Page 1

I. Évfolyam 1. Szám Jászberény 2012. márczius Ingyenes kiadvány

Jászberényi polgárok havilapja, a nemzeti szemlélet, jó erkölcs és a hit tükrében A meg nem hallgatott költségvetés

Felelőtlen döntések, ötletelgető többség Budai Lóránt önkormányzati beszámolója Március 14-én, - rendhagyó módon - délelőtt 10 órakor kezdődött Jászberény képviselő-testületének rendes ülése. Azok kedvéért, akik nem követik nyomon az élő közvetítést, és akiknek kíváncsiságát nem elégíti ki a hivatalos tudósítás hagyományteremtő módon álljon itt egy rövid összefoglaló a legfontosabb döntésekről és azok körülményeiről. Egy „kicsit” más, talán hitelesebb szemszögből… Módosításra került a 2010. évi zárszámadási rendelet, mely nem szól másról, minthogy a Szőlő utcai „nővérszállót” át kívánják minősíteni, azt követően pedig értékesíteni. Újból hangot adtam annak a véleményemnek, hogy sokkal szerencsésebb volna anyagi javainkkal gazdálkodni, mint azoktól megválni. Az értékesítés egyszeri bevételhez juttatja a várost, míg egy esetleges hasznosítás hosszú távon bevételt biztosít az önkormányzat részére.

(2.oldal)

Az 1848-as forradalom Jászberényben A jász kerület Rómájában, ahogy akkor Jászberényt nevezték, 1849. Április 3.-án estére már bent volt az egész Klapka-hadtest, az Aulich-hadtest egy része, a Damjanich-hadtest Nagysándor hadosztálya. A főhadiszállaás az akkori Jászkun kerület székházában volt, itt volt a fővezér, Görgey Arthur, segédtisztjeivel, nyargoncaival, itt voltak a hadtestparancsnokok, törzstisztek, együtt vacsoráztak, és itt volt Kossuth Lajos is. A Wisocki-hadosztálynak, akik aznap Hatvanból Fényszarun át érkeztek Jászberénybe, már csak a városon kívül jutott hely. (3. oldal)

Jeles napok: - 1930 március 1: Magyar Királyi Haditechnikai Intézet megalakulása - 1915 március 1: A rendszeres budapesti autóbuszközlekedés elindítása - 1817 március 2: Arany János születésnapja - 1872 március 5: A budapesti Néprajzi Múzeum alapítása - 1881 március 25: Bartók Béla születésnapja

A képviselőtestület, február 10.-én tárgyalta a helyi költségvetést. A költségvetés tárgyalásakor, a polgármester úr, és a költségvetés megalkotói, több alapvető hibát is elkövettek. Az egyik, hogy ellenzéki képviselők véleményét nem hallgatták meg, pedig biztos hogy nekik is lettek volna hasznos javaslataik. A másik nagy alapvető hiba, hogy a költségvetést érintő intézmények képviselőit, szakembereit sem vonták be ennek megalkotásába. A harmadik, amely nem feltétlen hiba, de az önkormányzat fantáziátlanságát tükrözi, hogy a költségvetés politikája kísértetiesen hasonlít az országos általános költségvetési elvárásokhoz, vagyis annak alapjaira építi fel. A költségvetés két alappillérre épül. Az egyszeri eladások bevétele, valamint az adóemelések és plusz hitel mint bevétel. A költségcsökkentés valamint a bevételteremtő fejlesztések azonban kimaradtak. Az önkormányzat számára hasznosíthatatlan ingatlanok eladása kétszeresen is káros a városnak, hiszen minden ingatlant lehet hasznosítani, és az később bevételt is hozhat. (3. oldal)

A láthatatlan generáció Egy szombat délutáni megemlékezés. Állok a mikrofon előtt. Szemem időnként a jegyzetem sorait követi, máskor közvetlen szemkontaktust keres azzal a néhány ismerőssel és persze ismeretlennel, akik eljöttek, hogy leróják kegyeletüket a múlt tettei előtt. Valami mégis hiányzik. Nem az elhíresült „Békemenet „ több százezres fergetege, de néhány száz ember mindenképp. Hogy kikre is gondolok? (4. oldal)

