Page 1

PANNON

EGYETEM

GEORGIKON KAR Keszthely

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK Turisztikai desztinációs menedzsment szak

Alapítva 1797

w.georgikon.hu • www.georgikon.hu • www.georgiko


A JELENTKEZÉS FELTÉTELE Legalább alapképzésben (BA, BSc), illetve fõiskolai szintû képzésben szerzett oklevél az alábbi képzési területek valamelyikén: agrár, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, informatika, jogiés igazgatási, gazdaságtudományok, mûszaki, pedagógusképzés, sporttudomány, természettudomány.

IDEÁLIS JELENTKEZÕ Azoknak ajánljuk a képzést, akik olyan munkakörökben dolgoznak, illetve kívánnak elhelyezkedni, ahol egy-egy térség, illetve régió egészének turizmusában tervezési, szervezési és kontrolling feladatokat kell ellátni. Õk felelnek az egész térség piaci megjelenéséért, koordinálják a térség kínálatát, támogatják az új koncepciók megvalósítására irányuló kezdeményezéseket, kommunikációs koncepciókat dolgoznak ki a térségek számára és meg is valósítják azokat. Összekötõ szerepet töltenek be a magasabb, vagy éppen alacsonyabb szintû desztinációs szervezetek felé is.


A KÉPZÉS CÉLJA Olyan szakemberek képzése, akik szakismereteik birtokában képesek a vidék, illetve az adott térség feltételrendszerébe ágyazottan felismerni és értelmezni a térségi turisztikai folyamatok hátterét és összefüggéseit. Ismerik a turisztikai szektor sajátosságait, a turisztikai szervezetek és a kapcsolódó intézményrendszer mûködését. Alkalmasak a helyi, regionális, térségi turisztikai szervezetek munkájának koordinálására, irányítására, fenntartható turisztikai projektek generálására és menedzselésére, a kapcsolódó források felkutatására és pályázatok írására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére és irányítására.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETÕSÉGEK A három féléves szakirányú továbbképzési szak olyan ismeretanyagot és oktatás-módszertani eszközöket kínál, amelyekkel eredményesebben és professzionálisabban lehet a szakemberekkel szemben megfogalmazott elvárásoknak megfelelni. Erre annál is inkább szükség van, mivel a turizmus irányításában és szervezésében az átfogó szemlélettel bíró szakemberek iránti igény már nem csak Európa szerte, hanem Magyarországon is jelen van. A végzett szakemberek lehetséges munkahelyeiként jelölhetõk meg önkormányzatok, fejlesztési irodák, MVH hivatalok, civil szervezetek, turisztikai kisvállalatok és egyesületek, a turizmus irányításával foglalkozó intézmények, stb.


Szakfelelõs: Dr. Pupos Tibor egyetemi tanár, tanszékvezetõ

Képzés idõtartama: 3 félév Jelentkezési határidõ: 2010. január 15., 2010. augusztus 31.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ Felnõttképzési Intézet, Kovácsné Stupek Ágnes Cím: 8360 Keszthely, Festetics u. 7. Tel/fax: (83) 545-346, (83) 314-334 E-mail: ksa@georgikon.hu, sei@georgikon.hu

hu • www.georgikon.hu • www.georgikon.hu • www

szakképzés  

szajhujuj jjhjk.m bnbhj,

szakképzés  

szajhujuj jjhjk.m bnbhj,