Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Nr. 205 septembrie/octombrie 2012

Aparate de panou Gruia Cãlin

Sigure, fiabile ºi uºor de utilizat, aparatele de panou de la Shimaden se adapteazã în mod continuu cerinþelor pieþei ºi progresului tehnologic. SYSCOM18 este partener comercial al firmei Shimaden de peste 20 de ani, oferind clienþilor din România soluþii tehnice de încredere pentru reglarea, indicarea ºi înregistrarea atât a temperaturii, cât ºi a altor mãrimi de proces, cum ar

fi:

umiditatea,

presiunea

ºi

debitul.

(urmare în paginile 2,3)

SYSCOM 18 1991-2012

În septembrie aniversãm primii 21 de ANI de activitate. Mulþumim partenerilor noºtri.

A 14-a Conferintã a Organizatiei Internationale de Metrologie Legalã În perioada 1 – 5 octombrie 2012, are loc la Bucureºti cea de-a 14-a Conferinþã a Organizaþiei Internaþionale de Metrologie Legalã (OIML) ºi cea de-a 47-a reuniune a Comitetului Internaþional de Metrologie Legalã (CIML). OIML este o organizaþie interguvernamentalã din care fac parte state membre cu drepturi depline, implicate activ în activitãþile tehnice, ºi state corespondente cu statut de observatori. Organizaþia a fost înfiinþatã la Paris, în 1955, iar România s-a numãrat printre semnatarii tratatului de constituire, devenind membru cu drepturi depline.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Având ca principal obiectiv promovarea armonizãrii globale a procedurilor de metrologie legalã, OIML a dezvoltat la nivel mondial o structurã tehnicã prin care oferã membrilor sãi liniile directoare ce faciliteazã elaborarea reglementãrilor naþionale ºi regionale privind fabricarea ºi utilizarea mijloacelor de mãsurare destinate metrologiei legale.

CIML, comitetul director al OIML, alcãtuit din reprezentanþii desemnaþi ai statelor membre, se reuneºte anual pentru a analiza progresul tehnic ºi funcþionarea administrativã a Organizaþiei. Membrul CIML pentru România este domnul Fãnel Iacobescu, Director General al Biroului Român de Metrologie Legalã.

Delegaþiile statelor membre, observatorii reprezentând statele corespondente ºi instituþiile internaþionale ºi regionale care colaboreazã cu OIML, se reunesc o datã la patru ani în cadrul Conferinþei Internaþionale pentru a defini politica generalã ºi orientarea bugetarã a Organizaþiei.

Cele douã evenimente – la care participã delegaþi din 119 state membre OIML ºi reprezentanþi ai altor organizaþii regionale ºi internaþionale (BIPM, CECIP ºi ILAC/IAF) de metrologie – vor avea loc în organizarea Biroului Internaþional de Metrologie Legalã ºi Biroului Român de Metrologie Legalã.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 205 - septembrie/octombrie 2012

(urmare din pagina 1)

Regulatoare electronice SR 253 este unul din regulatoarele cu cel mai mare numãr de funcþii ºi exceleazã la capitolul ieºiri de semnalizare/alarmare. Pe lângã afiºarea cu leduri, regulatorul dispune ºi de un display LCD 128x32. Opþiunile pentru intrãri ºi ieºiri sunt urmãtoarele: Intrãri: termocupluri, termorezistenþe, tensiuni c.c., curenþi c.c., inclusiv 4-20mA; Ieºiri de control: releu, curent 4-20mA, voltaj SSR, tensiune 0-10V c.c.; Ieºiri de alarmã: releu cu 3 puncte, 2 alarme de întrerupere a circuitului de încãlzire, una pe maximum 30A, cealaltã pe maximum 50A; Referinþã externã: tensiuni ºi curenþi, atât pe intrare izolatã, cât ºi neizolatã; Ieºire analogicã suplimentarã; Intrare digitalã pentru comanda de la distanþã; Interfaþã serialã: RS 485, RS 422A sau RS232C.

Dimensiunile externe sunt: 96 x 96 x 138 mm. SR 23 integreazã într-un modul douã canale de reglare oferind, în acelaºi timp, avantajele unui numãr mare de funcþii ºi versatilitatea datã de display-ul LCD. O opþiune interesantã a acestui regulator este comunicarea prin infraroºu. Opþiunile pentru intrãri ºi ieºiri sunt urmãtoarele: Intrãri: termocupluri, termorezistenþe, tensiuni c.c., curenþi c.c., inclusiv 4-20mA; Ieºiri de control: releu, curent 4-20mA, voltaj SSR, tensiune 0-10V c.c.; Ieºiri de alarmã: releu, 2 alarme de întrerupere a circuitului de încãlzire, una pe maximum 30A, cealaltã pe maximum 50A; Referinþã externã: tensiuni ºi curenþi, atât pe intrare izolatã, cât ºi neizolatã; Ieºire analogicã suplimentarã; Intrare digitalã pentru comanda de la distanþã; Interfaþa serialã: RS 485 sau RS232C.

Dimensiunile externe sunt: 96 x 96 x 111 mm. Familia SR 80 este compusã din regulatoarele SR82, SR83 ºi SR84. Toate acestea oferã posibilitatea modificãrii valorii setate, prin intermediul intrãrii pentru semnalul de control extern. O caracteristicã importantã la SR83 ºi SR84 este opþiunea de a avea concomitent o ieºire de control pe încãlzire ºi una pe rãcire. Opþiunile pentru intrãri ºi ieºiri sunt urmãtoarele: Intrãri: termocupluri, termorezistenþe, tensiuni c.c., curenþi c.c., inclusiv 4-20mA; Ieºiri de control: releu, curent 4-20mA, voltaj SSR, tensiune 0-10V c.c.; Ieºiri de alarmã: releu, 2 alarme de întrerupere a circuitului de încãlzire, una pe maximum 30A, cealaltã pe maximum 50A;

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Referinþã externã: tensiuni ºi curenþi pe intrare neizolatã; Ieºire analogicã suplimentarã; Intrare digitalã pentru comanda de la distanþã; Interfaþã serialã: RS 485, RS232C sau CC-Link doar la SR83;

MR13 este un regulator de temperaturã cu trei canale, cu dimensiunile externe 96x96x110 mm. Toate canalele trebuie sã aibã acelaºi tip de intrare, respectiv acelaºi tip de ieºire. Opþiunile pentru intrãri ºi ieºiri sunt urmãtoarele: Intrãri: termocupluri, termorezistenþe, tensiuni c.c. mV, curenþi c.c., inclusiv 4-20mA, tensiuni c.c. V; Ieºiri de control: releu, curent 4-20mA, voltaj SSR, tensiune 0-10V c.c.; Ieºiri de alarmã: releu 3 puncte; Interfaþã serialã: RS 485 sau RS232C sau ieºire analogicã suplimentarã.

Dimensiunile externe: SR82: 72 x 72 x 100 mm . SR83: 96 x 96 x 100 mm SR84: 96 x 48 x 100 mm Familia SR 90 este compusã din regulatoarele SR91, SR92, SR93 ºi SR94. Pe lângã paleta dimensionalã completã, familia SR90 oferã majoritatea caracteristicilor regulatoarelor prezentate mai sus la un cost economic. Cu excepþia lui SR91, existã opþiunea de a avea concomitent o ieºire de control pe încãlzire ºi una pe rãcire. Opþiunile pentru intrãri ºi ieºiri sunt urmãtoarele: Intrãri: termocupluri, termorezistenþe, tensiuni c.c., curenþi c.c., inclusiv 4-20mA; Ieºiri de control: releu, curent 4-20mA, voltaj SSR, tensiune 0-10V c.c.; Ieºiri de alarmã: releu x 2 , 2 alarme de întrerupere a circuitului de încãlzire, una pe maximum 30A, cealaltã pe maximum 50A; Ieºire analogicã suplimentarã; Interfaþa serialã: RS 485 sau RS232C sau intrare pentru comanda de la distanþã;

Dimensiunile externe: . SR91: 48 x 48 x 110 mm . SR93: 96 x 96 x 110 mm

. SR92: 72 x 72 x 110 mm . SR94: 96 x 48 x 110 mm

Familia SRS10A este compusã din regulatoarele SRS11A, SRS12A, SRS13A ºi SRS14A. Acestea combinã performanþele seriei SR90 cu cele ale regulatorului cu programare FP93, oferind în plus avantajul unei carcase cu adâncime de montaj mult redusã: 62-65mm. Programarea este posibilã pe 32 de paºi. Aceºti paºi pot fi atribuiþi unui singur program cu maximum 32 de paºi sau la maximum 4 programe, fiecare cu maximum 8 paºi. Opþiunile pentru intrãri ºi ieºiri sunt urmãtoarele: Intrãri: termocupluri, termorezistenþe, tensiuni c.c.; Ieºiri de control: releu, curent 4-20mA, voltaj SSR, tensiune 0-10V c.c.; Ieºiri de alarmã: releu 2 puncte; Ieºire analogicã suplimentarã; Intrare pentru comandã de la distanþã; Interfaþã serialã: RS 485;

Regulatoare cu program FP 23 este regulatorul programabil SHIMANDEN ieºit pe piaþã cu cele mai multe capabilitãþi. Poate lucra pe o buclã sau douã ºi poate fi programat pe un numãr de maximum 400 de paºi sau maximum 20 de programe cu câte 20 de paºi. Display-ul LCD cu 4 linii permite utilizarea foarte facilã a regulatorului. O caracteristicã importantã este exactitatea de indicare de ±0,1% din scalã +1digit. Un alt mare avantaj pe care FP23 îl oferã este intrarea universalã pregãtitã pentru termocupluri, termorezistenþe, tensiuni c.c. ºi curenþi c.c., dotatã cu 3 ieºiri de alarmã. Opþiunile pentru ieºiri sunt urmãtoarele: Ieºiri de control: releu, curent 4-20mA, voltaj SSR, tensiune 0-10V c.c.; Ieºiri de alarmã: 2 alarme de întrerupere a circuitului de încãlzire, una pe maximum 30A, cealaltã pe maximum 50A; Ieºire analogicã suplimentarã; Intrare digitalã pentru comanda de la distanþã; Interfaþã serialã: RS 485 sau RS232C.

NOU!

Dimensiunile externe sunt: 96 x 96 x 122 mm. FP 93 este regulatorul programabil care poate rãspunde celor mai multe aplicaþii la un cost economic. Poate fi programat pe un numãr de maximum 40 de paºi sau maximum 4 programe cu câte 10 paºi. Deºi nu dispune de un display LCD, este dotat cu afiºaj LED cu 7 segmente ºi cu înãlþimea caracterelor de 20mm. Opþiunile pentru intrãri ºi ieºiri sunt urmãtoarele: Intrãri: Multiinput pentru termocupluri, termorezistenþe ºi tensiuni c.c. sau curenþi c.c., inclusiv 4-20mA; Ieºiri de control: releu, curent 4-20mA, voltaj SSR, tensiune 0-10V c.c.; Ieºire analogicã suplimentarã; Interfaþã serialã: RS 485 sau RS232C;

Dimensiunile externe: . SRS11A: 48 x 48 x 110 mm . SRS12A: 72 x 72 x 110 mm . SRS13A: 96 x 96 x 110 mm . SRS14A: 96 x 48 x 110 mm

