Page 1

Folyamatban az Unitárius Közösségi Alapból támogatott projektek megvalósítása      Pályázó: GS‐EM‐ODFIE  A  Gondviselés  Segélyszervezet  és  az  Országos  Dávid  Ferenc  Ifjúsági  Egylet  (ODFIE)  közös  szervezésében  2012.  július  9–15.  között  összesen  huszonkét  fiatal  részvételével  ún.  önkéntes  munkatáborra  került  sor.  A  homoródszentmártoni  központtal  megszervezett  tábor  résztvevői  naponta  más‐más  rászoruló  családnak  (többnyire  egyedül  élő  idős  személyeknek)  és  egyházközségeknek  nyújtottak  segítséget  háztáji  és  más  jellegű  munkálatok  elvégzésével.  Ezzel  párhuzamosan  néhányan  közülük  a  környékről  toborzott  gyermekeknek  szerveztek  naponta  vallásos–közösségi programokat.  A táboron kívül Szinden és Kolozsváron is szerveztek kisebb méretű (átlagosan 5‐5 fős) kalákákat.   


Pályázó: Életfa Korondi Fazekasok Egyesülete és a Korond Parajd Természetvédelmi Gondnokság  (Korond)  A szervezetek önkéntesei több alkalommal megszervezett kalákával a következő tevékenységeket  hajtották végre az elmúlt hetekben:   az élményműhelynek helyet adó garázs kitakarítása   a 2 diófa magaslati tisztítása a száraz és veszélyes ágaktól   az élményműhely kimeszelése   ivóvíz‐ és szennyvízcsatorna kialakítása és bevezetése (fotó)   használt  székelykapuk  újrakezelése  (adományba  kaptak  egy  kötött  nagy  kaput  és  egy  gyalogkaput). Ezek fogják átvenni a jelenlegi rossz állapotban levő kerítés helyét.   A tanuló elektromos hordozható fazekas korong beszerzése.  Az elmúlt hetekben már az udvart több ízben is használták, agyagozó tevékenységeket szerveztek  a gyermekeknek.   


Pályázó: “Pro Tineret Derzs‐Darjiu” Alapítvány (Székelyderzs)  A  futballpálya  körüli  földmunkálatokat  a  helyi  tanács  befejezte.  Az  egyesület  két  közmunkát  szervezett:  első  alkalommal  fűzfa  cövekeket  vágtak  és  szállítottak  a  helyszínre,  a  második  alkalommal ezeket a cövekeket a földbe nyomták a pálya talajának stabilizálása érdekében. Ebben  segített a székelyderzsi közbirtokosság egy erőgéppel.  A  sportegyesület  létrehozása,  bejegyzése  sikerült,  megtörtént  a  körzeti  bajnokságba  való  benevezés is.   A  sportfelszerelések  megvásárlása  folyamatban  van,  a  következő  lépés:  kalákában  gödörásás  a  kerítésnek.   


Pályázó: Gálfi Sándor Egyesület (Kobátfalva)  Az  egyesület  megszervezte  és  lebonyolította  játszótérnek  helyet  adó  tér  kitakarítását.  Ezt  követően  faanyagot  hoztak  és  előkészítették  azt  a  hintáknak.  A  következő  lépés  a  hintők  összeszerelése és felállítása.      Pályázó: Kénosért Egyesület (Kénos)  Közösségi  megbeszélés  keretében  döntöttek  az  aszaló  helyéről.  Folyamatban  van  az  anyagok  beszerzése és helyszínre szállítása, továbbá a helyszín kialakítása.      Pályázó: Gyepesért Egyesület (Gyepes)  Az egyesület megrendelte a bútorokat és a méhkaptárokat. Megvásárolták a szövéshez szükséges  fonalat, helyszínre szállították a szövőszéket, a kályhát, a méhészfelszerelést, a méhészkönyveket.  Július  15‐től  elkezdődött  a  méhészképzés  5  fiatallal.  A  szövés  előkészületei  folyamatban  vannak  (rongyvágás,  fonal  felvetése)  és  hamarosan  el  kezdődik  az  a  képzés  is.  A  bútorfestő  képzés  augusztus első felében kezdődik.   


Pályázó: Firtos Lova “Ébredő Gondviselés” Egyesület (Firtosváralja)  A  projekt  a  tervek  szerint  halad.  Beszerezték  a  projekt  kivitelezéséhez  szükséges  eszközöket.  Folyamatban  van  az  adatgyűjtés,  a  kérdőívek  szerkesztése,  valamint  az  előadók  beszervezése,  a  velük való egyeztetés.  Következik az előadások, képzések lebonyolításának helyet adó terep előkészítése.  A tervek szerint augusztus 5‐én kerülne sor az első előadásra.      Pályázó: Romániai Falugondnokságok Szövetsége (Homoródkarácsonyfalva)  A  falugondnokok  országos  találkozója  és  képzése  szeptember  elejére  van  tervezve,  az  ezzel  kapcsolatos szervezési teendők pedig augusztusra vannak programozva.      Pályázó: Gondviselés Segélyszervezet (Recsenyéd)  A közösségi ház konyhájának és fürdőszobájának csempézése valamint a vendégszoba padlójának  szalagparkettázása  megtörtént.  A  munkálatokat  egy  helyi  szakember  végezte.  A  közösségi  ház  ablakait  a  SegitKezek  munkatábor  önkéntesei  festették  újra,  ebbe  a  munkába  a  helyi  fiatalok  is  bekapcsolódtak. Az irodai bútorzat elkészült és a helyére került, úgyszintén a konyha berendezése  is.  Folyamatban  van  a  vendégszoba,  valamint  a  gyülekezeti  terem  berendezése.  Közmunka  keretében kerül sor a közösségi ház kitakarítására és az iroda berendezésére. A felújított közösségi  házat 2012. július 28‐án, szombaton ünnepi keretek között avatják.   


Pályázó: Ittre Bencés Alapítvány (Bencéd)  A  projekt  megvalósítása  egy  falugyűlés  szervezésével  kezdődött,  mely  keretében  a  helyiek  eldöntötték,  hová  kerüljenek  a  padok,  a  hirdetőtáblák  és  a  székelykapu.  A  közmunkák  előkészítésére  is  sor  került.  A  székelykapu  faragása,  a  padok,  hirdetőtáblák  elkészítése  és  a  templom  melletti  kerítés  alapjának  megöntése  folyamatban  van.  Az  alapítvány  célja,  hogy  befejezzék a munkálatokat augusztus 19‐ére, a II. Bencédi Falutalálkozóra.     


Pályázó: Csekefalvi Székely Polgári Zenekar Egyesület (Csekefalva)  A projekttel kapcsolatos tervezések és egyeztetések folyamatban vannak. Az egyesület augusztus  elején kétnapos rendezvényre készül, fúvós bemutató és új tagok toborzása céljából. 


Pályázó: Éden 75 Egyesület (Mészkő)  A mészkői gyülekezet ifjúsági csoportjának tagjai kitakarították az épületet. Ezt követően elkészült  a belső villanyhálózat, a közösségi terem és a konyha kivakolása, meszelésre való előkészítése és a  padló egyenlítőrétegének leöntése is megtörtént.   


Pályázó: Unitarcoop Alapítvány (Ikland)  Az érintettek egy közös gyűlésben megbeszélték a projekt programtervezetét.  A  képzés  első  lépéseként  elméleti  oktatást  tartottak  a  résztvevőknek  a  hagyományokról  és  sor  került  az  idős  asszonyok  által  még  ismert  hagyományok  bemutatására  is.  Ezt  követően  népi  díszítőművészet témakörben szerveztek előadást.   


Pályázó: Firtos Lova “Ébredő Gondviselés” Egyesület (Nagymedesér)  Egy  találkozót  szerveztek  az  egyházközség  vezetőségével,  ahol  a  projekt  tevékenységeinek  részleteit  beszélték  meg.  Az  építőanyag  beszerzése  folyamatban  van.  Megtárgyalták  az  egyházközség vezetőségével a következő teendők részleteit.      Pályázó: Viharsarok Egyesület (Székelymuzsna)  Sor  került  az  asztalok,  a  székek  és  a  konyhabútor  beszerzésére.  A  projekt  további  lépéseiről  a  keblitanácsi gyűlésben döntenek. 

Folyamatban az Unitárius Közösségi Alapból támogatott projektek megvalósítása  

Folyamatban az Unitárius Közösségi Alapból támogatott projektek megvalósítása

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you