Page 1


DOMENIUL TEHNIC


Activităţile tehnice ale Societăţii s-au desfăşurat acordând prioritate realizării şi difuzării on air şi on-line a programelor de radio naţionale, locale şi pentru străinătate, conform grilelor de program şi cerinţelor derivate din statutul de serviciu public, activităţilor curente de exploatare a bazei tehnice şi de întreţinere a infrastructurii Radioului, derulării proiectelor de investiţii/dezvoltare şi a lucrărilor de reparaţii/reabilitare. Asigurarea şi dezvoltarea capacităţilor tehnice de producţie, emisie, transmisie, recepţie, servicii etc. la standardele calitative propuse În cadrul Departamentului Tehnic - dar şi cu participarea specialiştilor din compartimentele de profil existente în celelalte structuri ale Societăţii, în conformitate cu structura organizatorică în vigoare - s-au desfăşurat activităţi specifice, în condiţiile menţinerii echilibrului necesar între tehnologiile noi şi cele vechi, pe coordonatele eficacităţii şi ale eficienţei. Aceste activităţi au vizat coordonarea tehnică a emisiei programelor de radio difuzate din Casa Radio, în Controlul General Tehnic fiind asigurate interconectările tuturor grupurilor tehnice de emisie şi producţie din Casa Radio, legăturile între studiourile regionale şi locale şi Casa Radio, conectările cu punctele exterioare de transmisii (Palatul Cotroceni, Guvern, Camera Deputaţilor, Senat, Aeroportul Otopeni, etc.), transmisiile multiplex în direct şi transmisiile pe satelit. Astfel, au fost coordonate şi monitorizate, 24 de ore pe zi, programele: România Actualităţi România Cultural România Muzical Radio Bucureşti Antena Satelor Programul pentru minorităţi Programul Extern 1 al RRI (PEC 1) Programul Extern 2 al RRI (PEC 2) Programul Extern 3 al RRI (PEC 3)

102 | RADIO ROMÂNIA 2011 | raport anual

24 ore zilnic 24 ore zilnic 24 ore zilnic 24 ore zilnic 16 ore zilnic 2 ore zilnic 24 ore zilnic 24 ore zilnic 6 ore zilnic

De asemenea, au fost efectuate următoarele activităţi de suport tehnic pentru realizarea elementelor de conţinut al programelor: transmisii difuzate în direct sau înregistrate, provenind de la corespondenţii interni şi din străinătate ai Societăţii Române de Radiodifuziune, transmisii de la evenimente cu caracter de actualitate politică, socială şi culturală, transmisii în cadrul schimburilor muzicale cu străinătatea: peste 400 de transmisii în direct, 4300 transmisii de materiale pentru diverse emisiuni, 4300 de înregistrări; transmisii, sonorizări şi producţii importante, având în vedere gradul ridicat de dificultate: Festivalul Internaţional „George Enescu”, Târgul de carte Gaudeamus, slujbele religioase prilejuite de Paştele Ortodox şi de hramul bisericii patriarhale, slujbele religioase prilejuite de Paştele Catolic, evenimente cu ocazia Zilei Naţionale a României, lansarea Radio Chişinău ca nou post al Radio România, Summit-ul NATO, proiectul „Folk Fără Vârstă”, proiectul maraton de poezie al RRC, proiectul „Cafeneaua de Ştiinţă” proiectul “Antena Satelor - 20 de ani”, proiectul „Maraton de Week-end”, proiectul „Matinal de Week-end”, proiectul „Mişcarea pentru sănătate”; producţii muzicale realizate în studiourile de înregistrări ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi în Sala de Concerte „Mihail Jora”, respectiv 207 concerte şi spectacole cu public, din care 120 transmise în direct şi peste 230 de înregistrări muzicale, suprapuneri şi mixaje, 175 de editări, prelucrări şi ascultări, 50 copieri; transmisii ale producţiilor muzicale ce s-au desfăşurat în afara Casei Radio, preluate cu ajutorul carelor de reportaj muzicale; producţii complexe de teatru radiofonic (1154), multiplicări documente audio (2147) producţii-înregistrări, fonotecări, copieri în format digital-pentru Redacţia Muzicală (645 ore), spoturi publicitare (130 ore), producţii-recondiţionări primare, copieri, multiplicări - pentru Patrimoniu (229); monitorizarea şi înregistrarea programelor difuzate de posturile radio proprii


(4132 ore), copieri (199 ore), înregistrări pentru calificative (1788 ore), înregistrări diverse (243 ore); implementarea unui sistem de videoconferinţă, operaţional între sediul central şi celelalte sedii ale studiourilor regionale şi locale de radio. 8.1. Reconsiderarea necesităţilor de spectru ale societăţii, atât în modalităţile actuale de emisie, cât şi în perspectiva trecerii la radio digital (T-DAB), conform strategiei de acoperire a teritoriului naţional În vederea respectării reglementărilor în vigoare în domeniul radio, au fost asigurate legături permanente între Radio România şi instituţiile/autorităţile/operatorii implicaţi în funcţionarea sistemului de difuzare a programelor de radio: Consiliul Naţional al Audiovizualului, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Romtelecom.

modalităţile de soluţionare a problemelor legate de încheierea noului contract pentru prestarea serviciilor de transport şi difuzare a programelor Radio România; modalităţile de abordare în timp a dezvoltărilor viitoare în funcţie de condiţiile de încheiere a acordului-cadru; comunicarea către ANCOM de observaţii şi propuneri privitoare la soluţia de mutare a frecvenţei 102,9MHz din amplasamentul Arad-Şiria, în scopul unei mai bune acoperiri a oraşului Arad; aplicarea măsurilor solicitate de modernizare (schimbare) a liniei de transport a programului de la Studioul de radio Târgu-Mureş la staţia de emisie, precum şi a măsurilor de asigurare a liniei de rezervă; difuzarea canalului Radio 3NET „Florian Pittiş” prin intermediul emiţătorului T-DAB Bucureşti Herăstrău; situaţia investiţiilor SNR în echipamente necesare completării reţelelor FM.

Pentru evaluarea necesităţilor şi pentru identificarea zonelor neacoperite cu program, a fost întocmită o documentaţie ce cuprinde prezentarea situaţiei actuale de acoperire a posturilor Radio România. În colaborare cu reprezentanţii Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii, au fost analizate premisele trecerii la radiodifuziunea digitală, pe baza cărora se va elabora o strategie de acoperire naţională pentru difuzarea programelor Radio România pe cale radioelectrică terestră digitală. În acest sens, la nivelul Departamentului Tehnic a fost întocmită o documentaţie de sinteză a reglementărilor organismelor naţionale şi a recomandărilor UER în domeniul radiodifuziunii digitale (T-DAB). În cadrul grupului comun de lucru, constituit la nivelul SRR-SNR, au fost abordate aspecte precum: DOMENIUL TEHNIC | 103


8.2. Implementarea soluţiilor specifice radioului digital şi înscrierii în competiţia de atribuire a multiplexoarelor pentru emisia digitală Odată cu implementarea în Controlul General Tehnic a soluţiei de rezervă pentru transportul programelor radio pe suport alternativ - fibră optică s-au creat condiţiile pentru testarea completă şi asumarea noilor modalităţi de difuzare în format digital (T-DAB). De asemenea, au fost asigurate condiţiile tehnice necesare difuzării postului Radio3Net „Florian Pitiș” în sistem digital T-DAB, pe frecvenţa 223.936 MHz, începând din luna iulie 2011. Acest demers este o continuare a unui proiect-pilot pentru Bucureşti, în care Societatea este implicată încă de la debutul acestuia, din anul 2005. 8.3. Adoptarea de soluţii tehnice performante pentru producţie şi emisie radio

