Page 1

Udvarhelyi civilek

k e l i v i c i y l e Udvarh

2013.


Udvarhelyi civilek

Civil Nap – harmadszor is! ét évvel ezelőtt székelyudvarhelyi civil szervezetek összefogásának eredményeként jött létre városunkban a Civil Nap elnevezésű rendezvény. Az első alkalommal megszervezett nyílt nap során a szervezetek bemutatására, valamint a jövedelmi adó két százalékának átirányítására hívtuk fel az érdeklődők figyelmét, majd a kezdeti sikeren felbuzdulva a folytonosság mellett döntöttünk, hiszen bebizonyosodott: közösen többet, jobbat tudunk nyújtani. Tavaly az önkéntességet népszerűsítettük, idén pedig az egészséges életmódra, a tudatos vásárlásra és fogyasztásra, a helyi termékek népszerűsítésére helyezzük a hangsúlyt a május kilencedikei Civil Nap során. Ezt tettük az Iskola másként hetében is: előadásainkkal, vetítéseinkkel, látványos gyakorlati bemutatóinkkal azt szerettük volna elérni, hogy a diákok, illetve a diákokon keresztül a szülők is megpróbáljanak túltekinteni a reklámok ködfüggönyén. S ha eddig nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget ennek a témakörnek, legyenek a jövőben kritikusak, megfontoltak és igényesek, azaz tudatosak, ismerjék fel az egészséges életmód fontosságát, a helyi termékek fogyasztásán keresztül pedig támogassák a helyi termelőket, a helyi gazdaságot. A székelyudvarhelyi civilek újabb közös fellépéséből, együttgondolkodásából, közös feladatmegoldásából éppen azok nyerhetnek, akiket legfőképpen szem előtt tartunk munkánk során: a helyi közösségek. Ugyanakkor nem titkolt célunk annak elérése, hogy a hétköznapok embere számára is magától értetődő legyen a civil életben való részvétel. Akárcsak az önkéntesség: a Székelyudvarhelyen tevékenykedő amerikai civilek szerint az Egyesült Államokban az átlagemberek mintegy negyven százaléka végez valamilyen önkéntes munkát, az amerikai önéletrajzok igen gyakori eleme az önkéntes munkák felsorolása. Úgy érezzük, közös összefogásunk eredményeként jó úton halad Székelyudvarhely is: az önkéntes munka egyre kevesebb embernek derogál, sőt, lassan-lassan annak hiánya az, ami szemet szúr. Hisszük: összefogásunk, közös munkánk egy egészséges mentalitásváltást is eredményez. József Attila szavaival élve: „Ez a mi munkánk, és nem is kevés.”

K


z Agora Munkacsoport küldetésének tekinti az épített és természetes környezet védelmét Udvarhelyszék térségében, valamint a fenntartható fejlődés elveinek népszerűsítését – környezeti nevelés és konkrét akciók segítségével. Fő célunk a környezettudatos társadalom kialakítása Székelyudvarhelyen és környékén. Számos környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységünk volt az elmúlt évtizedben, felvilágosító kampányokat szerveztünk hulladékgazdálkodás és természetvédelmi téren, előadásokat tartottunk iskolákban, táborokban, megünnepeltük a jeles környezetvédelmi napokat. Tevékenységeinket partnerségben próbáljuk megvalósítani más civil szervezetekkel, szakhatóságokkal, illetve önkormányzatokkal. Az elmúlt években számos külföldi és helyi önkéntessel dolgoztunk: takarítási akciókat, faültetést, gyümölcsös felújítást, természetvédelmi táborokat szerveztünk. Jelenleg több partnerszervezettel együtt a közösség által támogatott mezőgazdasági pilótaprojekt megvalósításában vállalunk szerepet (mezőgazdasági munkában is segítő önkéntesek jelentkezhetnek), illetve felelős fogyasztás témában középiskolásokkal működünk együtt. Bővebben rólunk a www.green-agora.ro internetes oldalon olvashatnak.

A

www.green-agora.ro

Udvarhelyi civilek

Agora Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport


Udvarhelyi civilek

Caritas aritas – latin szó, jelentése: szeretet. Célja világszerte a szükséghelyzetben lévő embereken segíteni, függetlenül azok nemzetiségi, politikai vagy felekezeti hovatartozásuktól. A Caritas önkéntesei karitatív és szociális tevékenységekben vesznek részt, ezáltal is felkarolják a rászorulókat. Azok, akik a Caritasnál szeretnének önkénteskedni, a következő területeken tudnak segítséget nyújtani: Meseolvasó csoport: a csoport tagjai azon önkéntesek, akik szívesen foglalkoznak gyerekekkel. A foglalkozás a városi kórház gyerekosztályán zajlik, ahová naponta járnak be az önkéntesek. Az itt töltött idő alatt közösen mesét olvasnak, társasjátékoznak, kifestőznek, beszélgetnek, próbálják hasznossá és kellemessé tenni az ott töltött időt. A foglalkozások szebbé teszik a kórházban töltött napok hidegségét, általuk a gyerekek megfeledkeznek betegségükről és önfeledten játszanak. Kórházi könyvtár: ugyanúgy működik, mint az átlagos könyvtár, azzal a különbséggel, hogy nem az olvasó megy a könyvért, hanem a könyvtár megy az olvasóhoz. Jelen esetben a könyvtárat az önkéntes testesíti meg. Három kórházi osztályon van

C

egy-egy mini könyvtár, ahonnan lehet könyveket kölcsönözni. A könyvkölcsönzés mellett az önkéntesek elbeszélgetnek a betegekkel, meghallgatják problémáikat, mindennapi gondjaikat. Az állandó programok mellett mindig szükség van „beugrós” önkéntesekre: ők azok, akik a kollégák munkáját segítik, vagy éppen a rendezvényeink megszervezését, kivitelezését végzik. A korai nevelő és fejlesztő programunknál gyakran keresnek ügyes kezű lányokat, fiúkat kézműves munkára, akik szívesen segítenek előkészíteni kellékeiket. A családsegítős kollégák főleg gyereknapon, nyári karavánokon, táborokon veszik nagy hasznát az önkéntes munkának. Mindezek mellett rendezvényeink, pl. Egy millió csillag a szegényekért, nem valósulnak meg önkéntes munkaerő nélkül. De akár irodai munkában, plakátolásban és sok ehhez hasonló tevékenységben is nagy hasznukat vesszük a segíteni vágyóknak. Nyári önkéntes táborunk lehetőséget nyújt arra, hogy egy tábor alkalmával megtapasztalják a fiatalok az önkénteskedést, a segíteni: jó érzést, úgy, hogy naponta több munkaponton is kétkezi munkájuk által szépítik a községet, bevonva a falu lakóit is.

www.caritas-ab.ro


Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 1992-ben alapított erdélyi civil szervezet. Az alapítás óta eltelt két évtizedben a helyi és regionális fejlesztési törekvések elősegítésén munkálkodik. Az alapítvány számára a fejlődés azt a folyamatot jelenti, melyen keresztül a közösség tagjai képessé válnak arra, hogy erőforrásokat mozgósítsanak életminőségük tartós javulása érdekében. A Civitas Alapítvány tréningjei, tájékoztató és mozgósító találkozói révén hangsúlyt fektet úgy az önkormányzatok, mint a helyi akciócsoportok, a közösségek, és a gazdák-, gazdasszonyok képzésére. A szervezet tevékenységi köre: 1. Vidékfejlesztés 2. Civil társadalom fejlesztése 3. Humánerőforrás-fejlesztés 4. Önkormányzatok képességének fejlesztése Önkéntesek feladatköre: – rendezvényszervezés – rendezvény lebonyolításában való közreműködés – pályázatok megírásában, lebonyolításában történő aktív szerepvállalás – idegenvezetés, helyi értékeink bemutatása – adminisztratív irodai tevékenységek

A

Korhatár: 15 -25 év Kontaktszemély: Kulcsár Orsolya – önkéntes koordinátor Telefon: 0737-015482

www.civitas.ro

Udvarhelyi civilek

Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért


Udvarhelyi civilek

Dr. Verestóy Attila Alapítvány Segíteni jó, segíteni érdemes! Dr. Verestóy Attila Alapítvány célkitűzése, hogy anyagi támogatást, segítséget, új lehetőségeket biztosítson a helyi közösségeknek, rászorulóknak, fiataloknak, diákoknak, egyetemistáknak, hátrányos helyzetűeknek, betegeknek és időseknek. A különböző területeken dolgozó fiatalok, egyetemisták és fiatal diplomások szakmai továbbképzését, fejlődését ösztöndíjak biztosításával támogatjuk. Alapítványunk fontosnak tartja, hogy humanitárius és filantróp munkája során együttműködjön a hasonló területeken tevékenykedő alapítványokkal, akár anyagi, akár szakmai segítségnyújtás révén, hiszen egy adott régióban vagy területen működő szervezetnek pontosabb képe van a saját területén felmerülő problémákról. 2012-ben – negyvenhat civil partner közreműködésével – az alapítvány különböző programjain keresztül több mint 5400 Hargita megyei lakhellyel rendelkező lakos életkörülményein próbált enyhíteni. A legtöbb összeget oktatásra fordítottuk, 224 278 lejt, ez az össztámogatások 52 százalékát jelenti. Az egészségügyi támogatások értéke 78 833 lej volt, megkönnyítve ezáltal negyvenöt Hargita megyei beteg diagnosztizálását, kezelését, műtétét, illetve hemofíliás faktorok beszerzését a városi kór-

A

ház sürgősségi készletébe. A szociális támogatások értéke 128 050 lej, ez tizenhét civil szervezet és két rászoruló támogatását jelenti. A 2 %-os felajánlásokat az alapítvány továbbra is a tanulni vágyó, de nehéz szociális helyzetben levő diákok támogatására fordítja. Alapítványunknak meghatározó szerepe van az udvarhelyi civil élet összefogásában, ugyanakkor közvetítést vállalunk az önkéntesek és a folyamatosan önkéntességet biztosító civil szervezetek között. Elérhetőség: Dr. Verestóy Attila Alapítvány, ügyvezető igazgató: Nemes Melinda Cím: Székelyudvarhely, Városháza tér 5. szám, II. emelet E-mail: verestoyattilaalapitvany@yahoo.com. Adóazonosító szám (cod fiscal): 23342088 IBAN kód (számlaszám): RO25OTPV261000217896RO01

www.verestoyattila-alapitvany.ro/


rdély egyik legrégebbi és legnagyobb civil szervezete az Erdélyi Kárpát Egyesület, mely 1891-ben alakult Kolozsváron. Székelyudvarhelyen 1894-ben alakult meg az EKE udvarhelyszéki osztálya Ugron János alispán vezetésével. 19481991 között tevékenysége megszakadt, de 1991-ben újraalakították és azóta újult erővel folytatja nagy elődje tevékenységét. Jelenleg száz egyesületi tagunk van, székházunk a Rákóczi Ferenc utca 9. szám alatt működik. Minden szerdán délután 19 órától tartunk megbeszélést, olyankor bárki felkereshet bennünket. Hétvégi túráinkra a honlapunkon (www.ueke.ro) megadott túravezetőnél lehet jelentkezni telefonon.

E

Egyesületünknek három fő célkitűzése van: természetjárás, természetvédelem és honismeret. Célunk a természetjárást, mint egészségmegőrző, mindenki számára anyagilag és fizikailag elérhető sporttevékenységet népszerűsíteni. Ezzel párhuzamosan igyekszünk minden lehetőséget kihasználva természet- és környezetvédő magatartást kialakítani a túráinkon, rendezvényeinken résztvevők soraiban. Honismereti előadások, túrák alkalmával próbáljuk megismertetni szűkebb és tágabb környezetünk természeti, épített, történelmi, művelődéstörténeti, néprajzi kincseit, értékeit. Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúság nevelésére. Fontosnak tartjuk a közösségi szellem erősítését, az együvé tartozás eszméjének ápolását. Egyesületünk törekszik olyan megmozdulásokat szervezni, amelyek a természet védelmét és megőrzését szolgálják, így azok, akik önkéntes munkát vállalnának egyesületünkben, ezen rendezvények alkalmával tudnának hasznos segítséget nyújtani. Elérhetőség: Székház: Székelyudvarhely, II. Rákóczi Ferenc utca 9. szám Elnök: Kovács-Kendi Lehel Tel: 0743-982061

www.ueke.ro

Udvarhelyi civilek

Erdélyi Kárpát Egyesület Székelyudvarhelyi Osztálya


Udvarhelyi civilek

Kinderstart Egyesület Kinderstart Egyesület fő céljai az idegen nyelv oktatása (angol, román és német) kisebbségi magyar gyerekeknek, multikulturális nevelés, az európai tudatosság megerősítése, gyerekek önkéntességre való nevelése és nyári táborok szervezése. Napi rendszerességgel oktatjuk az angol és a román nyelvet óvodások és iskolás gyerekeknek, valamint 1-3 éves korú gyerekeknek tartunk mozgás- és beszédfejlesztést. Az egyesület küldetése a nyelvtanulás fontosságának hangsúlyozása. Ez által próbálunk segíteni a kisebbségi magyar gyerekeknek, hogy könnyebben beilleszkedhessenek az európai és a romániai társadalomba. Az egyesületünk önkéntesei tanárok, óvónők, tanítónők és egy amerikai Békehadtest önkéntes. A Kinderstartnál a gyerekek már egész kis korban elkezdik a nyelvelsajátítást. Nagyon sok játékkal, mozgásfejlesztő eszközökkel , dalokkal oktatjuk az idegen nyelvet. De nem csak idegen nyelvet oktatunk, hanem megismertetjük a gyerekeket más kultúrákkal. Ezáltal a gyerekek nyitottabbak és toleránsabbak lesznek embertársaikkal. Egyesületünk nagyon fontos hangsúlyt fektet az önkéntes munkára is. A nyár folyamán az önkéntes táborokban lehetőségünk van nekünk, tanároknak megmutatni a gyerekeknek az önkéntesség fontosságát. Rávezetjük őket arra, hogy habár egy materialista világban élünk, embertársainkon segíteni jó dolog.

A

Mottónk: VOLUNTEERISM proves that – In every straining, there is a training; in every training, there is a learning; and in every learning, there is an earning. A Kinderstart Egyesület szívesen látja azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkénteskedni :) Kapcsolattartó személy: Szőcs-Gazdi Györgyi E-mail cím: kinderstart@gyerekhaz.ro

www.gyerekhaz.ro


Székelygyümölcs elnevezésű gazdasági modell Farkaslaka községben valósult meg első lépésben, ezt követően pedig Zetelakán indult útjára a soron következő kezdeményezés. Az egyesület és a farkaslaki önkormányzat, illetve a Zetelaki Közbirtokosság közös együttműködése révén létrejött két gyümölcsfeldolgozó manufaktúra, amelyek 2010 októberében, illetve 2012 szeptemberében kezdték meg működésüket. A modell vállalkozás formájában nyilvánul meg, amelynek elindítása és jövőbeni sikerének megalapozása komoly közösségfejlesztési munkán alapszik. A Székelygyümölcs modell révén lehetőség teremtődött arra, hogy akár nagyon elszigetelt vidéki közösségek is kiegészítő bevételi forrásokhoz jussanak gyümölcstermesztésből és -feldolgozásból. Mivel a manufaktúrák úgy kerültek kialakításra,

A

hogy teljesítik az összes hazai és európai uniós élelmiszer-biztonsági szabályt, az itt elkészült termékek korlátozás nélkül forgalmazhatóak szabad piaci körülmények között. Ezáltal nemcsak a bevételi oldal növekedésével lehet számolni, hanem a közösségi vállalkozás ismertségének elterjedésével is. Ennek a gazdasági modellnek a továbbfejlesztése, gyarapítása és kiterjesztése más vidéki térségekre alapvető kihívás, amikor az erdélyi magyarság megmaradásáról és fejlődéséről beszélünk. Köztudott, hogy a tömbmagyarság fele, míg a szórványmagyarság kétharmada vidéken él, sokszor nagyon elszigetelt körülmények között. Ők azok, akiket Romániában kiszorítanak a nemzeti gazdaságfejlődés által nyújtott lehetőségekből, sok esetben csak azért, mert etnikai hovatartozásuk alapján nem „engedhető meg” az erőforrásokhoz való szabad hozzáférés. Az előbbiekben vázolt modell célkitűzései között szerepel ennek a hátránynak a leküzdése, illetve az ebből kovácsolható előnyök beazonosítása és hasznosítása. Hasonló elvek és módszertan figyembevételével további vidéki vállalkozásokat lehet létrehozni akár a gyümölcs, akár más mezőgazdasági alapanyagok (zöldség, hús, méz, gyógynövény, tej, stb.) feldolgozása és magasabb értékű helyi termékek előállítása érdekében. Egyesületünk gyümölcsösök megfiatalítási munkálataira, valamint az egyesület tevékenységének népszerűsítésére keres önkénteseket.

www.szekelygyumolcs.ro

Udvarhelyi civilek

Székelygyümölcs Egyesület


Udvarhelyi civilek

Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány Cím: Bethlen Gábor út 55.szám Tel.: 0745-654164 E-mail: szka@szka.org A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány a helyiek számára fontos ügyek, kezdeményezések, ötletek megvalósítását a helyiek által kézben tartott finanszírozási, támogatási rendszer révén segíti. Olyan személyekkel, szervezetekkel, intézményekkel és vállalkozókkal dolgozunk együtt, akik jobbá, erősebbé akarják tenni Udvarhelyt, Udvarhelyszéket. Egyik kiemelkedő önkéntes programunk, a YouthBank középiskolás fiataloknak szól, mely közösségi részvételre tanítja a felnövekvő generációt. A program 2009-ben indult városunkban, ekkor lépett be az országos programba az SZKA, mint a helyi YouthBank koordinátora. A program fő célja a fiatalok felelősségvállalásra, közösségi részvételre való nevelése. A YouthBank lehetőséget kínál a fiataloknak belekóstolni az

adománygyűjtésbe és aztán a pénzalap hatékony elosztásába. A tíz hónapot felölelő program szeptembertől júniusig, három fő fázisban zajlik le: 1. A 10-12 fős középiskolás csapat feladata, hogy saját ötletek, adománygyűjtő tervek alapján egy 1 250 eurós pénzalapot gyűjtsön össze. Ezt az összeget megduplázza a partner bank. 2. Az összegyűjtött és megduplázott összeget a fiatal Youthbankárok kipályáztatják középiskolások számára, akik ezáltal közösségi rendezvényeiket, programjaikat valósíthatják meg. Az elmúlt három évben 25 – diákok által benyújtott – pályázat támogatására került sor e program keretében. 3. A támogatott projektek monitorizálása: az SzKA és a pályázók gazdaszervezete együttműködve végigköveti és segíti a támogatott projektek sikeres megvalósulását. A YouthBank forrásoldalát a fiatalok teremtik meg, a pályázatokat ők bírálják el, mindez olyan tapasztalatot jelent, ami segíti az önkénteseket a pályaválasztásban, álláskeresésben, továbbá hozzájárul a fiatalok közösséggé kovácsolásához. A Youthbankárokat az SzKA képzések keretében készíti fel, hogy helyt tudjanak állni az egyes munkafázisokban.

www.szka.org


z Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF) a székelyudvarhelyi és Hargita megyei ifjúság meghatározó érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezete. Az egyesület jogelődje 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy a programszolgáltatás és rendezvényszervezés mellett képviselje a helyi ifjúság érdekeit határokon belül és azokon kívül egyaránt. Az UFF több mint két évtizedes fennállása alatt számtalan programot, rendezvényt és fesztivált szervezett sikeresen, legtöbb rendezvénye hagyományként él mind a helyi, mind pedig az erdélyi magyar ifjúság tudatában, a rendszeres jelleggel megvalósított különböző ifjúsági hagyományőrző, kulturális, sport, szabadidős és környezetvédelmi programokat több százan látogatják. UFF! Cselekedj szívből, lelkesedésből, ahogy az időd és kedved engedi. Amennyiben úgy érzed, változtatni szeretnél a világon, van szabadidőd, melyet hasznosan, jótékony célokra is fordíthatsz, térj be hozzánk bizalommal, ahol szabadon eldöntheted, kipróbálod-e az önkéntességet. Ne feledd, már egy kis segítség is komoly eredményt jelenthet! Neked és mindenkinek. Csatlakozz az UFF rendezvényszervező csapatához! A teljesség igénye nélkül soroljuk fel mindazt, ahol segíthetsz: ifjúsági, hagyományőrző, kulturális, sport- és környezetvédelmi rendezvények, kulturális és szórakoztatóprogramok, táncházak, amatőr színjátszó találkozók, szavalóestek, koncertek, tematikus önképző körök, vezetőképzők, táborok, sulibörzék, rendhagyó tanórák, városi gólyabál, Erdélyi Labdarúgó Diákkupa, Hóhányó Olimpia, Székelyudvarhelyi Diáknapok, Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, Europe Direct európai uniós tájékoztató program… És ez távolról sem minden! Az önkéntességről irodánkban tájékozódhatsz: 535600 Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 20. sz., tel/fax: 0040-266-213371, e-mail: uff@uff.ro

A

www.uff.ro

Udvarhelyi civilek

Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF)


TÁMOGATTA SZÉKELYUDVARHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szerkesztette, tervezte: Hargita Média Egyesület

III. Civil Nap kiadvány  

A harmadjára megszervezett civil nap alapvető célja az önkéntesség népszerűsítése és minél szélesebb körű elismerése. Ez alkalommal egy kis...