Page 1

kulturĂĄlis lap, megjelenik 13 telepĂźlĂŠsen , i t e l ĂŠ z Ăś k , lis RegionĂĄ

2013. DECEMBER

Inngyenes gyenes ĂşjsĂĄ ĂşjsĂĄg!

¡ Budakalåsz ¡ Csobånka ¡ Dunabogdåny ¡ Kisoroszi ¡ Leånyfalu ¡ Pilisszentlåszló ¡ Pilisszentkereszt ¡ Pomåz ¡ Pócsmegyer ¡ Szentendre ¡ Szigetmonostor ¡ Tahitótfalu ¡ Visegråd

Szilveszteri bål Visegrådon a Renaissance Étteremben (rÊszletek a weboldalon)

Egyedßlålló reneszånsz beltÊr, kÜzÊpkori hangulat, kosztßmÜs kiszolgålås Egyedi cserÊpedÊnyzet, Êlő lantzene, palåstok vendÊgeink rÊszÊre is Dunåra nÊző panoråmås tetőterasz Web: www.renvisegrad.hu • Tel.: 06 26 398 081 2025 Visegråd, Fő u. 11. (a hajóållomåssal szemben)

ÉLĹ?ZENÉS, TĂ NCOS

SZILVESZTERI BĂ L A BACCHUS VENDÉGLĹ?BEN A SUN RECORDS ROCK&ROLL EGYĂœTTESSEL DECEMBER 31-ÉN, 19.30-TĂ“L HAJNALIG!

December 14. 17 Ăłra

Adventi akoncert V-8-ban

A vacsoråt svÊdasztalról kínåljuk kÊt felvonåsban: 19 óråtól ÊjfÊlig: hidegtålak, salåtåk, sßltek, libakocsonya ÉjfÊltől: korhelyleves, malacsßlt, almås pårolt kåposztåval, rozmaringos-bårånypecsenye, lencsefőzelÊk håzi kÊszítÊsŹ Råkóczi-túrós, gyßmÜlcstålak, bólÊ

,Ăš[SFNÇ­LĂšEOFL ,Ăš[ ,Ăš ,Ăš[SFNÇ­ Ăš[[SF SFN FNÇ­ NÇ­ Ç­LĂšE Ç­LĂšEOFL LĂšEOFFL

Sziget Hangja KĂłrus A BudakalĂĄszi Zeneiskola tanĂĄrai ĂŠs nĂśvendĂŠkei HegedĹą:

DĂłkĂĄnĂŠ Garger Krisztina ĂŠs kĂŠt nĂśvendĂŠke: Kajtor ErzsĂŠbet ĂŠs KĂŠri JĂĄnos Fuvola:

MenyhĂĄrt MĂĄria ĂŠs nĂśvendĂŠkei: Bouchelagem Sarah, Kovalovszki Rita, PĂĄsztor VirĂĄg, Saiban Laura Harmonika:

Råcz Ambrus Ês Telegdi Gåspår (felkÊszítő tanår: Szåsz Szabolcs) Kamp Jånos Kapelle Ivånyi Gåspår gitårmŹvÊsz

A belĂŠpĂŠs ingyenes. XXXWIVtJOGP!T[FOUFOESFIVt 

BelÊpő: 10 500 ft/fő mely tartalmazza a teljes Êtelfogyasztåst, az ÊjfÊl utåni vacsoråt a svÊdasztalról, az ÊjfÊli pezsgőt Ês az ÊrkezÊskori ßdvÜzlőitalt

   TOMBOLA:    Fődíj kÊt fős ebÊd, vagy vacsora a Bacchus VendÊglőben SzållåslehetősÊg a VendÊghåzban: 4000 ft/fő 9 fős mikrobusszal, vagy autójukkal vendÊgeinket hazaszållítjuk! A szolgåltatås díjmentes a sziget teljes terßletÊn, Dunabogdånyba, Tahiba, Leånyfalura, Ês SzentendrÊre Bacchus VendÊglő, Szigetmonostor, Petőfi Såndor u. 19. Asztalfoglalås: +36 (26) 393-545, +36 (70) 319-3792 E-mail-ben: info@ujvarybacchus.hu

Szentendrei Sport Óvoda Foci Ês vízilabda óvoda nyílik SzentendrÊn 2014. februårtól 10 fős csoportokban

A Dunakanyar k Magångimnåzium å i å felvÊtelt hirdet 9. Ês 10. Êvfolyamjaira • A 8 fős csoportokban emelt szintŹ angol Ês tÜrtÊnelem oktatås indul. • à llami, elismert ÊrettsÊgi, biztonsågos iskolåztatås

Szeretettel vårjuk a jelentkezőket: Szentendre, Paprikabíró d ik bí ó 21. (volt l Provincia) Tel.: +36 (30) 499-9381

Minden nap sportprogram, jåtÊk- Ês kommunikåciófejlesztÊs. IskolaÊrettsÊgi vizsgålatok, egyÊni tervezÊs A jelentkezÊs folyamatos: Tel.: +36 (30) 499-9381


2

X. évfolyam, december

„Szeretném, ha szeretnének” projekt

Közösségépítéssel az egészséges ifjúságért Az alapítvány ennek érdekében időről időre pályázati forrásokat keres, hogy a városi fiatalokat megfelelően tájékoztassák a kábítószerek veszélyeiről és a függőséggel kapcsolatos következményekről. Idén egy két évvel ezelőtt elnyert tender programja zárul, melynek a „Szeretném, ha szeretnének” címet adták a szervezők. A program neve, már önmagában is beszédes. A címet ihlető Ady vers is egyfajta segélykiáltás, a lemondó befelé fordulás, amit a szeretetéhség ihletett. A program középpontjában a család, mint a legkisebb társadalmi egység szerepel. A kábítószert kipróbáló gyerekek a felmérések alapján, nagyrészt a családi körben elszenvedett figyelem és szeretethiány áldozatai. A szülők kevés időt fordítanak rájuk, a létfenntartásért folytatott hajtásban, olykor még a szülők is elhidegülnek egymástól. Az ilyen családokban nem ritka a feszültség, a veszekedések, az érzékeny lelkű tinédzserek pedig a pótszerekhez menekülnek. Rengeteg a mentálisan sérült gyermek. Napjainkban a gyors, már kora tizenéves kortól megfigyelhető felnőtté válás, csupán a külsőségben nyilvánul meg, a belső pszichéjük azonban még sok törődést igényel(ne).

Vészjósló menekülési jelenség Az elmúlt húsz évben a társadalmi változások is hozzájárultak a drogok terjedéséhez az ifjúság köreiben. Az általános iskolák felső tagozatán és a középiskolában egyre több a kábítószert fogyasztó gyermek. A szakemberek, a kutatások és a felgyorsuló történések következtében sokkal nagyobb veszélyt prognosztizálnak, mint ami a társadalmi tudatban jelen van. (Naprakész újdonságok jönnek, ami fokozza a problémát.) A WHO és a nemzeti drogstratégia nem véletlenül irányítja a figyelmet arra, hogy közösségépítéssel, közösségfejlesztéssel olyan védőhálót nyújthatunk a lázadó, menekülő fiatalságnak, ami biztonságot ad. Mert mentálisan sok a sérülés, és a drogterjesztők épp ezt használják ki, ennek a megoldására alakul ki a pótcselekvés, a gyors örömszerzés a szerekkel.

Az Egészséges Városért Közalapítványt Szentendre hozta létre 1998-ban, ötletadója és első elnöke dr. Pázmány Annamária volt, a mai Szentendre Egészségügyi Intézményei igazgató főorvosa. Egy évtizeddel ezelőtt Gerőcs Katalin váltotta őt, aki azóta is vezeti a szervezetet. Az alapítvány már a kezdetektől többek között az ifjúság támogatását tűzte zászlajára, ezen belül pedig a drog-prevenciós programok szervezését. „A boldogságérzetet keresem lelkileg” – mondja a fiatal, aki el akarja érni azt az állapotot, amitől ő jól érzi magát! Így alakulhat ki a függőség. Mindig valami pótszert akar bevinni, jól akarja érezni magát – ezt az endorfin felszabadulást a szeretet adja meg a legjobban. Átölel, szeret, megsimogat – ez az alaptézis, és ha ez hibás valahol, vagy nincs meg, ő még jobban vágyakozik, és akkor keres mást, ami ezt pótolja számára.

mint a prevenció fontos színterét; alkalmassá kell váljanak arra, hogy nevelési feladataik között a drogmentes életre is felkészítsék gyermekeiket.

Programokkal a pótszerek ellen! Az alapítvány által támogatott programok célja a lelki egészségfejlesztés: elősegíteni a kiegyensúlyozott

Széleskörű, hiteles kommunikáció A program moduljaiban a segítséget a felelős felnőttek, pszichológusok, toxikológusok és más mentálhigiénés szakemberek bevonásával adják. Fontos szempont a hitelesség, Csernus doktor előadásán így a médiából is jól ismert személyiségeket nyert meg az alapít- pszichés fejlődést, támogatni a körvány az előadásokhoz. Dr. Csernus nyezethez történő alkalmazkodást, Imre és Dr. Zacher Gábor neve köz- felkészíteni és megoldási stratégiákat ismert, amikor a pótcselekvésekről, kínálni a környezetből érkező ártalazok megelőzéséről és a tudatmódo- mas hatásokkal szemben. Művészeti, pedagógiai módszerek sító szerekről történő leszokás a téma. Többek között ők is vállalták azt a segítségével tudatosítják klubfoglalkoszerepet, hogy a Dunakanyar közép- zások keretén belül, a közösségen beiskoláiban felvilágosító előadásaikkal lüli felelősséget, és az egyén felelősséa gyerekeket megfelelő információk- gét döntései iránt. hoz juttassák, milyen veszélyeknek A szakemberek utat mutatnak az vannak kitéve a tiltott szerek haszná- egészséges menekülési technikákra, latával. hogy a fiatalok hogyan tudjanak neA törvény őrei sem tartják távol met mondani a drogokra, és ehelyett magukat a mozgalomtól. Kovács Lász- más, testi és lelki állapotukat fejlesztő ló, Szentendre rendőrfőkapitánya, aki tevékenységeket folytatni. korábban maga is iskolarendőr volt, Az idén záruló kétéves program ismeretterjesztési prezentációt, a Kis- moduljai megtanították a résztvevőtérségi Népegészségügyi Intézet tájé- ket a helyes önismeretre és önértékekoztatót tartott az iskolanapokon, lésre. A személyiségfejlesztő kommuahol a gyerekek és családtagjaik meg- nikációs tréningeken a konfliktusketudhatták, milyen agyterületek, ideg- zelő képesség fejlesztése volt a cél. Az pályák felelősek a függőségek kialaku- életmód-tanácsokon keresztül a csalásáért. ládi kommunikációt és a konfliktusA drogstratégia egyik fő céljaként kezelési zavarokat kezelték az előfogalmazza meg a családok szerepét, adók.

Mosolygó, jókedvű gyerekek lépnek ki a Gézengúz Alapítvány budakalászi intézményéből minden kedden. Hogy az alkotócsoport foglalkozásain zárt ajtók mögött mi zajlik, arról még a szülők is keveset tudnak, de mindannyian azt mesélik, alig csukják be maguk mögött a Cseppek Háza ajtaját, már arról faggatóznak a gyerekek, mikor jöhetnek újra. Valami jó történik odabent. A varázsló pedig, aki ezt teszi a gyerekekkel, Gyimóthy Gábor művészetterapeuta. Ennek a jónak támogatója is akadt, a Mol gyermekgyógyító programjához idén is sikerrel pályázott a Gézengúz Alapítvány. Az óvodás és kisiskolás korosztályt célozza a terápia. Olyan gyerekeknek tud segítséget nyújtani a foglal-

FOTÓ: GÉZENGÚZ ALAPÍTVÁNY

„Alkotás – művészet – teljesség” – művészetterápia

kozás, akik nehezebben oldódnak fel a mindennapi feszültségek közben. A közös alkotás, beszélgetés, a művészet

A Pilis Dunakanyari régió 13 településének független lapja.  Alapítva 2004-ben  Kiadó: Szólabda Stúdió  Főszerkesztő: Csatordai Katalin  Olvasószerkesztő: Muzsay András  Reklámfelvétel: a szerkesztőségi elérhetőségeken  Nyomdai előkészítés: Alfa Press Design Kft.  Szerkesztőség levelezési címe: 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. Tel./fax.: 26/395-238, Mobil: 06(30)986-2737, E-mail: dunapress@t-online.hu; www.dunakanyar.hu  Terjeszti a kiadói hálózat  Nyomda: Délkelet-Press Kft. ISSN 1786-1802

segít az őket foglalkoztató kérdések feldolgozásában, így csökken a szorongás, és kiegyensúlyozottabbak lesznek. Habár ennyi idősen már mindenki „csacsog” is, az érzelmek fő kifejező eszköze még mindig a rajzolás. Gyimóthy Gábor szerint onnan, hogy valaki kezébe vette a ceruzát, egészen a felnőtt korig segítséget tud nyújtani a problémák feldolgozásában a művészetterápia. A lényeg, hogy az alkotócsoport foglalkozásain a kicsik olyan feladatokat kapjanak, melyek mesevilágba utaztatják őket, ugyanakkor megőrzik a való élethez való kötődést is. A csoport nyitott, így a program végéig, 2014 márciusáig még lehet csatlakozni. (hd)

Mindenki függő? A programban résztvevők ízelítőt kaptak (Gerald May: Függőség és kegyelem c. könyve alapján) arról is, hogy valójában mindannyian függők vagyunk. A függőségeknek azonban csak egy szűk, mégis legrémisztőbb szegmense a kábítószer, az alkohol és a dohányzás. Mindenki függő? S ha mindentől függők vagyunk valamiért, az az, hogy a saját megszokásaink szterotípiáinak rabjai vagyunk – ezek azonban nem feltétlenül kóros függések. Az ember szeretetre született és éhes az érzelmekre. Hiányában más, akár káros szenvedélyben leli meg azt a lelki békét, amely az emberi kapcsolatait és egészségét egyaránt visszafordíthatatlanul rombolja. Gerőcs Katalin és az Egészséges Városért Alapítvány sikeresnek látja az elvégzett munkát. Missziójukat a jövőben is kitartó lelkesedéssel kívánják folytatni, s amint lehetőség nyílik rá, újabb pályázati forrást teremtenek a program folytatására. Az adventi várakozás napjaiban talán jut idő elgondolkodni azon is, hogy mi magunk és családtagjaink milyen szerepet tölthetünk be egymás életében? Hiszen nem elég csupán életet adni egy gyermeknek, fejlődéséért felnőtté válásáig felelősek vagyunk. Nézzünk a szemükbe! Vegyük észre a szúrós viselkedésű kamasz tiszta arcában rejlő segélykiáltást, Anya! Apa! Szeressetek! Ez, nem kerül pénzbe. És aki így tesz, s az ünnep csendességében félreteszi a hétköznapok terheit, hagyja, hogy a lelke odakucorodjon gyermeke lelke mellé, az a legszebb ajándékot adja az egész családnak, a karácsonyfa mellé a szeretet ünnepén. (KB)

Idősek karácsonya Budakalászon Budakalász önkormányzata idén is megrendezi az idősek karácsonya rendezvényét a helyi Sportcsarnokban. A város 6 éve személyes meghívót küld a kalászi időseknek, melyben ünnepi öszszejövetelre invitálja a település 2500 nyugdíjas korú polgárát. A rendezvény 13-án, délután 3-tól veszi kezdetét. Zenés műsorral és tombolával várják a vendégeket; persze nem marad el a finom ünnepi vacsora, és a karácsonyi sütemény sem. Igazi, meghitt, este 8-ig tartó beszélgetős délután lesz. Az önkormányzat minden meghívó mellé egy tombolát is postáz, amellyel a budakalászi vállalkozások ajándékait lehet megnyerni a rendezvényen. Rogán László polgármester arra kér mindenkit, hogy a meghívó kézhezvétele után legkésőbb 2 héten belül jelezzék részvételi szándékukat a megadott telefonszámon. A segítséget előre is köszönik. Szeretettel várnak minden kedves idős korút a budakalászi Sportcsarnokba. Utaztatásukról az önkormányzat külön ingyenes buszjáratokkal gondoskodik.

Egészségügyi szakemberfejlesztés a SZEI-ben Az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a TÁMOP-6.2.4.B-12/1-2013–0002 azonosító számú pályázat keretében a SZEI minőségi humánerőforrás-fejlesztést hajthat végre. Az elnyert támogatási összeg 5 szakdolgozó szakmai továbbképzését, illetve 1 új dolgozó foglalkoztatását teszi lehetővé az intézmény hatékony működése és a betegek magasabb színvonalú ellátása érdekében. Ezzel a programmal magasan képzett szakápolók foglalkoztatása válik lehetővé a Szentendre 1000 év+ program keretében, a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei megújulását lehetővé tevő KMOP-4.3.2-2008–0004 „Emelt szintű járó beteg szakellátó központ kialakítása Szentendrén” c. uniós pályázat által megvalósult új szakrendeléseken. A 2013. július 1-jén elkezdődött, és 2015. június 30-ig tartó pályázattal kapcsolatban Dr. Pázmány Annamária főigazgató a következő tájékoztatást adta. – A projekt során a pályázatban nevesített 5 szakmai területen, egyéves szakmai továbbképzésen vesznek részt a kollégák. A képzések befejezésének eredményeképpen a diabetológiai szakápoló, a felnőtt intenzív szakápoló, a kardiológiai és angiológiai szakápoló, a klinikai neurofiziológiai szakasszisztens és a sürgősségi szakápoló szakmákban szélesebb körű ismeretekkel rendelkező szakdolgozók segítik majd intézményünk gyógyító munkáját, és szolgálják Szentendre és a vonzáskörzetébe tartozó, összesen 13 település lakosságának magas színvonalú járó beteg szakellátását és gondozását. A program olyan szakképesítések elvégzését teszi lehetővé a szakdolgozók számára, melyekre a képzések magas költségei miatt nem volna lehetőség. Az oktatáson való részvétel a szakdolgozók esetenkénti távollétét jelenti a mindennapi munkából, de a pályázat fedezi a helyettesítés költségeit is. Így az érintett időszakokban is maradéktalanul biztosítható a folyamatos betegellátás.

Akciós kártyával nyit Szentendre új patikája – Közeledik, a püspökmajori új patika decemberi megnyitása. Manapság kész csoda ennyi idő alatt létrehozni akár egypatikát is… – A tulajdonos a BodAgent Kft., aki egyben a beruházó és az építtető is. Az ügyvezető, Boda László személyes közreműködésével sikerült rekord idő alatt felépíteni a patika épületét. Mi, a Kálvária Patika Kft., mint a gyógyszertár üzemeltetői, hosszú távra bérbe vesszük tőlük az ingatlant. A megbízott kivitelező a szentendrei Bau-S 2000 Bt., Sárdy Zsolt okleveles építőmérnök pedig az építésvezető. – Hogyan tervezik a nyitva tartást? – Terveink szerint a karácsony előtti héten meg tudunk nyitni! A megnyitáshoz szükséges engedélyezési eljárásokat már elkezdtük, az építkezés pedig már az utolsó fázisba került. A nyitást követően a hét minden napján 7-től 21 óráig várjuk majd a betegeket, illetve a vásárlókat. Ez lesz az első szentendrei gyógyszertár, amelyik szombatvasárnap is teljes nyitva tartással üzemel, ráadásul ügyeleti díjat sem számolunk az árainkhoz. – Folyamatosan változik, bővül a gyógyszerek választéka. Ki dönti el, hogy milyen újakat árusítanak? – Ezt általában nem a patika dönti el, hanem az orvosok felírási szokásaitól függ. A nem receptköteles termékeknél van némi szabadságunk, hogy mit árulunk és mit nem, a receptköteles termékeknél a felírt gyógyszereket kell forgalmaznunk, az orvosnak pedig „vak licit” után, politikai szintű döntés alapján a legkedvezőbb árú termékeket kell felírniuk. Ha a beteg ragaszkodik az

általa korábban megszokott, de drágább gyógyszerhez, azért többet kell fizetnie. Helyettesítő terméket lehetőségünk van kínálni, amennyiben ugyanolyan hatóanyagú tartalommal, kapható kedvezőbb árú termék is, de az orvos nem azt írta fel. Ha valamit a betegek többször keresnek, de korábban nem árultuk, akkor azt is felvesszük a listára. A patika készletét alapvetően meghatározza, hogy hol működik, mik ott a gyógyszerszedési szokások.

– A legutóbbi beszélgetésünkkor említette az egészségügyi tanácsadást. Erre külön kell jelentkezni? – Jelenleg úgy tervezzük, hogy nyitvatartási időben minden külön bejelentkezés nélkül el fogjuk tudni látni ezt a gyógyszerészi gondozást. Ha azt tapasztalnánk, hogy akkora erre az igény, hogy másképp nem megy, akkor természetesen áttérhetünk a bejelentkezéses módra. – Végezetül az lenne a kérdésem, hogy készülnek-e valamilyen akcióval a nyitásra? – A megnyitását követően minden betegünk úgynevezett gondozási kártyát igényelhet, ami 5% azonnali kedvezményre jogosít minden, társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszer és egyéb termék árából! (x)


3

Dr. Tettamanti Sarolta 1977-ben Budakalász legtetején kutatta a kálvária domb rejtett titkait. Egy toronyszerű kőmaradványt talált, amivel nem sokat foglalkozott a település, így a feledés homályába merült a lelet. Közel 40 évnek kellett eltelnie, hogy egy helyi régész, dr. Tomka Gábor vezetésével újra megkezdjék az ásatásokat. A falak kibontása közben, legnagyobb meglepetésükre egy óriási templom maradványai kerültek elő. Az építmény jóval nagyobbnak bizonyult a középkori templomok méreténél. A 12 x 24 méteres alapokra épült monostor központi szakrális helyként működhetett 800 évvel ezelőtt.

A templom belsejében érintetlen sírokat találtak a kutatók, míg a kertjében több száz, akár ezer más, megbolygatott nyughelyet fedett a föld. Az elsődleges temetkezési helyek az épületen belül feltehetően az egyházi személyiségek nyughelyéül szolgáltak, míg a külső sírok a település lakóinak maradványait őrizték. Ezen a helyen a régészek töredékes csontokat találtak, amelyeket egy csontkamrában a végtisztességet megadva, kegyelettel helyeztek örök nyugalomra. Ide a rekonstrukció és a teljes feltárás végeztével emléktáblát helyeznek majd el, amely megemlékezik az elhunytakról és a templom történetét is elmeséli. Több nyelven készül, a magyar mellett angolul és szerbül is feliratozzák, hiszen a török uralom után a szerb nemzetiségiek tömegével települtek a mai Budakalász területére. Rogán Antal polgármester lelkesen mesélt arról, hogy a rekonstrukciót nagyban segíti egy, az 1500-as évek második feléből fennmaradt rézkarc, ahol a templom teljes vázlatrajza jól kivehető.

– A török hódoltság végéig állt a kegyhely, de a muzulmánok felégették. A tűz martalékává lett épület maradványai megvannak, sőt román kori tisztázatlan eredetű kövek is találhatók a falakban. A török hódítók a leégetett monostort földdel temették be, így majdnem 3 méteres talajréteg alatt jutottak közel a késő román vagy kora gótikus leletekhez. A rombolást követően szerbek építették újjá az imahelyet. Nagy erőkkel folyik a rekonstrukció. Készen van a burkolás, megtörtént a falak megóvása és kiépült a templom előtti tér is – mesélte a polgármester. – Igyekeztünk autentikus elemekből építkezni, hogy a korhű állapotot megőrizzük. A dombra 3000 új növényt is beültettünk, hogy meggátoljuk a talajeróziót. A Kálvária domb túloldalán sétány épül, ott a nem megfelelő növényzetet kiritkítottuk, helyére új kerül, tavasszal pedig padokat és utcai szemeteseket is telepítünk a sétaút mellé. A főteret a kápolnával egy 14 stációból álló lépcsősor fogja összekötni, hogy a húsvéti körmenetet is itt tudjuk megtartani. Az elkészült templomot a katolikus egyházzal közösen fogjuk működtetni. Szeretnénk, ha minél több vallási ceremóniát, szentmisét, szakrális rituálét tartanának itt! Már Erdő Péter esztergomi érsek is celebrált misét ezen a helyen, a korábbi látogatása alkalmával. A városvezetés nem titkolt szándéka, hogy igazi vallási zarándokhellyé, idegenforgalmi látványossággá emelje a Kálvária dombot, pazar kilátással a környező hegyvonulatra. A templomot kaviccsal szórták körül, kialakították azokat a gabion falakat is, melyek egy színpad alapját képezik majd. A domb alján parkolókat alakítanak ki, hogy az idelátogatók gépkocsival is meg tudjanak állni. A 20-25 milliót felemésztő projektet összefogásból finanszírozzuk. A helyi lakosság lelkes adakozása, a kalászi kis- és nagyvállalkozások adományai mellett, az önkormányzat is több milliót szánt a feltárásra. A kulturális alap és egy pályázati forrás újabb pénzalapot teremtett a folytatáshoz. Már csak az utolsó simítások vannak hátra, hogy a tervek szerint a húsvéti nagyhéttel átadják a rekonstruált templommaradványokat. Addig az adventi rendezvényeknek és karácsonyi szentmisének ad otthont a középkor hagyatéka, Budakalászon, a Kálvária dombon. dpress/kb

A Közút felkészült a télre, vajon a lakosság is? November 10. óta téli üzemmódban működik a Magyar Közút, országszerte 4000 szakember dolgozik 12 órás váltásban, hogy az autósok biztonságosan közlekedhessenek. Már októberben megkezdték a munkagépek felkészítését, a teherautókra felszerelték az ekéket és a sószóró berendezéseket. A megfelelő műszaki állapotot szakmai bizottság ellenőrizte. Az eszközök megfelelő működésén túl kitért az ellenőrzés az izzókészletekre és a fülkék fűtésére is. A szentendrei üzemmérnökség nyolc nagy teljesítményű teherautóval várja a telet, ebből négy a szentendrei telephelyen van. További egy gép most a 10-es út felújítása miatt szintén a Dunakanyarban van, ha zordabbra fordul az időjárás, innen indul majd Pilisvörösvárra. A mérnökség területe kifejezetten nagy, Visegrádtól egészen a Zsámbéki medencéig tisztítják és mentesítik a síkosságtól az utakat. Mindegyik autóra 30-40 kilométeres körzet jut, ez megfelel az országos átlagnak. A legnehezebb dolga a munkagépeknek a hegyvidéki területeken van, itt ugyanis a lefagyások miatt ugyanolyan könnyen megcsúszhatnak, mint a személyautók. A térségben kihelyezett meteorológiai állomások

„Adom a nevem a munkámhoz!”

DOBOS KÁLMÁN cserépkályhás mester

CSERÉPKÁLYHA TÉGLAKÁLYHA KANDALLÓ építése

40 ÉV SZAKMAI TAPASZTALATTAL 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 45. Tel.: +36 (26) 395-545 Mobil: +36 (20) 315-8205 Érdeklődni munkanapokon 17–19-ig

mikrobuszkölcsönzés

segítik a szakemberek munkáját, a diszpécser az időjárási körülmények mérlegelése után vezényli a sofőröket. November végén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság rendkívüli technikai ellenőrzést tartott a szentendrei üzemmérnökségen, ők is megfelelőnek találták a gépek állapotát és a felkészültséget. A Közút mellett a tűzoltóság is átment az ellenőrzésen, itt a hóláncok mellett a védőtakarók és védőitalok meglétét is figyelték. Az utak tisztításában és rend fenntartásában résztvevők szerint az is fontos, hogy az autósok is felkészüljenek a téli útviszonyokra, így 7 fok alatt cseréljék le a nyári gumikat! A Szentendrei Rendőrkapitányság novemberi hírlevelében arra figyelmeztet mindenkit, hogy már az őszi időjárás miatt is számos személyi sérüléssel járó baleset történt. Emellett még mindig magas a térségben az ittas vezetők száma, ami tovább súlyosbítja a csúszós utakon való közlekedést. (hud)

Hogyan tovább, Duna-korzó? Egy esztendő alatt készült el Szentendrén a mobil árvízvédelmi fal és a belvárosi gát felújítása. Hogy az új gátrendszer bírja a terhelést, azt a nyári áradás bizonyította. A kivitelező Swietelsky-KÖTIVIÉP Konzorcium azóta már a parkosítást is befejezte. November első felében elültették a tahitótfalui faiskola által nevelt juharlevelű platánokat és a gyöngykavicsot is elterítették a sétányon. Már a fű is kizöldült a hosszan tartó jó időnek köszönhetően. A gát hivatalos átadója még azért várat magára a tavaszig, mert a Városi Szolgáltató Zrt. telephelyén ekkorra épül fel a mobil fal elemeit tároló csarnok. A Duna-korzó jelenlegi látványa az önkormányzat szándékai szerint azonban nem végleges. 2007-ben írtak ki tervpályázatot, amit akkor Puhl Antal és Dajka Péter munkája nyert el. Amikor 2012-ben elkezdődött a gát kivitelezése, már akkor felhívták a lakosság figyelmét, hogy egyelőre még nem ezek az impozáns elképzelések valósulnak meg, az uniótól elnyert 1,3 milliárd forint ugyanis erre nem ad fedezetet. Körülbelül ugyanennyi pénzre lenne szükség arra, hogy a sétányt is teljesen átépítsék. A szentendrei Városházán november 20-án tartottak lakossági fórumot arról, hogy mik az önkormányzat jövőbeli tervei a Duna-korzó fejlesztéséről. Dietz Ferenc polgármester

FOTÓ: SZENTENDREIFOTÓK

Szakrális zarándokhely Budakalászon

TÉR-HÍR • KISTÉRSÉGI HÍREK TÉR-HÍR • KISTÉRSÉGI HÍREK TÉR-HÍR • KISTÉRSÉGI HÍREK TÉR-HÍR • KISTÉRSÉGI HÍREK TÉR-HÍR • KISTÉRSÉGI

X. évfolyam, december

elmondta, pályázati forrás nélkül nem tudják megvalósítani a Puhl-Dajka-féle terveket, ezért azt szeretnék elérni, hogy a kormányzat kiemelt projektként támogassa Szentendre elképzelését. A meghallgatásra a belváros minden lakója meghívást kapott. A projekt előkészítéséről Aba Lehel városi főépítész beszélt, a részletekről pedig Dajka Péter, a tervek egyik készítője. A Rév utcától egészen a Bükkös-patakig tartana a sétány, így a korzót lezárnák az autóforgalom elől. Szervizutakon azonban mindkét oldalról be tudnak majd hajtani a mentő és a kereskedelmi egységek beszállítói. A Fő tér felől lefutó utcákat egészen a Dunáig meghosszabbítanák. Új burkolatokat, növényeket, padokat, műalkotásokat kaphat a Duna sétány. A lakosság véleményét is figyelembe veszik a tervek aktualizálásához, és ezzel indulnak majd az uniós forrásokért. (h)

Kormányablak a Tildy-hídnál A Dunakanyari Önkormányzati Társulás kérelme alapján a Miniszterelnöki Hivatal engedélyezte Kormányablak létesítését Tahitótfaluban. Az önkormányzat 22 millió forintért vásárol ingatlant, hogy biztosítsa a közel 20 000 környékbeli lakos számára az egyablakos ügyintézés lehetőségét. A hivatalt a 11-es számú főút mellett, a hídfő nagyparkolójának épületében alakítják ki. Tahitótfalu és a környező települések, a Szentendrei-sziget lakói számára nagy előnyt jelent, hogy a kormányablakokban tervezett ügyintézés kapcsán nem kell nagy távolságra utazni, ez könnyű megközelítést, elérhetőséget biztosít. Az átalakítási, fejlesztési tervdokumentációt a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal szakemberei készítik el. A kormányablak megnyitására várhatóan 2014 elején kerül sor. A Kormányablakoknál jelenleg 150 hivatalos ügyet intézhetünk, ami a kormányzati elképzelések szerint a jövőben 2500-ra fog emelkedni.

OTP bank automata a 11-es úti szakaszra A Dunakanyar bankautomata hálózata erősen hiányos, ebből a megfontolásból Tahitótfalu és az OTP megállapodást kötött egy új állomás kiépítésére. A pénzkiadó automata a Tahi hídfő távolsági buszállomás közelében, a Tesco áruházzal

szemben, a Szentendrei út 6. szám alatt kap helyet. A telek önkormányzati tulajdonban van. Az előzetes elképzelések szerint a parkolóban létesülő kormányablak falán helyezték volna el, ám a Kormányhivatal véleménye szerint, ez a szolgáltatás nem egyeztethető össze az előírás szerinti arculati elemekkel valamint a hivatal profiljával sem, így nem támogatta azt. Az önkormányzat ezt követően döntött az új kijelölt helyszín mellett, mivel a tömegközlekedéssel, és gépkocsival is könnyen elérhető, és a közelében lévő üzletház vásárlóinak, valamint a Postára igyekvőknek ez a készülék biztosíthatja a szükséges pénzfelvétel lehetőségét.

Eredményes vis maior pályázat Tahitótfalu Önkormányzata a júniusi dunai árvízi védekezés során jelentkező többletkiadásainak támogatására, valamint az útban, ár-, és belvízvédelmi létesítményben keletkezett károk helyreállítása miatt nyújtott be vis maior pályázatot. A Belügyminisztérium a pályázatban szereplő igényeket az előírás szerint is jogosnak ítélve az árvízi veszélyhelyzet időszakában keletkezett költségeket 100%-ban támogatta. Így Tahitótfalu 59 millió forintot nyert a pályázaton. Ebből a keletkezett károk helyreállítására 20 850 000 Ft-ot használhatnak fel. Az összeggel 2014 október elejéig kell elszámolni a Magyar Államkincstárnál. (ferba)

4 milliárdból épül csatornahálózat November 20-án írták alá a gesztor önkormányzat polgármestere és a kivitelezői konzorcium képviselői azt a szerződést, amely a Dunakanyar eddigi legnagyobb beruházását indítja el. A Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor területi érintettségével megvalósuló dunakanyari csatornázás projekt nagy előrelépés a környezetvédelmi és az uniós előírások betartásához. Az európai szervezet 2015 végéig adott határidőt a tagországoknak a belterületek csatornahálózatának kiépítésére. A 3,6 milliárdos beruházással töredékére csökken a Szentendrei-szigeten a talajba kerülő szennyvíz. Ennek jelentősége azért is hatványozott, mert ez a terület a főváros legszámottevőbb ivóvízbázisa. A szigeten a környezetvédelmi hatások kiemelt szerepet kapnak, mivel

a vízbázis védelme a ciszternáktól nem biztosított kellőképpen. A csatornaépítés, az öt településen összesen 3840 ingatlant érint. A legnagyobb fejlesztés a gesztor szerepet felvállaló Pócsmegyeren valósul meg, 1406 bekötéssel. A tervek szerint 2014 márciusában, az A-HÍD Zrt. és a Penta Építőipari Szövetkezet kivitelezésében kezdődnek meg a földmunkák a dunakanyari társulás öt településén, és őszig több mint 3800 ingatlant kötnek rá a csatornarendszerre. A gerinchálózat a Szentendre déli határában lévő tárolóba szállítja a szennyvizet, amelyet környezetbarát technológiával kezelnek. A szennyvízhálózat bővítése kedvező hatással lesz a környék élővilágára és ökológiai egyensúlyára, de nem elhanyagolható, hogy az ingatlanok értékének növekedését is magával hozza. (dunapressinfo/B)

8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884; mail: info@mikrobuszcenter.hu


4

X. évfolyam, december

Ünnepi készülődés a Skanzenben November 30-án és december 1-jén, december 7-8-án, valamint december 14-15-én minden a közös családi, karácsonyi készülődésről szól a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, ahol az ÖKO jegyében kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínálnak szórakoztató elfoglaltságot. Míg a hagyományos konyha kemencéjében ízletes karácsonyi sütemény sül, az ünnepi asztalra bárki elkészítheti saját adventi koszorúját, akár textilből, akár különböző növényekből, amit aztán természetes alapanyagokból gyártott díszekkel: szalmacsillaggal, csuhéangyallal, aranydióval dekorálhat. Jézus Krisztus születésének közeledtét és egyben a napok múlását adventi papírkalendárium mutatja. Arra, hogy milyen ajándékkal lepjék meg az érdeklődők szeretteiket, frappáns tippeket kapnak a kézműves foglalkozások alkalmával, ahol kincsesláda, bőrből készült fülbevaló,

Alkotó múzsák a MűvészetMalomban

A mulatozásokkal és téli társas munkákkal teli napokat felváltotta az év legbensőségesebb időszaka, az advent. A karácsonyi ünnepkör – amely advent első napjától január 6-ig, vízkeresztig tart – bővelkedik a téli hagyományokban, szokásokban. Ezek elevenednek meg a szentendrei Skanzen adventi hétvégéin, ahol a vásárlásra ösztönző, nyüzsgő vásárok helyett, meghitt közös családi együttlétekre: közös adventi koszorú, kalendárium és ajándék készítésére és jótékonysági akcióra hívják a család apraját-nagyját! nemezfilc könyvjelző kerül ki az ügyes kezek közül. Jól esik a fűtött kemencéknél mézeskalácsot díszíteni, fűszeres gyógyteát és ünnepi süteményeket kóstolni. Advent idején a templomokban rorátékat, más néven angyalmiséket tartanak hajnalban, ez idő tájt pedig régen falun ellépték az utcákat a kántálók, szentcsalád-járók és betlehemesek. Ezt a szép hagyományt eleveníti fel a Lajta Néptáncegyüttes, akinek tagjai december 7-8án minden házba bekopognak és betlehemezést, pásztorjátékokat mutatnak be.

60 éves a Pest Megyei Könyvtár. Ebből az alkalomból arra gondoltunk, megkérdezzük: Mit jelent, mit jelentett számodra, az Ön számára a Pest Megyei Könyvtár? Olyan, maximum 1 oldalas (A/4) írásműveket várunk, amelyek az Önök, a Ti kapcsolódásotokat mutatják meg, a PMK hatását fejezik ki, az 1975 óta Szentendrén működő Pest Megyei Könyvtárral kapcsolatosan. A legjobb „pályaműveket” díjazzuk. 1 éves könyvtári extra tagsággal; féléves Fonotéka tagsággal; ajándékkönyvekkel.

Igazi ünnep legyen a karácsony! A szentendrei Skanzenben (hagyományteremtő szándékkal) idén először indítják útjára az „Igazi ünnep legyen a karácsony!” elnevezésű adventi gyűjtőakciót a rászorulókért, a nagycsaládos és az idős emberekért. Karácsonykor a családi összegyűlik, anya, apa, nagyszülők és gyermekek közösen fogyasztják el az ünnepi vacsorát, a karácsonyfa alatt együtt örülnek az ajándékoknak. Gondolunk-e arra, hogy ami nekünk termé-

Valljanak az olvasók!

December 7. szombat 10:00 az Eszter-lánc mesezenekar Egyszer volt, hol nem volt című, novemberben megjelent második lemezének bemutató koncertje kortárs költők megzenésített verseivel: PMK színházterme (Pátriárka u. 7.). – 10:00-18:00 KOMP Kortárs Művészeti Piac a képző- és iparművészet különböző területéről. Ferenczy Múzeum (Kossuth Lajos u. 5.). – 15:00 a Szent András Általános Iskola adventi műsora – Fő tér. December 8. vasárnap 11:00-17:00 Karácsonyi mozibazár a P’Art Moziban és a ház előtt (Dunakorzó 18.) Rembrandtól a parafadugóig. Közös rendezvény a P’Art Mozi Baráti Körrel. – 16:00 Adventi ökumenikus kórustalálkozó a szentendrei liturgikus kórusokkal. Református Gimnázium kápolnája, Áprily L. tér 3-5. – 16:45 A Püspökmajori Óvoda gyermekeinek karácsonyi műsora 17:00 Gyertyagyújtás 17:15 Utcai táncház a Rozmaring Együttessel – Fő tér. December 12. csütörtök 18:00 Szentendrei Szalon – Juhász Árpád: A kék bolygó vándora PMK (Pátriárka u. 7.) December 13. péntek 19:00 Adventi lakástárlat és vásár megnyitó: Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész. – Városi Vendégház (Fő tér 12.) – 20:00 Hegedűs D. Géza és tanítványai: Piros alma álom. „Száz éve született Weöres Sándor. Hogy életművét birtokba vehessük, drámáit megfejtsük, verseihez közel jussunk, teoretikus műveit feldolgozzuk, év-

100 éve született Anna Margit, Szántó Piroska és Vajda Júlia. Ehhez kapcsolódóan látható az Alkotó vagy múzsa kiállítás a MűvészetMalomban.

szetes, az nem mindenkinek adatik meg… December 14-ig a Szabadtéri Néprajzi Múzeum is szeretettel várja a felajánlásokat (szép állapotban lévő, tiszta játékokat, könyveket, ruhákat) a Szentendre belvárosában található Skanzen-házban és a múzeum bejárati épületében található portéka bolt kijáratánál elhelyezett gyűjtőpontoknál, amellyel az adakozók a szentendrei Karitász csoport munkáját támogatják, hiszen együtt tenni jó! Kecskés Noémi

A legérdekesebb írásokat olvashatóvá tesszük az interneten! A pályaműveket december 15-ig várjuk a Pest Megyei Könyvtár címén (2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.) vagy a pmktitkarsag@gmail.com e-mail címen. Kérjük, a borítékon, illetve az e-mail tárgyaként szerepeljen: „Vallanak az olvasók!” Eredményhirdetés december 21-én, a Karácsonyi szöszmötölő keretében lesz, a Pest Megyei Könyvtárban. PMK

Belegondoltak-e már abba, hogy a magas művészet létrehozását célul tűző, alkotó nőnek mennyivel több kihívással kell szembenéznie, mint egy átlagos családanyának? Ők a mindennapi kötelezettségek ellátása közben se tudnak szabadulni a valódi művészettel mindig együtt járó kétségek és felelősség alól; a gondolatra nem lehet rácsukni a munkahely kapuját! S ha az élet úgy hozza, hogy életük szeretett társa maga is művész, a női szerepek vállalása mellett úgy kell múzsává, társsá, a másik érzékenységeinek elfogadójává válni, hogy emellett el is kell tudni határolódni, meg kell őrizni saját művész-mivoltukat, alkotó személyiségüket, önálló kifejezésformáikat a kapott hatások ellenében. Anna Margit művészete a 30-as évek elejétől 1944-ig Ámos Imre festőművész tragikusan megszakadt festészetével párhuzamosan bontakozott ki. Vajda Júlia festői szemléletét Vajda Lajos festőművész haláláig nemcsak képeivel, de leveleiben megfogalmazott szerető tanácsaival is befolyásolta. Második fér- Anna Margit: Önarckép je is művész volt: Jakovits József szobrász, festő és grafikus. Mindketten sokat fáradoztak azon, hogy egész életüket meghatározó első társuk emlékezete fennmaradjon: mindketten megérték a szentendrei emlékmúzeumok megnyitását. Míg Anna Margit művei Ámos képeivel együtt szerepelnek az állandó kiállításban, Vajda özvegyében fel sem merült, hogy műveit férje múzeumában bemutassa. Szántó Piroska Vas István költővel az üldöztetések idején kötötte össze sorsát, és sokat tett azért, hogy a férje egész életét végigkísérő démonokat elűzze. A művészházaspár a nyarakat a szentendrei kis házukban töltötte, Piroska festői munkássága mellett élvezetes írásaiban is megörökítette a művészbarátok életét. A három festőnő centenáriumára emlékező kiállításban – a szentendrei „női” művészet bővebb illusztrálására – Modok Mária és Vaszkó Erzsébet festményei is helyet kaptak. Modok Mária házasságkötésük után egész személyiségét tudatosan alárendelte Czóbel Bélának, mégis titokban, maradék vásznakra festett képeivel teljes értékű életművet hagyott ránk. Vaszkó Erzsébet Fónyi Géza Régi művésztelepi műtermében, 60 éves korában és 10 év hallgatás után találta meg új hangját, mely a szentendrei festészetben kijelölte elismert helyét. Krizbainé Szabó Éva

Adventi programok Szentendrén századok színházművészeinek, költőinek, nyelvészeinek, irodalomtörténészeinek, filozófusainak ad még rengeteg munkát. Negyedéves színészhallgatóimmal költészetének korszakos, nagy műveit szólaltatjuk meg, felmutatva, hogy az általa teremtett költői univerzum a magyar és az egyetemes irodalom csúcsteljesítménye.” (H.D.G.) – Városháza díszterme (Városház tér 3.) – 20:00 a Három koncertjét azoknak ajánljuk, akik szeretik az akusztikus zenét, a szerelmet és szeretnek nevetni. P’Art Mozi, (Dunakorzó 18.) – 21:00-24:00 Boszorkányok a wellnessben Luca-napi éjszakai wellness. Boszorkányos finomságok, vetítések. Pokoli aquafitness. Ördögi masszázs. V8 Uszoda- és Szabadidőközpont (Kálvária út 18.) December 14. szombat 9:0013:00 Luca-napi úszóverseny manóknak V8 Uszoda- és Szabadidőközpont (Kálvária út 18.) – 10:00-16:00 Családi nap a DMH-ban. Az érdeklődőket játékos foglalkozásokkal, bábelőadással, a művelődési ház csoportjainak nyílt óráival, beszélgetésekkel, adventi vásárral és forró teával várjuk. Részletek a szentendreiprogram.hu weboldalon. (Dunakorzó 11/a) – 15:00 Barcsay Jenő Általános Iskola ünnepi műsora – Fő tér – 17:00 Szubjektív tárlatvezetés az Adventi lakástárlaton – Városi Vendégház, (Fő tér 12.). 17:00 Szentendre-Dunakanyar folk karácsony – jubileumi gálaműsor és táncház. Fellépnek: a 10 éves Dunazug együttes, a 39,99 éves Vujicsics együttes, Ökrös Csaba, ifj. Csoóri Sándor, Farkas Annamária, a 20 éves Filibili Népdalkör (Szentendre), a Csutkababák énekegyüttes (Pomáz), a Zöldsziget táncegyüttes (Szigetmonostor), a Kerekes táncegyüttes (Pilisborosjenő), a Művészeti Iskola szentendrei kamaracsoportja, a 30 éves Opanke szerb hagyományőrző táncegyüttes (Pomáz). – PMK színházterme és aulája (Pátriárka u. 7.) – 18:00 Dunakanyari karácsonyi dallamok Pilismaróti Bozóky Mihály: Adventus Domini) 1760 k. Szentendrei dalmátok ünnepi énekei. Km: Kecskés együttes – Séra Anna – Pálmai Árpád – Domján Gábor KECSKÉS próbaterem (Dumtsa-Ignatovity u. sarok). – 18:00-20:00 Adventi kórusműsor- V8 Uszoda és Szabadidőközpont (Kálvária út 18.). December 15. vasárnap 16:45 A Református Óvoda bemutatója. 17:00 Gyertyagyújtás. Fő tér 17:15 Utcai táncház a Rozmaring Együttessel – Fő tér – 18:00 A Pénzügyőr

Zenekar karácsonyi koncertje a Lakástárlat Alapítvány szervezésében. Városháza díszterme (Városház tér 3.) 19:00 Adventi hangverseny a Musica Beata és az Új Szentendrei Kamarazenekar közreműködésével – Péter-Pál templom. December 17. kedd 16:00 Angyalmamák karácsonyi ünnepség. Az először 2006-ban megrendezett ünnepség sok gyermeknek és felnőttnek szerzett egy életre szóló élményt, örömet, melyet idén is szeretnének a szervezők a gyermekek számára emlékezetessé tenni. Városháza díszterme (Városház tér 3.) – 19:00 Csevej Karácsony – jótékony gálaműsor PMK (Pátriárka u. 7.). December 18. szerda 13:00 Az égig érő fa – a Márkus Színház előadása. Az öreg király egyetlen leányát hirtelen forgószél ragadja el. Az egész birodalmat az nyeri el, aki visszahozza és még a kezével is számolhat! Persze számtalan herceg, lovag veszik oda a feladatban. Jánoska az egyetlen, aki a háromfejű sárkányt legyőzve hazaviheti Gyöngyvirág királykisasszonyt. A király boldog, halni sincs már kedve, hisz minden jó véget ér. PMK Színházterme (Pátriárka u. 7.) December 21. szombat 10:00-18:00 KOMP Kortárs Művészeti Piac Ferenczy Múzeum (Kossuth Lajos u. 5.) 10:00-14:00 Karácsonyi szöszmötölő a Pest Megyei Könyvtárban, valamint meseolvasás zenével a Barcsay-lépcsőn. PMK (Pátriárka u. 7.). 15:00 Az Izbégi Általános Iskola ünnepi műsora – Fő tér. 15:00 Kék madár – zenés mesejáték – premier. A kék madarat nem kell távol keresni. Mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és örülünk az élet legkisebb ajándékának is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, ha irigykedve figyeljük mások örömét. Mert a kék madár maga a boldogság és kalitkája az emberi szív. PMK színházterme (Pátriárka u. 7.) – 19:00 Galla Gala – Szirt Est – Semmi Duma, Tiszta Stand-up PMK színházterme (Pátriárka u. 7.). December 22. vasárnap 11:00 Bábszínház kakaóval és kézműves foglalkozással. Nyiss kaput, Angyal! Bábakalács Bábszínház. P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) – 16:45 A Ferences Gimnázium adja elő betlehemi játékát – 17:00 Gyertyagyújtás 17:15Alkalmi énekkar – Fő tér. December 23. hétfő 17:00 Szamárhegyi betlehemes – a kávézó törzsvendégeinek előadásában. Kmetty tér (Dalmát

Kávézó előtt). 19:00 Adventi koncert Gyermán Júlia és Vedres Csaba közreműködésével. Péter-Pál templom December 27. péntek 16:30 Csajkovszkij: Diótörő – balett film (106’) a világhírű Marinszkij Színház előadásában, vezényel: Valerij Gergijev. P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) – 18:30 A három tenor (90’) Luciano Pavarotti, Plácido Domingo és Jose Carreras 1990-es élő római koncertje minden idők legsikeresebb klasszikus albuma lett. P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) December 28. szombat 17.00 Csajkovszkij: Diótörő – balett film (106’) a világhírű Marinszkij Színház előadásában, vezényel: Valerij Gergijev. December 29. vasárnap 17:00 Hamupipőke – balett film (109’) a Holland Nemzeti Balett 2012. évi előadásában. A nemzetközi kritikák szerint ez az egyik legszebb gyermekekhez szóló feldolgozása a műnek. P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) December 31. kedd 20:00 Szilveszter – szárazon és vízen. Idén nemcsak étteremben mulathatnak a vendégek, hanem wellness részlegben is. V8 Uszoda és Szabadidőközpont (Kálvária út 18.). 21:00 Óév-búcsúztató bál élőzenével. A Művész Klubban szilveszteri buli – Művész étterem (Dumtsa J. u. 7.). 23:30-01:00 Csavard fel a Főteret! Óévbúcsúztató koncert a Vasárnap Dél együttessel, éjfélkor ünnepi köszöntő, majd tűzijáték – Fő tér.


5

X. évfolyam, december

DU N A K A N Y A R I A DV E N T Művelődési Ház Dunabogdány December 7. (szombat) 12.00-18.00-ig, 8: vasárnap 10.00-19.00-ig adventi vásár a Művelődési Házban. Szervező: a Dunakanyar-Pilisi Helyi Termék Szociális Szövetkezet. December 21: karácsonyi forgatag a Szent János téren. December 24: misztérium játék a katolikus templomban.

Gyűjtési akció gyerekeknek Az előző évekhez hasonlóan idén is bekapcsolódunk a ’Cipődoboz’ gyűjtő akcióba, ezzel is szebbé tévé a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem valamint az Egyesület a Remény Kis Emberei Közösségért gyűjtéséhez szeretnénk csatlakozni. Az Egyesület által támogatott árvaházaknak kb. 2000 db ajándékcsomagra lenne szüksége. A csomagokban többek között játékokat, apró ajándéktárgyakat (kulcstartó, mobildísz, fényképalbum, gyöngy…), papír-írószereket, édességet, könyveket várunk, de összértéke ne haladja meg a 2-3.000 forintot. Fontos, hogy minden csomagra rákerüljön, kinek szánják az ajándékot (fiú, lány, életkor)! A csomagok leadhatók 2013. december 18-ig, a sekrestyében illetve a plébánián (Dunabogdány, Plébánia utca 17.)

Januári előzetes Január 20. Fábián-Sebestyén kápolna búcsú (Katolikus egyház) – Árpád utca. Január 22. Magyar Kultúra Napja (FAKULT) Művelődési Ház. Január 25 Óvodáért Alapítvány Bál (Óvodáért Alapítvány) – Forgó étterem. Január 26. Újévi koncert (Önkormányzat) Sportcsarnok.

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár Budakalász Támogatójegy a Bibó-szobor felállításáért „…Egyébként, továbbra is bizakodó vagyok; nem égszakadásban és földindulásban bízom, hanem az emberség és az értelem erejében; magunkra nézve pedig abban a szeretetben, mely mind elszakíthatatlanul összeköt bennünket…” (Majd hosszú radírozás a cenzúra által, a ’63. szept. 17-ei börtönből írt Bibó-levélből). Bibó István államminiszter, magyar jogász, politikus dr. Ravasz László Duna-melléki református püspök leányát vette feleségül. Ravasz püspök 1953-ban, nyugdíjba vonulása után költözött Leányfalura, ahol önkéntes elzártságban élt haláláig, 1975-ig. Bibó István élete számos pontján kötődött Leányfaluhoz, több írása született a itteni Ravasz-házban és kertben. Hozzátartozói, leszármazottai ma is itt élnek közöttünk és ápolják emlékét. 2011. augusztus 6-án Leányfalu közössége a BIBÓ100 című rendezvénnyel tisztelgett a jeles férfi szellemi és erkölcsi nagysága előtt. A nap fővédnöke Regéczy-Nagy László, a Bibó – Göncz – Regéczy per harmadrendű vádlottja, a Történelmi Igazságtételi Bizottság elnöke volt. Az Aba-Novák Galériánk törzsközönsége biztosan jó emlékeket őriz a BIBÓ SZÁZ – „Tizennyolcan Bibó Istvánról” című csoportos kiállításunkról. Ennek egyik jeles darabja volt Paulikovics Iván: „Egy magyar életút” című viaszveszejtéses bronzszobra. Ezt a szobrát Iván kifejezetten erre a kiállításra készítette el. A bemutatása óta azon fáradoztunk, hogy anyagi forrásokat teremtsünk ennek a szobornak a Ravasz László Könyvtár terében történő felállításához. Próbálkozásunkat a közelmúltban siker koronázta, a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk 1.500.000,– Ft értékű támogatást kapott! Így most már „csak” 400.000,– Ft előteremtését kell megoldanunk. Ezért a Leányfalu-Ház támogatójegyet bocsát ki, amit december 1-től lehet megvásárolni a Leányfalu-Házban, az Aba-Novák Galériában, a Ravasz László Könyvtárban és a Könyvesbolt) Kávézóban, Leányfalun. Kérjük és várjuk a támogatást, hogy a magyar tudománytörténet és politikatörténet egyik kiemelkedő alakjának, a Leányfaluhoz is kötődő Bibó Istvánnak méltó emléket állíthassunk! Banki átutalás esetén: 11742087-16798777, kérjük feltüntetni: „támogatás Bibó István szobrára”.

„Harmadjára” Kontur András szobrászművész kiállítására invitálunk. aki immár harmadszor hozta el munkáit Leányfalura, az Aba-Novák Galériába, ezért is adtuk a kiállítás címének azt, hogy „Harmadjára”. Nagy örömünkre szolgál, hogy az alkotó nálunk teszi közzé legújabb munkáit, miközben jelentős kiállítóhelyek is szívesen fogadják őt. Sokan tehát régi ismerősként találkozhatnak jellegzetes, csipkéig finomított köveivel, az ősi formák tökéletes megvalósításaival. Nekik már barátiak, bensőségesek lesznek a formák, ívek, áttörések. Akik azonban eddig elkerülték a találkozást Kontur András műveivel egy számukra új és vonzó világba léphetnek be; ősi és mégis igazi 21. századi hangulatba.

December 6. péntek 17 óra – Adventi varázslat – kiállítás kézműves munkákból: Kiállítók: Szombati Panni, Magyar Judit Mária, Siketvakok Országos Egyesülete, Vakok Speciális Szakiskolája és a szakköri foglalkozásokon résztvevők. 19:00. Rák Béla Jazz Szalon, fellép a Halper – Hendrix Experiment (Halper László – gitár, Kosztyu Zsolt – basszusgitár és ukulele, Hajas László – dob, Fekete István – trombita. A Belépőjegy elővételben: 800 Forint, a helyszínen 1000 Forint. December 10. kedd 18:00 Könyvbarátnők klubja -közös könyvforgatás, nem csak nőknek! Karácsonyi hangulat: Dragomán György: Cukor, Fekete István: Régi Karácsony Klubvezető: Barcza Katalin December 12. péntek – 16:00 – 19:00. Nosztalgia klub Vendég: Ajtay Marika és a Nosztalgia tánccsoport A belépőjegy: 700 Forint. December 13. péntek 16:00 – 19:00. Luca-nap: Aprók tánca, kézműves foglalkozások, kemencében sült téli eledelek kóstolója. „Karácsonyi tűzmadár” Kiss Gergely tűzzsonglőr előadása, karácsonyi kézműves vásár, Luca napi szokások, és még sok más boszorkányság. A belépőjegy: gyermek és felnőttjegy: 1200 Ft/fő Családi jegy: 4000 Ft (4 fő esetén) 3 év alatt ingyenes! 17:00 – Manó Mozi diaklub kicsiknek és nagyoknak A könyvtár decemberi diafilm ajánlata: A Diótörő, és a Mazsola és a hóember. 18:00 „Séta a versek utcájában” irodalmi est – vendég: Lakatos József versmondó. December 14. szombat 14:00 – 20:00 A Szent Korona virágai Dr. Bakay Kornél – Őstörténetünk régészeti forrásai I.-III. és Dr. Varga Tibor – Apostoli korona – Értekezések a Szent Koronáról című könyvének bemutatója és előadás.19:00. Rock klub vendég a Hollywood Rose és a Rocken Dogs! A belépőjegy elővételben 1000 Forint, a helyszínen 1400 Forint December 20. péntek 18:00 Borklub a magyar pezsgőről! Belépőjegy: 3000 Forint, ami tartalmazza a pezsgők kóstolását, és az érdekes és szórakoztató zenés előadást. December 27 -29. péntektől vasárnapig – Szent Korona konferencia. „Guadalupe-ból jőve…” Návay Ákos vándor – fotókiállítása. Dr. Bakay Kornél, Dr. Hidán Csaba, Kertész – Bakos Ferenc, Dr. Limbacher Gábor Tamási József, Dr. Varga Tibor előadása Gyógyítás napja – népi gyógyászat, Bernád Ilona, Dr. Eőry Ajándok, Dr. Horváth István, Szabó Gyuri bácsi – a „füvesember”. Ingyenes nemzeti rock koncert – Kurul dobosok. Bővebb információ: 06-30-389-309

Hosszú éves tapasztalataink tükrében

ESKÜVŐI NYÍLT NAPOKRA HÍVUNK A FORGÓ ÉTTEREMBE, hogy minden úgy alakuljon az esküvőtökön, ahogyan megálmodtátok. Segítségül ötleteket kínálunk ezeken a napokon egy kellemes esküvői vacsora bemutatásával, az esküvőhöz szükséges teljeskörű szolgáltatással. A vacsorát követően a menüvel, zenével és dekorációval kapcsolatban felmerülő kérdéseket megbeszéljük. Mindezt a Forgó Étteremben lefoglalva, időt és pénzt takaríthattok meg! A vacsorabemutató időpontja: december 7–8., 12 órától Aki e két napon rendeli meg esküvőjét, annak 10% kedvezményt biztosítunk! Előzetes bejelentkezés szükséges! Telefon: +36 (26) 391-062, e-mail: info@forgoetterem.hu

Művelődési Ház és Könyvtár Pomáz, Huszár u. 3. Tel.: 06 26 325 163 December 7. szombat 10:00 Karácsonyi díszek készítése, játszóház. • 14. szombat 10:00-16:00 Adventi vásár, színpadi műsorok, karácsonyi kóstolók. • 15. vasárnap 15:00 Nosztalgia délután. • 16. hétfő 10:00 Szabad-e bejönni ide betlehemmel? – Kaláka koncert. • 20. péntek 16:00 A „2013 Pomáz Éve” rendezvénysorozat záró gálaműsora. • 31. kedd Szilveszteri bál a Holdvilágárok OKE szervezésében. A művelődési ház és könyvtár december 23-tól január 5-ig zárva tart. Első munkanap január 6. hétfő.

Szigetmonostor programjaiból December 7. szombat 9.00 óra Vuk mesejáték a Fantáziamalom színház előadása. 16.00-18.00 óra Drog-prevenciós nap – előadások és kézműves foglalkozások az Akácfa Egyesület szervezésében. • December 8. vasárnap 17.00 Most mi segítünk! Jótékonysági kulturális est. • December 9. hétfő 18.00 A Royal Cirkusz előadása. • December 13. péntek 17.00 óra Weöres Sándor versmondó est és táncház. A belépés díjtalan! • December 13-15. péntek-vasárnap 9.00-19.00 óra – Adventi vásár a Szabadság téren – helyi kézművesek, termelők vására. • December 17. 10.00 kedd Diótörő a Nektár Színház előadása. • December 18. szerda 17.00 Karácsony Monostoron – közreműködik a Madárdal zenekar. • December 20. péntek A boldogság titka az egészség: A szeretet hatalma. Besze Judit természetgyógyász előadása.

Advent Tahitótfalun December 7 – december 15-ig December 7. szombat 17.00 az „Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitó. „Az utolsó négy hét” Csizmadi Balázs, amatőr festő kiállítása a katolikus hittanteremben (Dózsa György u. 17.) • 17.45 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál – katolikus templomkert • 18.00 Szentmise – katolikus templom. December 8. vasárnap 9.00 Szentmise – katolikus templom. • 10.00 Istentisztelet – baptista imaház. • 10.00 Istentisztelet – református templom. • 11.15 Kiállítások megnyitója: Beh régen vérezel, szegény magyar… címmel a tahitótfalui Református Gyülekezet felvidéki kirándulása képekben; Háromszéki Kúriák c. kiállítás az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület és a Jancsó Alapítvány gondozásában; Négy évszak a kertben címmel az iskola 10-14 éves diákjainak természetfotó kiállítása – református gyülekezeti terem (József Attila u. 2.) • 16.00 Bolyki Balázs Adventi Gospel koncert – Tahi parkoló, konténertemplom December 9–16. 16.00-20.00 Mennyi szeretet fér egy cipődobozba?- adománygyűjtés – Tahi parkoló. December 9. hétfő 18.00 Előadás a Háromszéki kúriákról – Péter Alpár az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület – református gyülekezeti terem. December 10. kedd 7.00 Roráte-szentmise – katolikus templom • 9.00 Bibliaóra – református gyülekezeti terem • 13.00 Idősek napja – Sportcsarnok. December 11. szerda 15.00–18.00 Hagyományőrző horgolás – református gyülekezeti terem. • 18.00 Bibliaóra – baptista imaház December 13. péntek 7.00 Rorate – katolikus templom. • 18.00 Pollack Mihály Általános és Zeneiskola tanárainak és növendékeinek adventi koncertje. December 14. szombat 11.00 Jóval győzd le a rosszat! – a Gödöllői Bábszínház ea – Tahi parkoló konténertemplom. 12.00–16.00 Adventi vendéglátás és Fúvószenekari koncert a baptista gyülekezet szervezésében – Tahi parkoló. • 18.00 Ifjúsági filmklub a Baptista Gyülekezet szervezésében – Tahi parkoló, konténertemplom. • 18.00 Szentmise – katolikus templom December 15. vasárnap 9.00 Szentmise – katolikus templom. • 10.00 és 17.00 Istentisztelet – baptista imaház. • 10.00 Istentisztelet – református templom. • 15.00 Vox Insulae Sziget Hangja kórus előadása – református templom és kertje. • 15:45 Karácsonyi süteménykészítő verseny és díjátadás – eformátus gyülekezeti terem. • 18.00 ADVENTI GÁLAMŰSOR – VENI, VENI EMMANUEL KARÁCSONYVÁRÓ DALLAMOK A DUNABOGDÁNYI MUZSIKUSOK ELŐADÁSÁBAN


6

X. évfolyam, december

„..alig tudtunk fújni, úgy összeszorult a torkunk”

Megállapodás a Klebelsberg Központtal

Dunabogdánytól a Carnegie Hall-ig – Olyan, hogy „falusi zeneiskola”, a háború után még sokáig nem létezett, de volt itt egy nagyon jó tanár, egy hivatásos zenész: Elter Jani bácsi, a szentendrei katonazenekar első szárnykürtöse, ő kezdte el itt privát módon a fúvósokat oktatni. Bogdányban mindig nagy hagyománya volt a fúvószenének, bevándorló eleink már a XVIII. században hozták magukkal a hangszereiket. Később is volt mindenféle ifjúsági-, levente-, bányász-, tűzoltózenekar, persze főleg autodidakta amatőr módon. Édesapám is például dobos volt a fúvószenekarban, harmonikázott és énekelt is, de a kottát nem ismerte, mindent fül után játszott. Az unokaöcsémmel mi ketten voltunk Elter Jani bácsi első tanítványai később egyre többen csatlakoztak, mert nagyon jó tanár volt. Minket bevitt a szentendrei katonazenekarba növendéknek; 15 évesen bevonultunk, és onnan jártunk be Pestre a konzervatóriumba. Én akkor még trombitát tanultam, később mentem át a kürtre. Ez a privát oktatás tovább fejlődve 1963-tól úgy működött, mint a Szentendrei Zeneiskola kihelyezett tagozata, amelyről leválva 1992-ben jött létre az önkormányzat támogatásával a mai önálló Dunabogdányi Zeneiskola, amely persze a hangszerek körét

Tavaly ünnepelte 20 éves születésnapját a Dunabogdányi Zeneiskola, idén viszont arról lehet megemlékezni, hogy 50 éves Dunabogdányban a zeneoktatás. Erről az egyik legautentikusabb résztvevővel, a 75 éves Schwartz József kürtművész, karmesterrel beszélgettem, aki első zenei lépéseit itt és akkor tette meg… is kibővítette. Fantasztikus, hogy egy ilyen kis falunak ilyen hagyományai legyenek! Pár éve összeírtam az összes hivatásos zenészt, akik a háború után Bogdányból kikerültek, és 46 főt számoltam össze, azokból is 42 fúvós volt. Már a háború alatt is volt az Operaházban egy kürtös meg egy tubás. Csupán Elter tanár úr keze alól 23 hivatásos muzsikus került ki. Olyan életre szóló alapot kaptunk tőle, ritmikailag, zenében, pontosságban, hogy később is mindig jó hasznát vettem. – Hogyan alakult később az Ön zenei pályája? – Két évig voltunk Szentendrén, a laktanyában, a zenekarnál, aztán 1956-ban én is elhagytam az országot, Ausztriában és Németországban folytattam a főiskolai tanulmányaimat, aztán 20 éven át a Philharmonia Hungaricánál voltam első kürtös. Ezt a zenekart 1957-ben a disszidens magyar zenészek alapították Bécsben, és nagyon jó hírt szerzett magának. Yehudi Menuhin szólófellépéseket vállalt a zenekarral, Doráti Antallal lemezre vettük az összes Haydn-szimfóniát,

Kodály- és Bartók műveket és turnéztunk és fesztiválokon is voltunk vele, 8 nemzetközi díjat nyertünk, 2 arany-

Schwartz József 1959-ben, Amerika

lemezt kaptunk. Dohnányi Ernővel Liszt rapszódiákat vettünk fel, játszottunk Kertész Istvánnal, Szenkárral, és persze más jeles külföldi karmesterekkel is. Ennek ellenére Bécs nem tudta az egzisztenciánkat felvállalni, így 1960-ban a Ruhr-vidéki Marl bányászváros biztosított számunkra lakásokat, állandó bázishelyet. Onnan

jártuk a világot, a 20 év alatt négyszer jártam Amerikában, Chicagóban, New Yorkban. Kinn is találkoztam bogdányiakkal, kitelepítettekkel és emigráltakkal is. Ahol meghallották, hogy mi játszunk, jöttek mindenhonnan a magyarok. Legnagyobb élményem, mikor 1959. október 23-án a Carnegie Hallban muzsikáltunk. A koncert előtt eljátszottuk az amerikai, aztán a magyar himnuszt, és a 2500 nézőből 1500 velünk énekelte magyarul. Akkor alig tudtunk fújni, mert úgy összeszorult a torkunk. Operákat játszani is nagyon szerettem. Később 18 évig városi zeneigazgató, tanár és karmester voltam Singenben, a Bodeni-tónál és onnan mentem nyugdíjba. – Mikor döntött úgy, hogy hazajön Dunabogdányba? – Több mint tíz éve. A feleségem is magyar, a fiam Pesten él, az unokák is, végleg hazajöttem. Aktívan már nem zenélek, legfeljebb néha vendégkarmesterként egy kicsit. A kapcsolat élő, 10 évig vezettem a sváb zenekart, támogatom az ifjúsági zenekart, hoztam nekik kottákat, hangszereket, és meghívtam őket külföldre is. Örülök, hogy ma már profi módon folyik a zeneoktatás és nem fog kihalni Dunabogdányban a zenélés szeretete. Muzsay András

Óvodától érettségiig kísér a DAM A Dunakanyari Magániskola (DAM) évek óta jól működő szervezettségben valósítja meg a folyamatosan alakuló jogszabályoknak is megfelelő pedagógiai programot, amelynek középpontjában a gyerek áll. Az igazgató-tulajdonos, Rab András saját gyermekeinek az oktatás világában való nehéz elhelyezkedési tapasztalataira alapozva építette ki azt a tanulási és intézményi rendszert, amely magasan képzett, sokoldalú pedagógusokon alapszik, és megfelel a gyermekek életkori sajátosságainak.

stressztől mentesen, a felvételivel kapcsolatos tortúra nélkül ülhetnek vissza a padba, ha beköszönt a szeptember.

Már oviba is ide Az általános iskolába jelentkező gyermekek nagycsoportosként eddig is heti rendszerességgel jártak látogatóba leendő alma materükbe, hogy az évnyitón felszabadultan, megszeppenés nélkül, régi ismerősként futhassanak az őket váró tanárokhoz.

A tanulás nyugalma Az általános iskola működésének sikere után nem sokkal a gimnázium is megnyitotta kapuit. A középiskolai szinten a diákok érdeklődési körüknek, és így a várható felsőoktatási intézményhez szükséges felvételi követelményeiknek megfelelő, kötelezőn felüli, személyre szabott képzést kaptak. Az intézmény barátságos környezete és a magasan képzett pedagógusai segítő, védett közeget biztosítanak a tanulóknak. A két intézmény között az átjárhatóság biztosított, így a diákok a nyolcadik osztályból minden

Látva a működés megalapozottságát, az iskola vezetősége úgy döntött, hogy jövőre tagintézményként óvodát is indít. A három, 10 fős csoporttal induló sportovi a Kőzúzó utca és a Vasúti villasor kereszteződésében lévő sportcentrumban kap helyet.

A teljesen új tornaszobával és más foglalkoztatókkal kialakított épület mellett egy műfüves kézilabda, valamint egy füves futballpálya is létesül. A DAM ovisai kedvüknek megfelelően játékos vízi-, kézilabda és futballfoglalkozásokon vehetnek részt. A szakmai és sporthátteret a Ferencvárosi Torna Club adja, a pályák üzemeltetője pedig a Dunakanyari Sportegyesület.

Játék – mozgás – kommunikáció Az óvoda nevelési programja három pilléren áll. Intenzív iskola-előkészítés napi két órában folyik. A foglalkozások a jelfelismerési ismereteiket, és a számfogalom képességeik erősítését biztosítják, valamint a kicsik alapszinten ismerkednek meg az angol vagy spanyol nyelvvel. Dráma- és kommunikációs játékokat játszanak, hogy verbális kifejezőkészségük az iskolai évekre megfelelően alakuljon ki. Az óvodás korúaknál a megfelelő mozgáskultúra és mozgáskoordináció kialakulása kulcsfontosságú szerepet tölt be a későbbi tanulmányi éveik alatt elérendő sikereikhez. Ahogy az igazga-

tó mondta, épp ezért legjobban az állami ovikban nem preferált, aktív, izgőmozgó gyermekek jelentkezésének örülnek, hiszen belőlük lehet az igazi teljesítményt kihozni.

Az állandóság, biztonságot ad – Nem alkalmazunk új pedagógusokat. A jelenlegiek kétéves képzésen kapták meg azt az ismeretet, ami lehetővé teszi, hogy minden foglalkozást egy személyben meg tudjanak tartani a gyerekeknek. Egy csoportnak egy óvó nénije lesz. Mivel állandó tantestülettel dolgozunk, a nagycsoportosoknak nem lesznek idegen nevelői arcok az iskolában sem – nyilatkozta Rab András. – Már folynak az előjegyzések a meghirdetett helyekre, a nevelési ciklus márciusban indul, szokásos magánóvodai díjszabással. Az intézménybe 4-7 éves korúak beíratására van lehetőség. A tavaszi szünet előtt szeretnénk megtartani a szülői értekezletet! Az óvoda megnyitásával kialakítjuk azt a komplex nevelési rendszert, amely mind a szülő, mind a DAM gyerekei számára biztosítja a tanulás nyugalmát a tipegő kortól, a felnőtt élet kapujáig – zárta a beszélgetést az igazgató. (FB)

Jótékonysági koncert és cipődoboz akció A Bárczi Gusztáv Általános Iskola 1988 óta önálló intézmény, ettől kezdve ugyanazon a helyen, Szentendrén, a Kovács László utca elején működik. Az elmúlt évtizedben sokszor lebegett fejük fölött a bezárás réme. 2003-ban Szentendre átadta az üzemeltetés feladatait Pest Megye Önkormányzatának, hamar kiderült azonban, hogy a megyének sokba kerül az iskola, így a korábbi kistérségi társulás sietett a segítségére, és a tanulószám arányában hozzájárultak a költségekhez. 2008 szeptemberétől az iskola a váci Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény tagintézménye lett. Jelenleg 64 fogyatékkal élő gyermek tanul itt. Legtöbbjük nem pusztán értelmileg sérült, sokan mozgásukban, hallásukban vagy látásukban is korlátozottak. Egyre több az autista

Habár az Európai Unió egyik alapelve az integráció, a Dunakanyarban mindössze egyetlen intézmény van, amelyik azért küzd, hogy a sérült gyerekek teljes életet élhessenek. kisgyerek is, akik külön bánásmódot igényelnek. A pedagógusok kezében a mozgás az egyik alapvető eszköz ezeknek a gyerekeknek a fejlesztéséhez. Ehhez azonban speciális eszközök kellenek, melyekre nehezen telik a napi működés mellett. Ebben segít az ugyancsak 1988ban létrehozott Értelmi Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért, Neveléséért Alapítvány. Öt esztendővel ezelőtt, a szűkös anyagi helyzet miatt tartottak először jótékonysági koncertet, akkor a Zeneiskola tanárai vállalták, hogy segítenek. De az évek során muzsikával nyitotta ki a szíveket a Szentendrei Kamarazenekar és az Altiszti Akadémia

Big Band Zenekara is, idén pedig a Csík zenekar vállalta a nemes feladatot. A Pest Megyei Könyvtárban még a pótszékekre is elfogyott minden jegy. Az est háziasszonya Novodomszky Éva volt, aki a kezdetek óta az alapítvány mellett áll. Az est bevételét eszközök beszerzésére, kirándulások szervezésére, és a mára már hagyományos nyári táborra fordítják majd. Minden nyáron Zamárdiba utaztatják a gyerekeket. Sokan ekkor láthatják életükben először a Balatont. Az iskola szoros együttműködést alakított ki a szülőkkel. Erre sok esetben azért is szükség van, mert az apák a sérült gyermekkel magukra

hagyják az anyát, aki így szűk anyagi keretből kell, hogy gazdálkodjon. Kirándulásra és táborra pedig végképp nem futja a pénzből. Az intézmény tanulói Szentendre városának és a Kossuth SE oktatóinak köszönhetően gyakran járnak úszni a Vizes Nyolcas Uszodába, ahol az oktatás mellett versenyeket is szerveznek nekik. Vannak olyan tehetséges diákok, akik országos eredményeket tudhatnak magukénak. Egy most elballagott bárczis tanuló pedig a Los Angeles-i speciális olimpiára is kijutott. A Szentendrei Református Gimnázium diákjai minden esztendőben cipődoboz akciót hirdetnek karácsony előtt, és nyitott szívvel, személyesen ajándékozzák meg vele a Bárcziba járó gyerekeket. Mi, felnőttek is példát vehetnénk róluk! – huszár –

A 2011-ben alkotott Nemzeti Köznevelési Törvény 2013. január 1-jén lépett hatályba, ennek megfelelően az alapfokú oktatási intézmények fenntartói jogát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) látja el. A tahitótfalui Pollack Mihály Általános és Zeneiskola működtetését a Nemzeti Köznevelési Törvény adott paragrafusa alapján továbbra is az önkormányzat végzi. 2012-ben a szerződés aláírására jogosult személy (járási tankerület igazgató) egyoldalú jognyilatkozatot tett, amely szerint a korábban az iskola tagintézményei között szereplő Sportcsarnok és Népház működtetését anyagilag nem támogatja. A két létesítmény időközben önkormányzati kezelésbe került, azonban A tárgyalássorozatoknak köszönhetően a KLIK mégis hozzájárul a működési költségekhez, tekintettel arra, hogy a nemzeti köznevelésből adódó többletfeladatok ellátása, úgymint délutáni iskolai szakkörök helyszíneinek biztosítása, az önkormányzat fokozott támogatásával tud csak az elvárt szinten megvalósulni. A hozzájárulás felhasználására a település kötelezettséget vállalt, hogy az intézmény fenntartására karbantartására és felújítására fogja fordítani. E megállapodás lehetőséget teremt a két intézmény folyamatos és biztonságos működtetésére, valamint arra, hogy a helyi gyermekek és a település lakói megfelelő körülmények között használhassák azokat.

Kétéves az Altiszti Akadémia Két esztendeje, hogy a szentendrei honvédelmi intézmény új névvel és megerősített funkcióval kezdte meg működését. A korábbi Központi Kiképző Bázis ettől kezdve az altisztek képzéséért felelős létesítmény lett. Erős hit és erős akarat kell ahhoz, hogy valaki a katonai pályát válassza és ki is tartson mellette. Erről beszélt a születésnapi ünnepélyes állománygyűlésen dr. Benkő Tibor vezérezredes. Horváth Gábor dandárparancsnok, az Altiszti Akadémia vezetője azt hangsúlyozta, az évforduló kettős jelentéssel bír: egyrészt visszatekintés a múltra, hiszen 1924-ben a Magyar Királyi Honvédség keretében indult el Magyarországon elsőként az altisztképzés, másrészt pedig utal a közelmúltra, hiszen több mint egy évtizedes elméleti és gyakorlati előkészítés után 2011. november 15-én alakulhatott meg a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája. Az évfordulót kétnapos rendezvénnyel ünnepelték. A laktanya alakuló terén altiszti emlékoszlopot avattak, és elültették a Magyar László gyalogos altiszti évfolyam fáját is. Az intézmény logisztikai zászlóaljának a példás együttműködés jegyében zászlót adományozott Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere. A hivatalos ünnepségek után sportversenyekkel, technikai és fegyverzeti bemutatókkal megtartották az „Alakulat Napját” is. (hd)

Nemzetiségi hét az óvodában Mint a Német Nemzetiségi Óvoda dolgozói, és mint dunabogdányi lakosok egyaránt fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek a falu történetével, a régen itt élő emberek kultúrájával, a gyökereikkel. Minden csoport meglátogatta az Antos Károlyné Helytörténeti Gyűjteményt, ahol amiről meséltünk, képet néztünk, minden ott volt előttünk. Így lettek könnyebben érthetők az új információk. Berendeztünk egy-egy polcot is, ahol egy sváb viseletbe öltöztetett baba, egy falvédő és csoportonként más-más használati tárgy található. Minden napra jutott program. A csoportok süteményt sütöttek, Márton napi lámpást barkácsoltak, régi tárgyakat színeztek, megnézték a Backe, backe Küchelchen című, magyar, német, sváb kifejezéseket ötvöző előadást. Tóth Krisztina nem először kápráztat el bennünket művészetével. Perczel RudolfnéNusi néni és Vogel Mónika néni meséltek a gyermekkorukról, óvodás emlékeikről német énekeket, verseket, kiszámolókat játszottak el. Kiss László és Flóris Béla korhű ruhában svábnémet dalokkal színesítették délelőttünket. Balázs Mónika óvónő furulyakíséretével együtt énekeltünk. A vendégek műsorát minden csoport német énekkel, mondókával és süteménynyel köszönte meg. Ebben az évben is megtartottuk a táncházat a tornateremben; a talpalávalót a Dunabogdányi Svábzenekar CD-je szolgáltatta. Hetünk záró programja volt a Márton nap. Az óvónők megismertették csoportjaikkal Szent Márton legendáját. Most, hogy közeledik a karácsony, és együtt lesz a család, meséljetek gyermekeiteknek a gyermekkorotokról, szüleitek gyermekkoráról, nézegessetek képeket, vegyetek elő régi játékokat. Ha időtök engedi, tegyétek kézzelfoghatóvá a múltat a gyerekek számára! Kugler Mónika


7

X. évfolyam, december

„Jean D’Arcel + Dr. Derm referencia kozmetika” Az Anirod Szépészeti Stúdió 2013. decemberben lett három éves. A piac által diktált igényeknek és vendégeink elvárásainak a kínálati palettánk folyamatos bővítésével igyekszünk megfelelni. Az „Érték és színvonal” szlogen kötelez bennünket. Ezt szolgáltatásaink színvonalában vendégeink a kozmetika területén a professzionális alap-, kényeztető- és gépekkel kombinált komplex arc- és testkezelé-

sekben, és a kéz- és lábápolás területén is egyaránt érezhetik. Ez utóbbinál helyet kapott a legújabb dentáltechnikás gépi pedikűr és több kiegészítő specialitás, mint a spange segítségével történő körömirányítás, a körömprotézis, a cukorbeteg- és kismama-pedikűr, valamint egy lakkozási csúcstechnika, a shell. A fodrászatban a legfontosabb szerepet az egészséges hajápolás, a hajgyógyászat kapta, ami beépült a

hajfestésbe, a kíméletes színeltávolításba és a hajegyenesítési technikába is. A bőrgyógyászatilag tesztelt, természetes színezékekkel és satír technikával dolgozó sminktetoválást vendégeink örömmel veszik igénybe, mert megbízható. A kiscsoportos felnőttképzés felelősségteljes feladatot ró ránk, hiszen új szakmát kell a jelentkezők kezébe adni. Az elmúlt években a kézápolás és műkörömépítés, a lábápolás, és a

Kadarka kultusz Szentendrén Kadarkát csaknem 700 éve termesztenek Magyarországon. Városunk dombjait valaha kadarka ültetvények borították, a lakosság a Szentendrei Vörösből élt, ami házasított bor volt kadarkából, csókaszőlőből. A filoxéra vész az 1800-as évek végén kipusztította tőkéket, szőlőültetvények helyére gyümölcsösök települtek. A kadarkás múlt feledésbe merült. A Pismány Barátainak Egyesülete 2005ben elindította a kadarka hagyományok felélesztését. Felvettük a kapcsolatot a fővárosban működő Kadarka Körrel, amely a Budai Vörös újraalkotásán munkálkodik. A Svábhegyen, Jókai Mór egykori szőlőskertjének egy részét újratelepítették. 2013 őszén már 900, hagyományos, bakműveléssel nevelt tőke fejlődik az adományozó borászok névtábláival ellátott sorokban. A Budapesti Kadarka Kör örömmel fogadta jelentkezésünket és védnökséget vállalt a Pismány Egyesület kezdeményezése felett, így 2012. november 30-án megalakult a Szentendrei Kadarka Kör baráti társaság, melynek célja a kadarka kultusz terjesztése, a szentend-

mikrobuszkölcsönzés

rei kadarka hagyományainak felélesztése és ápolása. A kultusz része a Kadarka borünnep, a Kadarka kör, a Kadarka kert és a Kertjeink kadarkája program is. A Szentendrei Kadarka körben borvacsorákat szervezünk, ahol ismert kadarka termelőkkel kóstoljuk a borokat, a céllal, hogy kiválasszuk a legjobb borokat és ezeket ajánljuk fogyasztásra vendégeinknek. Tavaly őszszel indítottuk el a Kertjeink kadarkája programot, amelynek keretében ismerőseink fogadnak be a kertjükbe 2-2 kadarka oltványt, amit gondoznak, ápolnak, majd a későbbi termés egy részének felajánlásával elkészül a szentendrei kadarka bor. Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának kezdeményezésünkhöz és a kadarka kultusz hozzájuk leginkább közel álló témában, területen munkálkodnának velünk! Várjuk jelentkezésüket a 26/317-781; 70/364-5385 telefonon, vagy a kadarkakultusz@freemail. hu címen. Széles Katalin, Kőszegi Ábel Pismány Barátainak Egyesülete/ Kadarka kör

kozmetikus területekről bocsátottunk ki tanulókat, Fodrász tanulóinkat jövő februárra jelentjük be vizsgára. Változatlanul borravalómentes tevékenységet folytatunk. Szolgáltatásaink árai a szerviz díját is tartalmazzák, ezt vendégeink meglepődve fogadják és örömmel veszik tudomásul. Másfél éves előkészítő munkát, egyeztetéseket, számtalan kozmetikai bemutatót és oktató kezelést követően, az Anirod Szépészeti Stúdió „Jean D’Arcel + Dr. Derm referencia kozmetika” minősítést kapott. A két kozmetikai gyártó cég filozófiája illeszkedik egymáshoz. Első kézből kapunk minden újdonságot, ezzel munkatársaink színvonalas képzése is folyamatos. Vendégeinknek minden évben ingyenes nyílt napokon, előadások formájában és a gyakorlatban modelleken is bemutatjuk legújabb anyagainkat, kezeléseinket, technikáinkat. Szakembereink munkáját stylist, divattanácsadó és mestersminkes is segíti. (x)

Szentendre Rend-trend-je A karácsony és az újév közeledtével ismét jelentkezik a rendőrkapitányság tájékoztató kiadványa, bízva abban, hogy az általunk adott információk megkönnyítik a városunkban és vonzáskörzetében élők mindennapjait. Az őszi időszak szerencsére nagy problémákat nem hozott számunkra, de természetesen így is volt mit tenni a rendőrség háza táján. Újra megjelentek a házaló faárusok és egy-egy alkalommal megpróbálták előnytelen üzletre rávenni időskorú lakosainkat, de a Közterület Felügyelet munkatársainak hatékony intézkedései, illetve a járőrök fokozott figyelme elriasztotta őket a területünkről. A bűnügyi szolgálatunk munkatársai remek munkával egy kisebb betörő csoportot fogtak el, akik Budakalász, Pomáz, Szentendre, Tahitótfalu és Dunabogdány területén követtek el bűncselekményeket. A csapat tagjainak előzetes letartóztatása átmenetileg mindenképpen csökkenti bűnelkövetési kedvüket. A felderített, közel 30 bűncselekmény miatt a bizonyítási eljárás folyamatban van. A közutakon a helyzet az őszi időjárás beálltával nem javult, a sofőrök jól érezhetően elfelejtettek nedves úton vezetni. Ez sajnos jó néhány balesethez vezetett, melyek egy része ráadásul sérüléssel is járt. Persze nem csak a nedves utak, hanem a nedves torkok is közrejátszottak a balesetek bekövetkezésében. Szinte minden napra jut egy ittas vezető. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy alkoholtól befolyásolt állapotban mennyire veszélyes gépjárművezetőként a forgalomban részt venni, épp ezért az információ nyomatékosítása érdekében fokozott közúti ellenőrzéseket szerveztünk és szervezünk. Partnereinkkel már az év végi felkészülést tartjuk szem előtt. A karácsonyi időszakban az illegális közterületi árusítás egyre intenzívebben jelenik meg, és szinte kivétel nélkül rossz minőségű termékekkel bombázzák a járókelőket. A bevásárlóközpontok megnövekedő forgalma vonzza a bűnelkövetőket, akik bevásárlókocsiból, vagy autóülésről, a parkolóból előszeretettel lopnak kézitáskát, pénztárcát, illetve örömmel törik fel az értékekkel megtöltött utasterű járműveket. A polgárőrökkel, az áruházak biztonsági szolgálataival és a közterületfelügyelőkkel azon leszünk, hogy az ünnep mindenki számára ünnep lehessen, és csak az látogathasson el ezekre a helyekre, akinek nincs bűnös szándéka. Az önök odafigyelésével és segítségével hatékonyabbak lehetünk! Szentendre Rendőrkapitányság

Soproni emlékverseny November 23-24-én immár 35. alkalommal rendezték meg a soproni Lövér fürdőben a hagyományos Dr. Csik Ferenc-emlékversenyt. Szentendrét és Pest megyét a Kossuth SE 18 fős versenyzői gárdája képviselte, Tóth István egyesületi elnök, illetve ifj. Szabó László vezetőedző kíséretében. A jubileumi nemzetközi versenyt koszorúzás előzte meg az uszoda falán elhelyezett emléktáblánál az 1936-os berlini Olimpia 100 m-es férfi gyorsúszás aranyérmese előtt tisztelegve. Dr. Csik Ferenc kaposvári születésű versenyúszónk a berlini sportuszodában folytatta a magyar gyorsúszás nemes tradícióját; Hajós Alfréd (1896) és Halmay Zoltán (1904) után ismét magyar úszó lett a világ leggyorsabbja! 1945-ben Sopron városi kórházát orosz légitámadás során bombatalálatok érték, és Dr. Csik FeKiss Gergő Európa-bajnok, Olimpiai renc sebészorvos műtét Csapatunk helyezett úszósztárral közben lelte tragikus halálát. A hűséges város fiatalon elhunyt olimpiai bajnokunk tiszteletére rendezi meg évről évre a nemzetközi emlékversenyt, amelyen a 35 év alatt több olyan úszónak adott versenyzési lehetőséget, akik később kimagasló eredményeket értek el, mint olimpiai bajnokaink Darnyi Tamás, Czene Attila, Egerszegi Krisztina, és hazánk első olyan sprintere, Zubor Attila, aki 50 mp alatt teljesítette a 100 m-t! Az úszóversenyre 18 csapat (köztük az osztrák USC Eisenstadt) 409 sportolója nevezett 1539 starttal! A szentendrei úszók igencsak kitettek magukért 11 arany-, 3 ezüst-, 6 bronzéremmel; 47 pontszerző helyezéssel, 249 ponttal az egyesületi rangsorban az előkelő VI. helyezést érték el! Legeredményesebb versenyzőink: Abonyi-T. Glenda és Páva Szabolcs mindketten ’06-os születésű béka korosztályú versenyzők 5-5 aranyéremmel! Dobogós helyezéseink: 33,3 m pillangó: 1. ABONYI-T. Glenda ’06 0:25.49. 2. SZABÓ Teodóra ’970:20.28. illetve 1. PÁVA Szabolcs ’06 0:35.59. • 4 x 33,3 m gyorsváltó 1. HKLSE-Szentendre (Szabó-Nagy-Abonyi-Abonyi) 1:31.72, illetve 3. HKLSE-Szentendre (Németh-Albert-Kelemen-Pintér) 1:17.27. • 100 m gyors 1. ABONYI-T. Glenda’06 1:37.19. 3. ABONYI-T. Gréta ’04 1:24.20. 3. SZABÓ Teodóra ’97 1:03.77. illetve 1. PÁVA Szabolcs ’06 1:37.70. • 33,3 m gyors 1. ABONYI-T. Glenda’06 0:25.76. 3. SZABÓ Teodóra ’97 0:18.91 illetve 1. PÁVA Szabolcs ’060:28.80. • 33,3 m hát 1. PÁVA Szabolcs’06 0:33.91. • 100 m mell 1. SZABÓ Teodóra ’97 1:17.20. 2. ABONYI-T. Gréta ’04 1:43.94. illetve 3. ALBERT Zsombor ’99 1:20.67. • 33,3 m mell 1. ABONYI-T. Glenda ’06 0:36.57, illetve 1. PÁVA Szabolcs ’06 0:38.59. • 133,3 m vegyes 3. SZABÓ Teodóra ’97 1:39.72.

AUTÓSZERVÍZ

• márkafüggetlen gépjárműjavítás

gépkocsi és motorkerékpár SZENTENDRE • műszaki vizsga és Vasúti villasor 6. Tel.: 26/312 340 26/500 150 Nyitva H–P: 7–18-ig, Sz: 7–14-ig

www.astraszerviz.hu

eredetiségvizsgálat megvárható

• gumiszervíz, eladás • klímatöltés, tisztítás • autómosás

MEGBÍZHATÓ, GYORS, PROFI

KÖNYVELÉS Kis- és középvállalkozásoknak! Szaktudás párosítva a színvonalas szoftverekkel, egyéni igényekhez igazítva!

KÖNYVELÉS BÉRSZÁMFEJTÉS ADÓTANÁCSADÁS KÖNYVVIZSGÁLAT IFRS BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE Dunakanyar Könyvelőiroda Kft. 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 97. E-mail: langklara@t-online.hu Tel.: 06 26/390-004, 06 20/374-9073

8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884; mail: info@mikrobuszcenter.hu


8

X. évfolyam, december

www.bobozas.hu TÉLI-NYÁRI BOBPÁLYA

VISEGRÁD BOBPÁLYA SOPRON Nyitva: egész évben, minden nap Pályabérlési lehetőség

Gyógyászati pedikűr a V-8 Uszodában

Elvihető E lvihető ün nne nepi kínálattal kínálatta

KÍVÁ K ÍVÁNUNK BOLDOG BOLD ÜNNEP ÜNNE PE ET!

Diabéteszes, érszűkületes, gombás lábak kezelése,, ápolása. á áp polása.

Karácson K arácsonyrraa HALÁSZLÉ HALÁSZ TÖLTÖTT K TÖLTÖT KÁ ÁPOSZTA KOCSONYA KOCSON rendelhető! rendelhet

Benő őtt körmök, körmö ökk tyúkszem tyúúkszem Benőtt eltávolítása.

Pásztor Szilvia

Udvaros Csárda, Pomáz, Mártírok útja 1–3. T.: +36 (20) 570-1361 ❧ info@udvaroscsarda.hu ❧ www.udvaroscsarda.hu

+36 (20) 313-4550

A jó reklám, az üzlet lelke!

Válassza a Pilis- Dunakanyar régió közéleti-kulturális lapját 2014-ben is!

Reklámfelvétel: Tel.: 26-395-238, a 30-986-2737 számokon és a dunapress@t-online.hu címen. AZ ÚJSÁG MEGJELENIK MINDEN HÓNAP ELSŐ HETÉBEN AZ INTERNETEN IS! ‘‘

Fellép a 10 éves

Dunazug együttes és zenészbarátai:

ifj. Csoóri Sándor Ökrös Csaba Vujicsics együttes Opanke szerb táncegyüttes • Filibili népdalkör • Csutkababák énekegyüttes • Zöldsziget táncegyüttes • Kerekes táncegyüttes • MŞvészeti Iskola szentendrei kamaracsoportja

2013. december 14. szombat 17:00 Aprók tánca - 18:30 Ünnepi gálamŞsor Szentendre PMK (Pátriárka u. 7.)

Jegyek kaphatók: a Szentendrei Tourinform irodában (Dumtsa J. u. 22.) További információ: www.iranyszentendre.hu

Gyerekszobák - Háló és fürdő - Gardrób - Beépített

DUNAKANYAR FOLK KARÁCSONY

HERTZ BÚTOR

BÚTORASZTALOS MUNKÁK

Fő profilunk az egyedi bútor gyártás, amit vagy saját felmérés és tervezés alapján vagy a velünk együttműködő lakberendezők tervei alapján készítünk el.

WWW.HERTZBUTOR.HU INFO@HERTZBUTOR.HU+36(20)477-4530

GÁZKÉSZÜLÉK

G YORSSZERVIZ – Gázkészülékek beállítása, beüzemelése,

javítása, karbantartása, időszakos ellenőrzése – Készülékcsere, gázkémény-huzat bemérése ÚJDONSÁG! MIKA 6 E – mini kazán, gazdaságos megoldás, nem szükséges kéményseprői engedély, akár 30%-os energiamegtakarítás.

BELSŐ GÁZ-, VÍZ-, ÉS FŰTÉSSZERELÉS

– TERVEZÉS – KIVITELEZÉS – ÁTADÁS – SZAKTANÁCSADÁS Hibabejelentés és információ: Hétfő–Szombat 8–17 óráig Hívjon bizalommal: Telefon: +36 (70) 585-7252

bútorok - Irodák, tárgyalóasztalok, lakossági bútorok

ADVENTTĖL VÍZKERESZTIG

szekrények y - Tolóajtós j szekrények y - Konyhabútor y - Nappali pp szekrények y - Minőségi furnérozott

SZEZON ELŐTTI KARBAN TARTÁSI

AKCIÓ!

Pilis-Dunakanyari Hírmondó 2013.12.  

Regionális közéleti, kulturális havilap

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you