Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurare

Nr. 212 noiembrie/decembrie 2013

Automatizare si mãsurã gaze Instalatie suprafatã Caragele Dan Anton

Editorial

Specific staþiilor de mãsurã gaze, programul de automatizare asigurã în principal monitorizarea debitelor sondelor ce produc gazul combustibil. În prezenta instalaþie, echipatã la intrare cu sobe pentru încãlzirea gazului, procesul tehnologic este condus manual, fiind dotat corespunzãtor, cu aparaturã localã performantã. Producþia fiecãrei sonde este mãsuratã cu echipamente de înaltã precizie, bazate pe traductoare multivariabile, care fac posibilã compensarea mãsurãrii cu temperatura ºi presiunea din proces. Aceste mãsurãtori se contorizeazã ºi monitorizeazã cu calculatoare locale, alimentate de la panouri solare, nefiind dependente energetic. Softul de aplicaþie, realizat de SYSCOM 18, permite beneficiarului - ROMGAZ sã retransmitã aceste mãsurãtori prin semnal GSM în staþiile de supraveghere a câmpului de sonde. O foarte bunã coordonare a activitãþii de montaj cu contractorul instalaþiei - firma TRANSMARIN Ploieºti - ºi o pregãtire minuþioasã au fãcut posibilã realizarea doar într-o sãptãmânã a întregii instalaþii de automatizare dupã asigurarea frontului de lucru.

SYSCOM 18 - pentru a patra oarã la ADIPEC Între 10 ºi 13 Noiembrie, compania Syscom 18 a fost prezentã la cea de-a 16-a ediþie ADIPEC, cea mai mare expoziþie de petrol ºi gaze din Orientul Mijlociu. Syscom 18 se aflã la cea de-a patra sa participare la evenimentul din Abu Dhabi. Pe 10 Noiembrie, aºadar, profesioniºtii din industria din toata lumea ºi-au dat întâlnire la acest eveniment de amploare, patronat de preºedintele UAE, ºeicul Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Evenimentul reflectã întotdeauna interesul sporit pentru noile tehnologii în petrol ºi gaze, pentru nevoia diversificãrii resurselor ºi pentru necesitatea gãsirii de soluþii ºi resurse noi. La eveniment au participat peste 50.000 de vizitatori. Timp de patru zile, Syscom 18 a prezentat la propriul stand cele mai noi soluþii, echipamente ºi proiecte din zona automatizãrilor industriale ºi a sistemelor de mãsurare, domeniu în care compania noastrã este de departe cel mai mare producãtor din România. În aceastã zonã de activitãþi, am executat lucrãri de amploare ºi în afara þãrii: Siria, Kazahstan, Iran, Libia, Iordania, Bulgaria, Ungaria, Irak, Bahrain, Algeria, Congo. În cadrul ADIPEC, am participat în calitate de integratori de sisteme: - skiduri de mãsurare - skiduri water-cut - staþii de mãsurare gaze naturale - sisteme de recuperare vapori - Aplicaþii "Gas lift/ salt water injectors/ well ignition control E&P" - Sisteme CEMS - Sisteme SCADA.

Experienþa bogatã, pe care Syscom 18 a dobândit-o în designul ºi implementarea sistemelor integrate, este motivul principal pentru care compania noastrã este prezentã în Abu Dhabi, alãturi de cele mai mari companii de petrol ºi gaze din întreaga lume. ROMÂNIA 060 011

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

BUCHAREST - 12

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

E-mail: syscom@syscom18.com

CALEA PLEVNEI 139B

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 212 - noiembrie/decembrie 2013

Sistemele de comunicare Bernard Controls

Sistemele de comunicare sunt prezente în multe instalaþii. Aceste sisteme sunt din ce în ce mai folosite pentru comunicare între unitatea de comandã ºi mai multe acþionãri din locaþie folosind doar o pereche de fire, reducând, astfel, costurile de cablare în locaþie. Acþionãrile BERNARD CONTROLS pot fi conectate la majoritatea reþelelor de comunicare cu urmãtoarele protocoale de comunicare: PROFIBUS DP, FOUNDATION FIELDBUS, MODBUS RTU, dar ºi la alte protocoale de comunicare, la cerere. Pentru o siguranþã în operare crescutã, reþelele de comunicare redundante asigurã operarea continuã în cazul în care linia principalã de comunicare este întreruptã. BERNARD CONTROLS oferã ºi MASTERSTATION, o staþie de comandã care poate comanda pânã la 120 de unitãþi la 10 km distanþã. Poate fi în configuraþie simplã sau redundantã. Adrian GHIÞÃ Mobil: 0723 616 035

Robineti de reglare cu ventil ARCA Regler GmbH este un producãtor german de robineþi de reglare cu ventil, cu sediul în TONISVORST, GERMANIA. ARCA Regler AG a fost înfiinþatã în 1918 în Suedia. În 1922, a fost înfiinþatã ARCA Regler AG, în Berlin, iar în 1949 a fost relocatã în TONISVORST, devenind ARCA Regler GmbH. Cifra de afaceri a producãtorului german a crescut de la 10 milioane de euro, în 1989, la 60 de milioane de euro în prezent. Principala gamã de produse este ECOTROL, cu diametre posibile de DN15 pânã la DN500 sau 1/2" pânã la 2" ºi gama de presiuni PN16 pânã la PN250 sau #150 pânã la #1500. Robineþii de reglare ARCA pot fi acþionaþi pneumatic sau electric, cu sau fãrã extraopþiuni, cum ar fi: poziþionere (4... 20mA ºi HART), solenoizi, filtre de aer, switchuri, transmitere de date… etc. ARCA produce echipamente pentru mai multe industrii, care acoperã sectorul energetic, reciclarea apelor uzate, industria alimentarã, industria chimicã, industria farmaceuticã, industria petrolierã, industria metalurgicã ºi altele. Pentru alte detalii tehnico-economice, vã aºteptãm.

Adrian GHIÞÃ Mobil: 0723 616 035 SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 212 - noiembrie/decembrie 2013

3

Calibratoarele AMETEK (II)

Calibratoare de semnal Încã din luna aprilie a anului 2012, Syscom 18 este distribuitorul companiei AMETEK Calibration Instruments, JOFRA DTI-1000 - Reference Digital Temperature lider mondial în domeniul calibratoarelor de presiune ºi temperaturã. Indicator Parte a grupului american AMETEK, prezent în numeroase domenii de vârf ale industriei, compania AMETEK - Verificarea senzorilor de temperaturã; Calibration Instruments era aceea care inventa, în anii 1960, primul instrument cu greutãþi destinat etalonãrii de - Domeniul de mãsurare: - 2000C la 7500C; presiuni pe principiul “bilei flotante”. - Exactitatea de mãsurare: pânã la ±0,0050C; Anii 1980 aduceau cu ei o nouã invenþie a firmei AMETEK Calibration Instruments: prima incintã termostatatã - Douã canale de mãsurare; cu bloc uscat pentru etalonarea temperaturii. - Utilizare cu senzorii de referinþã STS; Preocupatã de dezvoltarea calibratoarelor, compania s-a orientat spre calibratoarele portabile de mare - Comunicare serialã RS 232, compatibilitate cu exactitate, multifuncþionale, uºor de utilizat, recomandate de costurile mici pentru mentenanþã. JOFRACAL. Cele mai cunoscute mãrci ale grupului AMETEK sunt JOFRA - pentru calibratoare - FP - pentru traductoarele de temperaturã - ºi M&G - pentru calibratoarele cu greutãþi. În România, Syscom 18 distribuie toate produsele acestor branduri. În acest numãr vã vom face cunoºtinþã cu familia calibratoarelor de semnal. Aceasta este structuratã în 7 serii: JOFRA ASC, JOFRA CSC, JOFRA mAcal, JOFRA AMC910, JOFRA DTI-1000, JOFRA DTI050 plus JOFRA STS-0 ºi JOFRA ASM. JOFRA mAcal Calibrator - Calibrarea în bucla de curent de la 4 la 20 JOFRA ASC - Advanced Signal Calibrator mA; - Etalonarea cu înaltã precizie a semnalelor, Intrãri/ieºiri: 0 - 24 mA; temperaturilor ºi presiunilor; Mãsurare tensiune: 0 - 45 V; - Domenii intrare/ieºire: Sursã pentru transmitere de 24V. Curenþi: 0 – 24 mA; Tensiuni: 0 – 20 V; Frecvenþã: 0 – 10kHz; 13 tipuri de termocupluri, 14 tipuri de termorezistenþe; Ieºire: 5 – 4000 Ohm; Ieºire: trenuri de impuls; - ASC321 este full documenting calibrator, capabil sã realizeze 20 de proceduri ºi sã salveze 40 de buletine sau 20 tip „as found/as left” - Poate fi conectat la mai multe module externe de presiune APM ºi la calibratoarele de temperaturã marca JOFRA; - Opereazã simultan intrãrile ºi ieºirile, ceea ce permite concomitent etalonarea ºi ajustarea unui transmiter fãrã instrumente suplimentare; - Comunicare serialã RS 232, compatibilitate cu JOFRACAL. ASC 301 realizeazã aceleaºi funcþii ca ºi ASC 321, fãrã funcþia "full documenting" la un preþ mai accesibil.

