Page 1

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej Mateusz Stachowski

Alkohole i ich pochodne


Alkohole- Alkoholami nazywamy związki zawierające grupę hydroksylową -OH, połączoną z atomem węgla łańcucha alifatycznego i nie będącą częścią ugrupowania karboksylowego (-COOH).

1.Metanol

Metanol-CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny. Został odkryty w 1661 przezRoberta Boyle'a. Jest trujący dla człowieka.

Właściwości : • • • •

Jest silną trucizną Spala się bladoniebieskim płomieniem Czysty metanol jest bezbarwny Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie (jego rozpuszczalność w wodzie jest nieograniczona) Picie lub wdychanie metanolu grozi śmiercią lub poważnym kalectwem: 8-10 g metanolu powoduje ślepotę, większa ilość – śmierć

Zastosowanie: • •

używany jest jako rozpuszczalnik w syntezie organicznej stosowany w farmaceutyce, przemyśle barwników, tworzyw sztucznych, włókien


syntetycznych stosowany jako paliwo lub składnik paliwa w silnikach spalinowych

2.Etanol Etanol - C2H5OH – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Właściwości : W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, łatwopalna ciecz o charakterystycznej woni i piekącym smaku. Na powietrzu pali się słabo widocznym, niebieskawym płomieniem.

Otrzymywanie i Zastosowanie : Etanol do celów spożywczych (→ napój alkoholowy) otrzymuje się w wyniku fermentacji alkoholowej. Podstawowymi surowcami do produkcji etanolu są: buraki cukrowe, trzcina cukrowa, ziemniaki, i wiele innych roślin. Poniższa tabela przedstawia teoretyczną wydajność produkcji czystego alkoholu etylowego z popularnych surowców.


Mateusz Stachowski Spis treści : 1.1Alkohole definicja ogólna……………………str2 1.2Metanol………………………………………………….str2 1.3Etanol……………………………………………………..str3

Bibliografia :


WWW.wikipedia.pl

Alkohole i ich pohodne  

vodka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you