Page 1


OFERTA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. MARII KONOPNICKIEJ

Profesjonalna opieka nad dziećmi w wieku od 3 do 5 lat w godzinach od 9:00-13:00 Koszt godzinnej opieki nad dzieckiem – 10 zł

Proponujemy: * kameralne 14 osobowe grupy. * malowanie farbami, * lepienie z ciastoliny, masy solnej i papierowej, * gry i zabawy w przedszkolu i na placu zabaw, * zabawy przy muzyce oraz z wykorzystaniem metod Weroniki Sherborne i Marii Montessori * czytanie książek i opowiadań dla dzieci. Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej, ul. Ks. Abp. Edwarda Kisiela 8,15-361 Białystok, tel. 85 742 34 57

PRZEDSZKOLE

szk. 2012/2013

MONTESSORI

2

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


SŁOWO WSTĘPNE Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Albert Einstein

STAWIAMY NA JAKOŚĆ I POZIOM

Kochani! Mijający rok szkolny 2011/ Ogromna ilość konkursów, olimpiad, w których osamotnieni w naszych codziennych zmaga2012 należał do szczególnie praco- wzięły udział dzieci i młodzież naszych placó- niach, zawsze możemy na Państwa liczyć. wek świadczą o pracowitości naszych uczniów Jeśli chodzi o sferę dydaktyczno-wychowawwitych.

i wychowanków oraz chęci konkurowania z najObfitował w wydarzenia wyjątkowe, jak cho- lepszymi. Liczba uzyskanych tytułów, wyróżciażby w przygotowania do obchodów 20 rocz- nień jest imponująca i świadczy o wysokim ponicy powstania naszej placówki. Jubileuszo- ziomie nauczania naszych nauczycieli. we uroczystości pochłonęły dużo pracy i uwa- Dało się to zauważyć chociażby w sferze sporgi, zarówno kadry pedagogicznej, rodziców i towej. Nasi uczniowie podejmowali wyzwania uczniów, a jednocześnie realizowaliśmy statu- w wielu dziedzinach: piłce nożnej, koszykówtowe zadania przedszkola, szkoły podstawowej ce, tenisie stołowym, pływaniu, z dużymi sukcesami. Nie bez znaczenia dla ich osiągnięć jest i gimnazjum. Myślę, że nie zawiedliśmy naszych uczniów, ro- fakt, że uczą się pod okiem wybitnych sportowdziców i że dostarczyliśmy - jak w każdym roku ców, mistrza Polski w judo pana Artura Perkow- wiele sposobności do dumy i zadowolenia z skiego oraz Wojciecha Zdanuczyka, zdobywcę VI Dan Taekwon-do. naszych podopiecznych i z Naszej Szkoły.

Nasze przedszkole we wszystkich rankingach nie ma sobie równych, zaś szkoła podstawowa i gimnazjum stwarzają coraz to lepsze warunki do nauki, rozwoju intelektualnego i prawidłowego funkcjonowania w grupie. W przyszłym roku będziemy kontynuować to, co się sprawdziło i wdrażać nowe programy dydaktyczne i wychowawcze podwyższające jakość i poziom Średnie wyniki klas są bardzo wysokie. Trochę kształcenia. słabiej w tym roku napisaliśmy Sprawdzian po klasie szóstej. Tak się zdarza, ale za to Egzamin To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie Gimnazjalny nasi uczniowie napisali fantastycz- ogromne zaangażowanie w życie szkoły rodzinie (wyniki nie opublikowane, ale znajdziecie je ców naszych uczniów i przedszkolaczków. Wiele ciekawych akcji, mnóstwo imprez, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi, realizacja różnorodnych projektów dydaktycznych były sposobnością do kształtowania kreatywności, twórczego spojrzenia, rozwijania zainteresowań naszych uczniów, a także umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie.

Państwo na naszej stronie internetowej po 27 czerwca). Jesteśmy z nich bardzo dumni. Wysokie oceny i dobrze napisany egzamin daje naszym uczniom otwartą drogę do najlepszych białostockich liceów. Serdeczne gratulacje uczniom i nauczycielom!

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

czą szkoły planujemy między innymi wdrożenie od 1 września nowego dziennika elektronicznego „Wulkan”, zaprojektowanie nowych zajęć fakultatywnych, przebudowę strony internetowej, wyposażenie kolejnych trzech pracowni w sprzęt z dziedziny nowoczesnych technologii, wprowadzenie projektów: „Biblioteka XXI wieku”, „Odkrywamy talenty” i wielu innych ciekawych propozycji, o których szerzej napiszemy w następnym wydaniu „Biuletynu”. Co dotyczy inwestycji, to podczas wakacji przeprowadzone zostaną gruntowne remonty łazienek przedszkolnych, kuchni, stołówki szkolnej oraz pomieszczeń klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z wymianą wyposażenia. Zakupione zostaną nowe elementy wyposażenia placu zabaw w przedszkolu i szkole.

Kończąc, chciałabym Wam wszystkim życzyć wspaniałych, niezapomnianych, a przede wszystkim BEZPIECZNYCH wakacji, byśmy w komplecie spotkali się na inauguracji nowego 21-pierwszego już roku szkolnego. Wiem, że zarówno kadra pedagogiczna, pracownicy administracyjni, jak też nasi podopieczni, za włożony trud, poświęcenie, w pełni zasłużyli na Dziękuję serdecznie rodzicom naszych pod- dwa miesiące wypoczynku. Dziękuję Wam seropiecznych za to że nam dopingują, pomaga- decznie. mgr Ewa Suchocka ją w różnorodnych akcjach, uroczystościach, że zawsze są z nami, rozumieją trud i widzą nasze dyrektor Akademii Sukcesu zaangażowanie… A przede wszystkim za to, „Nasza Szkoła” że obdarzają nas zaufaniem i wsparciem. Dzięki Wam Drodzy Rodzice nigdy nie pozostajemy

3


NASZE ROZMOWY Wielu uczniów naszej szkoły posiada tytuł laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Czy uważa Pan, że warunki panujące w szkołach prywatnych przyczyniają się do podniesienia poziomu nauczania i jakości pracy szkoły? – Myślę, że tak. Wspomniałem już o kilkunastoosobowych klasach, ale prywatne szkoły to również możliwość organizowania większej liczby dodatkowych zajęć indywidualnych, konsultacji, więc to pewnie sprzyja podnoszeniu wyników w nauce, jak i wyników w konkursach, olimpiadach. Muszę jednak przyznać, że szkoły publiczne również sobie dobrze radzą. A jak się mają szkoły prywatne do publicznych, jeśli weźmiemy pod uwagę pracę z uczniem słabszym.

Wywiad z Jerzym Kiszkielem – Podlaskim Kuratorem Oświaty

CO W OŚWIACIE PISZCZY? Które ze swoich obowiązków uważa Pan za – Szkoły prywatne są przede wszystkim konkurencją dla szkół publicznych. Każda konkurennajprzyjemniejsze? cja motywuje do lepszej pracy. Myślę, że szkoły – Zdecydowanie najprzyjemniejsze są wizyty w prywatne, w których warunki pracy nauczycieli szkołach z okazji różnych uroczystości czy jubi- i uczniów są inne niż w szkołach publicznych, są leuszy. To okazje nie tylko do poznania placów- lepsze z tego względu, że mają mniejsze, mniej ki, w której akurat jestem, ale też do oderwania liczne klasy i to może przyciągać część uczniów, się od takiej biurowej, papierowej pracy. dla których takie warunki, bardziej kameralne, Czyli za bardzo nie przepada Pan za papie- są ważne. Myślę, że szkoły prywatne też mogą być szansą dla tych uczniów, którzy w szkołach rową pracą? – Oczywiście jest jej dużo i jest niełatwa, bo w papierach kryją się poważne problemy, które trzeba rozstrzygać. Wyjazdy do szkół są urozmaiceniem tej pracy. Ostatnio wiele się zmienia w polskich szkołach. Uczniowie gimnazjów od tego roku szkolnego obowiązkowo pracują „metodą projektu”; doszedł także nowy, obowiązkowy przedmiot – „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Czy w najbliższej przyszłości również czeka nas coś nowego? – W gimnazjach nie. Reforma programowa, która jest realizowana od kilku lat, od nowego roku szkolnego 2012/2013 wchodzi do szkół ponadgimnazjalnych. To, co miało się zdarzyć nowego w gimnazjach, już się stało. Gimnazja będą więc funkcjonować w takim kształcie, w jakim pracują teraz, chociaż ostatnio w oświacie tak często miały miejsce rozmaite zmiany, że nie można mieć stuprocentowej pewności. Jakie są według Pana plusy istnienia szkół prywatnych?

4

... „szkoły prywatne też mogą być szansą dla tych uczniów, którzy w szkołach publicznych z różnych powodów nie mogą się odnaleźć”.

– Trudno tak globalnie porównywać, bo każda szkoła funkcjonuje inaczej. Szkoły publiczne z dużą ilością uczniów w klasie potrafią rozwiązywać problemy wychowawcze, czy też potrafią pomagać uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują, ale nie zawsze. Myślę, że łatwiej sobie radzić z problemami w mniejszej grupie. W szkołach prywatnych są to mniej liczne klasy, a z tego względu łatwiej o kontakt z każdym uczniem, można zatem zauważyć problem wcześniej, zareagować. Z tych powodów wydaje mi się, że możliwości szkół prywatnych są większe, ale szkoły publiczne, mimo tych gorszych warunków w sensie liczebności klas, też sobie radzą, chociaż mają trudniej. W tym roku szkolnym uczymy się troszkę dłużej, do 29 czerwca. Czy zna Pan plany Ministerstwa odnośnie organizacji przyszłego roku szkolnego? Czy już zawsze na wakacje będziemy musieli poczekać do końca czerwca? – Oczywiście znam te plany. Zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się kończyć w ostatni piątek czerwca. Tak się składa, że w tym roku szkolnym to jest 29 czerwca, w przyszłym roku to już 28 czerwca, za dwa lata 27 dzień czerwca i tak dalej, aż cały cykl się powtórzy. W związku z wprowadzeniem jasnej zasady już nie będzie dowolności ze strony ministerstwa odnośnie ustalania daty zakończenia zajęć edukacyjnych. Zbliżają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Kogo Pan typuje na zwycięzcę Euro 2012?

– Chciałbym, żeby była to reprezentacja Polski, ale niestety nie wierzę, że Polska zostanie mistrzem Europy. W drugiej kolejności chciałbym, publicznych z różnych powodów nie mogą się żeby wygrała Hiszpania, ponieważ gra najładniejszy football. Obawiam się jednak, że to będą odnaleźć. Niemcy. Mają oni najsilniejszą drużynę i potrafią Nauczyciele też korzystają na tym, że kla- grać w turniejach bardzo konsekwentnie, dlatesy są małe. go właśnie to reprezentację Niemiec typuję na mistrza Europy. – Tak, im mniejsza klasa, tym warunki pracy są lepsze, gdyż łatwiejszy jest kontakt z każdym Wywiad, pod opieką pani Katarzyny uczniem, a o to w nauczaniu chodzi. Inaczej Radziszewskiej, przeprowadzili: się pracuje w klasie kilkunastoosobowej, a inMarta Stankiewicz i Michał Kowalczyk aczej w grupie, w której jest ponad trzydziez kl. III gimnazjum stu uczniów.

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


SZKOŁA PODSTAWOWA / EDUKACJA

Projekt „Moja dziennikarska przygoda”

„SREBRNE PIÓRO”, „ZŁOTE USTA”

wany jest „Obiektyw”, braliśmy udział w nagraniu komentarza do programu „Warto tam być”, ale najbardziej podobało nam się nowoczesne studio im. Tamary Sołoniewicz, gdzie nagrywane są programy publicystyczne, rozmowy z zaproszonymi gośćmi tj. „Rozmowa dnia” czy „Bez kantów”. Dzięki internetowej platformie Junior Media poznaliśmy m. in. gatunki informacyjne w prasie, sztukę redagowania pierwszej strony gazety i nagłówków prasowych oraz podstawowe pojęcia związane z pracą redakcji. W ramach projektu przeszliśmy też mini kurs fotografowania z platformą Junior Media i wiemy już jak zrobić dobre zdjęcia. Po wszystkich tych doświadczeniach podjęliśmy wreszcie nasze pierwsze próby dziennikarskie. Pisaliśmy relacje z wycieczek, imprez szkolnych, przeprowadzaliśmy wywiady, redagowaliśmy różne działy naszych klasowych gazetek.

W tym roku w klasach trzecich PSP Nr 8 ruszy projekt medialny pod hasem „Moja dziennikarska przygoda”, wprowadzający uczniów w świat mediów poprzez praktykę. Jego głównym celem byo wydanie gazetki klasowej. Uczniowie mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania, wyobraźni, wraliwość estetyczną oraz indywidualne zdolności twórcze. Doskonalili umiejtność posugiwania się komputerem i technologią informacyjną. Poznawali i redagowali podstawowe formy dziennikarskie: notatkę, reportaż, wywiad.

na własne oczy przekonać się jak powstaje audycja radiowa, a nawet wziąć w niej udział. Nagraliśmy również wywiad na temat mikołajek, który ukazał się na antenie 6 grudnia.

PRASA Kolejną ciekawą wycieczkę odbyliśmy do redakcji „Kuriera Porannego”, gdzie poznawaliśmy pracę dziennikarzy odpowiadających za wydania kolejnych numerów gazety, redaktorów pełniących dyżur oraz odpowiadających za poszczególną tematykę ukazujących się artykułów. Pan redaktor przeprowadziła z nami krótki wywiad, który wraz z naszym zdjęciem ukazał się w poniedziałkowym wydaniu gazety.

Zakończeniem projektu było „Święto prasowe”, podczas którego prezentowaliśmy efekty naszej miesięcznej pracy. Nastąpiło również rozstrzyChcąc poznać wszystkie podstawowe media gnięcie Konkursu „Srebrne pióro” dla najlepRADIO udaliśmy się również do TVP Białystok. Odbyliszego dziennikarza klas trzecich, którymi zostały Projekt rozpoczął się wycieczką do Radia Bia- śmy spacer po budynku, zaglądając do różnych Natalia Kołnierowicz i Melania Szymańska. łystok, podczas której zapoznaliśmy się ze spe- miejsc, w których powstają regionalne wiadocyfiką pracy dziennikarza radiowego, mogliśmy mości. Odwiedziliśmy studio, w którym nagryMirosława Ryś, Jolanta Kniotek

TELEWIZJA

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

5


SZKOŁA PODSTAWOWA / LEKCJE ANGIELSKIEGO / PODRÓŻE EDUKACYJNE Well…zacznę od tego, że dawno, dawno temu jakieś 150 lat temu pewna dobra wróżka podarowała mi wiedzę i moc, którą do dziś dnia jest „jeszcze” niewyczerpana. Owa mądra wróżka kazała się tą mocą dzielić z innymi i w związku z tym po dziś dzień rozdaję jej cząstkę na lekcjach języka angielskiego.