Energiatakarékosság okosan Évről évre azt tapasztalhatjuk, hogy lakásunk energiaszükségleteire, valamint autónk üzemanyag felhasználására, egyre nagyobb összeget fordítunk. Ha ezt megszüntetni nem is, de csökkenteni mindenképp van lehetőségünk, és érdemes is élni vele, hogy ne függjünk olyan nagy mértékben az energia szolgáltatóktól. (4. oldal)

Nyilvános sajtótájékoztató! Téma: A körzet országgyűlési képviselőjének, Dr. Szabó Tamás munkájának értékelése Budai Lóránt (Jászberény) Kazai József (Jászárokszállás) Kovács János (Jászfényszaru) Bobák Zsolt (választókerületi szervező) Jászberény, Ifjúsági Ház Április 6., 16.00

Lakossági fórum

Jászfényszaru Művelődési Ház Vendég: Volner János országgyűlési képviselő

Április 4., 17.00


2.oldal

Felelőtlen döntések, ötletelgető többség (Folytatás az 1.oldalról) Változtattunk még a településrendezési előírásokon is. „Természetesen” a (Fidesz közeli) helyi hatalmasságok kedvére. Az elcserélt Gondozóház tervezett átépítése ütközik a szabályozási terv előírásaival. Biztosan többen is jártak már így. A különbség csak az, hogy amíg egy átlag polgárnak ha azt akarja, hogy engedélyezzék az átépítést alkalmazkodnia kell az előírásokhoz, addig a Gondozóház büszke, új tulajdonosánál, Szatmári Úrnál éppen fordítva van. A szabályozást módosítjuk az ő ötletei és elképzelései alapján. Véleményem szerint ez a lépés igazságtalan a többi alkalmazkodni kénytelen jászberényivel szemben. Az egyik ha nem a legfontosabb téma az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendelet megalkotása volt. A vagyongazdálkodás alapelvei között szerepel, hogy az önkormányzati vagyonnal gazdálkodók a rájuk bízott vagyont kötelesek megőrizni, a felelős gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. Ennek ellenére a több mint félszáz önkormányzati ingatlan eladását tervezik csak ebben az évben, elcserélték a malom épületét a Gondozóházzal és értékesíteni kívánják a nővérszállót, a hűtő strandot, az Ifjúsági Házat, a Thököly úti rendelőt és a nagyvisnyói tábort… és ez már nem az első ellentmondás a szavaik és a tetteik között. Az előterjesztés szerint a helyi önkormányzatnak a forgalomképtelennek minősülő vagyonából rendeletben köteles megjelölni azon vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. Ezzel csak az a bökkenő, hogy a forgalomképtelen törzsvagyon meghatározása nem képezi a vagyonrendelet részét, azaz nem szerepel a tételes felsorolás a vagyonelemekkel kapcsolatban. Ezt a listát külön is kértem, de legnagyobb sajnálatomra csak egy konkrétumok nélküli választ kaptam. Ennek hiányában képtelenség felelősen dönteni ebben a témában. Kértem, hogy bocsássák rendelkezésünkre a tételes felsorolást és javasoltam, hogy csak a lista ismeretében döntsünk az előterjesztésről! Ezt a kormánypárti képviselők le-, a rendeletet pedig megszavazták. A város közterületének rendjéről szóló rendelet megalkotása következett. Ez is jól mutatja a városvezetés gondolkodását. Ez sem szól másról, mint, hogy „hogyan szerezzünk még több pénzt, akkor is, ha éves szinten csak néhány tízezer forintról van szó”. Ilyenre felesleges energiát pazarolni, itt is többe kerül majd az adminisztrációs munka, mint a bevétel. Komolyabb, nagyobb lélegzetű dolgokra kellene figyelni, ahol többet lehetne megtakarítani. A költségek szinten tartásához nem elegendő csupán az országos Fidesz által diktált "még több bevételt ahonnan csak lehet" programot elkezdeni. Bizony a kiadáscsökkentés jóval többet tud hozni a konyhára. Csak ugye ahhoz gondolkodni kell, a bevételhez meg nem. A mellékletek közt olvasható, hogy innentől kezdve nem szabad plakátokat kihelyezni csak a hirdető oszlopokra, tilos lesz szórólapokat osztani a városban, politikai hirdetéseket, plakátokat elhelyezni a legforgalmasabb helyeken és az

