Page 1

…Ciprusra vessétek. Ugyanis Párizsban mostanában nem történik semmi. Párizs környéki polgármesterek a francia hadseregtől kérnek segítséget, hogy állítsák helyre a rendet és a közbiztonságot, mert nem lehet már élni a bevándorlóktól – de ennyi az egész. És ebben nincs semmi újdonság.

Vi g yá z ó s z e m e t e k … Bayer Zsolt - 2013. március 19., kedd Álláspont

hető legundorítóbb módszerrel, sunyin, aljasul. És listák és liberálisok hagyták örökül. Ráadásul akkor Az újdonság most Cipruson van. Az EU és a Világ- megteszik ezt nem csak az unió polgáraival: ugyanis a biztosítottakat nem is érte ilyen érdeksérelem, nem bank uzsorásai Cipruson eresztették ki a szellemet a a ciprusi bankbetétek majd fele nem is vették el a pénzüket, csak a menedzspalackból. uniós állampolgárok pénze, hamentek zsíros milliárdjait vette el nem például orosz betét. az állam. Azok meg riadóztatCiprus eladósodottsága GDP-arányosan 145 százaták a brüsszeli haverjaikat, lék. Köszönheti ezt az ország mindenekelőtt a görög De mit számít mindez, az EU és az IMF uzsoráválságnak. Az EU és az IMF uzsorásai pedig úgy dön- ha a bankok, az IMF sait, akik mindjárt netöttek, akkor adnak kölcsönt a csőd szélén tántorgó és az EU uzsorásaikiláttak tönkretenni a országnak, ha a ciprusi kormány egyszerűen meg- nak étvágyáról van magyar kormányt. csapolja az országban fellelhető bankbetéteket. A ki- szó? sebbeket hét, a nagyobbakat tíz százalékkal. Mindezt És most? Most kusúgy, hogy múlt hét pénteken délután bezártak a ban- Aztán folytassuk sol mindegyik. kok, ezt követően jelentették be a tervet, hétfőn ün- a felháborodást nep volt az országban, minden zárva, ezen a napon a másik végén. Most nem számít hozta meg a kormány a szükséges törvényt, s mire Emlékeznek még, a magántulajdon kedden kinyitnak a pénzintézetek, már el is vették az mit művelt az EU szentsége, nem emberek pénzét. és az IMF, mit műszámít semmilyen veltek a liberális és szentség. Most csak Ezt találták most ki az EU és az IMF uzsorásai. baloldali lapok, ostoaz emberek bankbetéba, semmirekellő, hateiről, az emberek pénNem is tudja az ember, melyik végén kezdje az elemi zug és idióta újságírók, zéről van szó. Most nem erejű felháborodást. A magántulajdon szentségénél? amikor a magyar kormány pofáznak a „mértékadó” laPéldául ott. Mert az EU és az IMF uzsorásai csak a megszüntette a magánnyugdíjpok, nem ugatnak az európai zölmagántulajdon szentségéről képesek pofázni. biztosítókat? Emlékeznek? Temették dek meg kékek meg rózsaszínűek, sőt, a demokráciát, a jogállamot, a magántulajdon az európai szocialisták vezetője, Schulz elvtárs S az unió ezen szent és sérthetetlen jogelve mindad- szentségéért hullajtottak krokodilkönnyeket – holott azt nyilatkozza, ő egyetért azzal, „hogy a válság terdig szent és sérthetetlen, ameddig a multik és a ban- a magyar kormány úgy próbált kiszabadulni végzetes heit a betétesek is viseljék”. Schulz elvtárs csak azzal kok magántulajdonáról van szó. Ha az emberekéről, helyzetéből, mint Hudini, a szabadulóművész. Mert nem értett egyet, hogy a válság terheit a bankok és a akkor minden másképpen van. Akkor jöhet az „egy- gúzsba kötve kellett túlélnie az országnak akkoriban multicégek is viseljék. Ennyi maradt mára az európai szeri illeték”, ahogy becézgetik ezt az arcátlan rablást. minden napot és minden órát, és ezt a helyzetet az szociáldemokráciából: a Schulz elvtárs. Az EU és az IMF uzsorásai most pénzt lopnak. A le- EU és az IMF uzsorásainak lakájai, a magyar szocia-

S miközben az EU és az IMF uzsorásai éppen aljasul ellopják a ciprusiak, oroszok és britek pénzét, közben felháborodástól kipirult arccal leckéztetik megint Magyarországot. Dől a pofájukból a demokrácia féltése meg a magántulajdon szentsége. Cégéres gazemberek mindahányan. S ha a ciprusiak ezt lenyelik, akkor bármelyik tagállam soron következhet. Akkor felkészül Spanyolország, Portugália és Olaszország. Akkor ortodox lesz az unortodox szabadrablás. És a rothadt sajtójuk ezt nem sarcnak, hanem „egyszeri illetéknek” fogja becézgetni. Mert tudják: az a sarc, ha a szabadon választott magyar kormány megcsapolja a multik és a bankok extraprofitját. Az felháborító, az nem egyeztethető össze a demokráciával. Az európai értékekkel csak az egyeztethető össze, ha egy hét végén ellopják az állampolgárok pénzét. Itthoni víg cimboráik pedig ezután is gátlástalanul fognak értekezni arról, hogy az EU meg az IMF soha nem szab semmilyen feltételt a kölcsöneihez. Ideje ismét felébredni, emberek. Ideje látni, mi folyik ebben a nyomorult és beteg világban. Ideje lesz ráírni a következő békemenet molinójára, hogy „VELED VAGYUNK, CIPRUS!” Különben mi következünk – éljünk bárhol ebben a szép, új világban.

Bayer Zsolt

Magyar Hírlap

Online

Vigyázó szemetek...  

Bayer Zsolt Vélemény

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you