Page 28

KULTÚRA PSZICHÉ | SZÍNHÁZ

B i r to k l á s A lepkegyűjtő

A legtöbb emberi kapcsolatra érvényes, hogy a birtoklási vágy visszatetszést kelt a másik félben. A kontrollálás megjelenésével átrendeződnek az emberi viszonyok; többé nem partnerként tekintünk a másikra, hanem, mint életünk gyűjteményének egy darabjára, amivel csak mi rendelkezünk. Elmosódnak a másik személy határai, személyiségvonásai, és vagy megtörik és felveszi a ránk jellemző attitűdöket, vagy a dacos passzivitásba visszavonulva egy lélegző tárggyá lényegül át. John Fowles krimije, A lepkegyűjtő egy ilyen párharcot mutat be, ahol nemcsak lelkileg telepszik rá a férfi főhős a nőre, hanem elrabolja és bezárja egy előre berendezett kalitkába, amit a lány, Miranda ízlésének megfelelően készített elő.

Akár a könyvet vesszük kezünkbe, akár a Centrál Színház előadását tekintjük meg, minduntalan felötlik bennünk a kérdés, vajon ki is a rab és ki a rabtartó? Noha Miranda (Ágoston Katalin) elvesztette saját életének irányítását, egy olyan férfi kezébe került, aki talán soha nem is volt ura cselekedeteinek. A férfi főhős látszólag egy jelentéktelen, szolgalelkű kishivatalnok, akin úgy ülnek társadalmi osztályának tipikus személyiségjegyei, mint penészfoltok a kenyéren. Ferdinand Clegg (Bereczki Zoltán) egy súlyos, társadalmi és szexuális neurózissal sújtott schizoid pszichopata, akire levakarhatatlanul tapadt rá nagynénjének ódon kispolgári korlátoltsága. Beszűkült világán az a hatalmas összeg sem képes

28

SZINAPSZIS // 2017. MÁJUS

segíteni, amit a lottó főnyeremény nyerteseként visz el. Nem tud mihez kezdeni a váratlan nyereménnyel, úgy gondolja, ha minél nagyobb luxust teremt a lány körül, annál nagyobb az esélye rá, hogy végül viszonzásra talál szerelme. Ferdinand gyökeres ellentéte annak, amit a művésznövendék Miranda képvisel; kifogástalan lepkegyűjteménye noha rendkívül páratlan és egzotikus példányokat tartalmaz, mégis a halál bűzétől terhes. Amíg Ferdinand befelé él, birtokolni akarja a világ szépségeit, addig Miranda kifelé él, és rajzain keresztül saját magát tárja a világ elé. A férfinak pusztán az az egy képesség adatott meg, hogy felismerje a szép és értékes dolgokat, ám mivel kapcsolatot nem tud létesíteni a világgal, nem képes azt gazdagítani sem. Saját ürességét próbálja betömni tehát azzal, hogy fogva tart egy élettel teli, lélekben gazdag fiatal lányt. Gondolhatnánk, hogy biztos testi kielégülést is keres Mirandánál, ám mind a könyv, mind Bereczki Zoltán alakítása remekül visszaadja azt a bűntudattól és elfojtott vágyaktól feszengő figurát, akit manapság leginkább csak a szigorúan vallásos fiúiskolákban tudunk megtalálni. Noha a történet elején a férfi a legnagyobb alázattal viseltetik Miranda iránt, próbál kedvére tenni, hogy minél otthonosabban érezze magát, később a lány lelki ellenállásának gyöngülésével Ferdinand megerősödik, kikerül a lány bűvköréből, s megszállott rajongásának halványulásával ténylegesen átveszi az uralmat. Ahogy fokozatosan veszti el Miranda a reményt, úgy válik egyre érdektelenebbé fogvatartója számára. Ez a jellemváltozás inkább csak a napló formában íródott regény cselekményében követhető végig. Bereczki alakítása hitelesebben adja vissza az írott forma szereplőjének rezdüléseit, amit nagyban megkönnyít és időszerűvé tesz a videoblog formájában rögzített monológ. A színpadi változatból hiányzik Miranda belső világának bemutatása, hiszen őt csak a Ferdinand-dal lefolytatott párbeszédeiből ismerhetjük meg. A könyv rá eső naplórészleteiből kiderül,

Szinapszis 2017. május  

XIII. évfolyam 8. szám

Szinapszis 2017. május  

XIII. évfolyam 8. szám

Advertisement