Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurare

Nr. 230 noiembrie/decembrie 2016

rial

Panou fiscal de mãsurare gaze naturale Band

Edito

Bogdan DUCU . GSM: 0726 222 958

Syscom 18 a realizat un panou fiscal de mãsurare gaze naturale la Sãrmãºel, aparþinând companiei Romgaz. Panoul fiscal propus de Syscom 18 constã într-o linie de mãsurare de 12” / ANSI 300, echipat cu un contor cu ultrasunete tip ALTOSONIC V12, producãtor KROHNE Germania, traductor de presiune ºi traductor de temperaturã, produse de ROSEMOUNT-EMERSON, pentru a se realiza corecþia cantitãþilor de gaze la condiþiile de referinþã. (continuare în pag. 2)

Din cuprins

Traductoare de curent seria LF xx10

1. Traductoare de curent seria LF xx10 (pg. 1, 3)

. George Barbãlatã

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939 2. Detectorul inteligent ºi versatil din familia Crowcon CROWCON (pg. 6)

. Mihai Marian Cernat

3. Per formanþa pentru desprãfuire continuã (II) INFASTAUB (pg. 7)

. Romulus Tripa

4. Arzãtor de aprindere pentru sarcini grele, cu gaz ºi aer autoaspirant HEGWEIN (pg. 4)

. Gheorghe Matache

5. Noutãþi de la CORTEM CORTEM (pg. 5)

. Daniel Niculescu

7. Supapele mecanice ºi supapele de urgenþã Enardo (EMERSON) (pg. 3) . Armand Isbãºoiu 8. La mulþi ani, 2017!

Pentru a economisi energie, primul lucru necesar este de a o mãsura. Pentru maximizarea economiei energetice, trebuie mãsurat cu precizie curentul utilizat. Tehnologia LEM tip ASIC aduce performanþele traductoarelor cu efect Hall la nivelul traductoarelor Fluxgate ºi furnizeazã un control mai bun ºi o eficienþã crescutã a sistemului, dar la un preþ semnificativ mai mic. (continuare în pag. 3)

(pg. 8)

SYSCOM 18 SRL n

n

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n E-mail: syscom@syscom18.com

n n

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro


2

SYSCOM info nr. 230 - noiembrie/decembrie 2016

- urmare din pag. 1 -

Panou fiscal de mãsurare gaze naturale Band

Bogdan DUCU . GSM: 0726 222 958

Pentru realizarea procedurii de proving, este prevãzut un contor cu turbinã tip SM-RI-X Elster-Instromet inseriat cu contorul cu ultrasunete. Contorul cu turbinã este prevãzut de asemenea cu traductoare proprii de presiune ºi temperaturã. Pentru mãsurareacontorizarea gazelor naturale în unitãþi de energie, panoul foloseºte compoziþia gazului de la gazcromatograful on-line tip NGC 80296 fabricaþie ABB Totalflow USA.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

Panoul este prevãzut cu robineþi acþionaþi electric cu comandã din sistemul de supervizare al panoului. Tabloul electric aferent sistemului de mãsurare fiscal conþine un calculator de debit Flow-X ºi un sistem de super vizare construit pe platforma software eXlerate de la SpiritIT Olanda. Sistemul de supervizare comunicã cu calculatorul de debit ºi cu gazcromatograful on-line. Datele principale furnizate de ansamblul fiscal sunt transmise mai departe în intranetul Romgaz.


SYSCOM info nr. 230 - noiembrie/decembrie 2016

3

- urmare din pag. 1 -

Traductoare de curent seria LF xx10

Noutãþi de la Armand ISBêOIU . GSM: 0733 103 638

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

Inovaþia este semnul distinctiv al grupului de dezvoltare a produselor ENARDO, pentru proiectarea supapelor de respiraþie la presiune/vid, a opritoarelor de flacãrã, a supapelor de aerisire de urgenþã, care sã asigure o protecþie maximã atât pentru oameni, cât ºi pentru mediul înconjurãtor. Îmbunãtãþirea siguranþei, controlul emisiilor ºi protecþia activelor!