PRZYGODA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

W klasach 1-2 poznajemy tajemną wiedzę dzięki baśniowym podręcznikom „Fairyland”, w klasie III już z bardziej zaawansowanym podręcznikiem „New Friends 1”, a w klasach IV „New Friends 2”. Książki opracowane są w oparciu o najnowsze osiągnięcia metodyki nauczania języków obcych. Wyczarowany na ich kartach świat, w którym elementy realistyczne łączą się z fantastycznymi, ogromne zróżnicowanie ćwiczeń i unikalne komponenty sprawiają, że nauka języka jest po prostu przyjemnością. Dzięki pracy z metodami aktywującymi oraz ze wspaniałym sprzętem, jakim jest tablica interaktywna i oprogramowaniami do niej, dzieci rozwijają wyobraźnię oraz angażują się w procesie uczenia. Nasze zajęcia są wzbogacone w charakterystyczne techniki pracy: piosenki, rymowanki, historyjki, zgadywanki, gry i zabawy. Umożliwiają one zmotywowanie uczniów do słuchania, wychwytywania znaczących informacji, wzbogacają słownictwo i obraz otaczającego świata. Pewnym eksperymentem w tej dziedzinie magii, jakim jest język angielski, była lekcja historii

dla klasy III gimnazjum tłumaczona na angielski. Zajęliśmy się tematem moich prywatnych zainteresowań tzn. jak doszło do uchwalenia praw wyborczych Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że jest to ciekawe ujęcie wiedzy historycznej połączonej z językiem obcym, także powstała lekcja polsko-angielska o związkach frazeologicznych i w klasie IV b o Footballu. W następnych latach pojawią się inne tego typu dwu-języczne zajęcia. A na razie tyle tej magii. See ya. Anna Modrzejewska-Kasprzak

„Szlakiem rękodzieła ludowego”

WYCIECZKA DO CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

czyliśmy piec, w którym wypalane są garnki itp. Garncarz przekazał nam ciekawe informacje, zaprezentował wiele swoich ręcznie wykonanych naczyń. Dalszym etapem wycieczki była podróż bryczkami przez las. Na miejscu rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Chłopcy grali w piłkę, a dziewczyny przyjemnie spędzały czas piekąc kiełbaski i dopingując chłopaków. Po wspólnym spędzeniu czasu, wróciliśmy bryczkami do autokaru, który odwiózł nas do szkoły. Wycieczka z pewnością podobała się każdemu, długo będziemy ją miło wspominać. Autorzy: Weronika Goldsztejn kl. IV b Maja Łopatecka kl. IV b

Dnia 30.03.2012 r. odbyła się wyciecz- rza. Z zainteresowaniem obserwowaliśmy proka do Czarnej Białostockiej, w której ces powstawania metalowego listka. Na zakończenie wizyty zostaliśmy zaproszeni do obejrzeuczestniczyły klasy czwarte i piąta.

nia prac pana Mieczysława, które zrobiły na nas Wyjechaliśmy około godziny dziewiątej. Na po- ogromne wrażenie. czątku odwiedziliśmy jednego z rzemieślni- Następnie udaliśmy się do drugiego z rzemieślków-kowala. Pan Mieczysław Hulewicz poka- ników-garncarza. Pan zaprezentował nam spozał nam na czym polega jego praca, co wytwa- sób wyrobu glinianych naczyń. Potem zoba-

6

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


SZKOŁA PODSTAWOWA / PODRÓŻE EDUKACYJNE W tym roku szkolnym nasza klasa za sprawą pani Moniki, miała okazję wybrać się w trzy różne i odległe od siebie egzotyczne zakątki naszego globu. Kim jest pani Monika i gdzie nas zabrała? Otóż pani Monika to podróżniczka, której ogromną pasją jest zwiedzanie najodleglejszych zakątków naszej planety. Zwiedziła po-

Podróże klasy drugiej

TAJEMNICZE PERU

„Od ziarenka do bochenka”

W MUZEUM WSI Razem z wiosennym słońcem nasze lekcje wychodzą ze szkolnych murów, dzięki temu są ciekawsze i bardzo przyjemne. Uczniowie klas I-III zgłębili tajemnice powstawania chleba na zajęciach edukacyjnych pod hasłem „Od ziarenka do bochenka”. Poznaliśmy tradycyjne techniki przetwarzania ziarna, rodzaje młynów, żaren i stęp. Zaciekawiła nas historia pieca chlebowego i przygotowanie mąki w żarnach, ale największą frajdę przy- Własnoręcznie przygotowane podpłomyki były niosło przygotowanie ciasta i wypiek podpło- świetnym dodatkiem do upieczonych w ognisku kiełbasek. myków na piecu.

nad 40 krajów naszego globu. Była w Europie, Azji i Afryce. Jej podróże nie polegały jedynie na zwiedzaniu i turystyce, ale bardzo często połączone były z wolontariatem, czyli pomocą dla osób bardzo tego potrzebujących, a w przypadku pani Moniki, głównie dzieci. Kiedy odwiedziła nas po raz pierwszy, zabrała nas w godzinną podróż po Peru. Pokazała nam zdjęcia, przyniosła różne egzotyczne przedmioty, a także zapoznała nas ze zwyczajami tam panującymi. Byliśmy tak zachwyceni opowieścią naszego gościa, że poprosiliśmy ją o ponowne przyjście. Kolejna wizyta zaowocowała podróżą do odległej Kenii. Podczas tej wycieczki poznaliśmy szkołę afrykańską i jej uczniów. Podczas ostatniego spotkania udaliśmy się do Japonii. Oprócz tego, że nasza wychowawczyni została ubrana w tradycyjny strój japoński, to poznaliśmy również zwyczaje, obowiązki i zabawy dzieci japońskich w naszym wieku. Wszystkie przygody były fascynujące, pełne barw i zapachów, rożnych odczuć i przeżyć.

Wiejskie uroki

W OKOPACH We środę, 30.03.2012 r., klasa VI szkoły podstawowej i II gimnazjum pod opieką Pani Elżbiety Michalskiej i Pana Artura Perkowskiego pojechała na Zieloną Szkołę do Okopów koło Suchowoli.

liśmy także warsztaty, podczas których nauczyliśmy się robić plecionki z wierzby i zdobić kamienie. W piątek, 01.06.2012 r. ok. godziny 15 wróciliśmy do Białegostoku. Wszyscy będą ten wyjazd długo pamiętać i dobrze wspominać. Atmosfera była przyjemna i wesoła. Dużo nauczyliśmy się podczas tej wycieczki. Katarzyna Stogowska – uczennica kl. II Gimnazjum

Mieszkaliśmy w gospodarstwie agroturystycznym ,,Nad Stawem” położonym w malowniczym miejscu nad rzeczką, wśród wzgórz i lasów. Po Okopach i okolicach oprowadzał nas pan Antoni Roman. Na posiłki udawaliśmy się do gospodarstwa agroturystycznego. Często Podróże kształcą – do takiego wniosku doszli- graliśmy w gry terenowe np. ,,50-tkę”, która pośmy po cyklu tych zajęć, ale naszym zdaniem legała na znalezieniu ukrytych kartek z zadanianależy jeszcze dodać – podróże uwrażliwiają. mi lub ,,Świetliki”, której celem było znalezienie Barbara Szutko grupy uczniów chowających się w lesie. OdbyCzęsto głośno się śmialiśmy z p. Moniką z jej przygód, ale były też chwile kiedy podczas oglądania zdjęć dzieci z Afryki, podczas słuchania opowieści o ich codziennych obowiązkach, robiło się cicho w klasie.

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

7


SZKOŁA PODSTAWOWA / PODRÓŻE EDUKACYJNE

„Zielona szkoła” na Kielecczyźnie

PRZYRODA, HISTORIA, TRADYCJE... Tegoroczna przygoda klas młodszych przypadła na końcówkę maja. Uczniowie klas I-III wyruszyli w daleką podróż w Góry Świętokrzyskie. Dla wielu z nich była to okazja nie tylko do poznania jednego z najpiękniejszych regionów naszej Ojczyzny, ale przede wszystkim do sprawdzenia swojej samodzielności i dojrzałości.

ZAGNAŃSK Dąb Bartek – Król Puszczy Świętokrzyskiej rośnie kilkanaście kilometrów na północ od Kielc. – Śluchowice, następnym krajobrazowy rezerUczyliśmy się o nim w szkole i wiedzieliśmy, że wat przyrody – Karczówka. Najbardziej podojest bardzo duży, ale nikt nie spodziewał się, że bał nam się rezerwat przyrody - Kadzielnia. to taki olbrzym.

śnickich zobaczyliśmy złożone zmumifikowane ciało, które przypisywano przez długi okres Jeremiemu Wiśniowieckiemu. Zwiedziliśmy też muzeum misyjna Braci Oblatów.

GOŁOBORZE Na obszarze gołoborzy oraz w ich pobliżu mogliśmy zobaczyć jak wyglądają najbardziej pierwotne, najmniej zmienione biocenozy z licznymi reliktowymi gatunkami roślin oraz zwierząt. Łysogórskie gołoborza stanowią najbardziej charakterystyczny element przyrody nieożywionej znajdujący się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

CHĘCINY Kolejnym punktem wycieczki był górujący nad miastem Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku. Wdrapaliśmy się na wzgórze zamkowe, a następnie wspięliśmy się na wieżę, z której roztaczał się przepiękny widok.

JASKINIA RAJ

Jaskinia „Raj” jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Zachwyciła nas bogaci różnorodnością kalcytowych form naŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY twem ciekowych, występującymi tutaj skupiskami KIELCE Wejście na Święty Krzyż. W sanktuarium na stalaktytów o unikatowym na skalę światoNa terenie Kielc znajduje się 5 rezerwatów Świętym Krzyżu przechowywane są reli- wą zagęszczeniu. przyrody. Odwiedziliśmy 3 z nich. Pierwszym z kwie drzewa krzyża świętego, na którym miał Mirosława Ryś nich był rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego umrzeć Jezus Chrystus. W krypcie kaplicy Ole-

8

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


SZKOŁA PODSTAWOWA / NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA

Historia, przyroda i ekologia...

MAZURY CUD NATURY 11 czerwca br. wyruszyliśmy na wycieczkę zorganizowaną pod hasłem „Mazury cud natury”. Trasa wycieczki wiodła przez najbardziej znane i urokliwe miasteczka województwa warmińsko-mazurskiego. Czekały na nas liczne atrakcje i przyjemnie spędzone chwile połączone z edukacją na świeżym powietrzu. Pierwszym przystankiem naszej podróży było Giżycko, gdzie spacerowaliśmy po porcie nad Jeziorem Niegocin oraz obserwowaliśmy jedyny w Polsce most obrotowy na Kanale Łuczańskim. Następnie odwiedziliśmy Gierłoż, gdzie w samym sercu Mazur znajdują się ruiny kwatery Adolfa Hitlera. Wraz z panią przewodniczką zwiedziliśmy ruiny zamaskowanego w lesie miasteczka i z zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści o historii tego miejsca.

ta w grodzie Kopernika zakończyła się seansem w Planetarium, gdzie bez trudu przenieśliśmy się w kosmiczną przestrzeń. Wieczór spędziliśmy przy ognisku, po którym udaliśmy się do hotelu, by wspólnie kibicować naszej reprezentacji narodowej w meczu z Rosją. Trzeci dzień naszej Zielonej szkoły zapowiadał się bardzo interesująco. Wyruszyliśmy bowiem na spływ łodziami przez Rezerwat Krutyni. Rzeka na tym odcinku ujawniła wiele osobliwości ze świata roślin i zwierząt i dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń. Ostatnim punktem wycieczki był przystanek w Popielnie, gdzie znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej. W muzeum wysłuchaliśmy opowieści pani przewodnik, a potem mogliśmy pogłaskać konika polskiego, widzieliśmy tygodniowego bobra, jelenie, podziwialiśmy jedynego w swoim rodzaju żubronia. Katarzyna Radziszewska

Potem pojechaliśmy do Świętej Lipki, gdzie obejrzeliśmy zespół klasztorny jezuitów i wysłuchaliśmy koncertu organowego. Odwiedziliśmy także Reszel – tam wspięliśmy się na wysoką wieżę zamku, skąd oglądaliśmy przepiękną panoramę miasteczka. Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty w Lidzbarku Warmińskim, gdzie podziwialiśmy zamek. Główną atrakcją dnia była jednak wizyta w Olsztynie. Spacerowaliśmy po starówce i przyglądaliśmy się najciekawszym zabytkom. Wizy-

NASZE KONKURSY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI W. SZYMBORSKIEJ 14 marca 2012 r. odbył się szkolny konkurs recytatorski. W tym roku młodzi recytatorzy popisywali się piękną interpretacja głosową utworów Wisławy Szymborskiej. Występy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zostały nagrodzone ogromnymi oklaskami publiczności, a jury przyznało następujące nagrody: I miejsce: Natalia Lewczuk, klasa V (SP), Monika Amielan, klasa II (G), II miejsce: Michał Sawicki, klasa 4a (SP), Marcin Czubaszek, klasa 4b (SP), III miejsce: Katarzyna Rudzińska, klasa V (SP), Marta Stankiewicz, klasa III (G). Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Katarzyna Radziszewska

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

KONKURS WIEDZY O KORCZAKU W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w lekcjach języka polskiego i godziny wychowawczej poświęconych postaci niezwykłego wychowawcy, przyjaciela dzieci. Podsumowaniem cyklu zajęć był Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka. Dyplomy i nagrody zdobyły: Aleksandra Kamionowska, klasa V – I miejsce, Katarzyna Rudzińska, klasa V – II miejsce, Maja Sawaniewska, klasa IV b – III miejsce. Gratulujemy! (relacja na str. 14).

