Page 1

Interni informator SŽ - VIT I SŽ - Vleka in tehnika

Letnik 2 I številka 3 I marec 2013

Aktualno Aktualno Poslovanje družbe SŽ - VIT v letu 2012 Poslovanje družbe SŽ - Vleka in tehnika, d. o. o. v preteklem letu je bilo uspešno. Družba je leta 2012 ustvarila poslovne prihodke v višini 100.279 tisoč evrov in poslovne odhodke v višini 100.234 tisoč evrov ter dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 45 tisoč evrov. Iz naslova financiranja je bila ustvarjena izguba v vi-

šini 6 tisoč evrov, iz naslova drugih dohodkov pa dobiček v višini 70 tisoč evrov. Družba je tako ustvarila dobiček v višini 109 tisoč evrov.

nih 2.391 delavcev, na dan 31. 12. 2012 pa 2.257 delavcev. Leta 2012 je bilo v družbi zaposlenih povprečno 2.347 delavcev.

Na dan 1. 1. 2012 je bilo v družbi zaposle-

Marko Vode

Porast inovacij v letu 2012 Komisija za inovacije je tako kot vsako leto pripravila pregled inovacij preteklega leta. V letu 2012 je število inovacijskih predlogov v primerjavi s prejšnjimi leti močno naraslo, saj so jih zabeležili kar 33. Vsekakor je inovativnost zaposlenih v porastu dober pokazatelj razvoja naših kompetenc in jo je potrebno spodbujati še naprej, saj bomo tako naše storitve stalno izboljševali. Komisija v sestavi: Jurij Krošelj (predsednik), Jurij Brodschneider (namestnik predsednika), Vlado Šamprl, Dušan Rožac, Branko Gregorin in Tone Gregorič, je obravnavala 33 inovacijskih predlogov in jih vse ovrednotila v skladu z veljavnim pravilnikom. Tri predloge je komisija zavrnila,

ker je v preteklosti enake predloge že obravnavala in ustrezno nagradila, eden pa je bil zavrnjen po oceni komisije, z vsemi ostalimi avtorji so podpisane pogodbe in nagrade so že ali pa bodo v kratkem izplačane.

V katalogu inovacij SŽ - VIT se je tako nabralo že 166 tehničnih izboljšav in koristnih predlogov. Helena Hostnik Simončič (povzeto po poročilu komisije)

Novosti iz naših centrov CENTER LJUBLJANA Nadaljevanje sodelovanja s Ferrovie Udine Cividale Po uspešno opravljenem prvem delu na dizel motorni garnituri Stadler smo pridobili zaupanje privatnega italijanskega prevoznika FUC. V marcu je k nam poleg DMG Stadler poslal še triosno dizel premikalno lokomotivo MACK G7000. Na obeh vozilih smo med 20. in 22. marcem uspešno opravili enaki deli kot februarja na dizel motorniku, in sicer struženje kolesnih dvojic in ultrazvočni pregled osi.

Foto: Helena Hostnik Simončič

Dizel lokomotiva lastnika FUC v ljubljanski strugarni

V marčevski številki preberite: Stran 2 Popravilo IGBT-modulov v naših delavnicah Nadgradnja proge Pragersko–Ormož–Murska Sobota Stran 3 Za nove generacije železničarjev se nam ni treba bati Projekt 310 – Razmisli in naredi. Učinkovito! Stran 4 CEDEjČEK meseca Kam z odpadnimi kartušami? Stran 5 Vabilo na likovno razstavo O ločilih Stran 6 O pisanju poslovnih dopisov Smeh je pol zdravja


Tako na prvo struženje in pregled osi kot na drugo so vozila prišla v naše delavnice s spremstvom predstavnikov lastnikov, ki so si ogledali oba postopka in naše kapa-

citete. Ob zaključku so bili z opravljenim delom zadovoljni, zato upamo na sodelovanje tudi v prihodnje. Vlastimir Djurdjević

Pregled osi z ultrazvokom, na sliki Janez Gorše

Foto: Miško Kranjec

Popravilo IGBT-modulov v naših delavnicah Pred časom smo predstavili popravilo GTO-modulov, ki jih izvajamo sami v naši delavnici za popravilo močnostne elektronike, ki smo jo uredili v Ljubljani za potrebe popravil na elektromotornih vlakih. Na področju popravil močnostnih pretvornikov smo naredili korak dalje, saj sedaj obvladujemo tudi popravilo IGBT-modulov, ki jih najdemo na ELOK 541. K električnemu pogonu Siemens lokomotive vrste 541 spadata dva glavna pretvornika toka z IGBT-močnostnimi polprevodniki in trifaznimi asinhronskimi vlečnimi motorji. Po eden pretvornik toka je dodeljen enemu podstavnemu vozičku in napaja dva vlečna motorja. Električna lokomotiva vrste 541 ima dva podstavna vozička s po dvema vlečnima motorjema. V pretvornik toka so vgrajeni močnostni moduli, in sicer:

