Page 1

UJIAN PRESTASI 1 (MAC) 2013 A

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

motor

1

gear

Tali sawat

takal

Rantai

______________________ berfungsi memindahkan kuasa dari gear motor ke gear gandar.

2

Tali sawat biasanya digunakan bersama-sama __________________.

3

____________________________ memindahkan pergerakan dari satu takal ke takal yang lain.

4

Kit model kereta menggunakan ________________________ untuk menukar kelajuan atau arah pergerakan.

5

Gear pada kit model kereta digerakkan menggunakan ____________________. (

B

/ 5 markah)

Tuliskan komponen kit model kereta di bawah dengan jawapan yang betul.

( 1

/ 5 markah)


C

Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah. 1

Gandin getah digunakan untuk mengetuk paku. (

)

2

Penggunaan bahan kitar semula boleh menjaga kebersihan alam sekitar. (

3

Gerimit digunakan untuk membuat lubang pandu sebelum memasang skru. (

4

Alatan tangan dibiarkan di atas lantai selepas menggunakannya. (

5

Lipatan logam hendaklah diketuk dengan menggunakan tukul besi. (

6

Playar digunakan untuk memotong dawai yang berlebihan pada projek.

7

Kemalangan yang berlaku tidak perlu dilaporkan kepada guru. (

8

Glu boleh digunakan untuk mencantumkan bahan logam dan bukan logam. (

9

Cat sembur tidak sesuai untuk membuat kemasan projek logam.. (

10

Permukaan kayu boleh digosok dengan kertas las.

(

) (

)

) )

)

) / 10 markah)

Nyatakan tiga kegunaan buku idea. 1

____________________________________________________

2

____________________________________________________

3

____________________________________________________ (

E

)

)

(

D

)

/ 3 markah)

Namakan dua alatan tangan yang digunakan untuk membuka dan memasang semula kit model. 1

____________________________________________________

2

____________________________________________________ ( 2

/ 2 markah)


F

Padankan aktiviti yang dilakukan dengan alatan yang sesuai.

( KERTAS SOALAN TAMAT

Dilihat Oleh : .................................... (Ibu bapa / penjaga)

3

/ 5 markah)


UJIAN PRESTASI 1  

KH THN 5 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you