WIELKANOCNE OZDABIANIE czyli KONKURS „ALE JAJA...” Przed świętami wielkanocnymi świetlica przygotowała jaja do rodzinnego ozdabiania. W przygotowaniu tych wielkich jaj, świetlicę wspomogły Wiktoria i Amanda z klasy VI. Został ogłoszony konkurs na najpiękniejszą pracę. Pierwszą nagrodę zdobył Łukasz Niemotko z rodziną z klasy II. Kolejne „medalowe” pozycje zajęły prace Michała Sawickiego oraz Julity Nowackiej. Pisanki pozostałych uczestników, ze względu na pomysłowość, pracowitość i estetykę, zostały wyróżnione, a autorzy nagrodzeni. Wszystkim serdecznie gratulujemy!”

9


SZKOŁA PODSTAWOWA / NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA / SPORT

Akademia „Pany”!

WIEŚCI SPORTOWE MISTRZOSTWA EUROPY MASTERS W JUDO

Tak rodzą się talenty

LUBIMY KOPAĆ PIŁKĘ Uczniowie „Naszej Szkoły” mają wiele pasji. Jedną z nich jest piłka nożna. Chłopcy z klas IV, Patryk Czerech, Michał Bołtruszko, Oskar Godlewski, Dominik Łopatecki, Rafał Szeretucha, Iwo Kisiel, Piotr Panasewicz oraz Dawid Krutul, kibicują swoim ulubionym drużynom piłkarskim, ale sami również aktywnie rozwijają swoje sportowe zainteresowania.

W Opolu, w dniach 9-13.05.2012 r. odbyły się Indywidualne oraz Drużynowe Mistrzostwa Europy Masters w Judo. Jednym z reprezentantów naszego kraju był nasz nauczyciel wychowania fizycznego Artur Perkowski. Startował w kategorii wagowej do 90 kg.

towej rozgrzewki. Biegamy kilka okrążeń boiska, następnie mamy rozgrzewające ćwiczenia i rozciąganie. Gdy jesteśmy przygotowani to przechodzimy do części głównej treningu. Trenerzy dzielą nas na kilka grup. W nich ćwiczymy podstawy piłkarskie, a także przyjęcia, podania, strzały, drybling, kiwki i sztuczki. Kiedy czas ćwiczeń części głównej mija, przychodzi pora na przyjemność, czyli granie meczów. Po zabawie kończy się trening, ale zawsze na zakończenie głośno mówimy nasz okrzyk i się żegnamy.

O ogromnym zamiłowaniu do piłki nożnej, systematycznych treningach i marzeniach o kolejnych sukcesach pisze Patryk Czerech – uczeń klasy IV b Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Konopnickiej.

W środy spotykamy się o 16.30 przy pomniku w Parku Zwierzynieckim. Tam również biegamy i intensywnie ćwiczymy. W piątki spotykamy się na boisku o godzinie 17.00. Rozpoczynamy trening od rozgrzewki i rozciągania. Trenerzy dzieRazem chodzimy do Akademii Piłkarskiej „Ta- lą nas na drużyny. Jak to najczęściej w piątek, lent”. Gramy ze sobą od dziewięciu miesięcy i mamy gry i zabawy. coraz lepiej układa nam się współpraca na bo- Ten trening upływa najszybciej, ponieważ jest isku. W tygodniu trenujemy trzy razy i dodatko- najprzyjemniejszy. W niedzielę przyjeżdżamy wo przez osiem tygodni uczestniczymy w tur- na turniej „Deichmann” i tam sprawdzamy w nieju „Deichmann”. grze swoje umiejętności. Obecnie w tym turnie- Nasz pan Artur stoczył 4 walki z czego w pierwszej uległ Rosjaninowi, który został Mistrzem We wtorki o godzinie 18.00 rozpoczynamy tre- ju radzimy sobie całkiem nieźle i mam nadzieję, Europy, zaś następne dwie walki z Francuzami że go wygramy. ning, zwykle od intensywnej, kilkunastominuwygrał . Niestety kolejną walkę z reprezentantem Bułgarii o miejsce trzecie przegrał, co automatycznie w systemie repasażowym dało mu piąte miejsce. System repasażowy rozpisuje się następująco: miejsce 1, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, nie ma miejsca 4, 6 i 8. Startowało wiele sław europejskiego judo, między innymi także klubowy kolega p. Artura – Mirosław Kościuk, w kategorii wagowej do 73 kg. On także zajął wysokie 5 miejsce. Teraz naszego wuefistę czeka czerwcowy start w Pucharze Polski, a we wrześniu – Mistrzostwa Polski w judo. Pan Artur Perkowski chciałby serdecznie podziękować właścicielom naszej placówki – pani Ewie Suchockiej oraz panu Wiesławowi Kisielowi za pomoc w osiąganiu marzeń sportowych w postaci materialnej oraz za udostępnianie sali sportowej w celach treningowych.

10

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


SZKOŁA PODSTAWOWA / NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA / SPORT / WYDARZENIA *** 6 czerwca uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w Turnieju o Puchar pani Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Nr 3 w Białymstoku. Zdobyli tam II miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Znamy zasady bezpieczeństwa i potrafimy je stosować!

PIERWSZA POMOC Z OSTATNIEJ CHWILI! 9.06.2012 r. odbył się Puchar Polski judo Masters w Płocku na hali Orlen Arena, a w którym brał udział Artur Perkowski zajmując pierwsze miejsce w kategorii wagowej do 90 kg. GRATULUJEMY!

TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ

MISTRZOSTWA BIAŁEGOSTOKU SZKÓŁ PRYWATNYCH W PŁYWANIU Dnia 17 maja 2012 r. nasi uczniowie wzięli udział w mistrzostwach pływackich. Wszyscy dzielnie walczyli. Najwyższą lokatą może pochwalić się Patryk Czerech, który zajął 4 miejsce w stylu grzbietowym. W sztafecie zajęliśmy miejsce 7.

Dnia 15.marca 2012 r. odbył się turniej piłki koszykowej „jeden na jeden” o Puchar pani Dyrektor Prywatnego Gimnazjum nr 9 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku o nazwie Streetball. Wzięło w nim udział 18 zawodników. Rozegrano 28 meczów systemem francuski z podwójnym repasażem.

Klasy IV a i kl. IV b w ramach edukacji przyrodniczej i prozdrowotnej zapoznały się z rodzajami urazów, zagrożeniami w różnych sytuacjach podczas gier i zabaw ruchowych, na drodze, w szkole i poza nią.

W turnieju kolejne miejsca zajęli: 1. Rafał Putkowski, kl. III gimnazjum 2. Marek Król, kl. II gimnazjum 3. Patryk Wityński, kl.II gimnazjum 3. Piotr Kazimierczyk, kl. II gimnazjum 5. Kamil Jaszczewski, kl. II gimnazjum 5. Paweł Król, kl.VI szkoła podstawowa W przerwie zawodów odbył się widowiskowy pokaz taekwon-do prowadzony przez pana Wojtka Zduńczyka w wykonaniu naszych uczniów z klas IV-VI.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Dnia 7.03.2012 r. odbył się turniej tenisa stołowego, w którym wzięło udział 29 zawodników. Turniej był rozgrywany systemem francuskim z podwójnym repasażem to znaczy 2 miejsca 3, 2 miejsca 5, 7, 9. Do rywalizacji zaproszeni zostali uczniowie szkoły sąsiadującego gimnazjum nr 7. Turniej był rozgrywany bez podziału na płeć, mogli brać w nim udział uczniowie z klas od 6 do III gim. Rozegrano łącznie 42 mecze do 2 wygranych czyli 2-1 lub 2-0. Najlepszymi okazali się: 1. Julian Romowski, 2. Rafał Putkowski, 3. Kacper Karpiuk, 3. Krzysztof Dwilewicz.

Przypomniały numery telefonów alarmowych oraz zasady zachowania w nagłych wypadkach. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych udzielania pierwszej pomocy, które zaprezentowała też pani Bożena Łubińska. Ćwiczenia pełne emocji , ale bardzo ważne w życiu każdego z nas żebyśmy potrafili zachować się w sytuacjach niebezpiecznych. Nasi uczniowie w pełni odpowiedzialności dbają o bezpieczeństwo swoje i innych!!! Teresa Łapicz

Z PIŁKARSKICH AREN *** 25 maja br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Mistrzostwach Białegostoku Szkół Prywatnych. Klasa IV zajęła miejsce I, a uczeń Dawid Krutul został Mistrzem Strzelców, zdobywając aż 7 bramek. Klasy V i VI zajęły miejsce III. Gratulujemy!

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

11


SZKOŁA PODSTAWOWA / WIEŚCI / WIADOMOŚCI / INFORMACJE

Z okazji Konstytucji 3-go Maja

UROCZYSTY APEL

Mówi się, że ideały nie istnieją... Dnia 29 kwietnia 2012 r. w Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, przygotowany przez panią Kingę Lutarewicz i jej wychowanków – uczniów klasy V Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 8 w Białymstoku.

Ja znam jeden… Siedem lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, wiadomość o śmierci Jana Pawła II podał uczestnikom czuwania na placu Świętego Piotra, arcybiskup Leonardo Sandri. Ogłosił, że o godzinie 21.37 „Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca”. Tysiące wiernych zgromadzonych pod oknami papieskiego apartamentu w Watykanie, po raz pierwszy w historii, żegnało papieża spontanicznymi oklaskami. Pontyfikat Jana Pawła II wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła

i świata, a postawa papieża w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi. Aby uczcić pamięć Wielkiego Polaka, dnia 4 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel, który przygotowali uczniowie kl. V pod kierunkiem p. mgr Bożeny Falkowskiej. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem szkolny chór, przygotowany przez p. mgr Barbarę Kozakiewicz-Kisiel. Mirosława Ryś

Ziemia potrzebuje pomocy…

Twojej również! „Bądź przyjazny dla środowiska – żyj w zgodzie z naturą” to motto, które powinniśmy pamiętać nie tylko 22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi, ale każdego dnia. W klasach IV-VI odbyły się lekcje ekologiczne, uczniowie zapoznali się z zagrożeniami i degradacją Ziemi oraz działaniami na rzecz środowiska. Bycie EKO to wyzwania, które znamy i stosujemy w swoim życiu. W ramach działań proekologicznych w naszej szkole uczniowie klas trzecich, czwartych oraz kl. VI zwiedziły Muzeum Przyrodnicze (Uniwersytet w Białymstoku). Poznaliśmy walory przyrodnicze Podlasia i świata. Znamy zasoby ochrony przyrody i wiemy jak o nie dbać. Uczniowie kl. V opracowali znaki ekologiczne, odbyła się prezentacja multimedialna oraz przygotowano wystawę promującą czystą Ziemię „Chroń środowisko”. Teresa Łapicz

12

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Po hymnie przyszedł czas na część artystyczną. Uczniowie przedstawili zarys historyczny wydarzeń maja, 1791 roku, recytowali wiersze przerywane pieśniami patriotycznymi. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne w piosenkach: „Witaj maj”, „Jak długo w sercach naszych…”. Ciekawą formą przybliżenia widzom sensu obchodów tego święta, była krótka scenka, w której uczniowie wcielili się w rolę babci i wnucząt. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali „Rotę”. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Kinga Lutarewicz

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


SZKOŁA PODSTAWOWA / WALENTYNKOWE SZALEŃSTWO

Oliwia Rybak i Dominik Torebko z klasy IV b przedstawili swój energetyczny taniec, którym podbili serca jury i publiczności, zdobywając ostatecznie I miejsce w konkursie.

Walentynki 2012

ENERGETYCZNA IMPREZA Walentynkowa Poczta, Walentynkowy Kiermasz, Walenkowy „Mam Talent”.

Świetnie zaprezentowali się również uczniowie kl. III b – Natalia Kołnierowicz, Mateusz Olesiewicz i Mateusz Sokołowski.

14 lutego Nasza Szkoła zaczerwieniła się od licznych walentynkowych dekoracji. Od rana, do specjalnej skrzynki uczniowie wrzucali przygotowane wcześniej kartki i drobne prezenty. Mogli je wykonać własnoręcznie lub zakupić na zorganizowanym przez koło wolontariatu kiermaszu.

Zespół „Crazy Kids”, w którym tańczyli uczniowie z kl. I, III a i III b, zaprezentował układ taneczny całkowicie!!! przygotowany przez samych występujących. Występ był świetny pod każdym względem, serdecznie gratulujemy inicjatywy i pomysłowości. Zespół zdobył II nagrodę w konkursie, ex aequo z Krzysztofem Skoczko z kl. III a, któMaks Rogowski zachwycił publiczność wspa- ry tańczył breakdance. niałym głosem!

Z kiermaszu korzystali uczniowie i ich rodzice. Każdy chciał obdarować najbliższych czerwonym serduszkiem.

Nie zabrakło zdolnych muzyków. Katarzyna Czajkowska z kl. III b zaprezentowała utwór „Dla Elizy” L. Beethovena.

Serdecznie dziękujemy Pani Basi Białowieżec za zorganizowanie kolejnej edycji „Mam Talent”. Wieczorem, uczniowie klas IV-VI i gimnazjum,

Mateusz Grzeszkiewicz z klasy III a wygrał i wyśpiewał szanty.

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

Jury w składzie: przewodnicząca: P. Dyr. E. Mi- spotkali się na zorganizowanej dla nich przez chalska, członkowie: P. Anna Modrzejewskasamorząd szkolny dyskotece walentykowej. Kasprzak, oraz uczennica kl. V - K. Rudzińska, Mirosława Ryś skrupulatnie zapisywało wyniki konkursu.

13


SZKOŁA PODSTAWOWA / WIEŚCI / WIADOMOŚCI / INFORMACJE Pierwszy Dzień Wiosny młodzież szkolna tradycyjnie spędza na wagarach. Ale wagarowanie może być bardzo pracowite i pouczające. W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka 21 marca w naszej szkole nastąpiło zakończenie projektu edukacyjnego pt. „Janusz Korczak przyjacielem dzieci i młodzieży”. Przez 3 tygodnie wszyscy uczniowie pracowali nad wybranymi zagadnieniami, efekty tej pracy podziwialiśmy już od rana. W klasach obejrzeliśmy przygotowane prezentacje, plakaty, Złotą Księgę Cytatów J. Korczaka, film „Król Maciuś I”. W klasach IV-VI odbył się konkurs wiedzy o Januszu Korczaku, w którym zwyciężyła Alek-

Pierwszy dzień wiosny...

...Z JANUSZEM KORCZAKIEM

Nastąpiło również podsumowanie konkursu plastycznego klas młodszych na projekt najpiękniejszej okładki do książki „Król Maciuś I”. Zwyciężył Oliwier Grzyb z kl. III b, II miejsce zdobyła Hanna Wendorff z kl. I, a trzecie Michał Wawrzeniuk z kl. III b. Na koniec nagrodzono wszystkich biorących udział w konkursach. Mirosława Ryś

Żołnierskie spotkanie sandra Kamianowska z kl. V. Drugie miejsce zdobyła Katarzyna Rudzińska z kl. V, a III Maja Sawoniewska z kl. IV b.

UWAGA! MINY!

W południe wszyscy spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie oglądaliśmy przedstawienie „Prawa dziecka” przygotowane pod kierunkiem p. B. Marciuka.

Uczniowie klas młodszych w grupach tworzyli plakaty o prawach dziecka.

Aktorzy z klasy VI znów zachwycili publiczność swoją Nie mogło zabraknąć dobrej zabawy i rywalizacji aktorską grą. – szkolne mistrzostwa w rzucie papierowym samolotem spotkały się z wielkim zainteresowaniem. Zwyciężył Staś Barczyk, II miejsce zajął Oliwier Grzyb, a III Jurek Jancewicz.

Wielkich emocji dostarczyły również mistrzostwa w grze Czwartoklasiści, przygotowani przez p. K. Radziszew- „Papier Nożyce Kamień”. Najlepszym okazał się Olaf ską, przypomnieli nam fakty z życia J. Korczaka w for- Izbicki z kl. III b, kolejne miejsca zajęli Maurycy Kłos z kl. I mie montażu słowno-muzycznego. i Jakub Ustymowicz z kl. III a.

14

Uczniowie klas I-VI spotkali się z saperami z jednostki wojskowej w Białymstoku. Goście poinformowali uczniów, że chociaż minęło wiele lat od wojny, pod ziemią nadal leżą niewybuchy i niewypały. Żołnierze przywieźli ze sobą wiele eksponatów, przeprowadzili prelekcję połączoną z pokazem, dotyczącą zagrożeń, jakie niosą ze sobą niewypały. Prowadzący demonstrowali różne rodzaje niewybuchów, uzbrojenia oraz sprzęt stosowany podczas rozminowywania. Uczniowie naszej szkoły mogli się dowiedzieć, jak należy się zachować, gdy znajdziemy niewypał. W trakcie spotkania można było przymierzyć strój sapera, zapoznać się z działaniem wykrywacza min, zasiąść za kierownicą samochodów, których używają żołnierze Po zakończonej prelekcji prowadzący chętnie odpowiadali na liczne pytania uczniów. Mirosława Ryś

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


SZKOŁA PODSTAWOWA / NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA

Nasi w POLSACIE

MAGIA GOT TO DANCE O tanecznej pasji, wrażeniach z turniejów, osiągniętych sukcesach uczniów klas IV „Naszej Szkoły” pisze Oliwia Rybak – uczennica klasy IV b Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Konopnickiej.

gdy usłyszeliśmy, że mamy największą ilość głosów wysłanych poprzez sms-y. Przeszliśmy do finału!

....będziemy reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata IDO 2012 w Niemczech jesienią bieżącego roku!

W ostatnim i najważniejszym odcinku programu TYLKO TANIEC daliśmy z siebie wszystko. Na treningi mieliśmy tylko cztery dni, ale poradziliśmy sobie znakomicie. Znowu dostaliśmy Od kilku lat ja – Oliwia Rybak oraz Gabrysia Kę- cztery zielone gwiazdki. dzierska, Marta Kruszewska i Dominik Toreb- Jurorzy docenili naszą pracę. Wszystko jednak ko chodzimy na zajęcia taneczne do grupy LOL- zależało od ilości wysłanych na nas sms-ów. LIPOPS. Poznaliśmy tam wielu przyjaciół. Nasze Niestety nie dostaliśmy się do finałowej dwójki. treningi prowadzi pani Karolina, która układa Występ w telewizyjnym show był dla nas wielką w Białych Błotach – zdobyliśmy I miejsce w kanam choreografię. Zawsze wierzy w nasz talent. przygodą! Poznaliśmy wielu interesujących tan- tegorii formacji hip-hop do lat 11. • Krajowe Mistrzostwa Polski IDO hip-hop, electric boogie, break dance 2012 w Szczecinie – pomimo wirusa żołądkowego, który opanował LOLLIPOPS i problemów technicznych z podkładem muzycznym (przez co musieliśmy zatańczyć dwukrotnie), to uzyskaliśmy I miejsce w kategorii formacji hip-hop do lat 11! Dzięki temu będziemy reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata IDO 2012 w Niemczech jesienią bieżącego roku! Jesteśmy szczęśliwi, że możemy doskonalić swoją pasję oraz brać udział w różnych turniejach. Być może ktoś z nas w przyszłości zostanie sławnym tancerzem? Oliwia Rybak, klasa 4B

Dlatego też dzięki niej i dużych nakładów na- cerzy oraz znakomitych jurorów. Udział w proszej pracy osiągnęliśmy wielkie sukcesy. gramie będziemy mile wspominać. Wzięliśmy między innymi udział w castingu do Grupa LOLLIPOPS bierze udział w różnych turprogramu GOT TO DANCE - TYLKO TANIEC w niejach tanecznych m.in.: telewizji POLSAT. Bardzo cieszyliśmy się, że mo- • Karnawał 2012 – zajęliśmy II miejsce w kateżemy wystąpić w telewizji i udowodnić, że dzie- gorii formacji hip-hop do lat 11, organizowany ci tak małe jak my też mają talent i mogą osią- w Białymstoku przez Wojewódzki Ośrodek Anignąć sukces. macji Kultury. Przed naszym pierwszym występem nie byli- • Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego śmy pewni siebie, ale kiedy ujrzeliśmy cztery zielone gwiazdki wiedzieliśmy, że będzie dobrze. Oznaczało to, że nasz występ podobał się jurorom, tj: • Joannie Liszowskiej – aktorce, • Krystynie Mazurównej – legendzie tańca, • Michałowi Malitowskiemu – mistrzowi tańca towarzyskiego, • Alanowi Andersz – aktorowi i tancerzowi różnych stylów tańca. W półfinałowym odcinku programu bardzo się stresowaliśmy występem na żywo. Zależało nam na tym, aby i tym razem nasz pokaz spodobał się wszystkim. Udało się! Jury było bardzo zadowolone, a my byliśmy bardzo szczęśliwi

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

15


SZKOŁA PODSTAWOWA / WIEŚCI / WIADOMOŚCI / INFORMACJE

Spotkanie z redaktor Małgorzatą Karoliną Piekarską

„KLASA O PROFILU ROZWLEKŁYM I POSKRĘCANYM” 22 maja br. odwiedziła nas Małgorzata Karolina Piekarska – dziennikarka prasowa i telewizyjna. Na co dzień związana z TVP 3, na antenie której emitowane są jej reportaże oraz z lokalnymi programami informacyjnymi: Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i Kurierem Mazowieckim.

Przez ostatnie12 lat publikowała artykuły, reportaże i wywiady w dwutygodniku „Cogito”. Tam przez blisko 7 lat ukazywały się jej felietony „Wzrockowisko” przynosząc jej popularność wśród młodego pokolenia. Jest członkiem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

sie), „Tropiciele” (detektywistyczna powieść dla młodzieży), „Dzika” (kontynuacja „Tropicieli”, detektywistyczna powieść dla młodzieży), „LOteria” (dalsze losy bohaterów „Klasy pani Czajki”), „Dziewiętnastoletni marynarz” (książka dokumentalna, historia brata dziadka marynarza i ucznia szkoły morskiej w Tczewie). Tę ostatnią pozycję doceni raczej starsze pokolenie.

Pani Małgorzata pisać chciała od... zawsze. Pierwsze bardzo krótkie opowiadanie opublikowała jako 15-latka w „Świecie Młodych”. Nosiło tytuł: „Klasa o profilu rozwlekłym i poskręNaszym uczniom pani Małgorzata przedstawiła canym”. Sama o sobie mówi: „W dziennikarstwie prze- koleje tworzenia poszczególnych książek. Pisarszłam przez prawie wszystkie „szczeble karie- ka przygotowała własną prezentację multimery„ pracując w różnych redakcjach prasowych dialną, która bardzo wzbogaciła opowiadanie. i współpracując z TVP. Mimo, że mam na swo- Pozwoliła uczniom dojrzeć bogactwo zaplecza im koncie wiele programów i reportaży telewi- pisarskiego naszego gościa. zyjnych to jednak pisanie jest tym co lubię robić najbardziej. Wszystko dlatego, że papier jest cierpliwy, a słowo od zawsze miało wielką moc. Przecież to ono było na początku”. Małgorzata Piekarska jest autorką kilku książek opublikowanych i „różnych rzeczy, które cały czas trzyma w szufladzie”. Twierdzi, że jako pisarka jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Każda z opublikowanych przez nią książek jest inna, większość jest dla młodzieży: „Klasa pani Czajki” (opowieść o pewnej gimnazjalnej kla-

Uczniowie mieli okazję przejrzeć książki przywiezione przez samą autorkę, a następnie zadawać pytania. Żadne spotkanie z pisarzem, tu – pisarką, nie byłoby atrakcyjne, gdyby nie możliwość zakupienia książek i uzyskania autografu. Na zakończenie uczennice klasy V podziękowały naszemu gościowi ciepłymi słowami i kwiatami. Bożena Rusak-Łubińska

Szkolne Koło Wolontariatu

GDZIE RODZI SIĘ NADZIEJA Szkolne Koło Wolontariatu działające przy naszym gimnazjum po raz drugi włączyło się w akcję „Pola Nadziei”, organizowaną przez fundację „Pomóż im”. Akcja ma na celu zbieranie funduszy na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.

ich problemów. „Pola Nadziei” mają to zmienić. Sadzimy jesienią żonkile i czekamy, aż wiosną obudzą się do życia. Pamiętamy o nich, chociaż – przez pewien czas – są niewidoczne. Wiosną staną się symbolem nowego, odradzającego się życia, nowej nadziei. A przecież „hospicjum to też życie”, to miejsce, gdzie panuje nie tylko ból i cierpienie, ale przede wszystkim rodzi się nadzieja.

wspierających hospicjum. Uczestniczyli w kiermaszu taniej książki, będą organizowali loterię fantową oraz wielką kwestę żonkilową – ukoronowanie i podsumowanie naszej działalności.

Nauczeni doświadczeniem z ubiegłego roku, jesteśmy przekonani, że w naszej szkole możemy liczyć na zrozumienie: na pewno nie zabraknie gorących serc i hojnych ofiarodawców. Z góry dziękujemy – w imieniu własnym i podopieczNasi wolontariusze swój „chrzest bojowy” prze- Dlatego nasi wolontariusze przez cały rok szkol- nych hospicjum – za każdą pomoc i życzliwość. szli 19 listopada, biorąc udział w kweście w Ga- ny biorą udział w akcjach szkolnych i miejskich, Szkolne Koło Wolontariatu lerii Podlaskiej. Uczniowie kl. II i III gimnazjum w wolną sobotę poświęcili swój czas, aby pomóc chorym dzieciom. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na zakup lekarstw oraz na świąteczne paczki dla podopiecznych hospicjum. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych uczniów, skarbonki bardzo szybko wypełniły się pieniędzmi. Prawie nikt nie przeszedł obojętnie obok kwestujących. Akcja „Pola Nadziei” to nie tylko kwesty. Jej celem jest także uwrażliwienie młodych (i nie tylko) ludzi na potrzeby innych. Na co dzień nie zauważamy osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich. Skupieni na sobie, nie dostrzegamy

16

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


SZKOŁA PODSTAWOWA / WIEŚCI / WIADOMOŚCI / INFORMACJE Dnia 14.03.2012 r. odbyło się spotkanie uczniów klas II i III gimnazjum z przedstawicielami firmy ZEPTER w ramach promocji zdrowego stylu życia i zdrowej żywności. Uczniowie zapoznali się z tematyką:

POMAGAMY ZWIERZĘTOM

1. Wpływ żywienia na zdrowie. 2. Skutki niewłaściwego odżywiania. 3. Zanieczyszczenia wód i znaczenie wody dla organizmu. 4. Piramida pokarmowa, aktywność fizyczna.

„ŻYJ ZDROWO” Przyłączyliśmy się do akcji „PEŁNA MISKA 2011/12”. Jest to kontynuacja wielkiej zbiórki karmy, od 2009 roku organizowanej w Białymstoku przez Fundację Kotkowo.

5. Różnorodność chorób cywilizacyjnych. W ramach spotkania odbyła się też degustacja zdrowej żywności, którą uczniowie wykonywali sami: wszystko higienicznie, apetycznie i zdrowo… tzn. „Wiemy, jak zdrowo żyć”.

Zakupiona przez wolontariuszy z „Naszej Szkoły” karma została w całości przeznaczona dla Domów Tymczasowych i na dokarmianie zwierząt bezdomnych, wolno żyjących w Białymstoku i okolicach.

Teresa Łapicz

Konkursy, olimpiady, turnieje wiedzy

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW Bieżący rok szkolny obfitował w liczne konkursy, w których uczniowie klas I-III brali aktywny udział zdobywając najwyższe miejsca i tytuły. Wszystkim serdecznie gratulujemy. l.p.

Imię, nazwisko ucznia

Nazwa konkursu

Miejsce ucznia / nagroda

Nauczyciel przygotowujący do konkursu

KLASA I 1

Magdalena Bołtruszko

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek z j. angielskiego

dyplom laureata

Anna Modrzejewska-Kasprzak

2

Jakub Koniuch

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek z j. angielskiego

dyplom laureata

Anna Modrzejewska-Kasprzak

3

Hanna Wendorf

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek z j. angielskiego

dyplom laureata

Anna Modrzejewska-Kasprzak

4

Magdalena Bołtruszko

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek

dyplom laureata

Jolanta Kondraciuk

5

Jakub Koniuch

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek

dyplom laureata

Jolanta Kondraciuk

KLASA II 1

Cezary Kamianowski

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek

3 miejsce / dyplom laureata

Barbara Szutko

2

Szymon Omieljaniuk

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek

3 miejsce / dyplom laureata

Barbara Szutko

3

Filip Perkowski

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek

dyplom laureata

Barbara Szutko

4

Łukasz Niemotko

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek

dyplom laureata

Barbara Szutko

5

Filip Perkowski

II edycja Miejskiegi Konkursu Fotograficznego „Zimo, gdzie jesteś…”

nagroda

Barbara Szutko

6

Hanna Berger

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

3 miejsce / dyplom laureata

Barbara Szutko

7

Aleksander Kościuch

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

3 miejsce / dyplom laureata

Barbara Szutko

8

Łukasz Niemotko

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

3 miejsce / dyplom laureata

Barbara Szutko

9

Szymon Omieljaniuk

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

3 miejsce / dyplom laureata

Barbara Szutko

10

Filip Perkowski

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

3 miejsce / dyplom laureata

Barbara Szutko

11

Patryk Przestrzelski

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

3 miejsce / dyplom laureata

Barbara Szutko

12

Szymon Wdziękoński

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

3 miejsce / dyplom laureata

Barbara Szutko

13

Magdalena Skrzeczyńska

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

dyplom laureata

Barbara Szutko

14

Piotr Kalinowski

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

dyplom laureata

Barbara Szutko

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

17


SZKOŁA / GIMNAZJUM / OLIMPIADY KONKURSY 15

Cezary Kamianowski

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

dyplom laureata

Barbara Szutko

16

Noemi Popławska

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

dyplom laureata

Barbara Szutko

17

Miłosz Tonkiel

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

dyplom laureata

Barbara Szutko

18

Hanna Berger

II Edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Nasz czysty Białystok”

1 miejsce

Danuta Czekaj, Barbara Szutko

19

Szymon Omieljaniuk

Ogólnopolski Konkurs polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

wyróżnienie

Barbara Szutko

20

Magdalena Skrzeczyńska

Ogólnopolski Konkurs polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

wyróżnienie

Barbara Szutko

21

Maksymilian Rogowski

Ogólnopolski Konkurs polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

wyróżnienie

Barbara Szutko

22

Cezary Kamianowski

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną ortografią na co dzień”

wyróżnienie

Barbara Szutko

23

Filip Perkowski

Kangurek Matematyczny

wyróżnienie

Barbara Szutko

24

Szymon Omielianiuk

Kangurek Matematyczny

wyróżnienie

Barbara Szutko

1

Jakub Ustymowicz

Multitest z Historii 2011

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

2

Jakub Ustymowicz

Pingwin z Historii 2011

dyplom laureata

Adam Lutarewicz

3

Jakub Ustymowicz

Olimpus z Historii (sesja zimowa)

dyplom laureata

Adam Lutarewicz

4

Jakub Ustymowicz

MIX z Historii 2012

dyplom laureata

Adam Lutarewicz

5

Jakub Ustymowicz

Olimpus z Historii 2012

dyplom laureata

Adam Lutarewicz

6

Natalia Sawicka

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

wyróżnienie

Jolanta Kniotek

7

Szymon Kopańko

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną ortografią na co dzień”

wyróżnienie

Jolanta Kniotek

8

Oliwia Borusiewicz

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną ortografią na co dzień”

wyróżnienie

Jolanta Kniotek

9

Szymon Kopańko

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy SEZAM (polonistyczny)

wyróżnienie

Jolanta Kniotek

10

Jakub Ustymowicz

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy SEZAM (polonistyczny)

wyróżnienie

Jolanta Kniotek

11

Jan Lewszuk

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

dyplom laureata

Jolanta Kniotek

12

Oliwia Borusiewicz

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

dyplom laureata

Jolanta Kniotek

13

Oliwia Borusiewicz

Konkurs Geniusz Matematyczny

wyróżnienie

Jolanta Kniotek

14

Gloria Supranowicz

Konkurs Geniusz Polonistyczny

wyróżnienie

Jolanta Kniotek

15

Jakub Ustymowicz

Konkurs Geniusz Polonistyczny

wyróżnienie

Jolanta Kniotek

1

Melania Szymańska

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy SEZAM (matematyczny)

3 miejsce dyplom laureata

Mirosława Ryś

2

Michał Wawrzeniuk

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek

dyplom laureata

Mirosława Ryś

3

Melania Szymańska

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

dyplom laureata

Mirosława Ryś

4

Melania Szymańska

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną ortografią na co dzień”

wyróżnienie

Mirosława Ryś

5

Michał Wawrzeniuk

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

1 miejsce / dyplom laureata

Mirosława Ryś

6

Melania Szymańska

Ogólnopolski Konkurs ZUCH

dyplom laureata

Mirosława Ryś

7

Michał Wawrzeniuk

Kangurek Matematyczny

wyróżnienie

Mirosława Ryś

8

Michał Wawrzeniuk

Konkurs Geniusz Polonistyczny

wyróżnienie

Mirosława Ryś

KLASA III a

KLASA III b

l.p.

Imię, nazwisko ucznia

Przedmiot

Nazwa konkursu

Miejsce ucznia / nagroda

Nauczyciel przygotowujący do konkursu

Adam Lutarewicz

KLASA IV a 1

Rafał Żukowski

historia

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

2

Rafał Żukowski

przyroda

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Teresa Łapicz

3

Karolina Buriło

historia

Ogólnopolski Konkurs Olimpus

tytuł laureata

Adam Lutarewicz

4

Karolina Buriło

historia

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

5

Karolina Buriło

przyroda

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Teresa Łapicz

6

Karolina Buriło

matematyka

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Kinga Lutarewicz

7

Michał Sawicki

historia

Ogólnopolski Konkurs Olimpus

tytuł laureata

Adam Lutarewicz

KLASA IV b 1

Ewa Gross

język angielski

Ogólnopolski Konkurs Multitest

tytuł laureata

Anna Modrzejewska-Kasprzak

2

Ewa Gross

język niemiecki

Ogólnopolski Konkurs MIX

tytuł laureata

Joanna Jarocka

3

Ewa Gross

język niemiecki

Ogólnopolski Konkurs Sezam

wyróżnienie

Joanna Jarocka

4

Ewa Gross

język polski

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Katarzyna Radziszewska

5

Oliwia Rybak

język angielski

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Anna Modrzejewska-Kasprzak

6

Maja Łopatecka

matematyka

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Kinga Lutarewicz

7

Maja Łopatecka

język polski

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Katarzyna Radziszewska

8

Michał Bołtruszko

historia

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

9

Marcin Czubaszek

historia

Ogólnopolski Konkurs Olimpus

tytuł laureata

Adam Lutarewicz

10

Marcin Czubaszek

historia

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

11

Marcin Czubaszek

język polski

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Katarzyna Radziszewska

12

Maja Sawoniewska

matematyka

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Kinga Lutarewicz

KLASA V 1

Aleksandra Kamianowska

przyroda

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

tytuł laureata

Teresa Łapicz

2

Aleksandra Kamianowska

język polski

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

tytuł laureata

Katarzyna Radziszewska

18

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


SZKOŁA / GIMNAZJUM / OLIMPIADY KONKURSY 3

Maja Kaczan

język polski

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

tytuł laureata

Katarzyna Radziszewska

4

Aleksandra Kamianowska

matematyka

Kangur Matematyczny

wyróżnienie

Kinga Lutarewicz Teresa Łapicz

5

Aleksandra Kamianowska

przyroda

Ogólnopolski Konkurs Olimpus

tytuł laureata (dwukrotnie: w sesji zimowej i wiosennej)

6

Aleksandra Kamianowska

historia

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

7

Aleksandra Kamianowska

historia

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

8

Aleksandra Kamianowska

przyroda

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Teresa Łapicz

9

Maja Kaczan

matematyka

Kangur Matematyczny

wyróżnienie

Kinga Lutarewicz

10

Maja Kaczan

historia

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

11

Maja Kaczan

przyroda

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Teresa Łapicz

12

Maja Kaczan

historia

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

13

Maja Kaczan

matematyka

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Kinga Lutarewicz

14

Michał Kuczyński

historia

Ogólnopolski Konkurs Olimpus

tytuł laureata

Adam Lutarewicz

15

Michał Kuczyński

historia

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

16

Natalia Lewczuk

przyroda

Ogólnopolski Konkurs Olimpus

tytuł laureata

Teresa Łapicz

17

Natalia Lewczuk

przyroda

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

18

Jakub Niezabitowski

przyroda

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Teresa Łapicz

19

Jakub Niezabitowski

historia

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

20

Jakub Niezabitowski

historia

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

21

Jakub Niezabitowski

matematyka

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Kinga Lutarewicz

22

Jakub Niezabitowski

język angielski

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Anna Kuptel

23

Katarzyna Rudzińska

historia

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

24

Katarzyna Rudzińska

język angielski

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Anna Kuptel

25

Piotr Wasiluk

język angielski

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Anna Kuptel

26

Mateusz Sokołowski

język angielski

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Anna Kuptel

1

Krzysztof Radziwon

historia

Wojewódzki Konkurs Historyczny

tytuł laureata

Adam Lutarewicz

2

Krzysztof Radziwon

historia

Ogólnopolski Konkurs Olimpus

tytuł laureata

Adam Lutarewicz

3

Krzysztof Radziwon

historia

Ogólnopolski Konkurs MIX

tytuł laureata

Adam Lutarewicz

4

Krzysztof Radziwon

historia

Ogólnopolski Konkurs Panda

tytuł laureata

Adam Lutarewicz

5

Michalina Palińska

przyroda

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Teresa Łapicz

6

Michalina Palińska

historia

Ogólnopolski Konkurs Multitest

tytuł laureata

Adam Lutarewicz

7

Kacper Karpiuk

8

Michalina Palińska

1

KLASA VI

przyroda

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Teresa Łapicz

język polski

Ogólnopolski Konkurs Panda

wyróżnienie

Barbara Załęska

Monika Amielan

język angielski

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

tytuł finalisty

Anna Kuptel

2

Monika Amielan

język polski

Ogólnopolski Konkurs Olimpus

tytuł laureata

Anna Popowska

3

Monika Amielan

język angielski

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Anna Kuptel

4

Monika Amielan

język angielski

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Anna Kuptel

5

Adam Kowalewski

język polski

Ogólnopolski Konkurs MIX

tytuł laureata

Anna Popowska

6

Adam Kowalewski

geografia

Ogólnopolski Konkurs Olimpus

tytuł laureata

Łucja Piszcz

7

Adam Kowalewski

język polski

Ogólnopolski Konkurs Olimpus

tytuł laureata

Anna Popowska

8

Adam Kowalewski

język angielski

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Anna Kuptel

9

Katarzyna Stogowska

język polski

Ogólnopolski Konkurs MIX

tytuł laureata

Anna Popowska

10

Natalia Wiesiełowska

język polski

Ogólnopolski Konkurs MIX

wyróżnienie

Anna Popowska

11

Kamil Chyży

historia

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Adam Lutarewicz

1

Michał Kowalczyk

język angielski

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

tytuł laureata

Anna Kuptel

2

Michał Kowalczyk

geografia

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

tytuł laureata

Łucja Piszcz

3

Weronika Skoczko

historia

Wojewódzki Konkurs Historyczny

tytuł finalisty

Adam Lutarewicz

4

Weronika Skoczko

historia

Wojewódzki Konkurs Historyczny Losy żołnierza

tytuł finalisty

Adam Lutarewicz

5

Katarzyna Orzechowicz

biologia

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

tytuł finalisty

Agnieszka Morzy

6

Weronika Skoczko

język polski

Ogólnopolski Konkurs MIX

tytuł laureata

Anna Popowska

7

Michał Kowalczyk

język angielski

Ogólnopolski Konkurs MIX

2. miejsce w kraju, tytuł laureata

Anna Kuptel

8

Michał Kowalczyk

język angielski

Ogólnopolski Konkurs Multitest

tytuł laureata

Anna Kuptel

9

Michał Kowalczyk

geografia

Ogólnopolski Konkurs Olimpus

tytuł laureata

Łucja Piszcz

10

Daniel Bielawski

język polski

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Anna Popowska

11

Daniel Bielawski

język angielski

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Anna Kuptel

12

Marta Stankiewicz

język angielski

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Anna Kuptel

13

Mateusz Werpachowski

język polski

Ogólnopolski Konkurs Multitest

wyróżnienie

Anna Popowska

KLASA II GIMNAZJUM

KLASA III GIMNAZJUM

Opracowanie tabel: Anna Popowska

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

19


SZKOŁA PODSTAWOWA / GIMNAZJUM / PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA II etap KLASA VI Lp.

Rok szkolny 2011/2012

WYNIKI NAUCZANIA Za nami rok szkolny 2011/ 2012. Odbyły się Rady Pedagogiczne, a zatem możemy już zaprezentować oficjalne wyniki nauczania. Średnia klas przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko

Zachowanie

Średnia

1

Michalina Palińska

bardzo dobre

5,81

2

Kacper Karpiuk

bardzo dobre

5,63

3

Paweł Król

bardzo dobre

5,45

4

Krzysztof Radziwon

bardzo dobre

5,36

5

Amanda Westerholm

bardzo dobre

4,82

6

Diana Izbicka

bardzo dobre

4,9

7

Wiktoria Panasewicz

bardzo dobre

4,9

8

Iga Bosińska

bardzo dobre

4,81

9

Jakub Goldsztejn

bardzo dobre

4,81

GIMNAZJUM KLASA II KLASA

Lp.

Średnia klasy

IV a Szkoła Podstawowa

5,09

IV b Szkoła Podstawowa

5,17

V Szkoła Podstawowa

4,86

VI Szkoła Podstawowa

4,83

II Gimnazjum

4,67

III Gimnazjum

4,81

Imię i nazwisko

Zachowanie

Średnia

1

Monika Amielan

wzorowe

6,0

2

Joanna Rucińska

wzorowe

5,88

3

Adam Kowalewski

wzorowe

5,76

4

Katarzyna Stogowska

wzorowe

5.47

5

Marek Król

6

Natalia Wiesiełowska

7

Piotr Kazimierczyk

8

Sylwia Kanoza

9

Kamil Chyży

bardzo dobre

5,0

wzorowe

4,94

bardzo dobre

4,88

wzorowe

4.82

wzorowe

4,76

Uczniowie ze średnią ocen od 4,75 i zachowaniem wzorowym lub bardzo dobrym: GIMNAZJUM KLASA III SZKOŁA PODSTAWOWA II etap KLASA IV a Lp.

Imię i nazwisko

Lp.

Imię i nazwisko

Zachowanie

Średnia

Zachowanie

Średnia

1

Marta Sikorska

wzorowe

5,71

1

Karolina Buriło

wzorowe

5,83

2

Marta Stankiewicz

wzorowe

5,61

2

Gabriela Kędzierska

wzorowe

5,33

3

Michał Kowalczyk

wzorowe

5,57

3

Dawid Krutul

bardzo dobre

5,25

4

Weronika Skoczko

wzorowe

5,35

4

Natalia Sokołowska

wzorowe

5,25

5

Katarzyna Orzechowicz

wzorowe

5,15

5

Mateusz Walczuk

wzorowe

5,0

6

Tomasz Gwiazdowski

wzorowe

4,85

6

Marta Kruszewska

wzorowe

4,91

7

Mateusz Werpachowski

bardzo dobre

4,85

7

Jakub Lewko

wzorowe

4,91

8

Michał Kiezik

bardzo dobre

4,78

8

Michał Sawicki

wzorowe

4,83

9

Daniel Bielawski

bardzo dobre

4,75

SZKOŁA PODSTAWOWA II etap KLASA IV b Lp.

Imię i nazwisko

Zachowanie

Średnia

1

Maja Maria Łopatecka

wzorowe

5,83

2

Marcin Robert Czubaszek

wzorowe

5,58

3

Oliwia Rybak

wzorowe

5,58

4

Weronika Goldsztejn

wzorowe

5,5

5

Ewa Emilia Gross

wzorowe

5,5

6

Maja Sawoniewska

wzorowe

5,5

7

Patryk Czerech

wzorowe

5,41

8

Dominik Łopatecki

wzorowe

5,41

9

Michał Bołtruszko

wzorowe

5,08

10

Iwo Maksymilian Kisiel

bardzo dobre

4,91

11

Rafał Szeretucha

bardzo dobre

4,83

SZKOŁA PODSTAWOWA II etap KLASA V Lp.

20

Imię i nazwisko

W klasach I-III szkoły podstawowej czyli w I etapie nauczania nie ma średnich ocen w poszczególnych klasach, ponieważ są oceny opisowe. Wychowawcy mierzą zdobytą w roku szkolnym wiedzę uczniów poprzez testy diagnostyczne z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej.

Zachowanie

Średnia

1

Maja Kaczan

wzorowe

5,91

2

Aleksandra Kamianowska

wzorowe

5,83

3

Katarzyna Rudzińska

wzorowe

5,83

4

Jakub Niezabitowski

wzorowe

5,75

KLASA

WYNIK W %

5

Natalia Lewczuk

wzorowe

5,41

I

88,5 %

6

Mateusz Sokołowski

bardzo dobre

5,08

II

97 %

7

Piotr Wasiluk

bardzo dobre

5,0

III a

93,4 %

8

Aleksander Kalinowski

wzorowe

4,83

III b

95 %

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


PRZEDSZKOLE / KONKURSY / QUIZY – CZYLI CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE

Plastyka i literatura

SUKCESY NASZYCH MALUSZKÓW Wychowawca / nauczyciel przygotowujący do konkursu

Nazwa i rodzaj konkursu „Baranek Wielkanocny” Wojewódzki Konkurs Plastyczny zorganizowany przez SP nr 16 w Białymstoku

6-latki „Smerfy” mgr Agnieszka Kasiuk mgr Julita Kondrat

Laureaci (osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia) Karol Kisiel – wyróżnienie nagrody: Karolina Krygicz, Martyna Piekut, Weronika Dojlida, Julia Ponciło, Oliwia Rudy, Kacper Łubiński

„Zdrowie na talerzu” – konkurs literacko plastyczny zorganizowany przez SP nr 43 w Białymstoku

nagrody: Karol Kisiel, Katarzyna Plewa, Weronika Dojlida, Kacper Łubiński

„Kolorowa wiosna” – konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Fastach

nagrody: Karolina Krygicz, Kacper Łubiński, Piotr Olejnicki, Karol Kisiel, Martyna Piekut, Oliwia Rudy, Gabriela Walczuk, Weronika Dojlida Weronika Dojlida – nagroda

III edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego z cyklu „Literackie podróże małe i duże” pod hasłem „W tajemniczej krainie książkowych postaci” zorganizowanym przez SP nr 16

6-latki „Muminki” mgr Katarzyna Grom mgr Bożena Łubińska

„Baranek Wielkanocny” Wojewódzki Konkurs Plastyczny zorganizowany przez SP nr 16 w Białymstoku

wyróżnienia: Amelia Dzierżanowska, Bartek Snarski

„Zdrowie na talerzu” – konkurs literacko plastyczny zorganizowany przez SP nr 43 w Białymstoku

nagrody: Bartek Snarski, Amelia Dzierżanowskia, Natalia Siedlecka, Romeczka Czerwińska, Zofia Rynkiewicz

Kolorowa wiosna” – konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Fastach

nagrody: Zofia Rynkiewicz, Kornelia Butwicka, Maciej Skoczko

III edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego z cyklu „Literackie podróże małe i duże” pod hasłem „W tajemniczej krainie książkowych postaci” zorganizowanym przez SP nr 16

wyróżnienia: Kornelia Butwicka, Natalia Siedlecka, Zofia Rynkiewicz

„Smok z Zielonych Wzgórz” – konkurs plastyczny zorganizowany przez Klub „Kaktus”

Romeczka Czerwińska – nagroda

„Opowie ci wiatr…” – IV Miejski Konkurs Piosenki

Zofia Rynkiewicz, Bartek Snarski – nagroda

„Baranek Wielkanocny” Wojewódzki Konkurs Plastyczny zorganizowany przez SP nr 16 w Białymstoku

5-latki „Krasnale” mgr Barbara Danilewicz lic. Wioleta Seweryn

Grupa Montessori „Gwiazdki” mgr Ewa Krożyńska mgr Julita Huszcza

Natalia Zajkowska – nagroda wyróżnienia: Nela Ptaszyńska, Lena Sar, Milena Lewkowska, Zofia Pańkowska, Paulina Żebrowska

„Zdrowie na talerzu” – konkurs literacko plastyczny zorganizowany przez SP nr 43 w Białymstoku

nagrody: Nela Ptaszyńska, Natalia Zajkowska, Zofia Pańkowska

„Kolorowa wiosna” – konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Fastach

nagrody: Nela Ptaszyńska, Zofia Pańkowska, Dominik Wicher, Emilian Bielenia, Kinga Karpiuk, Lena Sar, Magda Sienkiewicz

III edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego z cyklu „Literackie podróże małe i duże” pod hasłem „W tajemniczej krainie książkowych postaci” zorganizowanym przez SP nr 16

5-latki „Puchatki” mgr Monika Sztulc lic. Ewelina Dudzień

wyróżnienia: Jan Grudniewski, Katarzyna Plewa, Martyna Piekut, Karol Kisiel, Michalina Dudzińska, Kacper Łubiński

nagrody: Nela Ptaszyńska, Paulina Żebrowska wyróżnienia: Zofia Pańkowska, Natalia Zajkowska, Lena Sar, Milena Lewkowska, Magda Sienkiewicz

„Smok z Zielonych Wzgórz” – konkurs plastyczny zorganizowany przez Klub „Kaktus”

nagrody: Milena Lewkowska, Dominik Wicher

„Zdrowie na talerzu” – konkurs literacko-plastyczny zorganizowany przez SP nr 43 w Białymstoku

nagrody: Dawid Treszczotko, Karolina Podgórska, Zofia Barczyk

III edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego z cyklu „Literackie podróże małe i duże” pod hasłem „W tajemniczej krainie książkowych postaci” zorganizowanym przez SP nr 16

wyróżnienia: Maria Wnorowska, Zofia Barczyk, Karolina Podgórska

„Kolorowa wiosna” – konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Fastach

nagrody: Kacper Pietraszkiewicz, Maria Wnorowska

„Baranek Wielkanocny” Wojewódzki Konkurs Plastyczny zorganizowany przez SP nr 16 w Białymstoku

nagrody: Natalia Gościk, Julia Sawicka

„Zdrowie na talerzu” – konkurs literacko-plastyczny zorganizowany przez SP nr 43 w Białymstoku

nagrody: Natalia Gościk, Justyna Borowska, Julia Wdziękońska, Hanna Ignaciuk, Aleksandra Głowińsk, Aleksandra Ignaciuk

„Kolorowa wiosna” – konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Fastach

nagrody: Natalia Gościk, Justyna Borowska, Aleksandra Głowińska, Aleksandra Ignaciuk

„Smok z Zielonych Wzgórz” – konkurs plastyczny zorganizowany przez Klub „Kaktus”

Krzysztof Kawecki – nagroda

III edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego z cyklu „Literackie podróże małe i duże” pod hasłem „W tajemniczej krainie książkowych postaci” zorganizowanym przez SP nr 16

wyróżnienia: Julia Sawicka, Zofia Sawicka, Natalia Gościk, Justyna Borowska, Aleksandra Głowińska

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

21


PRZEDSZKOLE / NASZE TEMATY I KLIMATY Etap II – rozpoczęliśmy od porównania siatek przygotowanych przez dzieci i nauczycieli.

Nauka przez projekty

Nastąpiło wnikliwe zgłębianie tematu i zaplanowanie kolejnych działań:

ZACZAROWANA SZTUKA

– zajęć terenowych, – wizyty eksperta, – działań o charakterze artystycznym. Zaczęliśmy gromadzić literaturę tematyczną, albumy, reprodukcje,różnorodne materiały. plastyczne. Przed rozpoczęciem zajęć terenowych dzieci wspólnie z rodzicami zredagowały pytania do kustosza. Spotkanie z kustoszem było okazją do przybliżenia postaci malarza Ludomira Śleńdzińskiego. Rozwinęło ono aktywność poznawczą zainspirowaną wystawą dzieł sztuki (malarstwo, rzeźby, płaskorzeźby). Dokumentowaliśmy nasz kontakt ze sztuką. Podczas dalszych zajęć w przedszkolu malowaliśmy pejzaże, portrety, autoportrety. Spotkanie z ekspertem wzbogaciło naszą wiedzę , zachęciło do eksperymentowania kolorami.

Projekt – to metoda nauczania, inspirująca dziecko do poszukiwań i rozwiązań. Stwarza okazję do poznawania nowych rzeczy, a więc aktywizuje. Zachęca do działania, podnosi świadomość, wzmaga kontrolę nad podejmowanymi zadaniami. Jest to najlepsza droga prowadząca do rozwoju osobowego oraz intelektualnego dziecka.

• Dzieci motywują się do działania wzajemnie i uczą się jedno od drugiego • Metoda prowokuje do kreatywnej twórczości, ekspresji, odkrywania • Uczy odpowiedzialności i obowiązkowości. Dnia 14 lutego 2012 r. rozpoczęłyśmy w grupie „Krasnali” (5-latki) realizację projektu pod hasłem „SZTUKA”.

Fascynujące w tej metodzie jest przyglądanie się jak dziecko buduje podstawy swojej wiedzy, jak entuzjazmuje się tym, co robi, czego się uczy. Rola nauczyciela w projekcie ogranicza się do towarzyszenia dziecku w rozmowie, podczas obserwacji, w działaniu, podsuwaniu dalszych impulsów. Zasadniczą cechą projektu jest jego charakter badawczy, przy czym działania badawcze ukierunkowane są celowo tak, by znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące opracowywanego tematu. Temat dla projektu może wypłynąć od dziecka, jak i od nauczyciela. Przeradza się on w projekt, jeśli ciekawość dziecka napotyka odpowiedni materiał, w odpowiednim czasie. Dziecko wówczas staje się aktywne i zaangażowane. Uczy się przez działanie, odkrywanie, co dla jego rozwoju ma wielką wartość, nie tylko poznawczą, ale też emocjonalną i społeczną. Warto więc pracować tą metodą. Wypływa z niej wiele korzyści:

W I etapie zachęciłyśmy dzieci do stworzenia siatki pojęć związanych z wyżej wymienionym tematem. Zasiedliśmy przed wielkim czystym arkuszem i zaczęliśmy „Buszowanie po temacie”. Siatka przypominała wykres zawierający dziecięce propozycje. Z dyskusji grupowej wyłoniliśmy kluczowe pytania: • Czego chcemy się dowiedzieć o sztuce? • Dokąd moglibyśmy pójść? • Co moglibyśmy zobaczyć?

Lista pytań do projektu skłaniała do poszuki• Wzmacnia się motywację do nabycia różnych wania odpowiedzi. Już samo zastanawianie się umiejętności, jak znaleźć odpowiedź zachęcało do rozwiązy• Jest ona bodźcem do rozwijania słownictwa, wania problemu i zadawania dodatkowych pypodejmowania już w przedszkolu prób czyta- tań, co pozwoliła nam nauczycielom stwierdzić, że znajomość tematu wzrasta. nia, pisania i liczenia

22

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


PRZEDSZKOLE / NASZE TEMATY I KLIMATY Zajęcia warsztatowe podczas drugiej wizyty w Następnie wzięliśmy udział w zajęciach warszGalerii dały nam szansę poznania nowej tech- tatowych. Uczyliśmy się lepienia z gliny. niki – kolażu. Lepienie w glinie rozbudzało naszą wyobraźnię, chcieliśmy doświadczać rzeźbienia. Następnie w przedszkolu pod okiem eksperta wykonaliśmy z gliny – płaskorzeźbę. Tworzyliśmy sztukę sami – były to rzeźby z klocków, zabawy w malarza, lepienie z masy solnej, ilustracje do bajek zabawy dramowe.

Temat dla projektu może wypłynąć od dziecka, jak i od nauczyciela. Przeradza się on w projekt, jeśli ciekawość dziecka napotyka odpowiedni materiał, w odpowiednim czasie.

Ciekawym przedsięwzięciem naszego projektu było napisanie wspólnie z rodzicami bajki pod tytułem „Zaczarowana rzeźba”. Każde dziecko biorące udział w realizacji projektu przyniosło do przedszkola bajkę własnego autorstwa. Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy różnych historii o takim samym tytule. Następnie do każdej z nich wykonaliśmy ilustracje. Powstał więc dość spory księgozbiór.

Jesteśmy dumni, że udało się nam w ramach projektu przygotować scenografię do występu pod tytułem „Z legendą przez kraj”. W naszym „teatrze” – na scenie pojawił się Smok Wawelski – wykonany z różnych materiałów. Byliśmy dumni, że jesteśmy nie tylko aktorami, ale i scenografami.

Etap III – na koniec stworzyliśmy wystawę naszych prac. Było to wydarzenie kulminacyjne. Podsumowanie naszych działań. Możemy powiedzieć, że jesteśmy ze sztuką „za pan brat”. Rodzice są z nas dumni. Realizacja naszego projektu – posiada dokumentację. Udostępnimy ją do wglądu pod koniec czerwca bieżącego roku. Barbara Danilewicz Wioleta Seweryn

Kolejny etap realizacji projektu odbył się pod hasłem „I JA MOGĘ BYĆ RZEŹBIARZEM”. Odwiedziliśmy Muzeum Alfonsa Karnego, gdzie przewodnik zaprezentował nam jego dorobek artystyczny.

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

23


PRZEDSZKOLE / WIEŚCI / INFORMACJE

W przedszkolu, oj działo się, działo!

EDUKACJA, ZABAWA, SPORT, PODRÓŻE KINO PRZEDSZKOLNE Pani Agata i pani Maja zadbały o to, by ferie nie były nudne. Zaprosiły wszystkie przedszkolaki do kina na spotkanie z Bolkiem i Lolkiem, Pomysłowym Dobromirem i „Zaczarowanym ołówkiem.

BAL KARNAWAŁOWY

Atrakcją był pyszny popcorn, podawany „kinomanom” w przerwie seansu filmowego. Było pysznie i ciekawie! wykazać się wiedzą o losach Smoka Wawelskiego, Syrenki Warszawskiej. Poznawały historię Hejnału Mariackiego.

Na Bal Karnawałowy zaprosiła wszystkie przedszkolaki Królowa Śniegu z Teatru pod Orzełkiem.

Następnie odbyły się grupowe zmagania. Zadania były trudne – drużyny układały puzzle, historyjki obrazkowe, rozwiązywały zagadki z tekstem, i zagadki słuchowe.

Zimowa sceneria sali gimnastycznej zachęcała wszystkich przebierańców do fantastycznej zabawy. Nie zabrakło igraszek zimowych – powożenia się sankami, spotkań z bałwankami, toczenia śnieżnych kul i wesołych konkursów. Był też taniec „rozgrzewaniec” i prawdziwy rock’n’roll. Wszyscy pysznie się bawili.

Nagrodę główną zdobyły: 6-latki z grupy „Smerfy” i 5-latki „Puchatki”.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA Wiadomo – jak ważną osobą dla dziecka jest Babcia i Dziadek. Tradycją naszego przedszkola są spotkania z tymi, którzy kochają bez reszty swoje wnuczęta.

WALENTYNKI

„Krasnale” przed rozpoczęciem eliminacji wprowadziły zebranych w zaczarowany Świat Bajki. Scenografia wykonana przez tę grupę (w ramach realizacji projektu) przykuwała oko widza. Na scenie pojawiły się postacie króla Kraka, Szewczyka Dratewki, czarownice z Łysej Góry i wiele innych. Po krainie legend oprowadzał czarodziej – Dominik Wicher.

Walentynki – „Święto Zakochanych”. Pani Ewa Korzyńska zna się na tym.

Wszystkie przedszkolaki – te małe i duże – pa- Napisała scenariusz o losach sympatycznej biedronki poszukującej kandydata na męża. miętały o tym ważnym Święcie. „Gwiazdki” – opowiedziały nam tę miłosną hiZaprezentowały się Dziadkom w Jasełkach (zestorię, o tym jak strzała Amora dosięgła żuka. rówki), opowiedziały historię zakochanej biedronki, o przygodzie bałwanka, który szukał A co dalej było?...... chyba wszyscy się domyślą. swojej babci, i o tym, jak dziadek upiekł babkę. Były tańce, wiersze i piosenki. LEGENDY POLSKIE Były też łzy wzruszenia, brawa, uściski i całusy oraz upominki własnoręcznie wykonane.

TURNIEJ SPORTOWY W ostatni dzień ferii odbył się w naszym przedszkolu turniej sportowy o puchar Zimy. Drużyny w sportowych strojach stanęły do walki. Były wyścigi, slalomy, zadania zręcznościowe, różne skoki i podskoki. Do czystej walki zagrzewały grupowe okrzyki. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowy puchar, zaś wszyscy pozostali zawodnicy dyplomy.

24

To był prawdziwy Turniej Wiedzy! Grupy 5-, 6-latków z wielkim zapałem przystąpiły do poznawania legend polskich, by później

SPOTKANIE Z WOJSKIEM 5 marca br. pułkownik Piotr Oleszczak wydał zezwolenie dowódcy 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego na wizytę w naszym przedszkolu żołnierzom. Dzieci były bardzo zainteresowane (szczególnie chłopcy) życiem naszego polskiego żołnierza. Pytały o przebieg żołnierskiego dnia, o zadania polskiej armii. Wielkie zainteresowanie wywołał pokaz granatów i innych materiałów wybuchowych – pozostałości z II wojny światowej.

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


PRZEDSZKOLE / WIEŚCI / INFORMACJE Dzieci poznały historię cudownego źródła i odwiedziły mały kościółek na wzgórzu. Plac zabaw zachęcał do figlów i „wybryków”. Ale było szaleństwo….!

DZIEŃ DZIECKA 1 czerwca Teatr CoNieco zagościł do naszego przedszkola, gdzie z okazji Dnia Dziecka zaprosił wszystkich milusińskich do Pluszowej Zabawy.

KONKURS RECYTATORSKI

PIERWSZA POMOC

Konkurs recytatorski odbył się tuż po Świętach Wielkanocnych. Bohaterami wierszy konkursowych były zajączki, pisanki, kurczaczki.

W kwietniu nauczyciela odbyli kurs konkursów. Były też krótkie scenki, które poprzypominający zasady udzielania kazywały perypetie różnych pluszowych zabapierwszej pomocy przedmedycznej. wek. Wszyscy świetnie się bawili, a na zakończe-

Podczas świętowania nie zabrakło tańców i

nie każdy otrzymał słodki upominek.

Uczestnicy warsztatów przypomnieli sobie Warto też wspomnieć o wierszu autorstwa pani schemat podstawowych zabiegów resuscytaEwy Korzyńskiej o jajku z niespodzianką. Nie cyjnych w postępowaniu z dziećmi i dorosływyobrażacie sobie jaka to była niespodzianka! mi oraz zaprezentowali swoje umiejętności na Podczas zmagań konkursowych dzieci pozna- fantomach. Zapoznali się również z zasadami ły Misia – uciekiniera z ZOO i smoka ze smo- udzielania pierwszej pomocy w przypadku złaczej Jamy spod Wawelu. Aż wstyd powiedzieć, mań, zadławień, zranień, użądleń, krwotoków że ani Miś, ani Smok – nic nie wiedzieli o trady- oraz astmy i cukrzycy. cjach wielkanocnych. Przedszkolaki błysnęły wiedzą i już po kilku recytacjach Miś i Smok mieli głowę pełną wielkanocnej wiedzy.

JAK POWSTAJE MUZYKA? W maju poznały przedszkolaki nietypowe instrumenty muzyczne.

W PAŁACU BRANICKICH 25 maja 2012 r. „Muminki” wybrały się

GALA SZTUK WALKI 29 kwietnia 2012 r. grupa przedszkolaków zaprezentowała się na hali sportowej Politechniki Białostockiej na IV Podlaskiej Gali Sztuk Walki.

Gościliśmy w naszym przedszkolu muzyka A. na wycieczkę, by zwiedzić jeden z Kozłowskiego. Zaprezentował on wykonane najpiękniejszych zabytków Białegoprzez siebie instrumenty i ich ciekawe brzmiestoku, Pałac Branickich. nie. Atrakcją spotkania był udział dzieci w muzykowaniu. Jak na początkujących muzyków Dzieci przechadzały się po barokowych ogrowyszło całkiem nieźle. dach rozciągających się wokół pałacu. W ogrodzie angielskim podziwiały piękne altany, promenady oraz bulwary ozdobione rzeźbami. Po spacerze Aleją zakochanych „Muminki” udały się do Muzeum Wojska. Dzieci mogły oglądać zdjęcia w wersji trójwymiarowej oraz miały możliwość odsłuchania ciekawych relacji Podlasian z okresu II wojny światowej, czytanych przez znanych polskich aktorów.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Była to bardzo prestiżowa impreza, podczas której nasi milusińscy spisali się znakomicie. A wszystko za sprawą pana Wojciecha Zdanuczyka, który podczas zajęć w przedszkolu przygotował grupę najlepszych zawodników na pokaz taekwon-do. A 8 maja 2012 r. również pod opieką Pana Wojtka dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w MDK w Białymstoku podczas przeglądu zajęć dodatkowych w przedszkolach.

Wakacje tuż, tuż…. Wiedza na temat bezpieczeństwa jest niezbędna.

W ŚWIĘTEJ WODZIE „Krasnale” uwielbiają podróże. Dnia 23.05.2012 r. wybrały się na wycieczkę przyrodniczo-relaksacyjną do Świętej Wody koło Wasilkowa.

Pani Bożena Rusak-Łubińska w ramach zajęć „Bezpieczny Przedszkolak” zapoznała starsze przedszkolaki z zasadami bezpiecznych zabaw w przedszkolu, w domu i na podwórku. Przedszkolaki zgłębiały tajniki wiedzy na temat kontaktu z nieznajomym, przypomniały zasady udzielania pierwszej pomocy, błysnęły znajomością numerów alarmowych.

Radość była ogromna. I o to przecież chodziło, by dostarczyć dzieciom wrażeń i przyjemności. Las powitał nas śpiewem ptaków i zapraszał do relaksu. Idąc leśną ścieżką obserwowaliśmy pracowite mrówki, poznawaliśmy żyjące w środowisku leśnym owady i zwierzęta.

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

25


AKADEMIA SUKCESU NASZA SZKOŁA / PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MARII KONOPNICKIEJ

Zajęcia otwarte

METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

ły dzieci z grupy Muminki w wieku 6 lat, rodzice oraz zainteresowani nauczyciele. Metoda Weroniki Sherborne niewątpliwie jest jedną z najbardziej cenionych metod wspierających wszechstronny indywidualny rozwój dziecka w każdym wieku. Jest metodą niewerbalną, wspierającą komunikację dziecka z otoczeniem, aktywizując język i świadomość ciała. Zaletą zajęć prowadzonych tą metodą jest to, że nie potrzebujemy żadnych pomocy, a jedynie dużo wolnej przestrzeni, życzliwości, chęci współpracy i odrobiny zaangażowania. W metodzie ruchu rozwijającego wykorzystuje się dotyk, ruch, ćwiczenia świadomości ciała i przestrzeni oraz wzajemne relacje - nie tylko wspie-

Ruch jest ważną i podstawową formą aktywności człowieka. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jak ważny jest dla naszego wszechstronnego rozwoju. rany jest rozwój ruchowy dziecka, ale przede wszystkim emocjonalno-społeczny.

„Wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim zapanować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokojenie tych potrzeb – dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi – jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu” (W. Sherborne „Ruch rozwijający dla dzieci”, Wyd. PWN, Warszawa 2003).

Dzięki zastosowaniu metody ruchu rozwijającego wspomagany jest rozwój emocjonalny, kształtowana jest świadomość schematu ciała poprzez integrowanie jego części oraz orientacja przestrzenna i współdziałanie w niej z innymi. Dodatkowo poprzez ruch i zabawę kształtowane są pozytywne relacje z otoczeniem, partnerem. Dziecko buduje zaufanie, pewność siebie, wiarę we własne możliwości, rozwija się poczucie bezpieczeństwa. Katarzyna Grom

12 czerwca br. odbyły się zajęcia z wykorzystaniem elementów metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W spotkaniu uczestniczy-

Pełna tajemnic

ZIELONA NOC Zielona Noc jest najbardziej oczekiwaną nocą, na którą czekają wszystkie sześcioletnie przedszkolaki. W tym roku dzieci z grup „Smerfy” i „Maminki” miały okazję wykazać się odwagą i samodzielnością w pokonywaniu zadań, jakie na nie czekały podczas nocnych wędrówek po placówce.

czucia odpowiedzialności za siebie i innych, podnoszenie świadomości własnej niezależności oraz integrowaniu się we wspólnej zabawie. W realizacji zadań niewątpliwie pomogła stworzona przez wychowawczynie atmosfera życzliwości i przyjaźni, a budowane poczucie bezpieczeństwa i wspieranie naszych wychowanków w pokonywaniu trudności przyczyniło się do podnoszenia wiary w ich własne możliwości oraz budowania własnej autonomii.

„Smerfy” i „Muminki” sprostały stawianym im wyzwaniom, przy czym wykazały się sporą odwagą i samodzielnością w działaniu. Zieloną Noc rozpoczęły od ćwiczeń prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz zawodów sportowych rozgrywanych na sali gimnastycznej. Dodatkowych wrażeń zapewnił występ magika oraz zabawy z chustą Wybór zabaw i zadań stawianych dzieciom miał animacyjną. między innymi na celu wspieranie ich rozwoju Największą jednak atrakcją okazało się polospołeczno-emocjonalnego, kształtowanie po- wanie na ducha i tylko nielicznym udało się

go zobaczyć. Mimo wszystko strachy i duchy nie przestraszyły naszych dzielnych przedszkolaków. Wyposażeni w latarki przechadzali się pustymi, ciemnymi korytarzami placówki, szukając wskazówek, rozwiązywali zadania, aby dotrzeć do deseru po uprzednim grillowaniu. Gdy wszyscy dotarli do wyznaczonego miejsca czekała na nich niespodzianka w postaci babeczek i innych słodkości. Po przygotowaniu noclegu i przebraniu się w pidżamy, wszyscy udali się na „Pidżamę Party”. Tańce i skakańce tak wyczerpały dzieciaki, iż około północy pogrążyły się w głębokim śnie. A rano… po porannej gimnastyce wszyscy udali się na śniadanie. Widok uśmiechniętych i radosnych dzieci pozwolił nam przypuszczać, iż podobała się im Zielona Noc pełna wrażeń… Katarzyna Grom

26

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


AKADEMIA SUKCESU NASZA SZKOŁA / UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. MARII KONOPNICKIEJ

SPORTOWE ZMAGANIA! EURO – wydarzenie, którym żyje cała Polska. Fascynację „Krasnali” – widać i słychać. Ko, ko, ko, ko –Euro Spoko”. Ale nie jest spokojnie w naszej grupie. Zewsząd słychać „Polska Gola”. Piłka w akcji. I tak razu pewnego nasz zapalony piłkarz Bartosz Nieciecki (z biało-czerwonym szalikiem na szyi – oświadczył: „rozegramy mecz”.

PO KWIAT DLA MAMY Mama – słowo najpiękniejsze, znane na całym świecie. 26 maja 2012 r. świętowaliśmy Dzień Matki w grupie „Krasnali”. Odbyły się zajęcia otwarte pod hasłem: „Wyprawa po kwiaty”. Osnowa zajęcia była bardzo tajemnicza. Dzieci otrzymały list od bajkowego bohatera Tomka (którego poznały wcześniej). Z listu wypływały zadania, które należało wykonać, by zdobyć kwiaty dla mamy. Krasnale bardzo dzielnie rozwiązywały różne zadania i pięknie wypowiadały się na temat swojej mamy. Podczas zabawy słownikowej „Moja mama jest…” pokazały, jak bardzo ją kochają. Podawały określenia: „Mama jest moim Aniołem Stróżem, Słońcem, Wodą, Chlebem…”. Wyobraźnia pozwoliła na podróżowanie w poszukiwaniu kwiatów na „różowej chmurce”, znalezienie czarodziejskiej muszelki , której można było przekazać życzenie dla mamy.

A więc hasło rzucone – grupa w akcji. Przygotowano żółte i czerwone kartki, gwizdek sędziego. Dokonano podziału grupy na drużyny, wyDziewczynki same nakryły do stołu, a chłopcy brano bramkarzy i sędziego. – kelnerzy do sali przynieśli ciasto „upieczone Drużyny „Danonki” i „Aktimelki” wybiegły na przez tatusia”. salę gimnastyczną. Ale dały czadu….! Żeby żadByły wiersze, piosenki, życzenia, buziaki. Oczy- nej drużynie nie było przykro – nie podajemy wiście wszystkie dzieci dotarły do zaczarowane- wyniku meczu. go ogrodu, gdzie kwitły piękne, pachnące konTrzeba przyznać, że były żółte i czerwone kartki, walie. Mogły „zerwać je” i wręczyć swoim kochaale szczegółów nie ujawnimy. nym MAMUSIOM. Było SUPER – …ko, ko, ko, ko KRASNALE SPOKO! Barbara Danilewicz, Wiola Seweryn

FESTYN RODZINNY Jak co roku, 22 czerwca, odbył się Festyn Rodzinny - tradycyjna impreza Akademii Sukcesu NASZA SZKOŁA, który oprócz przedszkolaków, uczniów, rodziców, zaproszonych gości licznie odwiedzają mieszkańcy osiedla i miasta. Tradycyjnie nie zabrakło atrakcji i wspaniałej zabawy. Odbyły się między innymi: • pokazy i prezentacje służb mundurowych (straż pożarna, policja, straż miejska oraz straż graniczna) • pokazy Taekwon-do oraz judo • liczne konkursy • występy taneczne różnych formacji • turnieje sportowe • loterie fantowe • kiermasz taniej książki. Uczestnicy Festynu mogli obejrzeć galerię najlepszych prac plastycznych dzieci, podziwiać niebywałe fryzury, fantazyjnie pomalowane twarze, malowanki na folii. Swoje kąciki mieli także hobbyści: od ozdób makaronowych, origami – czyli ozdób z papieru… i od filcowania na mokro.

Ci, co odwiedzili naszą imprezę, wiedzą o co – rodzice obdarzają uczestników uroczystości chodzi…, ci, którzy nie dotarli, muszą jedynie URODZINKI słodyczami i tortem, się domyślać. Od lutego 2012 r. grupa „Krasnali” – wolno w tym dniu jeść słodycze do woli (oby Profesjonalną analizę składu ciała, porady treprzeżywa urodzinowe SZALEŃSTWO. się tylko Wróżka Zębuszka o tym nie dowie- ningowe i dietetyczne przedstawili członkowie działa), znanego białostockiego Fitness Klub Maniac – wychodzimy na pizzę do „Sawony” (przyjmu- Gym. Z kolei Akademia Języków Obcych Qu6 – urodziny dziecka. A to nie lada Jubileusz. ją nas tam z honorami, oczywiście po znajo- een zorganizowała liczne konkursy, gry i kalamDzieci czekają na prezenty, na życzenia, na mości), bury, co dla uczących się innych języków było „pyszną” zabawę. też nie małą łamigłówką. – nie brakuje zabaw z chustą animacyjną, Tradycyjnie każda uroczystość rozpoczyna się Atrakcją festynu okazał pokaz tańca hip-hop w od „koronowania głowy” Jubilata, wniesienia do – szaleństw przy muzyce, wykonaniu formacji tanecznej Szał Lollipops (o Sali „tronowej” – tronu (fotela). Zgodnie z przy- – kulminacyjnym momentem jest zabawa trotej formacji piszemy więcejna stronie 14). jętą „etykietą” – nadworna orkiestra gra królowi piąca podczas której Jubilat poszukuje ukry* Pełna relacja z festynu w kolejnym numerze tych prezentów. jego ulubioną melodię. Przebieg uroczystości Barbara Danilewicz, Wiola Seweryn biuletynu. jest skrupulatnie zaplanowany, a więc:

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

27


AKADEMIA SUKCESU NASZA SZKOŁA / PRYWATNE GIMNAZJUM NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ

ABSOLWENCI PRYWANEGO GIMNAZJUM NR 9 im. MARII KONOPNICKIEJ w BIALYMSTOKU

2012 r.

Marta Maria Sikorska

Daniel Bielawski

Weronika Skoczko

Michał Kiezik

Katarzyna Orzechowicz Adam Cylwik

Marta Stankiewicz

Michał Kowalczyk

Rafał Putkowski Paweł Jancewicz

28

Mateusz Werpachowski WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH QUEEN ZAPRASZA cą z mojej strony. Połączenie tych obu aspektów umożliwiło niesamowicie szybkie efekty. Doskonale rozumiem, iż nie każdy może sobie pozwolić na wyjazd do Hiszpanii, ale i w Polsce można stworzyć dziecku „małą Hiszpanię”. Dlatego gorąco zachęcam, żeby rodzice chcący, aby ich dzieci poznały szybko język hiszpański, dopilnowali częstego ich z nim kontaktu. Mogą to być krótkie piosenki hiszpańskie, ciekawe filmy, słowniki obrazkowe do kolorowania czy proste gry internetowe zamieszczane na stronach edukacyjnych. Jednak dla osób wahających się czy warto wyjechać z dzieckiem do Hiszpanii aby oswoiło się tam z melodią i akcentem języka przygotowałam krótki opis jednego z piękniejszych regionów Hiszpanii jakim jest Katalonia.

K

atalonia (kast. Cataluna, katal. Catalunya) to jeden z najczęściej odwiedzanych regionów Hiszpanii. Do jej stolicy, Barcelony, łatwo jest się dostać z Polski samolotem. Loty z różnych miast oferuje wielu przewoźników. Na wybrzeżu Co-

Aprende algo de Cataluña

NAUCZ SIĘ CZEGOŚ O KATALONII W Akademii Queen uczą nauczyciele z pasją, którzy oprócz nauczania podróżują po krajach nauczanych języków chcąc swoją pasją podzielić się z uczniami i przybliżyć im kulturę różnych krajów . Pani mgr Joanna Mikiewicz, lektor języka hiszpańskiego w Akademii Języków Obcych Queen na łamach niniejszego wydania biuletynu zachęca do odwiedzenia i poczucia atmosfery Hiszpanii. Zapraszam do lektury, Director of Studies; Małgorzata Lewkowska.

pełnienie błędów. Nauczanie przez zabawę pomogło także „przemycić” język obcy w domowy świat dziecka oraz oswoić go w naturalnym i codziennym środowisku.

Doskonale rozumiem, i nie każdy może sobie pozwolić na wyjazd do Hiszpanii, ale i w Polsce można stworzyć dziecku „małą Hiszpanię”....

B

arcelona, jedno z najpopularniejszych miast Hiszpanii, to właśnie w niej rozpoczęła się moja przygoda z nauczaniem języka hiszpańskiego. Moimi uczniami były głównie dzieci oraz młodzież z Polski, która potrzebowała dodatkowego wsparcia w zakresie języka hiszpańskiego.

J

ednym z wielkich i podstawowych zalet nauki tamtych dzieci, był fakt iż na co dzień miaGłównym celem, który sobie założyłam oraz, ły do czynienia z żywym językiem oraz z pomoktórego ode mnie oczekiwano, było osiągnięcie dobrych wyników w miarę krótkim czasie. Nauka zatem opierała się przede wszystkim na zabawie (piosenki, kolorowanki, oglądanie krótkich filmików) oraz na metodzie przyswajania języka podczas wykonywania prostych ćwiczeń i nieskomplikowanych poleceń. Metoda ta sprawiała, iż dzieci z czasem przejmując inicjatywę, często nie zdając sobie z tego sprawy, budowały coraz to dłuższe zdania bez obawy o po-

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2012

29


AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH QUEEN ZAPRASZA sta Brava znajdują się jedne z najpopularniejszych plaż Hiszpanii. Należy jednak wiedzieć, iż Katalonia nie ogranicza się wyłącznie do nich. Katalonia to również niesamowite, zabytkowe miasta, górskie osady, winnice (vinas), romańskie kapliczki, rzymskie mosty, romantyczne zatoczki, góry i jeziora. Katalonia to mnóstwo muzeów, malutkich restauracyjek, parków botanicznych, promenad i świetnie przygotowanych ośrodków kampingowych dla całych rodzin.

N

a region Katalonia składają się cztery główne miasta: wymieniona już Barcelona, średniowieczna Girona, Lleida oraz Tarragona z przepięknym rzymskim amfiteatrem. Każde z tych miast oferuje turystom różnorakie atrak-

cje. Każde z nich jest niezwykle dobrze przygotowane na odwiedzających, którzy nie będą mięli najmniejszego problemu z odnalezieniem punktu informacji turystycznej. W niej natomiast otrzymają turystyczne mapy miasta oraz foldery ze zniżkami i zasięgną porad dotyczących miejsc wartych zobaczenia, cen biletów ale i także rozkładu jazdy autobusów bądź kolejek turystycznych. Katalonia to także przepyszna kuchnia. Słynne katalońskie patatas bravas (w tłumaczeniu – dzikie ziemniaczki) z pikantną salsa brava podawane we wszystkich restauracjach mają wielu swoich zwolenników. Pyszne katalońskie ziemniaczki można także zjeść wypoczywając w malutkich barach chiringuito nad samym brzegiem Morza Śródziemnego.

B

ędąc w Hiszpanii i mając już dość wylegiwania się na plaży koniecznie należy odwiedzić piękną i świętą górę Montserrat z sanktuarium Czarnej Madonny. Na górę wjeżdża się kolejka linową, która gwarantuje niezapomniane wrażenia. Montserrat to oprócz aspektu religijnego przede wszystkim przepiękne widoki oraz możliwość ich podziwiania korzystając z wielu przygotowanych szlaków turystycznych.

Przygoda z językiem

HISZPAŃSKA KRZYŻÓWKA Zachęcam do rozpoczęcia przygody z językiem Hiszpańskim i rozwiązania poniższej krzyżówki, której hasło odnajdziecie na stronie www.queenbialystok.pl w dziale „Aktualności” po 10 lipca 2012 r. Joanna Mikiewicz

¡Vale la pena ver Cataluna! Warto zobaczyć Katalonię!

1

Joanna Mikiewicz

2 3 4 5 6

Uwaga! Hasła wpisujemy w języku hiszpańskim).1) stolica Katalonii, 2) słynne wybrzeże Katalonii, 3) przysmak kataloński, 4) święta góra Katalonii, 5) Winnice po hiszpańsku, 6) Miasto z amfiteatrem.

30

WWW.NASZASZKOLA.COM.PL


AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH QUEEN ZAPRASZA

W Akademii Języków Obcych nauczymy Cię mówić poprzez: • zajęcia o charakterze konwersacyjnym • dobranie odpowiednich do Twoich potrzeb METOD • stworzenie autentycznej sytuacji sprzyjającej swobodnej komunikacji. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na kurs wybranego języka!!! Grupy dziecięce – kursy już od 540 złotych! • Kameralne grupy. • Uczymy dzieci od 5 roku życia. • Metody: Audiolingwalna, TPR, Direct Method, komunikacyjna, drama, Nauka przez zmysły. Grupy młodzieżowe – kursy już od 1100 złotych! • Po pierwsze: mówimy w języku obcym non stop! • Po drugie: ćwiczymy umiejętności: czytania, słuchania, pisania, • Po trzecie i kolejne: wykorzystujemy metody Audiolingwalną, Bezpośrednią oraz Kognitywną do prawdziwej komunikacji w życiu codziennym • A gimnazjalistów i maturzystów przygotowujemy do egzaminów z gwarantowanym sukcesem! • Egzamin FCE, CAE czy CPE? – no problem for Queen!

• Program nauczania dostosowany do potrzeb grupy. • Jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS umożliwiamy zdawanie Egzaminu TOEIC w siedzibie szkoły w każdym miesiącu. NOWOŚCI OD WRZEŚNIA 2012 r. • język hiszpański dla 5-, 6-latków • kursy przygotowujące do certyfikatów z języka angielskiego FCE, CAE • zajęcia prowadzone przez nauczyciela z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Angielski dla 5-latków • nauka przez zabawę, piosenki, dramę z naciskiem na Pedagogikę uśmiechu. • zajęcia prowadzone przez nauczyciela z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Koszt: 600 złotych (60 godzin dydaktycznych) Zapisy przez cały rok !!!

Grupy dla dorosłych – już od 720 złotych! • Małe grupy • Zajęcia w godzinach popołudniowych lub w soboty • Kursy standardowe, dla wyjeżdżających, konwersacyjne, metodą Direct lub MIX • Zajęcia indywidualne „one to one”

www.queenbialystok.pl


32

BIULETYN NR 4 / 2 / 2012  

BIULETYN INFORMACYJNY AKADEMII SUKCESU NASZA SZKOŁA

BIULETYN NR 4 / 2 / 2012  

BIULETYN INFORMACYJNY AKADEMII SUKCESU NASZA SZKOŁA

Advertisement