Page 1

INGYENES PÉLDÁNY

I. ÉVF. 02. SZÁM 2009. FEBRUÁR

A IS! ASS OLV NETEN e.hu R dr NTE kszenten AZ I n onu .otth LVASSA N IS! w w E w O NET R E NT AZ I

Munkácsyképek Szentendrén Dragon Pál Boross Péter helyén Keresgélt gyökerek Segítség a fogyatékkal élõknek


NYITVA TARTÁS: H-P 10-19, SZ 9-19, V 10-18 TELEFON: 06-30-598-3718, 06-30-436-8886 CÍM: INTERSPAR ÁRUHÁZ, SZENTENDRE, DOBOGÓKÕI ÚT 6.


TARTALOM

Tartalom

Hiteles politikus

Ajánló

Munkácsy-képek Szentendrén

4

Dragon Pál Boross Péter helyén

5

Reneszánsz pénzreform

5

Munkácsyképek Szentendrén

Új polgármester

5

4. oldal

Rekeszizom wellness

6

Gondolkodó

6

Indul a nõkre szabott városért program

7

Keresgélt gyökerek

8

Közélet, önkormányzat, politika

8

A Petõfi Kör programjai

8

Segítség a fogyatékkal élõknek

9

Dragon Pál Boross Péter helyén

5. oldal

Hazatértek Bamakóból a polgárõrök 10-11 Dúcz László a solymász és barát

13

Csernok Attila: A komáromi pontonhíd 13 Az öt elem egyensúlya

14

A masszázs rövid története

15

Tavaszi készülõdés

16

Udvaros receptek

17

Hogyan válasszunk bölcsõdét és óvodát?.. 18

HIRDESSEN

Hazatértek Bamakóból a polgárõrök

10-11. oldal

Tavaszi készülõdés

16. oldal

LAPUNKBAN! Címlap: 90.000 Ft+áfa Borító 4 (hátsó, 1/1): 90.000 Ft+áfa Borító 2-3 (belsõ, 1/1): 70.000 Ft+áfa 1/1 1/2 1/3 1/4 1/6 1/12

Gyereksarok

50.000 Ft+áfa 30.000 Ft+áfa 20.000 Ft+áfa 15.000 Ft+áfa 10.000 Ft+áfa 5.000 Ft+áfa

18. oldal

Kiadó: Technova 2004 Kft. Fõszerkesztõ: Hamvas Atanáz Szerkesztõség címe: 2000 Szentendre, Kossuth L. u. 13. Telefon: 06-30-9-375-766 e-mail: info@otthonunkszentendre.hu internet: www.otthonunkszentendre.hu Nyomda: Agroinform Felelõs vezetõ: Stekler Mária HU ISSN 2060-4149 A megjelent írások tartalmáért a szerzõ vállalja a felelõsséget. Kéziratot és fotót nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.

3

Hogy milyen hosszú és rögös út vezet addig, amíg valakibõl országgyûlési képviselõ lesz, azt talán csak kevesen tudják. Azok, akik végigjárták ezt az utat, s még néhányan, akik segítségükre voltak ebben. Az emberek többsége manapság úgy gondolja fõleg a mai politikai elit népszerûségét tekintve -, hogy a parlamenti mandátumot szerzõk egy része érdemtelen a polgárok képviseletére. Ebben nem is szállnék vitába velük, hiszen igazuk van. De szerencsére nem minden képviselõ olyan, s különösképpen nem olyan Dragon Pál. A mi Palink, a pismányi képviselõ, aki a sors szeszélyének, a szerencsés csillagállásnak, de legfõképpen a konzervatív, folyamatosan végzett, fáradhatatlan munkának köszönheti azt, hogy tizenöt év után újra az országgyûlés tagja lehet. Ciklus közben kapcsolódik be a Magyar Demokrata Fórum frakciójának munkájába, ami nem könnyû feladat, s talán az is közrejátszott megválasztásában, hogy országgyûlési képviselõként a kilencvenes évek elején már bõven szerzett tapasztalatokat a parlamenti munkáról. Pali ezen lap hasábjain azt mondja: felkészült az elõtte álló feladatokra, s én tudom, hogy ez nem afféle kincstári optimizmus, mint ahogy az sem a kötelezõ tiszteletkör lefutása, amikor azt mondja, mindent elkövet majd szûkebb pátriája hatékonyabb képviseletéért. Szavatartó ember. Ilyennek ismertem meg, s az évek során mindvégig ilyen is maradt. Nem véletlenül szavazott neki háromszor is bizalmat a város legnagyobb választókörzete, s nem véletlenül esett rá a választás a Magyar Demokrata Fórumon belül, amikor Boross Péter pótlását kellett megoldani. Gondoljunk bele, az egykori miniszterelnöknek, a párt doyenjének pótlására találták õt a legalkalmasabbnak. Önmagában ez a tény hatalmas megtiszteltetés, talán többet érhet minden mandátumnál. S talán többet is ér, hiszen egy hiteles ember helyére másik hiteles ember került. Fontos ez utóbbit hangsúlyozni, hiszen a ma politikusának a mandátumnál, a különbözõ testületekben elfoglalt helyénél sokkal inkább mércéje a hitelessége. Dragon Pál hitelességéhez pedig nem férhet semmilyen Hamvas Atanáz kétely.


INTERJÚ

Munkácsy-képek Szentendrén Az elmúlt években a Munkácsyképek Amerikából címû gyûjtemény vándorkiállításként járta-járja az országot és a határon túli magyarok lakta területeket, hatalmas sikerrel. Korábban a fõvárosban, majd többek között Debrecenben, Pécsett, Kaposváron, Szegeden, Békéscsabán vagy éppen Miskolcon láthatták az alkotásokat. Szinte biztos, hogy a nyár folyamán Szentendrére is ellátogat az anyag. Ezt maga Pákh Imre erõsítette meg lapunknak, akinek - mint azt már sokan tudják - magángyûjteménye adja a kiállítás gerincét. – Ön Munkácson született, a Zrínyi Ilona által védett vár tövében elterülõ városkában, ott, ahol egy bõ évszázaddal korábban Munkácsy Mihály is meglátta a napvilágot. Aligha véletlen, hogy ma a világ legnagyobb magánkézben lévõ Munkácsy-gyûjteményét mondhatja magáénak... – Munkácsy bevallottan lokálpatriótaként kezdett érdekelni, s bár gyûjtöttem régi orosz ikonokat, a 16-18. századi holland festészet „aranykorának” remekeit, kiváló francia mesterek (Courbet, Corot) munkáit, híres magyar festõk, id. Markó Károly, Paál László, Mednyánszky László, Rippl-Rónai József, Lotz Károly alkotásait, az igazi szenvedély azonban Munkácsy maradt. Így nem is lehetett más célom, mint felkutatni, összegyûjteni és Magyarországon is bemutatni minél többet Munkácsy Mihály külföldön maradt képei közül. – A célját alighanem elérte, hiszen eleddig tizennyolc városban, több mint egymillióan látták a kiállítást… – Az egymilliomodik látogatót Székesfehérváron köszönthettük, s ez a szám még szépen gyarapodhat, hiszen ha Szekszárdon és Gyõrben is a vártaknak megfelelõ lesz a látogatottság, akkor reményeink szerint Szentendrén köszönthetjük az egymillió százezredik látogatót. – Biztosan kijelenthetõ, hogy Szentendrén is láthatjuk a gyûjteményt? – Véleményem szerint szinte teljesség-

gel biztosra vehetõ. Bár a szerzõdések nincsenek még aláírva, de nemrég találkoztam a polgármester úrral valamint a Mûvészet Malom vezetõjével, s a megbeszélésünk alapján én már ki merem jelenteni, hogy július 18-tól augusztus 30ig Szentendrén lesz látható a kiállítás. – Különös helyszín lehet Szentendre, a festõk városaként is ismert település. Gondolok itt arra, hogy részint az értõnél is értõbb közönséget várhatnak, valamint Budapest közelsége miatt sok olyan látogató is várható, akik egyszer már látták a kiállítást, de még egyszer szeretnék megtekinteni. – Épp az elõbb említett megbeszélésen került szóba ez a téma, s a polgármester úr is kifejtette azon szándékát, hogy valamilyen módon Budapestet, a fõvárosi közönséget is szeretné bevonni. Egyébiránt minden helyszínre próbálunk valamilyen újdonsággal vagy még nem látott darabbal kedveskedni. Így Szentendrén is lesz olyan kép, amelyet még nem láthattak azok sem, akik egyszer már meg-

