóink jó tanulmányi eredmény esetén ösztöndíjat kapnak. A vállalkozások világával jól működő kapcsolataink révén is a fejlesztési lehetőségeket keressük. Céljaink megvalósításához minden pályázati lehetőséget megragadunk, legyen az innováció, tehetséggondozás, épület karbantartás vagy sportélettel kapcsolatos esemény. Mind többen jönnek rá, hogy a katolikus szellemiség nem elválasztja, hanem még inkább bekapcsolja az iskolát a városi közösség életébe. Az egyházi fenntartásba kerülés óta megnőtt a szülők érdeklődése az intézmény iránt. A hitélettel még csak most ismerkedni szándékozók felé is nyitottak vagyunk, hiszen a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Isten áldásával kívánunk a ballagóknak céljaikhoz vezető utat!

Jászapátin sokáig nem volt egyházi iskola. Az előző év szeptemberétől a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium az Egri Főegyházmegye fenntartásában kezdte meg a tanévet. A gondviselés szándékaként az utóbbi években megnőtt az egyház iránti bizalom és a változtatás igénye. Tantestületünk hozzálátott a katolikus etikán alapuló iskolai élet kialakításhoz, ahol az embereken keresztül sikerül megtalálni, ami a lelkünket összefogja. Hiszünk abban, hogy az értékes és jó iskola katolikus irányítással még jobbá válik. A szeretet, egymás elfogadása és a tisztelet olyan értékek, amelyek nélkül nem lehet teljes értékű emberként élni. A gimnázium a 100 éves épületben hangulatos és modern szellemiségben működik. Az eddig is magas szinten oktatott természettudományos tantárgyak mellett megőrizzük az idegennyelv-tanítás fontosságát. A hagyományainkat is tükröző latin nyelv oktatása továbbra is magas színvonalon történik. Az angol, német és

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 5130 Jászapáti, Vasút u. 2. Tel.: 57/540-960; fax: 57/440-347 E-mail: mlgszmail@gmail.com

25


Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium

13.A „Összezárt, hogy kívül voltunk mindenen. Különböztünk, de mindig egyformán. Nem értettük, mi van és nem tudtuk, hogyan, de összetartoztunk mindannyian.” 

(Balázs Ferenc)

De kiket is takar ez az elnevezés?

A 13. a 25 történelem-, matematika-informatika tagozatos fiatalt jelent, akik nyolcosztályos kisgimnazistaként lépték át először az Alma Mater falait, nyelvi előkészítőt végeztek, és most készen állnak az Életnek nevezett nagy útra, félve, tétován, mégis várakozással telve, a jövőbe vetett hittel és reménnyel. Tehetséges, okos diákokat jelent, akik több mint 20 közép-, és felsőfokú angol és francia nyelvvizsgát szereztek. Iskolai, és megyei versenyeken képviselték iskolájukat, és megannyi szép bizonyítvánnyal, ösztöndíjjal örvendeztették meg szüleiket, tanáraikat. Olyanokat jelent, akik mindig kivették részüket a közösségi programokból, szerveztek és irányítottak a bálokon és Makó Pál Napokon, pizzát sütöttek és szendvicseket kentek, díszítettek és műsort adtak, udvart takarítottak és levelet gyűjtöttek. Elfőzték a csirkepaprikást, de mégis bronzfakanalat nyertek a Sulinapon, röpimeccseket veszítettek, és mégis nyerni tudtak. Olyanokat, akiknek a tiszteletére még a Parlament is díszkivilágítást kapott, és külön frakciót alakíthattak az ülésteremben. Olyanokat, akiknek külön üdvözlet járt a diósgyőri várban, és akik külön szerenádot adhattak a Szent István barlangban. Akik félelmet nem ismerve haladtak át a Kalandpark akadálypályáin, de a két kilométeres erdei túrán mégis félpercenként kérdezték: „Ott vagyunk már..?” Olyanokat jelent, akik először lázadnak, aztán beletörődnek, folyton kifogásokat keresnek, végül mégis mindent a legjobban oldanak meg, jókat buliznak, de a buli végére valahogy nem mindig emlékeznek, eltűnnek a metróban, aztán mégis megkerülnek. Akik néha türelmetlenek, lázadók, útkeresők, ezzel együtt végtelenül szerethetők, teli szívvel, ésszel, kedvességgel, figyelmességgel. Mert nekem olyan fiatalokat jelent, akiket nagyon szeretek. Olyanokat, akikre mindig büszke lehetek. Mert ők, így együtt, MINDANNYIAN, az OSZTÁLYOMAT jelentik. A 13. A OSZTÁLYT… Ádámné Béres Éva — osztályfőnök

