Page 1

Szalkai

Hírlap

FA L U N K E L Ő R E H A L A D Á S A , F E J L E S Z T É S E TOVÁBBRA IS LEGYEN KÖZÖS ÜGYÜNK!

2019/3

Szalka község ingyenes közéle� lapja

5.évfolyam május - augusztus

KÖZÉP-EURÓPAI MÁRIA ÚT

Ipolyszalka - Bény A megtett táv hossza: 13,5 km

Ezúton szeretném felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy kapcsolódjunk be ebbe a zarándoklatba, hiszen nagy meg�szteltetés, hogy a felvidéki zarándoklatba éppen a mi falunk le� kiválasztva az indulás helyéül. Bényben találkozunk a Szőgyénből induló csopor�al, akiket Dr. Farkas Zsolt atya vezet és ő mutatja be a szentmisét , ami az édesapákért lesz felajánlva. A zarándokcsoportunkhoz csatlakozo� Méhes Richárd, aki a Közép-európai Mária Út Felvidéki Polgári Társulás elnöke. Ha érzünk magunkban annyi erőt és kitartást, hogy megbirkózunk ezzel a távval, ne hagyjuk ki a lehetőséget. Az indulás helye és időpontja: gyülekező 10:00 órakor az ipolyszalkai Nagyboldogasszony-templomban, indulás 10:30 órakor A záró szentmise helye és időpontja: 16:00 órakor a bényi Magyarok Nagyasszonya templomban

A zarándoklat koordinátorának elérhetősége: Tóth Júlia, 0905 409 981, julia.tothova53@gmail.com A hazautazás módja: közösen kisbusszal

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

Decemberben összeállt az új testület és a hivatali eskületétellel megkezdődö� a közös munka. Továbbra is falunk előrehaladását, fejlesztését tűztük ki célul. Megbeszéltük a feladatokat és fontossági sorrendet állíto�unk fel. Azóta már fél évet tudhatunk magunk mögö�. Januárban megkezdődö� a községi hivatal és az orvosi rendelő felújítása „A középületek energiahatékonyságának csökkentése” pályázat keretén belül, amit az Európai Regionális Fejlesztési Alap hirdete� meg. Az épület rossz állapotban volt, a tetőről már nem egy helyen potyogo� a cserép, ami veszélyt jelente� az arra közlekedőknek. Akadálymentes le� a bejutás a hivatalba és a nyílászárók kicserélése, valamint az épület szigetelése révén kevesebb energiával fogjuk tudni

működtetni a hivatalt és az orvosi rendelőt is. A felújítás májusra befejeződö� és szeptemberben visszaköltözünk az iskola épületéből a községi hivatalba. Így újra a falu központjában, könnyebben elérhető helyen leszünk mindenki számára. További pályázatot adtunk be a tűzoltószertár felújítására. Sikeres pályázat esetén jövő tavaszra a jelenlegi összeg duplájából kezdődhet a fejújítás. Remélhetőleg lassan felújulnak a falu központjában lévő épületek. Újból terítéken a csárda épületének bérbeadása. Falunkban egyre kerese�ebb az é�erem és a szálláslehetőség is, egy ilyen intézmény turisz�kailag vonzóbbá tenné községünket. A bérbeadás feltételei olvashatóak lesznek az internetes oldalainkon is. folytatás a 2. oldalon

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS ÜNNEPSÉG

ISKOLAI HÍREK A 2018-2019-es iskolaév véget ért. Közel 200 tanítási nap állt a diákok rendelkezésére, hogy tudásukat bővítsék, szókincsüket gazdagítsák. A kitűnő feleletek, a hibátlan dolgozatok mind-mind a szorgalmas munkájuk gyümölcse le�. Számos alkalommal tanulmányi és sportversenyeken bizonyítha�ák ráterme�ségüket, tehetségüket. Szép eredményeket értek el és így öregbí�k a Turczel Lajos Alapiskola és Óvoda jó hírét. folytatás a 3. oldalon

Idén szeptember 7-én kerül megrendezésre szüre� ünnepségünk, ahol a hagyományokhoz hűen számos fellépő és érdekesebbnél érdekesebb műsorok, programok várják majd a közönséget. Megtekinthetjük kicsik és nagyok előadását, majd ezután várunk mindenkit szerete�el egy szüre� mulatágra a klub előt� „téren”. Reméljük, az idő is kedvezni fog nekünk, és minél többen részt tudunk venni az ünnepségen.


