Page 1

SZEGEDI CSABA

www.szegedicsaba.hu

www.szegedicsaba.com


Mit tehet a festő, aki, amellett, hogy elemi érzéke van a színekhez, azok árnyalataihoz, dinamikájához, egymáshoz való viszonyához, aki képes arra, hogy könnyen szaladjon a vásznon vagy papíron az ecset és a toll, aki a gének és a lélek szerencsés összműködése folytán eleve tehetséges, de akit emellett a festészet, mint probléma, mint megoldásra váró próbatétel is érdekel? Fordulhatott volna tehetségével a könnyebbik utak felé, lehetett volna az aktuális trendek felidézője, mindenkor hű követője, rosszabb esetben ügyes művész-vállalkozó. Természetesen Szegedi Csaba a nehezebb, de sokkal izgalmasabb utat választotta. Ha egyszer a festészet kérdései érdekelték, nekiállt feltenni ezeket a kérdéseket, majd megkísérelt válaszolni is rájuk. Ha végigtekintünk eddigi életművén, a festészetre vonatkozó kérdések és a rájuk adott válaszkísérletek láncolatát követhetjük végig. S hogy ezek a próbálkozások még izgalmasabbak, még egyedibbek legyenek: sohasem valamilyen minta, mások által már begyakorolt módszer, aktuális kánon mentén igyekezett eljutni egy megoldáshoz, hanem figyelembe véve ugyan az elődök és a kortársak tapasztalatait, de mindig egyedi, addig próbálatlan módon kívánt eredményt elérni. Még emlékszem arra a diszkrét zavarra, melyet pályakezdő művei okoztak. Bár már megkezdődött a posztmodernnek a tradíciókhoz való szabad visszanyúlást is megengedő korszaka, sokfigurás, bonyolult csoportfűzésű kompozíciói a maguk geometrikus részformákká stilizált, önnön három dimenziós mivoltát hangsúlyozni igyekvő bábuival, diszkrét, grisaille-os színvilágukkal idegenek maradtak mind a neoavantgárd, mind az új szenzibilitás alapelveitől. Kísérletezett aztán a kubizmusnak az iróniát is a műbe szintetizáló válfajával, majd radikális, és a korszak trendjeihez még kevésbé illő váltással fényviszonyokat kezdett festeni. Pontosabban perspektivikus hűséggel ábrázolt épületeket a különböző napszakoknak megfelelő különböző megvilágítással. Következett –immár Dunaújvárosban – néhány remekbe szabottan hideglelős metafizikus-novecentós kép, hogy aztán természetesen nagyjából akkor, amikor mindenki más ráállt a figurativitásra, absztrakt képekkel lépjen elő. A szó sZoros értelmében elvonatkoztatott kompozíciók ezek, - amúgy egy kissé előre utalva - Szegedi Csaba problémamegoldó furorjának kitüntetetett kedvencei. Ha a fent említett szakadatlan probléma-megoldás képleten belül mégiscsak váltópontokat keresünk, az egyiket itt lelhetjük meg. Eleddig nem annyira problémákat, mint inkább stílusokat elevenített fel. Mostantól par excellence festői kérdések körül folyik majd a diskurzus. Innentől kezdve javarészt a határokról lesz szó. Arról, hogy meddig felismerhető az eredeti, kiinduló motívum, s hogy lehessen úgy absztrahálható, hogy eredeti karaktere minimuma révén még felismerhető, meghatározható legyen, de a lényeget a csupasz szösszenetre redukált vonalak, színkontrasztok mondják ki. Így lesz – például a worpswedei művésztelepen töltöttek után indázó minta a kerti székből, így válik fogas kérdéssé a hasonló, de mégse egyforma motívumok, mint például a csiperkegombák ábrázolhatósága. Mondhatnánk azt is, hogy Szegedi Csaba a festészetileg kényes kérdések egyik specialistájává válik. Izgatni kezdi az amúgy is absztrakt, közmegegyezésen alapuló jelek, például a számok és a betűk további, nem szimbólumként, nem jelként (tehát nem amolyan Robert Indiana-módon), hanem pusztán tiszta formai-szín-problémaként való felvetése. Az 5-ös, a G meg a Z betű ebben az esetben hajlataik, görbületeik, cikkcakk-vonalaik miatt lesznek fontosak, mindeközben azonban a néző nem tud elvonatkoztatatni általánosan elfogadott jelentéstartományuktól sem.


Sorolhatnák a határhelyzetekkel, a „már nem” és „még igen” közti vékony határvonallal foglalkozó műveit, a fürdőbe lépő kövérkés kedves, Hendrickje Stoffels,vagy a Vénuszt és Marsot szeretkezés közben meglepő Vulcanus-téma parafrázisait. De fontosabb ezeknél a szinte mindvégig jelenlevő architektúra-téma New York-i betetőzése. Joseph Stellától Feiningeren át Warholig sokakat izgatott a felhőkarcolók szabdalta városkép dinamikája. Kortárs magyar példákat is találunk, Lukoviczky Endre is egy egész sorozatot szentelt neki. Csakhogy míg nála a váltakozó magasságú épületek tömege lett ikonikussá, Szegedi Csabánál a merész perspektivikus nézőpont által különössé vágott, javarészt függőleges színes téglatestekké redukált sík lett lényeges. A kiindulópont a konkrét, topográfiailag is beazonosítható helyszín, konkrét napszakokban, hajnalban, naplementekor. A végsővé tisztult Manhattansorozatban azonban a látványeredetet már csak nyomokban őrző, dinamikusan mozgó lapokból álló kép. Szegedi Csaba esetében immár harminc éve tart a festészet alapkérdéseire, határhelyzeteire való szüntelen rákérdezés. S feltehetőleg jönnek majd új problémák is, de most mintha az összegzés, illetve a saját magához, közvetlen környezetéhez való fordulás ideje jött volna el. Közvetlen előzménye ennek az Édes otthon-sorozat, mely tele van ugyan rafinált perspektívaváltásokkal, de lényegében pazar játék az eddig általa alkalmazott vagy épp kipróbálásra váró festői eszközökkel a festőkéssel húzott felülettől a különböző grafikus hatású technikákig – egy eszköztár nagyvonalú, de egyben játékos felvonultatásának leszünk tanúi. Az újabb lépés pedig, hogy csak fessen, lazán, elengedetten. Legfesztelenebbek talán kisméretű, szinte tenyérnyi körös képei. Néhány kör, derengő színfolt, vékony sétáló vonal. Nincs kérdés, nincs válasz. A formák és színek most tényleg a tudat legmélyéről kúsznak elő. Ez a tulajdonképpen rendkívül tudatos, önnönmagának a festészetben mindeddig kevés teret engedő művész most szabad utat nyit érzelmeinek, hangulatainak. A sorozatok néhány darabján felsejlik ugyan a velencei táj, a víz, a horizont, a Nap, másikukon pár szobanövény, de inkább álmok, jóleső szunyókálások, párálló pillanatok mentén kószálhatunk segítségükkel. Vannak ugyan „szögletesebb”, egyfajta derűs geometrizálást megengedő képek, de ezeken is egymásba kúsznak a formák, helyzetük illékony, határozatlan. Mindeközben fantasztikus érzékenységgel idézik meg a nonfiguratív művészet hőskorának néhány mesterét, Mirót, Nicholsont, Baumeistert, vagy a magyarok közül Lossonczyt, Gyarmathyt, Marosánt, Vajda Júliát. Ám vigyázzunk, ilyen lazán, ilyen magától értetődő természetességgel csak az tud festeni, aki előzőleg kitartó konoksággal járta végig a festészeti problémák grádicsait. Szegedi Csaba immár megengedheti magának, hogy elsősorban belülre, önmagára figyeljen. Megengedheti, hogy műterme, háza, a környező dombok külső látvány helyett önnön részéve váljanak. Megengedheti magának, hogy otthon lehessen. Mert – ezekkel a képekkel – hazaérkezett. Pataki Gábor: A festészet kényes kérdéseinek specialistája Új Művészet, 2014. augusztus


GOA · INDIA

Galeria de Belas Artes, Calangute, Goa, India, 2015.