Ádi büfé Jászberényben a piactéren

Nyitvatartás: H-Sz-Cs: 04-18-ig Vasárnap: K-P: 03-18-ig Sima lángos 90Ft Szo: 03-16-ig sajtos-tejfölös 290Ft V: 03-14-ig Www.adibufe.hu, 57/404-603, 0630/9533302

eddig ingyenes közterület használatért is fizetni kell. Ezzel ezt a rendeletet a Jobbikra szabták. Kiemelt projektek (fürdőfejlesztés, ipari park) további támogatása volt a téma. Az előterjesztés szerint, amennyiben ezeket a kiemelt projekteket nem támogatja a testületi többség, úgy lehúzhatjuk a rolót, megpecsételjük Jászberény sorsát és tönkretesszük városunk és gyermekeink jövőjét. És az anyag szerint mindezt az ádáz ellenzék miatt! Nem voltak restek kikeresgetni a jegyzőkönyvekből az ezzel kapcsolatos korábbi hozzászólásainkat és bemásolni az előterjesztésbe. Komolyan mondom, mindig képesek lentebb adni a színvonalból… Eszerint, ha a „Wellness központnak” és az Ipari Parknak nem lesz támogatottsága, úgy azt át kell engednünk egy olyan városnak, ahol idézem:” az adott képviselő-testület többsége kiáll egy ilyen volumenű turisztikai fejlesztés mellett.” Mintha bármikor is zavar támadt volna az Erőben. Mintha a többség nem megszavazna mindent, amit előre megbeszélnek…Ma is kiállok amellett, hogy a jelen helyzetben nem ezek a látványberuházások a legfontosabbak. Addig, amíg az utjaink járhatatlanok, amíg az legális cigánytelepeket tart fenn a város, amíg sokaknak már lassan ennivalóra sem jut, ne a „Wellness központon” gondolkodjunk! Az ipari- és innovációs park ötletét sem támogatom, mert létjogosultsága megkérdőjelezhető. Mivel a helyi cégek, vállalkozások 90%-a a három legnagyobb multinak dolgozik be, ezen cégek jövője viszonylag biztosított. Innovációs és infrastrukturális segítséget azoknak kell adni, akik a "nagyok" miatt kerültek rossz helyzetbe, vagy veszítették el pozíciójukat. Rajtuk az önkormányzati megrendelések segítenek, így nem kellene bizonyos feladatokért az ország távoli pontjaiban lévő szolgáltatókhoz, gyártókhoz fordulni. A Jobbik nem a fejlődés ellen van, csupán szeretnénk a rendelkezésre álló pénzt a leghasznosabban a város javára költeni. Az ipari park helyett, alternatív energiaforrások és szolgáltatások kiépítésére fordítani, ami nagyban csökkentené a város energia költségeit. Az innováció helyett pedig a fentebb említett gyakorlattal segítsük helyzetbe hozni a helyi vállalkozókat és termelőket. A Polgármesteri Hivatal létszám emeléséről is határozat született. Ezek szerint a Hivatalba 5 fő megváltozott munkaképességű személy kerül felvételre. Az álszent és hamisan szolidáris szöveg szerint a város vezetése munkát kíván biztosítani a megváltozott munkaképességű személyek részére. Sajnos azt kell, hogy mondjam, nem erről van szó! Mindössze ki akarják gazdálkodni a rehabilitációs hozzájárulást. (4.823.000 Ft/év) Arról már nem is beszélve, hogy az elmúlt időszakban, az önkormányzati fenntartású intézményekből közel 70 embert küldtek az utcára. Csupán a költséghatékonyságra hivatkozva. Véleményem szerint ez a döntés az érintett munkavállalók számára is megalázó, nem beszélve azokról, akik a Fidesz politikájának és a helyi döntéseknek köszönhetően veszítették el a munkahelyüket. Budai Lóránt

