Page 1

Winter

gpszpvui uӅ٠†Š” |Ýå”€


Winter gpszpvui

Nyaranként rengeteg tábor nyújt lehetőséget a fiataloknak arra, hogy gyakorolják az angolt és különböző érdekes és interaktív készségfejlesztő programban vegyenek részt, miközben új embereket ismernek meg és jól érezhetik magukat korukbeliekkel. A Winter for Youth ennek a téli megfelelője. Szeretnénk télen is lehetőséget biztosítani a diákoknak, hogy mindezt átéljék.

. 9 r á u r b e F Január 9.-

2 alkalom/hét*: - hétfő/kedd -szerda/csütörtök

H e l ys zín : m e t e y g E s u n i v r o Budapesti C

*A programok hétfőn-kedden és szerdán-csütörtökön ugyanazok lesznek, így el tudják dönteni melyik a legmegfelelőbb időpont.


: g é s ő t e h e l i s á l u n a t v l e Angol ny i , am i n a jl a z g o f n l nye l ve o g n a t a z o e k a r n o s je d m ő a jl r e g f o k r o p k A ve vő diá t z s é ne k r je r a e y g m o n h a , i b b ít g a e lős e o n bát r r o s ő s g é v b e n s m é n le a e t b r t é i la á la n o z m a z i s k e nye l v h a s n a lj é c m a r ro g tól v a ló t p la A á i. n ln z s la a ó h z v s l me g m a nye e n a kénh , n s ö á a ít t n is a t m v e l t e e y ve t t n öldi e g y lf ü k n e b b E g ják . o a s f á t t a z k s o t la a u d lm k ik a f e la féle le m e a , e r k n ü g é s s e gít te s e k le s z ne k f ac il i táln i.


Miről fognak szólni a programok? Nagy hangsúlyt fektetünk olyan készségek fejlesztésére, amiknek később hasznát fog ják venni az életben. Például szembesülni fognak különböző kommunikác iós kihívásokkal, szóba fog kerülni a megfelelő időkezelés és célkitűzés technikája, és általában olyan kihívásokkal kel l majd szembenézniük, melyek segítenek jobban megismerni önmagukat és fejlesztik probléma me megoldó képességüket i s.


Minden napnak lesz egy témája – mindennapi, releváns, az alapműveltséghez tartozó témák, mint például a globális p roblémák. Szeretnénk ezeket felhasználva minden nap végén g ondolatokat ébreszteni a diákokban, szeretnénk, hogy jobban me gismerjék és átlássák a körülöttük lévő világot. A témák feldolgozását interaktív, beszédközpontú csoportos feladatokkal fog juk segíteni, így biztosítva, hogy érdekes és szórakoztató is legyen.

Minden nap egy újabb téma...


Az előző évek élményei: Nagyon sok motivációt adott és segítséget az önmegvalósításhoz. Angolul sokkal őszintébben ki tudom fejezni a gondolataimat, és a tábor csak még jobban megerősített ebben. Köszönöm ni

Da

A city challe nge-en kreatívan k ellett egymás ellen verse ngenünk csa patok ban, olyan kínos és mégi s humoros h elyzeteket szűlt, hogy a znap m indenk inek már fájt az arc a a ne vetéstől. Imádtam ezt a tábort !

Dó r i

Én szeptemberben kezdtem az angolt egy nagyon jó iskolai tanárral és mondta, hogy menyjünk. Egyáltalán nem bántam meg ezt az egy hónapot, bár nyelvielőkészítőbe járok és éjfélig, egyig tanultam, de mind megérte, örömmel csináltam, és nagyon sokat fejlődtem és hozzá tudtam szólni minden témához. Csak ajánlani tudom!

Pe t i


Program ára:

11990 Ft

Ha ketten együtt jönnek, tudunk kedvezményt biztosítani mindkettőjük számára:

9900 FT/fő

Jelentkezési link: bit.do/winterforyouthregistration Elérhetőségek: Szentgróti Dániel

Jelentkezési határidő:

+ 36 30 526 9871

december 16.

winterforyouth@gmail.com bit.do/winterforyouth Winter for Youth


Egy pár szó a főszervezőtől: Középiskolásoknak angol nyelvű programsorozatot szervezni igazi kreatív, magával ragadó és szeretetteljes élmény. Már volt szerencsém többször is megszervezni akár téli, akár nyári programokat ennek a korcsoportnak, és mindig örömmel tapasztaltam azt, hogy milyen sokat tud adni a részt vevők számára. Fejlődnek angol nyelvű kommunikációs készésgeikben, külföldi egyetemistákkal ismerkednek meg és mindeközben új barátságokra tesznek szert. Leg jobb élményem talán a z volt, amikor a program végén nem akartak hazamenni a résztvevők. Természetesen egy ilyen program nem jöhet létre szervező csapat nélkül. Én, mint a jelenlegi szervező csapat vezetője különleges izgatottsággal várom, hogy a 2017-es téli programunk, a Winter for Youth hogyan fog sikerülni. A külföldi önkéntesek is, csak úgy, mint mi, már nagyon várjuk a részt vevők érkezését!

Dani

Winter for youth tájékoztató  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you