2015


Februรกr-Mรกrcius vegyes technika, vรกszon mixed media on canvas 100 x 115 cm


Kerala vegyes technika, vรกszon mixed media on canvas 50 x 70 cm magรกntulajdon private collection


Repcefรถldek Rape Fields vegyes technika, vรกszon mixed media on canvas 90 x 115 cm


Blue Flow akril, vรกszon acrylic on fibrewood 33 x 41 cm magรกntulajdon private collection


Áramlás (Békés gondolatok Indiáról) Flow (Peaceful Thought on India), akril, vászon acrylic on canvas 90 x 120 cm


Dudhsagar

akril, vรกszon acrylic on canvas 90 x 120 cm


S K E T C H E S of V E L E N C E K A R C O L A T O K

2010 · 2014


Tükörasztal # 1 Duchess Table # 1 olaj, vászon oil on canvas 113 x 100 cm


Tükörasztal # 2 Duchess Table # 2 olaj, vászon oil on canvas 113 x 100 cm


CsendĂŠlet Still Life vegyes technika, papĂ­r mixed media on paper 30 x 42 cm


Cím nélkül Untitled vegyes technika, papír mixed media on paper 30 x 42 cm Collection of Deák Képtár Városi Gyűjtemény, Székesfehérvár, HU gyűjteménye


TĂŠli ablak Winter Window vegyes technika, farostlemez mixed media on fibrewood 40 x 60 cm


TĂŠli tĂł Lake in Winter vegyes technika, farostlemez mixed media on fibrewood

40 x 60 cm


Konok motĂ­vum # 1 Konok Motif # 1 vegyes technika, papĂ­r mixed media on paper

30 x 42 cm


Konok motĂ­vum # 2 Konok Motif # 2 vegyes technika, papĂ­r mixed media on paper

30 x 42 cm


Horizonton On the Horizon vegyes technika, papĂ­r mixed media on paper magĂĄntulajdon private collection

30 x 42 cm


Rianás (Fagyott tó) Split (Frozen Lake) vegyes technika, papír mixed media on paper

30 x 42 cm


Equilibrum Equilibrum vegyes technika, papĂ­r mixed media on paper

30 x 42 cm


Horizonton On the Horizon vegyes technika, farostlemez mixed media on fibrewood 18 x 42 cm magรกntulajdon private collection


Cím nélkül Untitled

vegyes technika, farostlemez mixed media on fibrewood

24 x 33 cm


Cím nélkül Untitled

vegyes technika, farostlemez mixed media on fibrewood

20 x 30 cm


Cím nélkül Untitled

vegyes technika, vászon mixed media on canvas 34 x 34 cm


Velencei karcolatok Sketches of Velence vegyes technika, farostlemez mixed media on fibrewood 22 x 24 cm


Velencei karcolatok Sketches of Velence vegyes technika, farostlemez mixed media on fibrewood 22 x 27 cm


Cím nélkül Untitled

vegyes technika, farostlemez mixed media on fibrewood

17 x 28 cm


AranymetszĂŠs # 5 Golden Section # 5 vegyes technika, farostlemez mixed media on fibrewood

22 x 35 cm


AranymetszĂŠs # 3 Golden Section # 3 vegyes technika, farostlemez mixed media on fibrewood

22 x 35 cm


Ingókövek # 3 Wobble Stones # 3 vegyes technika, papír mixed media on paper 42 x 30 cm


Ingókövek # 2 Wobble Stones # 2 vegyes technika, papír mixed media on paper 42 x 30 cm


ÉDES OTTHON

SWEET HOME

2007 · 2008


Fehér és sárga (Édes otthon) White & Yellow (Sweet Home) olaj, papír oil on paper 43 x 61 cm magántulajdon private collection


Kék, sárga és rózsaszín Blue, Yellow & Pink

olaj, farostlemez oil on fibrewood 21 x 30 cm


Kék, sárga és rózsaszín (Édes otthon) Blue, Yellow & Pink (Sweet Home)

olaj, papír oil on paper 43 x 61 cm


Kék Kémény Blue Chimney akril, vászon acrylic on canvas 60 x 80 cm magántulajdon private collection


Édes otthon # 6 Sweet Home # 6 akril, farostlemez acrylic on fibrewood 70 x 100 cm magåntulajdon private collection