CALIBRATOARE DE SEMNAL

JOFRA AMC910 - Advanced Multi-purpose Calibrator - Etalonarea cu înaltã precizie a semnalelor, temperaturilor ºi presiunilor; - Exactitate: ± 0,003% la citire ± 0,001% din scalã; - Domenii de mãsurare; Curenþi: 0 – 100 mA; JOFRA CSC - Compact Signal Calibrator Tensiuni: 0 – 100 V ºi -10mV – 100mV;13 tipuri CSC101 de termocupluri, 9 tipuri de termorezistenþe, - Calibrarea în bucla de curent de la 4 la 20 mA; Ieºire: 5 – 4000 Ohm; - Intrãri/ieºiri: 0-24 mA; alimentare buclã: 0 – 24 VDC - Poate fi conectat cu mai multe module - Intrare tensiune: 0 – 30 VDC, rezistor HART externe de presiune APM ºi la senzorii de încorporat; temperaturã de referinþã JOFRA STS; - Funcþie increment 25%, buton AUTO. - Comunicare serialã RS 232/IEE 488/USB, CSC201 compatibil JOFRACAL. - Verficarea ºi etalonarea senzorilor de temperaturã; - Exactitate: pânã la ± 0,20C; - Intrãri/ieºiri: 16 tipuri de termorezistenþe, 13 tipuri de termocupluri, 0- 4000 Ohm(read), 5 – 4000 Ohm(source), 10 – 75 mV (read and source); - funcþie CJC - cold junction compensation.

JOFRA DTI050 - Digital Temperature Indicator ºi JOFRA STS-050 - Intelligent Reference Sensor - Domeniul de mãsurare: DTI050 -200 - 25000C, STS-050 -50 - 4000C - Exactitate: DTI050: ±0.0120C ; DTI050 + STS senzor: ±0.040C - Ansambul formeazã un termometru de referinþã.

JOFRA ASM - Advanced Signal Multi-scanner - 8 canale de mãsurare; - Stocabil pânã la 3 module, se pot mãsura concomitent 24 de senzori; - Intrãri universale pentru termorezistenþe, termocupluri, transmitere, termistoare, termostate, ºi tensiuni, cu 2, 3 sau 4 fire; - Software JOFRALOG la modelul B; - Comunicare serialã RS 232, compatibilitate cu JOFRACAL.

Pentru mai multe detalii tehnico-economice, vã stãm la dispoziþie. Constantin DRIDEANU Mobil: 0730 015 868

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 212 - noiembrie/decembrie 2013

Unitronics V350 – functionalitate în conditii extreme de temperaturã

Compania producãtoare de automate programabile cu panou operator integrat, Unitronics, continuã extinderea gamei de produse. Astfel, dupã seria de echipamente destinate industriei alimentare ºi farmaceutice, vã prezentãm modelul Vision V350, proiectat pentru funcþionalitate în condiþii speciale de temperaturã: -300C la 600C. În tabelul alãturat, sunt prezentate modelele, accesoriile disponibile ºi corespondenþa cu echipamentele standard. Pentru moment, este disponibil un singur model: Vision V350-s-TA24/V350-JS-TA24. Acesta are 8 intrãri digitale, 2 intrãri analogice/digitale, 10 ieºiri digitale pe tranzistor ºi 2 ieºiri analogice. Panoul operator este de 3.5", color, cu ecran tactil. Totodatã, sunt disponibile ºi 5 taste programabile. Standard este echipat cu un port RS232/485. Adiþional, se poate suplimenta cu unul – Ethernet sau CAN.

Cu acest prim echipament, cu gama extinsã de temperaturã în ceea ce priveºte funcþionalitatea, pot fi abordate noi proiecte de monitorizare ºi control al procesului. În numãrul urmãtor, vã vom prezenta noua gamã de echipamente Unitronics, seria UniStream. Aceasta anunþã o serie întreagã de îmbunãtãþiri, un prim exemplu fiind temperatura de lucru standard de la -200C la 550C. Pentru alte detalii tehnico-economice, nu ezitaþi sã ne contactaþi. Mihai RADU Mobil: 0722 376 748

Prelevatoare automate pentru materiale solide vrac În alegerea unui prelevator, este important de ºtiut care sunt caracteristicile fizico-chimice relevante ale probei. Acþiunea de prelevare trebuie sã nu afecteze situaþia din procesul tehnologic, lotul trebuie sã reprezinte fidel caracteristicile materialului la momentul prelevãrii. De aceea, construcþia unui prelevator trebuie adaptatã situaþiei din proces. Totodatã, este necesar a se cunoaºte foarte precis caracteristicile ºi comportamentul “reologic” al materialului de prelevat.

Prelevator pentru transport pneumatic în fazã densã

Prelevator pentru trasee gravitaþionale Flux produs

Varietate de stiluri de montaj disponibile O datã cu rotirea tubului de prelevare, deschizãtura preia proba

Flux produs

Varietate de borcane disponibile

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

. Prelevator pentru transport pneumatic de joasã presiune . Prelevator pentru transportor cu bandã . Prelevator pentru ºnec

Dupã construcþie, prelevatoarele automate pot fi cu scafã, cu tub de prelevare, cu ºnec, tip aspirator. Acþionarea poate fi electricã, pneumaticã sau electro-pneumaticã.

Prelevatoarele pe care le proiecteazã ºi realizeazã firma noastrã sunt cu totul programabile, atât ca frecvenþã, cât ºi ca orar de prelevare. Fiind conduse de un controler (de regulã Unitronics), sunt pretabile a fi corelate cu unele faze tehnologice. La cerere, proiectãm ºi dimensionãm linii pneumatice cu staþii de colectare centralizatã a probelor. Romulus TRIPA Mobil: 0723 383 545

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 212 - noiembrie/decembrie 2013

5

Transformatoare de curent tip cleste Noua serie TRA580 de transformatoare de curent, uºor ºi rapid de instalat prin deschidere ºi montare pe barã, adaugã noi domenii de mãsurã cu ieºire în 1A sau 5A. Principalele caracteristici ale seriei TRA580 sunt: . .

utilizare pentru mãsurãri monofazate construcþie tip cleºte

.

montare pe bara primarã

. .

curent primar: 250… 1000A gama de frecvenþe: 47 … 63Hz

.

curent secundar: 1A sau 5A

. .

clasa de precizie: 0.5 sau 1 putere nominalã: 1… 10VA

.

izolaþie: 3kVr.m.s. 50Hz/1min

.

gama temperaturilor de lucru: -25… 500C

-

grad de protecþie: IP20 dimensiuni: 150X120X55mm

-

greutate: 1100g.

Pentru detalii suplimentare, vã aºteptãm

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

Determinarea on-line a ionilor de Ca2+si Mg2+ în saramurã ultrapurã destinatã electrolizei (II) O parte importantã a industriei chimice o reprezintã obþinerea soluþiilor, a apelor ultrapure, fãrã conþinut de calciu, a sodei ºi a produselor clorosodice. ªtim cã se poate determina concentraþia ionilor de Ca 2+ ºi Mg 2+ în saramura ultrapurã destinatã electrolizei, pe un domeniu foarte mic: de la 0 la 100 ppb. Operaþia este absolut necesarã dacã se doreºte ca membranele schimbãtoare de ioni, folosite în electrolizã, sã nu distrugã, respectiv sã nu se colmateze.

Ventilele sunt teflonate, corpul senzorului optic este din Hastelloy C. Analiza se executã în urma calibrãrii pe domeniul de calibrare selectat. Metoda de capturã a probei conduce la obþinerea unui volum de probã consecutiv reproductibil. Pentru aplicaþia luatã în considerare, se va utiliza metoda de titrare fotocolorimetricã, cu utilizarea a trei reactivi: . hidroxidul de potasiu, cu concentraþia 0.5 N . albastru de hidroxinaftol în soluþie etilen-glicol 40% . Na2EDTA, cu concentraþia 0.001N (figura 3). Soluþiile sunt diluate, iar cantitãþile maxime utilizate pentru o probã nu depãºesc 2mL. Volumul prelevat al unei probe de soluþie este de 25mL, iar timpul de analizã este programabil, de minimum 10 minute; timpul maxim poate fi mai mare de 120 minute. . Calibrarea se poate face automat sau manual. Mãsurãtoarea are loc la o dublã lungime de undã pentru minimalizarea erorilor. Lungimea de undã pentru mãsurare este la 650 nm, iar cea de referinþã este la 810 nm. Mãsurãtoarea nu este influenþatã de temperaturã, compoziþie ºi densitate. . Debitul de probã: de la 0 la 300 mL/minut, pânã la 900mL/minut – asigurat de montajul din figura 2. . Domeniul de mãsurã: 0-50 ppb, la cererea clientului, 0 - 100 ppb standard. . Ieºiri: 4 - 20mA per stream; analizorul este pentru un stream de probã, dar poate avea pânã la 8 streamuri. . Ieºiri digitale: 2 x RS232, una pentru conectarea cu calculatorul ºi remote control ºi una pentru imprimantã. . Intrãri digitale: 8 pentru interfaþare cu PLC-ul, cu funcþii de comandã.

Fig. 1

Fig. 2

Ieºiri pe relee: 8 tip contact fãrã tensiune, cu sarcinã neinductivã maxim admisã 5A la 240VAC. Alarme: . alarme setabile pentru valorile mãsurate de prag (20 ppb de exemplu) . lipsã sau debit scãzut de probã . cãderea tensiunii . alarme generale, de hardware sau specifice pe streamul respectiv . alarme “funcþionale”: “result-ready”, “test-inprogress”, “calibration-in-progress”. Toate alarmele pot fi atribuite unui releu. Înregistrarea datelor: sunt reþinute în memoria aparatului ultimele 120 de rezultate ºi ultimele 25 de calibrãri. Alimentarea: 100 – 240 VAC/50Hz. Grad de protecþie: IP 65, aparatul este instalat într-un dulap, dotat cu ventilaþie ºi termostat, aºa cum este prezentat în figura 1.

Fig. 3

Vã aºteptãm cu mai multe detalii economice ºi tehnice. Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 212 - noiembrie/decembrie 2013

OPTISONIC 3400 Noul debitmetru universal pentru procese industriale OPTISONIC 3400 C

În 2003, Krohne introduce pe piaþã debitmetrul ultrasonic UFM3030, primul debitmetru cu trei fascicule de undã pentru lichide. De atunci, acest debitmetru universal a atins recordul de mai mult de 25000 instrumente instalate în toata lumea. Cu o vastã experienþã ºi ºtiinþã în tehnlogia ultrasonicã, acum Krohne lanseazã noul tip Optisonic 3400, un debitmetru pentru aplicaþii multiple, cu intrãri ºi ieºiri versatile ºi opþiuni de comunicaþie care includ diagnosticãri. Noul debitmetru ultrasonic pentru lichide Optisonic 3400 este un debitmetru cu trei fascicule de undã. Acesta poate fi utilizat atât pentru aplicaþii standard, cât ºi pentru aplicaþii specifice, pentru lichide cu temperaturã, presiune ºi vâscozitate foarte mari. Poate fi utilizat atât pentru lichide cu temperaturi criogenice, cât ºi pentru lichide cu temperaturi înalte, domeniul de temperaturã fiind -200… 250 0C. De asemenea, acest model de debitmetru poate fi utilizat pentru lichide cu vâscozitãþi pânã la 1000 cSt. Industriile-þintã pentru acest tip de echipament sunt: petrol ºi gaze, petrochimie, chimicã ºi energeticã. Fiind un debitmetru ultrasonic, Optisonic 3400 oferã mãsurarea bidirecþionalã, independentã de conductivitate, temperaturã, densitate ºi presiunea mediului. Principiul de operare se bazeazã pe metoda calculãrii timpului de tranzit, având trei fascicule de undã ultrasonicã (acusticã) paralele. Acestea genereazã mãsurarea independentã de profilul curgerii pentru o mãsurare de precizie chiar ºi pentru condiþii ºi profile de curgere nefavorabile, de exemplu pentru dimensiuni reduse de conductã în amonte ºi aval de debitmetru. În domeniul de debit de 0.3... 20 m/s, Optisonic 6300 asigurã mãsurarea debitului cu o precizie de +/-0.3%. Pentru deservirea unei game largi de aplicaþii, domeniul de temperaturã al fluidului poate atinge valori de la -200 la +250 grd.C, iar vâscozitatea poate atinge valori de 1000cSt (în cazul aplicaþiilor pentru þiþei). Datoritã construcþiei complet sudate ºi a senzorului fãrã pãrþi în miscare, nu apar cãderi de presiune ºi potenþiale puncte de scurgeri. Sunt disponibile conectãri la proces de la DN25 la DN3000 conform DIN sau ASME. Pentru procese crigenice sau procese în care temperatura lichidului este ridicatã, existã versiuni cu convertorul de semnal montat la distanþã. Optisonic 3400 este echipat cu un nou convertor de semnal UFC400, care permite utilizarea acestuia pentru orice tip de lichid. Convertorul de semnal include interfaþa prevazutã atât cu taste de comandã, cât ºi cu taste optice. UFC400 furnizeazã multiple opþiuni de comunicaþii, precum HART® 7, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, Modbus ºi diferite posibilitãþi de selectare pentru intrãri/ieºiri, de ex. mãsurarea vitezei sunetului în produs pentru a identifica tipul produsului sau analiza procesului. Sunt, de asemenea, îmbunãtãþite

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

funcþiile de diagnosticare ºi indicaþiile de stare conform NAMUR NE107. Optisonic 3400 se adaugã portofoliului de debitmetre ultrasonice Optisonic, Altosonic ºi seriei UFM. În calitatea sa de furnizor principal pentru debitmetrele ultrasonice din toatã lumea, firma Krohne este capabilã sã acopere toate zonele de aplicaþii.

Date tehnice Design

Trei fascicule de undã paralele, construcþie complet sudatã

Tipodimensiuni

DN25… 3000; 1… 120 inch

Material în contact cu fluidul

Oþel carbon, oþel inox 85... 250 Vca; 11... 31 Vcc; 20.5… 26 Vca/cc 4-20mA (incl. HART® 7), puls, frecvenþã ºi/sau ieºiri de stare, contact ºi/sau intrare control (funcþie de versiunea I/O) Modbus RS485, HART® 7, FOUNDATION™, PROFIBUS® PA

Alimentare I/O

Comunicaþie Funcþii de diagnosticare Certificãri Ex

VDI NAMUR NE 107 ATEX, IEC-Ex, cCSAus, NEPSI.