2019/3

2. oldal

A 2019-ES VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE FALUNKBAN A S������ K���������� ������������������ ��������� I. forduló

II. forduló

Választásra jogosult személyek száma:

874

873

Választáson résztvevők száma:

192

131

A leado� érvényes szavazatok száma:

191

129

21,96%

15,00%

Részvételi arány:

A� ������ ����������� � ��������� ������� ������� ��: 1.Ing.Bugár Béla

91

2.Mgr.Čaputová Zuzana

64

3.JUDr.Harabin Štefan

17

4.Doc.,Mgr.,PhD.Chmelár Eduard

2

5.Ing.,Mgr. Kotleba Marian

8

6.RNDr.Mikloško Fran�šek

1

7.JUDr.,PhD. Šefčovič Maroš

6

8.RNDr.,CSc.Zuzula Ivan

1

9.Ing.Tauchmannová Bohumila

1

94

35

FALUNK ELŐREHALADÁSA... FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A Pon�bus Európai Terüle� Társulás partnerségével „Szükségleten alapuló munkahelyteremtés az Alsó-Ipoly völgyben” című projek�el sikeresen pályáztunk a Szlovákia–Magyarország Határon Átnyúló Opera�v program pályáza� felhíváson egy nyugdíjas o�hon kialakítására a régi óvoda épületében. Így óvodánk épülete két éven belül idősek o�honává alakul át. Már folynak a tárgyalások az üzemeltetésről, fenntartásról. A rajzok, tervdokumentáció elkészült, jelenleg az építkezési engedélyt intézzük. Előreláthatóan mintegy 20 férőhellyel rendelkezik majd. Nyolc kétszobás és négy egyszobás helység lesz kialakítva. A szerződést novemberben írjuk alá, januárban megkezdődik a közbeszerzés a kivitelező cégre az építkezéssel kapcsolatban és előreláthatóan jövő júliusban megkezdjük az átépítést. Továbbra sem problémamentes iskolánk épületének fenntartása. Idén azonban lehetőséget kaptunk ennek részleges felújítására, mely tartalmazná a fűtés korszerűsítését és az összes nyílászáró cseréjét. Erről is szinte he� szinten tárgyalások folynak a kivitelezőkkel és a testület tagjaival. Igyekszünk megtalálni a legmegfelelőbb megoldást, mert évről évre magasabb az épület fentartásához szükséges kiadás. Ezzel kapcsolatban jö� szóba az is, hogy az iskola hátsó épületét bérlakásokká alakítanánk át, természetesen külön bejára�al, szigeteléssel, hogy a két létesítmény önállóan, egymástól zavartalanul tudjon működni. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy minden szempontból hatékonyan legyenek kihasználva az üresen álló helyiségek, emeletek. Folytatódik az új bérlakás építése is.

A� E������ P���������� ������ ������ ���������� ���������: Választásra jogosult személyek száma:

799

Választáson résztvevők száma:

147

A leado� érvényes szavazatok száma:

147

Részvételi arány:

18,39%

SMER-sociálna demokracia

1

Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko

2

KOREKTÚRA – Andrej Hryc

1

SME RODINA – Boris Kollár

3

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnos� / OĽANO/

1

Strana práce

1

MKA - Magyar Kereszténydemokrta Szövetség

4

MOST-HÍD

17

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

108

Koalícia Komunis�cká strana Slovenska

1

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občanská demokracia

8

A cég vezetőjétől ígéretet kaptunk, miszerint decemberre elkészül a második társasház. Már nagyon sokan várják, hogy beköltözhessenek, aminek mi is nagyon örülünk. Az előzőhöz hasonlóan négy 3 szobás, négy 2 szobás és négy 1 szobás lakás lesz. Egyre nagyobb kereslet van az ingatlanok iránt községünkben. Készíte�ünk egy listát a fulunkban eladó ingatlanokról, amit az érdeklődőknek átadunk, hogy felvehessék a kapcsolatot a tulajdonosokkal. Esetleg, ha valaki tud eladó ingatlant, megkérném, tudassa velem, hogy minél pontosabb, á�ogóbb legyen ez a lista. Előre is köszönöm. Már több helyen lá�am és a lakosok közül is többen megszólíto�ak azzal az ötle�el, hogy mi lenne, ha falunkban fákat ültetnénk az újszülö�eknek. Nagyon jó ötletnek tartom, hiszen ezzel is szebbé tehetjük a környezetünket. A testület feladatul kapta, hogy javaslatot tegyen, hova ültessük ezeket a fákat és milyen fajták legyenek. Nagyon szívesen várom az ötleteket a lakosság részéről is. Ezt az újítást jövő tavasszal vezetnénk be.


2019/3

3. oldal

ISKOLAI HÍREK FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Megkezdődö�, sokak kérésére, községünkben a közú� jelzőtáblák kihelyezésének megtervezése és elhelyezése a követelményeknek megfelelően. Az elkészült tervet a testüle� gyűlésen a képviselők átnézik, véleményezik. A projek�ervezetet az előírásoknak megfelelően az érsekújvári Stomon cég készí� el. A véleményezések után a megvalósítás elő� a közú� rendőrségnek kell jóváhagyni. Aki szeretné megnézni, hova milyen jelzőtábla kerül, hogyan fog alakulni falunkban a közlekedés, az kérem jelezze, és közösen átnézzük a terveket. A határidő 2019. szeptember 30. Továbbra is igyekszünk kihasználni a munkaügyi hivatal által kínált programokat. Igaz, ez egyre nehezebb, mivel szigorítanak a feltételeken, de próbáljuk megtalálni a számunkra megfelelő lehetőségeket. Ezáltal is könnyítünk azokon, akik bármilyen okból fogva nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Folytatjuk falunk, temetőnk szebbé tételét. Ki�sz�tjuk az elhagyato� sírokat, kivágjuk a kerítés melle� rendetlenséget keltő bokrokat. Idővel, fokozatosan a kerítés mellé tuják kerülnek. Konténert helyeztünk ki a fodrászat udvarába, ahová minden hónap első szerdáján lehet vinni az üveget. Sajnos ide már kommunális szemét is került az üveg mellé, így hiába igyekszünk könnyíteni a szelektáláson, tároláson. Többek kérésére maradtunk a he� szemételszállításnál. Őszre nagyon szívesen visszatérnénk az előző években bevállt konténer kihelyezési módszerre, csak félő, hogy nem a megfelelő hulladék fog belekerülni a tárolóba. Köszönöm a képviselőtársaim és a magam nevében is a lakosoknak, hogy a szemetet a megfelelő helyre dobják és nem szemetelnek községünk utcáin. Továbbra is megjelenik községünk közéle� lapja, a SZALKAI HÍRLAP. Lelkes kis csapat munkája ez, akiknek köszönöm, hogy az újság hasábjain keresztül is minden szalkai lakoshoz eljutnak a legújabb, legfrissebb információk. Október 19-én megrendezésre kerül az immáron hagyománnyá vált nyugdíjas nap. A meghívókat személyesen kézbesítjük és szerete�el várunk mindenkit. Lesz benne egy kis változás, de ez hadd maradjon meglepetés. Nagyon sok a terv, munka és az elérendő cél. Nagy pályázatokba kezdtünk bele, a községi hivatal már elkészült, következhet a tűzoltószertár átalakítása, a régi óvoda átépítése és remélem az iskola épületének felújítása, valamint a bérlakások építésének folytatása, befejezése. Mozgalmas időszaknak nézünk elébe, hiszen szinte minden községi épület érintve lesz, de bizony rájuk is fér már a felújítás. Továbbra is azt tudom mondani, hogyha bárkinek valamilyen problémája, gondja van, amiben úgy érzi, tudok segíteni, forduljon hozzám bizalommal, mint eddig is. Várom a lakosok ötleteit, észrevételeit, panaszait. Elérhetőségeim megjelennek a SZALKAI HÍRLAP-ban, de az ismétlés kedvéért: személyesen a hivatalban, vagy bárhol, ahol találkozunk, utcán, üzletben, ahol éppen úgy adódik, e-mail: starosta.salka@gmail.com, telefonszám 0918 483 626. Továbbra is szeretném, hogy összefogás legyen a falunkban, szeressünk i� lakni és vendégeink is szívesen jöjjenek vissza hozzánk. Falunk előrehaladása, fejlesztése továbbra is legyen a közös ügyünk. Cagala Szilvia, polgármester

A kitűnő tanulmányi eredményekért és a tanulmányi versenyekért egy-egy jutalomkönyvvel köszöntük meg a tanulók szorgalmát és kitartását. A jutalmakat Monostori Szilvia, a Szülői Szövetség elnöke adta át. Kitűnő tanulmányi eredményért 41 tanuló, a különböző tanulmányi versenyeken elért szép eredményekért 8 tanuló részesült könyvjutalomban: Hrabovsky Ta�ana – az ,,Ismerd meg a szlovák nyelvet’’ elnevezésű járási verseny ezüstsávos minősítését szerezte meg. Nagy Rebeka Sára – a Pitagorász matema�kaverseny járási fordulójának sikeres megoldója le�. Horváth Gergely – A Szőgyéni Matema�kaverseny 3. helyeze�je, a Pitagorász matema�kaverseny járási fordulójának sikeres megoldója és a Bendegúz anyanyelvi verseny felvidéki fordulójának eredményes 3. helyeze�je. Gyulai Dóra - A Bendegúz anyanyelvi verseny felvidéki fordulójának eredményes 10. helyeze�je. Tóth Gabriella Mária – A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny Országos első helyeze�je és a Kárpát-medencei verseny sikeres résztvevője. Hrabovsky Sarolta – A ,,Szép szó” – szlovák nyelvű szavalóverseny járási első helyeze�je. Vikukel Benedek Noel – a Körze� angol verseny 5. helyeze�je. Tárnok Ede – a Hevesy György Felvidéki Kémiaverseny 5. helyeze�je. A szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége immár V. alkalommal tünte�e ki a felvidéki magyar tehetséges diákokat. Ebben az elismerő kitüntetésben részesült iskolánk diákja is, Tóth Gabriella Mária és felkészítője Soós Éva. Nagyon büszkék vagyunk és gratulálunk a kitüntetéshez. Iskolánkon hagyományt szeretnénk teremteni azzal a kezdeményezéssel, hogy minden iskolaév végén külön kiemeljük az ado� iskolaév legeredményesebb diákjait. A 2018/2019-es iskolaévben Szalka Község nevében Cagala Szilvia polgármesternő ajándékutalványban részesíte�e: Hrabovsky Saroltát, Horváth Gergelyt és Tóth Gabriella Máriát. Elballagtak iskolánk legidősebb diákjai is. Az i� eltöltö� évek ala� megtelt tarisznyájuk sok-sok élménnyel, tudással és tapasztalattal. Bízunk benne, hogy szép középiskolai eredményekről adnak majd számot, ha olykor-olykor meglátogatnak bennünket. A 2018/2019-es tanévben Szentes Tibor tanító bácsi is búcsút inte� a szalkai alapiskolának. Több év�zedes pályafutását sok-sok emlék fűzi Szalkához. Az iskola diákjai, pedagógusai és alkalmazo�ai nevében nagyon jó egészséget és szép nyugdíjas éveket kívánunk. Megköszöntük Lelóczky Veronika tanító néni munkáját is, aki nyugalmazo� pedagógusként is lelkiismeretesen és odaadással végezte munkáját. A megérdemelt pihenés és a gondtalan vakáció után szeptemberben szerete�el várunk minden régi és új óvodást, diákot, pedagógust és alkalmazo�at. Köszönjük a szülők és az önkormányzat egész éves támogatását! Zalaba Zsófia, igazgatónő


2019/3

4. oldal

I. SZALKAI KALANDTÁBOR

Idén első alkalommal szervezte meg az alapiskola és a Csemadok az 1. Szalkai Kalandtábort. Július utolsó hetében 22 szalkai és környékbeli gyerek ve� részt a különböző programokon és kirándulásokon. A nyári táborozás élménye szinte semmi máshoz nem hasonlítható, varázslatos esemény. Az öt nap ala� igyekeztünk a gyerekeknek olyan kalandokat biztosítani, amellyel vidámabbá tehe�ük a gondtalan nyári vakációt. Kihasználtuk a helyi és a környékbeli lehetőségeket, gazdag programmal töltö�ük meg az öt vidám napot. Természetesen a tábor önzetlen segítők nélkül nem jöhete� volna létre. Veres Gré� és Emese szinte fáradhatatlanul csapatépítő játékokkal foglalta le a gyerekeket. A tábor szervezését, a pedagógiai felügyeletet Szőcs Fruzsina, Veres Mónika és jómagam biztosíto�uk. Köszönöm az önkormányzat támogatását, a szülők segítségét, a sok finomságot, amellyel megleptek bennünket. Zalaba Zsófia, igazgatónő

ORBÁN-NAPI ÁLDÁSKÉRÉS A természe�el együ� dolgozó emberek, így a szőlészek és borászok életében is mindenkor különösen fontos szerepet hordoztak az időjárás és a termés befolyására vonatkozó szokások. A kereszténység számos szőlővédő szentet ismer, akikhez az év folyamán időről időre fohászkodunk az eredményes évjárat reményében. Az egyik ilyen Szent Orbán, a szőlő, a szüretelők, vincellérek és kádárok védőszentje. A hagyomány szerint pápaként ő rendelte el, hogy a miseáldozat kelyhét és tányérját aranyból vagy ezüstből készítsék. Orbán napján kisebb lehűléstől lehete� tartani, és a szőlőtermést igyekeztek a szőlősgazdák védelmezni. Ennek érdekében a szőlőhegyeken a kései fagyok, egyéb időjárási pusz�tások ellen Orbán-szobrot állíto�ak. Az idén, immár kilencedik alkalommal, május 26-án, egy napsütéses vasárnap délután került arra sor, hogy összegyűltünk a szalkai pincéknél állíto� Orbán-szobornál, ahol Vanda Károly lelkiatya kérte a kizarándokolt hívekkel együ� az áldást a földekre, a jó termésre és a kedvező időjárásra. Az áldás után a helyi Csemadok melle� működő Rikkancsok rövid kultúrműsort muta�ak be. A szervezők finom gulyással, pogácsával és a szalkai hegy levével vendégelték meg a résztvevőket. Ing. Tóth A�la


2019/3

5. oldal

IPOLYFESZT: MAJDNEM ELMOSTA AZ ESŐ – DE KITARTOTTAK

IpolyFeszt néven új, háromnapos rendezvény indult útjára a hétvégén öt magyarországi és két felvidéki településen. Az Ipoly men� térség természe� kincseit és kulturális sokszínűségét bemutató fesz�vál még ma is tart. A fesz�vál ötlete tavaly, az Ipolyon tarto� hídkoncerten születe� azzal a szándékkal, hogy ráirányítsák a figyelmet az Ipoly mente és a Börzsöny páratlan szépségére. Emelle� jó alkalom arra is, hogy összekösse a magyarokat az Ipoly mindkét partján. A háromnapos ingyenes esemény mintegy száz programja Szobon, Márianosztrán, Vámosmikolán, Kemencén, Ipolydamásdon, valamint a felvidéki Ipolyságon és Ipolyszalkán kerül megrendezésre. Jómagam Ipolyszalkára látoga�am szombat délután. Mire odaértem olyan zuhé kerekede�, hogy nem voltam benne biztos, át megyek-e autóval az úton keletkeze� kis tavacskákon. A sportpálya melle� szabadtéri színpad felé az autók már annyira szétgyúrták az utat, hogy merő sár minden. Az emberek a sátrak ala� verődtek egybe az eső elálltára várva. Akit az, hogy leszakadt az ég, egyáltalán nem zavart, az a helyi 76 éves Ziman Magdi néni volt, aki a pocsék időjárás ellenére rendületlenül készíte�e sústyavirágait. Egészen művészi szinten műveli a sústyázást, hiszen megalko�a már kukoricahéjból a Magyar Golgotát, az Élet hídja, két asztalon álló, plafonig érő kompozíciót és sok egyebet. Most fél tucat gyerek nézte szorgoskodását. Czagala Szilvia polgármester megbeszélést tarto� a szervezőkkel, mi legyen a továbbiakban. Hurcolkodjanak-e át az úgy 400 méterre álló sportlétesítménybe, vagy maradjanak. Közben elmondta, tavaly a hideg idő ellenére 7-8 százan összegyűltek a

falunappal egybekötö� Ipolypar� randevúra, de az idén társultak az első ízben megrendeze� IpolyFeszthez. A mai nap délelő�je kitűnő hangulatban telt, mindenki főzö�, sütö�, szorgoskodo� és bíztak abban, elkerüli az eső a fesz�vál helyszínét. Megérkeze� Zámbó Emese fesz�váligazgató. Úgy tudta, Ipolydamásdon is megáztak a résztvevők, de a többi helyszínt nem mosta így el. A Hazajáró által vezete� túrára több mint 150-en mentek. Muta�a is a mobilban, ahogy gyűltek és gyűltek az emberek a helyszínen, de a sárkányhajózás ás kenutúra iránt is nagy volt az érdeklődés. Elmondta, a pénteki nap nagyon sikeres volt, 1000-1200 ember volt Szobon a Nagy Feró koncerten, Kemencén pedig zsúfolásig megtelt a templom és vastapssal ment ki a Vox Humana Énekkar. Lassan becsukódtak az ég csatornái és a szalkaiak úgy döntö�ek, maradnak az erede� helyszínen. Párkányból jö� a gyermeko�hon Szívecskék tánccsoportja. Az ő fellépésük az eső mia� elmaradt, de nekem egy részletet bemuta�ak a produkcióból. Örömmel újságolták, hogy nemrég nyertek meg egy budapes� tehetségkutató versenyt, s ezáltal ellátogatha�ak a parlamentbe és a Balatonhoz. Az eső elálltával Bernáth Tamás műsorvezető a Váci Néptáncegyü�est szólíto�a színpadra. Lassan a nézők is gyülekeztek. Először csak egy-két „csundéron” nevelkede� foglalt helyet a padokon, de aztán csak egyre gyűlt a közönség fi�yet hányva pocsolyáknak, vizes padoknak. Később újra eleredt az eső, de akkora már a vendégsereg úgy belemelegede� a mulatságba, hogy jókedvüknek ez se szabo� gátat.

Bokor Klára, h�ps://ma7.sk/tajaink/ipolyfeszt-majdnem-elmosta-az-eso-n-de-kitarto�ak; 2019. június 23.

PALÓC VILÁGTALÁLKOZÓ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJAK IPOLYSZALKÁRA 2012. november 24-én, 25-én az ipolyszalkai tájházban megrendeze� kétnapos palóc tanácskozáson Berze Marianna és Kovács László, a Tar Lőrinc Bará� Kör vezetői beszéltek a palócság összefogásának szükségességéről. A Szala 2012 elnevezésű palóc tanácskozás 3 ország 24 településének résztvevőinek támogatásáról biztosíto�a a kezdeményezést. Így egy álom vált valóra. 2013 augusztus első hetében Bátonyterenyén rendezték meg első ízben 1500 résztvevővel és szereplővel a Palóc Világtalálkozót, amely a palóc összefogás ékes bizonyítéka. A palóc népcsoport mérhetetlen sok tudása, a szimbólumrendszerünk újbóli megértése, gyermekeinknek való tudatos átadása az üzenete ennek a rendezvénynek. A palóc nép hatalmas tudással és hatalmas szerete�el a szívében megőrizte ősei hagya-

tékát. Az idei évben 6. alkalommal Bárnán megtarto� Palóc Világtalálkozón falunk szülö�eit, VINKLER JÚLIÁT, PLHÁK ARANKÁT és HANGYA MIHÁLYT a Palóc Világtalálkozók megvalósulásában történt áldozatos munkájukért a Tar Lőrinc Kör Közhasznú Egyesület és Bárna Község Önkormányzata Palóc Világtalálkozó Szolgálatáért Díjban részesíte�e. Mindhárman kezdetektől segítői a talál-

kozónak. Gratulálunk a díjakhoz, kívánjuk, hogy még sok-sok évig segítsék palócságunk nagyrendezvényét. Dikácz Zsuzsanna


2019/3

6. oldal

SZALKAIAK ZARÁNDOKLATAI A MÚLTBAN SZENTKUTAK A KÖRNYÉKÜNKÖN Községünk közelében két szentkút is található: a Bényi Szentkút és a Malomvölgyi Szentkút. A régmúlt időben mindke�ő ismert volt a szalkaiak körében. Bénybe és Márianosztrára is rendszeresen jártak zarándoklatra az emberek. Bény község ősi magyar, elő�e római település volt. Marcus Aurélius foglalta el, és a környéken írta Elmélkedések című könyveinek első kötetét. Később az avarok évszázadokig uralták a környéket és három sorban magasföld sáncokat építe�ek i�, melyek ma is láthatóak. A honfoglalás után I. István még koronázása elő� i� gyűjtö�e össze seregét a pogány magyarok ellen. A segítségére siető Hont és Pázmány lovagok a falu határában lovaggá ütö�ék őt. A falu nevét Hont vezér fiáról, Bényről kapta. Ma is búcsújáró hely, a búcsújárás a templomban kezdődik, majd az avarsáncban található kegykápolnába kell menni, ami a templomtól és a rotundától egy kilométerre található. A kegykápolna a Bényi Szentkútként ismert. A monda szerint Szent László királyunk a sáncba szúrt kardjával vizet fakaszto� a bényi sánc tövében. Mielő� kihúzta volna kardját a Szűzanyához fohászkodo�. Kardja nyomán forrás fakadt, amivel eloltha�ák szomjukat a katonák és állataik. A földesúr idővel földdel, majd trágyával meg akarta szüntetni a forrást, de a kút erős forrása újra és újra �sztán tört a felszínre a környék embereinek örömére. A földesúr keresztény hitre tért és kápolnát épí�ete� a forrás környékén. A kápolna felépítéséhez

Szalka község keresztény hívei is hozzájárultak, erről tanúskodik az épület oromzatán elhelyeze� tábla. A szalkai emberek is minden évben rendszeresen elzarándokoltak a Bényi Szentkúthoz. A többség gyalogosan, a gyerekek, idősek szekereken. Évente háromszor volt zarándoklat: pünkösdhé�őn, Nagyboldogasszony napján /augusztus 15./ és Kisboldogasszony napján /szeptember 8./. A szalkaiak a Fehér úton mentek Páldig, majd Gyarmatnál átkeltek a Garamon. A szalkai Fehér út ma is járható az erdőn keresztül, fehér köveiről kapta nevét. Az út elején Szalkán volt egy kút, ez volt a bényi kút, amit még a szövetkezesítés után is használtak. Ipolydamásd után Márianosztra irányában az út jobb oldalán, az ún. Malomvölgyben található Mária-kutat, Malomvölgyi forrásnak is nevezik. Az 1900-as években nosztrai, szobi és ipolydamásdi bányászok és kőfaragók készíte�ék. 1901-ben készült el a kút erede� változata, ezt nevezték Mária-kútnak. Elkészülte után kegyhellyé vált, a Márianosztrára érkező zarándokok pihenő és imádkozó helye le�. A Mária-kút melle� egy képesfa is található, története az 1927-es évre nyúlik vissza. Egy bányász megmenekülésével függ össze, aki a bányasikló alsóházában volt szolgálatban. A nagy fa ala� álló bányász beszaladt, hogy felvegye a telefont és alig ért be a házba, amikor villám csapo� az öreg tölgybe, mely ala� egy

perccel korábban állt. Hálából megmeneküléséért képet állí�ato� egy fára. Egy másik csodás megmenekülés 1940-ben történt a helyszínen. A malomvölgyi sikló megrakodva jö� lefelé a felső bányából, ke�en utaztak rajta. A drótkötél, amivel engedték a siklót, elszakadt. A megrako� csillék a 15 – 20 méterre levő patakba zuhantak a férfiakkal együ�, akik csodával határos módon kisebb zúzódásokkal megúszták a balesetet. Azonnal a kúthoz és a képesfához mentek, hogy imával köszönjék meg a Szent Szűznek megmenekülésüket. Mindszenty József bíboros, hercegprímás az 1940-es évek elején egy több száz főből álló zarándoklat élén Márianosztra felé menet megpihent a kútnál és ivo� vizéből. A kút vize hideg és kristály�szta volt. A hercegprímásnak elmesélték az o� történt csodákat, történéseket, aki imával köszönte meg Szűz Máriának a csodás cselekedeteit, majd megszentelte a kutat és a képesfát, a zarándokokat pedig áldásban részesíte�e. A kőfejtés megszűnésével a kút feledésbe merült. 2007-ben aztán a márianosztraiak felújíto�ák és miután az erdei kisvasút megint járni kezde� a kút a környék pihenőhelye le�. A Szentkút és környéke ma is szépen rendben tarto�, információs táblákkal van ellátva, a víz kristály�szta, iható. Tóth Julianna


2019/3

7. oldal

KÉPVISELŐI KEZDEMÉNYEZÉS Tegyük szebbé falunkat! Ez a gondolat hajto�a a szalkai képviselő-testület néhány tagját, amikor elkezdték meg�sz�tani az utak peremeit az évek ala� rárakódo� föld és egyéb gyomnövények maradványaitól. Első lépésként a tájház melle� utcát �sz�to�ák ki egészen a temető végén található, úgyneveze� Lelédi ú�g. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tóth Szabolcsnak odaadó munkájáért, aki szabadidejét nem sajnálva önzetlenül segíte�e munkánkat. Reméljük, hogy a közeljövőben minél több i�ú lakost tudunk megszólítani s így velük együ� valóban képesek leszünk szebbé varázsolni kis községünket.

AJÁNLÁS A KÖNYVTÁR POLCAIRÓL - ALKONYAT KÖNYVSOROZAT ALKONYAT

ÚJHOLD

NAPFOGYATKOZÁS

HAJNALHASADÁS

Mersz szeretni? Az életed árán is? Forks fölö� mindig felhős az ég. Bella Swan, az érzékeny, zárkózo� lány afféle önkéntes száműzetésre ítéli magát, amikor ideköltözik apjához. Bella alapjáraton is mágnesként vonzza a bajt, ezú�al azonban nem csak a „mindennapi” csetlések-botlások fenyege�k. Hanem Ő… Ő, akinek aranyszín szeme van, �tokzatos, szeszélyes, kiszámíthatatlan, félelmet keltő és biztonságot sugárzó. Miközben Sea�le-t rejtélyes gyilkosságsorozat tartja re�egésben, és egy gonosz vámpír még mindig nem adta föl, hogy bosszút álljon rajta, Bellát továbbra is minden oldalról veszély környékezi. És mintha ez nem lenne elég, kénytelen választani Edward iránt érze� szerelme és Jacobbal való barátsága közö� – és közben tudja, ezzel a döntéssel talán újra lángra lobban az ősi ellenségeskedés a vámpírok és a vérfarkasok közö�?

Bella mer szeretni. Az élete árán is. Edward Cullen �tkokkal terhes hosszú élete során először igazán boldog végre. És ekkor kezdődnek csak az igazi bajok. Egyetlen ostoba pillanat végzetes következményekkel jár. Edward maga mögö� hagy mindent, Bella pedig majdnem belehal a veszteségbe. S miközben Bellát egy furcsa hang bűvöli egyre hajmeresztőbb őrültségekbe, Edward végzetes lépésre készül, de ezzel csak még nagyobb veszélybe sodorja valamennyiüket… „Ha az készül megölni téged, akit szeretsz, nincs választási lehetőséged. Hogy is menekülhetnél el, hogyan is küzdhetnél az életedért, amikor ezzel fájdalmat okoznál ennek a szerete� személynek? Ha nem maradt más, csak az életed, amit neki adhatsz, hogyan is tagadhatnád ezt meg...” Bellának rövid időn belül döntenie kell: a halhatatlanok sötét világát választja-e, vagy a teljes emberi életet? Márpedig ezen a döntésen két törzs élete is múlik.


2019/3

8. oldal

TJ SALKA - V. LIGA VÝCHOD ZSFZ 2019/2020, ŐSZI SZEZON Forduló 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Dátum aug. 4. (vas) aug. 10. (szo) aug. 18. (vas) aug. 25. (vas) szept. 1. (vas) szept. 8. (vas) szept. 15. (vas) szept. 22. (vas) szept. 29. (vas) okt. 6. (vas) okt. 12. (szo) okt. 20. (vas) okt. 26. (vas) nov. 3. (vas) nov. 10. (vas)

Idő 17:00 17:00 17:00 17:00 16:00 16:00 16:00 15:30 15:30 14:30 14:30 14:00 14:00 13:30 13:30

Mérkőzés helyszíne TJ Salka FK Ac�v Veľké Kosihy TJ Salka OŠk Lipová TJ Salka TJ Salka SK Podlužany TJ Salka FC Komja�ce TJ Salka ŠK Svodín TJ Salka FC Okoličná na Ostrove TJ Salka ŠK Kmeťovo

Vendég TJ Agro Zemné TJ Salka FC Dulovec TJ Salka TJ Družstevník Pribeta FC Veľký Kýr TJ Salka TJ Lokomo�va Bánov TJ Salka MŠK Želiezovce TJ Salka FK Slovan Šahy TJ Salka TJ Družstevník Bešeňov TJ Salka

ÚJSZÜLÖTTEK

Bolya Fanni (2019.05.18.) Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Kotoláči Barnabás ls Danczi Erika (2019.05.18.) Labaj János és Izrael Csilla (2019.07.27.) Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

JUBILÁNSOK

Ipolyszalka - Bény A megtett táv hossza: 13,5 km Az indulás helye és időpontja: gyülekező 10:00 órakor az ipolyszalkai Nagyboldogasszony-templomban, indulás 10:30 órakor A záró szentmise helye és időpontja: 16:00 órakor a bényi Magyarok Nagyasszonya templomban A zarándoklat koordinátorának elérhetősége: Tóth Júlia, 0905 409 981, julia.tothova53@gmail.com A hazautazás módja: közösen kisbusszal Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

50 évesek: Gáspár Tibor, Kalácska Hajnalka (szül. Molnár), Kiánek Péter, Szinek Alfréd, Tóth Béla 60 évesek: Ing. Benko Milan, Molnár Lajos, Vavrík Veronika (szül. Bús) 70 évesek: Hanďa Béla, Izrael Zsuzsanna (szül. Fodor), Molnár Ilona (szül. Magyar) 80 évesek: Frunyó Ernő, Gálik Béla Boldog születésnapot és további jó egészséget kívánunk!

ELHUNYTAK

Fodor Ilona (szül. Zimermann; élt 80 évet - 2019.04.18.) Molnár Ferenc (élt 75 évet - 2019.04.25) Kubiš Erzsébet (szül. Józsa; élt 86 évet 2019.05.05.) Cserge Nándor (élt 67 évet - 2019.06.10.) Tóth Piroska (szül. Kovács; élt 63 évet 2019.07.04.) Czuczor Margit (szül. Hlina; élt 76 évet 2019.07.20.) Bakai Ilona (szül. Mikony; élt 83 évet 2019.07.24.) Nyugodjanak békében! Az adatok április 16-tól július 31-ig vannak feltüntetve A Községi Hivatal részéről összeállíto�a: Turczel Éva

KÖZSÉGI HIVATAL NYITVATARTÁSA Hé�ő: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS Szerda: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 Csütörtök: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 Péntek: 7:30 - 14:00

GYÓGYSZERTÁR NYITVATARTÁSA Kedd, Csütörtök: 9:00 - 12:00 POSTA NYITVATARTÁSA Hé�ő: 8:00 - 12:30, 13:00 - 14:30 Kedd: 8:00 - 12:30, 13:00 - 14:30 Szerda: 8:00 - 12:30, 13:30 - 17:00 Csütörtök: 8:00 - 12:30, 13:00 - 14:30 Péntek: 8:00 - 12:30, 13:00 - 14:30 KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA Hé�ő, Csütörtök: 08:30 - 10:00 Péntek: 14:00 - 15:30

ELÉRHETŐSÉGEK, FŐBB TELEFONSZÁMOK:

Községháza: +421 36 75 85 101

Községi honlap: www.obecsalka.sk Polgármester: +421 918 483 626, starosta.salka@gmail.com Mentők: 155, 112 Rendőrség: 158, 112 Tűzoltóság: 150, 112 Orvosi ügyelet: 036/7565180 Körze� orvosi rendelő: 036/7585113 Keress minket Facebook-on is!

SZALKAI HÍRLAP, Szalka község időkén�, ingyenes közéle� lapja, megjelenik 360 példányszámban; Kiadja és terjesz�: Szalka Község Képviselő-testülete, Salka, č.d. 61, PSČ 943 61, IČO: 00309249; EV 5220/15, ISSN 1339-9926 Szerkesztőség címe: Községi Könyvtár Szalka, telefon: 0907 243 018, e-mail: szalkaihirlap@gmail.com, Felelős szerkesztő: Vojtek Zoltán, Tördelő szerkesztő: Izrael Erzsébet, Szerkesztőbizo�ság: Soós Éva, Szőcs Fruzsina, Tóth Julianna. Következő lapzárta: 2019. szeptember 13., péntek 16:00 Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a feltüntete� e-mail címre, vagy személyesen a Szerkesztőségbe kérjük elju�atni. Lapzárta után érkeze� anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Olvasói írásokat szerkesztve, azok lényegének megtartása melle� közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek, melyekért felelősséget nem vállalunk.

Profile for Szalkai Hírlap

Szalkai Hírlap 2019/3  

Szalkai Hírlap 2019/3  

Advertisement