Sas kézi autómosó Jászberényben már 2 helyen! 15 éves gyakorlattal a régi csapattal 4 éve változatlan árakkal A Shell kútnál és a nagykátai úti MOL kútnál várjuk ügyfeleinket!

0620/371-5574

Lakossági fórum Pusztamonostor Jászfelsőszentgyörgy Művelődési Ház Művelődési Ház Vendég: Bödecs Barna Vendég: Baráth Zsolt országgyűlési képviselő országgyűlési képviselő

Április 13., 17.00 Április 20., 17.00


3.oldal (Folytatás az 1.oldalról) Ezek a 2012-es költségvetésben egyszeri bevételek lesznek, az elkövetkezendő években ezek az összegek nem jelennek meg. Az ingatlanok eladása a költségvetés mindössze 2%-a, ami elég csekély ahhoz képest, hogy nagy és fontos ingatlanokról van szó. A Gondozóház elcserélése a volt malomépületre is haszontalannak tűnik, hiszen az önkormányzatnak, jelenleg fogalma sincs, mire használja a malomépületet, vagyis míg a csere az önkormányzat részére teljesen haszontalan, addig a Gondozóház eladásából elúszik az Erste bank, és garázsok bérleti díja, amely havi 535.500Ft. Ha pedig hosszú távon gondolkodunk, akkor a Gondozóház hasznosításából származhatna folyamatos bevétele az önkormányzatnak. Ugyan ez a helyzet a régi óvodák lebontásával is, hiszen azok teljesen jó épületek, használhatók, nem is érthető, hogy az önkormányzatnak miért van ez a bontási kényszere. Az új óvodacentrum felépítése 642m Ft-ba kerül (saját forrás 185m Ft), míg a megszüntetett 4db óvoda felújítása, korszerűsítése kb. 120140m Ft-ból megoldható lett volna, amiből lejön még a támogatás, ami legalább a fele. Ennek az óvodacentrumnak az ötlete egyébként nem a mostani kabineté, ez jóval régebbi ötlet már. A költségvetésből sajnos még mindig hiányzik az elkerülő út utolsó szakasza építésének elkezdése, pedig a város közlekedésének

rendkívül fontos pontja lenne. Annak elkészültével drasztikusan csökkenne a város forgalma, a zaj- és füstterhelés is. Ehelyett viszont új kerékpár út építése ismét előkerült, ami már erőltetettnek számít. A költségvetésben található néhány olyan tétel, amelyek felesleges költségként tűnnek fel, de azokon nem kíván változtatni az önkormányzat. Ilyenek pl. az önkormányzati lakásokból folyamatosan felhalmozódó évi 36m Ft-os hiány, amely a nemfizető lakók miatt keletkezik. A Jobbik, ennek kivizsgálását és a felősök megnevezését kérte. A fénymásolók bérlése évi 10m Ft, a Jászkürt 20m Ft-os támogatása, valamint a JKSE, 25m Ft-os támogatása a többi sportegyesület kárára, szintén felesleges pazarlás. A közbiztonságtól, a mentő-rendőrség-tűzoltóság támogatásából, és a helyi közlekedéstől viszont pénzt von el az új költségvetés, pedig ezek alapvető szükségletek. A Jobbik helyi szervezetének módosító javaslatai, ezeknek az anomáliáknak az egyensúlyba hozása volt a célja. A javaslat az önkormányzati reprezentációtól 1m Ft-ot, a Jászkürt-től 5m Ft-ot, a JKSE-től 1250e Ft-ot kíván elvonni. Plusz támogatásként a sportlétesítmények használati díját 1.5m Ft-tal, a helyi közlekedést 2.5m Ft-tal, a közbiztonsági programot 1250e Ft-tal, a polgárőrséget 500e Ft-tal, a mentő-rendőrségtűzoltóságot pedig 1.5m Ft-tal kívánná támogatni a jobbik javaslata. A Jobbik helyi szervezetének kifogásai, javaslatai, mind építő szándékúak, és mögöttük gondos és jövőbelátó munka húzódik. A képviselőtestület a már szokott módon, „természetesen” nem fogadta el egyik javaslatot és kritikát sem. Turóczi György és Katona Attila

Az 1848-as forradalom Jászberényben (Folytatás az 1.oldalról) A hadosztály emberei éhesek voltak, mert aznap nem kaptak élelmet, és Hatvanból csak Leiningen alezredes félkomoly-féltréfás beszédére voltak hajladók - korgó gyomorral - elindulni. Mikor ttáborba szálltak, egy baka morgott a Schwarcenbergektől: - Szóval megint csak bívák (sátortábor) a szabadban. S mindjárt mondja a gazdánk: “Három emper és egy freiter (őrvezető), mintyárt ite ety strását! Nem szobod táborbul elmenni!” Olyan jól utánozta Leininget, mintha maga az alezredes szólt volna. Hangos nevetés volt aválasz. De még nagyobb volt a kacagás, amikor félpercre ráLeiningen az első osztály arcvonala elé ugratva kijelölte a tábor élvonalát és a zászlótartó előtt elkiáltotta: - Fetyver gulába! Es három emper és egy freiter mintyárt ite ety strását! Nem szobod táborbul elmenni! A zászlóalj felkacagott. Leiningen sejtette, miről van szó. - Mi azt?- Nevette el magát Ő is. - Mekint tréfát csinálta Kiss János? Erre a zászlóalj első sorából kiszaladt egy ember, elkapta Leiningen bal kezét és lelkendezve megcsókolta. - Eltalálta alezredes úr! De hiszen tudhatja, mennyire szeretjük. - No jól fan - szorította oda combjához a baka fejét a nyergében ülő gróf, nevetve. - Mindig bolondos megfaty Kiss János. Most pedik atyonferem proviantos (élelmező) kazemperek mind, ha nem adják röktön ennivalobul ekész hetyeket ite. És bevágtatott a városba. Hoztak is tíz szekérrel kenyeret, szalonnát, bort, dohányt, és vidáman lobogtak a tábortüzek,ahogy az éhes katonák egy nap után újra élelemhez jutottak. Április 4.-én reggel 5 órakor a napos ébresztőt veretett, és a hadosztály a többi csapattal együtt a Zagyva hídján keresztül elindult Jászberényből Nagykáta irányába, hogy aznap Tápióbicskénél csatát nyerjen és a dicsőséges tavaszi hadjáratban az “esküszegő, rút dinasztia” seregét Bécs és Pozsony alá kergesse. Dr. Ócsai Antal, aneszteziológus

SZIVÁRVÁNY OPTIKA

Tavaszi akció!

Jászberény Szövetkezet út 20/A 57/400-497

A meg nem hallgatott költségvetés

Dioptriás szemüveglencsék 50%-os kedvezménnyel!

Pótkerék csárda Jászberény, Nagykátai út 5

Heti menü: 690Ft/adag Jászberényben ingyenes kiszállítás Megrendelés: 0670/340-3823 Lakodalmak, rendezvények lebonyolítása, házhozszállítással is. Keresse válogatott menüinket és a’la carte ételeinket, helyben fogyasztva is!

Önért- Közért (Kossúth út-Szél u. sarka) Zafír élelmiszerbolt (Nádor u.-val szemben) Akciók húsvétig! Rama kocka 250g: 179Ft Túró 1/2kg: 199Ft Tejföl 20%-os,330g: 179Ft Teavaj 100g: 199Ft Pepsi,Mirinda,7Up, 2.5l: 299Ft Sió gy.levek, 1l: 199Ft Bomba ár! Kinder tojás Füstölt kötözött lapocka


4.oldal Március 5-én, a „Neszűri munkacsoport” hivatalos terepszemlét tartott, melynek során meglátogatta az illegális szeméttelepet is, és a képen is látható érdekességre bukkant. Ha az önkormányzat valóban komolyan gondolja az illegális szemétlerakók megszüntetését, akkor annak nem az a módja, hogy az önkormányzati jellegű hulladékokat ilyen felelőtlenül kezeli, hanem valódi megoldásokat várunk. De eddig úgy tűnik, sem az önkormányzatnak, sem a Regio-Kom-nak nincs használható ötlete. Neszűri munkacsoport, operatív részleg

Konvektorok, radiátorok, női, gyermek mountain bike, olcsón eladók! 06-70/372-4652

Jármüvek, gépek, berendezések müanyag alkatrészeinek javítása 0620/800-6365 Óriás trambulin bérelhetõ! Átméröje 4.5m!

Akció: 10.000Ft+áfa (8 óra) 06-70/395-5062 06-70/395-5057

750kg össztömegű fékes utánfutó, magasítóval, lejárt műszakival, eladó! 0630/549-4546

Ez az Ön hirdetésének a helye! Hirdetésfelvétel: turoczigyorgy@invitel.hu 06-20/800-6365

A láthatatlan generáció

érzést, hogy tartozunk egymásnak legalább azzal, hogy nemzeti ünnepeken együtt legyünk? Közösen emeljük felfejünk. Hogy hallassuk végre a hangunk. Még itt vagyunk, eltemetve, elfeledve, mindentől, de leginkább büszke és boldog fiatalságunktól megEgyütt buktuk el a rendszerváltozást, egyszerre alapífosztva. Nem szeretnék nagy szavakkal vagdalkozni. tottunk családot, váltunk munkanélkülivé, vagy egy Nem tartom feltétlenül fontosnak, hogy megszorítvállalkozó modern kori rabszolgájává. Néhány szerensátok kezem és kéz a kézben énekeljük a Kossuth csés kivételével, akiknek sikerülhetett a kiugrás, együtt indulót, csak attól tartok, hogy azok az emberek, nyögjük a minimálbérünkből a rezsit, ruházzuk gyerakik jelenleg egyenlőbbek az egyenlőknél, kinézmekeinket, akik egy fura generációs átok miatt legtöbbnek az ablakaikon és a néhány aktivistán kívül, ször nem is velünk él és persze megpróbálunk néha egy csak pár szomorú szemű öreget látnak ezeken a új ruhát venni a párunkra, hogy igazán csinos legyen, rendezvényeken, akkor egyre dölyfösebben dőlnek hisz még olyan fiatal ahhoz, hogy szürkévé váljon. Olyan nehéz elhinni, hogy alig két tucat ember él Jászbe- hátra foteljeikben. Ha nem leszünk ott mindenütt és nem mutatjuk meg, hogy sokan vagyunk, akik rényben, akinek nem akar beletörődni abba, amit nap, ki merik mondani, nem ezt és nem így akartuk, akkor mint nap rákényszerítenek. Aki még elhiszi, hogy élhetelérték céljukat. Az ajtókat ránk zárják, és nem nénk másképp és nem csak utas a hétköznapokban. A szemem ezeket az embereket nem találja. Hol vannak? leszünk csak egy láthatatlan és elveszett generáció… Székely Mihály Hol vagytok? Nem érzitek a belülről felszakadni vágyó

(Folytatás az 1.oldalról) Jómagam a '70 es évek elején születtem. Ebből adódóan több száz főre tehető azoknak a városlakóknak a száma, akik velem együtt nőttek fel.

sok pénzt tud nekünk megspórolni. Hasonlóan sok pénz takarítható meg, ha gépkocsinkkal (Folytatás az 1.oldalról) takarékosan vezetünk. Sokan nem is tudják, Lakásunk,házunk fűtésre fordított energiáját utólagos de a benzines befecskendezős gépkocsik moszigeteléssel is csökkenthetjük. A szokásos hungaro- torja gázlevételkor, semennyi üzemanyagot cell és kőzet- vagy salakgyapot szigeteléseken felül nem fecskendez be, a kb. 1500-as fordulatmár hazánkban is elérhető a rendkívül környezetbarát szám feletti tartományban. Tehát ha a forgalcellulóz szigetelés. Kanadában és a Skandináv ormi helyzet lassításra, megállásra kényszerít szágokban már 30 éve előszeretettel használt szige- minket, érdemes már jó előre lábunkat levenni telés hulladékpapírból készül, így anyagköltsége a gázpedálról, és motorfék üzemben gurulni, csekély, felhordási technológiája ami viszont drága. a kb. 1500 fordulatszám alatt pedig üresbe A cellulóz szigetelés kb. 5-8%-kal jobb hatásfokú az rakva, szabadon gurulni. Tapasztalatok szerint, ismert szigeteléseknél, de ára is ennyivel magasabb. vezetési stílustól függően, 5-10% üzemanyag Hosszútávon jobban megtérül. A már ismert napelem takarítható meg ezzel az egyszerű módszerrel. és napkollektor rendszerek is egyre kedvezőbb áron Turóczi György érhetők el, így megtérülési idejük is 5 éven belül van. A napelem villamos energia, a napkollektor pedig Kultúrális programajánló közvetlen meleg víz előállítására használatos. Mindkettőre állami támogatás kapható, és már egyre Malom Film-Színház: Rendhagyó irodalomtöbben foglalkoznak ezek beépítésével. Figyelni kell óra Örkény Istvánról - Április 2, 17 óra azonban arra,hogy a támogatás csak utólag érkezik. Jász Múzeum: József Attila a magyarság Korszerű kazán is sok energiát megspórol a háztartá- költője, előadás - Április 11, 17 óra sunkban, és akár függetlenedni is tudunk a földgáztól. Hamza Múzeum: OptiKaland, alkotó foglalkozás A pellet tüzelésű kazánokba pedig akár mi magunk gyerekeknek - www.hamzamuzeum.hu is elő tudjuk állítani a fűtőanyagot, kerti nyesedékek- A Terror házában, Budapesten, a “Bátran és ből, falevelekből, és különböző száraz kerti hulladészabadon” c. kiállítás ingyenes. kokból. Beruházási költsége magas, cserébe nagyon

Energiatakarékosság okosan

Impresszum: Szebb jövőt, nemzeti szemléletű helyi politikai-közéleti havilap, megjelenik 10.000 példányban Kiadó és felelős szerkesztő: Turóczi György, turoczigyorgy@invitel.hu, 0620/800-6365, adószám: 63691047-2-36 Szerkesztőség: Turóczi György, Budai Lóránt, Bobákné Czeglédi Anikó, Bobák Zsolt, Katona Attila, Székely Mihály Nyomda: Győri Sándor, 5622, Kőröstarcsa, Deák F. u. 22, 0670/321-8375, gyorisandor@freemail.hu Terjesztés: Tuti-Peso kft., Hirdetésfelvétel: turoczigyorgy@invitel.hu, a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk

1. évfolyam 1. szám  

A "Szebb jövőt!" újság a Jobbik jászberényi alapszervezetének támogatásával kiadott, de nem Jobbikos, újság, henem egy nemzeti értékrendű já...

1. évfolyam 1. szám  

A "Szebb jövőt!" újság a Jobbik jászberényi alapszervezetének támogatásával kiadott, de nem Jobbikos, újság, henem egy nemzeti értékrendű já...

Advertisement