4

tekintették a kiállítást. – A gyûjteményben a teljesség igénye nélkül olyan remekek láthatók, mint a Cigányok az erdõ szélen, a Séta a parkban, a Zálogház, a Milton, a Golgota, a Trilógia, a Mozart halála vagy a Két család. Ezek felbecsülhetetlen értéket képviselnek nem csak ön, hanem az egész nemzet számára. – Valóban óriási érték, mint ahogy maga Munkácsy is óriási értéke a hazának. Az elmúlt évek során bebizonyosodott az a véleményem, mely szerint nem csak a legnagyobb festõk közé sorolható mûvészrõl beszélünk, hanem nemzeti hõsrõl. Márpedig az aranycsapat óta nem sok adatott nekünk nemzeti hõsökbõl. A több mint egymillió látogató alátámasztja azon állításomat, hogy Munkácsy felveszi a versenyt a legnagyobb külhoni mûvészekkel is, s ezen felül, ami számomra talán még fontosabb, bebizonyította, hogy nemzetegyesítõ ereje van. Hamvas Atanáz


HÁZUNK TÁJÁN

Dragon Pál Boross Péter helyén Dragon Pált, az MDF Pest megyei szervezetének elnökét, Pismány „örökös képviselõjét” választotta a párt országos választmánya Boross Péter volt miniszterelnök helyére az országgyûlésbe. Szentendre, s a kistérség tehát újabb parlamenti képviselõvel gazdagodott.

A választmány elnöke elmondta: a megüresedett mandátumra – Boross Péter február elsejével mondott le parlamenti mandátumáról – a Pest megyei választmány három személyt javasolt. Hozzátette: az MDF elnöksége Dragon Pált jelölte azért, mert a 2006-os parlamenti választásokon, Szentendrén, az MDF színeiben õ érte el a legjobb, 6,55

százalékos eredményt. Kérdésre válaszolva közölte: az országos választmány minõsített többséggel választotta meg Dragon Pált. Hosszú évek munkája ért be ezzel, hiszen Dragon Pál sosem titkolta, hogy szeretne egyszer visszatérni az országgyûlésbe. – Hatalmas élmény volt a megválasztásom, lebegõ, eufórikus érzés töltött el –

Reneszánsz pénzreform Egy ország pénzügyi helyzete kényes egyensúlyozás eredménye, és így volt ez az elmúlt évszázadokban is. Királyaink kisebb-nagyobb mértékben gyakran változtattak elõdeik gazdaságpolitikáján, ám ezeket nem volt mindig könnyû elfogadni - derül ki a szentendrei Czóbel Múzeum idõszakos kiállításából, mely február 13-tól április 12-ig tekinthetõ meg. A kibocsátott pénzek tükrözték a gazdaság helyzetét. Míg a külföldön is népszerû jó magyar aranyforint megtartotta minõségét, addig az ezüstpénzek újra és újra áldozatul estek a pénzrontásnak. Évente kötelezõ volt beszolgáltatni õket, és nehezebb idõkben a cserébe adott új fizetõeszköz már kevesebb nemesfémet tartalmazhatott, mégis

ugyanolyan értékben kellett elfogadni. Az értékálló pénz megteremtése folyamatos kihívás elé állította a késõ középkori Magyarország gazdasági szakembereit is. A kiállítás a pénztörténet, a numizmatika felõl mutatja be a Hunyadi Mátyástól I. Ferdinándig terjedõ korszakot. A színes tablók és a tárlókban elhelyezett arany- és ezüstpénzek képet adnak a reneszánsz-kori magyar pénzverésrõl, tájékoztatnak a kor gazdasági változásairól. Megfigyelhetjük, hogy Mátyás 1467-es reformja után megjelenik pénzeinken Magyarország védasszonya, Szûz Mária ábrázolása, de a Hunyadiak címerállata, a holló is sokukon szerepel. Szent László alakja például a magyar aranypénzek meghatározó képi eleme volt évszázadokon keresztül, míg a Madonna csaknem fél évezreden át szerepelt a magyar pénO.SZ. zek éremképében.

5

mondta a szavazás után közvetlenül. – Gyerekkorom óta közéleti szerepre készülök, s tizenöt év után visszakerülhettem a parlamentbe, ahol a munka szempontjából már a kilencvenes évek elején is a legjobban éreztem magam. Mit mondhat ilyenkor az ember? Az elmúlt tizenöt esztendõben ezért tanultam, végeztem el a jogi egyetemet, hiszen mindig bíztam, reménykedtem abban, hogy még egyszer az életben megadatik számomra ez a lehetõség. Dragon Pál helyi választókörzetében élõk között biztos sokakban felmerül a kérdés, hogy összeegyeztethetõ-e a helyi és az országgyûlési képviselõség? – Teljes mértékben – szól a válasz. – Szentendre legnagyobb egyéni körzetének lehetek a képviselõje, s immár harmadszor kaptam meg a választók bizalmát. Mi sem természetesebb, hogy ezt a körzetet, Pismányt, a Tyukos dülõt, a Petyinát, a Boldog Tanyát, Szentendrét és a kistérséget, a Dunakanyart és a Deravölgyét tekintem fix kiindulópontomnak. Szeretném megszolgálni és meghálálni az évtizedes bizalmat, felkészülten állok az elém táruló feladatok elé, s országgyûlési képviselõként a fentebb említett szûkebb pátriám érdekeit is szeretném minél hatéO.SZ. konyabban képviselni.

Új polgármester Sajtos Sándor eddigi alpolgármester nyerte a február elején megtartott idõközi polgármester-választást Tahitótfaluban - közölte Tóth János, a nagyközség jegyzõje. A szavazáson a jogosultak 42 százaléka adta le voksát. Az 1815 szavazó közül 1141-en választ o t t á k a f ü g g e t l e n k é n t i n d u l t S aj t o s Sándort, 667-en szavaztak a szintén független Pörzse Sándorra, az Echo TV mûsorvezetõjére. Az idõközi polgármester-választásra azért volt szükség, mert az elõzõ polgármester betegség miatt októberben lemondott.


HÁZUNK TÁJÁN

Rekeszizom-wellness Az Amerikából hódító útjára indult stand-up comedy egyre nagyobb sikereket ér el hazánkban. Nem véletlen, hogy szinte teljesen megtelt a Cafe Rodin is, amikor a Dumaszínház elõadására került sor február egyik borongós-havas péntekjén. Hideg volt kint, olyan farkasordító hideg, amibe belecsordul az ember könnye is. Persze a könnyek bent is potyogtak, csak azok már a röhögéstõl. Nem ez volt az elsõ, s nem is az utolsó Dumaszínház, amelyet a Cafe Rodin falai között rendeztek. Népszerû a mûfaj, s népszerûek az elõadók is. Mi sem igazolja ezt jobban, hogy az elõadás után, péntek este tízkor hazatérve nem találtam jobb mûsort, mint a Dumaszínház tagjainak egyórás szövegtengerét valamelyik csatornán. A különbség azonban jelentõs volt. Egyáltalán nem mindegy, hogy az ember otthon, a tévé elõtt ülve nevet, vagy élõben, sodródva sokadmagával kapja el a röhögõ görcs. Merthogy ez utóbbi többször is jelentõs próbatétel elé állította a nagyérdemût, akik hol az est házigazdája, Kövesdi Miklós Gábor, hol Bruti – az õ nevérõl késõbb még szó lesz –, hol pedig Hadházi László poénjaitól kaptak enyhébb rekeszizom fájdalmat. S ha már az elõbb ígértem, hát essen szó Bruti nevérõl. Õt Kövesdi Miklós Gábor úgy mutatta be, mint a Dumaszínház kis üdvöskéjét. Ehhez képest a színpadon megjelent egy finoman szólva is mackós testalkatú, kicsinek semmiképpen sem mondható figura, aki a Sziasztok, Bruti vagyok bemutatkozással

vágott bele mondandójába. Persze Brutinak van polgári neve is, ahogy mondta, a szülei azért olyan szegények nem voltak, hogy egy vezeték- és egy keresztnevet ne tudtak volna adni neki. Adtak is, õ pedig korábban sokáig ízlelgette, hogy miután ismert lett, mit is mondanak majd a rajongók, amikor megérkezik valahova. Hú ott a Gyurcsány! Nézzétek, a Viktor! Fordult meg sokszor a fejében, s bizony tíz éve ez még realitásnak tûnt. Mára azonban ez a két név – köszönve a két nagy párt vezetõ politikusainak – már nem cseng olyan jól. Így hát maradt a Bruti, s maradt az ezen a néven elõadott jó pár igazán életszagú poén. A hangulatra ilyen felvezetés után nem lehetett panasz, azonban Hadházi László még erre is rá tudott dobni egy lapáttal, amikor például szomszédja, Sárga János térdelõállásban elköltött hideg töltöttkáposzta vacsoráját ecsetelte igazán messzemenõ részletességgel. Hadházi a szellemi wellness nagymestereként alapos figyelmet fordított a rekeszizmok megmozgatására, s bizony míg neki arcizma se rándult elõadás közben, addig a hallgatóság a mûsor végén erõs zsibbadást érezhetett arcának mindkét felén. Egyszerûbben fogalmazva: jót röhögtünk egész este. Dumaszínház pedig lesz még a Cafe Rodin-ben, legközelebb március hatodikán, amikor a Jazz Kabaré õsbemutatójára, (ham) s Maksa Zoltán elõadására kerül sor.

GONDOLKODÓ Mindig olyan kérdést szeretnénk ebben rovatban közreadni, amely többet igényel az általános, lexikális tudásnál. A feladat rátalálni a megoldáshoz vezetõ útra, az úton végigmenni, olvasással, gondolkodással. SZENTENDRE címere Ovális alakú címerpajzsban, zöld dombon kék háttér elõtt fehér, balra hátrafelé tekintõ bárány áll. Jobb mellsõ lábával kereszt végzõdésû zászlónyelet tart, melyen vörös színû lobogó függ, középen fehér színû, egyenlõ szárú kereszttel. A bárány fejét arany (sárga) színû glória övezi, dicsfénykör látható. Ugyancsak arany (sárga) színû a címerpajzsot körülvevõ barokk keretdísz, melynek tetején leveles korona áll.

Év végi SZJA bevallását rövid határidõvel, kedvezõ áron elkészítjük. Vállaljuk egyéni vállalkozások, társaságok teljes körû könyvelését, bér és TB ügyintézését, nagy szakmai gyakorlattal. Tel : 06-26-302-521, vagy 06-30-949 8993

A kérdés: Miért van a város címerében bárány, ráadásul, mit jelképez és mi köze volt/van a városhoz? A megfejtést az info@otthonunkszentendre.hu villanyposta címre küldjék március 15-ig. A megfejtõ jutalma: A legjobb választ lapunk következõ számában megjelentetjük. S, a válasz adója értékes könyvjutalomban részesül. (doki)

6


HÁZUNK TÁJÁN

Indul a nõkre szabott városért program A 2009. január 22-i képviselõ-testületi ülésen döntés született arról, hogy „A nõkre szabott városért” program kidolgozása 2009. márciustól indulhat, amelynek kiemelt célja, hogy Szentendre biztonságosabb és kellemesebb város legyen nõi szemmel. A 2009. évi költségvetés kialakításánál is fontos szempont a nõk helyzetének figyelembevétele. A nyugat-európai példákból kitûnik, hogy mennyire fontos és lényeges ez a program. Magyarországon eddig csak Pécs és Budapest foglalkozott ezzel a kérdéssel. A program célja, hogy több, a nõk számára kialakított, jól megvilágított, a gyermekekkel történõ ki-be szálláshoz elegendõ helyet biztosító parkoló létesüljön, gyerekbarát hivatalok, intézmények és terek kerüljenek kialakításra. A gyakorlatban tapasztaltak és visszajelzések szerint kisgyermekes anyukaként nehézkes az ügyintézés. Erre nyújthat

szerepel a gyermekek, fiatalok, és idõsek részére már kidolgozott, sikeres programok aktualizálása, valamint újabb, a városlakók életminõségét javító kezdeményezések kidolgozása.

megoldást egy gyereksarok. A tömegközlekedést is jóval több nõ használja, ezért megvizsgálják a kisgyermekes bérlet bevezetésének lehetõségét is. Emellett a javaslatok között szerepel még a kivilágított közparkok, lépcsõk, feljárók átalakítása, rámpák, közlekedõk biztonságosabbá tétele. Javaslataikat, ötleteiket szívesen veszszük, ezeket kérjük jelezzék írásban (2000 Szentendre, Városház tér 3., kammerer@ph.szentendre.hu) 2009. március 1-ig. A továbbiakban a tervek között

PEST MEGYE : DINAMIKUS FEJLÕDÉS A SZÁMOK TÜKRÉBEN Az elmúlt évek sikeres pályázatai nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a Közép-magyarországi régió kiemelkedõ, eddig soha nem látott fejlõdésnek indult. A tények a számok tükrében ékesen bizonyítják a régiós stratégia helyességét. A Közép-magyarországi régióban a Pest megyére jutó fejlesztés pénzügyi mérlege a következõ volt: Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) pályázatain 2850 projekt 67 579 761 381 Ft, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében 683 projekt 35 781 566 692 Ft, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) 833 projekt 13 395 362 142 Ft, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA) beadott 2690 projekt 1 610 779 569 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült. Ezeknek a fejlesztéseknek a térségre kifejtett hatása a támogatási összeg többszöröse. Az önkormányzatok, a lakosság és a civil szervezetek tisztában vannak a fejlesztések hatásával, hisz nap mint nap érzékelik azokat. A Közép-magyarországi régió megtartva fejlõdési ütemét, Kelet-Közép-Európa egyik vezetõ régiójává vált, ugyanakkor a fenntarthatósági kritériumokat gazdasági, környezeti és társadalmi vonatkozásban egyaránt teljesítve a Kárpát-medencei térség fõ gazdasági, társadalmi, kulturális szervezõ erejévé fejlõdött. A régiónak, mint az ország legdinamikusabban fejlõdõ térségének, van mire büszkének lennie. A Közép-magyarországi régió adottságait kihasználva továbbra is indokolt a kis- és középvállalkozások fejlesztése. A méretükbõl fakadó hátrányok (például nehezebb információhoz és forráshoz jutás) és az elégtelen vállalkozói ismeretek miatt a kis- és középvállalkozások szorulnak rá leginkább a támogatásra, mindemellett innovációs és alkalmazkodási készségük magas lehet. A kis- és középvállalkozások fejlesztésének azokra a szektorokra kell koncentrálnia, amelyek várhatóan meghatározóak lesznek az

elkövetkezõ idõszakban. Ilyenek mindenekelõtt a technológiaintenzív iparágak, az üzleti és informatikai szolgáltatások, a kulturális gazdaság, a turizmus és szabadidõ-gazdaság, a környezetvédelmi ipar, a kutatás-fejlesztés és az innováció. A turizmus és szabadidõ-gazdaság szolgáltatásainak mennyiségi és minõségi fejlesztésére egyaránt szükség van, a jelentõs kulturális örökségekre, gyógyvíz- és termálvízkincsünkre épülõ turizmustól (termál gyûrû, Budapest háború elõtti fürdõvárosi jellegének helyreállítása a mûködõ gyógyszállók hálózatának felújításával) kezdve az üzleti turizmusra, gasztronómiára és borkultúrára, valamint az egészségmegõrzésre (wellness) épülõ fejlesztéseken át a kulturális, sport és szórakoztató programok széles választékáig. A kulturális turizmus a Régió egyik specifikus ágazatává fejleszthetõ. Az élhetõ, egészséges környezettel bíró régió kialakításának fontos feltétele a természeti és az épített környezetünk, értékeink védelme, fenntartása, illetve rehabilitációja. Az egészséges, nyugodt életkörülményeket biztosító régió jelentõs versenyképességi elõnyöket hordoz magában, már azáltal is, hogy erõsíti az itt élõk identitástudatát. A Régió közlekedési rendszerének fejlesztése elsõsorban a közösségi és környezetkímélõ közlekedés területén kell hogy érvényesüljön. A Budapesti Közlekedési Szövetség valamennyi fázisának következetes megvalósítása és mûködésbe lépése a közösségi közlekedés térnyerését segíti majd elõ. A közúti közlekedési hálózat fõvárosba irányuló, centrális vonalai megvannak, azonban a haránt irányú közlekedési kapcsolatok megoldásra szorulnak. Ez egyrészt a túlterhelt szakaszok kiváltásával járul hozzá az élhetõbb régió kialakításához, másrészt az egyes térségek elérhetõségét is javítja. További információk: www.kozpontiregio.hu és www.nfu.hu