Supapele mecanice de respiraþie (pressure vacuum relief valves - PVRV) ENARDO, seria 850/950 ºi supapele de urgenþã (emergency pressure relief vents - EPRV) ENARDO, model 2000, sunt disponibile acum cu tehnologia fãrã fir - Smart Wireless, prima de acest gen aplicatã unor astfel de echipamente. Supape mecanice

Supapele mecanice ENARDO,

Seriile 850 ºi 950 Enardo fac seria 850/950, parte din linia de supape de cu tehnologia wireless respiraþie de înaltã performanþã ºi sunt proiectate cu caracteristici care depãºesc performanþa supapelor standard de pe piaþã, în special în condiþii ambientale foarte reci ºi aplicaþii care implicã materiale lipicioase. Oferã siguranþã în exploatarea rezervoarelor, în condiþii normale de funcþionare. Pânã acum, supapele de respiraþie au rãmas nemonitorizate, fãrã bucle de feedback frecvent observate în alte dispozitive de reglare a presiunii. Enardo PVRV, seria 850/950, cu tehnologia wireless, oferã o monitorizare continuã a stãrii de deschidere/închidere a supapei, pentru a ajuta la determinarea funcþionãrii corespunzãtoare a sistemului de presiune. Acest fapt permite un rãspuns imediat pentru a preveni problemele legate de siguranþa, emisiile ºi calitatea conþinutului rezervorului. În calitate de dispozitiv de reglare a presiunii primare a rezervorului, un PVRV monitorizat wireless poate fi de nepreþuit. Caracteristici . Transmiþãtor fãrã fir, care se conecteazã la corpul supapei, atât în partea de presiune, cât ºi în partea de vacuum . Senzori de proximitate, care permit transmiþãtorului sã detecteze poziþia deschisã sau închisã a orificiilor . Semnalele primite de transmiþãtor pot fi trimise la o camerã de control printr-un modul de comunicaþie . Complet testate ºi cu un design integrat. Supape de urgenþã Supapele de urgenþã ENARDO,

Supapele de urgenþã reprezintã ultima linie de apãrare la situaþii de suprapresiune, pentru rezervoare de stocare cu presiune joasã. Astfel de urgenþe pot avea cauze diferite: probleme legate de legãtura cu celelalte dispozitive de management a rezervoarelor, de expunere la foc ºi/sau cãldurã în apropiere, sau alte condiþii anormale de presiune. Enardo EPRV, Model 2000, cu tehnologia wireless, permite monitorizarea continuã a stãrii de deschidere/închidere a aerisirii, pentru un rãspuns mai rapid la potenþialele situaþii de urgenþã. model 2000, cu tehnologia wireless

Disponibilã în 5 variante dimensionale diferite, pentru a opera la curenþi nominali de la 100A la 2000A, gama LF xx10 furnizeazã o precizie globalã de pânã la 5 ori mai bunã pe tot domeniul de temperaturã de operare comparativ cu generaþiile anterioare de traductoare de curent cu efect Hall în buclã închisã. Caracteristicile principale: - asigurã mãsurãri de curent de la 100A la 2000A nominal - precizie globalã pe tot domeniul de temperaturã: între 0.2 ºi 0.6 % din IPN - derivã a offsetului excelentã: 0.1% din IPN - timp de rãspuns rapid: mai mic de 0.5µs - 5 variante dimensionale compacte, cu posibilitate de montare atât vertical, cât ºi orizontal - garanþie: 5 ani. Alte date tehnice: - mãsurarea cu izolare galvanicã a curenþilor tip continuu, alternativ, pulsatoriu - alimentare dublã: +/- 12V … +/-15V sau +/- 12V … +/-20V sau +/- 15V … +/-24V, în funcþie de model - ieºire în curent - gama temperaturilor de lucru: -40 … +850C Standarde respectate: · EN 50178 pentru aplicaþii industriale, cum ar fi: . drivere de frecvenþã variabilã . UPS-uri . surse de alimentare . aparate de aer condiþionat · EN 50155 pentru aplicaþii de tracþiune, cum ar fi: . convertoare principale ºi auxiliare . substaþii . chopere . încãrcãtoare de baterii · Folosirea de materiale recunoscute conform UL94-VO · Directiva europeanã EMC 2004/108/EEC - marcare CE. Note suplimentare: . . .

compatibilitate totalã cu modelele din familia LF xx05 variante de bazã: LF 210-S, LF 310-S, LF 510-S, LF 1010-S, LF 2010-S imunitate faþã de câmpurile exterioare, într-o construcþie compactã.

n

Caracteristici . Transmiþãtor fãrã fir, senzor de proximitate ºi semnal magnetic . Senzorul de proximitate permite transmiþãtorului sã detecteze poziþia deschisã sau închisã a capacului . Semnalele recepþionate de transmiþãtor pot fi trimise la o camerã de control printr-un modul de comunicaþie . Complet testate ºi cu un design integrat. Beneficii ale celor douã tipuri de supape Siguranþa – reducerea situaþiilor de urgenþã operaþionale ºi a numãrului de urcãri pe rezervoare Controlul emisiilor – reducerea emisiilor care pot duce la probleme de mediu ºi amenzi Protecþia activelor – protejeazã conþinutul rezervorului ºi rezervorul în sine. Astfel, puteþi urmãri ce se întâmplã pe rezervor fãrã a pãrasi camera de comandã. ENARDO este unul din cei mai mari producãtori de supape de respiraþie ºi opritoare de flãcãri. De mai bine de 80 de ani, furnizeazã produse, soluþii ºi servicii care rãspund provocãrilor standardelor de mediu ºi de siguran þã. Echipamentele ENARDO sunt esenþiale pentru funcþionarea în condiþii de siguranþã a industriilor din întreaga lume, cum sunt industriile chimicã ºi petrochimicã, farmaceuticã, prelucrarea celulozei ºi hârtiei, petrol ºi gaze, precum ºi terminalele de încãrcãri ºi rezervoare de stocare, depozite de de ºeuri, ape uzate. Din octombrie 2013, a intrat în componenþa companiei EMERSON, lider global în aducerea tehnologiei ºi ingineriei împreunã, pentru a oferi soluþii inovatoare pentru clienþii ºi pieþele de consum din întreaga lume.

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


4

SYSCOM info nr. 230 - noiembrie/decembrie 2016

Aprinzãtor cu aer aspirat pentru faclã

Arzãtor de aprindere pentru sarcini grele, cu gaz ºi aer autoaspirant Gheorghe MATACHE . GSM: 0723 584 535

În industrie sunt aplicaþii la care aprinderea arzãtoarelor principale cu funcþionare cu gaz sau combustibili lichizi se preteazã la aprinderea în siguranþã cu aprinzãtoare cu combustibil gazos ºi aer aspirat din mediul ambiental. Avantajul mare al acestor tipuri de arzãtoare este acela cã se eliminã utilizarea ventilatorului de aer combustie, inclusiv toate echipamentele de pe aer (clapete, robineþi manuali sau automaþi etc.). Firma Hegwein, componentã a grupului DURAG GROUP Germania, are în programul de fabricaþie astfel de arzãtoare cu aer aspirat, ce utilizeazã drept combustibil: gaz metan, LPG sau propan, în construcþie EEx. Aprinzãtoarele sunt echipate cu tijã de aprindere ºi tijã de ionizare pentru supravegherea flãcãrii aprinzatorului. Aceste aprinzãtoare se pot livra cu transformatorul de aprindere ºi monitorul de flacãrã înglobate în corpul aprinzãtorului.

Avantajele/Dezavantajele aprinzãtoarelor cu aer forþat (de la ventilator)

Aprinzãtor cu aer aspirat - caracteristici Tipul de gaz: Gaz Natural sau LPG Presiune necesarã Gaz: 1 barg pânã la 3 barg Lungime tub: 240 - 10.000 mm Cerinþe minimale de instalare: presiune gaz 1-3 barg, valvã solenoid Închis-deschis, alimentare cu energie electricã. Aprinzãtor cu aer aspirat mãrimea P

Tub 35 mm

Aprinzãtor cu aer aspirat mãrimea 0

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 230 - noiembrie/decembrie 2016

5

Noutãþi de la CORTEM Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005

1. Corpuri de iluminat ACQUEX Corpurile de iluminat seria ACQUEX cu LED-uri sau tuburi fluorescente sunt proiectate pentru a ilumina zone industriale mari în aer liber, cum ar fi rafinãrii ºi uzine petrochimice, precum ºi medii de interior, cum ar fi liniile de proces ºi depozitele. Versiunea cu LED asigurã o reaprindere instantanee cu 4000 0 K luminã albã neutrã ºi o duratã de viaþã estimatã la 50.000 de ore. Ambele versiuni sunt disponibile pentru medii normale ºi normale + emergenþã.

