Page 1

Številka 9/2010

NOVEMBER AKTUALNO „Znanje uresničuje sanje” V oktobru smo tudi v našem podjetju pričeli z izobraževanji v okviru javnega razpisa „Znanje uresničuje sanje“. Ker se zavedamo pomena znanja in učinkovitega strokovnega dela, v sodelovanju z izobraževalnim podjetjem SmartNARIS v mesecih do konca tega leta za naše zaposlene organiziramo brezplačna računalniška in jezikovna izobraževanja, delno v službenem času. Predavanja, ki potekajo po vseh proizvodnjah SŽCD, dvakrat na teden obiskuje 122 zaposlenih. Govorne in pisne sposobnosti iz angleščine pili 30 zaposlenih, iz nemščine 18, znanje iz računalništva pa pridobiva in izpopolnjuje 74 slušateljev. Zaposleni na izobraževanju iz računalništva v Proizvodnji Ljubljana. Fotografija: Helena Hostnik

znanja, a ne morem reči, da je jezik težek. Dobro se počutim, fino je, ker je skupina majhna.“

Zaposleni na izobraževanju iz računalništva v Proizvodnji Maribor. Fotografija: Bojana Križanec

Kaj o izobraževanju pravijo zaposleni sami? Samo Čamernik (nemščina): „Tečaj je dober, učiteljica je v redu. Iz nemščine nimam pred-

Roman Lajh (računalništvo): „Na začetku so bile manjše težave v zvezi z izvedbo računalniškega tečaja glede na znanje tečajnikov. Sedaj smo razdeljeni v dve skupini po nivoju začetnega znanja. Menim, da bom pridobil dodatno znanje za delo v raznih programih (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), kar mi bo koristilo tako doma kot tudi v službi." Robert Likar (računalništvo): „Izobraževanje je OK. Gre za obnavljanje znanja, izvemo kakšno novo stvar, zanimivost, funkcije novih programov. Tudi učitelj je v redu; sploh sedaj, ko je z nami tudi asistent, ki spremlja in pomaga, če se komu kaj zatakne.“ Tina Hauptman

Odprtje razstave Kamen na kamen, Boris Koteski 8. novembra smo na stopnišču upravne stavbe SŽCD in Proizvodnje Ljubljana odprli galerijski prostor. „Galerija stopnišče“, kot je prostor poimenoval pobudnik kulturnega udejstvovanja našega podjetja g. Marjan Kozmus, je zaživela v polnem sijaju – z novo barvo in razstavo risb s tušem našega umetnika Borisa Koteskega. Razstavo Kamen na kamen so odprli šef Proizvodnje Ljubljana

g. Marjan Kozmus, direktor SŽCD g. Dušan Žičkar in avtor sam. Šef proizvodnje je izrazil zadovoljstvo ob uresničeni pobudi po ureditvi prostora za razstave umetniških stvaritev naših zaposlenih in povedal, da je zelo vesel, ker imamo v naši sredini med tehnologi in mojstri svojega poklica hkrati tudi umetniške mojstre. Eden izmed njih je g. Boris Koteski, univerzitetni diplo-


NOVOSTI IZ NAŠIH PROIZVODENJ PROIZVODNJA DOBOVA Zaključen projekt modifikacije vagonov Tads v vagone Faccs V Proizvodnji Dobova smo za našega partnerja MFI iz Francije zaključili modifikacijo 5 vagonov serije Tads v serijo Faccs. Kupec je modificirane vagone prevzel 2. novembra v Dobovi, predali smo mu tudi tehnično dokumentacijo (kopije originalnih francoskih načrtov, po katerih je predelava narejena). V septembrski številki CD okna smo že pisali o tem projektu, kjer gre za modifikacijo vagonov Tads serije 083 v vagone

Faccs serije 699, francoske proizvodnje letnik 1972 in 1973. Omenjeni seriji vagonov imata enako podvozje in zavoro ter mehanizme za odpiranje loput, različna pa sta profila vagonov. Tads ima zgoraj zaradi strehe ožjo omaro, Faccs zaradi lažjega in drugačnega nasipnega načina natovarjanja pa širšo. Zato smo morali spremeniti profil omare vagona Tads z razširitvijo oziroma vstavljanjem dodatne pločevine, da smo dosegli profil Faccs vagona. Odstraniti je bilo potrebno tudi streho in mehani-


zme za odpiranje strehe vagona Tads, dodelati izsipne lopute ter izdelati in montirati izsipne bobne.

Faccs med predelavo: vagon ima predelano omaro in vse ostalo povezano z modifikacijo. Po peskanju je nanešena temeljna zašitna barva, vagon je pripravljen za končno barvanje.

Poleg omenjenih predelav smo modificirali še pod, kjer smo lesenega zamenjali s podom iz pocinkane rešetke v ustrezni obliki in dimenziji, način pritrditve pa je ostal enak. Vagone smo pobarvali v ustrezni barvi po želji kupca in opremili z vsemi potrebnimi napisi, varnostnimi oznakami, navodili za upravljanje in logotipi.

Popolnoma končani in prevzeti Faccs vagoni čakajo popoldanski zunanji premik, s katerim bodo zapustili delavnico.

Predelava oziroma modifikacija je izvršena po originalni francoski dokumentaciji, ki jo hranimo v arhivu Proizvodnje Dobova. Jože Jurman Fotografije: arhiv Proizvodnje Dobova

Ključavničarski mojster g. Jože Šoštarec pri delu z bobni za usmerjanje gramoza.

PROIZVODNJA LJUBLJANA Menjava pregrevalne omare na parni lokomotivi serije 33-037 Marko Hvale, Robert Lemut in Šimo Barukčič, ki smo v Proizvodnji Ljubljana zaposleni na vzdrževanju parnih lokomotiv, smo izvršili popravilo pregrevalne omare na parni lokomotivi muzejskega vlaka serije 33-037. Opravili smo izredno zahtevno delo, saj je šlo za poseg na parnem kotlu, ki je zahtevalo obilo inovativnih idej ter je bilo izredno naporno in bi brez naše ljubezni do teh mogočnih parnih strojev ne bilo izvedljivo.

Napako smo odkrili na izrednem popravilu, saj lokomotiva ni imela dovolj pare in moči. Demontirati smo morali vse pregrevalne cevi, izvleči dimnik, narediti izrez v dimnici in odstraniti parodotočne cevi do parnih cilindrov v dimnici. Šele po teh posegih smo prišli do pregrevalne omare (ulitek z okoli 300 kg), ki ga je bilo potrebno izvleči iz dimnice lokomotive.

Pregrevalna omara za pregrevalnimi cevmi

Pregrevalna omara

Počeno pregrevalno omaro smo zamenjali z drugo, ki smo jo prav tako morali demontirati iz muzejskega eksponata iste


serije lokomotiv. Pred vgradnjo smo morali izvesti preizkus tesnosti s penetranti in izvesti tlačni preizkus tako pregrevalne omare kot tudi pregrevalnih cevi. Vse sedeže na omari in ceveh smo morali popraviti, prav tako pa tudi vse bronaste leče med omaro in pregrevalnimi cevmi. Najtežji del je bila montaža nove

pregrevalne omare, saj se mora ta točno prilegati prirobnici na kotlu, ki je težko dostopna. Sledila je težka montaža, na katero smo posebej ponosni, saj na preizkusni vožnji ni spuščal niti en sam spoj cevi in omare, naša lepotica pa je zapihala v vsej svoji lepoti, mogočnosti in moči. Besedilo in fotografije: Marko Hvale

KADROVSKI KOTIČEK Uspeh podjetja in zadovoljstvo delavcev (4.) V zadnjem, zaključnem delu tematike o teoriji izbire bom predstavila, katera so področja, ki jih mora človek upoštevati, da lahko živi srečno, ustvarjalno in zadovoljno. Srečni smo takrat, ko lahko svoje temeljne, psihološke potrebe (potrebo po ljubezni, moči, zabavi in svobodi) vsak dan uravnoteženo in raznovrstno zadovoljimo. Vsi ljudje si želimo ljubezni, prijateljstva in pripadanosti. Na primer, zamislimo si vse ljudi, ki nastopajo v našem vsakdanu in preudarimo, ali so med njimi ljudje, ki jih imamo srčno radi in ki imajo srčno radi nas. Vsakdo namreč potrebuje vsaj eno osebo, do katere čuti še posebno zbližanost. Potrebo po moči imamo zadovoljeno takrat, ko imamo občutek zmožnosti oziroma osebne moči, da obstajajo reči, ki smo jim zlahka kos. Vsak dan si prikličimo v spomin, da smo sposobni, da imamo takšne in drugačne talente, da smo pomembni. Izkazujmo svoje zmožnosti iz dneva v dan, ne pa samo ob posebnih priložnostih. To nam lahko pomaga k občutku samospoštovanja, ki je ključnega pomena za vsako osebnost. Pomembno je spoznanje, da obstaja med zabavo in učenjem tesna zveza. Učenje je lahko zabavno, če se želimo nekaj na-

učiti. Ukvarjamo se lahko s kakšno dejavnostjo za zabavo, za hobi, ki pa nato preraste v dejavnost za zaslužek. Vse, kar počnemo, lahko počnemo z veseljem, z vedoželjnostjo in se ob tem zabavamo ter smo ustvarjalni. Marsikdo misli, da je možno zadovoljiti potrebo po zabavi samo z družabnimi srečanji. Res je to ena izmed možnosti, vendar pa je potrebo po zabavi potrebno zadovoljevati vsak dan. To pomeni, da nam opravljanje vsakdanjih aktivnosti v službi in doma omogoča, da se ob tem zabavamo in smo zadovoljni. Za srečo pa potrebujemo tudi svobodo. Svoboda pa ni nič drugega, kot možnost, da izbiraš, da se prosto odločaš. Sprejemamo čisto vsakdanje preproste odločitve, na primer: kdaj boš zjutraj vstal, kako se boš oblekel, do zahtevnejših življenjskih odločitev. Svoboda pa prinese tudi odgovornost za sprejete odločitve. Moramo se zavedati posledic svoje svobode v povezavi z okoljem. Srečno na poti k spoznavanju in sprejemanju samega sebe. Tematiko sem povzela po knjigi z naslovom Teorija izbire, avtorja dr. Williama Glasser-ja in jo kombinirala s seminarskim gradivom imenovanega avtorja. Bojana Križanec

ZGODILO SE JE Obisk tovarne SKF v Villar Perosi 25. in 26. oktober 2010 Konec oktobra smo sodelavci Anton Armič, Roman Gorišek in Janez Ahčin obiskali tovarno SKF v Villar Perosi, v kateri izdelujejo TBU-je (Tapered Bearing Units). Ogledali smo si predstavitev o dosedanjem razvoju in smernicah v prihodnosti na tem področju, proizvodnjo TBU-jev in na koncu še njihovo obnovo. Sledila je še strokovna diskusija, ki je razjasnila kar nekaj diem. Tovrstne strokovne ekskurzije prispevajo k povečanju strokovnosti in znanja, k izboljšanju medsebojnih odnosov med partnerji ter vodijo k uspešnejšemu reševanju strokovnih problemov. Novo pridobljeno znanje bomo uporabil pri vzdrževanju EMV 310 (Pendolino) in EMV 312 (Desiro). Janez Ahčin

Pred tovarno SKF: Janez Ahčin, Roman Gorišek, in Anton Armič (zadnji trije z desne).

UREDNIŠTVO Vaše prispevke in predloge za CD OKNO, vaša sporočila, čestitke in zahvale sodelavcem ob različnih priložnostih sprejemamo po elektronski pošti na naslovu: andrej.hocevar@sz-cd.si ali helena.hostnik@sz-cd.si do 9. 12. 2010. Besedila za objavo lahko oddate tudi v fizični obliki, pustite pa jih v sekretariatu ali v tajništvu proizvodnje. Na zgornji spletni naslov nas obveščajte tudi o dogodkih v SŽCD, da se jih bomo lahko udeležili in utrinke objavili v informatorju. Uredništvo si pridržuje pravico do lektoriranja besedil in do tiskarskih napak.

CD okno november  
CD okno november  

Interni infomrator SŽCD, mesec november 2010

Advertisement