Page 1

Številka 4/2012

MAJ AKTUALNO Merjenje zadovoljstva kupcev v letu 2011 Spomladi je potekalo letno merjenje zadovoljstva kupcev, ki ga vsako leto izvajamo v okviru širšega spremljanja zadovoljstva naših poslovnih partnerjev. Namen merjenja je ugotoviti kakovost poslovnih odnosov s stopnjo zadovoljstva naših kupcev, odkriti področja, kjer smo konkurenčni in tista, ki jih moramo še izboljšati. Poleg tega ugotavljamo tudi možnosti za nadaljnje sodelovanje in strateško partnerstvo. V letošnjem merjenju je sodelovalo 26 domačih in tujih podjetij, kar predstavlja 41,27 % odziv celotne ciljne skupine. Med njimi so zajeti naročniki vseh naših storitev, največ pa partnerjev v segmentih tovornih vagonov in kolesnih dvojic, tudi dizel lokomotiv in dodatnih storitev. 8 sodelujočim SŽ CD predstavlja enega večjih partnerjev na področju vzdrževanja železniških vozil. Naši poslovni partnerji so poslovno sodelovanje s SŽ CD v celoti ocenili najbolje odkar izvajamo merjenje zadovoljstva, povprečna ocena sodelovanja je 4,23 na lestvici od 1 do 5. Vse elemente, s pomočjo katerih smo merili njihovo zadovoljstvo, so dobro ocenili, pri skoraj vseh smo izboljšali zadovoljstvo v primerjavi z letom prej. Povprečna ocena vseh elementov skupaj znaša 3,99, kar pomeni, da so zadovoljni.

Na splošno so naši partnerji najbolj zadovoljni z osebjem, sledi kakovost in zanesljivost ter tehnična strokovnost, manj (čeprav še vedno so) pa so zadovoljni s ponudbo storitev (s ceno in konkurenčnostjo, sledenjem potrebam kupcev in trgov), z njihovo izvedbo (s hitrostjo opravljanja storitev, logistiko in distribucijo, fleksibilnostjo) in s hitrostjo reševanja problemov primeru reklamacije. Direktna primerjava s konkurenti (primerjavo je podala slaba

polovica podjetij) kaže, da te najbolj presegamo z našim osebjem, kakovostjo in zanesljivostjo storitev in proizvodov, fleksibilnostjo in s kakovostnim ponakupnim servisom. Za konkurenco očitno zaostajamo pri garancijskih in jamstvenih pogojih, kar bomo morali spremeniti, saj ti našim partnerjem pri izbiri dobaviteljev veliko pomenijo. Podobno je pri ceni storitev in hitrosti njihovega opravljanja ter pri reševanju reklamacij. V majski številki preberite: Stran 2 Novost v proizvodnji Ljubljana na področju varjenja – EUTALLOY Super YET Stran 3 Novo skladišče za material in rezervne dele Stran 4 Prva E-LOK 541 po izrednem popravilu že vozi Stran 5 Prebujena lepotica Nova investicija v Proizvodnji Maribor Stran 6 Krepitev sodelovanja z največjimi evropskimi partnerji Revizija muzejskih potniških vagonov Stran 7 Pretovor zavornih vložkov na postaji Koper tovorna Združitev sporazumov o predajno tehničnih pregledih pri izmenjavi tovornih vagonov v vlakih na tehnično zaupanje Stran 8 Izobraževanje na področju neporušnih preiskav Proizvodnja Ljubljana ima v Novem mestu svojo enoto Stran 9 Tradicionalno druženje s sodelavkami na 8. marec Prestavitev muzejske lokomotive v Ilirski Bistrici Stran 10 Usposabljanje gasilske in policijske enote na območju Proizvodnje Ljubljana Predaja remotorizirane dizel lokomotive v promet Stran 11 CEDEjČEK meseca aprila CEDEjČEK meseca maja Stran 12 Akcija Očistimo Slovenijo 2012 uspela tudi v SŽ CD Stran 13 Kegljači Lokomotive obstali na 2. stopnički Stran 14 Jože Golob znova po dvajsetih letih


Med orodji zunanjega komuniciranja so anketirani poslovni partnerji letos najbolje ocenili razstavljanje na sejmih (4,21), kar je verjetno rezultat naših predstavitev na sejmih Transport & Logistics v Münchnu (maj) in v Skopju (oktober). Naši partnerji so vsa orodja ocenili kot boljša od konkurentov, razen razstavljanja na sejmih, ki je ocenjeno enako. V letu 2011 pa še vedno opažamo visoko stopnjo nepoznavanja zunanjega komuniciranja našega podjetja. Med 26 partnerji, ki so sodelovali v merjenju zadovoljstva kupcev v letu 2011, se jih je v istem letu 8 pritožilo zaradi nezadovoljstva s storitvijo ali izdelkom, kar je enako število kot leta 2010. Pritožila sta se dva domača in 6 tujih partnerjev. Pri reševanju reklamacij, ki so nam jih vključeni v MZK zaupali, smo dokaj uspešni, saj smo rešili vse, razen ene.

njem sodelovanju, med njimi jih je polovica v to prepričanih. 24 od 26 partnerjev bi SŽ CD priporočilo poslovnem partnerju. Zadovoljstvo v letu 2011 je preseglo pričakovanja, kar pa ne pomeni, da ne bomo tega poskušali še zboljšati. Za letošnje leto si bomo postavili še višje cilje in jih skušali doseči z že ustaljenimi praksami kot tudi z dodatnimi aktivnostmi. Za tista področja, kjer nismo dosegli naših ciljev in kjer smo bili nižje ocenjeni bomo določili korektivne ukrepe, ki jih bomo sproti nadgrajevali. Predvsem se bomo morali truditi, da ohranimo, če ne še povečamo, zadovoljstvo z osebjem in strokovnostjo opravljanja storitev. Več pozornosti pa bomo morali nameniti ponudbi (ceni, sledenju potrebam) in ponakupnim aktivnostim, hitrosti opravljanja storitev, fleksibilnosti ter logistiki in distribuciji. Helena Hostnik Simončič

Večina poslovnih partnerjev (80 %) je izrazila željo po nadalj-

NOVOSTI IZ NAŠIH PROIZVODENJ IN ENOT PROIZVODNJA LJUBLJANA Novost v proizvodnji Ljubljana na področju varjenja – EUTALLOY Super YET Na strojniškem področju, na katerem se uporabljajo postrojenja, orodja, razni strojni elementi in seveda, v našem primeru, tirna vozila, je prav vzdrževanje zelo pomembno področje za zmanjševanje stroškov. V okviru vzdrževanja so metalizacija rabljenih in novih elementov, reparaturno varjenje in navarjanje razpokanih, obrabljenih ali kako drugače poškodovanih strojnih delov eno pomembnejših opravil. To še posebej velja danes, ko imamo izjemno veliko materialov za varjenje in veliko varilnih postopkov za sanacijo poškodovanih ali obrabljenih delov. Celo več, danes lahko z metalizacijo ali navarjanjem novih izdelkov z uporabo ustreznih dodajnih materialov in s poznejšo toplotno obdelavo izboljšamo mehanske, obrabne, trdnostne in še katere druge lastnosti površin, z namenom podaljšanja njihove življenjske dobe. Tega se zavedamo tudi v našem podjetju, kar dokazuje uporaba omenjenih postopkov, predvsem metalizacije, že skoraj dvajset let. Ker je postopek metalizacije že veliko prispeval k zmanjševanju stroškov vzdrževanja (prevzem dela zunanjih izvajalcev, skrajšanje časa ...), smo šli na tem področju korak naprej. Tokrat vam predstavljam nov postopek z uporabo plamena na področju spajanja in nanašanja kovinskih legur v prahu z zataljevanjem, imenovan EUTALLOY Super YET. V Proizvodnji Ljubljana sva s sodelavcem Petrom Lemutom po raziskavi ugotovila veliko uporabnost omenjenega postopka pri vzdrževanju tirnih vozil. Zato sva pristopila k pridobitvi strokovnega znanja, da bi čim prej lahko pričela z uporabo novega postopka.

Slika 1: Menjalnik DMG 713

2

Postopek EUTALLOY Super YET sva uporabila za naslednja področja: ●

zaščita površin proti obrabi (visoke trdote do 63 HRC): nanos kovinskih legur v prahu z zataljevanjem (zavorni blok P-60),

v kombinaciji z varjenjem: popravilo razpok ohišja menjalnikov, kompresorjev, reduktorjev iz sive in jeklene litine (DMG 711, TMD, podbijalka – slike 1, 2, 3),

popravilo razpok izpušnih kolektorjev (DMG 711/713 – slika 4),

popravilo vodnih kolektorjev in ohišij črpalk (DLOK 643/642 – slika 5).

Ker sem se v uvodu dotaknil zmanjševanja stroškov vzdrževanja, bi poudaril, da so popravilo razpok menjalnikov do sedaj izvajali na Inštitutu za varjenje Ljubljana, kar pomeni, da smo osvojili delo, ki so ga do sedaj opravljali zunanji izvajalci. Uporabo opisanega postopka bi rad razširil še na druga področja, zato pozivam vse, ki prepoznate uporabnost prikazanega postopka tudi v vaših obratih, da me kontaktirate. Josip Grum

Slika 2: Ohišje menjalnika TMD 911

Slika 3: Podbijalka Plasser


Slika 4: Izpušni kolektor DMG 711

Slika 5: Vodni kolektor D-LOK 643/642

Novo skladišče za material in rezervne dele Nova pridobitev v Proizvodnji Ljubljana je visokoregalno skladišče za material in rezervne dele, ki se nahaja v obratu 3. Novi prostor je pregleden, zaščiten pred zunanjimi vplivi, dodatno opremljen z novim viličarjem in opremo, ki jo zaposleni v skladišču nujno potrebujejo za izvajanje svojega dela. Odločitev za novo skladišče je bila sprejeta v lanskem letu. Dislocirano skladišče Proizvodnje Ljubljana je bilo povsem neprimerno za shranjevanje rezervnih delov, saj smo pogosto imeli težave tako z zamakanjem strehe kot z nepovabljenimi gosti na štirih nogah, manipulacija znotraj skladišča pa je bila skoraj nemogoča zaradi majhnosti in prenatrpanosti. Sam projekt postavitve konstrukcije za skladiščenje materiala, selitev in ureditev je za vse vpletene predstavljalo veliko dela in medsebojnega usklajevanja, saj smo morali proizvodnji zagotavljati nemoteno oskrbo z materialom in rezervnimi deli. Poleg samega prostora za shranjevanje smo na novo uredili tudi sprejemno pisarno, kjer naši zaposleni ažurno vnašajo po-

datke o prejetem in izdanem materialu ter spremljajo zalogo. Sodobnemu načinu skladiščenja se bomo približevali še naprej, saj imamo v planu tudi uvedbo črtne kode. Tako bodo material in rezervni deli bolj sledljivi, spremljanje stanja zalog, vnos in izdaja pa bistveno lažja. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vodstvu družbe, šefu proizvodnje Ljubljana s sodelavci, zaposlenim v nabavi in ostalim sodelujočim za podporo in pomoč ob selitvi in ureditvi skladišča. Želim si, da bi k podobnim projektom pristopili tudi v drugih proizvodnjah. Andreja Žganec

Zaposleni v skladišču: (z leve) Tomo Bogdanovič, Marjan Kušar, Matilda Kavšek in Silvo Oven Notranjost novega skladišča

3


Prva E-lok 541 po izrednem popravilu že vozi Lansko poletje se je zgodila ena od hujših železniških prometnih nesreč, ko sta trčila potniški in tovorni vlak. V nesreči sta hude poškodbe utrpeli dve električni lokomotivi vrste 541 (Siemens Taurus), ki smo ju takoj po dogodku v oskrbo sprejeli v Proizvodnjo Ljubljana. Lokomotiva 541-007 je že vključena v promet, na 541-016 pa naši mojstri še izvajajo izredno popravilo. Lokomotivo 541-007 smo v delavnici v okviru izrednega popravila najprej temeljito pregledali in naredili načrt popravila. Pri pregledu smo ugotovili, da sta bili poškodovani obe strani lokomotive, na košu so bile popolnoma uničene odbojne naprave, absorbcijski elementi, plugi, zračna inštalacija zavore, vlečna naprava, vstopne stopnice, stopnice premikača, pločevina na čelu lokomotive in omejevalci gibanja na notranji strani koša. Pri pregledu podstavnih vozičkov smo ugotovili še poškodbe na kolesnih dvojicah, in sicer na sledilnih vencih. Opravili smo meritve profila bandažev in ugotovili, da zaradi obrabe tekalne površine struženje ni več mogoče. Po opravljenem pregledu smo izdelali seznam potrebnih, novih rezervnih delov in oddali povpraševanje po njih. Cevi za zračno inštalacijo zavore nam je po vzorcu izdelal zunanji dobavitelj,

vsa varilsko-kleparska dela pa smo opravili v Proizvodnji Ljubljana. Ko je bila opravljena montaža vseh delov in opravljane potrebne meritve, smo izvedli preizkusno vožnjo in lokomotivo nato predali v uporabo lastniku. V procesu popravila so sodelovali proizvodni delavci, tehnično osebje in nabavna služba. S popravilom lokomotive smo pridobili nova znanja in izkušnje, ki nam bodo v prihodnosti zelo koristila. V delavnici trenutno izvajamo še popravilo lokomotive 541-016, ki je še izraziteje in močneje poškodovana od že popravljene 541-007. Za to lokomotivo smo že popravili podstavne vozičke in trenutno vozijo z lokomotivo 541-003, saj je bila ta odstavljena iz prometa zaradi redne obrabe monoblok koles. Dela na poškodovanem košu 541-016 pa se tudi že intenzivno izvajajo. Miroslav Vukšič

Poškodovana E-lok 541-007 ob vstopu v delavnico

541-007 gre iz izrednega popravila v promet

E-lok 541-016 med izrednim popravilom v Proizvodnji Ljubljana

4


Prebujena lepotica Delavci na področju vzdrževanja parnih lokomotiv tudi pozimi nismo počivali. Kljub izredno nizkim temperaturam smo pridno delali na naši, žal edini še vozni, parni lokomotivi vrste 33-037. Po garažiranju lokomotive, ko je potrebno razstaviti vse dele in cevi, kjer bi lahko prišlo do poškodb zaradi zmrzali vode (injektorji, manometri, parni generator, izpust vode iz karterjev itd.), smo se lotili generalne obnove armature kotla. Vse ventile smo odmontirali, razstavili, obrusili, po potrebi obnovili sedeže ventilov in sestavili. Sledila je montaža na parno lokomotivo. Pregledali smo vse mazalne blazinice, dolili olje v karterje, namestili manometre in zavorne elemente, ki so bili medtem v pregledu. Na tekalni osi je bilo potrebno odmontirati karterje in preveriti drsne ležaje, katere smo potuširali, pregledali in namestili nazaj. Na novo smo izdelali protipožarne lopute v pepelniku in generalno obnovili vse potege loput. Očistili smo iskrolovno mrežo v dimnici ter izvedli meritve koles in osi, odbojne višine, spenjač, in ultrazvočni pregled kolesnih dvojic na kolesih lokomotive in tenderju.

Parna lokomotiva 33-037

Na preizkusni vožnji smo doživeli vodni udar, kar je pomenilo še demontažo pregrevalnih cevi. Vse bronaste leče na pregrevalni omari smo tako morali obrusiti in prilagoditi ter pregrevalne cevi namestiti nazaj. Z delom smo morali pohiteti, saj so nas planinci že čakali za vsakoletno jubilejno vožnjo na Štampetov most.

lokomotivi. Tudi delavci na vzdrževanju parnih lokomotiv se bomo morali še posebej potruditi, saj bomo imeli zaradi tega izredno malo časa za morebitna popravila in redna pranja kotla. Iskreno si želimo, da bi finančno stanje dopuščalo revizijo še vsaj na eni parni lokomotivi, bodisi na 06-018 ali pa na 25-026.

Parno lokomotivo 33-037 v letošnjem letu čakajo težki časi, saj bo kot edina vozna lokomotiva muzejskega vlaka morala sama opraviti vse vožnje, za katere sta bili do sedaj predvideni dve

Marko Hvale

Lepotica, pridno vozi v letošnjem letu!

PROIZVODNJA MARIBOR Nova investicija v Proizvodnji Maribor V Proizvodnji Maribor smo že dalj časa imeli potrebo po opremi za tehtanje železniških vozil, saj proizvodnja do sedaj ni bila ustrezno tehnološko opremljena za izvajanje te vrste storitev. V preteklosti se je tehtanje izvajalo na drugih lokacijah (TVT, Proizvodnja Ptuj), kar je povzročalo dodatne nepotrebne stroške in daljše zadrževanje vozil v popravilih. Zakonodaja, kot tudi tehnologija vzdrževanja železniških vozil zahtevata ustrezno tehnično opremo, ki omogoča izvajanje celotne storitve vzdrževanja železniških vozil, tako pri rednem kot tudi izrednem vzdrževanju. Posledično je bila na podlagi utemeljenih argumentov in potreb potrjena investicija za nabavo tehtnice za tehtanje železniških vozil. Montaža, certificiranje, izobraževanje in predaja tehtnice v uporabo so bili končani v aprilu 2012. Osnovna oprema tehtnice, ki jo je izdelala in montirala Libela Elsi, je prirejena za tehtanje dveh koles, kar pomeni štiri enote za tehtanje, ki so vgrajene pod tirnici. Vse meritve in testiranja, ki se opravljajo na tehtnici, so računalniško podprte z novo programsko aplikacijo, vključno z izpisi merilnih protokolov. S prestavitvijo vozila je mogoče izmeriti maso vsakega kolesa in z ustreznim programom izračunati skupno maso vozila, skupno maso po levih ali desnih kolesih ter pregledovati in analizirati tudi druge kombinacije. Končne izmerjene vrednosti je možno izpisati v obliki merilnega lista z referenčnimi vrednostmi, pri čemer je tehtnica razporejena v sistem meril, ki se uporabljajo v procesu popravil železniških vozil. Tehtnica za tehtanje železniških vozil

5


Nabava nove tehtnice omogoča izvajanje zanesljive, kakovostne in celovite storitve na področju vzdrževanja železniških vozil v Proizvodnji Maribor in v naslednjih letih prinaša dodatne prihodke iz naslova tehtanja železniških vozil. Poleg prihodkov ima investicija tudi druge pozitivne učinke tako za investitorja kot lastnika vozi, saj omogoča optimalnejše vzdrževanje voznega parka SŽ, kot tudi drugih vozil. Predvsem pa pomeni skrajšanje stojnih časov vozil v popravilu (ni prevoza vozil na tehtanje) in znižanje stroškov vzdrževanja, kar bo pozitivno vplivalo na razpoložljivost vozil in poslovanje SŽ, hkrati pa s tem sledimo naši viziji – postati vodilni ponudnik celovitih rešitev na področju vzdrževanja železniških vozil na širšem področju križišča med V. in X. koridorjem.

Pripadajoča računalniška oprema

Pomembno je, da se ob koncu uspešno zaključene investicije zahvalimo vsem zaposlenim, ki so investicijo podprli in sodelovali pri izvedbi tega projekta. Želimo si, da se s tem investicijsko vlaganje v Proizvodnji Maribor v tem letu še ni zaključilo. Proizvodnja Maribor

PROIZVODNJA PTUJ Krepitev sodelovanja z največjimi evropskimi partnerji V Proizvodnji Ptuj uspešno obdelujemo kolesne dvojice za naše partnerje iz tujih trgov, pridobivamo pa vse več naročil, saj se z vsakim delom izkažemo za kakovostnega in zanesljivega vzdrževalca. Z našim partnerjem ÖBB TS smo obnovili pogodbo za obdelavo kolesnih dvojic IS3 po VPI. V enem letu bomo v Proizvodnji Ptuj za avstrijskega partnerja obdelali približno 2.000 kolesnih dvojic. V maju smo začeli z izdelavo novih kolesnih dvojic BA 002 za nemškega parterja ORV. Vse potrebne nove komponente z zahtevano kvaliteto in tolerancami bomo priskrbeli sami. Gre za količino 96 kolesnih dvojic, od katerih bomo polovico dobavili do konca maja, polovico pa poleti. ORV se tako vrača med naše kupce tudi na področju kolesnih dvojic, sicer pa zanj izvajamo revizije tovornih vagonov v Dobovi. Poleg omenjenih partnerjev kolesne dvojice obdelujemo tudi za francoski trg, in sicer za Atir-Rail (IS3) in Touax (IS2). S slednjim se dogovarjamo tudi za obdelavo IS3, pričakujemo pa tudi

prvo pošiljko kolesnih dvojic našega novega partnerja NIAG iz Nemčije. V maju smo se sestali tudi z našim največjim partnerjem v segmentu kolesnih dvojic – VTG iz Nemčije. Zanje uspešno izpolnjujemo pogodbo za obdelavo kolesnih dvojic IS2 in IS3, ki smo jo podpisali na začetku leta in se že bliža končanju celotnega obsega kolesnih dvojic. Dogovarjamo se za dodatne količine za IS3 in za obdelavo nove vrste kolesnih dvojic. S tem VTG postaja naš največji strateški partner, mi pa njihov pomemben dobavitelj na področju vzdrževanja kolesnih dvojic. Z našimi storitvami so zadovoljni, kar se odraža v uspešnih dogovorih za nadaljnje sodelovanje. Robert Krajnc

Revizija muzejskih potniških vagonov Proizvodnja Ptuj je konec aprila Slovenskim železnicam predala starodobne muzejske vagone, in sicer Ca 39614, Ba 34542 in Ca 36320 iz revizije. Na vagonih so bila opravljena dela na tekalnem ustroju, vlečnih in odbojnih napravah ter popravilo površinske zaščite zunanjosti in notranjosti (popravilo in barvanje strehe, brušenje in lakiranje lesenih klopi). Posebnosti na teh vagonih so drsni ležaji, ki smo jih morali zaradi obrabljenosti na novo vliti in tuširati po posebnih postopkih. Kot zanimivost teh vagonov lahko omenimo ogrevanje, ki se še

6

vedno vrši z parno kurjavo. Pri obnovi vagonov so sodelovali strokovnjaki Proizvodnje Ptuj različnih profilov, saj je bilo potrebno popraviti, obnoviti in izdelati ustrezne sklope, ki se jih na trgu ne da več dobiti. Matjaž Vidovič


Muzejski vagon Ca 39614 Muzejski vagon Ca 36320

TEHNIČNO VAGONSKA DEJAVNOST Pretovor zavornih vložkov na postaji Koper tovorna Na postaji Koper tovorna se izvajajo popravila brez odstavitve tovornih vagonov. Med večja dela, pri katerih ni potrebno, da se tovorne vagone izloči iz prometa, sodi tudi zamenjava zavornih vložkov. Zavorne vložke je potrebno umestiti v medtirje, kjer se po prihodu vlakov izvaja zamenjava. Pretovor zavornih vložkov izvajajo delavci Centralnih delavnic iz Divače, pri čemer jim pomagajo tudi delavci pregledovalnega mesta Koper. Na pregledovalnem mestu Koper se mesečno zamenja približno 900 zavornih vložkov. Davor Rušnjak

Pretovor zavornih vložkov na postaji Koper tovorna

Združitev sporazumov o predajno tehničnih pregledih pri izmenjavi tovornih vagonov v vlakih na tehnično zaupanje V Mainzu je 11. aprila 2012 potekal sestanek na temo združitve že obstoječih 9- in 12-stranskega sporazuma o predajno tehničnem pregledu pri izmenjavi tovornih vagonov v vlakih na tehnično zaupanje med železniškimi prometnimi podjetji. Združitev obeh sporazumov je plod dolgoletnega dela evropskih železniških prevoznikov in bo predvidoma realizirana do konca leta 2012. Novi sporazum temelji na obeh prejšnjih in prinaša novosti, ki bodo dodatno prispevale h krajšemu zadrževanju tovornih vlakov na mejnih prehodih in posledično k hitrejšemu odvijanju mednarodnega tovornega prometa. Hkrati bo sporazum ohranjal tehnično kakovost uvrščenih vozil v vlake, prispeval k varnosti prometa in zmanjševanju ter pravični razdelitvi stroškov med udeleženimi železniškimi prevozniki.

Sestanka so se udeležili predstavniki partnerjev obeh omenjenih sporazumov in številni predstavniki, ki želijo pristopiti k novemu sporazumu. Slovenske železnice sta zastopala udeleženca s področij tehnično vagonske dejavnosti in tovornega prometa. Igor Recek

7


KADRI Izobraževanje na področju neporušnih preiskav 14. marca 2012 sta se naša zaposlena Branko Leben iz Proizvodnje Ptuj in Marko Gerjovič iz Proizvodnje Dobova v Essnu udeležila izobraževanja na temo neporušnih preiskav, ki ga je organiziral VPI za svoje člane. Predavanje je vsebovalo samo teoretični del, poudarek pa je bil na uporabi navodila VPI 09 (neporušne preiskave), ki je začelo veljati 19. oktobra 2011. Po končanem predavanju je sledila prosta debata o morebitnih nejasnostih in uporabi pravilnika VPI 09 v praksi. V Proizvodnji Ptuj smo šolanje v zvezi s tem navodilom izvedli že v začetku januarja in ga sedaj redno uporabljamo v praksi. Po tem navodilu se opravljajo vse neporušne preiskave na

kolesnih dvojicah. Zunanja presoja za VPI zahteva praktično izobraževanje uporabe navodila VPI 09 na področju magnetne in ultrazvočne kontrole, ki smo ga opravili v maju do predpisanega roka. Vsi zaposleni na področju neporušnih preiskav so na tem praktičnem izpitu dokazovali pravilno uporabo pravilnika VPI 09 v praksi. Na podlagi opravljenega izpita se jim bo izdal interni certifikat o preverjenem znanju in uporabi VPI 09 v praksi. Robert Krajnc

Proizvodnja Ljubljana ima v Novem mestu svojo enoto V decembru 2006 je bila iz takratne SŽ – Službe za vleko v SŽ – Centralne delavnice Ljubljana prenesena dejavnost vzdrževanja železniških vozil. Deset zaposlenih je odločitev vodstva Slovenskih železnic o prenosu dejavnosti vzdrževanja na Centralne delavnice sprejelo precej pesimistično. V duhu varčevalnih ukrepov in s tem zmanjševanja števila zaposlenih v podjetju smo v Novem mestu pričakovali odpuščanje in postopno zapiranja delavnice. A to se ni zgodilo, saj smo skupaj z vodstvom podjetja iskali dodatno delo. Po dodatnem usposabljanju in po nabavi novih delovnih sredstev smo lahko pridobili nekaj dodatnih del, tako da smo po nekaj letih število zaposlenih celo povečali na 11.

trebe takratne železnice so bili vzporedno z izgradnjo proge v Novem mestu zgrajeni tudi potrebni objekti za opravljanje dejavnosti vleke. Vsi ti objekti so ohranjeni in so v uporabi še danes.

V Novem mestu opravljamo kontrolne preglede in izredna popravila na vozilih, ki vozijo v novomeškem vozlišču. Največ del se opravi na DMG 713, na katerih – poleg izrednih popravil – opravljamo tudi kontrolne preglede P1, P3 in P6.

V drugi svetovni vojni, leta 1942, je bila zgrajena še dodatna delavnica, remiza, ki ji danes pravimo »nova delavnica« ali po domače kurilnica. V tej delavnici se izvajajo dela na lokomotivah. V delavnici so ohranjena še vsa orodja, ki so takrat služila pri popravilu parnih lokomotiv. Ladislav Vesel

Največjo težavo pri vzdrževanju predstavljajo slabi delovni pogoji. Vsa dela na potniških garniturah se opravljajo na prostem, v vseh vremenskih pogojih. Lokomotive se, ko opravljamo kontrolni pregled ali zahtevnejše popravilo, preko okretnice dostavljajo v delavnico, ki pa žal ni primerno ogrevana, tako da tudi v sami delavnici pogoji dela niso bistveno boljši kot na prostem. Upamo, da bomo v prihodnje za izvajanje del pridobili montažno halo, ki bo omogočala ugodnejše delovne pogoje. Poleg navedenih del delavnica lastniku vozil zagotavlja tudi opremo vozil s strojnim peskom in gorivom. Po opravljenem začetem usposabljanju za kretnike, bomo za potrebe lastnika vozil zagotavljali tudi te storitve. Iz zgodovine naše delavnice ... Davnega leta 1893 je v Novo mesto pripeljal prvi vlak. Za po-

Preko okretnice (z ročnim pogonom) dostavljamo lokomotive v delavnico in obračamo potniške garniture.

Nedeljsko dežurstvo, 12. februarja, pri -10°C: Jože in Bojan po odtaljevanju zamrznjenih kondenčnih pip na DMG 713

Gregor in Robi pri montaži nove ključavnice na lokomotivo 661-032

8


ZGODILO SE JE Tradicionalno druženje s sodelavkami na 8. marec . Ljubljana, 8. marec Sindikat vzdrževalcev lokomotiv Moste je 8. marca že tradicionalno povabil svoje članice na kosilo in jih tako počastil za praznik vseh žena. V sproščenem vzdušju smo se malce okrepčali, poklepetali in se poveselili. Skozi vsa leta, ki smo jih preživeli skupaj v našem podjetju ugotavljamo, da je ženski kader kljub dejavnosti vzdrževanja, ki je bolj moška domena, nepogrešljiv. Med nami ni veliko žensk, ste pa te toliko bolj dragocene. Diko Ivanović

Sproščeno druženje članic sindikata s predsednikom SVLM

Prestavitev muzejske lokomotive v Ilirski Bistrici Ilirska Bistrica, 27.–30. marec Misija nemogoče 2. del, bi lahko naslovili pričujoči prispevek. Kakor so nekateri zmajevali z glavo, ko so videli, v kakšnem stanju je bila električna lokomotiva 361-106, preden so jo v roke dobili mojstri iz Centralnih delavnic (Proizvodnja Ljubljana), tako so z glavo zmajevali vsi tisti radovedneži, ki so se 27. marca zbrali na postaji Ilirska Bistrica. razstavni prostor, ki se nahaja v parku ob železniški postaji. Radovednežem, ki so se zbrali, se je zdelo nemogoče. Za izkušeno ekipo intervencijske skupine iz Proizvodnje Ljubljana, na čelu s Petrom Sinjurjem, pa očitno ni ničesar nemogočega. 95-tonska lepotica se je počasi, a vztrajno premikala proti svojemu končnemu mestu. Kljub temu, da je nivo razstavnega tira višji in je teren zelo mehak, kar je še dodatno otežilo delo, je osebje intervencijske skupine odlično opravilo svoje delo. Po štirih dneh preciznega dela, breda, ponosna in nepoškodovana, končno stoji na razstavnem prostoru v vsem svojem sijaju, kot si to tudi zasluži.

Priprava na premik

Muzejska električna lokomotiva vrste 361-106, po italijanskem industrialcu Ernestu Bredi poimenovana breda, je bila v katastrofalnem stanju in tik pred razrezom, ko smo se člani Društva ljubiteljev železnic Ilirska Bistrica in še nekaj železniških zanesenjakov odločili, da jo rešimo pred propadom. Ogromno dela in približno 1.000 prostovoljnih ur je bilo vloženih v njeno obnovo – ob tej priložnosti bi se ponovno zahvalil vsem udeleženim pri tem projektu. Prevoz lokomotive na relaciji od Železniškega muzeja do Ilirske Bistrice je potekal nemoteno. Največja dovoljena hitrost pri prevozu je bila 40 km/h, lokomotiva pa bi lahko vozila še hitreje, kar dokazuje, kako dobro je bila pripravljena in usposobljena. 27. marca so se začele priprave za njeno prestavitev s tira 1 na

Med premikom

V imenu Društva ljubiteljev železnic Ilirska Bistrica se najlepše zahvaljujem g. Kozmusu, g. Fonu, g. Sinjurju in osebju, ki je 9


sodelovalo pri usposobitvi in prestavitvi naše brede. Drago Seizović

Končno na svojem mestu

Usposabljanje gasilske in policijske enote na območju Proizvodnje Ljubljana Proizvodnja Ljubljana, 20.–23. marec in 5. april Konec marca je na območju Proizvodnje Ljubljana potekalo usposabljanje gasilcev poklicne gasilske brigade iz Ljubljane, v začetku aprila pa še policistov. Usposabljanje za delo na železniškem območju in na tirnih vozilih je predstavljalo praktični del usposabljanja, ki so ga gasilci in policisti organizirali v sodelovanju s Slovenskimi železnicami. Namen usposabljanja je bil predstavitev varnega gibanja na železniškem območju in na tirnih vozilih, vozil in njihovih posebnosti ter ukrepanja v primeru različnih nesreč in nevarnih situacij v železniškem prometu, ko morajo posredovati gasilci in policisti. Gasilcem je naša intervencijska skupina predstavila vsa intervencijska vozila in jih seznanila z njihovimi funkcijami, policisti pa so se seznanili s posebnostmi potniških vagonov in garnitur. Sodelovanje vseh, ki posredujejo v primeru železniške nesreče in izrednih dogodkov na železniškem območju je izrednega pomena, saj je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Omenjeno usposabljanje je bilo poučno za vse udeležence, saj so si ti izmenjali veliko koristnih informacij, gasilci in policisti pa so bili s prikazanim še posebej zadovoljni. Aleš Kastelic

Predstavitev intervencijskih vozil gasilcem gasilske brigade iz Ljubljane

Predaja remotorizirane dizel lokomotive v promet Divača, 24. april Končno je napočil dan, ko smo lokomotivo 732-178 (Jembah) predali v promet. To se je zgodilo konec aprila s skromno svečanostjo in simboličnim rezanjem traku šefa Proizvodnje Divača mag. Slavka Hočevarja. Na lokomotivi je vgrajen nov Caterpillarjev dizel motor C18, lokomotiva je celovito prenovljena vključno z električno napeljavo ter zračnim in mehanskim sistemom. 732-178 deluje brezhibno in je pokazala zelo dobre karakteristike pri delu. Zadovoljni delavci ob zaključku projekta

10

Zahvala za uspešno opravljen projekt remotorizacije gre vsem sodelujočim, ki so bili na kakršen koli način udeleženi pri tem projektu. Še enkrat smo dokazali, da smo sposobni opraviti marsikatero delo, če so le ekipa, volja in podpora vseh pripadajočih resursov, pravi. Dušan Rožac


CEDEjČEK MESECA CEDEjČEK meseca aprila Naš sodelavec Janko Avžin je v SŽ CD Ljubljana, Proizvodnja Dobova, zaposlen že od leta 1978. V tem času je opravljal dela na več zahtevnih delovnih mestih in na vseh pokazal veliko mero inovativnosti. Tokrat predstavljamo njegovo najnovejšo izboljšavo – držalo stružnega noža. Največje veselje in izziv Janku še vedno predstavlja delo na njegovih dveh najljubših orodjih, na frezalnem stroju in na stružnici. Ker se vedno znova pojavljajo potrebe po izdelavi različnih novih rezervnih delov ali obdelavi oziroma obnovi vagonskih komponent, je Janko spet, tako, kot že velikokrat v preteklosti, izdelal nov pripomoček.

To je držalo stružnega noža, ki se uporablja pri obdelavi – struženju navarjenega roba sedeža varovalnega prstana stročnic vagonskih odbojnikov v okviru revizijskega vzdrževanja. Novo držalo noža prinaša obilo prednosti v primerjavi s prejšnjim klasičnim nožem, to pomeni manj tresenja, lažji in boljši dostop do mesta obdelave, kar hkrati olajša delo in skrajša čas obdelave, ki pa je tudi dosti bolj kakovostna. Za to orodje je Janko prejel cedejčka, kar mu zagotovo pomeni veliko vzpodbudo tudi pri njegovem nadaljnjem delu. Janku iskreno čestitamo in mu želimo še obilo podobnih inovativnih navdihov tudi v prihodnje. Jože Jurman

Novo držalo stružnega noža

Obdelan rob v stročnici odbojnika

Janko pri struženju navarjenega roba sedeža varovalnega prstana vodene stročnice odbojnika z novim držalom noža

CEDEjČEK meseca maja Majski cedejček predstavlja še eno izboljšavo našega zaposlenega v Proizvodnji Ljubljana g. Aleša Lajovica. Tokrat je prispeval k izboljšanju pri popravilu odbojnikov.

Po starih predpisih se varovala za odbojnike izdeluje iz ploščatega železa, krivi pa se jih z valjanjem. Naša proizvodnja (Ljubljana) nima primernega stroja za izdelavo po tem postopku, zato smo našli drugo rešitev z razpoložljivim materialom. Na zalogi smo imeli primerno debelostensko cev, ki je ostala od prejšnjih projektov. S struženjem smo izdelali obroče in jih prežagali tako, da so postali dvodelni. Tako izdelana varovala (obroči) povsem zadovoljujejo vse zahtevane tolerance, izdelava je relativno enostavna, potrebni čas pa kratek. Aleš Lajovic

Varovalo za odbojnik

11


OKOLJE

Akcija Očistimo Slovenijo 2012 uspela tudi v SŽ CD V petek, 23. marca, smo tudi zaposleni v SŽ – Centralnih delavnicah Ljubljana očistili delček Slovenije. Spomladansko čiščenje območij, kjer delujemo, smo povezali z vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo, ki je potekala dan pozneje. Ker smo se zaposleni tega projekta udeležili v svojih lokalnih okoljih, smo okolico naših poslopij čistili že v petek. Z veliko dobre volje smo pospravili vse smeti, ki jih je odvrgla človeška roka in tudi tiste, ki jih je za seboj pustila zima. Nabralo se je veliko materiala, ki ne paše v naravo. Naša okolica je tako čista in upamo, da bo takšna tudi ostala. Z udeležbo v akciji smo dokazali, da nam čisto delovno okolje veliko pomeni in se

še bolj zavezali okoljski naravnanosti. Objavljamo nekaj vtisov iz različnih lokacij SŽ – Centralnih delavnic Ljubljana. Helena Hostnik Simončič

Proizvodnja Ljubljana

Proizvodnja Divača V Proizvodnji Divača smo v okviru letošnje vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo 2012 organizirali čistilno akcijo v petek, 23. 3. 2012. Akcije so se udeležili vsi zaposleni, organizirani v skupine. Koordinator akcije čiščenja je bila ga. Milena Krajcar, ki je že prej poskrbela za naročilo ustreznega števila vreč za odpadke in ostalih potrebnih pripomočkov. Pred začetkom akcije je bilo dogovorjeno, kje in kdo bo čistil posamezen del terena po proizvodnji. Zaposleni so bili z upravo vred razdeljeni na več skupin. Eni so čistili in pobirali smeti, drugi so grabili listje, pometali dvorišče okoli prostorov proizvodnje, tretji so obrezovali drevje itd. Kar je najbolj pomembno, je to, da smo pobrane smeti ločevali med seboj na vrsto odpadkov, kot zahtevajo predpisi. Napolnjene vreče smo po končani akciji ustrezno označili po vrsti odpadka in shranili na za to določeno mesto ter pripravili za odvoz. Vsem zaposlenim, ki so se udeležili omenjene akcije, gre vsa pohvala. Upamo,da v bodoče ne bo potrebno akcije v tako velikem obsegu in da bo vsak posameznik že vnaprej poskrbel, da bodo smeti oziroma odpadki pristali na pravem mestu, ne pa v naravi. Dušan Rožac

12


Proizvodnja Ptuj Kot vsako leto doslej, smo se v Proizvodnji Ptuj tudi letos odzvali na vseslovesnko akcijo Očistimo Slovenijo. Čiščenje je potekalo v petek, 23. 3. 2012 popoldan. Razporejeni v dve skupini smo pobirali odpadke okrog celotne proizvodnje. Nabralo se je kar nekaj vreč raznih komunalnih odpadkov, ki so se nabrali čez celo zimo. Robert Krajnc

TVD, DE Celje Takole v DE Celje v okolju, kjer delamo, vse leto skrbimo za čisto in urejeno okolje. Vladimir Ganziti

TVD, tovorna postaja Koper Tudi na postaji Koper tovorna smo se odzvali na akcijo Očistimo Slovenijo in počistili okolico postajnega, medtirnega območja ter okolico postajnega območja v Luki Koper. Udeležba je bila zadovoljiva, saj se je čiščenja udeležilo tudi izvršilno osebje tako, da je redno delo potekalo nemoteno. Ob tej priložnosti bi pohvalil vse udeležene za izkazano voljo in vloženi trud ter nenazadnje, za skrb, v kakšnem okolju želimo živeti. Davor Rušnjak

TVD, pregledovalno mesto Sežana Malo akcije, malo dobre volje in pregledovalno mesto Sežana je po letošnji čistilni akciji zasijalo v vsej svoji spomladanski »kraški lepoti«. Miran Müllner

OBVESTILA IN NAPOVEDI Kegljači Lokomotive obstali na 2. stopnički Čeprav smo si člani Železniškega kegljaškega društva Lokomotiva Ljubljana ob praznovanju 60. obletnice društva želeli zgodovinske uvrstitve v 1. kegljaško ligo, nam žal ni uspelo, kljub temu, da smo imeli dve koli pred koncem 4 točke prednosti. Zaradi odsotnosti nekaterih članov ekipe in malo slabše igre os-

talih smo izgubili oba zadnja dvoboja, vendar kljub temu osvoji13


li 2. mesto, kar je največji uspeh kluba doslej. Ta uspeh je še večji ob dejstvu, da smo vsi tekmovalci in vodstvo društva aktivni ali upokojeni železničarji. Trudili se bomo, da bi v naslednji sezoni premagali še zadnjo stopničko in se vsaj eno sezono preizkušali med kegljaško elito, čeprav nam grozi finančni bankrot ali upokojitev ob dopolnjenih 60 letih delovanja. Brane Gregorin

Vir: Kegljaška zveza Slovenije

Jože Golob znova po dvajsetih letih Kegljači mariborskega KK Lokomotiva so s klubskim posamičnim prvenstvom v disciplini 3 x 120 lučajev začeli z nizom tekmovanj v počastitev 60. obletnice delovanja kluba. Na dvosteznem kegljišču na Kurilniški ulici je keglje podiralo štirinajst igralcev. Prepričljive zmage se je po treh nastopih ve-

selil Jože Golob z nadvse spodobnim povprečjem 559,6 podrtih kegljev, ki je na svojo drugo zmago čakal kar dvajset let. Drugi sem bil Borut Planinšič, s petimi zmagami najuspešnejši udeleženec klubskih prvenstev, tretje mesto pa je še tretjič zasedel Avgust Volšek. Končan je tudi turnir v borbenih igrah, kjer je sodelovalo 31 ekip (28 moških in 3 ženske). Prvo mesto sta osvojili ekipi KK Konstruktor in KK Miklavž. Pokale in medalje bomo podelili na osrednji proslavi jubileja, 30. novembra 2012. Borut Planinšič Prva trojica: (z leve) Borut Planinšič, Jože Golob, Avgust Volšek

UREDNIŠTVO Vaše prispevke in predloge za CD OKNO, vaša sporočila, čestitke in zahvale sodelavcem ob različnih priložnostih sprejemamo po elektronski pošti na naslovu: andrej.hocevar@sz-cd.si ali helena.hostnik@sz-cd.si do 15. 6. 2012. Na zgornja spletna naslova nas obveščajte tudi o dogodkih v SŽ CD, da se jih bomo lahko udeležili in utrinke objavili v informatorju. Uredništvo si pridržuje pravico do lektoriranja besedil in do tiskarskih napak. Fotografije, objavljene v tej številki CD OKNA, so posneli: Josip Grum, Helena Hostnik Simončič, Marko Hvale, Matjaž Vidovič, Davor Rušnjak, Bogdan Brozovič, Dejan Rkman, Bojan Dremelj, DLŽ Ilirska Bistrica, Jože Jurman, Boris Koteski, Dušan Rožac, Robert Krajnc,Vladimir Ganziti, Sead Bajramovič, Miran Müllner, Anton Armič.

CD OKNO si lahko preberete tudi na naši spletni strani: www.sz-cd.si/cd-okno/ Če želite CD OKNO prejemati po elektronski pošti, pošljite sporočilo na e-naslov: helena.hostnik@sz-cd.si. 14

CD okno maj  

interni inforamtor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you