Page 1

VÁMSZABÁLYOZÁS, SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK 2010. Idıpont és helyszín: 2009. november 25. szerda 10-15 óráig. Regisztráció 9 órától. Hunguest Hotel Platánus; 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44. Parkolási lehetıség térítés ellenében a szálloda parkolójában, vagy ingyenesen a környezı utcákban. Elıadóink: Buzási Tibor kiemelt fıreferens VPOP Kállóné Gallé Júlia osztályvezetı VPOP Témakörök: Kilépési- és belépési győjtı vámárú-nyilatkozat ▪ Közösségi vámkódex ▪ Új közösségi nyilvántartási szám - EORI szám bevezetése ▪ E-vám (AIS) módosításai származási és közösségi státusz elektronikus igazolása ▪ Kiegészítı nyilatkozat elektronikus feldolgozása ▪ Egyszerősített eljárások engedélyezésével kapcsolatos változások ▪ Elektronikus vámfizetés ▪ Eljáráskódok bıvítése ▪ Egységes engedélyezés ▪ Vámigazgatási bírság ▪ Vámtitok ▪ Származási szabályok változásai ▪ STM kumuláció ▪ Kumuláció kiterjesztésének lehetısége az STM aláíró országokra ▪ Nyugat Balkán jogalapok, speciális jellemzık ▪ Pán-Euró-Mediterrán térség ▪ MAR-EPA, származási jegyzıkönyv ▪ Koreai szabadkereskedelmi megállapodás ▪ GSP származási szabályok ▪ Származást igazoló okmányok érvényességi ideje ▪ Teljes körő import árunyilatkozat adás ▪ További várható változások ▪ Konzultáció Információk és jelentkezés: Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények, ebéd. Részvételi 21 900Ft+ áfa/fı. díj: 19 900Ft+ áfa/fı. On-line jelentkezés, vagy több fı jelentkezése esetén! Jelentkezési A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a Volksbank: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza a reggeli büfé, az üdítık, kávé és az ebéd feltételek: költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás, mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevı cégének kell megfizetni, ezért számlánkban a részvételi költségeket megbontjuk felnıttoktatásra és étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelızı 3. munkanapig. Ezt követı lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Résztvevıinknek oktatási segédanyagot adunk.

JELENTKEZÉSI ADATOK

„Vám 2010.”

2009. november 25.

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 220-03-63 ▪ Fax: 788-26-65 E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: www.systemmedia.hu ▪ Cím: 1583 Budapest, Pf. 48. Név: .................................................................................................... Beosztás: ........................................................................ Lakcím: ............................................................................................................................................................................................ A 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (2) bekezdése értelmében az azonosítás érdekében kötelesek vagyunk nyilvántartani lakcímét. Ez az Ön adatainak védelmét szolgálja.

Cégnév: ............................................................................................... E-mail: ............................................................................. Cím: ................................................................................................................................................................................................. Telefon: ............................................................................................... Fax: ................................................................................. A részvételi díjat:

átutalással

, vagy készpénzben a helyszínen

egyenlítjük ki!

Vegetáriánus menüt kérek:

Hozzájárulok, hogy a jövıben személyre szólóan küldjék meg oktatási tájékoztatójukat. A jelentkezési feltételeket elfogadom:

Kelt: ............................................ , 2009. ..............................................

P. H.

................................................. aláírás

szarmazasi szabalyok  

Kilépési- és belépési gyűjtő vámárú-nyilatkozat ▪ Közösségi vámkódex ▪ Új közösségi nyilvántartási szám - EORI szám bevezetése ▪ E-vám (AIS)...