Page 1

Številka 4/ 2010

MAJ AKTUALNO Merjenje zadovoljstva kupcev 2009 V SŽCD zadnja leta vsako leto izvedemo merjenje zadovoljstva kupcev za prejšnje leto, s čimer ugotavljamo stanje in položaj v očeh naših kupcev – partnerjev. Letos smo merjenje izvedli konec februarja in marca, rezultate pa vsem zaposlenim predstavljamo tukaj. Na merjenje se je odzvalo 26 domačih in tujih partnerjev, ki so nam poslali izpolnjene vprašalnike o poslovnem sodelovanju in predstavljajo dobrih 30 % naših partnerjev. Za polovico teh kupcev so SŽCD največji/najpomembnejši partner na področju vzdrževanja železniških vozil.

Partnerji naše medsebojno poslovno sodelovanje dobro ocenjujejo, povprečna ocena sodelovanja je 4,12 na lestvici od 1 do 5. Tržni elementi, po katerih so naši partnerji ocenjevali SŽCD imajo visoke ocene, kar pomeni, da so z nami v povprečju zadovoljni – povprečna ocena vseh elementov je 3,95. Najbolj so zadovoljni s: ● komunikacijo in medsebojnim odnosom, ● kompetentnostjo in tehnično strokovnostjo prodajnega osebja. Najmanj so naši partnerji zadovoljni s konkurenčnostjo in ceno storitev. V primerjavi s konkurenti so nas v povprečju ocenili slabše. Od 26 anketiranih partnerjev se jih je 9 že pritožilo zaradi nezadovoljstva s storitvijo ali izdelkom, kar pomeni 34,6 % anketiranih. Od tega je 5 domačih podjetij in 4 tuja. Reševanje reklamacij zaradi nezadovoljstva z našo storitvijo ali izdelkom je bilo slabše ocenjeno z oceno 2,9. Skoraj 90 % naših poslovnih partnerjev, ki so vključeni v merjenje zadovoljstva kupcev je izrazilo željo po nadaljnjem sodelovanju z nami. Izsledki analize kažejo na to, da moramo svoj odnos do partnerjev še naprej izboljševati in se truditi povečati našo konkurenčnost. S tem bomo zmanjšali razkorak med nami in našimi konkurenti. Vse to pa bo prispevalo k izboljšanju zadovoljstva naših partnerjev. Helena Hostnik

NOVOSTI IZ NAŠIH PROIZVODENJ PROIZVODNJA DIVAČA Delavci iz Proizvodnje Divača preprečili nesrečo Divača, 16.4.2010 Na postajo v Divači je pripeljal tovorni vlak št. 42003. Pred našo delavnico, ki leži nasproti postaje, so takrat delavci Stopar Valter, Gorup Dušan in Armando Orel montirali DM na lok. 732 -178. Pri speljavi vlaka so opazili, da je na vagonu RIV CZ 33 54 4960 756-3 blokirana os. Skočili so z vozila, na katerem so delali in stekli prek tirov ter ves čas z glasnim vzklikanjem in dajanjem signala »STOJ« skušali zaustaviti vlak. Lokomotiva je bila že pri izvoznem signalu, ko je strojevodja ustavil vlak. Vagon, na katerem so bila že močno nabrana mesta, so dostavili v delavnico, vlak pa je nadaljeval vožnjo v Luko Koper.

Vagon, na katerem je bila odkrita blokirana os.

Samo prisebnosti omenjenih delavcev in njihovi hitri reakciji se gre zahvaliti, da ni prišlo do nesreče. Ob nadaljevanju vožnje z blokirano osjo bi namreč skoraj zagotovo prišlo do iztirjanja ter posledično do velike materialne škode in drugih nezaželenih posledic. Slavko Hočevar


PROIZVODNJA DOBOVA Certificiranje delavnice Dobova s strani nemškega DB V mesecu aprilu je bila delavnica Dobova certificirana s strani DB z namenom, da bi lahko kot priporočeni dobavitelj sodelovali na javnem razpisu za predelavo in revizijo Hccrrs vagonov. Presojevalci s strani DB so bili g. Hannemann, g, Haensch in g. Albers. Presoja je potekala tri dni, presojali pa so celotne procese, našo usposobljenost, tehnično opremljenost, tehnično znanje in izkušnje, podporne procese in povezanost z glavnim procesom, ipd.

Skozi presojo so podrobneje pregledali, ali ustrezamo in izpolnjujemo vse zahteve, ki jih objavljeni javni razpis predvideva. V sami razpisni dokumentaciji ni bilo eksplicitno zahtevano, da kot ponudnik teh storitev potrebujemo tudi poseben konstrukcijski oddelek, če želimo konkurirati za ta projekt. Glede na to, da trenutno v CD-ju nimamo posebnega konstrukcijskega oddelka, smo se s presojevalci odločili, da ne bomo kandidirali za ta projekt, da pa želimo presojo za področje revizij tovornih vagonov. Tako smo presojo nadaljevali in pregledali tudi vsa proizvodna mesta, opremo, orodja … Na zaključnem razgovoru so nam presojevalci nemškega DB povedali, da za revizijo tovornih vagonov izpolnjujemo vsa pričakovanja in da nam neformalno podeljujejo certifikat Q2. To pomeni, da nas imajo zavedene v svojem registru in da je delavnica Dobova eden od potencialnih vzdrževalcev za tovorne vagone v lasti DB. Dodali so še, da bomo formalno dobili certifikat, ko bo naslednji razpis in se bomo nanj prijavili. Ta pozitivna ocena ima za CD zelo velik pomen, saj pomeni veliko konkurenčno prednost v Evropi, hkrati pa tudi veliko obveznost, da bomo svoje procese in organiziranost še naprej razvijali in nadgrajevali. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali na presoji in tako dodali svoj doprinos. Potrudili se bomo, da bomo v zelo kratkem času uspeli pridobiti tudi projekt s strani DB in tako tudi formalno pridobili certifikat. Andrej Hočevar

Utrinek s presoje v Dobovi.

Projekt Faccs vagoni SŽ – Centralne delavnice so od Slovenskih železnic kupile 23 Faccs vagonov. V Dobovi jih bomo obnovili po predpisih, ki veljajo za SŽ, kolesne dvojice pa po kriteriju VPI. Revizija vagonov v celoti poteka v Dobovi, revizija kolesnih dvojic IS3 pa se izvaja na Ptuju. Potek revizije je naslednji: ● vagon najprej poravnamo in zavarimo vse tisto kar je popokalo ali se izrabilo, ● sledi 100% peskanje celotnega vagona, vključno s podstavnimi vozički (to storitev nam opravljajo zunanji izvajalci), ● po peskanju sledi antikorozivni nanos barve: ko odstranimo vso staro barvo in rjo, se pokažejo nove napake in poškodbe, ki jih saniramo pred končnim barvanjem. ● Vse ostalo je klasična revizija tovornega vagona. Vsi vagoni so zunaj pobarvani z rumeno barvo, v notranjosti pa s črno. Barva zunanjosti je rumena zato, ker bodo ti vagoni vozili za potrebe vzdrževanja prog pri različnih najemnikih po vsej Evropi. Končni kupec reviziranih vagonov je podjetje MFI iz Francije, ki je že leta 2004 pri nas kupil 12 vagonov enake serije. Za ponovni nakup vagonov pri nas se je podjetje odločilo zato, ker so bili s prvim nakupom izredno zadovoljni.

Faccs vagoni med revizijo v Proizvodnji Dobova

Tokrat bodo vagoni uvrščeni v vozni park Črne Gore, saj je ta možnost najugodnejša tako za kupca kot za izvajalca. V nadaljevanju tega zelo uspešnega posla pričakujemo, da bo kupec pri nas še v tem letu kupil dodatnih 20 podobnih vagonov.

PROIZVODNJA LJUBLJANA Pridobitev certifikata za preizkus in popravljanje zavor Dako V prejšnji številki CD okna smo predstavili preizkuševalnico za razporednike, na kateri lahko preizkušamo razporednike različnih proizvajalcev. Za to storitev moramo imeti dovoljenja in certifikate o ustreznosti, ki nam jih podelijo posamezni proizvajalci. SŽCD, Proizvodnja Ljubljana je v aprilu pridobila certifikat za preizkus in popravilo zavor proizvajalca Dako iz Češke. Presoja delavnice v Proizvodnji Ljubljana

Peter Böhm


V sklopu pridobivanja tega certifikata so v aprilu potekale določene aktivnosti. 14. aprila so nas obiskali predstavniki podjetja Dako in si ogledali našo delavnico v Ljubljani. Presoja delavnice je uspela, preizkuševalnice ustrezajo vsem zahtevanim predpisom in so primerne za preizkus Dakovih zavornih sistemov.

cah, kjer sva se seznanila z novim tipom razporednika CV1nD in tehnologijo dela z njim. Naučila sva se, kako razporednik testirati in kako odpraviti morebitne napake. Češki inženirji so predstavili regulator pritiska DS, DSS in merni ventil SL2, njuno montažo, nastavitev vzvodovja, testiranje in končno kontrolo.

Za pridobitev certifikata smo morali usposobiti še naše zaposlene za preizkušanje in popravljanje zavor tega proizvajalca. Aleš Skopec in Lovrenc Verčko sva se udeležila tečaja v čeških Tremošni-

Tako so SŽ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. akreditirane za preizkus in popravilo zavornih elementov proizvajalca Dako.

Novi šef Proizvodnje Ljubljana

„Moje ime je Marjan Kozmus, po izobrazbi sem prometni inženir. Delovne izkušnje sem pridobival predvsem v tovornem in potniškem prometu, na področju informacijske podpore ISSŽP, a mi tudi ostale dejavnosti niso bile tuje. Pred prihodom med vas, mi je bilo zaupano vodenje Sekcije za tovorni promet Celje. Prihod v SŽ-CD je zame dodatni izziv, da spoznam tudi servisno dejavnost, od katere je odvisen celotni promet na železnicah. Ko sem prišel v Proizvodnjo Ljubljana, sem bil nad sprejemom in načinom dela v SŽ-CD pozitivno presenečen. Upam, da bom s svojim znanjem in s podporo vseh zaposlenih v Proizvodnji Ljubljana doprinesel še k boljšim rezultatom. Prav tako pa si želim, da s podporo vodstva SŽ-CD servisno dejavnost razširimo še na ostale operaterje v širši regiji. Skrbel bom za stalno izboljševanje delovnih pogojev in da ob dobrih rezultatih dela poskusimo uresničiti kakšno investicijo, ki bo dosegla dodano vrednost. Skrb bom posvetil varovanju okolja in dobrim medsebojnim odnosom. Ob vsakodnevnem prihodu v službo se že ob pričetku dela srečujem z delavci v proizvodnji in s tem neposrednim odnosom dokazujemo, da smo vsi del Proizvodnje Ljubljana.“ Marjan Kozmus

Proizvodnja Ljubljana je z mesecem marcem dobila novega šefa. Nekateri zaposleni ga že poznajo, prav pa je, da ga spoznate po vseh Centralnih delavnicah. To je g. Marjan Kozmus, ki pravi, da je železnica njegova stalna zaposlitev. Prosili smo ga, da se za CD OKNO predstavi kar sam.

Vsem, ki si želite pogovora s šefom Proizvodnje Ljubljana, vam je na voljo po predhodnem dogovoru na tel.: 12844 ali mobitelu: 031 379 906.

Lovrenc Verčko

PROIZVODNJA MARIBOR Uspešna predaja prve modernizirane in remotorizirane dizel lokomotive serije 642 Makedonskim železnicam MŽ – Transport AD – SKOPJE V Proizvodnji Maribor smo konec meseca marca 2010 Makedonskim železnicam predali prvo od skupno štirih moderniziranih in remotoriziranih dizel lokomotiv vrste 642. Prvi kontakti s predstavniki Makedonskih železnic v zvezi z obnovo njihovih dizel lokomotiv vrste 642/643 so se pričeli že v letu 2008. Dejavnosti so se nadaljevale s pripravo ponudbene dokumentacije za pridobitev projekta na mednarodnem razpisu in se uspešno zaključile s podpisom pogodbe v začetku leta 2009.

tudi električni sklopi in elementi v zaščitnih tokokrogih (digitalni termostati, digitalni obratomeri z zaščito prekomernih obratov DM, avtomatsko elektronsko eno-stopenjsko šentiranje, relejno-kontaktorska oprema proizvajalca Rade Končar – Skopje, klimatska naprava in ogrevanje kabine WE-BASTO). Akumulatorske baterije so bile prestavljene pod lokomotivski okvir zaradi lažjega vzdrževanja in potrebega prostora za zrakotlačne sklope in parkirno zavoro. Zavorni sistem lokomotive je bil nadomeščen z vgradnjo t. i. zavornega bloka in vgradnjo nove vitalne zavorne opreme proizvajalca WABTEC - MZT Skopje. Vse povezovalne cevi zavornega sistema ter spoji in zračne posode so iz nerjavečega materiala. Vgrajen je bil novi vijačni kompresor Servicom z sušilno napravo. Namesto klasične ročne zavore lokomotive je bil v sistem podstavnih vozičkov vgrajen parkirni zavorni cilinder, ki se krmili iz komandnega pulta strojevodske kabine. Vozniška kabina je opremljena s klimatsko napravo Konvekta, z novim in dodatnim zračnim grelcem, napravo za močenje šip ter manjšim hladilnikom.

Lokomotiva 642-401

Projekt modernizacije in remotorizacije obsega štiri dizel lokomotive vrste 642, ki so bile izdelane v Tovarni Đuro Đakovič v letih 19611967. V okviru obnove in modernizacije so bili iz lokomotive izgrajeni vsi sklopi, deli, naprave in instalacije. Lokomotivski okvir z vozniško kabino je bil v celoti peskan in nato zaščiten s temeljno barvo. Vozniška kabina je bila izolirana s posebno protihrupno in toplotno izolacijo. Na lokomotivo so bili vgrajeni pretežno novi sklopi, naprave in instalacije, na izgrajenih in ponovno vgrajenih sklopih pa je bilo izvedeno revizijsko popravilo. V celoti je bila obnovljena nizkonapetostna in visokonapetostna električna instalacija ter zamenjani vsi elementi v visokonapetostni električni omari. Električni stroji so bili vakuumsko impregnirani v izolacijo klase H. Novi so

V okviru remotorizacije je bil na lokomotivo vgrajen nov dizel motor UD 30V12 R proizvajalca Wartsila in prilagojeni hladilni sistem, izpušni sistem, sistem mazanja, sistem oskrbe z gorivom in sistem oskrbe dizel motorja z zrakom. Na lokomotivi so bila izvedena vsa predpisana preizkušanja, meritve ter tekalna in obremenilna preizkusna vožnja s prisotnostjo predstavnikov naročnika. Ob predaji prve lokomotive je bila naročniku predana predpisana in dogovorjena tehnična dokumentacija ter merilni listi izvedenih meritev. Projekt obnove dizel lokomotiv za makedonskega naročnika predstavlja za delavce Proizvodnje Maribor poseben strokovni izziv, sočasno pa potrditev dosedanjega uspešnega dela na podobnih projektih za tuje naročnike. Prepričani smo, da bomo projekt v dogovorjenem roku in uspešno zaključili. Anton Kupnik


ZGODILO SE JE Čistilna akcija Očistimo (Slovenijo) naše proizvodnje v enem dnevu 12.-19. april, proizvodnje SŽCD V okviru letošnje vseslovenske akcije „Očistimo Slovenijo v enem dnevu“ ste tudi zaposleni v SŽCD izvedli akcije čiščenja okolice naših proizvodenj. Ker ste nekateri visoko okoljsko ozaveščeni in ste se na soboto, 17. aprila, ko je bila vseslovenska akcija, te udeležili v svojem okolju, so se v SŽCD odločili, da bodo okolice proizvodenj čistili vsak dan posebej. Tako je naša akcija trajala kar cel teden.

17. april, Proizvodnja Ptuj V Proizvodnji Ptuj pa smo se odločili, da bomo čiščenje okolice izvedli kar na dan vseslovenske akcije. Vse delavce smo pozvali, da se prostovoljno udeležijo akcije v soboto 17.04.2010. Na oglasne deske smo obesili plakate, da bi privabili čim več prostovoljcev. Ker je bila večina naših delavcev vključena v to akcijo prek lokalnih skupnosti, je bila udeležba bolj skromna, zato pa bolj učinkovita. V štirih urah smo pobrali vse smeti okrog ograje naše proizvodnje od znotraj in od zunaj.

V to široko akcijo čiščenja okolice naših proizvodenj se je vključilo lepo število zaposlenih. Ga. Nada Pelko je poskrbela za ustrezno opremo in razporeditev skupin ter nam dala potrebna navodila. Očistili smo okolice vseh petih proizvodenj, pometli smo dvorišča, obrezali zelenje, pograbili listje in vejice ter pobrali vse smeti. Izpraznili smo tudi pretekli arhiv in tako pospravili velike količine papirja. Pri tem pa seveda nismo pozabili na ločevanje in odvoz odpadkov po vseh predpisih. Ne smemo pa pozabiti, da smo se ob tem imeli zelo lepo – ker smo naredili nekaj dobrega za okolje, ker imamo sedaj lepšo okolico in ker smo se družili s sodelavci. Helena Hostnik

Silvo Božičko

Proizvodnja Ptuj

Proizvodnja Dobova

Proizvodnja Divača

Svetovni dan Zemlje Dan zemlje, 22.04.2010, je praznik, ki nas opominja na spoštljiv in lep odnos do naše matere Zemlje. Kakšen odnos imamo do okolja? Vsak trenutek, vsak dan bi se morali vprašati, kaj lahko naredimo, da bo Zemlja manj obremenjena, da bo lažje dihala in mi z njo. Zemlja je živo bitje, ki pa ne more predelati vse „svinjarije“, ki jo ustvari človek. Občudovati naravo, sodelovati z njo pomeni, da jo imamo radi, da smo ji naklonjeni. Ljudje smo del narave smo močno povezani z njo, zato jo čuvajmo, kajti, kar dajemo, to dobimo nazaj. Vsakemu dejanju sledijo posledice, pozitivne ali negativne. Ljudje Zemlje, otroci Zemlje, čas je, da se zavedamo, da kjerkoli smo s svojimi dejanji, vplivamo na zdravje naše matere Zemlje in s tem tudi na svoje zdravje in stanje celotnega ekosistema. Pri določenih posameznikih je prevladujoče mnenje, da njim nihče ne bo prepovedoval kurjenja odpadne plastike, odlaganja

Proizvodnja Ljubljana Proizvodnja Maribor

smeti v naravo, metanja smeti po tleh in še in še. V takih primerih je zaznati odsotnost ozaveščenosti o pomenu obstoja in ohranjanja zdravega naravnega okolja, od katerega je odvisno naše preživetje. Življenje v harmoniji z naravo je ključnega pomena za obstoj človeštva. Ljudje, rastline in živali smo povezani in obstajamo lahko le v medsebojnem sožitju. Zemlja nam z raznimi pokazatelji sporoča – ljudje dovolj je onesnaževanja, prebudite se. Prebujamo se počasi, ampak proces poteka. Vedno več je organizacij in posameznikov, ki so pobudniki za čistejše okolje. Aktivnosti na tem področju so izvedene tudi z raznimi akcijami, kot je bil okoljski projekt “Očistimo Slovenijo”. S to uspešno izvedeno akcijo smo dokazali, da nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo. V sklopu te akcije smo tudi v Proizvodnji Maribor imeli najprej predavanje o ekologiji in nato pobiranje smeti v okolici podjetja. Zapomnimo si, da s tem, ko pomagamo Zemlji, pomagamo sebi. Bojana Križanec

UREDNIŠTVO Vaše prispevke in predloge za CD OKNO, vaša sporočila, čestitke in zahvale sodelavcem ob različnih priložnostih sprejemamo po elektronski pošti na naslovu andrej.hocevar@sz-cd.si. Besedila za objavo lahko oddate tudi v fizični obliki, pustite pa jih v sekretariatu ali v tajništvu proizvodnje. Na zgornji spletni naslov nas obveščajte tudi o dogodkih v SŽCD, da se jih bomo lahko udeležili in utrinke objavili v informatorju. Uredništvo si pridržuje pravico do lektoriranja besedil in do tiskarskih napak.

CD okno maj 2010  

Številka 4/ 2010 Izsledki analize kažejo na to, da moramo svoj odnos do partnerjev še naprej izboljševati in se truditi povečati našo konkur...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you