Page 1

ÚJ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOK 2010. 2009-ES TAPASZTALATOK, GYAKORLATI KÉRDÉSEK Idıpont és helyszín: 2009. november 24. kedd 10-15 óráig. Regisztráció 9 órától. Radisson BLU Béke Hotel; 1067 Budapest, Teréz körút 43. Elıadóink: Dr. Fribiczer Gabriella fıosztályvezetı Közbeszerzések Tanácsa Titkárság Dr. Tátrai Tünde egyetemi oktató Budapesti Corvinus Egyetem Ajánló és témakörök: 2010. január 1-jétıl a közbeszerzési törvény újabb fontos módosításai lépnek hatályba, nem halogatható tovább az e szabályokkal való megismerkedés. A rendezvény biztosítja a felkészülés lehetıségét, és naprakész információkkal szolgál az idei jogszabály-változásokkal kapcsolatos problémákról és tapasztalatokról is. 2010. évi módosítások: átalakuló jogorvoslati szabályok és az elektronikus közbeszerzés ▪ Kötelezı elızetes vitarendezés ▪ Meghosszabbodott szerzıdéskötési moratórium ▪ Automatikus felfüggesztı hatály ▪ Változó jogorvoslati határidık ▪ Közhiteles adatbázisok, elektronikus dokumentumok ▪ A 2009-ben hatályba lépett módosítások alkalmazási kérdései: Az új egyszerő eljárás részletszabályai ▪ A kizáró okok igazolásának gyakorlati kérdései ▪ A többszörös megjelenésre vonatkozó rendelkezések ▪ Az erıforrás-szervezetekre vonatkozó elıírások ▪ Az 50%-os szabály és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állására vonatkozó szabály eltörlése ▪ A módosított hiánypótlási szabályok alkalmazása ▪ Az eltiltott ajánlattevık listája ▪ A kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatokra vonatkozó szabályok alkalmazási kérdései ▪ Az eljárás eredménytelenségének új szabályai: mikor kötelezı az eljárást eredménytelenné nyilvánítani ▪ A tárgyalások szabályainak módosulása ▪ A kötelezı részajánlattételi szabály alkalmazása ▪ Az új közzétételi szabályok alkalmazása a gyakorlatban ▪ PPP-beszerzések és projekttársaságok ▪ Közbeszerzés számokban 2009 ▪ Konzultáció Információk és jelentkezés: Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények, ebéd. Részvételi 21 500Ft + áfa/fı. díj: 18 500Ft + áfa/fı. Ha a jelentkezése beérkezik egy héttel a rendezvény elıtt. 17 500Ft + áfa/fı. On-line jelentkezés esetén. Jelentkezési feltételek:

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza a reggeli büfé, az üdítık, kávé és az ebéd költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevı cégének kell megfizetni, ezért számlánkban a részvételi költségeket megbontjuk felnıttoktatásra és étel-ital fogyasztásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelızı 3. munkanapig. Ezt követı lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Résztvevıinknek oktatási segédanyagot adunk.

JELENTKEZÉSI ADATOK

„Új közbeszerzési szabályok”

2009. november 24.

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 220-03-63 ▪ Fax: 788-26-65 E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: www.systemmedia.hu ▪ Cím: 1583 Budapest, Pf. 48. Név: ...........................................................................

Beosztás: ......................................................

Lakcím: ............................................................................................................................................. Cégnév: .......................................................................

E-mail: .........................................................

Cím: ................................................................................................................................................ Telefon: ...................................................................... A részvételi díjat: átutalással

, vagy készpénzben a helyszínen

Fax: ............................................................ egyenlítjük ki!

Vegetáriánus menüt kérek:

Hozzájárulok, hogy a jövıben személyre szólóan küldjék meg oktatási tájékoztatójukat. A jelentkezési feltételeket elfogadom:

Kelt: ................................ , 2009. ...................................

P. H.

.................................... aláírás

kozbeszerzés  
kozbeszerzés  

2010. január 1-jétől a közbeszerzési törvény újabb fontos módosításai lépnek hatályba, nem halogatható tovább az e szabályokkal való megisme...