ร‰des otthon # 1 Sweet Home # 1

akril, vรกszon acrylic on canvas 200 x 295 cm


ร‰des otthon # 2 Sweet Home # 2

akril, vรกszon acrylic on canvas 200 x 295 cm


Édes otthon # 3 Sweet Home # 3 akril, vászon acrylic on canvas 200 x 295 cm Collection of Pécsi Tudományegyetem, Pécs,HU gyűjteménye


NEW YORK · NEW LONDON

2006 · 2008


Vasalóház 13.00 h Flatiron Bdg. 1.00 pm Vasalóház 13.30 h Flatiron Bdg. 1.30 pm Vasalóház 14.00 h Flatiron Bdg. 2.00 pm grafit, rajzszén, papír graphite, Charcoal on paper 90 x 70 cm


Vasalรณhรกz Flatiron Building olaj, vรกszon oil on canvas 105 x 150 cm


Morgan Stanley Bdg. Morgan Stanley Bdg. Olaj, vรกszon oil on canvas 100 x 70 cm


Metropolisz # 1 Metropolis # 1 Metropolisz # 2 Metropolis # 2 vegyes technika, farostlemez mixed media on fibrewood 160 x 40 cm magรกntulajdon private collection


Citicorp Bdg. Citicorp Bdg.

vegyes technika, papír mixed media on paper 100 x 70 cm Collection of Monterosa Art gyűjteménye


Nagyvรกrosi kanyon City Gorge akril, vรกszon acrylic on canvas 100 x 70 cm


Manhattan-i napkelte Manhattan Sunrise olaj, vรกszon oil on canvas 100 x 70 cm


Nagyvรกrosi kanyon City Gorge akril, vรกszon acrylic on canvas 120 x 90 cm


Manhattan # 11 Manhattan # 11 vegyes technika, vรกszon mixed media on canvas 100 x 70 cm


Manhattan # 10 Manhattan # 10 akril, vรกszon acrylic on canvas 140 x 123 cm


Manhattan # 4 Manhattan # 4 akril, vรกszon acrylic on canvas 140 x 106 cm


Manhattan # 2 Manhattan # 2 akril, vászon acrylic on canvas 140 x 106 cm Collection of the Griffis Art Center, New London, CT, USA gyűjteménye


Manhattan # 3 Manhattan # 3

akril, vรกszon acrylic on canvas 140 x 106 cm


Manhattan # 5 (Elhalványulás) (Müller Árpád emlékére) Manhattan # 5 (Fading) (To the Memory of Árpád Müller) akril, vászon acrylic on canvas 140 x 123 cm


Manhattan # 6 Manhattan # 6

akril, vรกszon acrylic on canvas 140 x 106 cm


Manhattan # 7 Manhattan # 7

akril, vรกszon acrylic on canvas 140 x 66 cm


Manhattan # 8 Manhattan # 8

akril, vรกszon acrylic on canvas 140 x 92 cm


Manhattan # 9 Manhattan # 9

akril, vรกszon acrylic on canvas 140 x 123 cm


Manhattan # 0 Manhattan # 0

akril, papĂ­r acrylic on paper 62 x 48 cm


Washington Street Washington Street vegyes technika, papĂ­r mixed media on paper 61 x 48 cm


Huntington Street Huntington Street vegyes technika, papĂ­r mixed media on paper 48 x 61 cm


I-95 Interstate Hiway I-95 Interstate Hiway

vegyes technika, papĂ­r mixed media on paper 48 x 61 cm


I-95 Interstate Hiway # 3 I-95 Interstate Hiway # 3

grafit, kréta, papír graphite, crayon on paper 61 x 48 cm


I-95 Interstate Hiway # 2 I-95 Interstate Hiway # 2 grafit, kréta, papír graphite, crayon on paper 61 x 48 cm magángyűjtemény private collection


Cross Bronx Expway

Cross Bronx Expway

grafit, kréta, papír graphite, crayon on paper 61 x 48 cm


NagyvĂĄrosi kanyon City Gorge tus, papĂ­r ink on paper 18 x 15 cm


ALFANUMERIKA

ALPHANUMERICA

2000 · 2005

Számjegy parafrázisok Numeral Paraphrases rajzszén, papír charcoal on paper ~ 70 x 50 cm