Construcþie Corp din GRP de culoare galbenã (glob din rãºinã de poliester armat), VO (UL 94) garantate la auto-stingere ºi difuzor transparent, rezistent la UV din policarbonat. Sursa de alimentare standard este de 230Vca 50/60Hz. Cleme de închidere din oþel inoxidabil.

2. Corpuri de iluminat EXEL Seria Exel-L s-a îmbogãþit cu corpuri de iluminat de siguranþã cu LED-uri. Sunt adecvate pentru a fi instalate în zone periculoase în cazul în care este necesar un grad ridicat de protecþie ºi rezistenþã împotriva coroziunii. Seria Exel-L este realizatã din GRP având gradul de protecþie “Ex de mb”. Este echipat cu LED-uri închise într-o rãºinã transparentã. Cablarea face instalarea pe teren mai uºoarã ºi mai rapidã. Capacul transparent se închide pe ambele pãrþi ale corpului de prindere cu 8 clipsuri pe modelul Exel-215L ºi 14 clipsuri pe unitatea Exel-230L. Acest lucru asigurã o protecþie excelentã împotriva prafului ºi a apei în acelaºi timp, în ciuda degradãrii cauzate de îmbãtrânire.

Construcþie Corp din GRP antistatic (poliester armat cu fibrã de sticlã). Este garantat sã reziste la auto-stingere ºi UV. Cadru intern din aluminiu extrudat. Reflector intern alb din aluminiu acoperit cu PVC. Balast electronic ºi comutator de siguranþã. ªuruburi ºi accesorii din oþel inoxidabil AISI 316L.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


6

SYSCOM info nr. 230 - noiembrie/decembrie 2016

Detectorul inteligent ºi versatil din familia Crowcon Mihai CERNAT . GSM: 0722 626 004

Introducere XgardIQ este un detector inteligent ºi versatil, compatibil cu întreaga gamã de senzori ai firmei Crowcon.

XgardIQ poate fi echipat cu o varietate de senzori de gaze inflamabile, toxice sau de oxigen ale cãror concentraþii sunt afiºate pe un ecran OLED, clar ºi în mai multe limbi.

Detectorul XgardIQ a fost dezvoltat cu scopul minimizãrii timpului petrecut în zonele periculoase de cãtre operatori. Astfel, sunt disponibile urmãtoarele funcþii:

· Module de senzori ce pot fi schimbate uºor cu altele, ele încorporând diferite tehnologii · Funcþii pentru “bump test” · Afiºarea informaþiilor pe un display clar ºi iluminat.

Logo iluminat

Display OLED LED roºu pentru alarmã

Terminale HART I.

LED galben pentru fault LED verde pentru alimentare

LED albastru + verde safety

Butoane funcþii

· Display OLED: clar ºi iluminat, indicã nivelul de gaz ºi starea detectorului clar, chiar ºi în condiþii întunecoase · Calibrare non-instruzivã: calibrarea se face prin intermediul display-ului ºi al tastaturii electronice, fãrã a fi nevoie special de unelte · +ve SafetyTM: LED-ul albastru confirmã operarea în condiþii optime. Acesta pâlpâie în condiþii anormale de operare: inhibarea detectorului/modul pentru mentenanþã, “bump test” expirat, calibrare expiratã, senzorul a fost operat sub/ peste limitele de temperaturã, senzorul a fost expus unei cantitãþi excesive de gaz · Traductor universal: poate fi utilizat împreunã cu întreaga gamã de senzori Crowcon · Funcþia “Auto-sense”: XgardIQ detecteazã automat dacã sistemul de control este de tip “sink” sau “source” ºi se autoseteazã, economisind timp ºi eliminând riscul de a fi setat incorect · Funcþia de auto-configurare: XgardIQ sesizeazã când un modul de senzor este montat ºi încarcã tipul de gaz, unitatea de detecþie ºi limitele de alarmã · Semnale de ieºire multiple: 4-20mA, RS-485 Modbus, plus opþional comunicaþie HART ºi relee pentru alarmã ºi fault · Carcasã robustã: carcasã din oþel inoxidabil pentru o mai bunã rezistenþã la

coroziune. Trei intrãri pentru cabluri, simplificând, astfel, instalarea ºi accesul la relee · Funcþia “Bump test”: Procesul este automat, detectorul XgardIQ atenþionând utilizatorul când data pentru “bump test” a expirat · Avertizarea expirãrii calibrãrii: XgardIQ reaminteºte utilizatorului momentul când calibrarea a expirat, acest lucru fiind necesar pentru a asigura funcþionarea optimã a senzorilor. · Alegerea intervalului de detecþie: utilizatorii îºi pot alege intervalul de detecþie cu ajutorul display-ului, în funcþie de cerinþele de pe teren · Memorarea evenimentelor: stocheazã toate alarmele, stãrile de fault ºi acþiunile de mentenanþã pentru a asigura o istorie a alarmelor de gaz ºi a gradului de utilizare a detectorului · Adresabilitatea: detectoarele XgardIQ pot fi conectate printr-o reþea Modbus sau HART pentru a minimiza costurile de instalare · Senzorii interschimbabili în zona periculoasã.

Variante de XgardIQ Detectorul XgardIQ poate fi livrat împreunã cu modulul de senzor, având modul de releu încorporat, comunicaþia HART sau numai traductorul. Accesorii · Adaptor de calibrare · Protecþie împotriva condiþiilor de mediu severe · Adaptor de debit · Modul de senzor · Modul de relee · Kit montaj pe conductã · Con colector · Adaptor calibrare · Protecþie solarã · Kit comunicaþie cu PC-ul · Unealtã pentru îndepãrtarea modulelor de senzori.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 230 - noiembrie/decembrie 2016

7

Infastaub performanþa pentru desprãfuire continuã (II) Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545

Dintre producãtorii din portofoliul Syscom 18 în aplicaþii vrac la solide, producãtorul german Infastaub este unul dintre cei mai performanþi în procese continue. Am prezentat anterior MPR, filtre cu cartuºe din familia Infa-Micron. De aceastã datã, ne vom referi la filtrele cu casete, MK. Corpul filtrului este din tablã sudatã complet pentru maximã etanºeitate testatã pânã la +/- 160 mbar. Conform cu cerinþele aplicaþiei, se poate realiza cu corp termoizolat sau cu controlul temperaturii. Funcþionarea poate fi cu o camerã sau cu douã camere primare funcþionând alternant. Una sau douã trepte de filtrare cu casete de filtrare refolosibile, în execuþie modularã. Casetele sunt fixate în poziþiile de lucru prin dispozitive pneumatice, respectiv mecanice, la modelele MKR, respectiv MKM. Fiecare casetã poate fi prevãzutã cu mãsurarea presiunii diferenþiale. Înlocuirea casetelor cu saci filtranþi ori a cartuºelor se poate face fãrã scule speciale. La cerere, se pot dota totuºi închizãtoarele cu dispozitive de blocare de siguranþã, dacã este cazul. Ele pot fi echipate cu senzori de poziþie, iar ieºirea cãtre containerul colector poate fi prevãzutã cu senzori de container prezent ºi senzori de container plin.

Pentru aplicaþii în zone de risc de explozie, filtrele MK pot fi prevãzute cu duze pentru agent de stingere – parte a unui sistem automat de detecþie ºi stingere. Se poate, de asemenea, echipa cu duze pentru testul de eficienþã cu aerosol (DOP) sau pentru testul de scãpãri. Necesitatea siguranþei în operare ºi protecþia împotriva contaminãrii plus cerinþele de mediu ºi sãnãtate a separãrii prafului impun aceste filtre. Riscurile scãpãrilor ori ale contaminãrii pe perioada filtrãrii cu ingrediente active, toxice sau dãunãtoare sunt minimizate. Pentru performanþele ridicate de filtrare în procese sofisticate, unde praful toxic sau ingredientele farmaceutice contaminante ar putea apãrea. Nivelul rezidual extrem de redus - de pânã la 0,001 mg/mc la modelele cu saci (MKM sau MKR) - impun aceste echipamente în atari aplicaþii.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 230 - noiembrie/decembrie 2016

8

La mulþi ani,

n

2017!

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din numerele anterioare ale Buletinului nostru informativ, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numerele de telefon 021 310 26 78 sau 021 310 26 79.

Ziar 6 2016  
Ziar 6 2016  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement