Page 1

XX. évfolyam 22. szám

2010. november 20.

Szentendrei olvasnivaló, kéthetente Ki fogja átvenni?

Kisebbségek: a horvátok 2. old. Kisebbségek: a románok 3. old. Városvédő vs városfejlesztő 4. old. Válás, munkanélküliség ... 5. old. Volt, nincs? 6-7. old. Ivartalanítási akció 7. old. Erősödő Baráti Kör 8. old. V-8 Kupa 9. old. Angyaljárat 12. old.

Gyöngyszem... Sokan és szívesen nevezik (nevezték) Szentendrét a Dunakanyar gyöngyszemének. Távolról, a magasból talán még mindig annak látszik (Ady: „Még felülrõl nézve megvolna az ország...“). Az Új Szentendrei Hírlap ebben a sorozatában olyan „gyöngyszemeket“ mutat be, melyek csak közelrõl láthatók és bizony, hamis gyöngyök.

Mint előző számunkban megírtuk, a képviselő-testülettel kötött megállapodás alapján december 14-én távozik a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, Hováth József és a Fővárosi Temetkezési Intézet vezérigazgatója lesz. Úgy tudjuk, ugyancsak távozik a cégtől a gazdasági/kontrolling igazgató Varga János, a főkönyvelő és a városüzmeltetési divízió vezetője, Krausz Julianna. A héten ment nyugdíjba Reményi András, a Fűtőmű vezetője, helyettese, Szűcs György egy hónapja távozott. Meglehet, az önkormányzat által a vezérigazgatói tisztségre kiírt pályázat sikeres lesz, de ekkora vérveszteséget nem könnyű pótolni, különösen a fűtési szezon elején. -h-

Ára: 95 Ft

LEENDŐ ELSŐSÖK FIGYELEM! 2010. november 26-án, pénteken 16.20-kor a Barcsay Jenő Általános Iskolában (Szentendre, Kálvária u. 18.) „Iskolába csalogató” lesz a leendő elsősöknek. A szülők megismerkedhetnek az iskolánkban folyó pedagógiai tevékenységgel: „Óvodából iskolába” valamint „Művészetek alapfokon” programokkal. Találkozhatnak a nevelőkkel. Örömmel válaszolunk kérdéseikre. A gyerekeknek a következő programot ajánljuk: o Közös játék a színházteremben o Néptáncbemutató o Indul a sulivonat! o Mazsola és Tádé vár a könyvtárban! o Kézműves foglalkozások Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Torbáné Ballagó Zsuzsanna igazgató Talán Önök meg tudják fejteni, mit jelent egy bekerített üres illetve sittes telek kerítésén ez a tábla.

Kisebbségek Legutóbbi számunkban a szerb, a cigány és a görög kisebbségi önkormányzat vezetőivel beszélgettünk, ezúttal a horvát és a román nemzetiségüket vállalókkal. Az eredetében horvát Valentin családnál kevésnek van több rokona ma Szentendrén, Vaskóné Pántya Júlia, aki Magyarországon született, őszintén beszél a városunkban nem tősgyökeres román kisebbségi önkormányzat létrejöttéről, terveiről.. Riportjaink a 2. és 3. oldalon .


2

2010. november 20.

A horvát kisebbség Elnöke: Valentin János

- Mióta él Szentendrén a család? - Pontosan nem tudom megmondani, a törökök elől menekültek, aztán itt ragadtak. Dr. Katona Gyuláné egyszer „lent” volt és azt derítette ki, hogy észak-Dalmáciából, Benkovác és Zadar környékéről jöttek.

is, csak a dalmát közösségnek kellene adni, nyolc-tíz család tarozik ide: a Kisanyikék, Benkovitsék, Drobilitsék, Pániszék, Pistyurék… Nincs itt már más, de mi azért összetartunk. - Miért vállalta a vezetést? - Mutatok magának valamit. Nézze meg

- Azt biztosan tudom, hogy pl. a Zauer Jani bácsi vállalta el Lajos forrásánál a Dreher kastély építését és apám öccse, Valentin Antal volt megbízva az építkezés vezetésével, apám is ott dolgozott. Úgy hallottam, dédapám keze nyomát viseli a Dészma utca alján, ha lefelé megyünk, balra az utolsó kerítés, ma Becseiék laknak ott. - Kikkel vannak rokonA Valentin család, János születésekor ságban? - Édesanyám Pivarcsek lány. Kerültek Szentendrére később is dalmátok, pl. a 14-es háború után két tengerész ezt a fényképet! (Lent) - Mikor készült? nem ment haza, hanem ide költözött: Simi1919-ben vagy 20-ban. Ez a nagyapám ésa Fülöp és Lokász Bózso. Fili bácsi a Dalmát Zrínyi utcai háza, itt szentelték fel a dalmát utca végén lakott, én meg az elején születtem. 10-12 éves korunkban vitt minket a zászlót. Itt van a nagyapám, mellette Szentkocsijával mindenhová, még vásárba is. endre város plébánosa, Kada Mihály tiszteLokász Bózsonak két lánya és egy fia volt, lendő úr és a dalmát zászló keresztanyja és velük anyámék második unokatestvérek keresztapja, dr. Schindler Mátyás, kocsmáros volt, és a felesége. És itt áll Kucsera Ferenc voltak. - Amikor Ön született, káplán, akit kivégeztek. A nagyapám volt a hány lakosa lehetett Szen- dalmátok főnöke. - Mit tervez a kisebbségi önkormányzat? tendrének? - Most készülünk egy vacsorára, 26-án lesz - 33-ban születtem, akkoa dalmát klubban. Utána lesznek riban legfeljebb 5-6 ezren laktak itt, mindenki, min- énekpróbáink a dalmát rorátéra, és a pászdenkit ismert. Ha ma végig- tormisére. Nagy ünnepünk az Ivan dan is. - Mit gondol, meddig marad meg ez a megyek a városon, nem tudok köszönni senkinek. közösség? - Én tizenegy éve csinálom, volt, amikor Akkor még többségben majdnem abbahagytuk. Bízom benne, hogy a voltak a szerbek, a horvátok, a németek, pl. a Deimék, fiatalok folytatják, mindig lesz valaki. - A nyelvet értik még? Pfeilék, stb. Külön iskolába - Talán egyedül én, de én sem száz százajártak a katolikusok és a relékosan. Kérdés-felelet formában el tudok formátusok. beszélgetni. - Hányan választották

53. november 11-én bevonultak: Szöllősi Miklós, meghalt, Lagutyin József, meghalt, Gyuriczki János, meghalt, Ferenczi Tibor, meghalt, Kovács Miklós, meghalt, Juhász László, él, Séra Lajos, meghalt, Rózsa István, meghalt, Valentin János, Sógor András, meghalt, Demeter József, meghalt Hozták a keresztet a templomból és kis holmijukat lovas kocsival, a pap vezetésével. Több száz kilométerről van szó, nem hiszem, hogy később valaki visszaköltözött volna. - Mivel foglalkoztak a felmenői? - Kőművesek voltak, mindössze egy ács volt közöttük. A nagyapám, a dédapám is kőműves mester volt, az apám két testvére, Antal és József szintén. - Mi látható ma abból, amit Ők építettek?

Szentendrei

meg a horvát kisebbségi önkormányzatot? - Sajnos idegenek is, akiknek semmi közük a horvátsághoz, dalmátsághoz. Ha valaki bement a Hivatalba és kért ilyen papírt, az kapott. Mondtam

Kucsea Ferenc


3

Hírlap

A román kisebbség Elnöke: Vaskóné Pántya Júlia

- Nem vagyunk tősgyökeres szentendreiek, Hajdú-Bihar megyéből költöztünk ide. Tehát nem Romániából jöttünk át, mint sokan gondolják, mi hazai kisebbségnek számítunk. Családunk Zsákán élt, szórvány románságban, mondják ma. A faluban volt román anyanyelvű iskola is, de a történelem úgy hozta, hogy édesapám már nem tudott megtanulni románul, mert időközben bezárták. A vallási hagyományok azonban erősen befolyásolták családunk életét. Vízkeresztkor jött Kornél bácsi, a házat szentelte, húsvétkor pedig megosztva járt a család a templomokba. Zsákán kettő is volt, a református és, a mi utcánkban, az ortodox görög-keleti. A trianoni határt úgy húzták meg, hogy nagyszüleim testvérei közül az egyik Aradon, a másik Nagyváradon maradt. - Hogyan kerültek Szentendrére? - Mint mások. Nővérem már korábban eljött ide a férjével, kirándulni, szétnézni. Megtetszett nekik, vettek egy telket, építkeztek, azóta is itt laknak. Találtak egy másikat is, szóltak, így kerültünk mi is ide, jöttek a szüleink is, 80-ban. Már harminc éve. - Hány román származású él család Szentendrén? - Próbáltam megtalálni őket, vannak is néhányan, de nem ismerjük őket személyesen. - Nagyon tarka a szentendrei kisebbségek múltja. A szerbek és a horvátok ősei a török elől menekülve jutottak ide, a cigányok is itt élnek már generációk óta. A görögök más-más módon, egyenként költöztek városunkba, akárcsak Önök, románok. - Battonyán, ahol pályakezdő voltam, a közös irányítású nemzetiségi – szerb és román - általános iskolában dolgoztam. Sok kedves barátom van máig közülük. Szentendrén legjobban talán a szerbeket ismerem. Édesanyám csak öt évet élhetett Szentendrén, amikor meghalt, nagy-nehezen sikerült elérni, hogy Ők harangozzanak érte, a-

hogy az ortodox vallásúaknál ez szokás. A pap szülőfalunkból, Zsákáról jött el temetni, ő volt az, aki eskette is a szüleimet. - Családja is románnak vallja magát? - Nem, a családban egyedül én vallom magam románnak, a népszámlálások alkalmával is csak én tartom magam nemzetiséginek. Ám én is csak az iskolában tanultam meg románul, a papunk felesége tanította a román nyelvet. Javasolta szüleimnek, írassanak be az egyetlen magyarországi román nyelvű iskolába, ahol gimnázium is van, Gyulára. Ott is érettségiztem, 68-ban. - Amikor Ön született, és fiatal volt, már nem volt annyira hangsúlyos Trianon, de azért nem lehetett könnyű románnak lenni. - Őszintén szólva, én erre nem figyeltem, nem nagyon tudtam róla. Csak a főiskolán tudatosult ez bennem, Szegeden végeztem román nyelv és irodalom-történelem tanár szakon. Bizony, a történelem tanszéken „megkülönböztettek” bennünket, ott mást tanítottak, mint a két emelettel feljebb lévő román tanszéken. Ma már persze látom a problémákat. Diplomázás után Battonyán tanítottam, a nemzetiségeknek közös általános iskolájuk volt. A szerb beszélt románul, a román szerbül is. Ott mentem férjhez is. Miután Szentendrére költöztünk, Pomázon tanítottam, a Mátyás Király Általános Iskolában, most egy felnőttek általános iskola és gimnáziumába járok dolgozni Pestre. - A történelmet milyen felfogásban tanította? - Igyekeztem mindig a tényeket bemutatni, az írott forrásokra támaszkodni. A múltat elsősorban magyar szemmel látom, nem vagyok híve a nacionalista román politikának és politikusoknak. Ismereteim szerint a politikusok, amíg ide nem látogattak, nem is tudták, hogy a Felső-Körös vidéki nyelvjáráshoz közeli nyelvet még beszélő szórvány románsággal találkozhatnak. Természetesen tisztelet a kivételezetteknek. - Eddig Szentendrén nem volt román kisebbségi önkormányzat, igaz, görög sem. Miért kezdett bele? - Őszinte legyek? Kihasználtuk a törvény adta lehetőségeket. Biztosan ismeri azt a kifejezést, hogy „etnobiznisz”. Az elmúlt ciklusban, ha jól emlékszem, 46 román kisebbségi önkormányzat volt Magyarországon, most 72 alakult, Budapesten majdnem minden kerületben. Véleményem szerint ezek közül mindössze hármat alapítottak magyarországi románok, tehát a tényleges nemzetiség. A többit: ki tudja? A fővárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok már elég szép összegekből gazdálkodhatnak.

XX. évfolyam 21. szám Szentendrén is elég volt, ha harminc választópolgár románnak vallja magát. Nem él itt ennyi román nemzetiségű, talán összesen öt, de a barátok, a családom segítettek, ez nyílt titok. Egyrészt rá akartam mutatni a törvény hibáira, másrészt nekem az is öröm, ha elmegyek a budapesti románok kulturális társaságába, és tudok segíteni egy kiadvány megjelentetésében. Esetleg azt is elérem, hogy Szentendrén egy beszélgetést rendezzenek Szentendre első polgármesteréről, Dumtsa Jenőről. - Az utóbbi időben meglepődve hallom, milyen sok nemzetiség vallja magáénak, pl. a görögök is. - Hunyadi Jánost is. Dumtsa macedonromán volt, tervezünk erről egy kiselőadást. - Gondolom, azért abban egyetértünk, hogy Hunyadi Mátyás magyar király volt? - Persze. - Hány román élhet a mai Magyarországon? - A szórványon kívül három „központban” élnek, Gyulán, Budapesten és Szegeden, hivatalosan 7500 körül. Nem divat ma románnak vallani magunkat. Találkoztam például itt, Szentendrén volt gyulai iskolatársammal, aki hangsúlyozta, ő már nem beszél románul. Nem erőltettem, én annak vallom magam. - Mi a véleménye az elmúlt 20-30 évben először csak Erdélyből, majd egész Romániából Magyarországra áttelepültekről? - Egyértelműen anyagi okai vannak, a megélhetés. Talán kevésbé ismert, de az Erdélyen kívülről áttelepült románok nagy többsége értelmiségi és a fővárosban él, össze is tartanak. - Jár ki Romániába? - Sokszor, a kedvenc országom. Szeretem a nótákat, a táncot, történelmünket. - Csak turistaként vagy számon tart rokonokat is? - Hogyne, pl. Nagyváradon él az egyik unokatestvérem. - Mit tervez az „egyszemélyes” kisebbségi önkormányzat? - A görögökhöz hasonlóan mi is csatlakozni szeretnénk a nagyobb szentendrei programokhoz, pl. a jövőre megrendezendő Európai Népek Fesztiváljá-hoz. Abból a kevés pénzből, amit kapunk, önálló rendezvényre nem gondolhatunk. Arra törekszünk, hogy megmutassuk magunkat. H. G.

A gyulai nemzetiségi középiskola


2010. november 20.

4

Városvédő vs Városfejlesztő A 2010. november 11-i testületi ülésen, Dr. Filó András a Jobbik önkormányzati képviselője kezdeményezésére a képviselőtestület visszavonta a 234/2010. (VI.10.) Kt. sz. határozatát, amely korábban arról döntött, hogy tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít Szentendre településrendezési tervében rögzített lakóterületi fejlesztések hatását elemző átfogó tanulmány készítésére. Az indokokról kérdeztük a képviselőt. - A célom az volt, hogy kimozdítsam a holtpontról az ügyet. A választási kampányban egyértelműen leírtuk, hogy támogatjuk a szentendreieket ebben a zavarossá vált kérdésben. 2001-ben a stratégiai munkacsoport javaslatára elkészült egy városfejlesztési koncepció, majd a szerkezeti terv 2002-ben. Ez 5 olyan területet jelölt ki, amelyek 2 éves ütemezéssel, régi szóhasználattal belterületbe kerülhetnek. Ha jól számolok, most kellene az utolsó eljárásnál tartanunk. Ennek ellenére még egy terület sem belterület. Talán elsőként, de 2003-ban alakult a Pismányi Mezőőrtorony Egyesület, amely az ún. Egres út alatti területfejlesztést fogta öszsze. A tulajdonosok „összedobták” a pénzt a szabályozási tervre (kb. 3 millió), hisz a szerkezeti terv alapján már „csak” a szabályozási terv elkészülte volt hátra. Elkészült a szabályozási terv, a tulajdonosok megállapodtak mindenben (ez volt a legnehezebb), a szakhatóságok is mindent rendben találtak, így nem volt hátra más, mint önkormányzati rendelettel elfogadni a szabályozást. Ez megtörtént azonban utólag csatlakozott a fejlesztéshez egy olyan tulajdonos, aki korábban kategorikusan elzárkózott attól, hogy belépjen a közösségbe. Emiatt át kellett tervezni egy utat, és a módosítás miatt a városi főépítész követelte az ismételt szakhatósági hozzájárulásokat. Ebben a pillanatban lépett be a rendszerbe egy magát „Zöld-és Élhető Szentendre Baráti Kör”-nek nevező társaság, akik egy budapesti címet adtak meg elérhetőségként, és egy levelüket sem írták alá. Ennek ellenére jöttek, láttak, győztek. Az önkormányzat leállított mindent, és előírta, hogy egyezkedni kell a „zöldekkel”, akik először megkeresték a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóságát, majd a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Hatóságot, mint szakhatóságokat, hogy vonják vissza támogató hozzájárulásukat. Erre a felszólításra hogy-hogy nem, mindkét hatóság megváltoztatta korábbi támogató nyilatkozatát. Az csak később derült ki, hogy személyi összefonódások is hozzájárultak a vélemények megváltoztatásához. Következő lépésként megkeresték a „Jövő nemzedék” ombudsmanját, hogy vizsgálja ki az eddigi eljárások szabályszerűségét.

A hónapokig tartó vizsgálat mindent rendben talált. Ekkor beindult a szokásos aláírásgyűjtés, ahol szegedi polgárok tiltakoztak a szentendrei belterületbe vonások ellen. A vitát lezárandó, egy mediációs céget bízott meg az önkormányzat több millió forintért, hogy hozzon létre valamilyen egyezséget az ekkor már „Városfejlesztő”-nek és „Városvédő”-nek elnevezett koalíciók között. Kidobott pénz volt. Nem volt egy fikarcnyi esély sem a megállapodásra. Jómagam ekkor szálltam ki az egészből, mert többször az akadályozta az egyezséget, hogy „Jobbikoztak”. Mint később, az országgyűlési választásokon kiderült, hogy – véleményem szerint az egész mögött a Lehet Más a Politika (LMP) helyi aktivistái álltak, akik a „szponzoraik” kérésének eleget téve, meg akarták fúrni az Egres úti belterületbe vonást. Hogy miért? Ez lehetne egy másik cikk témája. Az önkormányzat főépítésze véleményem szerint megvezette a képviselő-testületet, amikor a 234/2010.(VI.10.) Kt.sz. határozat (ezt vonattam vissza) született. Eszerint az önkormányzat 7 millió forintért megrendel egy városfejlesztési hatástanulmányt környezetvédelmi(?) szempontok alapján. A szempontokat a „Városfejlesztő” és a „Városvédő” koalíció két-két delegáltja dolgozza majd ki. A testületi ülés előtt beszéltem a „Városfejlesztő Koalíció” delegáltjával, aki arról tájékoztatott, hogy esély sincs semmilyen közös szempont kidolgozására. Csak megjegyzem, ugyanezt mondta a „Városvédő Koalíció” egyik delegáltja is. Akkor meg mi a fenének kell kidobni 7 millió forintot egy olyan tanulmányra, amelyet egyik fél sem ismer el objektívnek. Tehát a hosszas bevezetésből világosan látszik, hogy a pénzkidobást le kellett állítani. Persze ettől még egy terület sem lesz „belterület”. Dr. Dietz Ferenc polgármester - Érintett Ön vagy családja személyesen a területek átminősítésében? - Édesapám az Egres úti területen 1998ban saját jogon – nem vásároltan – kapott összesen 1359 m2 kárpótlási földet, ami a teljes terület 1,37 %-a. Amióta erről tudok, az érintett területek átminősítésével kapcsolatos szavazásnál tartózkodom. Egyébként az Egres úti területek 89 tulajdonosának - tudomásom szerint - 90%-a szentendrei. - Miért szavazott a folyamat lassítása mellett? - Az új területek lakóövezetbe való bevonása hosszú eljárás. Egy összetett döntéssorozatról van szó, amely kihat a város jövőbeni fejlődésére, ezért érdemes az egyes részleteket alaposan megfontolni. Egy háttértanulmány a tisztánlátáshoz, a környezeti és infrastrukturális terhelés következményeinek mérlegeléséhez nyújtana segítséget, ezért tá-

Szentendrei mogattam ennek az elkészíttetését, és ezért éltem – polgármesteri megválasztásom óta először - az elmúlt testületi ülésen az Ötv. 35 § (3.) biztosított jogommal, hogy a Képviselőtestület elé viszem újra a tanulmány kérdését. Nem a folyamat lassítása, hanem a lakosság életminősége a központi kérdés. A korábbi interjúban már említett „Város Stop” azt jelenti, hogy ne a betelepülők száma nőjön, hanem a már itt élő szentendreiek és gyermekeik lehetőségei sokasodjanak, és az életkörülményeik javuljanak. - A Fidesz frakció sem egységes a kérdésben. Ennyire kiegyensúlyozottak a pro-és kontra érvek? - Nem tagadom, a frakció valóban megosztott ebben a témában, és más ügyekhez hasonlóan erről is késhegyig menő vitákat folytatunk mind a korábbi, mind pedig a jelenlegi képviselőtársaimmal. A részletes háttértanulmány elkészítése nélkül a lakóövezetbe vonás mellett érvelők elsősorban arra hivatkoznak, hogy a korábbi önkormányzati határozatokat a jelenlegi Képviselőtestület köteles figyelembe venni. A tulajdonosokat sokáig hitegették és költségekbe verték, így a későbbiekben akár kártérítési igénnyel is felléphetnek az Önkormányzat ellen. A Dunakanyar kistérség növekedése elkerülhetetlen, de ennek negatív hatásai csak a városhatáron belül tarthatók kontrol alatt. Az új területeken már most is vannak lakóingatlanok, itt elsősorban a szentendrei lakosok gyermekei építkeznének, ezáltal megkönynyítenénk a helyben maradásukat. Az építési engedély kiadásának feltétele az egész területen az infrastruktúra teljes kiépítése, ezért robbanásszerű építkezés nem várható. További érvként szokták még felhozni, hogy a lakóövezetbe vonás kérdéskörének alapos körüljárásához egy minimum 50-80 millió forintba kerülő tanulmányra lenne szükség, csökkentett forrással azonban ennek csak szemelvényei készülhetnének el, amelynek megállapításai vitathatóak. Természetesen az is mindig elhangzik, hogy a költségvetésben az erre a célra megszavazott 7 millió forintot jobban fel lehetne használni a városban, például iskolákra, óvodákra, kultúrára vagy egyéb beruházásokra. A tanulmány elkészítéséért küzdők viszont azt mondják, a város már megtelt, a lakóövezetbe vonás következményeiről csak sejtéseink vannak, a városvédők és a városfejlesztők között elindított mediációs eljárás a tanulmányra tekintettel került szüneteltetésre. A tervezet sarokpontjait a Közbeszerzési Bizottság ülésén az érintett felek már elfogadták, és annak megléte nélkülözhetetlen egy megalapozott döntés előkészítéséhez. Egy vitaanyag ugyanis soha nem lehet teljes, az is segítség, ha a főbb pontokat láthatjuk belőle. Bízom abban, hogy ebben a kérdéskörben sikerül a Testületben kompromisszumot találni, elindulhat a tanulmány megírása, és a sürgető kérdésekben is döntést hozhatunk. H. G.


5

Hírlap

XX. évfolyam 22. szám

A leggyakoribb sorrend:

Válás, munkanélküliség, alkohol, utca 99 decemberében nyitotta meg kapuit az Érted hajléktalanszálló, Kovács Miklósné vezetésével, azóta is Ö tölti be ezt a tisztet. Minap valaki azt kérdezte tőlem, hány évet élnek általában a hajléktalanok, mert arcukra nézve koruk bizony nem állapítható meg. Erről, és sok másról is beszélgettünk. - 2009 decemberében nyitottuk meg a szállót. Előzetesen 18-20-an, majd 28-an iratkoztak fel, de csak hatan jöttek be a szállóra. Az akkori polgármester, Miakich Gábor éppen azért karolta fel nagyon a hajléktalanok ügyét, mert közismert és jómódú szentendrei család tagjait is látta a jelentkezettek között. Aztán híre ment, hogy élünk, mit csinálunk, milyen a biztonság, mik a szabályok és amikor, két hét múlva bejött a hideg idő, belakták. - Több ma a hajléktalan, mint akkoriban volt? - Talán több, elsősorban a „már majdnem” hajléktalan, a sufniban lakó, aki még nem jutott odáig el, hogy átlépje a küszöbünket. Jelenleg tizennyolcan laknak a szállón és becslésem szerint negyvenen kint, gondolom, a jó idő miatt. - Hány lakójuk halt meg az elmúlt tizenegy évben? - Akik megfordultak a szállón, azok közül harmincöten biztosan meghaltak és még hétnyolc ember valószínűleg. Három friss esetünk volt a napokban. - Összesen hányan laktak eddig itt? - Kettőszázötven körül, tehát 20 %-uk már elhunyt. - Hány évig élnek a hajléktalanok? - Átlagosan 50, legfeljebb 55 évet, tíz évvel kevesebbet, mint a többiek, ennyivel idősebbnek is látszanak. Mostani lakóink közül csak hárman idősebbek 60 évnél. - Mik a leggyakoribb kimutatott

halálokok? - Szívinfarktus, rák és májbetegség. Leggyakoribb a torok-, gége, nyelvgyökrák. - Összefügg ez a hajléktalan életmóddal? - Összefügg, elsősorban az alkoholfogyasztáson keresztül, a kannás és a tablettás borokkal, ezeket isszák. És mivel italra is kevés a pénzük, gyakran gyógyszert is fogyasztanak hozzá, ehhez jön még a maguk által gyártott cigaretta. - Hány éves volt a szálló legfiatalabb lakója? - Tizennyolc év alatt nem vehetek fel senkit, de bizony volt már eset, hogy rákényszerültem. Elzavarták hazulról, másnap vittem a gyámügyre. Az eltelt tizenegy év alatt öt ilyen esetem volt. - Azért ilyen az életmódjuk, mert hajléktalanok vagy azért hajléktalanok, mert így élnek? - Ez hasonló kérdés, minthogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A leggyakoribb sorrend: válás, munkanélküliség, alkohol, utcára kerülés, olykor a munkanélküliség megelőzi a válást. Azért van annyival több hajléktalan férfi, mert válás után az asszony marad a lakásban a gyerekekkel. Sokan közülük állami gondozásból jöttek ki, eleve halálra van ítélve a házasságuk, mert nem láttak jó példát az együttélésre, nem találkoztak szülői, házastársi szeretettel, nem ismerik a háztartásvezetést, nem ismernek követhető példát. Sosem élték meg a szeretet. Összekerülnek és két-három hónap, egy év múlva tönkremegy a kapcsolatuk. - Visszaút van-e? - Már azt is visszakerülésnek tekintem, hogy a most bent lakó tizennyolc ember közül négyen teljesen kigyógyultak az alkoholból. Sajnos közülük ketten abban a korban vannak, amikor már reménytelen

munkát találni. - A tíz év alatt hány olyan eset volt, amikor valaki teljesen visszailleszkedett az átlagos életbe. - Voltak ilyenek, már a legelső lakók között is, de a legszebb példám az a férfi, aki meg is nősült és van két szép kisgyereke. - Próbálkoznak-e vidéken, több helyen ingyen is adnak üres házakat. - Sajnos épp most jött vissza valaki, aki elment vidékre szerencsét próbálni, tavaly négyen is kísérletet tettek, de egyiküknek sem sikerült. Elhívják őket állattartásra és olyan körülmények közé kerülnek, mint az állatok, mint a rabszolgák. Volt, akinek úgy kellett elszöknie. De itt is átverik őket, sokkal kevesebbet kapnak este, mint amit reggel megígértek. Olyat is láttam, aki 40 fokos hőségben egy napra csak egy üveg kristályvizet kapott. - Közeledik a Karácsony, ilyenkor sok mindent szoktak hozni.

Hétköznapra is jut étel

Tőmegsír a hajléktlanoknak és akiket a város temet el

- Így van, de én az állandó segítés pártján vagyok, 364 nap még megmarad az évből. Az elmúlt tíz évben Szentendrén nagyon sok minden történt, például minden vasárnap hoz valaki meleg ebédet. Amikor hétfő reggel bejövök, mindig ragyog a lábas. Az is szép szokássá vált, hogy ha egy rendezvényen, esküvőn, bármin valami megmarad, azt idehozzák. Kisváros vagyunk, megnyílik az emberek szíve évközben is. H. G.


2010. november 20. Egy szentendrei polgár, Kanyó Erika hét évvel ezelőtt olyan vállalkozásba kezdett, mely növelte Szentendre rangját. Miközben a MűvészetMalom fenntartására, az ottani rangos művészeti megjelenésre az önkormányzat évente húsz millió forint körüli összeget költ, miközben Szentendre kulturális imázsának fenntartására – indokoltan – sok milliót költ a város, saját pénzén teremtett, mint a riportból kiderül, itthon és külföldön is elismert kínálatot. Tudom, a bérleti díj fontos tétele a város költségvetésének, de talán más szempontok is vannak. Talán lehetett volna úgy kezelni, mint a kulturális kht megjelenéseit, nem integrálva a Rodin Cafét, nem is támogatva, csak „tűrve”. Talán még újra is lehetne kezdeni annál is inkább, mert nem gondoljuk, hogy bárki, a jelenlegi feltételekkel hasznosítaná a jobb sorsra érdemes, most üresen, lerobbanás előtt álló épületet. Riportunk végén Kanyó Erika bizonyára a Young and Partners média cégre céloz, akik több milliós megbízás eredményeképpen, tudtommal, csak azt a kétes értékű jelszót tették le: Randevúzzon Szentendrén!

- Hét évvel ezelőtt írtam alá a bérleti szerződést a Pest Megyei Múzeumok igazgatóságával, az épület akkor a Kerényi Múzeum volt. Ekkor kértem a funkció megváltoztatását is, ami egy nagyon hosszú folyamat volt. Ott lakom, pár száz méterre az épülettől és akkor már hat éve volt zárva, négy éve a bronz szobrokat is kivették belőle, korábban is csak kívülről volt „megtekinthető”. Az ablakokat már betörték, az épület egyre rosszabb állapotba került és ez bántott. Szerettem volna bevonni a város életébe. A nyitás 2004 szeptember 10-én volt. - Miért lett Rodin a kávéház neve? - August Rodin egy kiváló francia szobrász volt a XIX. sz végén, (legismertebb műve: A gondolkodó) mint ahogy Kerényi Jenő is. Ezt szem előtt tartva és a szobrászat iránti elkötelezettségem miatt választottam a nevet. Miután férjem kőszobrász üzemében is

Szentendrei

6

Volt, nincs? Beszélgetés Kanyó Erikával faragnak szobrokat, érdekes predesztináció, hogy a műhelyvezetőt éppen Roden Jánosnak hívták, ahogy a Rodin-t ejtik. De maga a név, mint Café Rodin is jól hangzik. - Milyen elképzeléssel indultak? - A galériát, mint eredeti funkciót mindenáron meg akartuk tartani, egyúttal férjemnek, Pap Lajosnak a kőfaragó, kőszobrász üzeme számára kiállítóhelyül is szolgálhatott másodlagos marketing eszközként. Az üzleti tervem szerint a kávéháznak kellett volna az épület költségeit megtermelni. Éttermet nem engedtem, mert ez lehetetlenné tette volna a művészetpártoló tevékenységet, itt műtárgyak között lehetett kávézni, szivarozni és közben megszeretni azokat. Progresszív művészeket kértem fel, fiatalokat és idősebbeket egyaránt, köztük a legnagyobbakat. Megtiszteltetés volt számomra, Munkácsy-díjas képzőművészek munkáit kiállítani. Ugyanakkor beszélgetéseket szerveztem a vitatott mai művészet elemzésére és megértéshez, művészeti írókkal. - Milyen volt az indulás, felejtsük most a művészetet, pénzügyi szempontból? - Mi közismert emberek vagyunk Szentendrén, kiterjedt baráti körrel, elsősorban erre alapoztam, ma már látom, ez hiba volt. A barátaim nagyon szívesen meglátogatnak otthon, esetleg a hétvégi házamban, de a kávéházban kevésbé. Gondolom, ez így helyes, nem is elsősorban rájuk számítottam, hanem az ő barátaikra és így tovább, egyre szélesebb körre. Azt viszont reméltem, hogy a magas színvonalú rendezvényeinkre eljönnek. Úgy gondolom, ezek szinte egyedülállóak voltak Szentendrén. Mert kitűnő rendezvények vannak a Művelődési Házban, a Városházán, a P’art Moziban is, de a mieinknek, a különleges helyszín és a körülmények miatt egészen más hangulatuk volt. - Milyen volt a kapcsolata a szomszédokkal? - Nagyon rossz és ezt a következő bérlő, ha lesz, figyelmébe ajánlom. Az épületet csak tíz óráig lehet nyitva, utána semmilyen zajos tevékenységet nem lehet ott folytatni. - Betartották? - A legelejétől eltekintve igen. - Kérem, mondjon valamit a rendezvényeikről! - Több mint ötven kiállítást szerveztem ezzel lehetőséget adtam az új művek bemutatására, az első évben tizenegyet, a másodikban tizet, majd évente hetet-nyolcat. Mindegyikhez komoly grafikai és nyomdai anyag készült, installálás, igyekeztem a szakirányú médiában megjelentetni és művészettörténészeket is hozni, akik ismerték és ismertették a kortárs művészetet. Egy-egy

ilyen kiállítás költségvetése elérte a hatvanezer Ft-ot, ezt szorozzuk be 50-nel. Ez talán több mint pogácsa és borocska egy megnyitón. Ezt úgy hívják mecenatúra. - Soha nem tűnt el egyetlen műalkotás sem? Havasi Balázs levele: Szia Erika! Nagyon sajnálom, példaértékű, ahogy életben tartottad a helyet. Biztos vagyok benne, hogy ezeket az energiáidat hamarosan valamilyen más módon vagy területen kamatoztatni fogod, nagyon remélem, hogy hamar megtalálod az új kihívást, amibe ugyanilyen lendülettel beleveted majd magad. Szeretném ha továbbra is kapcsolatban maradnánk, és bármikor bármilyen ügyben nyugodtan keress minket, kérlek. Baráti üdvözlettel Balázs - Egyetlen alkalmat kivéve soha, annak is belső története van. - A színvonal meghozta az üzletet is? - Nem. Ez egy alvóváros, a munka után már csak esetleg enni jönnek le a városba, ezt nekem is be kellett látnom, pedig a Rodinben fellépő zenészek mindegyike játszik a Miniben, vagy Symbolban, vagy az Old Man’s-ben. Talán van benne egy kis sznobság is, hogy innen, a közeli Szamárhegyről is inkább a legdivatosabb, pesti helyekre járnak szórakozni a városlakók. Ugyanakkor neves művészek Havasi Balázs, Nyári Károly vagy StMartin is megkerestek, hiszen azt gondolták, hogy Szentendre egy varázslatos hely és szerettek volna fellépni a magas színvonalú Café Rodin-ben, közös erőfeszítéseket téve a zenei-klub estek megteremtésére. - Kicsit térjünk vissza a „földre”! Úgy tudom, időközben tulajdonosváltás volt. Mikor, milyen következményekkel? - 2008-ban a megyétől úgy került át Szentendréhez, egy soktényezős csere részeként a tulajdonjog, hogy én nem is tudtam róla. Az addig elvégzett, nagy értékű felújításokat, korszerűsítéseket a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága nem ismerte el, úgy nyilatkozott, nem kérte, pedig folyamatosan egyeztettünk. A többszöri vezetőváltás miatt mindig elodázták a szerződést és a beruházás költségeit a bérleti díjba sem akarták beszámítani. Amiről hajlandóak voltak tárgyalni, az állagmegóvás, amelyet a 30 éves épületen kellett elvégezni, hisz betört ablakokkal, fel és beázásokkal vettük át az épületet. Az értéknövelő beruházásokról nem, mint pl: a 40-es villanykörte áramvételi lehetőségétől a


7

Hírlap 3 x 26 A-es fejlesztésig, víz- és csatorna beépítésig, gázfejlesztésig, a teljes fűtésrendszer kialakításig. Ezekről a nyitás előtt kellett döntenünk, és hát nem a közigazgatásban, a bürokrácia útvesztőjében szokásos féléves tempóban. Az üzleti élet gyors és határozott, kockázatvállaló döntésekkel jár. Ma már saját bőrén tapasztalhatja önkormányzatunk is a helyes vagy helytelen intézkedések hatását, akár a V-8-as fejlesztését, akár a belváros rehabilitációját említhetem, hogy ne soroljam a többi, évek óta tartó, elhúzódó döntés városunkra vetített hatását. Az ingatlan új tulajdonosa, a szentendrei önkormányzat sem számolta el a fenti beruházások ellenértékét. - A bérleti díjat azonban megemelték. - Munkánk értékét mutatja, hogy hét éve, az eredeti bérleti szerződés megkötésekor a

- Magam ugyan ritkán fordultam itt meg, de meggyőződésem volt, stabil a vendégkörük. - Mi is erre számítottunk, de ezekben a nehéz időkben nagyon kevesen járnak el otthonról. Például azt gondoltam, egy ilyen körülményeket kínáló kávéházban üzleti partnerek is leülnek. Volt ilyen, nem is egy, csapvizet kértek citrommal és négy órán keresztül ültek a luxus bőr fotelekben. Pedig Pesten ez működik, Szentendrén nem alakult ki, csak kis számban. - Mekkora „brancs” állt össze a Rodin körül? - Nem különösebben szerveztem, de egy kérdőívünkre 400 fős címlista jött össze. - Mire emlékszik a legszívesebben? - A kiállítások fejlődtek. Büszke vagyok rá,

Ilyen volt Múzeum Igazgatóság még 11 millió forint könyvszerinti értéken tartotta nyilván az ingatlant leltárában. Ha jól tudom, mára már 80 millió Ft-on szerepel városunk könyveiben és ezzel bekerült abba az ingatlan csomagba, mely a különböző hitelek garanciájaként szolgál. Ráadásul a város úgy vélekedett, ez az épület sokkal értékesebb, sokkal jobb állapotban van, sokkal jobb a felszereltsége, így a megyének fizetett 75 ezer forintos romos épület bérleti díját, az általunk végezett korszerűsítési munkákat alapul véve, a háromszorosára, 240 ezer forintra emelte. Már akkor ki kellett volna szállnom? Tönkre tenni, abbahagyni ötéves munkámat? Ma már úgy látom, igen. Nem így tettem, reméltem, majdcsak értékeli a városvezetés szándékainkat. Hiszen, amikor a pályázatot kiírták az ingatlan bérbeadására a törzsvendégkörből komoly üzletemberek, Hauberl László és Dorn Zoltán szervezésében, több mint 260 aláírást gyűjtöttek, amellyel személyesen a polgármester úrnál lobbiztak a fennmaradásunkért és a kulturmisszió megtartásáért. - A közben múló idővel megjött az anyagi siker is? - Nagyon sok vállveregetést kaptam, de a valóság az, hogy súlyos recesszió van. Stratégiai tervem szerint naponta el kellett volna érni egy bizonyos árbevételt és ezekhez jöttek a hétvégi programok. Mindent egyedül csináltam, az arculattól a kommunikációig, a molinótól az online marketingig. Hétköznap csak egy lány volt a „pultban”, így alacsonyan tartottuk a költségeket, csak rendezvényre bővült a létszám.

hogy pl. ide tudtam hozni a Rodin-be Essenből, Bajorország kulturális fővárosából, Ernst Oldenburg kiállítását, az örökösök Magyarországon ezt a helyet találták megfelelőnek a bemutatkozásra. De arra is nagyon büszke vagyok, hogy két alkalommal is sikerült „művészeti marathont” szerveznem. A „Szentendre Art + Tavasz” néven szervezett rendezvény során a képzőművészet iránt érdeklődők óránként újabb kiállítás megnyitón vehettek részt: az Erdész Galériában,4 órától a Művészet Malomban öttől a Művésztelepi Galériában hattól és nálam a RodinGalériában 7 órától. Itt volt a vendéglátás is. Ezt a városi rendezvényt, saját költségemen, a Pesti-estben egy egész oldalon meghirdettem, és óriás plakátot is készíttettem. - Legsikeresebb rendezvényei? - Külön kell választani az anyagi és a művészeti sikert. Előbbiben a csúcs Tátrai Tibor -Szűcs Antal gitárosok Latin- duója volt, négy alkalommal. Színvonalas, a mi korosztályunknak szóló zenét játszanak. Azután a három alkalommal megrendezett ingyenes Rodin Rock-Blues Fesztivál itt a parkban, ami azonban legjobb esetben is csak nullszaldót tudott produkálni. Legnagyobb kulturális sikerünknek Havasi Balázs zongora estéit tartom, aki ma már világhírű, és másutt másfél millió forintért koncertezik, ám bennünket kitüntetett figyelmével. - Pletykákat hallottam arról hol, mibe fog kezdeni. - Mindenki bíztat, és mondják ez nagyon jó volt, ne hagyjuk abba. Komoly kapcsolati rendszer és eszköz állomány van a kezemben, de nagyon elfáradtam. Azt, hogy be kellett

XX. évfolyam 22. szám zárnom, olyan kudarcnak élem meg, mely után szeretném ismét felépíteni magam. Kaptam ajánlatokat, de nem olyat, amire vágyom. Mindenáron pedig nem akarok újra kinyitni. Inkább a kommunikációs tanácsadásban, a marketingban, egy kreatív gondolkodást kívánó területén fogok megbízásokat teljesíteni. Lehet, hogy nagyobb pénzügyi eredményeket lehet elérni kevesebb befektetéssel, egy jó szlogen megtalálásával? Mint, pl: „Randevú Szentendrén, vagy Szolnokon, vagy Debrecenben esetleg Tihanyban…” Csak tanácsadás 8.000.000 Ft-ért! Horváth Gusztáv

Tisztelt Betegeink! Értesítjük Önöket, hogy Intézményünk, a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei az európai uniós pályázat keretében megvalósuló átépítés miatt egyes szakrendeléseink november 22-től a Szentendre, Dunakorzó 18/A. szám alatt lévő „Fehérház” épületébe költöznek. Bejárat az épület Kert u. (Agy Tanoda) felőli oldalán. A Fehérházba kerülnek a következő részlegek: ortopédia, reumatológia, fizioterápia, gyógytorna, továbbá a Gyógyászati Segédeszközök Boltja A rendelési idők változatlanok. Dr. Pázmány Annamária intézményvezető

KUTYA- ÉS CICA GAZDIK

FIGYELEM!!!! A Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület kedvezményes ivartalanítási akciót hirdet 2010. december 1 - 2011. január 31. között. Érintett települések: Üröm-BudakalászPomáz-Csobánka-Szentendre-PilisszentlászlóLeányfalu-Tahi-Dunabogdány-Kisoroszi-Pócsmegyer-Szigetmonostor-Surány-Horány. További info: www.arvacska.hu/ivartalanitaselonyei Bejelentkezés és regisztráció: Horváth Ria mobil: 06 20 220 0223 horvatria@gmail.com vagyarvacska.szendre@freemail.hu

RUHAJAVÍTÁS ZSUZSÁNÁL Szentendre, Kucsera F. u. 3. Nyitva: hétfõtõl péntekig 7.30 - 15.30-ig Ebédidõ: 12-13-ig 06-30 438-2326


8

2010. november 20.

Erősödő Baráti Kör A Püspökmajor lakótelepi Baráti Kör két önkormányzati képviselő-jelöltje ugyan nem nyert körzetében, de a választások után mégis nagyszerű eredményeket értek el. Erről Szebeni Lajos elnökkel beszélgetünk. - Van egy helyünk a Városüzemeltetési Bizottságban, ezt én töltöm be, a VSz ZRt. Felügyelő Bizottságába pedig elnökségi tagunk, Horváth Győző jutott be. A mi területünkön dolgozó képviselők: dr. Pázmány Annamária és Kiss Károly. - Minek köszönhető ez a siker? - Szerintem annak, hogy józan politikát folytattunk, magyarul: csak szakmai dolgokkal foglalkoztunk, napi politikával nem. Ezért kaptunk ilyen előkelő helyeket. El kell mondjam, voltak gondjaink a választások során. Két jelöltet indítottunk, de ők eltértek megállapodásunktól. Mindketten nyíltan csatlakoztak a TESZ-hez és beálltak a politikai kűzdelembe elsősorban azzal, hogy a választások előtt két-három héttel kitalált polgármester jelölt mellett kampányoltak. Erről köztünk nem volt szó, erre semmilyen felhatalmazásuk nem volt. - Az elmúlt két év nagy eseménye Püspökmajorban a lakáson belüli mérés és szabályozás megteremtése, melyre az önkormányzat ingyenes lehetőséget biztosított. - Úgy érzem, szépen haladunk. A Széchenyi tér környékén és a Hamvas Béla utcában 206, a Kálvária úton pedig 16 lakásban vagy már befejeződött vagy napjainkban fejeződik be az átállás. Így a lakótelepen már 350 lakásban valósul meg, ami több, mint 20 %. - Az utóbbi két évben nem került ez pénzbe a lakóknak, mit gondol, továbbra is meglesz ez a lehetőség? - Úgy érzem, a mostani költségvetési helyzetben az ingyenes program nem fog folytatódni, de az érdeklődés olyan nagy, hogy biztosra veszem, a lakók egy része áldozni fog erre. - A másik „nagy falat” a lakótelepen a Concerto program. Miről is szól ez? - Ezt a panel program egyik változatának is nevezhetnénk, de a külső szigetelésen és a nyílászárók cseréjén kívül kiegészítő, alternatív energiaforrásokat is tartalmaz, napelemek és kollektorok felszerelését. Ennek célja a használati melegvíz előállítása. - Mekkora lakossági önrész várható? - Pontosan ma még nem lehet tudni, de a bekerülési összeg 20-25 %-a, ez lakásonként kb. 200 ezer forint lehet. - Hadd kérdezzem még egy aktualitásról.

Mit tud a VSz ZRt. helyzetéről, a vezető váltásról? - Nem sokat, várjuk, hogy ki lesz az új vezérigazgató. Felkészülünk, most már mint megerősödött Baráti Kör kívánunk a szolgáltatóval tárgyalni a fennálló, véleményünk szerint igazságtalan dolgokról. Ezek közül talán a közvetett költségek mostani, a hődíjat 30 %-kal növelő leosztása a legfontosabb. - Úgy tudom, a VSz ZRt. 30 %-os, tervezett hődíj emelését az Energiahivatal nem hagyta jóvá. - Úgy érezzük, ebben nekünk is szerepünk van. Bent voltunk a Hivatalban és nagyon jó kapcsolatokat építettünk ki, sikerült elmagyarázni a mi szempontjainkat is. - Ön szerint a VSz Zrt-nek ki kell tudni gazdálkodni azokat a díjakat, melyek elfogadhatóak az Önök számára is? - Mint régi műszaki ember hangsúlyozom, nem célunk, hogy a VSZ Zrt. tönkremenjen, nem lépünk fel indokolatlan igényekkel. Nem támadjuk az 5 %-os hasznot, a 20 %os veszteséget sem, mindkettőt indokoltnak tarjuk. Azt viszont nem fogadjuk el, hogy a vállalati közvetett költségeket úgy osszák le, hogy annak 30 %-a a hődíjat terhelje. Ahhoz azonban, hogy a lakosság kevesebbet fizessen az is szükséges, hogy elterjedjenek az energiatakarékos megoldások. H. G.

Közlemény Megjegyzés az Új Szentendrei Hírlap 2010. november 6-i számában megjelent, a képviselő-testület működő bizottságok és munkacsoportok tagjainak listájához. A Családvédelmi munkacsoport tagjaiként szereplően tudatom mindenkivel, hogy a harmadik ciklusban kaptam megtisztelő felkérést a feladatra, valószínűleg elismeréseként eddigi tevékenységemnek. Kijelentem, hogy nem vagyok tagja egy pártnak sem, pártpolitikától függetlenül képviselem és dolgozom a lakosság érdekében, úgy is mint az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke és mint betegjogi képviselő. Egyébiránt – több bizottsági/munkacsoporti taggal egyetértésben – nem tartjuk helyesnek, hogy politikai hovatartozást jelölnek nyíltan olyan feladatokhoz, amik teljesen független, sőt mindenkor a lakossági problémák megoldását segítő politikamentes, diszkriminációtól mentes tevékenységet jelentenek, és az emberek bizalmát élvezik. Gerőcs Katalin

Digitális nyomda Kossuth L. u. 22, a Takarékszövetkezet mellett.

Névjegyek, szórólapok

Szentendrei

Átadták a Rátz Tanár Úr Életműdíjakat Az Ericcson, a Graphisoft és a Richter idén immár tíz éve támogatja évi 9,6 millió forinttal a magyar közoktatásban kiemelkedő, természettudományi tárgyakat oktató pedagógusokat. A három nagyvállalat által létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért 2001 óta ítéli oda a Rátz Tanár Úr Életműdíjat évente 2-2 matematika, fizika, kémia és 2005 óta két biológia szakos tanárnak, akik kimagasló szerepet töltenek be tárgyuk népszerűsítésében és a fiatal tehetségek gondozásában. A három vállalat ezzel a díjjal járul hozzá a magyarországi természettudományos oktatásban végzett tanári munka rangjának, erkölcsi és anyagi megbe csülésének növeléséhez. A 10. Rátz Tanár Úr Életműdíjakat november 17-én adták át a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. A biológia tantárgy idei díjazottja két fiatal tanár: Bán Sándor, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára, aki Ázsiában is járt diákjaival a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián; illetve Dr. Mészáros Lukács, a szentendrei Ferences Gimnázium pedagógusa, akinek diákjai országos és nemzetközi versenyeket is nyertek. Rátz László (1863-1930) a Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium legendás hírű tanára volt. Kiváló matematikusokat, fizikusokat, kémikusokat nevelt. Az ő keze közül kerültek ki olyan kiválóságok, mint Wigner Jenő fizikus és Neumann János matematikus.

Meghívó November 19-én, pénteken 18 órakor a Petőfi Egyesületben (Szentendre, Stéger köz) Kiss Mao-Tun István előadása lesz, Hun fegyverek és harcmodor címmel, korhű páncélok és fegyverek bemutatásával. Vendég: Kelemen Zsolt lovasíjász, akinek frissen megjelent, Hun-magyar harcművészet című könyve a helyszínen kedvezményes áron kapható lesz és a szerző dedikálja. A belépés díjtalan, önkéntes hozzájárulást az egyesület költségeihez köszönettel fogadunk.

www.digitalisnyomda.net

30 952-1972


9

Hírlap

SPORT Mezeifutó EB a szentendrei Skanzenben Magyarország nyerte a rendezési jogot

Az Európai Atlétikai Szövetség lisszaboni ülése pénteken Magyarországnak ítélte a 2012-es Mezeifutó Európa Bajnokság rendezését, melynek Közép-Európa legnagyobb szabadtéri múzeuma, a szentendrei Skanzen ad majd otthont. A rangos eseményre két év múlva, december második hetében kerül sor a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Két dolog miatt is büszkék lehetünk a döntésre. Egyrészt ez az első alkalom, hogy magyar város nyerte el a vendéglátói feladatokat, másrészt pedig, hogy egy szabadtéri múzeum biztosítja a helyszínt a futóversenyhez. Az Európai Atlétikai Szövetség elnöke, Hansjörg Wirz elmondta: „Nagyon örülünk, hogy Magyarországon lesz a 2012-es SPAR Európai Mezeifutó Verseny. Az atlétika népszerű sportág az országban, és a magyar kollégák ma meggyőztek és biztosítottak minket arról, hogy egy kiváló eseménynek nézünk majd elébe. „ Az Európai Atlétikai Szövetség még egy garanciára vár hazánk részéről, miszerint a Magyar Atlétikai Szövetségnek 2011. január 31-ig televíziótársasággal kell szerződnie, hogy a sportesemény közvetítését biztosítsa. Az idei 2010-es bajnokságot Albiferiában (Portugália) rendezik december 12-én, míg a 2011-es versenynek december 11-én Velenje (Szlovénia) ad otthont.

XX. évfolyam 22. szám

SPORT I. V-8 Kupa Úszóverseny November 13-án került megrendezésre Szentendrén, a Vizesnyolcas Uszoda és Szabadidőközpontban az első V-8 Kupa Úszóverseny, melyre több mint 400 gyermek nevezett be. A verseny célja a hagyományteremtés, a kupa évenkénti megrendezése. Olyan gyerekeket hívtunk, meg akik úszótanfolyamokon vesznek részt, tehát amatőrök. Szentendreieken kívül érkeztek Veresegyházáról, Vecsésről, Érdről, Diósdligetről is, összesen 22 csapat. A versenyek nyolc korcsoportban – 2 éves manóktól 17 évesig – három távon, négy úszásnemben zajlottak. A futamok száma meghaladta a 100-at. Összességében 60 érmet osztottunk ki, 180 gyereknek. Minden versenyző emléklapot kapott a versenyen való részvételéért A csapatversenyt Veresegyháza csapata nyerte, így ők vihették haza a vándor kupát. Második helyezett a Vízipók SE, harmadik pedig a Gyógyúszók lettek. A verseny igazi végeredménye, hogy 400 gyerek boldog és örömteli napot töltött el családjával és úszótársaival. Reméljük, hogy a jövő novemberi II. V-8 kupán mindenkivel újra találkozhatunk. Terveink szerint a következő versenyre 2011. május elsején, a V-8 Uszoda és Szabadidőközpont 2. születésnapján kerülne sor, országos kiírással. Addig is mindenkinek sportolással teli napokat kíván a V-8 vezetősége. A versenyen résztvevő csapatok: Vendég: Baluswim Úszóisko-

SPORT la

Budapest, Delfin SE Budapest, Harmat Általános Iskola Budapest, Karinthy Frigyes Ált. Műv. Közp. Bp., Kistarcsai Fókák Kistarcsa, Munkácsy Mihály Ált. Isk. Budapest, Római Sport Egyesület Budapest, Sanyi bácsi úszósulija Leányfalu Vecsési SE Vecsés, Vízivarázs SE Veresegyháza Hazaiak: AGY Tanoda Szentendrei Református Gimn. Barcsay J. Ált. Isk. Templomdombi Ált. Isk. Gyógyúszók Tengerszín SE Honvéd Kossuth SE Turbó Úszósuli Kópé-UVSE Vízipók Integrált Egyesület Izbégi Ált. Isk. II. Rákóczi F. Ált. Isk. és Gimn.


10

2010. november 6.

APRÓHIRDETÉSEK ÁLLÁS GyES-en lévő anyuka gyermekmegőrzést vállal csecsemőkortól, kertes házban, Pismány lábánál. Tel.: 70 570-2607. Fiatal kétgyermekes anyuka szívesen vállalna gyermekfelügyeletet a Püspökmajor lakótelep környékén. Ha a bölcsődei elhelyezés nem sikerült hívjon, időlegesen is tudok segíteni. 06 20 42 46 945. Nemzetközi cég budakalászi telephelyére angolul jól beszélő, számítógépkezelésben jártas, jó kommunikációs képességekkel megáldott irodai munkatársat keres. Önéletrajzát küldje kérem a sophie@oxfordmedicals.com email címre. Háztartási munkát vállalok, hétvégén is. Takarítás, vasalás. 06 70 649 8421

INGATLAN Szentendrén különböző méretú és övezeti besorolású ingatlanok kedvező áron, tulajdonostól eladók. Tel.: 20 326-7111. Szentendrén, vegyes övezetben 684 m2-es telek kis hétvégi házzal eladó. Irányár: 12,5 M Ft. Telefon: 06 30 281-9689. Családi ház eladó Tahi, Viola utcában. 300-948. 56 m2-es felújított lakás kiadó a Püspökmajor lakótelepen. 06 20 592-2847.

Csoportos gyermekfelügyeletet vállalok nagyon kedvező áron saját családi házamban. Tel.: 06 20 559 7574 Kiadó garázs Szentendrén, a Vasvári Pál utcában. T.: 06 26 310 755, 06 30 495 2086. Belvárosban, a piactéri buszmegállóhoz közel, családi házban egy (1) szoba hosszú távra kiadó 36 30 313-8731. Foglalót nem kérek! zú távra kiadó. 06 70 866-9831. 2 szobás, bútorozott lakás 2 fő részére kiadó Szentendrén. Érdeklődni délután 14 órától. 06 20 8062 713, 316 555. Szentendrén, Vasvári Pál u.-ban 34 m2 területű garzon eladó. Azonnal beköltözhető. Ára: 10 000 000 Ft. Érdeklődni: 06/30-9440-902.

SZOLGÁLTATÁS Diplomamunkák, szakdolgozatok, névjegyek elkészítése. Fénymásolás, hőkötés, spirálkötés rövid határidővel. 312 858, egész nap. Villany-és antennaszerelés, parabola is. Kisgépjavítás. Tel.: 316 710 este. 06 30 9914 732, Mócsai. Víz-, gáz- és fűtésszerelést, kisebb javításokat vállalok teljes ügyintézéssel. Tel.: 30 9706 475.

Szentendrén, Pismányban eladó épület a Csóka út és a Vándor út sarkán. 30 m2, a telek 450 nöl. Víz, villany, gáz bekötve. Irányár: 15 M Ft. Tel.: 30 9526-375.

Családi házak, lakások villanyszerelése, javítása. Érintésvédelmi, villámvédelmi,. Gáz közmű előtti EPH mérés és felülvizsgálat. Tel.: 06 20 944 2333.

Családi ház eladó Szentendrén, az Eper utcában. 262 m2 hasznos lakótér, 450 nöles telekkel. Parkosított, medencés, garázs és borospince. Irányár: 60 M Ft. Tel.: 30 9526-375.

Műbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai gyakorlattal antikstyl bútorok restaurálását. Kárpitos munkával is. Egyedi bútor készítését is vállalom. Telefon: 06 30 944 2206.

Eladó Tahiban 120 m2-es családi ház, 120 m2-es szuterénnel 26 millió forintért. Kisebb, szentendrei lakást vagy házat beszámítok. Tel.: 06 26 385-387.

Ötvös tárgyak javítása, felújítása. Hummel Gizella: 26 311 734.

Külön bejáratú saját kertes lakás kiadó a Pismány lábánál, az Eper utcában. Iá: 60 000 Ft. Telefon: 06 30 223 6975.

Ács – bádogos – tetőfedő – szigetelő (hang és hő) és szerkezetkész ház építése. Megbízható. Tel.: 70 578-1468. KÉPKERETEZÉS www.adeko.hu 06 26 327 881

Szentendrei Fakivágás ! - Fák kivágása Alpintechnikával - Fasebészet, gallyazás - Darabolás - Telek tisztítás - Cserje irtás - Zöldhulladék elszállítás Érdeklődni lehet: 06-20-9888-226

Legköltségkímélőbben…: kisebb munkák térítésmentesen. Teljeskörű faipari, építőipari munkák (belsőépítészet.., fém-, fa, műanyag nyílászáróktól a kertépítésig … kerti bútorokkal) – non-stop szakipar – „Gyorsasztalos – zárszervíz –restaurálás. 00 36 20 533-0067. Legkülönbféle infekciók (Candida, Lyme-kór stb.), anyagcsere (diabetes, allergiák, enzimhiányok) és mozgásszervi, keringést érintő más egészségi ellehetetlenülések eddigiekben tapasztalt töretlen sikerű felszámolásának ezideig nem ismert metódusairól és gyógyító anyagairól díjmentesen: Kord&Med, információ: 00 36 30 907-8241. Lakástól az irodaházig minden, ami villanyszerelés. Vállaljuk templomi padfűtések szerelését, szervízt, érintésvédelmi, EPH, tűzjelző és biztonságtechnikai rendszerek szerelését lakásokba is. Korrekt árak! Tel.: 06 30 9622-629. Sziszka Turka Szentendre, Szentlászlói út 98. (Izbégi iskola mellett.) Angol, holland, olasz használt ruha, cipő. H – P: 9–16. 30 Sz: 8-12. Ezen hirdetés felmutatója egyszeri 20% kedvezményben részesül. „Ágnes” Ruhatisztító felvevőhely. Szeretettel várjuk régi és új megrendelőinket, 5 éve működő üzletünkbe: Szentendre, Fény u. 1., Sztaravoda utcai sarok, fő úttól 500 méterre, a temető felé. Fő tevékenységeink: felső ruha tisztítás, szalon mosás, függönymosás, sötétítők is, szőnyegtisztítás, plédek, bio-ágyneműk, matrac-huzatok és egyebek tisztítását szakszerűen vállaljuk. Kérem forduljanak hozzám bizalommal. Elérhető vagyok: 06 20 912-1918 vagy 06 26 312-065. Kedd, szerda, péntek 13-18 óráig. Sipos Sándor gázkészülék javító Szerviz, karbantartás, üzembe helyezés. Cirkók, kazánok, boylerek, konvektorok, tűzhelyek és egyéb gázkészülékek javítása. Tel.: 30 9413 468

Digitális nyomda Kossuth L. u. 22, a Takarékszövetkezet mellett.

Névjegyek, szórólapok

Asztalos munkát vállalok., fából mindent. 36 30/319 7278, 26/318 219.

Kandallóépítés, vízfűtéses, légfűtéses. 06 20 594-4458.

OKTATÁS Matematika-fizika szakos tanár korrepetálást vállal. Tel.: 312 962. Olasz nyelvoktatás diplomás magántanárnál Szentendrén. Első óra ingyenes! Várom hívását: Kámán Anna (06-30-316-3335). NÉMET: a kezdetektől a nyelvvizsgáig. Egyéni, kiscsoportos, beszédközpontú, szakmai nyelvvizsgára felkészítő foglalkozások. Tel.: 06 20 589 0771. Japán hölgy japán nyelvoktatást vállal. 06/70 5806461.

EGYÉB Eladó/kiadó Szentendrén irodának, üzleti vállalkozásnak főútvonal melletti 20 nm-es helyiség, 2,9 M, illetve 3,9 M összegért. Bérleti díj 30-35 ezer Ft/hó. 06 30 8767 934. Eladó Szentendrén 3 db üzlet (61, 17 és 12 m2) a Kucsera és a Dumtsa J. utca sarkán lévő épületben. Irányár: 55 M Ft. Tel.: 30 9526-375. Kiadó üzlethelyiségek Szentendre szívében! Szentendre szívében, a Görög utcában 2 db. 30 nm-es üzlethelyiség + pincetároló kiadó, ugyanott kerthelyiség és hozzá kapcsolódó pincehelyiség 70 nm (volt borpince bemutatótér) üzleti vállalkozásra kivehető. Érdeklődni csak személyesen: Szentendre, Pátriárka u. 5. munkaidőben 9-15 óra között, időpont egyeztetés a következő telefonszámon: 06 26 314 457. Szentendrén, a 11-es főúton a Paprikabíró utcai parkolóval szemben 42 nm-es üzlet és iroda, két autó részére saját parkolóval, hosszú távra kiadó. 06 (20) 945 5362

TÁRSKERESŐ Ez nem internet, ez a valóság! Diszkrét, fényképes társkereső iroda személyre szabott segítséggel. Tel.: 06 70 319 6084

www.digitalisnyomda.net

30 952-1972


11

Hírlap

P’ART MOZI Szentendre, Duna-korzó 18. Tel.:26/777-010, www.partmozi.hu november 20 . szombaton este 10 órakor P’ART JAM SESSION – „JÁTSSZ VELÜNK!” A P’Art mozi 2010. novenbertől rögtönzésen alapuló jazz- és könnyebb műfajú, kollektív zenei esteket szervez a P’Art mozi teázója közönségének a városunkban élő csaknem 50 zenész (reménybeli) közreműködésével Belépődíj: 500 Ft. november 22-én hétfőn este (a Cadillac drive befejező részének vetítése után) 8 órakor vendégünk lesz Fábry Sándor és Wahorn András (Belépődíj filmmel együtt: 750 Ft) november 25-én csütörtökön 18.30-kor MŰVÉSZSORSOK SOROZAT NOVEMBER színes, magyarul beszélő, spanyol filmdráma, 104 perc, 2003 november 26-án pénteken 18 órakor MUZSIKUSPORTRÉK Halmos Béla népzenetörténeti klubja Hajnalban indultunk - magyar dokumentumfilm 70’ R: Székely Orsolya november 27-én szombaton 17 órakor TEENAGER FILMP’ART-I (DunaP’Art Filmklub) A HÁZINYUSZI színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 97 perc, 2008 November 27-én szombaton 21.30-kor Yes, yes november 30-án kedden 17 órakor VALAMIKOR RÉGEN … Szentendrei utcák, házak, emberekTörök Katalin várostörténeti sorozata 10.Szentendrei arcok, sorsok, életek (Belépődíj : 500 Ft) november 30-án kedden 18.30-kor WOODY ALLEN SOROZAT (DunaP’Art Filmklub) MATCH POINT (színes, magyarul beszélő, angol-amerikai-ír-orosz romantikus dráma, 124 perc, 2005 ) Valamennyi, a DunaP’Art Filmklub programján szereplő film előtt bevezetőt mond és a vetítést követően filmelemző beszélgetésre invitál: Tanner Gábor filmesztéta, a Filmkultúra szerkesztője. Jegyárak: felnőtt: 750.-Ft diák/nyugdíjas 650 Ft a kistermi rendezvények belépődíja egységesen: 600 Ft FIGYELEM ! 2010. november 12011.március 14-ig parkolási díjat csak 18 óráig kell fizetni.

november 19. péntek 17:00 Papp Zsigmond Gábor filmek 18:15 Az utolsó léghajlító (103’) 20:00 TŐZSDECÁPÁK november 20. szombat 15:15 Az utolsó léghajlító 17:00 MARY ÉS MAX (92’) kh.:12 18:45 Levelek Júliának 20:30 Vissza Afrikába (97’) 5 afrikai zene-és táncművészről november 21. vasárnap 15:15 Az utolsó léghajlító 17:00 MARY ÉS MAX 19:00 A TETOVÁLT LÁNY november 22. hétfő 17:00 CSEH TAMÁS (80’) 18:30 CADDILAC DRIVE 11-12. (85’) 20.00-kor találkozás: Fábry Sándorral és Wahorn Andrással (klubhelyiség) 20:00 VESPA (85’) november 23. kedd 17:00 MARY ÉS MAX 18:30 VISSZA AFRIKÁBA 20:15 TŐZSDECÁPÁK november 24. szerda 17:00 Magyar természetfilmek 18:15 MARY ÉS MAX 20:00 Levelek Júliának november 25. csütörtök 17:00 ÖRVÉNY (75’) 20.15 MR. NOBODY (115’) kh.:16 november 26. péntek 17.00 HALNALBAN INDULTUNK 70’ 18.10 DUMAS (105’) kh.:12 fősz.Gerard Depardieu 20:00 Ízek, imák, szerelmek (140’) november 27. szombat 15:00 Az őrzők legendája (100’) kh.:12 19:00 Ízek, imák, szerelmek 21:30 ÖRVÉNY (75’) november 28. vasárnap 15:00 Az őrzők legendája 17:00 Ízek, imák, szerelmek Roberts 19:30 Hétmérföldes szerelem (103’) kh.:16 fősz.Drew Barrymore november 29. hétfő 17:00 Magyar népmese összeállítás 18:30 MR. NOBODY 20:30 Ízek, imák, szerelmek november 30. kedd 20:45 DUMAS (105’) kh.12 december 1. szerda 17:00 ÖRVÉNY (75’) 18:30 DUMAS (105’) kh.:12 20:15 Hétmérföldes szerelem (103’)

November 26-án Induló képzéseink: - Autószerelő 250 óra - Eladó 100 óra - Kereskedő, boltvezető 60 óra

360 000 Ft 50 000 Ft 40 000 Ft

Bővebb felvilágosítás: iroda@tanpalyaudvar.hu v. 20 589-0771. Részletfizetési lehetőség. www.tanpalyaudvar.hu Nyilvántartási szám: 00901/2009

XX. évfolyam 22. szám Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. Tel.: 26/312-657; fax: 26/312-647 e-mail: dmh@dunakanyar.net web: www.szentendreprogram.hu Nov.r 19. péntek, 10 óra, PMK színházterem BRÉMAI MUZSIKUSOK A Nektár Színház előadása Belépőjegy: 600 Ft J Nov.r 19. péntek, 20 óra, DMH Barlang KONCERT fellépők: TSS, ROKONSZENV, DJ KASKA (hip-hop/rap) Nov. 27. szombat, 9-14 óráig, DMH EGÉSZSÉGNAP Vizsgálatok, szűrések, egészséges életmóddal kapcsolatos termékek vására. Szervező: Szentendrei Kulturális Központ és az Egészséges Városért Közalapítvány Nov. 27. szombat, 20 óra, DMH Barlang MYSTERY GANG KONCERT Nov. 26. péntek, 19 óra, DMH Barlang az Andaxinház bemutatja: NINCS MITŐL FÉLNI Egy kicsit elfeledett műfajt, kórusszínházat láthatunk az Andaxínház előadásában. A darab Samuel Beckett: Hogy is van ez című drámakölteményének felhasználásával készült. Szereplők: Góbi Rita, Orosz Helga, Sőrés Zsolt, Ilyés Lénárd, Lajkó Bence, Vesztl Zsófia, Zsalakovics Anikó MűvészetMalom Október 23. – november 5. A FORGÁCS TÁRSASÁG KIÁLLÍTÁSA MIKULÁS SZOLGÁLAT A Mikulások 2010. december 5-én, vasárnap 16-20 óra között, félórás időszakokban látogatják meg a gyerekeket. Megrendelni személyesen vagy telefonon a Szentendrei Kulturális Központban lehet: Duna-korzó 18. II. emelet, telefon: 26 /312-657 Ára: 4500 Ft

Új Szentendrei Hírlap a Hírmondó Kft. lapja. Felelõs kiadó: a Hírmondó Kft. ügyvezetõ igazgatója Felelõs szerkesztõ: Kõszegi Judit Szerkesztõség és kiadóhivatal: Szentendre, Huba u. 6. Hirdetésfelvétel: - a HÉV végállomásnál lévõ zöldséges melletti újságos pavilonban; - Elõd u.15. Tel.: 314-700; valamint a szerkesztõség telefonján. E-mail: hirlap@szenhir.hu Tel.: 26 316-011, 20 4280-849 Fax: 26 500-533 Nyomdai elõkészítés: Hírmondó Kft. Nyomda: D,Sign Kft., Szentendre ISSN: 12190772


12

2010. november 20.

V-8

Karácsonyi Vásár 2010 Kezdje az ünnepi visszaszámlálást a V-8 Karácsonyi Vásárán! November 27-től a V-8 Uszoda és szabadidőközpontban és előtte

dékok! arácsonyi aján k s o at ál d o cs A standokon ok, , kozmetikum ák y rt e y g , k ere Könyvek, éksz ....... miák, papírok rá e k , k ze ís id asztal ács os, kürtős kal g n lá r, o b t al tt forr Az épület elő

s Fenyőfaárusítá -18 óráig, Hétköznap 12 . ap 9-16 óráig rn sá a v ta b m szo űen Egyszer atatlan! h y g a h i k Asztalok korlátozott számban még bérelhető. 30 951-3634

Szentendrei Családi házak, nyaralók, közintézmények generál kivitelezése, szerkezet építése, részfeladatok elvégzése: - utólagos alapmegerősítés, - köműves munkák, - szigetelés, - ács-tetőfedés, - villanyszerelés, - gyengeáramú rendszerek, - homlokzati szigetelés, - gipszkartonozás, - festés, mázolás, - burkolás, parkettázás, - térburkolás, kertépítési munkákat vállalunk. Tervezés, műszaki ellenőrzés. Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu–n megtekinthetők. Elérhetőségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu Telefon: 06/20 243-30-64 Fax: 06-26-385 413

Angyaljárat Eltelt egy év és a szentendrei „angyaljárat” ismét Erdélybe utazik, hogy közösen ünnepelje a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeivel a karácsonyt.Böjte Csaba testvér szervezi ezt az eseményt,amit közel kétezer gyermek izgatottan vár. A parajdi sóbánya ad otthont a rendezvény lebonyolítására,ahol a nehéz sorban élő gyerekek izgatottan várják mit rejtenek a „cipősdobozok”. A szentendrei kezdetben baráti társaságból álló csapat mára már sok jólelkű támogatót tudhat maga mellett.Elsődleges céljuk továbbra is az árva gyerekek élelmezésében való segítség,amihez várják mindazok támogatását,akik fontosnak érzik,hogy a határon túli gyerekeknek is szép karácsonyuk legyen. A szervezőket megtalálhatják Szentendrén,a piac területén lévő Borszaküzletben,vagy 06/20-9207-938 (Vörös Erika) illetve a 06/20-9220-007 (Vörös László) telefonszámon. Egy ebben a szellemben működő alapítvánnyal közösen már olyan célokat tudtak elérni,hogy idén nyáron nyolc gyermek és két nevelő egy hetet tölthetett Magyarországon. Beszámolójukat a www.csillaghíd.com oldalon olvashatják. Ákos december 16.-án nagyszabású koncertet ad a Sportcsarnokban,ahova szeretettel várja az erdélyi Szent Borbála Napköziotthon gyermekeit is.Aki az utazás költségeihez szivesen hozzájárulna ,hogy ezen cél megvalósuljon,megteheti a 1091800100000073-55660019 Csillaghíd Alapítvány számlaszámán. Kérjük, írják rá, angyaljárat.

Új Szentendrei Hírlap 2010.11.20.  

Szentendrei olvasnivaló, kéthetente

Új Szentendrei Hírlap 2010.11.20.  

Szentendrei olvasnivaló, kéthetente

Advertisement