različni

pulzni razsmernik z variabilno napetostjo in frekvenco, ki napaja vlečni motor, ● vhodni pretvornik oziroma 4-kvadrantni pretvornik, ki v DC-omrežju skupaj s pul znim razsmernikom omogoča vračanje energije pri električnem zaviranju in ● pretvornik pomožnih pogonov, ki služi za napajanje porabnikov AC 440 V, ki se oskrbujejo s konstantno ali z variabilno frekvenco. ●

Foto: Marko Dragar

Popravilo IGBT-modula

Pri napakah v močnostnih modulih pretvornika toka omogoča stikalni koncept lokomotive nadaljnje delovanje z zmanjšano pogonsko močjo, tako da se del opreme, na katerem se je pojavila motnja, izloči iz obratovanja. Glede na veliko število napak na močnostnih modulih smo se v delavnici v Ljubljani odločili, da najprej poizkusno popravimo enega od teh modulov. Ko se je izkazalo, da popravljen močnostni modul uspešno deluje na eni izmed lokomotiv vrste 541, smo se odločili, da bomo sami popravili še ostale module, na katerih je prišlo do omenjene napake. Do sedaj smo popravili že osem IGBT-modulov in s tem lastniku lokomotiv (Slovenskim železnicam) prihranili kar nekaj stroškov za vzdrževanje te vrste lokomotiv, časovno pa približno 7 tednov na modul, kar pomeni krajše stojne čase za lokomotive vrste 541. Marjan Petrovicki in Marko Dragar

CENTER MARIBOR Nadgradnja proge Pragersko–Ormož–Murska Sobota Koncept nadgradnje in modifikacije proge Pragersko–Ormož–Murska Sobota vključuje tudi nas, službo za TVD, ki skrbi za tehnično brezhibnost delovnih vlakov. . Izvajalec del SŽ-ŽGP za potrebe navoza grede spodnjega ustroja proge prevaža tolčenec iz separacije Verd do delovišča v Lipovcih. Naša prioriteta je, da se zagotovi hiter pristop k reševanju problematike na terenu in na tehničnih postajah, da preventivno in sprotno odpravljamo napake ter nudimo storitve prevozniku, ki skrbi za dostavo vagonov.

Foto: Zoran Vesenjak

Vagon Eamos-z za prevoz razsutega tovora

stran 2

Obravnavali smo tudi nekaj poškodb na vagonih, nastalih kot posledica razkladanja, naletov in podobno. Od Službe za TVD se pričakuje hitra odzivnost, fleksibilnost in strokovna podpora pri reševanju situacij. Zoran Vesenjak

Letos smo opravili kar nekaj intervencij na terenu, kjer smo prisostvovali pri razkladanju tolčenca, saj v zimskem času prihaja do netesnosti in zmrzali v pomožnem zračnem vodu in je potrebno vagone usposobiti ali pa olistati za popravilo v pooblaščeni delavnici.

VITraž – interni informator SŽ - Vleke in tehnike

marec 2013


Zgodilo se je Za nove generacije železničarjev se nam ni treba bati Ljubljana, 21. februar Običajno dopoldne v ljubljanskih delavnicah so nam 21. februarja popestrili posebni obiskovalci – vrtčevski otroci iz vrtca Zelena Jama, enota Vejica. Tako male fante kot dekleta, ki se z vlakci pretežno igrajo, prave vlake pa vidijo na tirih večinoma od daleč, so ti veliki stroji v delavnicah popolnoma navdušili. Ogledali so si elektromotorno garnituro 312, kjer so preverili udobje sedežev, pokukali pa so tudi v strojevodsko kabino, kjer jim je prijazni sodelavec Janez Ahčin pokazal veliko zanimivih »gumbov«. Nekaj otrok se je že odločilo, da bodo vozili vlake, tako da si čez nekaj let lahko obetamo povečano povpraševanje po delovnem mestu strojevodje. Ogledali so si tudi poškodovano gomulko, snežna odmetal-

nika in gomulko v reviziji na dvigalkah. V obratu za vzdrževanje električnih lokomotiv jim je še eden prijazni sodelavec – Marjan Petrovicki predstavil živo, brižito in moped. Vstopili so v kabine vseh treh vozil in seveda je največ zanimanja požela hupa. Poleg strojevodskih sedežev, glasovnih opozoril v več jezikih in velikega rdečega gumba.

Otroci in vzgojiteljice so bili nad ogledom navdušeni, kot izvrstna vodiča pa sta se izkazala tudi Janez in Marjan skupaj s pomočnikoma Ivanom in Bojanom. Morda pa čez kakšnih 15–20 let koga od teh otrok srečamo na hodniku našega podjetja. Helena Hostnik Simončič

.

Foto: Helena Hostnik Simončič

Foto: Helena Hostnik Simončič

Bo kateri izmed njiju strojevodja morda?

Foto: Helena Hostnik Simončič

Zanimivo podvozje gomulke

Otroci iz vrtca Zelena jama, enota Vejica z vzgojiteljico Majo Stražar, spremljevalko (študentko) Andrejo Zupančič in pomočnico vzgojiteljice Janjo Novak ter našimi sodelavci – Janezom Ahčinom, Marjanom Petrovickim in praktikantom Bojanom Lazičem

Projekt 310 – Razmisli in naredi! Učinkovito! Ljubljana, 27. marec SŽ - VIT je lani poleti pristopil k projektu zamenjave razsvetljave v delavnicah v Ljubljani, Zalogu, Dobovi in Mariboru, za kar je dobil nepovratna sredstva, saj smo z zamenjavo starih luči z novimi, energijsko varčnimi, zmanjšali porabo energije in posledično izpuste CO2 v okolje. Kot primer dobre prakse je bila zato ljubljanska delavnica predstavljena udeležencem delavnice podjetja TIKO PRO, ki se ukvarja s pridobivanjem nepovratnih sredstev za energetsko učinkovitost stavb in rabo obnovljivih virov energije in je tudi našemu podjetju pomagalo pri projektu zamenjave razsvetljave. Predstavniki podjetja TIKO PRO so na delavnici, ki je bila organizirana za zainteresirana zunanja podjetja in je potekala v naši sejni sobi, predstavilo različne možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev za energetsko prenovo stavb, izvajalci projektov pa so predstavili učinkovito in varčno razsvetljavo, katero so si udeleženci lahko ogledali pri nas. Podjetju TIKO PRO smo pri organizaciji delavnice in predstavitve dobre prakse pomagali, ker verjamemo, da je energetska učinkovitost naša prihodnost ter želimo pomagati pri varovanju okolja in zmanjšanju vplivov nanj. Upamo, da je delavnica uspela in smo prepričali tiste, ki imajo energetsko neučinkovite prostore, da lahmarec 2013

ko s pridobivanjem nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov bistveno lažje pridejo do obnove stavb. S strani našega podjetja je bila udeležencem predstavljena zamenjava razsvetljave, ki se je v naših delavnicah obrestovala tako s finančnega vidika, kot z vidika zagotavljanja ustrezne osvetljenosti delovnih mest. Projekt 310 je sofinanciran v okviru Petrolovega Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih. V naslednjih mesecih bo organiziranih še nekaj delavnic v raz-ličnih krajih po Sloveniji, kjer so uspešno izvedli katerega izmed projektov energetske sanacije stavb. Foto: Helena Hostnik Simončič

VITraž – interni informator SŽ - Vleke in tehnike

stran 3


CEDEjČEK meseca Ventil za zapiranje soda za olje Področje: popravilo in vzdrževanje parnih lokomotiv Avtor: Marko Hvale

?

Problem: Pri parnih lokomotivah se za mazanje ležajev uporablja zelo gosto olje. Postopek pri prelivanju iz soda v kantice je dolgotrajen. Ko zapremo ventil, se zato olje dolgo izteka, tudi do 5 minut, in precej ga gre tudi v izgubo. Poleg tega se onesnažuje delovno mesto.

Rešitev: Izdelan je ventil z daljšo cevjo, ki se ga da zasukati za 90 stopinj. Tako po končanem točenju ventil zapremo in ga zasukamo navzgor. Olje ostane v cevi in se izlije pri naslednjem točenju.

Foto: Marko Hvale

.

Okolje Kam z odpadnimi kartušami? »Naš dar prinaša nasmeh v bolnišnice. In smejati se pomeni živeti.« (Rdeči noski) Naša družba je pozitivno okoljsko naravnana in humana, kar se kaže tudi v obliki zbiranja odpadnih kartuš in tonerjev. Namesto, da bi kartuše metali v smeti, jih zbiramo v zbiralne škatle in potem prepuščamo v nadaljnjo reciklažo podjetju Emstar, d. o. o. Skupaj z vodstvom družbe smo se odločili, da denar od vsake reciklirane kartuše namenimo kot donacijo za Društvo za pomoč trpečim in bolnim RDEČI NOSKI. Kdo so Rdeči noski? To so klovni zdravniki – profesionalni umetniki, ki preko različnih umetniških veščin (glasbe, petja, čaranja) prinašajo življenjsko energijo bolnim otrokom po bolnišnicah. S tem pozitivno vplivajo na otrokovo počutje ter posledično na bivanje in zdravljenje v bolnišnici. Kako poteka zbiranje odpadnih kartuš in naročanje odvoza? Prazne kartuše se zbira v zbiralne škatle, ki nam jih brezplačno dostavijo iz podjetja Emstar. Ko so polne, jih prevzamejo in zamenjajo s praznimi.

Vsem zaposlenim, ki v naši družbi skrbite za zbiranje in redno oddajanje praznih kartuš, priporočam, da obiščete spletno stran Rdečih noskov. S klikom na slikico

si boste priskrbeli uporabniško ime in geslo, kjer boste lahko naročili škatlo za zbiranje in tudi prevzem kartuš. Vse zaposlene, ki že pridno odlagate kartuše v škatle Rdečih noskov, pa bi pohvalila za vestno ravnanje. Več kartuš kot bomo zbrali, več nasmehom bomo pomagali polepšati dneve bolnim otrokom. Nada Pelko

Foto: Nada Pelko

.

Foto: Nada Pelko

stran 4

VITraž – interni informator SŽ - Vleke in tehnike

marec 2013


Obvestila in napovedi

Jezik, zrcalo podjetja O ločilih Vejica (3. del) 5. Vejico pišemo za medmeti (ah, hej, joj, o, oh, u …), za členki (da, ne, seveda …), za besedama prosim in hvala ter za pozdravi. Primeri: O, kako prijetna novica! Da, jutri se lahko zglasite pri vodji. Ne, vodje jutri ne bo v službi. Seveda, jutri lahko govorite z vodjo. Prosimo, pomikajte se proti izhodu. Hvala, vaša pomoč je bila zelo dobrodošla. Dober dan, ste dolgo čakali? Pozdravljeni, gospod Novak. 6. Vejica vedno stoji pred in za vrinjenim stavkom ali pristavkom (dopolnila, misli, pojasnila itd.): Primeri: Proga je enotirna, na nekaterih odsekih je dotrajana, in ni elektrificirana.

Alojz Novak, stanujoč v Kopru, soglašam s predlaganim ukrepom. Vse informacije, potrebne za izvedbo projekta, so na voljo na naši spletni strani. Vabimo vas, da se udeležite sestanka, ki bo v torek, 16. 4. 2013, v upravni stavbi našega podjetja. Dopolnilo je lahko tudi na koncu stavka. Pred njim stoji vejica: Primera: Proga je enotirna, na nekaterih odsekih dotrajana. Sestanek bo v torek, 16. 4. 2013. 7. Med navedbo kraja in datuma zapišemo vejico:

8. Vejica pred kot a) Vejice pred kot ne pišemo, kadar kot povezuje dva člena v stavku in za njim ni glagola: Primer: Letos so Slovenske železnice dosegle boljše rezultate kot v enakem obdobju lani. b) Vejico pišemo, kadar kot povezuje glavni stavek z odvisnim (vezniku kot sledi glagol): Primer: Letos so Slovenske železnice dosegle boljše rezultate, kot jih beležimo v enakem obdobju lani.

Primera: Ljubljana, 18. 2. 2013 V Kopru, dne 12. 12. 2012

Andreja Rozina

O pisanju poslovnih dopisov Predmet dopisa in sklicevanje na prejete dopise V zadevi na kratko povzamemo vsebino dopisa. Če se naš dopis navezuje na katerega od prejetih ali poslanih dopisov, se lahko sklicujemo na oznako (številko in datum) zadevnega dopisa. angleščina

slovenščina

nemščina

Subject: invitation/confirmation/ minutes/apology/inquiry/ offer/order

Zadeva: vabilo/potrdilo/ zapisnik/opravičilo/povpraševanje/ ponudba/naročilo

Betreff: Einladung/Bestätigung/ Niederschrift/Entschuldigung/Nachfrage/ Angebot/Auftrag

Your ref:/Our ref:

Zveza: vaš dopis/naš dopis

Bezug: Ihr Schreiben/Unser Schreiben

marec 2013

VITraž – interni informator SŽ - Vleke in tehnike

stran 5


Vsebina dopisa Navajam nekaj primerov besedila, ki se pogosto pojavlja v poslovnih dopisih. Če se na prejete ali poslane dopise nismo sklicevali v zadevi, lahko to storimo na začetku dopisa. angleščina

slovenščina

nemščina

We refer to our offer no. 463/13 dated January 9th, 2013.

Sklicujemo se na našo ponudbo št. 463/13 z dne 9. 1. 2013.

Wir beziehen uns auf unser Angebot Nr. 463/13 vom 9. Januar 2013.

With reference to your letter of 1st February 2013 we would like to confirm your order no. 678/13.

V zvezi z vašim pismom z dne 1. 2. 2013 potrjujemo vaše naročilo št. 678/13.

In Bezug auf Ihren Brief vom 01.02.2013 bestätigen wir Ihren Auftrag Nr. 678/13.

Thank you for your mail dated 16th February 2013.

Zahvaljujemo se vam za vaše sporočilo z dne 16. 2. 2013.

Vielen Dank für Ihre E-Mail vom 16.02.2013.

Thank you for your inquiry of 8 March 2013.

Zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje z dne 8. 3. 2013.

Vielen Dank für Ihre Nachfrage vom 8. März 2013.

We thank you very much for your interest in our products/services.

Zahvaljujemo se vam za zanimanje za naše izdelke/storitve.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten/Leistungen.

We would like to inform you that the material is required urgently by our depot till Friday afternoon.

Radi bi vas obvestili, da material nujno potrebujemo v našem skladišču do petka popoldne.

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass das Material in unserem Lager bis Freitagnachmittag dringend benötigt wird.

Unfortunately we have to inform you that we will be increasing our prices by 5 %.

Žal vam moramo sporočiti, da bomo cene povišali za 5 %.

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir eine Preiserhöhung von 5 % vornehmen werden.

We ask you to cancel the invoice no. 1234321.

Prosimo vas, da stornirate račun št. 1234321.

Wir ersuchen Sie, die Rechnung Nr. 1234321 zu stornieren.

I would like to book a single room in the Hilton hotel from 6 May to 9 May 2013.

Rad bi rezerviral enoposteljno sobo v hotelu Hilton od 6. 5. do 9. 5. 2013.

Ich möchte ein Einzelzimmer im Hotel Hilton vom 6. Mai bis 9. Mai 2013 reservieren.

We would like to thank you for ... apologize for ... reserve ... confirm ... offer you ... order ...

Radi bi se vam zahvalili za … se opravičili za … rezervirali … potrdili … vam ponudili … naročili …

Wir möchten Ihnen für … danken. uns für … entschuldigen. … reservieren. … bestätigen. Ihnen … anbieten. … bestellen.

angleščina

slovenščina

nemščina

5 December 2012 5th December 2012 5th Dec., 2012 December 5th, 2012 5. 12. 2012 (s presledki) 5/12/12 (brez presledkov)

5. 12. 2012 5. december 2012 5. dec. 2012 (v vseh primerih s presledki)

5. Dezember 2012 5. Dez. 2012 (s presledki) 05.12.2012 (brez presledkov, dan in mesec naj bosta vedno dvomestni števili)

Zapisovanje datuma

Andreja Rozina

Smeh je pol zdravja

Saj ni res, pa je.

Prvi razred

Zaposleni pri svojem delu doživimo marsikaj – od ujetih mačjih mladičev v lokomotivi do nenavadnih najdb na vozilih. Ena takšnih je skala, ki se je na okvirju EMG 310 obdržala v nenavadnem položaju – popolno ravnotežje, ki jo je na mestu ohranilo vse do vstopa v delavnico, ko jo je opazil sodelavec. Le kako je prišla tja?

Prvi šolski dan. Sin železničarja se potrt vrne iz šole. Starša ga zaskrbljeno vprašata, kaj je vzrok njegovi slabi volji. Sin razočarano odvrne: »Kakšna goljufija! Na vratih je pisalo »1. razred«, notri pa samo lesene klopi …«

Uredništvo Vaše prispevke in predloge za interni informator VITraž sprejemamo po elektronski pošti do 19. 4. 2013. Na elektronski naslov nas obveščajte tudi o dogodkih v SŽ – VIT, da se jih bomo lahko udeležili in utrinke objavili v informatorju.

Uredništvo si pridržuje pravico do lektoriranja besedil in do tiskarskih napak.

VITraž si lahko preberete tudi na naši spletni strani: www.sz-vit.si.

Kontaktni podatki: E-naslov: helena.hostnik@sz-vit.si Telefon: 01 291 23 59

Če želite VITraž prejemati po elektronski pošti, pošljite sporočilo na helena.hostnik@sz-vit.si

stran 6

VITraž – interni informator SŽ - Vleke in tehnike

marec 2013

VITraž marec 2013  

interni informator

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you