__MAIN_TEXT__
feature-image

Szkolenia dla laboratoriów

Szkolenia laboratoryjne, PL

Karty kontrolne, czyli inaczej karty Shewharta (nazwane tak na cześć ich twórcy, Waltera A. Shewharta) to jedne z fundamentalnych elementów tzw. "statycznej kontroli procesu". Przedstawiane są jako wykresy liniowe mające dodatkowe dwie linie, nazywane górnym i dolnym limitem kontrolnym. Głównym ich przeznaczeniem jest zobrazowanie takich rzeczy jak choćby średnia czy odchylenie standardowe. Dzięki dokładnej analizie możemy odróżnić zmiany będące zdarzeniami naturalnymi (bezpośrednio związanymi z danym procesem) od tych, które mają przyczyny specjalne, występujące jednak raczej rzadko, choć czasem w równomiernych odstępach czasowych i będących sygnałem do zniwelowania zakłóceń. Karty kontrolne mają dwa podstawowe rodzaje ocen: ocenę liczbową (zawierającą kartę wartości średniej i rozstępu tudzież odchylenia standardowego, kartę pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu oraz kartę mediany), ocenę alternatywną.

https://www.bnt-sigma.pl/sterowanie-jakoscia-badan