26

Alsó sor: Kálmán Dóra, Mihályi Judit, Szabari Lili, Cserna Vivien, dr. Ádámné Béres Éva osztf., Utassy Dominika, Bácskai Nikolett, Léhi Dorottya, Szabó Zsanett Középső sor: Sőti Nóra, Kocsis Eszter, Varga Dóra, Perlaki Nóra, Ördög Gabriella, Göröcs Szabina, Kólya Helga, Csikós Anita, Ózsvári Eszter, Varga Zsanett Hátsó sor: André Zoltán, Utasi András, Farkas Alex, Nagy Szilárd, Rékasi Richárd, Tajti Ferenc, Pátkai Attila

Az oldal a

JÁSZINVEST ZRT.

támogatásával készült.

Találkozunk

2018-ban!


12.B

Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium

„Keresd az életben mindig a szépet, Ragadd meg azt, amit más észre sem vesz, S hidd el, ha sokszor durva is az élet, Mindig találni benne kellemest és szépet.” (Goethe) "Emlékek büszke kalapja fejünkre rákerül, Évek kopott képe feledésbe nem merül. Mivel őrizzük a könyvekben, melyeket lapoztunk, S érdemekben, melyekért büszkén harcoltunk. Még ha el is megyünk, később falak épülnek, Lelkünk tégláiból termek szépülnek." (Vágó Dóra 12.b) Különleges ez az osztály. Már az összetételét illetően is: 12 lány, 12 fiú. Határozott, célratörő, erős akaratú lányok és szelíd, hajlítható fiúk közössége. Az osztályfőnökük számára mindegyik más és más miatt kedves! Az osztály matamatika-informatika és történelem-angol tagozatos csoportokból tevődik össze. Ez utóbbi tagozat diákjainak zöme már rendelkezik angol középfokú nyelvvizsgával. Az osztály csaknem fele előrehozott érettségi vizsgát tett a múlt tanév végén földrajzból és informatikából, szép eredménnyel büszkélkedve. A tanuláson túlmenően a sportban és a néptáncban is jeleskedtek a tanulók. Így a „Fölszállott a páva” elődöntőjébe jutott egyikük. Mig az erőemelő bajnokunk hivatalosan bejegyzett világcsúcstartó a kategóriájában, súlycsoportjában.

Találkozunk

2018-ban!

1. sor: Farkas Malvin, Kiss Nikolett, Andrási Barbara, Vágó Dóra, Tajti Dóra, Budai Szilvia, Ádám Flóra, Bolyós Marianna, Ádám Fruzsina, Andrási Eszter, Léhi Anett, Barna Vivien 2. sor: Budai Miklós, Bagi Levente, Csikó Benjamin, Budai Roland, Ádám Ferenc, Urbán Ilona o.f.,Menyhárt Zorán, Nagy Attila, Bugyi Viktor, Holup Zoltán, Kovács Tibor Krisztián A képről Hiányzik: Léhi Alex, Somodi Vince

Az oldal a

XANTA 2004. Bt.

támogatásával készült.

27


Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium

12.C „Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.” (Pázmány Péter) Osztályjellemzés: A 12. c osztály közgazdasági szakközépiskolás és gimnáziumi tanulókból áll. A tanulás mellett – időnként helyette – sokat dolgozó, megbízható, életvidám, természetkedvelő, pozitív életszemlélettel rendelkező tanulókat ismerhetünk meg személyükben. Sokan közülük már megtapasztalták, hogy a Földnek létezik árnyékos oldala is, ezért mindannyian arra törekednek, hogy elérjék és élvezhessék a napsütés meleg simogatását. :)

28

1. sor: Földes Rita osztf., Balogh Adrienn, Urbán Krisztina, Bódis Henrietta, Gyenes Henrietta, Ádám Partícia, Tajti Rominett, Káli Katalin, Torba Tímea, Gecse Klaudia, Godó Katalin, Tihor Fruzsina 2. sor: Duka Alexandra, Papp Mónika, Kovács Nikolett, Fábián József, Farkas Csaba, Ádám Zsombor, Oláh Zsolt A képrőL hiányzik: Nagy Imre, Budai Krisztina