BetĹąparafrĂĄzisok Letter Paraphrases vegyes technika, farostlemez mixed media on fibrewood ~ 20 x 30 cm


Mágikus négyszög # 1 (Szaturnusz) Magic Square # 1 (Saturn) akril, vászon acrylic on canvas 150 x 200 cm


Mágikus négyszög # 2 Magic Square # 2 akril, vászon acrylic on canvas 150 x 200 cm


KZ KZ akril, papír acrylic on paper 60 x 80 cm Collection of Karsai Holding, Székesfehérvár, HU gyűjteménye


Műteremablak Studio Window olaj, vászon oil on canvas 85 x 170 cm


Műteremablak Studio Window akril, papír acrylic on paper 40 x 80 cm


Közlekedő edények Communicating Vessels vegyes technika, vászon mixed media on canvas 250 x 500 cm Collection of Large Size Symposium, Chateau Liechtenstein, Valtice, CZ gyűjteménye


PARAFRÁZISOK

PARAPHRASES

1995 · 2000


Matisse parafrรกzis Matisse Paraphrase vegyes technika, vรกszon mixed media on canvas 105 x 90 cm


Zsuzsanna és a vének (Tintoretto) Susannah & the Elders (Tintoretto) olaj, vászon oil on canvas 100 x 150 cm


Zsuzsanna és a vének (Tintoretto) Susannah & the Elders (Tintoretto) vegyes technika, papír mixed media on paper 40 x 60 cm


Zsuzsanna és a vének (Tintoretto) Susannah & the Elders (Tintoretto) vegyes technika, papír mixed media on paper 60 x 80 cm


Vulkánusz, Vénusz és Mars (Tintoretto) Vulcanus, Venus & Mars (Tintoretto) vegyes technika, papír mixed media on paper 70 x 100 cm magángyűjtemény private collection


WORPSWEDE · MÜNCHEN

1991 · 1994


Tél (Rejtélyes évszakok) Winter (Enigmatic Seasons) vegyes technika, vászon mixed media on canvas 140 x 160 cm Collection of the European Patent Office, Munich, DE gyűjteménye


Tavasz (Rejtélyes évszakok) Springtime (Enigmatic Seasons) vegyes technika, vászon mixed media on canvas 140 x 160 cm magángyűjtemény private collection


Nyár (Rejtélyes évszakok) Summertime (Enigmatic Seasons) vegyes technika, vászon mixed media on canvas 140 x 160 cm magángyűjtemény private collection


Ősz (Rejtélyes évszakok) Autumn (Enigmatic Seasons) vegyes technika, vászon mixed media on canvas 140 x 160 cm Collection of the European Patent Office, München, DE gyűjteménye


Aviatika Aviatics vegyes technika, vรกszon mixed media on canvas 90 x 135 cm


Szeles kirรกndulรกs Windy Hike vegyes technika, vรกszon mixed media on canvas 104 x 145 cm


Ködképződés Befogged vegyes technika, vászon mixed media on canvas 100 x 120 cm


Swimming Pool vegyes technika, vรกszon mixed media on canvas 150 x 180 cm


Karnevál Carnival vegyes technika, vászon mixed media on canvas 100 x 110 cm magángyűjtemény private collection


Szauna Sauna vegyes technika, vรกszon mixed media on canvas 100 x 135 cm


Hajnalpír Morgenrot vegyes technika, vászon mixed media on canvas 150 x 180 cm magángyűjtemény private collection


Tintoretto Zsuzsannái Tintoretto’s Susannahs vegyes technika, vászon mixed media on canvas 130 x 150 cm


Időjárásjelentés # 1 Weather Report # 1 vegyes technika, papír mixed media on paper 60 x 80 cm


Időjárásjelentés # 2 Weather Report # 2 vegyes technika, papír mixed media on paper 60 x 80 cm


Időjárásjelentés # 3 Weather Report # 3 vegyes technika, papír mixed media on paper 60 x 80 cm


Cumulus Cumulus vegyes technika, papĂ­r mixed media on paper 60 x 80 cm


Madártani vázlat # 1 Ornithological Sketch # 1

vegyes technika, papír mixed media on paper 100 x 100 cm


Madártani vázlat # 2 Ornithological Sketch # 2

vegyes technika, papír mixed media on paper 100 x 100 cm


Pas de Deux Pas de Deux vegyes technika, vászon mixed media on canvas 150 x 125 cm magángyűjtemény private collection


Balett Ballet vegyes technika, vászon mixed media on canvas 90 x 110 cm magángyűjtemény private collection


TANULMÁNYOK 2010 2002-2004 1985-1988 1981-1985 1974-1978

DLA (a Szabad Művészetek Doktora), Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola, MoME/Magyar Iparművészeti Egyetem Posztgraduális Mesterképző, Magyar Képzőművészeti Főiskola Magyar Képzőművészeti Főiskola Magyar Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola DÍJAK / ÖSZTÖNDÍJAK / REZIDENCIÁK

2016 2006 1991-1992

1991 1990 1986 1985

2015 2014 2013 2009-2014 2009 2007 2002 1996 óta 1995 óta 1992 1993-1994 1988-1991 1988 óta 1985 óta

1997 óta 1996-2002 2011 2005, 2010 2015

STUDIES / EDUCATION Budapest, HU Budapest , HU Budapest , HU Budapest , HU Budapest , HU

AWARDS / SCHOLARSHIPS / RESIDENCIES

Római Magyar Akadémia ösztöndíj Nemzeti Kulturális Alap Róma, IT 6 hónap “artist-in-residence”, Griffis Art Center, New London, CT, USA “Senior Leaders and Scholars Fellowship” ösztöndíj, HAESF (Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap) CIEE (Council on International Educational Exchange) Budapest-Boston, MA, USA 9 hónap „artist-in-residence“, Atelierhaus Worpswede Worpswede, DE „DAAD“ Ösztöndíj, (Deutsche Akademische Austausdienst) és (Alsószászország Tudományos és Művészeti Minisztériuma) ösztöndíja Barcsay-díj Budapest , HU Barcsay emlékérem Budapest , HU Glatz Oszkár díj Budapest , HU Smohay-díj Székesfehérvár, HU TAGSÁGOK / SZIMPOZIONOK / KONFERENCIÁK

MEMBERSHIPS / SYMPOSIA / CONFERENCES

„Art For A Cause” 1st International Artist Residency „A festészet mint nyelvjáték“ kritikai agóra, „I. Székesfehérvári Művésztelep“ “Velencei-tavi Nemzetközi Szimpozion” „Projecting Spaces“ konferencia, „Színerő/Léptékváltás II.“ szimpozion, „Velky Format/Large Size Symposium“, Székesfehérvári Művészek Társasága Magyar Festők Társasága Autorengalerie 1 BBK (Németországi Művészek Szövetsége) Y Galéria (1989-1991 művészeti vezető) Magyar Képző-és Iparművészek Szövetsége M.A.O.E./Művészeti Alap

Inspire Trust India Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,

MŰVÉSZETOKTATÁS

ACADEMIC / TEACHING

Brandenburgi Műszaki Egyetem PTE/Művészeti Kar, DLA/MES Liechtenstein Kastély

Magyar Iparművészeti Főiskola - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (2001 óta egyetemi adjunktus) Budai Rajziskola előadások, Montclair State University vendégprofesszor, Seminarweek Hochschule für Gestaltung Vendégprofesszor Hochschule für Gestaltung

Goa,India Budapest , HU Székesfehérvár,HU Velence, HU Cottbus/Berlin, DE Pécs, HU Valtice, CZ Székesfehérvár, HU Budapest , HU München, DE München, DE Dunaújváros, HU Budapest , HU Budapest , HU

Budapest , HU Budapest , HU Montclair, NJ, USA Schwäbisch-Gmünd,DE Darmstadt, DE


2016 2015 2014 2014 2011 2010 2010 2009 2008 2008 2007 2007 2007 2006 2005 2003 1996 1995 1995 1994 1994 1993 1992 1992 1992 1992 1991 1990 1990 1987 1987 1987 1986 1985

VÁLOGATOTT EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

„Bence-hegyi napló” „Györöki Nyári Tárlat” “Akrilképek” “Kép-Architektúra” „City Colors” „Magyar Kultúra Napja” „Mixed Media” „4 Ungarn”

Wenckheim Kastély Bertha Bulcsu Művelődési Központ Szent István Király museum Fuga Építészeti Központ Hungarian Cultural Center Öreghegyi Közösségi Ház Alexey von Schlippe Gallery of Art Galerie Kornhaus, Kunstverein IFUA Horváth/Scheffer Galéria Artus Stúdió Galéria Leitner+Leitner/Scheffer Galéria Gerbeaud Harmincad Galéria Magyar Telekom Galéria Griffis Art Center Pátzay Pál Terem Pelikán Galéria Gárdony Galéria Produzentengalerie Duna Galéria Europäisches Patentamt Covalenco Art Gallery Galerie Daniel Blau Józsefvárosi Galéria Covalenco Art Gallery Kassenhalle am Brill Galerie Altes Rathaus Árkád Galéria Csepel Galéria Aad Leemans Art Gallery Galerie im Atelier Madách Galéria Uitz Terem (Tábori Csabával) Igjúsági ház MMK Galéria

„Édes Otthon”

„Amerikai Anzix” (Tavaszi Fesztivál) „New York, New London, new paintings” „Open Studio Final Exhibition” „Parafrázisok” „Németországi képek” „Németországi képek” „EPA X Art ’94” „Paravents” „Négy Festő” „Atelierhaus Worpswede Stipendiaten” „Atelierhaus Worpswede Stipendiat” „Három Kérdés” (Négy Frestő) „3 Hongaren”

„Négy Festő”

Velence Balatongyörök Székesfehérvár Budapest New York, NY, Székesfehérvár, Groton, CT, Schwäbisch-Gmünd, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, New London, CT, Székesfehérvár, Székesfehérvár, Gárdony, München, Budapest, München, Geldrop, München, Budapest, Geldrop, Bremen, Worpswede, Budapest, Budapest, Rotterdam, Heidenheim, Vác, Dunaújváros, Székesfehérvár Dunaújváros,

Hungary Hungary Hungary Hungary USA Hungary USA Gerrmany Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary USA Hungary Hungary Hungary Germany Hungary Germany Holland Germany Hungary Holland Germany Germany Hungary Hungary Holland Germany Hungary Hungary Hungary Hungary


2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2009 2009 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2005 2005 2004 2004 2004 2003 2003 2002

VÁLOGATOTT CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK „Gestern, Heute, Morgen” „Gestern, Heute, Morgen” „Síkbn, Térben, Szemléletben” „Harmónia” (MAOE) „Mesterek X” „Fejér Megyei Tárlat” „Magyar Festők Társasága 20” (MFT) „Hamis Memória” (SzMT) “Art For A Cause” “Barcsay 25” “Jel-beszéd” “Barcsay 25” “Naphimnusz” “Fehérvár Szalon” “Kép-Tár-Ház” „Töredék” (Magyar Festők Társasága) „XXXVII Nyári Tárlat” „Fehérvár Szalon” XIV. Táblaképfestészeti Biennálé „Tendenciák” a MKISZ kiállítása „Igazi Design” MoME Design Intézet „I. Balatoni Festészeti Biennálé” „KunStart 2009” „Között”(M. posztgeometrikus.művészet) „BoH Art 2008” „Kép-gép” „Köszönet” „11.kerület, 11 művész” „Csendélet ma” „A város” „Művészet és Bor II” „Tendenciák III.” „Nyom” „Wet Paint Week” „Dialógus 2005” „Jónapot, Gerzson Úr” „Méretkülönbségek” „Magyar Festészet Napja” „6 Művész Székesfehérvárról” „Méretes Képek, Szabad Festészet” „Artisti Ungheresi Contemporanei” „Velky Format”

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

Galerie der Botschaft von Ungarn Galerie der EU Vertretung Baden-Württemberg Balassi Intézet Művészet Malom Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Csók István Képtár Széphárom Közösségi Tér Pelikán Galéria Art Chamber, Castello Vermelho MűvészetMalom Mazart Galéria Művészetmalom Kortárs Magyar Galéria Sberbank Galéria Szombathelyi Képtár Fúga Galéria REÖK palota Volksbank Galéria REÖK palota REÖK palota Zsinagóga Balatoni Múzeum Museion Vízivárosi Galéria EURAC (European Academy) Pelikán Galéria Scheffer Galéria/Újbuda Galéria Scheffer Galéria/Újbuda Galéria Keresked. és Vendéglátóip. Múzeum Scheffer Galéria Európa Kongresszusi Központ Művészetek Háza Pelikán Galéria Art Park/Hygienic Gallery Millennium Szalon Harnmincad Galéria Millennium Szalon Millennáris Park Székely Nemzeti Múzeum Millennium Szalon Galleria d’Arte Moderna Liechtenstein Kastély

Berlin Germany Bruxelles Belgium Budapest Hungary Szentendre Hungary Budapest Hungary Székesfehérvár Hungary Budapest Hungary Székesfehérvár Hungary Calangute Goa, India Szentendre Hungary Budapest Hungary Szentendre Hungary Dunaszerdahely Slovakia Székesfehérvár Hungary Szombathely Hungary Budapest Hungary Szeged Hungary Székesfehérvár Hungary Szeged, Hungary Szeged, Hungary Eger, Hungary Keszthely, Hungary Bolzano, Italy Budapest, Hungary Bolzano, Italy Székesfehérvár, Hungary Budapest, Hungary Budapest, Hungary Budapest, Hungary Budapest, Hungary Budapest, Hungary Szekszárd, Hungary Székesfehérvár, Hungary New London, CT.USA Budapest, Hungary Budapest, Hungary Budapest, Hungary Budapest, Hungary Sepsiszentgyörgy,Rumania Budapest, Hungary Cento, Italy Valtice, Czeh Republic


2001 „Fény-árnyék” 2000 „Pannónia 2000” 1999 „II. Festészeti Triennálé” 1986 “Négy festő” 1995 „20 Jahre Produzentengalerie” 1993 „Jahresausstellung des BBK” 1992 „Bilder, Briefe, Noten XXIV” 1990 „Barcsay Ösztöndíjasok” 1988 „Ungarische Gegenwartskunst” 1987 “Táblaképfestészeti Biennálé” 1987 „Folytonosság” 1987 “Dunántúli Tárlat” 1986 “Négy festő” 1986 “Öt festő” 1985 1985 óta évente “Fejér Megyei Őszi Tárlat” 1985 óta évente “Dunaújvárosi Tavaszi Tárlat”

Kecskeméti Galéria Újlipótvárosi Galéria Művészetek Háza Kaposvári Galéria Produzentengalerie Interimsgalerie der Künstler Autorengalerie 1 Aktív Art Galéria Galerie im Atelier

MUNKÁI GYŰJTEMÉNYEKBEN

COLLECTIONS

Szent István Király Múzeum Inspire Trust Lyman Allyn Art Museum Griffis Art Center Városi Képtár Deák Gyűjtemény Europäisches Patentamt (Európai Szabadalmi Hivatal) Large Size Symposium, Liechtenstein Kastély, Henkel Magyar Telekom Ifua Horváth Leitner + Leitner Monterosa Art Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA/MES Dunaújváros Önkormányzata Dunapack Rt. Technika Háza Siófok Önkormányzata

Székesfehérvár Comba, Margao, Goa New London, CT, New London, CT, Székesfehérvár, München, Valtice, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Pécs, Dunaújváros, Dunaújváros, Székesfehérvár, Siófok,

Kecskemét, Budapest, Szekszárd, Kaposvár München, München, München, Szentendre, Heidenheim, Szeged, Budapest, Kaposvár, Vác, Budapest, Roma, Székesfehérvár Dunaújváros

Bartók 32 Galéria Madách Galéria Budapesti Vigadó Fondazione Sinaide Ghi

Hungary Hungary Hungary Hungary Germany Germany Germany Hungary Germany Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Italy Hungary Hungary

HU India USA USA HU DE CZ HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU

Hazai és külföldi magángyűjtemények private ollectios in Hungary and in (Ausztria, India, Németország, Hollandia, Olaszország, Svájc, Spanyolország, Anglia, USA, ÚjZéland)

www.szegedicsaba.hu

www.szegedicsaba.com

Szegedi Csaba 1991-2016  

Csaba Szegedi's painting from Worpswede-München to New London-New York and to Velence with an article (Hungarian) from Gábor Pataki

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you