disfuncţionalităţilor în reţeaua de comunicaţii, efectuarea de măsurători de radiofrecvenţă, intervenţie în cazul defecţiunilor tehnice în Controlul General Tehnic. Pentru furnizarea de semnal audio către staţiile de emisie, la parametrii tehnici prevăzuţi în Contractul de prestări servicii de radiocomunicaţii, au fost achiziţionate trei procesoare audio AM pentru liniile de program mono ale posturilor Radio România Actualităţi, Radio România Antena Satelor şi programul maghiar-german, precum şi trei procesoare audio FM pentru posturile regionale Radio România Cluj, Radio România Târgu-Mureş şi Radio România Reşiţa. Procesoarele audio FM au fost livrate posturilor regionale, iar cele AM au fost instalate în Controlul General Tehnic, urmând ca, după etapa de configurare, să se poată stabili împreună cu Societatea Naţională de Radiotelecomunicaţii SA procedurile adecvate de utilizare (Anexa 10). 8.5. Realizarea controlului obiectiv al transmisiei, transportului de semnal şi al calităţii recepţiei programelor

Pentru îmbunătăţirea capacităţii de realizare în tehnologie VOIP a principalelor transmisii audio, au fost parcurse de către specialiştii tehnici din serviciile implicate în dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea sistemului din Controlul General Tehnic al Societăţii toate etapele specifice de proiectare, achiziţie şi instalare a echipamentelor. 8.4. Obţinerea unui sunet de calitate la emisie În colaborare cu serviciile tehnice ale posturilor, în urma analizării procesului de difuzare şi coordonare a programelor de radio, au fost întocmite proceduri de lucru pentru efectuarea probelor tehnice cu cabinele de emisie şi producţie, utilizarea codecurilor audio în transmisiile radio, remedierea 104 | RADIO ROMÂNIA 2011 | raport anual

A fost încheiată etapa a doua a proiectului "Sistem de monitorizare şi control al recepţiei programelor în FM", ce a constat în instalarea şi punerea în funcţiune, împreună cu reprezentanţii Societatea Naţională de Radiotelecomunicaţii SA, a 16 noi staţii de monitorizare FM. Astfel, în urma testelor şi


măsurătorilor efectuate, au fost stabilite amplasamentele finale pentru staţiile de monitorizare, în vederea acoperirii cât mai eficiente a teritoriului ţării. Totodată, a fost finalizată procedura de preluare şi exploatare a informaţiilor furnizate de sistem, pentru controlul calităţii semnalului audio recepţionat şi intervenţia rapidă în cazul apariţiei evenimentelor în funcţionarea staţiilor de emisie FM. 8.6. Conservarea arhivei Radio România şi accelerarea procesului de digitizare a patrimoniului audio al societăţii În cadrul proiectului Arhivei Digitale Audio – Media (ADAM), au fost continuate activităţile post-implementare a soluţiei tehnice, constând din: extinderea accesului la ADAM, în cadrul sistemului informatic al Societăţii, pentru căutarea, ascultarea şi comandarea prin interfaţa web a înregistrărilor digitale stocate, conţinutul arhivei sonore digitale devenind astfel disponibil si studiourilor teritoriale; activităţi destinate îmbunătăţirii condiţiilor de conservare a patrimoniului sonor, prin identificarea pe bază de studii de specialitate a unor soluţii noi, viabile, de depozitare a materialelor de patrimoniu; au fost stabilite cerinţele şi bugetul necesar operaţiunilor de inventariere, decontaminare, mutare şi gestionare a fonotecii radio. 8.7. Creşterea capacităţii de utilizare a tehnologiei IT&C existente Departamentul Tehnic a asigurat cadrul necesar pentru următoarele activităţi de suport tehnic: funcţionarea, în Casa Radio, a sistemelor digitale de emisie şi producţie radio – Digimedia, RadioMan, Multinews şi Transtel; asigurarea capacităţii de exploatare a sistemului informatic integrat, prin achiziţia de

servicii de suport IT, internet şi antimalware; extinderea capacităţilor de procesare a datelor prin achiziţia unor echipamente şi soluţii informatice: echipamente destinate măririi capacităţii de stocare date pentru sistemele de producţie radio „on-air” şi „on-line” (distribuţie, streaming), pentru sistemul de management al documentelor AMD, pentru sistemele de poştă electronică şi FTP; echipamente de comunicaţii necesare pentru creşterea vitezei şi capacităţilor de transfer a datelor, atât la nivelul sistemului informatic integrat din sediul central, cât şi din studiourile regionale; servere necesare asigurării cerinţelor noi de putere de calcul şi de îmbunătăţire a performanţelor de operare a bazelor de date; calculatoare industriale necesare asigurării unei soluţii de redundanţă în exploatare pentru echipamentele IT din Controlul General Tehnic. De asemenea, au fost realizate următoarele dezvoltări de aplicaţii şi soluţii informatice: dezvoltarea unui portal colaborativ; dezvoltarea de aplicaţii diverse cum ar fi aplicaţii de prezenţă colectivă, aplicaţie planificarea concediilor de odihnă, aplicaţia alegeri etc. DOMENIUL TEHNIC | 105


8.8. Identificarea soluţiilor tehnice în vederea prezenţei serviciului public de radiodifuziune, în format radio on air, în spaţii publice În cadrul campaniei de realizare a unor evenimente speciale, au fost asigurate, în incinta Aeroportului Internaţional „Henri Coandă”, condiţiile tehnice de captare, sonorizare şi difuzare, necesare desfăşurării pectacolelor „live”, oferite de corurile şi formaţiile Radio România de 1 Noiembrie şi în perioada sărbătorilor de iarnă. Studioul Regional Constanţa, prin programul estival „Radio Vacanţa”, a fost prezent şi în această vară, în perioada mai-septembrie, în spaţii publice estivale, reprezentate de plajele staţiunilor Mamaia, Mangalia şi Eforie, fie prin intermediul instalaţiilor proprii de sonorizare, fie prin parteneriate cu terţi, care asigură retransmisia programelor noastre. 8.9. Implementarea sistemului TRAFFIC ANNOUNCEMENT Radio România a propus iniţierea unui proiect, în parteneriat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, respectiv cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), de dezvoltare a infrastructurii autostrăzilor. Proiectul vizează implementarea sistemului Traffic Annoucement, pentru transmiterea informaţiilor cu privire la trafic şi planificarea rutelor în cazul apariţiei unor situaţii speciale în traficul pe autostrăzi, având ca obiectiv creşterea siguranţei rutiere. Din perspectiva Societăţii, acest proiect asigură posibilitatea creşterii calităţii recepţiei în FM a posturilor de radio de-a lungul autostrăzilor, precum şi premise pentru trecerea la emisia digitală a posturilor naţionale de radio. În acest context, specialiştii tehnici din Radio România şi din Societatea Naţională de 106 | RADIO ROMÂNIA 2011 | raport anual

Radiocomunicaţii au analizat cerinţele necesare implementării sistemului Traffic Annoucement şi au întocmit o documentaţie tehnică preliminară, ce cuprinde definirea elementelor sistemului şi identificarea resurselor necesare realizării acestuia. 8.10. Extinderea către studiourile teritoriale a funcţionalităţilor SII din societate Au fost efectuate operaţiunile curente de întreţinere a sistemului informatic, existent la nivelul studiourilor teritoriale, activităţi impuse atât de modificările fluxurilor informaţionale interne, cât şi de modificările legislative. De asemenea, Departamentul Tehnic a desfăşurat o serie de activităţi de dezvoltare şi implementare de aplicaţii şi soluţii informatice: extinderea domeniului „windows” în cadrul sistemului informatic integrat la studiourile regionale (de la Constanţa şi Târgu Mureş); dezvoltarea unui sistem de producţie online la Studioul Regional Radio România Târgu-Mureş; dezvoltarea unui sistem de producţie online la Studioul Regional Radio România Cluj; dezvoltarea şi modernizarea de site-uri pentru sediul central şi studiourile regionale; dezvoltarea unei aplicaţii de raportare a drepturilor de autor pentru studiourile regionale; implementarea soluţiei de planificare a concediilor de odihnă, atât în sediul central, cât şi la nivelul studiourilor regionale; 8.11. Retehnologizarea uniformă a studiourilor teritoriale Pentru obiectivul de investiţie de la Studioului Regional Iaşi - vizând realizarea unui nou sediu - în 2011 au fost parcurse ultimele etape de instalare şi punere în funcţiune, în Controlul General Tehnic şi în 3 grupuri tehnice, a sistemului profesional de captare, prelucrare,


multiplexare şi transmisii radio, achiziţionat la sfârşitul anului 2010. Detaliile de implementare ale acestui sistem complex, audio-IT, cu caracteristici şi facilităţi tehnice dintre cele mai moderne, au fost concepute şi aplicate de către echipe de specialişti din Departamentul Tehnic. În plus, pentru activităţile finale de configurare audio-IT şi de pregătire a utilizatorilor finali (personalul tehnic şi redacţional al studioului regional) au fost asigurate serviciile de suport tehnic aferente. Au fost, deopotrivă, planificate şi finalizate, până la sfârşitul anului, amenajările acustice, electrice şi de ventilaţie-climatizare din celelalte spaţii tehnice de la etajul al III-lea, destinate activităţilor de producţie radio. Pe baza solicitărilor de la studiourile regionale din Reşiţa şi Timişoara, pentru dezvoltarea soluţiilor tehnologice moderne şi pentru satisfacerea unei game largi de cerinţe din partea realizatorilor de programe, au fost identificate şi înţelese specificaţiile şi detaliată informaţia necesară pregătirii şi iniţierii procedurilor de înlocuire a tehnologiei din două grupuri tehnice de producţie radio. În plus, au fost efectuate cercetări de piaţă în special în legătură cu operarea şi utilizarea noilor echipamente, despre facilităţile de întreţinere şi de adaptare la cerinţele viitoare ale acestora. În acest context, au fost achiziţionate două pupitre digitale de mixare semnale audio, care vor fi instalate în primul semestru al anului 2012.

de clădire ca elemente definitorii ale unui spaţiu consacrat, cu rezonanţă în viaţa culturală a comunităţii. Astfel, în continuarea studiilor funcţionale, tehnice şi economice referitoare la implementarea noilor tehnologii de realizare programe şi de producţie muzicală multicanal, au fost finalizate procedurile de achiziţie a două pupitre digitale de mixare a semnalelor audio, inclusiv sistemele de procesare şi monitorizare subiectivă aferente. Aceste echipamente cu performanţe tehnice deosebite vor fi puse în valoare în cursul anului 2012, în urma unor activităţi complexe de reabilitare funcţională a spaţiilor alocate. Consiliul de Administratie a aprobat, prin HCA 25/2011, Raportul Comisiei de specialitate constituită pentru analiza măsurilor întreprinse şi stabilirea cadrului general al acţiunilor viitoare privind sediul central al Societăţii Române de Radiodifuziune (Anexa nr. 11). 8.13. Modernizarea parcului auto al societăţii Serviciul Transporturi are în derulare obiectivul de înnoire a parcului auto, obiectiv iniţiat în anul 2011 prin retragerea din circulaţie a 54 de autovehicule casate şi înlocuirea lor cu autoturisme de generaţie nouă. Într-o primă etapă, au fost achiziţionate 18 autoturisme prin leasing financiar, urmând ca, în acest an, alte 32 de autoturisme, achiziţionate prin leasing operaţional, să completeze parcul auto al Societăţii.

8.12. Pregătirea soluţiilor tehnice pentru rezolvarea problemelor legate de sediul central al societăţii Pe lângă soluţionarea problemelor curente ale sediului central, legate de gradul avansat de uzură al clădirii şi al instalaţiilor aferente acesteia, compartimentele specializate din cadrul departamentelor tehnic şi economic au continuat activităţile de valorificare a corpurilor DOMENIUL TEHNIC | 107

8. DOMENIUL TEHNIC  
8. DOMENIUL TEHNIC  

DOMENIUL TEHNIC România Actualităţi România Cultural România Muzical Radio Bucureşti Antena Satelor Programul pentru minorităţi Programul Ex...

Advertisement