Az oldal a

XANTA 2004. Bt.

támogatásával készült.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2


12.I

Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium

„Az élet szép, de élni tudni kell, az élet harc és benne győzni kell!” (Anatole France) A 12. I osztályt vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport (23 fő) és szakközépiskolai felnőttképzés (16 fő) alkotja.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2

1. sor: Borics Ottó Dániel, Veréb Mátyás, Oláh József, Fábián Gergely, Bakos József, Tóth Tamás, 2. sor: Szekeres Nóra, Kázmér Georgina, Homoki Katalin, Csengő Henrietta, Medvéné Urbán Terézia (volt osztályfőnök), Pető Réka, Jónás Alexandra, Csomor Zsanett Nikolett, Polgár Petra, Csarnai Szabina, Juhász Xénia Ivett, Nagy Beatrix Zsuzsanna, Erki Alexandra, Budai Kristóf Patrik 3. sor: Dósai Renáta, Tamasi Krisztina, Gaál Milán, Bede Máté, Rusvai Magdolna (osztályfőnök), Szlávik Tibor, Simonyi Ferenc, Turó Ibolya Ingrid, Kaszab Tamás, Tajti István Máté, Prokop László, Sári Szilvia, Kotlóczki Katalin A képről hiányzik: Balázs József, Cserta Szabina, Farkas Tamás, Gyetvai Benjámin, Kiss Dóra, Varnyu Kitti, Jänner Szabina, Kállai Vivien

Az oldal a

támogatásával készült.

29


Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium

12.K „Találkozás és búcsúzás, az élet ennyi csak. Valaki jön, valaki megy, s az emlék megmarad.” (Leonard Da Ung) A 12. K osztályt kereskedelem-marketing szakmacsoport (11 fő) és faipari szakmacsoport (7 fő) alkotja.

30

1. sor: Farkas Attila, Kállai Tibor, Csörögi Nóra, Kiss Zsuzsanna, Fazekas Csilla, Vona Mónika, Nyitrai Csilla, Katus Magdolna, Horváth Regina, Gordos Emese, Simon Nikoletta, Bata Zsolt, Berente Lászlóné (osztályfőnök) 2. sor: Tajti Krisztián, Kiss Dániel, Torba Bence, Szabó Gábor A képről hiányzik: Balla Ádám, Hajdu Dániel József

Az oldal a

támogatásával készült.

Találkozunk

! n a b 8 1 0 2


31


Járművezető képző magániskola

k ítő ész g e Ki r Má 0

Mi füg nősé ge gi tle 0 0 tel oko n 2 -tól efo n s Ft 25 Má ok r .

Mezei Béla Autósiskola Intenzív tanfolyamok • Személygépjármű vezetői 16,5 éves kortól, Motorkerékpár, segédmotorkerékpár, mg-i vontató kategóriában.

Mezei Béla Birkás Ferenc Birkás Péter Bugyi István

32

Jelentkezni lehet:

T: 06-30/945-7036 T: 06-30/9159-978 T: 06-30/500-9980 T: 06-30/368-7258

Nagy László Kövér Tamás Koppány Kiss József Urbán Sándor

T: 06-30/315-0950 T: 06-30/436-5986 T: 06-30/205-2902 T: 06-70/386-2900

OKÉV ny.sz.16-0127-05

Tanfolyamot szervezünk C tehergépkocsi vezetői, C+E nehézpótkocsi vezetői kategóriában is. Foglalkozások akár délelőtt és hétvégén is! Többszöri részletfizetési lehetőség. A gyakorláshoz tankönyvet és CD-t biztosítunk. SEGÉDMOTOR KATEGÓRIÁRA (AM) jelentkezni továbbra is 13,5 éves kortól lehet. Az AM kategória jogosít a moped autó vezetésére is.

Ballagás alkalmából k

e let Tab r á M

0 .90 l 1 2 -tó Ft

0 Ft 00 -tó

l

k oko a ebo s célr t o N láno álta r 0 Má

.00 89 tól Ft


Osztálynapló Jászság 2013  

Az Új Néplap kiadványa középiskolá ballagóknak

Osztálynapló Jászság 2013  

Az Új Néplap kiadványa középiskolá ballagóknak

Advertisement