7


CIVIL

Keresgélt gyökerek Immár negyedik éve tekintem magam szentendreinek - nem tudom, hogy szabad-e ezt tennem vagy csak azok tehetik, akiknek, ha nem is a nagyapjuk, de legalább maguk itt látták meg a napvilágot.

a régi barátok, festõk közé. Egy meleg nyári délelõttön biciklire ültünk barátommal, és kikerekeztünk Szentendrére, hogy meglátogassuk Minyúlt (ma már a nénit mellõzhetem, tekintettel arra, hogy azóta sokkal idõsebb lettem, mint õ volt akkor). Az izzadtság letörölgetése után kölcsönös örömmel üdvözöltük Talán mégis jobb úgy mondanom, hogy neegymást. Kávézgatás, fecsegés közben felmegyedik éve lakom örömmel Szentendrén. Perrült, hogy megtiszteltetés lenne számunkra, ha sze emlékeim között gerebBarcsay Jenõt – a Mestert lyézve, mint minden budai – mûtermében meglátogyökerûnek fenn-fenn akad gathatnánk. a villák között több-keve– Na, gyerünk, álljasebb ide kötõdõ emlék is. tok fel, átmegyünk a Ezek közül mesélek most Mesterhez – mondta el egy történetet. Minyúl és elindultunk. Közel ötven éve – még Emlékem szerint rézsút egyetemistaként – Budán szemben volt Barcsay szûk baráti körünk esténmûterme. Kopogtatás ként gyakran gyûlt össze fiután megjelent alalozofálni, festõkkel és a képcsony, zömök, mégis zõmûvészettel ismerkedni tiszteletet parancsoló Bánovszky Miklós: Vaszkó Erzsébet (akkor nealakja az ajtóban. Kettõs portré (jobbra Barcsay Jenõ) künk Minyúl néni) festõMinyúl mondta, hogy a mûvésznél. Persze vonzerõ fiúk Pestrõl jöttek, szeretvolt csinos, okos, kiválóan zongorázó unokanének megismerkedni és látni a munkáit, húga is, de hát ez nem ennek a történetnek a szeretnének bemenni a mûterembe. része. Minyúl néni akkortájt tért vissza sokévi Barcsay szinte átnézett rajtunk, és visszavonultságából az aktívabb festõvilágba. Minyúlnak mondta határozott hangon: Ki-kiköltözött Szentendrére, a Mûvésztelepre –Nem jöhetnek be.

Közélet, önkormányzat, politika

Minyúl néni

–Na, de Mester! – próbálkozott Minyúl – Van valami közötök a festészethez? – Hát, közvetlenül nincsen, mi mûegyetemisták vagyunk. –Na jó, bejöhettek – enyhült meg Barcsay. Most nem mesélem el – talán nem is tudnám – azt az élményt, amit ez a találkozás jelentett; a mûveit, a vázlatokban megjelent gondolatait az õ jelenlétében látni, a kommentárjait hallgatni. Mégis, ott lappangott a kérdés: miért nem akart beengedni. Elõ is tört belõlünk: – Miért nem akart minket beengedni? – Azt hittem, hogy ti is festõnek készültök – mondta. – Hát nem, de az miért lenne baj? - kérdeztük. – Na hiszen, hát Aradi Nóra megint megírhatná, hogy megrontom a magyar ifjúságot mondta õ, az erdélyi fejedelmi család leszármazottja, mély, belülrõl fakadó sértettséggel. A történet mindössze ennyi. Hozzáfûzni valók: Aradi Nóra nevét ki ismeri? A „szocialista kultúrpolitika” üdvöskéje volt akkoriban, perc emberke, én pedig, a megrontott magyar, ma is, a személyes találkozásra büszkén és meghatottan járok a Dumtsa Jenõ utcában Barcsay Jenõ múzeuma elõtt, idõnként be-benézve oda. Ligeti Imre, „jött-ment” szentendrei

A PETÕFI KÖR PROGRAMJAI JÉGBONTÓ HAVA - FEBRUÁR 27-én: A Sztyeppei civilizáció és a magyarság - II. Dr. Csáji László Koppány elõadása

KIKELET HAVA - MÁRCIUS Február hatodikán újabb érdekes elõadást szervezett a Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület, „Közélet, önkormányzat, politika” címmel. Az érdeklõdõk Gromon István, Pilisvörösvár polgármesterének elõadását hallgathatták meg, s kaphattak betekintést a szomszédos kistérség életébe, a vezetõ település elsõ emberének jóvoltából.

8

6-án: Mit hoz a jelen ? Beszélgetés Czakó Gábor íróval Elõadásaink nyilvánosak! Belépõdíj nincs. Az elõadások 18.00 órakor kezdõdnek. Címünk: Szentendre, Stéger köz 3.


KONZERVATÍV OLDAL

Segítség a fogyatékkal élõknek Dr. Dragon Pál országgyûlési és önkormányzati képviselõ február második hetében a Gondozási Központban tartott sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet egy, az idõs, fogyatékkal élõ emberek életminõségének javítását célzó pályázati lehetõségre. A helyszín nem volt A tájékoztatón elhangzott, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megkötött szerzõdése alapján pályázatot hirdet a szociális alapellátásokban részesülõ idõskorú személyek számára lakhatási körülményeiknek részleges lakás-átalakítással, illetve akadálymentesítéssel történõ javítására. „Megszokott környezetben, nagyobb biztonságban” – foglalható össze ez a program, amely az idõs emberek igényei szerint elvégzendõ lakás-átalakításokat támogatja. Fürdõkád helyett zuhanyozó, kapaszkodók, eltüntetett küszöbök, áthelyezett villanykapcsolók mind segíthetnek abban, hogy idõs embertársaink önálló életvitelüket saját lakásukban folytathassák. Százezer és négyszázezer forint között kaphatnak támogatást kisebb, életvitelüket megkönnyítõ lakás-átalakításra az idõsbarát lakásprogram pályázati felhívására jelentkezõ 65 esztendõsnél idõsebb magánszemélyek, akik szociális alapszolgáltatásban részesülnek. Pályázatukat közösen kell elkészíteniük a részükre szociális szolgáltatást nyújtó intézménnyel. A munka elvégzésére javasolt vállalkozót is be kell vonni a pályázat kidolgozásába, akivel az átalakítási munkákat el kívánják végeztetni. A nyertes pályázók a kért átalakításokat természetben kapják meg. A pályázatban megjelölt kivitelezõvel a Szeretetszolgálat szerzõdést köt az átalakítás elvégzésére. A pályáztatással összefüggõ teendõket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Regionális Szervezete végzi. Érvényes pályázat esetén a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által felkért szakértõi bizottság azt elbírálja. Amennyiben úgy döntenek, hogy a pályázó elnyeri a támogatást, úgy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a pályá-

véletlen, hiszen a központ vezetõje Kecskésné Sípos Andrea és az MDF városi szervezetének elnöke, egymás kölcsönös megkeresése után megállapodtak abban, hogy együttmûködve megkeresik és támogatják azokat a városunkban élõket, akik megfelelnek a pályázat feltételeinek.

zóval Támogatási Szerzõdést köt. A szerzõdés alapján a pályázatban megjelölt kivitelezési munkákat a pályázatban ajánlatot tevõ kivitelezõtõl a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megrendeli. Ez azt is jelenti, hogy a kivitelezés után annak ellenértékét a kivitelezõ számára a Szeretetszolgálat közvetlenül fizeti ki. Ilyen módon a nyertes pályázókat közvetlen pénztámogatásban a Sze-

retetszolgálat nem részesíti, hanem az általa megjelölt átalakítások elvégeztetésével segíti. A teljes pályázati keretösszeg csaknem kétszázötven millió forint. A pályázatot az elektronikus Pályázati adatlapon történõ regisztráció után kell kitölteni. A kitöltött és lezárt pályázatot ugyanebben a programban kell kinyomtatni, és aláírva a felhívásban megjelölt címre elküldeni. A pályázat beadási határideje február utolsó hetében jár majd le. Pályázhatnak mindazok, akik magyar állampolgárok, 65 évnél idõsebb magánszemélyek, – saját tulajdonú ingatlanukban, – önmaguk részére igazolt haszonélvezettel terhelt ingatlanban, – legalább öt éves (de minimum 2012ig tartó) határozott idejû szerzõdéssel biztosított önkormányzati, vagy állami tulajdonban lévõ lakásban,határozatlan

9

idejû szerzõdéssel biztosított önkormányzati, vagy állami tulajdonban lévõ lakásban élnek; – valamint, az itt felsorolt szociális alapszolgáltatások közül legalább egyben rászorulóként részesülnek: – Étkeztetés, – Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás, – Házi segítségnyújtás, – Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, – Közösségi ellátás - pszichiátriai betegek részére, – Közösségi ellátás - szenvedélybetegek részére, – Támogató szolgáltatás, – Nappali ellátás idõskorúak részére, – Nappali ellátás fogyatékosok részére, – Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére, – Nappali ellátás szenvedélybetegek részére. Kecskésné S. Andrea elmondása szerint a városban szociális alapellátásban részesülõknek nagyjából harminc százaléka felel meg a pályázat feltételeinek. A Gondozási Központ munkatársai az elmúlt hetekben felkeresték az érintetteket, és tájékoztatták õket errõl a lehetõségrõl. Dragon képviselõ úr, és MDF-es tagtársai felajánlották segítségüket a pályázatok elkészítéséhez, illetve az átalakítási munkálatok kivitelezéséhez szükséges mesteremberek megkeresését is vállalták. A kezdeményezés fogadtatása meglehetõsen vegyes. Vannak olyan idõs emberek, akik ugyan rászorulnának, de már nem vállalják az átalakításokkal járó kényelmetlenségeket. Vannak természetesen olyanok is, akik szívesen fogadják ezt a lehetõséget. Négy mozgássérült idõs ember lakásában már el is kezdõdtek a felmérések az akadálymentesítés megvalósítB.J. hatóságáról.


RIPORT

Hazat茅rtek Bamak贸b贸l a po

10


RIPORT

polgárõrök

A Polgárõrök Bamakoba, vagyis a szentendrei polgárõr csapat immár hazatért a Budapest-Bamako - The Great African Run nemzetközi jótékonysági autóversenyrõl. Mozsgai Endre, Szabó Tamás, Svigelj Sándor szereplésére mindannyian büszkék lehetünk, hiszen a technikai problémák, a szervezési hiányosságok ellenére, s amellett, hogy 2009-ben sok profi csapat is rajthoz állt, elérték a maguk elé kitûzött célt, teljesítet ték a távot, eljutatták a rászorulóknak szánt adományokat, s a versenyben is remekül helyt álltak. A 81-es rajtszámú Polgárõrök Bamakóba autó február 10-én begördült. Rábafüzesnél beléptek az országba, maguk mögött hagyva több tízezer kilométert. Feledhetetlen élményekkel gazdagodva, mégis némi hiányérzettel érkeztek haza. A hiányérzet okai között fõleg a szervezõk nem túl alapos munkája, a sok profi csapat indulása és az a technikai hiba szerepel, melynek következtében három pontszerzési lehetõséget kellett kihagyniuk, s így lemondaniuk egy jóval elõkelõbb helyrõl. – Igazság szerint idén sokkal keményebb volt a versenykategória, mint eddig bármikor – mondta Mozsgai Endre. Sokmilliós, felkészített autók jöttek a versenymezõnybe, sok csapat vette véresen komolyan a pontszerzést. Mit kezdhettünk volna mi olyan autókkal szemben, amelyek 160-170-nel mennek aszfalton, terepen is vagy 100-al. A verseny szervezése is hagyott kívánni valót maga után… A szállások sokszor nem ütötték meg az alapvetõ igényszintet sem, míg a versenyfeladatok, a koordináták megadása többször nem volt egyértelmû. Fizikailag könnyebb volt a verseny, mint amire számítottunk, de ebben szerepet

11

játszik az is, hogy két nap, s három terepszakasz kimaradt számunkra egy technikai hiba miatt. Öröm az ürömben, hogy így is bõven végeztek mögöttünk kifejezetten terepre felkészített autók, míg mi egy szériaautóval vágtunk neki a versenynek. Végül – furcsa módón egy utólagos kiadott végeredmény után – az ötvenedik helyen zártak, ám, ha a három ominózus terepszakaszt teljesíthették volna, akkor számításaik szerint a 20-25-ik helyen végeznek. – Szégyenkezni így se, úgy se lenne okunk! – folytatta Endre. – Talán csak az ad némi keserû szájízt, hogy bár szeretnénk még elindulni a versenyen, ám szinte biztos, hogy jövõre nem tudjuk megtenni a szûkös anyagi lehetõségek miatt, valamint azért, mert a szervezõk nem igazán tudták eldönteni, hogy mi is az alapvetõ cél. Sajnos sokkal több csapat vette komolyabban a versengést, a pontgyûjtést, mint a jótékonyságot… Mi mindenesetre teljesítettük a célunkat, megjártuk az utat, az elsõ ötvenbe bekerültünk, s ami talán a legfontosabb: megismertettük az emberekkel a polgárõrség O.SZ. karitatív oldalát.


HIRDETÉS

HITELRE VAN SZÜKSÉGE? 24 BANK KÍNÁLATÁBÓL VÁLASZTHATJA KI A LEGKEDVEZÕBBET! ❉ ❉ ❉ TELJESKÖRÛ HITELÜGYINTÉZÉS cégeknek és magánszemélyeknek – – – –

VÁLLALKOZÓI HITEL JELZÁLOGHITEL ÉPÍTÉS - VÁSÁRLÁS - BÕVÍTÉS, FELÚJÍTÁS - KIVÁLTÁS BIZTOSÍTÁSOK - BEFEKTETÉSEK KÖLTSÉGCSÖKKENTÕ MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK

❉ ❉ ❉ CSÕKE EDIT: 20/773-6684, 70/366-8962

12


HÁZUNK TÁJÁN

Dúcz László a solymász és barát Elsõ találkozásunkkor, amikor bemutattak minket egymásnak, szemüvege mögül méregetett, megnézett magának, majd nemes egyszerûséggel közölte, hogy õt itt tegezni szokás, és ehhez tartsam magam. Tartottam, bár akkor még fogalmam sem volt, hogy elismert író-, vadász-, solymász emberrel hozott össze a jószerencse, amiért mai napig hálás vagyok a sorsnak.

Néhány hónappal késõbb egy reggel beállított az irodába könyvvel a hóna alatt, a borítót úgy tartva kezében, hogy csak a cím látszódjon, és megkérdezte olvastam-e? Nemleges válaszomat hallva letette az asztalomra, és kért egy tollat, mellyel dedikálta az általa írott mûvet. Meglepetésemben majd lefordultam a székrõl: a könyv címe A közöttünk élõ turulmadár. Ekkor derült ki, hogy mindkettõnk kedvtelése a soly-

mászat, a ragadozó madarak. Azt hiszem, ettõl a perctõl fogva indult el kettõnk között egy bensõségesebb barátság, a több évtized korkülönbség ellenére. Többet kezdett mesélni magáról eddigi életérõl, írói munkásságáról, történelmi kutatásairól. Egyre több idõt töltöttünk együtt délutánonként a pilisi sziklák szélén ücsörögve, ahol valaha kerületvezetõ erdészként dolgozott. Ücsörögtünk, és vigyáztuk a sólyomfészket, ne-

Csernok Attila: A komáromi pontonhíd Egy 430 oldalas könyvet szerzõként szponzorálni nem olcsó mulatság, még akkor sem, ha az illetõ bõ 20 évig zsíros (állami) állásban tengõdött Brazíliában. A nyarakat Szentendre belvárosában töltõ? közgazdász az enyhe exhibicionizmus mellett leginkább a régi csókos haverjait igyekszik fényezni kicsit, hogy azután „közkívánatra” piedesztálra emelkedjenek. Ortodox kommunista tollal (reméljük fegyvertelenül) tart történelemórákat Trianonról (amit kiérdemeltünk „önpusztító nacionalizmusunkkal”, és ami etnikailag indokolt volt); a fasisztoid – keresztény Horthy rendszer antiszemita politikai elitjérõl; a gyerekként megélt érthetõ (megbocsátható) erõszakkal kísért, de örömmel fogadott felszabadulásról; és az ötvenes évekrõl (amit „…történelmi igazságtételnek fogtam fel, és több évtizedes realitásnak tekintettem”). Néhány érdekes észrevétel 1956 októberével kapcsolatban: A reformerek szocialista forradalmát megzavarta, ellehetetlenítette a csõcselék zavargása. „23-án 23.00 órától … a páncélosokkal és légi támogatással megerõsített harmincezer ember megszállta Budapestet és egy sor vidéki várost”, tehát a „veszélyes, meggondolatlan fegyveres harcnak” semmi értelme nem volt. A felkelõket szélsõséges csoportok mozgatták. A

sortüzek a „tömegõrület velejárói”, természetes reakciók és eltörpülnek a Köztársaság téri iszonyatos és szégyenteljes vérengzés mellett. A hatvanas évek után csökken a propaganda, elõtérbe kerül a szerzõ karrierje (KSH, Medicor, MNB elnökhelyettes, 1982-tõl! Brazília), illetve az elvtárs barátok méltatása. Ehhez a magamfajta olvasó nem igen tud hozzászólni, és több gyanakvással, mint csodálattal gyorsabban lapoz. A könyv vége felé, 1989-ben Nagy Imréék újratemetésén a „tisztaszemû ifjak” megtévesztették a rendezõket, „egy maroknyi csoport gátlástalan vezérének nyegle, erõszakos kivagyisága gázolt bele százezrek gyászába”. (Brazíliából így látszott-hangzott? Akik ott voltunk, másként emlékezünk!) Napjaink környékére érve ismét csak a régi elvtársakkal, elvtársakról nosztalgiázik a szerzõ – Rióból nézve. „Rongálja a közállapotokat, hogy a nemzet erkölcseit olyanok óvják,

13

hogy valaki kirabolja, néztük azoknak a nemes madaraknak a röptét, és beszélgettünk, de közben mindig tanított. Tanított, de úgy, hogy észre sem vettem, hogy tanít. Ehhez is különleges érzéke, hozzáértése volt. És vitatkoztunk, sokszor vitatkoztunk, viharos vitáink idõnként heti távolmaradássá fajultak. Aztán folytatódott minden a maga útján, sohasem tudtunk egymásra igazán megharagudni. Kijárt velem solymászni, én eljártam az elõadásaira, na meg kertemben vagy az õ kertjében a fenyõfa hûs árnyékában mértékletesen iszogattuk a felesben kevert ásványvíz-sör keveréket, és beszélgettünk a madarakról. Meg kell jegyeznem, hogy Laci nemcsak a ragadozó madarak hozzáértõje volt, az énekes madarak terén is nagy hozzáértésrõl tett tanúbizonyságot. Minden év februárjában kimentünk a sólymok revírjéhez, és lestük megérkeztek-e már? A hím vándorsólyom felbukkanását meglátva Laci átszellemült, kivirult, megfiatalodott, és csak enynyit szólt: Megjött a fiatalúr! A sólymok szerelmese, szakértõje volt. Emberiessége erkölcsi tartása, segítõkészsége példaértékû lehetne a fiatal nemzedék számára. Utoljára a Fõ téren találkoztunk, szokásos sietõs-rohanós lépteivel jött szembe. Mint mindig akkor is mosolygott, elõre integetett. Még futtában odaszólt: Van egy jó kis pletykám „odabentrõl”, az irodában majd elmesélem. De ezzel az egyel adós maradt. Dúcz László, a „közöttünk élõ turulmadár” 2009. január 9-én a sólymok szárnyán távoPintz Tibor zott közülünk. akik erre eleve alkalmatlanok. Ízléstelen, hogy az MSzMP egykori vezetõ politikusai, párttagok, párttitkárok kommunistáznak, szónokolnak a jobboldalon.” Valóban korszerûtlen, hogy Magyarországot jobb és baloldalra osztják. Létezik a tûz körüli tücskök régiója, és a maradék populáció hangyálkodik, vagy még azt sem teheti. Elõbbi csoport szorosan összezár, utóbbi pedig – demográfia ide, vagy oda – dr. Török Turul számban gyarapodik.


TEST ÉS LÉLEK

Az öt elem egyensúlya Szépség, Egészség, Ayurvéda

Az Ayurveda - az Élet Tudománya a természetes gyógyítás õsi rendszere. Részletes magyarázatokat tartalmaz a kifinomult gyógyítási technikákról. Úgy tartják, e világba Visnu egyik reinkarnációja, Dhanvantari hozta el e csodálatos tudományt. Körülbelül 2500 évvel ezelõtt a két nagy szent, Charaka és Sushruta rendszerbe foglalta, ezért ma õket tekintjük az egészség és gyógyítás atyjainak. Sushruta, aki az ayurvédikus sebészet létrehozója, bonyolult sebészeti folyamatokat ír le, olyanokat, mint például hályog operációk és az agysebészet. Charaka és Sushruta munkái a mai napig is léteznek. Ezeket a részletes orvosi könyveket nagy becsben tartjuk, mert a régi idõk védikus doktorai, akik ezeket írták, nagyhatalmú szentek voltak, és képesek voltak arra, hogy belelássanak az emberi test belsõ mûködésébe pusztán meditáció által. Az Ayurveda elsõdleges célja az egészség megõrzése, a gyógyításhoz pedig gyógynövényekbõl, növényi olajokból, vagy akár drágakövekbõl és nemes fémekbõl készült gyógyszereket használnak. A vegyi alapú gyógyszereket az ayurvédikus patika nem ismeri. A védikus tanítások szerint az egész anyagi világot, így testünket is az öt anyagi õselem alkotja: a Föld, Tûz, Víz, Levegõ és az Éter. Ha ez az öt elem egyensúlyban van testünkben, akkor egészségesek vagyunk. A betegségek gyógyításának elsõ lépése tehát megállapítani, hogy melyik elem billent ki az egyensúlyából. Miután ezt megtudjuk, meghatároz-

ható a megfelelõ gyógymód, ami táplálkozási és életmód változtatásokat is jelenthet. Anyagi testünkben az öt „durva” fizikai elemet három finomfizikai elem egészíti ki, az Elme, az Intelligencia és az Ego. E nyolc elem által alkotott testben lakik valódi énünk, ami nem más mint az Egyéni Lélek. Az Éter jelen van a hangban, a levegõ átitatja az egész környezetünket, a Tûz velünk van a hõjével, a Víz a tengerek, folyók, források és esõ formájában, a Föld pedig a szilárd dolgok fõ alkotó eleme. Testünkben is jelen van az öt elem mindegyike. Az Éter az üres terekben: a szájüreg, az emésztõ és légzõszervek üregei. A Levegõ a mozgás fõ eleme megjelenik az izmok mozdulataiban, a szív pulzálásában, a gyomor és a belek mozgásában, a központi idegrendszer valamint a tüdõ mozgásában. Testünkben a Tûz forrása az anyagcsere. Az

emésztõrendszerben mûködik, de jelen van az agysejtek szürkeállományában, a szemben is. A Víz az emésztõnedvek és a nyálmirigyek kiválasztásában, a plazmában jelenik meg, s testünk nedvességtartalmát alkotja. A Föld testünkben a szilárd szerkezetekben: a csontokban, a porcokban, körmökben, a szõrzetben stb. van jelen. Az öt elem különbözõ arányú jelenlétét a testünkben az ayurvéda dhosa-ként értelmezi, melyet 3 alapelvként határoz meg. E három dhosa - Vata, Pitta, Kapha irányítják a test, az elme és a tudat összes biológiai és pszichikai mûködését. Ha egyensúlyban vannak és harmonikusan mûködnek, egészségesek és kiegyensúlyozottak vagyunk. Ha azonban mûködésük nincs összehangolva, megbetegszünk. A dhosa-król és a különbözõ alkattípusokról a következõ számban olvashatnak.

AYURVEDAHÁZ / POMÁZ Ayurvedikus alkat és állapotfelmérés indiai szakemberek segítségével. Ayurvedikus masszázsok és terápiák.

Fogyasztó,- fiatalító,- stresszoldófájdalomoldó masszázsterápiák, különleges indiai olajos kezelések. Gyógyító Jóga - Testi-lelki harmónia Ayurveda és Masszázstanfolyamok Bejelentkezés: Tel: (20) 999 8846 Webcím: www.ayurvedahaz.hu

14


WELLNESS

W E L L N E S S

A masszázs rövid története A masszázs célzott használatáról i.e. 2600-ban már készítettek feljegyzéseket Kínában. Ezért is valószínûsíthetõ, hogy a masszázsterápia Ázsiából, illetve más feltételezések szerint Kelet-Afrikából származik.

Európába Hippokrates közvetítésével érkezett a módszer, mely fõként a gladiátorok rehabilitációjában játszott fontos szerepet. A sötét középkorban sok más prevenciós és terápiás módszerrel együtt a masszázs is elvesztette jelentõségét. A masszázs feltámasztása a 16. század közepén egy orvos, Paracelsus nevéhez fûzõdik, aki francia kollégájával Ambroise Parével elérte, hogy a mûtéti beavatkozások utáni rehabilitációban a masszázs is szerepet kapjon. A svéd eposz kezdetét a manuál terápiában Pehr Henrik Ling (1776-1839) nevéhez kapcsoljuk. Az eredetileg gimnasztika- és vívóoktató svéd úriember, 1813ban megalapította a stockholmi Gyógytorna és Masszázs Központi Intézetetet. A Ling által kifejlesztett fogások jelentik a mai svéd masszázs és gyógymasszázs alapjait: simítás, dörzsölés, gyúrás, ütögetés, vibráció. A késõbbiekben további, mára már jól ismert nevek fejlesztettek ki újabb terápiás módszereket: Head és Mackenzie a reflexív jelentõségét fedezte fel, Elisabeth Dicke még ma is a kötõszövet-

masszázs szülõanyjának számít, míg dr. Paul Vogler a csonthártyamasszázs, dr. Emil Vodder pedig a nyirokmasszázs kifejlesztõje. A MASSZÁZS HATÁSAI A masszázsok klasszikus formája közvetlenül a bõrre és az izmokra gyakorol hatást. Ezt a nyugati orvostudomány is magáénak tudja már. A másik maszszázsforma szerint a szerveket a reflexíveken keresztül lehet stimulálni. Ez esetben nem magát a szervet érintjük, hanem a területet, ahol az adott szerv reflexpontja található. Így tehát direkt, vagy reflektorikus hatást érhetünk el egy-egy masszázsfajtával. Az efféle besorolás csupán iránymutató. Az emberi test egyik csodálatos tulajdonsága az összetettségében rejlik, ezért a két hatásmechanizmus a terápiában javarészt karöltve jelenik meg. A közvetlen módon eredményt elérõ terápiák közé tartozik a már említett klasszikus, gyógy- vagy svéd masszázs, melynek az izomzatra kifejtetett jótékony hatása rég köztudott, de ma már tudjuk, hogy a pszichére is hat. Bebizonyosodott, hogy a masszázs ked-

vezõ hatással van az idegrendszerre, és csökkenti a stressz hormon (cortisol) kiválasztását. Nyugtató, lazító hatását nem csak mi érezhetjük, hanem környezetünk is észreveszi rajtunk. A sport és a mélyszöveti masszázs az elõzõ módszer kiegészített változata, elsõsorban kötött izomzatú egészséges embereknek ajánljuk. Itt már több izületi kimozgatással, más tempóban és hatásfokkal dolgozzuk meg az izomzatot. A lomi-lomi masszázs, szintén Amerikából, a Hawaii- szigetekrõl származik. Az ottani gyógyító sámán (kahuna) által végzett masszázs a gyógyítás egyik eleme, és nem csupán az ellazulás, hanem a testi, lelki és szellemi megtisztulás folyamatát segíti elõ. Ezáltal biztosítja az életenergia (mana) egészséges áramlását a

15

testben. A megannyi masszázsfajta közül a néhány kiemelt példa mutatja, hogy a világ minden táján hagyománya van a masszázsterápiáknak. Ami nem csoda, hiszen az említetteken túl jótékony hatásai közé tartozik a lokális vérellátás fokozása, a vérnyomás és a pulzus csökkenése, az izomletapadások oldása, az anyagcsere folyamatok javulása és nem utolsó sorban a fájdalomcsillapítás, valamit az egészséges testtudat kialakulása. Talán most már Ön is látja, hogy sok módja van egészségünk megõrzésének. A Fõnix Day Spa és Prevenciós Központban jól képzett gyógymasszõrök várják, akik ringbe szállnak az Ön egészségéért. Vegye fel a kesztyût, és mi biztosítjuk hozzá a kezet! Fõnix


SZÉPSÉGÁPOLÁS

Tavaszi készülõdés S ZÉPSÉGTIPPEK Sápadt ajkak vérellátását javíthatjuk, ha reggelente egy percig puha fogkefével lágyan átmasszírozzuk. Ha citromlével átdörzsöljük, élénkebb, pirosabb lesz. Ezt követõen enyhén krémezzük át. A kiszáradt cserepes sarkat vagy térdet egy félbevágott tengeri sóval beszórt citrommal naponta dörzsölje át, majd zsíros krémmel ápolja.

Bár még hideg szeles idõ van, azért nem árt már most felkészülni a tavaszra. Arcunknak és testünknek elsõsorban egy alapos tisztításra, radírozásra van szüksége, melyet legjobb, ha szakember végez. A bõr mélyére jutó hatóanyagok megszabadítják a bõrt a télen felgyülemlett faggyútól, zsíroktol, és a megvastagodott szarurétegtõl az arcon és a testen egyaránt. A tökéletesen megtisztított és hidratált bõr képes csak a hatóanyagokat felvenni, vitaminokat hasznosítani. Bõrünk újra ragyogó, sima, és rugalmas lesz egy ilyen kezelés után. Kíméletes kézi mikrodermabráziós kezelés. Látványos eredményeket érünk el a bõr fiatalításában, és a problémás bõrtípusok pl: akne, hegek, striák, rugalmatlan ráncos érett bõr eredménycentrikus kezelésében. Könnyedén eltávolítjuk a napkárosított vagy a bõr természetes öregedési folyamata révén keletkezõ elszarusodó bõrrétegeket, majd a kezelés további részeként aktív hatóanyagokkal tápláljuk, hidratáljuk a bõrt. A kezelés hatására a bõr megfiatalodik, mûködése kiegyensúlyozottabb, tapintása bársonyos lesz. Megéri idõben elkezdeni! Szerezze vissza, és õrizze meg bõre fiatalságát! VITAMINPÓTLÁS A vitaminpótlás fontos a tavaszi "beinduláshoz". Lehetõség szerint fokozzuk a szokásos vitaminbevitelünket gyümölcsbõl, és zöldségbõl. Ügyeljünk rá, hogy a napi folyadékbevitelünk optimális legyen.(2-2,5 l szénsavmentes ásványvíz, vagy gyógyteák.) FÉNYVÉDELEM Már a kora tavaszi napnak is van ereje, ezért

akinek érzékeny a bõre, vagy szeplõs, májfoltos, az fokozottan figyeljen arra, hogy megfelelõ fényvédõ nélkül ne menjen a szabadba. MÉREGTELENÍTÉS A mozgásszegény életmód, a vitaminok esetleges hiánya vagy csökkent bevitele, a zsíros nehezebb téli étkezések megteszik a magukét. Fontos a méregtelenítés. Ilyenkor a télen felgyülemlett méreganyagokat kitisztítjuk a szervezetbõl, ezáltal frissebbek, egészségesebbek, és ellenállóbbak leszünk. Javaslom a PREZOR nyomásterápiás méregtelenítést azoknak, akik nem akarnak koplalással esetleg léböjtkúrával tisztulni. A PREZOR nyomásterápiás méregtelenítésnél fél óra pihenéssel egybekötött kezelésekkel érjük el a kívánt eredményt. Bõvebben tájékozódhatnak errõl a honlapunkon, vagy az ASTERO szalonban. Szeretettel várom érdeklõdésüket ingyenes tanácsadással. Pissinos Csilla szalonvezetõ kozmetikus 06/30–914-5075

Márciusi akció SOFRI aroma és fényterápiás regeneráló kezelésekhez ajándék arc -nyak -dekoltázs masszázst adunk 2,300 Ft értékben. Érdeklõdés, bejelentkezés: Pissinos Csilla, 06/30–914-5075 Vagy az ASTERO szépségszalonban.

16

A hidegtõl száraz kipirosodott bõrt megnyugtatja és hidratálja a méz és a tejszín keveréke. 2 evõkanál mézet keverjen össze 1 teáskanál tejszínnel, Kenje fel a bõrére, majd 20 perc után langyos vízzel mossa le.

Szépségszalon Általános és különleges kozmetikai arc- és testkezelések Professzionális gépi alakformálás, bõrfeszesítés (Regen RF) Keringésjavítás, ödémaés visszérkezelések (Sorisa Prezor) Fodrászat Manikûr, pedikûr, mûkörömépítés Szolárium Pomáz, Árpád fejedelem útja 14. A HÉV-állomással szemben a rózsaszín ház.

Saját parkoló! Nyitva: H-P 8-20, Sz:8-13 Telefon: 06/30 9 145 075 06/30 670 7072

www.asteroszalon.hu


GASZTRO

Udvaros receptek Borskéregben sült sertésszûz tejszínes gombamártással Amint azt törzsolvasóink már jól tudják, az Udvaros Csárda szakácsai hónapról hónapra ajánlanak ínycsiklandó falatokat számunkra. Ezúttal borskéregben sült sertésszûz tejszínes gombamártással kerül az asztalra. Természetesen a remek ételhez jó bor is illik, melyet az üzletvezetõ, Thurzó Mónika választott.

HOZZÁVALÓK 4

SZEMÉLYRE :

50 DKG SERTÉSSZÛZ 30 DKG GOMBA 30 DKG VÖRÖSHAGYMA 1 CSOMAG PETREZSELYEM ZÖLDJE 1 DOBOZ 0,5 TEJSZÍN 20 DKG LISZT 3 DL OLAJ 0,05 DKG SÓ 0,05 DKG BORS

A sertésszûzet sózzuk, borsozzuk. Serpenyõben olajat hevítünk, belehelyezzük a befûszerezett sertésszûzérméket, és nagyjából félórát sütjük, egyenletesen minden oldalát. Ha megsült, lecsepegtetjük, a zsírjában készítjük el a tejszínes gombamártást. A tejszínes gombamártáshoz az apróra vágott vöröshagymát lepirítjuk, beletesszük a szeletelt gombát, fûszerezzük sóval, borssal, petrezselyemmel. A gombát nagyjából 20 percig pároljuk, kevés csontalaplével és tejszínnel felengedjük. Jól kiforraljuk, és melegen tálaljuk. Tálalásnál egy kevés gombamártást a tányérra teszünk, ráhelyezzük a szûzérmét, köretnek knédlit vagy zsemlegombócot adunk hozzá. Jó étvágyat! Az ételhez a Tornai Pincészet 2006. Furmint (Somló) borát ajánljuk, mely egyenes vonalú, jó szerkezetû bor. Igazi somlói! Benne van minden, amit a fajta és legfõképp a területnek megfelelõ jellegzetessége tud. Gyönyörû aranysárga szín, sós, ásványias ízek, tüzes alkohol, erõs testesség jellemzi ezt a kiKedves egészségére! váló tételt.

Udvaros programok: Péntek esténként 2000-tól Country táncklub! Figyelje honlapunkat, februártól alkalmanként várhatóan élõ Country zene!

Nyitva tartás: hétfõ-kedd: szünnap, szerda-csütörtök-vasárnap: 1200 - 2200, péntek-szombat:1200 - 2300)

Február 26-án torkos csütörtök! Egyen féláron!

17


GYEREKSAROK

Hogyan válasszunk bölcsõdét és óvodát gyermekünknek? Az Almafa Gyerekház minden hónapban Gyermekeink Világa címmel igyekszik valami új, hasznos és érdekes témát bemutatni gyermekeinkkel kapcsolatban. Ebben a hónapban hasznos információt kaphatunk, hogy milyen szempontok alapján válasszuk ki gyermekünknek a neki megfelelõ bölcsõdét és óvodát.

A pomázi Mackó-Kuckó Óvoda és Bölcsõde vezetõjével, Patócs Bélánéval vagy ahogy a gyerekek nevezik: Zsuzsa nénivel beszélgetünk, aki kidolgozta és megírta elsõként Magyarországon a Mozgásmûveltség fejlesztõ óvodai nevelési programot. Mindenekelõtt szeretném, ha röviden bemutatná nekünk, hogy mit is jelent ez az egyedülálló szakmai program, ami az Ön nevéhez fûzõdik? 1990-ben kezdtük el Miskolc város legnagyobb és egyben legnépszerûbb óvodájában a gyakorlati programot összeállítani, és 7 évre rá vált olyan magas szintûvé, hogy megjelent az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet által minõsített országos tantervek között. A program célja a gyermek sokoldalú és harmonikus személyiségének fejlesztése az életkornak legmegfelelõbb tevékenységi forma segítségével, a rendszeres mozgással, a mozgás szeretetére építõ életmód megalapozásával. Ebben az életkorban min-

den gyerek alapeleme a mozgás. A program ehhez ad meg minden lehetõséget, természetesen egyéb tevékenységi körökkel kiegészítve (zenei fejlesztés, egészséges életmódra nevelés, anyanyelv ápolása az óvoda mindennapjaiban, stb…) Sokszor felmerül az a kérdés, hogy intézményt válasszunk-e gyermekünknek vagy pedig pedagógust. Önnek mi errõl a véleménye? Általában azt szoktam erre a kérdésre válaszolni, hogy elsõsorban intézményt, mert sokat elárul az ott dolgozókról az adott óvoda, bölcsõde légköre, szemlélete. Természetesen fontos a pedagógus személyisége is, mert a gyerekek kiváló megérzésekkel rendelkeznek, és sokkal ösztönösebben választják ki a hozzájuk közel álló gondozót vagy óvónõt. Nagyon fontosnak tartom, hogy amikor felkeressük az intézményeket, akkor a gyerekeket is vigyük magunkkal, õket is vonjuk be a választásba. Töre-

18

kedjünk arra, hogy ne csak az irodát lássuk, hanem a csoportok mûködését, hangulatát is. Én nem hiszek a nyílt napokban, mert az mindig egy elõre felkészült helyzet, nem pedig egy spontán szituáció. Lehetõség legyen bármikor megnézni, bepillantani az óvodák, bölcsõdék életébe, mert az mutatja meg a valós képet. Rendkívül fontos azt szem elõtt tartani, hogy egy bölcsõde, óvoda a családi nevelést egészíti ki, és az a feladtunk nekünk óvodapedagógusoknak, hogy ezt a nevelés segítsük. Amikor kiválasztottuk a nekünk és gyermekünknek szimpatikus intézményt, akkor milyen módon történik a beszoktatás? Nagyon fontosnak tartom, hogy hagyják a kollégák akár a hosszú beszoktatást is, azaz, hogy a gyermek és szülõ közösen irányítsa, döntse el, mennyi idõre van szüksége a gyermeknek ahhoz, hogy egy számára teljesen új szituációban biztonságban érezze magát. A biztonság érzése a legfontosabb a gyermekek életében, ezért hagyni kell, hogy az õ tempójukban történjen mindez. Nagyon köszönöm a sok hasznos gondolatot és remélem, hogy segítünk a szülõknek olyan intézményt választani gyermekeinknek, ahova ilyen jókedvûen és mosolygósan járnak minden reggel, mint az Ön által vezetett MackóKuckó óvodába és bölcsõdébe. Szép, napsütéses tavaszi napokat kívánok a Gyerkõcöknek és Szüleiknek! Az Almafa Gyerekház csapata nevében: Egervári Krisztina Bõvebb információ a fenti foglalkozásainkról, órarendrõl weboldalunkon:

www.almafagyerekhaz.hu Almafa Gyerekház 2013, Pomáz, Mártírok útja 1-3. Telefon: 30/989-39-48 E-mail: almafa@almafagyerekhaz.hu


SALÁTÁK NAPI MENÜK HIDEGTÁLAK DIXIE CSIRKE HAMBURGEREK FRISSENSÜLTEK CÉGES ÉS MAGÁNRENDEZVÉNYEKRE HIDEGTÁLAK, SZENDVICSEK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALJUK!

2000 SZENTENDRE, DUMTSA J. U. 16. NYITVA TARTÁS: MINDEN NAP 9–20 ÓRÁIG TELEFON: 06–26–311-008 www.dixiebar.hu

2013 POMÁZ, HUSZÁR UTCA 13. (Huszár u. – Emese u. sarok) Tel.: 06/20 - 910-5548 www.lacasita.hu

NYITVA TARTÁS: Hétfõ-péntek: 10h-18h, Szombat: 9h-13h


Otthonunk Szentendre 2009. február  

A Szentendreiek lapja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you