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Dimensiunile externe sunt: 96 x 96 x 111 mm


Syscom info nr. 205 - septembrie/octombrie 2012

3

(urmare din pagina 2)

Indicatoare electronice SD 24 are o exactitate de indicare de ±0,1% din scalã +1digit ºi oferã utilizatorului o mare varietate de funcþii, printre care enumerãm extragerea rãdãcinii pãtrate ºi linearizarea caracteristicii unui senzor. Opþional, poate fi dotat cu 4 ieºiri de alarmã, pe releu, ajustabile individual. Opþiunile pentru intrãri ºi ieºiri sunt urmãtoarele: Intrãri: universalã cu termocupluri, termorezistenþe, tensiuni c.c. în domeniul mV, intrare pe tensiuni în domeniul -10V ÷ 10V, intrare pe curenþi c.c.: 0-20mA ºi 4-20mA; Ieºiri de alarmã: releu cu 4 puncte sau cu 2 puncte; Ieºire analogicã suplimentarã sau interfaþã serialã: RS 485/RS232C; Alimentare de 24 V pentru senzor;

Opþiunile pentru intrãri ºi ieºiri sunt urmãtoarele: Intrãri: multi-input cu termocupluri, termorezistenþe, tensiuni c.c., intrare pe curenþi c.c.: 0-20mA ºi 4-20mA; Ieºiri de alarmã: releu cu 2 puncte; Ieºire analogicã suplimentarã; Interfaþã serialã: RS 485 sau RS232C;

Interfaþã serialã: RS 485; SR106A: 144 x 144 x 199mm SR186A: 288 x 288 x 199mm

Dimensiunile externe sunt: 48 x 96 x 110 mm.

Înregistratoare cu hârtie

Dimensiunile externe sunt 48 x 96 x 111 mm. SD 16 are o exactitate de indicare de ±0,3% din scalã +1digit ºi oferã utilizatorului un display cu LED-uri cu caractere de 20mm înãlþime.

Familia SR106A/186A vine în întampinarea nevoilor clientului cu o calitate înaltã a imprimãrii, folosind tehnologia ink-jet. Înregistratorul SR106A poate imprima în linii continue 1,2,3 sau 6 puncte de proces ºi în linii punctate 6 puncte de proces. Înregistratorul SR186A suplimentar faþã de SR106A poate imprima în linii punctate 12 puncte de proces. La ambele modele existã opþiunea de iluminare a hârtiei. Opþiunile pentru intrãri ºi ieºiri sunt urmãtoarele: Intrãri: 12 tipuri de termocupluri, termorezistenþe (Pt100), tensiuni c.c., intrare pe curent c.c. 4-20mA, ca opþiune; Ieºiri de alarmã: alarmã cu 6 puncte sau 12 puncte (SR186A);

Software gratuit de monitorizare ºi control pentru regulatoarele/indicatoarele SHIMADEN prevãzute cu port serial. Caracteristici: . ruleazã pe orice calculator compatibil IBM, sub W95, W98, W2000, XP . interfaþã graficã ce permite citirea/ modificarea parametrilor regulatorului / indicatorului . citirea ºi înregistrarea pe hard disk (în format .CSV) a valorilor preluate din proces ºi a alarmelor, cu o ratã de eºantionare programabilã . monitorizarea ºi controlul simultan a mai multor regulatoare/indicatoare conectate pe linia RS-485.

Gruia Cãlin Mobil: 0731 035 667

Familia Sendix Heavy Duty H120 Sendix Heavy Duty H120 este o familie de encodere incrementale extrem de robuste, familie “complementarã” pentru Sendix Heavy Duty H100, acoperind, ca destinaþie, cazurile “hollow shaft” întâlnite la motoare mari ºi la generatoare. Ele sunt extrem de precise (pânã la 5000 imp./rev) ºi extrem de robuste datoritã utilizãrii metodei HD-Safety-Lock, un patent propriu, care asigurã protecþia la încãrcarea rulmenþilor cu sarcini pânã 300N axial sau 400N radial. Tot pentru a corespunde unor cerinþe speciale de izolare, în construcþia ansamblului “cu alezaj” existã integratã o barierã de izolare ce asigurã pânã la maximum 2,5KV, separare galvanicã. Banda de temperaturã pentru utilizare nominalã a fost extinsã la domeniul de temperaturi: -40….+1000C. Diametrele standard maxime ale acestor encodere cu alejaj ating 28mm, existând trei tipuri de arbori acceptaþi: conic central/ 17 mm, 1: 10, cilindrice cu închidere centralã/ 12 mm, 16 mm, ºi cilindrice standard/ 16… 28 mm. Soluþia cu arbore conic central acoperã cele mai severe cerinþe de “autocentrare”.

Soluþiile de prindere la/ de carcasã sau “reazem” sunt extrem de generoase. Sistemul cu flanºã “elasticã” cu diametrul de 119 mm. Prinderile cu articulaþii semielastice au 70/100/150mm.

Gradul de protecþie mecano-climatic maxim, IP67, asociat cu materialele folosite, permite utilizarea acestora la nivelul protecþiei marine. Conexiuni electrice acceptate: prin cablu cu ieºire radialã, varianta standard de 1m, cu posibilitate de extindere, la cerere, prin mufã M12/8pini-M23/12pini, dar ºi prin “bloc de conexiuni”, cu posibilitate de rotire la 1800, pentru evitarea strangulãrilor nedorite. Existã disponibilã ºi conectarea la tronson de fibrã opticã, doritã/recomandatã pentru distanþe mari de comunicaþii. Interfaþa de ieºire este disponibilã pentru RS422 (compatibil TTL) cu alimentare la 5Vcc, dar ºi 10… 30Vcc, respectiv push-pull cu alimentare 10… 30Vcc. Toate aceste elemente tehnice recomandã familia Sendix H120 pentru cele mai grele condiþii de exploatare, cum ar fi: metalurgia, macaralele grele (inclusiv cele portuare), aplicaþiile din “energia eolianã”. Familia Sendix H120 are, la cerere, ºi execuþii cu certificãri pentru zona antideflagrantã tip Dust, 2,22. Materialele folosite ºi procedeele tehnice utilizate fac din familia Sendix H120 o soluþie rezistentã la atmosfera salinã.

Mihai TÃNÃSESCU Mobil: 0722 798 436

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 205 - septembrie/octombrie 2012

Un nou record în etalonarea la temperaturi foarte joase: JOFRA RTC 159 si JOFRA PTC 125 Iatã cã partenerii de la JOFRA AMETEK continuã sã ne surprindã în mod plãcut, prin lansarea pe piaþã a douã noi modele de calibratoare de temperaturã cu bloc uscat, destinate aplicaþiilor care necesitã atât o rãcire extremã, cât ºi o încãlzire la temperaturi înalte. Cele douã modele sunt: JOFRA® PTC-125 Cooler ºi RTC-159 Ultra Cooler. Prin caracteristicile inovatoare ºi design-ul îmbunãtãþit, ambele calibratoare oferã un domeniu foarte larg de mãsurare, ceea ce le face ideale pentru etalonarea senzorilor utilizaþi în medicinã, farmaceuticã, biotehnologie ºi industria alimentarã. Calibratorul JOFRA PTC-125 este cel mai recent membru al familiei PTC - Professional Temperature Calibrator. Acesta are un domeniu de mãsurare de la -90°C la +125°C ºi oferã o interfaþã intuitivã uºor de utilizat. Calibratorul JOFRA RTC-159 completeazã seria JOFRA RTC - Reference Temperature Calibrator - ºi este cel mai avansat calibrator de temperaturã produs de AMETEK, având cel mai larg domeniu de mãsurare: de la -1000C la +1550C. Ambele calibratoare încorporeazã un rãcitor Stirling de mare eficienþã, care oferã o vitezã mare, atât pe rãcire, cât ºi pe încãlzire. De exemplu, RTC-159 poate ajunge la -800C în 65 de minute. Aºa cum este de aºteptat, JOFRA RTC-159 este dotat cu sistemul de compensare a încãrcãrii termice DLC - Dynamic Load Compensation. Acesta produce o uniformitate perfectã a temperaturii în insert indiferent de numãrul de senzori sau de mãrimea acestora.

Ambele calibratoare sunt dotate cu funcþia de conectivitate plug’n’play a senzorilor inteligenþi, afiºajul VGA cu diagonala mare de 5,7 inci ºi conectarea USB pentru comunicaþii îmbunãtãþite ºi aplicaþii software. Pe lângã senzorii de referinþã interni, la ambele calibratoare pot fi utilizaþi senzorii de referinþã externi de mare exactitate STS Superior Temperature Standard.

Nou!

Gruia CÃLIN Mobil: 0731 035 667

DEZIDATA – Indicator de nivel electronic pentru autocisterne (I) Indicatorul electronic Dezidata a fost lansat pe pieþele internaþionale în anul 2000 ºi a fost instalat pânã acum pe mai mult de 750 de autocisterne în diferite þãri europene pentru beneficiari, cum ar fi: Statoil, Shell, Aral, BP, Texaco, DEA etc. În Orientul Mijlociu principalul client pentru acest indicator este KNPC (Compania Naþionalã a Petrolului – Kuweit). . Sistemul cu ultrasunete este utilizat, de asemenea, pentru curãþarea motorului maºinii. . Producãtorul poate garanta buna funcþionare a sistemului de 2 ani. Experienþa aratã cã ºi dupã 10 ani de funcþionare sistemul de mãsurã lucreazã fãrã a avea nevoie de reparaþii. . Sistemul beneficiazã de un suport flexibil în interiorul compartimentelor pentru a evita îndoirea indicatorului în caz de stres mecanic. Se evitã, astfel, citirile incorecte. . Sistemul de mãsurã poate asigura citirea corectã a datelor chiar ºi în condiþii de înclinare a autocisternelor.

Calculation of the volume by means of the dip table determined at the calibration with an precision better than 0,1%

Volume (height) and Mass before unloading Volume (height) and Mass after unloading

Ultra Sonic Dipstick

Avantajele prezentate de acest sistem sunt: . Nu existã piese în miºcare: se bazeazã pe un sistem de mãsurare cu ultrasunete brevetat, fãrã a utiliza flotoare. . Sistemul dispune de toate aprobãrile necesare, cum ar fi: EN14116, EN15208, ATEX, TUV-PTB . Nu necesitã componente mecanice suplimentare pentru mãsurarea densitãþii, volumului ºi a masei. Sistemul de mãsurã asigurã citirea nivelului de apã din compartimente. Mãsurarea se face cu o precizie de sub 0,1%. SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Petrol 350C → 719 kg /m3

3% Density difference

Petrol 100C → 741 kg/m3 Water 995 kg/m3

În numerele viitoare vom reveni cu date suplimentare referitoare la sistemul Dezidata. Daniel NICULESCU 0722 193 005

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 205 - septembrie/octombrie 2012

5

Inovatia Grundfos: Rotorul S-tub Prezentarea rotorului tip tub Proiectat pentru fiabilitate, eficienþã ºi rentabilitate Cu ajutorul rotorului tip tub, Grundfos stabileºte noi standarde de proiectare hidraulicã pentru ape reziduale. Rotorul tip tub oferã o mai bunã eficienþã decât orice alt tip de rotor pentru ape reziduale, fãrã a afecta trecerea liberã, asigurându-se, astfel, o funcþionare fãrã probleme. La rotorul tip tub, eficienþa este mai mare în comparaþie cu alte rotoare pentru ape reziduale, deoarece nu existã muchii, zone moarte sau construcþii alternative, care se pot uza în timp, pentru a elimina problemele de colmatare. În plus, rotorul tib tub prezintã un sistem al labirintului ºi de etanºare inovator ºi brevetat, pentru mulþi ani de funcþionare fãrã probleme. Rotorul tip tub oferã cea mai ridicatã eficienþã hidraulicã ºi este cel mai bun din clasa sa sub aspectul capacitãþilor anti-colmatare, datoritã fiabilitãþii optime ºi celor mai scãzute costuri per ciclu de viaþã. . Eficienþa: Eficienþã hidraulicã de clasã mondialã, fãrã a afecta libera trecere . Trecerea liberã: O trecere liberã mai mare înseamnã o gestionare mai bunã a particulelor solide ºi, evident, capacitãþi anti-colmatare mai bune.

Echilibrat în mod unic pentru funcþionare silenþioasã ºi precisã

O metodã nouã ºi unicã de echilibrare a rotorului înseamnã mai puþine vibraþii ºi zgomot. Funcþionarea silenþioasã ºi corectã indicã o mai mare fiabilitate, o duratã de viaþã mai mare pentru lagãre, etanºãrile arborelui ºi alte componente. Conceptul de aspect neted al sistemului hidraulic asigurã o uzurã de frecare mai micã ºi îmbunãtãþeºte capacitãþile anti-colmatare, reducând costurile în timp.

Dificultãþile de proiectare a rotoarelor tip tub de înaltã eficienþã au întâmpinat, în mod tradiþional, provocãri privind etanºetitatea, vibraþiile, uzura de abraziune ºi colmatarea. Rotorul tip tub Grundfos îndeplineºte ºi depãºeºte toate aceste provocãri.

. Rezolvarea problemelor de etanºare: Sistemul unic ºi brevetat de etanºare vã oferã cea mai mare fiabilitate posibilã, deoarece piesele hidraulice sunt pãstrate curate în timpul funcþionãrii.

. Vibraþii reduse: Echilibrarea staticã ºi dinamicã unicã a rotorului tip tub oferã cel mai redus nivel de vibraþii posibil. Aceasta înseamnã mai puþin zgomot ºi o duratã de viaþã mai lungã pentru lagãre ºi etanºãrile arborelui, ajutându-vã sã reduceþi costurile de întreþinere. . Uzura abrazivã redusã: concept neted de rotor tip tub, fãrã muchii ºi curbe tãioase, vã oferã cea mai micã uzurã abrazivã. . Anti-colmatare: Spaþiul larg de trecere liberã în combinaþie cu conceptul rotorului asigurã o funcþionare fãrã înfundare, în cele mai solicitante aplicaþii. Materialul este preluat de la Grundfos România. Florin TÃNASE Mobil: 0722 578 259

Activatoare de siloz Este cel mai eficient echipament pentru extragerea pulberilor din siloz. Principala funcþie a activatorului este de a ajuta scurgerea produsului din siloz. Printre tipurile de activatoare de siloz: . vibrant . cu racleþi . cu ºnec girant. Activatorul vibrant de siloz – cunoscut adesea ºi sub denumirea de con sau fund vibrant – este un echipament care se monteazã la ieºirea unui siloz prin intermediul unei suspensii capabile sã suporte masa de produs aflat în siloz.

Rolul lui este sã permitã evacuarea produsului din siloz dacã acesta are tendinþa de tasare. Evacuarea cantitãþii de produs se face prin vibrarea conului de extracþie cu un vibrator electric cu excentric. SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Antrenarea produsului este facilitatã de prezenþa în interior a unui con deflector care este vibrat. În funcþie de greutatea specificã ºi de comportarea la curgere a produsului se utilizeazã un deflector conic, având un unghi diedru între 60 - 1500 sau chiar arc de calotã sfericã pentru produse cu o comportare la curgere foarte bunã. Prin modul cum sunt racordate între ele pãrþile mobilã ºi cea fixã sudatã pe siloz se asigurã etanºarea între cele douã pãrþi, existând o membranã elasticã foarte rezistentã, prevãzutã cu douã flanºe pentru a preveni pierderea de produs. Partea mobilã vibreazã cu o amplitudine mult mai mare decât partea fixã, respectiv corpul silozului sau al buncãrului.

decompresie ºi clapetã de sens pentru a elimina suprapresiunea aerului de purjare, care ar împiedica o bunã curgere a produsului cãtre ieºire. Pentru silozurile care lucreazã în depresiune, existã versiuni dedicate (<0,5 bar presiune absolutã). Aceste echipamente au restricþie de utilizare pentru produsele cu risc de segregare. Acest echipament nu este dedicat dozãrii. Gabarite: . Diametre: 400… 3000 mm pentru silozuri cu capacitatea de stocare de pânã la 1200 t. . Temperatura de lucru: -20… +1200C. . Elementele metalice: OLC sau inox, inclusiv alimentar.

Se creeazã, astfel, o miºcare în masa produsului, care îi mãreºte “capacitatea de curgere”. Pentru produse care sunt umede sau au tendinþã de compactare, se poate solicita echiparea cu duze de fluidizare pentru aer. Dacã produsul este aderent ºi tinde sã se depunã pe suprafaþa deflectorului se poate echipa cu plãci de purjare a suprafeþei interioare a acestuia. Pentru a împiedica aderarea produsului pe clapeta valvei fluture aflate la ieºire, se poate solicita echiparea cu accelerator pneumatic – o duzã de purjare ºi o clapetã de sens. Dacã produsul are greutatea specificã micã, se recomandã echiparea cu duzã de

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Romulus TRIPA Mobil: 0723 383 545


6

Syscom info nr. 205 - septembrie/octombrie 2012

Presostate si termostate electronice

Presostatele ºi termostatele electronice din Seria ONE sunt utilizate pentru monitorizarea proceselor industriale. Datoritã posibilitãþii de reglare a set-pointului ºi a benzii de insensibilitate ºi cu o repetabilitate de 0.1%, Seria ONE este adecvatã pentru o mare varietate de aplicaþii în zone normale ºi în zone cu pericol de explozie. Aceste instrumente sunt proiectate pentru a asigura protecþia instalaþiilor, a echipamentului ºi a oamenilor. Existã douã moduri pentru alarmã sau pentru întreruperea proceselor: un switch electromecanic sau un transmitter. Switch-ul are avantajul costului scãzut ºi al modului simplu de operare. Costul transmiterului este mai mare, dar oferã informaþii de diagnosticare ºi o siguranþã mare în funcþionare. Seria One este un switch electronic, care combinã costul scãzut, siguranþa în funcþionare ºi funcþia de diagnosticare. Instrumentele din Seria One utilizeazã traductoare de presiune sau de temperaturã pentru a transmite semnalul la un microcontroller. Programarea instrumentelor din Seria One se realizeazã prin intermediul tastelor de pe panoul frontal. . intrarea este filtratã ºi programabilã de cãtre utilizator . valoarea este comparatã cu set-pointul programat ºi cu informaþiile despre banda de insensibilitate . starea semnalului se poate modifica dacã este necesar . valoarea este înregistratã, cu o nouã valoare minimã sau maximã cititã, pentru o interogare ulterioarã. Pentru modernizarea instalaþiilor, instrumentele Seria ONE sunt cea mai bunã alegere. Instrumentele cu conectare pe douã fire utilizeazã cablurile existente în instalaþie. Modelele alimentate în buclã furnizeazã o mare capacitate de comutare ºi ieºire 4-20mA. Modelele cu alimentare separate pot avea douã set-pointuri ºi benzi de insensibilitate independente, precum ºi ieºire 4-20mA. Caracteristici . design compact . display digital . set-point reglabil pe tot domeniul . nu necesitã presiune de referinþã pentru setãri . LCD afiºeazã date despre proces ºi setãri . precizia afiºãrii este 0.5% din domeniu . reperabilitatea este 0.1% din domeniu . banda de insensibilitate reglabilã . resetare manualã On sau Off . memorare valori extreme: valorile extreme ale procesului pot fi afiºate pe display ºi pot fi resetate manual . furnizeazã informaþii despre proces ºi depistarea defectelor . poate fi ataºat la orice intrare PLC sau DCS . materialul pãrþilor în contact cu fluidul oþel inox 316L . ieºiri 4-20mA . autodiagnosticare IAW (I Am Working): furnizeazã informaþii despre starea switchului (închis, ciclic ºi deschis), iar starea este indicatã pe display . calibrarea este garantatã timp de 3 ani . protecþie climaticã IP66 . aprobãri : UL, cUL, CE, ATEX, GOST . certificare SIL2.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Funcþiile display-ului . variabila procesului . unitatea de mãsurã . starea switch-ului . semnal IAW . valoare set-point . valoare bandã insensibilitate . valori de vârf minim/maxim . coduri defect. Avantajele utilizãrii instrumentelor seriei One . cost scãzut . display local/switch local . construcþie robustã, nu are pãrþi în miºcare . timp de rãspuns mic . posibilitãþi de reglare . bandã de insensibilitate reglabilã de la 0-100% . repetabilitate foarte bunã . costuri de întreþinere reduse . afiºeazã valorile de vârf . filtreazã vârfurile de presiune, respectiv temperatura.

Presostate

. conectare la proces – 1/2" NPTF . diafragmã sudatã din oþel inox 316 . temperatura mediului ambiant: -40…+1250C . domeniul de presiune: 0…310,3 bar

Presostate diferenþiale . conectare la proces – 1/4" NPTM . diafragmã sudatã din oþel inox 316 . temperatura mediului ambiant: -40…+1250C . domeniul de presiune: 0…13,8 bar.

Termostate

. domeniul de temperaturã: -184 … 5380C . 100 Ohm RTD, 4-wire design . diametrul senzorului: 6,35mm, lungime 6,35…25,4cm . extensie: 1.8… 9 m.

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

SYSCOM 18 aniverseazã 21 de ani de activitate

În mod tradiþional, în prima zi de vineri a lunii septembrie Syscom 18 aniverseazã încã un an de la înfiinþarea companiei. Astfel, pe 7 septembrie anul acesta Syscom 18 împlineºte 21 de ani de activitate. Înfiinþatã în 1991 de cãtre un grup de cercetãtori de la IPA Bucureºti, compania Syscom 18 a devenit de-a lungul a peste douã decenii de existenþã un nume binecunoscut în domeniul automatizãrilor industriale ºi sistemelor de mãsurã din România. Începându-ºi activitatea în calitate de distribuitor de echipamente de automatizare ºi urmãrind tendinþele pieþei, compania a devenit integrator de sistem ºi contractor general pentru sisteme de automatizare. Astãzi furnizeazã servicii „la cheie”, asigurând proiectare, livrare echipamente, producþie dulapuri, elaborare software, instalare, pif, teste, aprobãri. De la expertizarea aplicaþiei din punctul de vedere al sistemului de automatizare, realizarea proiectului ºi pânã la instalarea ºi punerea sa în funcþiune, Syscom 18 acoperã un spectru extins al nevoilor clienþilor, prin servicii la scarã mare, de calitate, ºi prin competenþe tehnice.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 205 - septembrie/octombrie 2012

7

Instalatie de calibrare si verificare a contoarelor cu pistoane rotative si a contoarelor cu turbinã pentru gaze naturale . capacitate: 0,5 m3/h÷7000 m3/h . variaþia temperaturii ambiante în timpul testãrii: max. 10C . utilitãþi necesare: aer comprimat 4... 6 bar. Incertitudinea de mãsurare: . 0,3% RDG pentru intervalul de debit 0,5 m3/h – 5 m3/h ºi o repetabilitate de 0,1% RDG . 0,25% RDG pentru intervalul de debit 5 m3/h – 7000 m3/h ºi o repetabilitate de 0,1% RDG.

Partenerul nostru, Dresser – Imeter, producãtor de contoare pentru gaze naturale, fabricã ºi comercializeazã ºi instalaþii pentru verificarea ºi calibrarea acestor contoare. Standurile de verificare sunt utilizate de cãtre producãtorii de contoare de gaze pentru verificarea metrologicã iniþialã înainte de vânzare sau de cãtre laboratoarele independente destinate verificãrilor metrologice. Aceste instalaþii sunt complet automatizate, realizând verificãri complete ale contoarelor de gaze, prin compararea indicaþiilor acestora cu o serie de contoare etalon. Instalaþia de verificare are o structurã modularã, permiþând utilizatorului mãrirea unei capacitãþi iniþiale mai mici pânã la varianta maximã de 7000 m3/h (debit necorectat). Contoarele etalon sunt contoare cu pistoane, unul sau douã contoare tip G 16 pentru debite mici ºi pânã la ºapte contoare cu pistoane tip G 650. Pentru minimizarea costurilor ulterioare de

întreþinere (recalibrare, verificare ºi validare) s-a ales varianta de lucru în paralel a contoarelor cu pistoane. Aceastã metodã constructivã permite utilizarea doar a douã contoare de transfer: G 16 ºi G 650, care permit verificarea întregii instalaþii. Utilizarea doar a douã contoare de transfer conduce la costuri mai reduse pentru verificarea acestora la un laborator european, care poate asigura trasabilitatea instalaþiei achiziþionate (NMi sau PTB). Componenþa instalaþiei de verificare este urmãtoarea: . ventilator . controler de frecvenþã, pentru reglarea debitului de aer . contoare etalon . sistem de supervizare (PLC + PC) . conducte ºi valve acþionate electric . instalaþia electricã de alimentare, acþionare ºi semnal. Condiþii de operare: . instalare: incintã închisã . presiune de operare: atmosfericã . temperaturã de operare: 250C+/ -50C

Nicolae PREDA Mobil: 0728 989 663

Semiconductori de putere si drivere Semikron/Infineon/Ixys/International Rectifier -

diode • redresoare → curent: 1…3000A; tensiune: 200…4400V; conectare normalã sau inversã; carcasã cu terminale, cu ºurub sau tip disc • rapide → curent: 6…1500A; tensiune: 200…4400V; conectare normalã sau inversã; carcasã cu terminale, cu ºurub sau tip disc • alte tipuri: Schottky, cu avalanºã, ultrarapide, pentru înaltã tensiune - tiristori • pentru controlul fazei → curent: 10…2400A; tensiune: 400…3600V; carcasã cu terminale, cu ºurub sau tip disc • rapizi → curent: 63…700A; tensiune: 800… 2200V; carcasã cu ºurub sau tip disc • GTO → curent: 300… 1200A; tensiune: 500… 4000V; carcasã tip disc - punþi redresoare • monofazice → curent: 2… 320A; tensiune: 200… 1200V • trifazice → curent: 20… 240A; tensiune: 200… 1800V • alte tipuri: semicomandate, complet controlate (cu tiristori) - tranzistoare tip IGBT ºi MOSFET • IGBT-uri → cu/fãrã diodã inclusã; curent: 3…100A; tensiune: 600…1700V • MOSFET-uri → canal N/P; cu/fãrã diodã rapidã inclusã; curent: 0,1…100A; tensiune: 50… 800V - module tiristor/diodã • module diodã ºi module diodã-diodã → curent: 15…700A; tensiune: 600… 2200V • module tiristor ºi module tiristor-tiristor → curent: 15…570A; tensiune: 600…2200V • module tiristor-diodã → curent: 15… 570A; tensiune: 600… 2200V • alte tipuri: module cu catod comun, module cu anod comun, …

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

-

module IGBT, drivere pentru module IGBT • module IGBT → variante constructive foarte diverse: semipunte, punte trifazatã, cu diodã serie,…; curent: 15… 1500A; tensiune: 600… 6500V • drivere pentru module IGBT → adecvate producãtorului ºi tipului de modul - module inteligente de putere variante constructive diverse: cu 2/4/6/7 IGBT-uri, cu/fãrã punte redresoare inclusã,..; curent: 200…2400A; tensiune: 1200/1700V - ansambluri electronice de putere cu diode ºi tiristori sau cu module IGBT, pentru curenþi între 10…. 2500A, inclusiv cu condensatori, ventilator, radiator, termistor.

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 205 - septembrie/octombrie 2012

Compresoare pentru aer. Pompe de vid Pneumofore oferã o gamã largã de compresoare de aer pentru a satisface nevoile clienþilor în diferite condiþii speciale, de înaltã eficienþã, modele rotative cu palete pentru aplicaþii industriale grele, cu piston, fãrã ulei, de unitãþi pentru uz medical. Expertiza extraordinarã se gãseºte în domeniul 67... 2.037 m3/h [40 - 1200 CFM] A Compresoare, bazat pe tehnologia cu palete rotative, care are o reputaþie solidã pentru fiabilitate ºi durabilitate, stabilitã în zeci de ani de cercetare ºi dezvoltare. Compresoarele Pneumofore sunt prima alegere pentru utilizatorii care doresc cel mai mic cost al ciclului de viaþã ºi cea mai mare posibilã întoarcere a investiþiei lor.

Din 1923, Pneumofore a proiectat ºi a produs pompe rotative de vid cu palete, cu accent constant pe îmbunãtãþirea eficienþei. Astãzi, divizia de vacuum Pneumofore oferã soluþii de inginerie ºi de sprijin pentru instalaþiile industriale din întreaga lume, cu un puternic accent pe furnizarea de instalaþii de vid centralizat. Produsele noastre, aplicaþiile ºi analiza de servicii postvânzare realizeazã cel mai mic cost disponibil în ciclul de viaþã pentru clienþii Pneumofore. Cele mai mari pompe de vid rotative cu palete rãcite cu aer, disponibile astãzi, sunt cele din seria UV Pneumofore. Acestea sunt construite pentru industria sticlei, dar câºtigã rapid popularitatea pentru numeroase alte aplicaþii. Pompele acoperã o gamã largã de vid. Acestea oferã o singurã treaptã 2 la 5.034 m3/h [1,2 la CFM 2963], cu presiune rezidualã de 0,5 la 450 mbar (a) [29,90 la 16,62 Hg V]. Capacitatea ºi presiunea rezidualã sunt extinse cu maºini în mai multe trepte. Familia de pompe UV include mai multe serii descrise mai jos.

A W Series Compresoare rãcire cu apã cu recuperare a cãldurii sau pentru instalarea în camere, fãrã ventilaþie.

A.4 Series Compresoare rotative cu palete, o singurã treaptã de presiune de la 2,5 la 4 bar (g), [37 la 58 psi], lubrifiat, rãcit cu aer, gata de utilizare.

A.8 Series Cu palete rotative, rãcit cu aer; modelele cele mai populare: pentru presiuni 4 - 8 bar (g), [58] la 116 psi, o singurã treaptã, lubrifiat, gata de utilizat.

Rãcire cu apã versiunea pentru instalare în zone închise sau în scopuri de recuperare a cãldurii.

A S Series M a º i n i personalizate ºi versiuni speciale. Ex, montate în skid, din oþel inoxidabil sau cu PLC dedicate.

UV B Series Douã trepte de vid. Poate fi combinat cu orice versiune UV. Aplicaþie utilizatã frecvent în uscarea conductelor.

P Series Compresoare de aer cu piston pentru aplicaþii mici pânã la mijlocii.

UV S Series Versiuni speciale de pompe UV pentru d i m e n s i u n i personalizate, ethernet, skid, din oþel inoxidabil, rezistente la apã ºi condiþii de mediu grele sau pentru cadre grele.

PH Series Compresoare de înaltã presiune cu piston ºi seria PH B cu presiune de pânã la 35 bar [507,5 psi].

CB Series Suflante cu canal lateral pentru presiuni scãzute, într-o treaptã sau douã, pânã la 22 kW [30 CP].

Pompe de vid Compresoare pentru aer

UV W Series

UV Series Versiunea standard, rãcitã cu aer, gata de utilizat, cu panoul de control, cu o manipulare uºoarã, nu are nevoie de fundaþie. Gamã de presiune de la 450 la 0,5 mbar (a) [de la 16,62 la 29,90 în Hg V]. UV G Series Pompe pentru funcþionare continuã la 1 la 300 mbar (a) [29,88 la 21 Hg V], mãrime redusã a motorului electric, proiectatã pentru funcþionare continuã.

A.10 Series Compresoare cu palete la presiunea 8 - 10 bar (g), [116 la 145 psi], lubrifiat, rãcit cu aer, pânã la 280 kW.

UV VS Series Turaþie variabilã 35 - 60 Hz pentru a optimiza consumul de energie, pentru o presiune constantã la proces.

A HC Series R ã c i t c u a e r, u n i t ã þ i d e funcþionare, în zonele cu climat cald, cu circuite de rãcire supradimensionate, motoare ºi ventilatoare electrice mai mari pentru temperatura mediului a m b i a n t d e p â n ã l a 5 5 0C [131 0 ].

UV H Series Cu extragere de vapori de apã, capacitate de aspirare, temperatura de 1100C, [2300F] pentru procesele de uscare. Caracteristicã unicã, exclusiv prin Pneumofore.

UV HC Series Versiunea pentru climat cald. Rãcite cu pompe de aer la temperatura mediului ambiant de pânã la 55 0 C [131 0 F]. Schimbãtoare de cãldurã suplimentare de mari dimensiuni ºi ventilatoare pentru climatele tropicale. UV Ex Series Instalare în zone explozive cu componente dedicate electrice, nu sunt adecvate pentru aspirarea de gaze periculoase.

UVL Series Pompe rotative cu palete, compacte, lubrifiate fãrã panou de control. Funcþionare silenþioasã, cu evacuare curatã, debit pânã la 305 m3/h [180 CFM].

UVD Series Pompe de vid rotative cu palete compacte uscate pentru laboratoare sau medii specifice, cum ar fi industria alimentarã. RPP Series Pompe rotative cu piston, de asemenea, fãrã ungere. Frecvent, instalat ca etapã a douã pompe de la presiuni joase în jur de 10 mbar (a) [Hg 29,6 V].

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numerele de telefon: 021 310 26 78; 021 310 26 79 ºi 0723 243 073

Florin TÃNASE Mobil: 0722 578 289

SYSCOM Info, Nr. 205 septembrie-octombrie 2012  
SYSCOM Info, Nr. 205 septembrie-octombrie 2012  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement