Page 1

SH-25 1


SH-25


A NARIS űrtávcső 2012-es üzembe helyezésekor a cél az volt, hogy az emberiség számára ismert űrön kívüli világot sokkal behatóbban tudjuk vizsgálni e komplex műszer segítségével. A tudósok nagy meglepetéssel fogadták, hogy már az első Földre érkező képek is felülmúltak minden várakozást. Az űrtávcső messze az eddig ismert galaxisokon túli képet szolgáltatott, s így alkalmunk nyílt egy távolabbi, az eddigi technika számára láthatatlan világot megfigyelni. Az egyik legérdektelenebb képen egy aprócskának látszó űri tüneményt véltek felfedezni. Mint utólag kiderült, ez nem volt más, mint az SH-25-ként elnevezett naprendszer. A NARIS legelső próbamissziója erre az újonnan felfedezett naprendszerre összpontosult. Eme irracionális távolságban elhelyezkedő csillagászati objektumról készült legelső képeket hivatott kiadványunk bemutatni.


ITO-247 TOCA

KLOWER

ACTION-JOHN


SEMPER FIDELIS

DEN2

PINGO 5


00 ITO-247

ITO-247 // Ennek az idegen naprendszernek a napjaként funkcionáló csillag, mely a mi Napunknál mintegy 214-szer nagyobb. Felszíni körülményei viszont nagyban hasonlítanak az általunk már jól megszokott csillagéhoz. Hatalmas tömegének köszönhető, hogy vonzása alá tudja hajtani az SH-25 legtávolabbi bolygóját a DEN2-t.

07


01Action-john TAN12

holdak / L o e r i n c z y Kusso

Action-John // Az Itóhoz legközelebb eső bolygó sokat sejtető nevét onnan kapta, hogy az Ito megfigyelései során következetesen bezavart a mért adatokba, hiszen egy máig ismeretlen okból kifolyólag röppályáján néha gyorsabban, olykor pedig lassabban halad. John részét nevének pedig a bolygó ezen különlegességét rögzítő tudós akkor kétéves kisfiáról kapta. Három holdja hűségesen követi ezt a szeszélyes kőzetgömböt.

09


02 toca holdak / C a rd i n e TK1

Toca // A Toca is hasonló helyzettel küzd, mint a DEN2. Megfigyelése ennek a bolygónak is nehézkes, mivel egyik holdja és egy hiperüstökös ütközése következményeként keletkezett gigászi mennyiségű törmelék és molekulafelhő kering körülötte 14 holdján kívül. Áttetsző felszíne belátást enged a bolygó belsejében végbemenő folyamatokba A csillagászok szerint egy másik bolygóval történő pár milliárd évvel ezelőtt lezajlott ütközés lehet az oka a bensejében tomboló erőknek. 11


03 klower Gresn

holdak / Callen

Buran

KEN51

Klower // Ez az egyetlen a hét bolygó közül, mely gyűrűvel rendelkezik. Gyűrűje kőzettörmelékből és különböző gázokból áll, melyet pár millió éven belül a bolygó saját tömegvonzása fog elemészteni. Felszínének összetételét csak találgatni lehet, hiszen többek között széndioxidból álló légkörében hatalmas viharok dúlnak, melyek még a légkör legfelső rétegeiben is tombolnak. Ez a gyönyörű gázóriás nem kevesebb, mint 63 holddal rendelkezik.

13


04

Semper Fidelis

Semper Fidelis // Eme kőzetbolygó Földünk méretének hatszorosa, s naprendszerében az Itótól számított harmadik bolygó. Saját légkörrel nem rendelkezik, így a mi Holdunkéhoz hasonlóan nagy hőingásnak van kitéve a felszíne. Latinból eredő nevét (mindig hűséges) onnan kapta, hogy a csillagászok először csak az Ito és a körülette keringő Semper Fidelist fedezték fel a képeken. S bár létezésüket már bizonyították, a naprendszer többi 6 bolygóját csak később sikerült megörökítenie a NARIS űrtávcsőnek. 15


05pingo ESZL17

holdak / Telon Araton

Pingo // Az SH-25 egyik legszebb bolygója. Gyönyörű kék színét máig tisztázatlan, hogy minek köszönheti, de az biztos, hogy e kék felszín alatt több száz kilométer vastag jégpáncél található. Mérete a Földének csupán kétszerese. Különleges tulajdonsága, hogy másodpercenként kétszer fordul meg tengelye körül. Három holddal rendelkezik. Ezek a Telon, az Araton és az ESZL17. A NARIS következő missziójának központjában valószínűleg a Pingo áll majd. 17


06 DEN2 holdak / CrUx

DEN2 // A DEN2 is az SH-25 kőzetbolygói közé tartozik. Méghozzá ez a naprendszer legkisebb és emellett legtávolabbi bolygója is. Csupán egy holdja van, a CrUx. Információink meglehetősen csekélyek róla, mivel egy szupernóva-maradványokkal telített régióban helyezkedik el röppályája. A felgyülemlett mágneses és más turbulenciák pedig erősen megnehezítik a megfigyelését. A NARIS-nak ezidáig egyetlenegy képet sikerült rögzítenie felszínéről. 19


Angram-kรถd


Tessel-kรถd


ŰRFELVÉTELEK: RÁCMOLNÁR MILÁN


SH-25  

A book about unknown planets and moons.

SH-25  

A book about unknown planets and moons.

Advertisement