Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Nr. 224 noiembrie/decembrie 2015

Editorial

ADIPEC 2015 Între 9 ºi 12 Noiembrie 2015, compania Syscom 18 a participat, pentru a ºasea oarã, la o nouã ediþie ADIPEC, Abu Dhabi. Syscom 18 a prezentat la standul propriu cele mai noi soluþii, echipamente ºi proiecte cu focus pe sistemele de mãsurare, domeniu în care Syscom 18 este de departe cel mai important producãtor din România. Cum experienþa noastrã acoperã þãri precum Siria, Kazahstan, Iran, Libia, Iordania, Bulgaria, Ungaria, Iraq, Bahrain, Algeria, Congo, Emiratele Arabe Unite, Oman, ne-am prezentat la expoziþie în calitate de integrator de sisteme.

Din cuprins 1. SYSCOM 18 a participat la Expo ADIPEC 2015, Abu Dhabi, (pg. 1) ºi la Expo AQUATECH 2015 Amsterdam (pg. 7)

SINEAX AM Analizoare de reþele electrice George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

2. Echipamente pentru monitorizarea calitãþii apei (pg. 2)

Noua familie de produse tip analizoare de reþele electrice ale firmei Camille Bauer cuprinde trei variante: SINEAX AM1000, SINEAX AM2000 ºi SINEAX AM3000. Dispozitivele sunt instrumente c o m p a c t e , destinate mãsurãrii ºi monitorizãrii în instalaþiile de curenþi mari. Ele se remarcã printr-un afiºaj de foarte bunã calitate ºi un mod de operare foarte intuitiv. Aceste dispozitive oferã o gamã largã de funcþii, cu posibilitatea extinderii prin componente suplimentare.

. Mihai Marian Cernat

ATI

3. OPTISONIC 8300 (pg. 6) . Virginia ªerban

Krohne

4. Soluþii tehnice pentru zone periculoase, în care a fost identificatã prezenþa substanþelor chimice agresive (pg. 3 ºi 4) . Daniel Niculescu

Cortem

5. Mare. Maai mare! ªi mai mare! (pg. 6) . Romulus Tripa

Cimbria

6. Sisteme de faclã (II) (pg. 5) Aplicaþii Syscom 18

. Gheorghe Matache 7. La mulþi ani, 2016!

(continuare în pag. 3.)

SYSCOM 18 SRL

n n

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n E-mail: syscom@syscom18.com

n n

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro


2

SYSCOM info nr. 224 - noiembrie/decembrie 2015

N ou !

Echipamente pentru monitorizarea calitãþii apei Sulfuri dizolvate Modelul Q46S/81 permite monitorizarea continuã a sulfurilor dizolvate în apã. Sulfurile dizolvate sunt trimise într-un curent de gaz ºi mãsurate cu ajutorul unui detector de H2S, sensibilitatea fiind, astfel, foarte ridicatã. Aplicaþiile tipice sunt: monitorizarea apelor uzate ºi tratarea metalelor utilizând sulfuri acide ca reactanþi.

Analizoare de clor rezidual E s t e disponibilã o varietate de sisteme de monitorizare a clorului rezidual în apã. P e n t r u determinarea cantitãþii de clor liber, clor combinat ºi clor total sunt disponibile sisteme fãrã reactanþi. Intervalul de detecþie maxim poate fi 0-2000ppm.

Conductivitatea Sistemele din seria Q permit determinarea conductivitãþii în ape ultrapure sau în ape cu conductivitate ridicatã. Este utilizat un senzor cu 4 electrozi, ce permite determinãri de la 10µS pânã la 2S, însã pentru apele cu conductivitate ridicatã sunt disponibile ºi sisteme cu 2 senzori. Acolo unde poate interveni fenomenul de ancrasare, sunt disponibili senzorii toroidali.

Ozon dizolvat

Dioxid de clor

Mihai Marian CERNAT . GSM: 0722 626 004 Calitatea apei potabile este preocuparea întregii populaþii. Analytical Technology vine în întâmpinarea acestor cerinþe dezvoltând noi tehnologii de determinare a calitãþii apei. ATI este o companie specializatã în aplicarea electrochimiei în scopul monitorizãrii calitãþii apei ºi a aerului. Senzorii disponibili pot funcþiona 24 ore pe zi, 365 zile pe an, an dupa an, îmbunãtãþind controlul apei potabile ºi tratamentul apelor uzate, protecþia împotriva emisiilor de gaze toxice. De la simple traductoare analogice, la echipamente sofisticate, bazate pe microprocesor, ATI se strãduieºte sã ne ofere fiabilitatea ºi durabilitatea cerute de piaþa din ziua de azi.

Pentru a îmbunãtãþi procesul de tratare a apei potabile, apei de proces ºi a apei uzate, sunt disponibile numeroase echipamente de monitorizare a calitãþii apei. Pentru aplicaþiile în care este necesarã monitorizarea 24 h pe zi, sunt disponibile echipamente bazate pe senzori cu membrane polarografice, senzori potenþiometrici ºi senzori cu laser. Operarea simplã, mentenanþa ºi costurile de exploatare reduse sunt principalele caracteristici ale fiecãrui analizor ATI. .Oxigen dizolvat .Sulfuri dizolvate .Dioxid de clor .pH/ORP .Clor rezidual .Ozon dizolvat .Sisteme de autocurãþire pentru senzorii de pH/ ORP .Acid paracetic .Sulfiþi reziduali .Conductivitate .Amoniac dizolvat .Turbiditate . Fluoruri . Peroxid de hidrogen.

Modelul Q46H/65 asigurã o metodã selectivã pentru monitorizarea ClO2 rezidual în apã potabilã ºi în sistemele de rãcire cu apã. Intervalul de mãsurã este 10ppb20ppm, iar senzorul utilizat este unul polarografic.

Seria Q46H/64 permite determinarea ozonului dizolvat în apã de puritate ridicatã, staþii de îmbuteliere ºi staþii de tratare a apei potabile cu ozon. De asemenea, seria Q46H/64 asigurã mãsurãtori fãrã interferenþe pânã la cele mai mici valori de 5ppb, mentenanþã minimã ºi instalare simplã.

Sunt disponibile sisteme economice, stabile ºi care pot efectua mãsurãtori sensibile ale amoniacului dizolvat din apele uzate sau din sistemele de rãcire. Un sistem cu doi senzori poate fi utilizat pentru determinarea amoniacului liber, a amoniacului total ºi a monocloraminei, acesta fiind ideal pentru monitorizarea sistemelor de clorinare.

pH/ORP cu funcþia Auto Clean Traductoare de pH/ORP Traductoarele de pH/ORP din seria Q sunt alimentate pe 2 fire, însã existã ºi modele cu alimentare AC. Senzorii sunt diferenþiali, fabricaþi din PEEK, ceea ce conferã o perioadã de viaþã mai ridicatã decât cea a senzorilor convenþionali ºi un cost de achiziþie scãzut.

Modelul Q46 cu funcþia Auto Clean combinã senzorii convenþionali de pH sau ORP cu metoda unicã de autocurãþire Auto Clean, ceea ce duce la reducerea mentenanþei.

Turbiditate

Oxigen dizolvat Sistemul Auto-Clean, disponibil pentru analizorul de oxigen dizolvat, duce la o mentenanþã redusã a acestuia. Analizorul de oxigen dizolvat nu numai cã oferã o mãsurãtoare precisã, ci ºi un sistem de autocurãþire cu aer de înaltã presiune, care eliminã, practic, necesitatea de curãþire manualã a senzorului.

n

Amoniacul dizolvat

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Analizoare de sulfiþi reziduali Q46S/66 este utilizat în determinarea concentraþiei de SO3 pentru a asigura declorurarea completã a apei.

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

Inter valul de mãsurã poate fi de la 0.01NTU pânã la 4000NTU. Metoda utilizatã e s t e dispersarea luminii la 9 00 , iar senzorul poate fi m o n t a t într-o celulã de curgere submersatã în efluent sau inseratã într-un teu.


SYSCOM info nr. 224 - noiembrie/decembrie 2015

3

- urmare din pag. 1 -

SINEAX AM Analizoare de reþele electrice Caracteristicile comune ale familiei AM1000/AM2000/ AM3000 sunt: . Afiºaj TFT color de înaltã rezoluþie . Afiºarea mãsurãtorilor grafice

Soluþii tehnice pentru zone periculoase, în care a fost identificatã prezenþa substanþelor chimice agresive Utilizarea materialelor feroase, neferoase ºi a materialelor plastice pentru construirea echipamentelor electrice ºi electronice

. Mãsurãri directe pânã la 690V, CATIII . Monitorizarea stãrii sistemului . Analiza consumului de energie (mãsurã, profil de sarcinã, analizã previzionalã) . Analizã armonice . Monitorizarea dezechilibrelor sistemului . Concept de alarmare comprehensiv . Concept intrãri/ieºiri flexibil.

Principalele diferenþe dintre variantele acestei familii de produse sunt: AM1000

AM2000

AM3000

Precizie PQS/mãsurare:

0.5%/0.5S

0.5%/0.5S

0.2%/0.5S

Intrãri U/I:

3/3

3/3

4/4

Ethernet:

opþional

-

standard

Modbus/RTU:

opþional

standard

opþional

Data logger:

opþional

-

opþional

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005 În industria chimicã, petrochimicã, a instalaþiilor petroliere ºi, în general, în toate tipurile de instalaþii industriale care prezintã pericol de explozie din cauza prezenþei gazului sub formã de nor sau praf inflamabil, existã ºi substanþe chimice dure, care pot fi dãunãtoare ºi o sursã de deteriorare a echipamentelor electrice ºi non-electrice.

Din aceste motive, este necesar sã se acorde o mare atenþie, în timpul de proiectare a instalaþiilor, la o corectã selecþie a tipurilor de materiale, în funcþie de nevoile specifice ale instalaþiei, în care astfel de echipamente trebuie sã funcþioneze. Fiecare aplicaþie are o serie de condiþii, cum ar fi timpul de expunere, concentraþia, temperatura etc. Din aceste motive, Cortem Group recomandã sã se supunã testelor practice orice materiale care ar putea intra în contact cu substanþele chimice, impunându-se verificarea aplicabilitãþii în funcþie de natura substanþei chimice, a concentraþiei ºi de posibila emisie în aer liber. Tabelul 1 ar trebui sã fie considerat ca un ghid de bazã; nu poate fi exhaustiv pentru toate posibilele cazuri. Este, practic, imposibil sã se constate toate acestea, subliniind cã nivelurile de compatibilitate / incompatibilitate trebuie sã fie întotdeauna validate de cãtre proiectant, în colaborare cu responsabilii pentru uzina de procesare sau proiectantul proiectului. Cu toate acestea, în scopul unei mai bune înþelegeri a celor de mai sus, vom da exemple de “variabilã de comportament” cu substanþe chimice care nu sunt utilizate în stare naturalã (100%). (continuare în pag. 4)

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


4

SYSCOM info nr. 224 - noiembrie/decembrie 2015

- urmare din pag. 3 -

Soluþii tehnice pentru instalarea în zone periculoase, în care a fost identificatã prezenþa substanþelor chimice agresive Tabelul 1

1. Sticla borosilicatã Din punct de vedere tehnic, cea mai importantã proprietate chimicã a sticlei borosilicate este ingineria chimicã spre soluþii acide sau alcaline. Din literatura de specialitate disponibilã, putem afirma cã singurii compuºi chimici, care pot da naºtere la fenomene de coroziune, sunt acidul fluorhidric, soluþiile concentrate de acid sulfuric ºi combinaþiile de soluþii caustice cu pH ºi temperaturi ridicate. 2. Aluminiul Sã vedem comportamentul aluminiului tehnic ºi al aliajului de aluminiu (aliaj Al-Cu exclus), în prezenþa hidrocarburilor halogenate ºi a compuºilor (sursa Alluminio Manuale degli impieghi). Hidrocarburile halogenate se pot descompune, în prezenþa apei, dând naºtere acizilor corespunzãtori (de exemplu acidul clorhidric), care atacã pelicula de oxid naturalã. Este posibilã, de asemenea, dezvoltarea reacþiilor complexe începând de la halogenuri de aluminiu. Tendinþa reactivitãþii este legatã de stabilitatea halogenului, fiind vorba despre legãtura radical organicã. În fiecare caz, problemele de coroziune apar la temperaturi ridicate, cum ar fi cele de fierbere a compuºilor chimici. Unele fenomene pot sã aparã în prezenþa umiditãþii, de asemenea, în faza de stocare, dacã piesele supuse degresãrii cu hidrocarburi halogenate nu sunt bine uscate. Sã vedem comportamentul aluminiului tehnic ºi pe acela al aliajului de aluminiu (aliaj Al-Cu exclus), în prezenþa compuºilor cu inele aromatice (sursa Alluminio Manuale degli impieghi). Compuºii aromatici necloruraþi nu prezintã probleme grave de susceptibilitate la coroziune faþã de Aluminiu ºi aliajele sale. Acizii aromatici sunt o excepþie de la aceastã regulã, în special acidul salicilic, aflat în prezenþa umiditãþii. Sã vedem ºi comportamentul aluminiului tehnic ºi al aliajului de aluminiu (aliaj Al-Cu exclus), în prezenþa compuºilor cu grupe funcþionale oxigen (sursa Aluminium Manual loans). Alcoolii ºi acizii organici pot ataca aliaje uºoare, iar agresivitatea lor depinde de conþinutul de apã. Eterii, cetonele, esterii ºi anhidridele sunt clase de produse practic inerte. 3. Oþelul inoxidabil Comportamentul oþelului inoxidabil, folosit în instalaþiile chimice, petrochimice ºi petroliere, cele non-magnetice, rezistente la majoritatea produselor chimice organice ºi anorganice, au un conþinut de Cr> 11%. Oþelul inoxidabil de tipurile AISI 304 ºi AISI 316L este cele mai frecvent utilizat pentru astfel de scopuri. În plus , oþelul carbon , de obicei indicat ca “Iron “, necesitã tratament de suprafaþã de protecþie , cum ar fi: un sistem de galvanizare electroliticã , în cazul în care agresivitatea este uºoarã ºi dacã materialul va fi instalat în zone limitate (interioare); galvanizat la cald, dacã este instalat în zonele extrem de agresive ºi în afarã (exterioare); sisteme de acoperire, cum ar fi: “umed pe umed“ sau electrostatic (pulbere), cu cicluri definite de pregãtire ºi tratament pentru tipurile de agenþi agresivi . Cortem Group , mereu concentrat pe aceste probleme ºi în mod constant în cãutarea de noi tehnologii pentru prelucrarea materialelor, de mai mulþi ani utilizeazã un sistem de tratament al suprafeþei , în funcþie de cerinþele sistemului specific. Acesta este capabil sã aplice o protecþie a materialelor, de obicei folositã în procesul fabricãrii echipamentelor sau al corpurilor de iluminat, a prizelor, cutiilor de distribuþie (cutiilor de joncþiune), pentru comutarea cutiilor (cutie de triaj) controlul ºi distribuþia fiind lãsate în prezenþa substanþelor chimice dure, care nu sunt compatibile ºi pot fi atacate chiar ireversibil.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

4. Concluzii. Astfel, variabilele care ar putea apãrea în diferitele cicluri ale procesului de producþie sunt multe ºi nu întotdeauna previzibile, dacã nu în faza de inginerie a instalaþiilor. Prin urmare, scopul acestei prezentãri a fost de a evidenþia câte ºi care pot fi factorii de degradare a materialelor care pot fi folosite în instalaþiile industriale, lãsând la latitudinea proiectantului alegerea tipului corect al materialului.


SYSCOM info nr. 224 - noiembrie/decembrie 2015

5

Sisteme de faclã (II) Gheorghe MATACHE . GSM: 0723 584 535 În numãrul 223, din septembrie - octombrie al ziarului nostru, am vorbit despre o parte dintre proiectele numite Sisteme de Faclã. Sunt special concepute pentru procesul de ardere a surplusului de gaz natural accidental sau controlat din diferite instalaþii industriale. Sistemul de Faclã este alcãtuit dintr-un cap de faclã, corpul faclei, platformele de lucru, scãrile de acces, panoul de alimentare cu gaz ºi dintr-un panou electronic de aprindere ºi monitorizare a faclei: 1. Capul de faclã este “arzãtorul” de ardere cu multiple echipamente pentru asigurarea arderii gazelor evacuate fãrã gaze reziduale nocive, în deplinã siguranþã ºi asigurarea flãcãrii de aprindere în regim continuu. Capul de flacãrã poate asigura o flacãrã permanentã de aprindere a gazelor evacuate în atmosferã, prin dotarea acestuia cu 1 sau mai multe arzãtoare de aprindere - arzãtor pilot. Arzãtorul pilot este alimentat continuu cu gaz metan din instalaþie, aerul pentru amestecul de ardere îl ia din atmosferã, (aspiraþie - tub venturi), iar aprinderea se realizeazã prin scânteie electricã sau front de flacãrã. Piloþii de faclã sunt astfel concepuþi încât flacãra acestora are o stabilitate de ardere foarte mare, în condiþii atmosferice foarte grele (vânt, ploaie etc.).

Sistemul de faclã STRATUM ENERGY - Parc PODURI are 25 de m, debitul maxim este de 60.000,00 Nm3 /h, iar capul de faclã are 20", de tip NFF-CG, cu furnitura furnizatã de firma NAO Inc. din SUA, fiind complet echipat cu: . 3 arzãtoare pilot . 3 termocuple de control flacãrã pilot . Manifolt gaz pilot · Din panoul de alimentare cu gaz natural, a cãrui livrare a fost fãcutã de SYSCOM18 SRL Bucureºti, au fãcut parte atât linia de alimentare cu gaz a arzãtoarelor pilot, cât ºi linia de purjare continuã faclã. Cutia electronicã localã pentru aprindere ºi supraveghere automatã a flãcãrilor arzãtoarelor pilot are livrarea în Syscom 18 SRL Bucureºti.

3. Platformele de lucru ºi scãrile de acces vor fi montate pe corpul faclei. 4. Panoul de alimentare cu gaz cuprinde douã linii independete pentru a asigura gazul pentru: a. Arzãtoarele pilot la parametri necesari de debit ºi presiune b. Asigurarea gazului de purjare continuã a faclei. Pentru fiecare faclã existã un debit minim ce trebuie asigurat pentru purjarea continuã a faclei. Aceastã purjare este necesarã pentru a nu permite pãtrunderea aerului prin capul faclei în perioadele în care nu sunt gaze evacuate din instalaþiile industriale. În acest fel, tot timpul interiorul faclei va fi plin cu gaz de purjare ºi nu existã posibilitatea de a se face amestec aer - gaz, care ar fi exploziv.

5. Panoul electronic de aprindere ºi monitorizare a faclei asigurã urmãtoarele funcþii: a. Alimentarea cu energie electricã a dispozitivelor necesare pentru aprinderea arzãtoarelor pilot b. Echipamentele de monitorizare a funcþionãrii arzãtoarelor pilot c. Asigurarea continuã a pujãrii faclei la debitul necesar d. Alarmarea operatorului în cazul întreruperii purjãrii ºi a stingerii oricãrui arzãtor pilot. În continuare vã vom prezenta câteva dintre proiectele derulate de Syscom 18 în localitatea Poduri - Moineºti, din judeþul Bacãu, în localitatea Tulburea, Þicleni, din judeþul Gorj, Carom, din Oneºti, judeþul Bacãu ºi din Parcul Predeºti, aflat în judeþul Dolj.

OMV Petrom Parc Predeºti

Pentru ENERGY BIO CHEMICALS SA Bucureºti, Subsidiara CAROM Oneºti, am modernizat sistemul de aprindere a faclãi existente. Are 65 de m, debitul maxim este de 12.000,00Nm3/h, fiind compus dintr-un: · Cap de faclã 14" tip NFF-CG, furniturã a firmei NAO Inc. SUA, complet echipat cu: . 2 arzãtoare pilot . 2 termocuple de control al flãcãrii pilot . Manifolt gaz pilot . Manifolt front de flacãrã pentru aprindere piloþi Pentru panoul de aprindere ºi monitorizare a faclãi livrarea s-a fãcut de cãtre SYSCOM18 SRL Bucureºti ºi a inclus linia de aprindere aer ºi gaz: frontul de flacãrã, linia de alimentare cu gaz a arzãtoarelor pilot dar ºi cutia localã AMCR pentru aprindere ºi supraveghere automatã a flãcãrilor arzãtoarelor pilot. OMV Petrom Þicleni - Secþia TULBUREA

STRATUM ENERGY - Parc PODURI

Pentru OMV Petrom Þicleni, Secþia Tulburea, am adus îmbunãtãþiri sistemului de aprindere pentru facla existentã, de 65 de m, compus din: · 3 arzãtoare pilot. Furnizorul firmei a fost SMITSVONK, membru al DURAG GROUP · un panou de aprindere ºi monitorizare faclã, livrat de Syscom 18 Bucureºti, compus dintr-o linie de aprindere a

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

OMV Petrom Parc Predeºti

ENERGY BIO CHEMICALS SA Bucureºti, Subsidiara CAROM Oneºti

2. Corpul faclei (sau coºul) reprezintã partea de construcþie metalicã de rezistenþã, care se fixeazã în fundaþie. Faclele cu înãlþimi mari vor fi ancorate în 3 sau mai multe puncte. Funcþie de debitul pentru care este dimensionatã, facla poate avea în corpul faclei Separatorul de lichid (knockout drum), dotat cu limitatori de nivel, evacuare lichid etc.

aerului ºi a gazului: frontul de flacãrã, linia de alimentare cu gaz a arzãtoarelor pilot, cutia localã AMCR pentru aprindere ºi supreveghere automatã a flãcãrilor arzãtoarelor pilot.

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

La OMV Petrom Parc Predeºti ne-am ocupat de sistemul de faclã de 8", 10m, cu debitul maxim de 9000Kg/h. Din facla completã, livratã de NAO, USA, au fãcut parte: . Structura + K.O Drum . Capul de faclã . Pilotul de aprindere electronic . Termocuplul de control flacãrã pilot. Panoul de alimentare cu gaz natural a fost livrat de Syscom 18 Bucureºti, fiind alcãtuit dintr-o linie de alimentare cu gaz a arzãtoarelor pilot, linia de purjare continuã faclã. Concluzionând, putem spune cã pentru realizarea diverselor sisteme de faclã firma Syscom 18 a colaborat cu furnizori externi de renume, printre care amintim: . firma SMITSVONK, din Olanda, producãtor de echipamente de ardere pentru facle (arzãtoare pilot, automate de ardere, termocuple etc.) membru al companiei Durag Group, din Germania, reprezentat în România de Syscom 18 . firma NAO Inc., din USA, producãtor de subansamble ºi ansambe pentru facle. Pentru Syscom furnizorul de Cap Faclã, complet echipat (arzãtoare pilot, termocuple, amenajãri cap faclã pentru cazuri speciale etc.), inclusiv Enginnering. Este de menþionat cã începând cu a doua jumãtate a anului 2014 Syscom18 este reprezentantul unic în România al companiei AEREON, din care fac parte firmele americane FLARE INDUSTRIES, JORDAN TECHNOLOGIES ºi MACTRONIC. Pentru ºi mai multe informaþii tehnicoeconomice vã aºteptãm cu o cerere de ofertã.


6

SYSCOM info nr. 224 - noiembrie/decembrie 2015

OPTISONIC 8300 Debitmetrul ultrasonic pentru abur supraîncãlzit Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662 Din cauza creºterii costului de producere a aburului, mãsurarea cu exactitate a debitului devine foarte importantã. Prin mãsurarea cu precizie, fãrã cãderi de presiune pe echipament, Optisonic 8300 oferã o soluþie optimã pentru mãsurarea debitului de abur supraîncãlzit. Cu o precizie de mãsurare a debitului de 1% ºi un domeniu de mãsurare dinamic mare, Optisonic 8300, debitmetrul ultrasonic cu douã fascicule de undã reprezintã soluþia optimã de mãsurare a debitului de abur supraîncãlzit. Soluþiile tradiþionale de mãsurare a debitului de abur necesitã atenþie continuã ºi recalibrãri pentru a obþine o funcþionare corectã. Datoritã funcþiilor de autodiagnosticare incluse, Optisonic 8300 este capabil sã funcþioneze cu o excelentã stabilitate pe termen lung, verificãrile periodice privind funcþionarea corespunzãtoare a echipamentului putând fi fãcute utilizând funcþiile de diagnosticare. Cu dimensiuni nominale de la DN100 la DN1000, OPTISONIC 8300 este utilizat pentru mãsurarea debitelor mari de abur supraîncãlzit. Aburul poate atinge presiuni pânã la 200 bar/3625 psi ºi temperaturi de 5400C /10040F.

· Funcþiile de diagnosticare asigurã funcþionarea corectã ºi verificarea · Soluþie integratã pentru mãsurarea debitului masic ºi a entalpiei. Utilizând intrãrile pentru temperaturã ºi presiune, convertorul de semnal poate calcula debitul masic ºi entalpia, nemaifiind necesar un calculator de debit adiþional · Costuri de instalare scãzute

Caracteristicile principale: · Excelentã stabilitate pe termen lung · Nu necesitã recalibrãri suplimentare · Nu necesitã întreþinere · Nu are pãrþi în miºcare

Mare .

Maai mare!

Industrii deservite: · Centralele termice · Industria chimicã · Petrochimia. Aplicaþiile tipice includ monitorizarea cazanelor de abur ºi a calculului eficienþei centralelor termice, calculul energetic, costurile de producere sau facturare a consumului de abur.

ªi mai mare!

cãrucior cu culisare pe orizontalã, modelele având cursã lungã pe verticalã sunt echipate cu filtre de aspiraþie chiar la bazã. Pot fi executate pentru temperaturi extreme nu numai ridicate, ci ºi coborâte. În execuþie galvanizatã sau protejate cu vopsele rezistente la coroziune pentru o funcþionare îndelungatã în condiþii Litoralului. Seria V este proiectatã anume pentru încãrcarea navelor necesitând în mod curent curse de peste 15 m, dispozitiv de contracarare a efectului de sãltare pe valuri, dublã Lungimea maximã realizabilã este de 27, 5 m. Drept concluzie, se poate spune cã preocupãrile pentru mediu, combinate suspendare din funii de oþel. cu cerinþele de mãrire a capacitãþii ºi de durabilitate, recomandã Cimbria ca furnizor pentru segmentul de piaþã portuar. CBE a fabricat ºi a livrat în 2015 manºe telescopice cu capacitate de descãrcare de peste 3.500 mc/h!

Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545 Seria de vârf de burdufuri (manºe) telescopice a Cimbria Bulk Equipment (CBE) o reprezintã gama V. Aceastã serie este destinatã unei pieþe pretenþioase ºi interesate de eficienþã, care a fost dezvoltatã pe seama numeroaselor cereri venite de pe piaþã prin intermediul dealerilor. Încãrcarea unor cantitãþi mari pe cargouri maritime înseamnã costuri ridicate cu staþionarea în danã. Seria V se remarcã prin diversitate în ceea ce priveºte capacitatea, fiind disponibilã în ºase mãrimi, având urmãtoarele capacitãþi: V300: 250 mc/h V400: 440 mc/h V500: 700 mc/h V650: 1.200 mc/h V800: 1.800 mc/h V1000: 2.800 mc/h

Totodatã, încãrcarea la capacitãþi mari implicã degajãri însemnate de praf pentru mediul înconjurãtor ºi pentru sãnãtatea personalului. Pentru o aspiraþie eficientã, în aplicaþiile pentru montare pe

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


7

SYSCOM info nr. 224 - noiembrie/decembrie 2015

Syscom 18 a participat, în perioada 3 - 6 noiembrie 2015, la AQUATECH Amsterdam - Olanda, cea mai mare expoziþie de specialitate din Europa, dedicatã exclusiv domeniului tratãrii apei ºi epurãrii apelor uzate. Syscom 18 este singura companie din România cu stand propriu în cadrul evenimentului, la care îºi promoveazã serviciile ºi produsele, în calitate de integrator de sistem care oferã soluþii complete pentru automatizãri industriale ºi sisteme SCADA. Compania noastrã a fost onoratã sã primeascã vizita Excelenþei Sale, Doamna Irene Comaroschi, Ambasador al României în Regatul Þãrilor de Jos, a domnului ªtefan Porojan, ministru consilier economic al Ambasadei României la Haga, precum ºi a domnului Theo Lingmont, directorul RAI Amsterdam. Totodatã, evenimentul ne-a oferit prilejul de networking cu foarte multe companii din Orientul Mijlociu, Turcia, Olanda, Grecia, Suedia, Spania, Germania ºamd. La ediþia AQUATECH 2015 au participat 850 de expozanþi, iar evenimentul a inclus 40 de delegaþii internaþionale, peste 70 de nationalitãþi participante, seminarii ºi conferinþe. Mai multe informaþii gasiþi pe pagina oficialã a expoziþiei www.aquatechtrade.com.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


8

SYSCOM info nr. 224 - noiembrie/decembrie 2015

L a mulþi ani, 2016!

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073 n

Profile for SYSCOM 18

Ziar 6 2015  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Ziar 6 2015  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement