Page 10

EGYETEM KÖZIGAZGATÁS | OKTATÁS

A Fogorvostudományi Kar szempontjából azt is fontosnak tartom, hogy azoknak a kollégáknak, akik rendelkeznek tudományos érdeklődéssel, lehetőséget biztosítsunk, és ezáltal is vonzóvá tegyük az egyetemi oktatói életpályát. Elindítottuk a karon is a kutatói Merit-díj pályázatot, illetve most már több évtizede évente meghirdetjük a frissen végzett rezidenseknek, PhD hallgatóknak kiírt kutatói pályázatot. Nem egy nagy pályázatnak megfelelő összeg, de annyit mindenesetre biztosít a kar, hogy a fiatal kollégák haladhassanak a tudományos munkájukkal, és olyan pályázatokat tudjanak előkészíteni, amelyek aztán sikeresek lehetnek OTKA-ban vagy egyéb kollaborációs pályázatokban. Erre van is példa. Igyekszünk elősegíteni kari támogatásokkal a publikációkat, és az olyan eszközök beszerzését, amelyek széleskörűen kihasználhatóak több klinika körében is, így a források fókuszálásával nagy beruházási igényű eszközök is beszerezhetők. Nyilván egyrészt a kompetitív fizetés megközelítése a célunk, másrészt pedig olyan lehetőségek biztosítása, mint az a kutatói és tudományos háló, amelybe az egyetem révén bekerülhetnek. Nem elhanyagolható, sőt nagyon fontos, hogy azok, akik hozzánk oktatói utánpótlásként kerülnek, rendelkezzenek belső motiváltsággal, akarják a tudásukat átadni, és ehhez legyen meg az adottságuk és az elszántságuk. Emellett szükséges az egyetemi oktatáshoz való elkötelezett hozzállás, mert lássuk be, itt vannak jelentős kihívá-

10

sok időben és energiában mindenki számára. Mik a tervei az jövőre nézve? A legnagyobb infrastrukturális cél a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet teljes megújítása, emellett szeretném támogatni azokat a nemzetközi kapcsolatainkat, ami alapján a kar elismertsége növekedhet. Különben számos megkeresés érkezik a Fogorvostudományi Karra, idén először indult egy olyan program, amellyel egy külföldi egyetemről érkezett négy fiatal fogorvos kolléga nálunk kezdte meg a PhD tanulmányait. Ez újabb lehetőség arra, hogy a kar elismertségét növeljük, hiszen ők azért jöttek ide, mert a Fogorvostudományi Kar magas szintű tudományos munkássága vonzotta ide őket. Több oroszországi egyetemmel is kapcsolatban vagyunk, januárban pedig egy kínai egyetemre megyünk ki szintén egy ilyen együttműködési megállapodás létrehozására. Ők is érdeklődnek az iránt, hogy közös kutatási programokat hozunk létre, illetve hogy megosszuk azokat az oktatási tapasztalatainkat, amiket ők nagyra értékelnek. Ezeket a kapcsolatokat kell a kölcsönös haszon értelmében fejlesztenünk, és fontosnak tartom, hogy ezen dolgozzunk a kollégáimmal. Milyen a kapcsolata a hallgatókkal? Azt gondolom, hogy fontos hangsúlyozni: a kar vezetésének a Hallgatói Önkormányzattal való együttműködése hagyományosan jónak mondható. Nagyon sok közös projekt volt, amit a hallgatók kezdeményeztek, mint a Kari Napok, hallgatói konferencia, Egészséges Száj programok, amely

SZINAPSZIS // 2017. DECEMBER-JANUÁR

megint csak nemzetközi sikertörténetnek mondható. Azt gondolom, hogy a problémamegoldásban mindig sikerült konszenzuson alapuló megoldást elérni az elmúlt tíz évben, amennyit én átlátok (de úgy tudom, a korábbi időszakban is). Szeretném ezt a kapcsolatot megtartani, bízom benne, hogy ez továbbra is így marad, számunkra az a fontos, hogy a Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzata valóban azt az érdeket képvisel-je, hogy a hallgatók minél jobb oktatásban részesülhessenek, és minél jobb felkészültséggel fejezhessék be az egyetemet. Ez pedig igényli azt, hogy a hallgatók és az oktatók között egyfajta harmónia legyen, hiszen mindenkinek elemi érdeke az, hogy a legjobb legyen az oktatás. Bízom benne, hogy tudunk így tovább együttműködni. Hogy látja a fogorvoslás szerepét a hazánkban lévő, hazánkba irányuló egészségügyi turizmusban? Az egészségturizmus kétségtelenül egy nagyon fontos gazdasági területe az országnak, és valójában a fogorvosi turizmussal indult a rendszerváltás pillanatában, és ma is az egyik húzóágazat. A fogorvosi karnak a kapacitása elég limitált, de természetesen ez egy olyan terület, ahol kell és lehet is előrelépéseket tenni. Meglehetősen összetett jogilag is és orvosi szempontból is a fogorvosi turizmus helyzete a karon belül, de a fizetős, magán betegellátás egy olyan feladat, amit jelenleg is végzünk itt a Semmelweis Kft.-n keresztül, és további bevételt hoz.

Szinapszis 2017. december  

XIV. évfolyam IV. szám

Szinapszis 2017. december  

XIV. évfolyam IV. szám

Advertisement