Condiþii de operare Lichid într-o singurã fazã, cu conþinut de particule solide <5% ºi conþinut de gaz <2%, vâscozitate max. 100cSt Versiune pentru lichide cu vâscozitate pânã la 1000 cSt

Proprietãþi fluid

Opþional Temperatura ambiantã Temperatura de proces

-40…+650C; -40…+1490F

Conectãri la proces Domeniul de mãsurare

Versiunea compactã: -45…+1400C; -49…+2840F Versiune la distanþã: -45…+1800C; - 49…+3560F Versiune temperaturã extinsã: - 45…+2500C; -49…+4820F (numai versiune la distanþã) Versiune criogenicã: - 200...+1800C; -328…+3560F (numai versiune la distanþã) Versiune vâscozitate ridicatã: -45…+1800C; - 49…+3560F EN1092-1: PN6…100; ASME B16.5: 150…900 lbs v = 0.3…20 m/s; 1…66 ft/s (bidirecþional)

Precizie

±0.3 % din valoarea mãsuratã

Repetabilitate

0.2%

Lungime liniarã în amonte

Minimum 5DN

Robusteþe maximã pentru procese critice

Construcþia mecanicã a tuburilor de mãsurare, conectãrile la proces ºi traductoarele sunt standardizate pentru toate versiunile, inclusiv pentru instrumentele care se utilizeazã în aplicaþii specifice, cum ar fi cele cu fluide foarte vâscoase, temperaturi ridicate sau procese criogenice.

Lungime liniarã în aval Minimum 3DN Poziþie de montare Orizontalã ºi/sau verticalã.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662


Syscom info nr. 212 - noiembrie/decembrie 2013

7

CORTEM Noi tipuri de corpuri de iluminat Seria EWL … Protecþie antiexplozivã Ex de IIC T5 Gb – Ex tD IIIC T1000C Db IP66. Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Reflectoarele LED din seria EWL sunt disponibile cu lentile ce pot asigura deschideri diferite ale fasciculelor de luminã, respectiv: 400, 200 sau 100. Lumina LED albã ºi clarã este foarte penetrantã. Mai mult, având index de randare a culorii, îmbunãtãþeºte vizibilitatea lucrurilor, sculelor, panourilor sau a altor echipamente. Corpul cu aripioare acþioneazã ca un radiator de placã cu LED-uri ºi nu permite acumularea de praf, datoritã unui decalaj între aripioare ºi carcasã. Permite autocurãþarea în cazul ploii sau al vântului. A fost creatã pentru înlocuirea corpurilor de iluminat tradiþionale cu lãmpi cu mercur, halogenuri metalice ºi lãmpi cu incandescenþã ºi reducerea consumului de curent cu 50%. Aceste corpuri de iluminat sunt, de asemenea, destinate înlocuirii lãmpilor cu vapori de sodiu în aplicaþii unde este necesarã o calitate mai bunã.

Seria EVE … L Protecþie antiexplozivã Ex de IIC T… Gb – Ex tD IIIC T…0C Db IP66. Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Corpurile de iluminat din seriile EVE-5050L, EVE-5060L ºi EVE-5060L1 sunt concepute pentru înlocuirea optimã a corpurilor de iluminat convenþionale cu lãmpi cu incandescenþã ºi asigurã o soluþie alternativã pentru reducerea consumului de energie electricã în zone cu pericol de explozie unde este necesarã iluminarea sau sursa de iluminat este aproape de operator ºi echipament. Particularitatea acestor corpuri de iluminat constã în utilizarea LED-urilor în tehnologie Phosphor Remote. Acest lucru reprezintã o evoluþie mondialã a LED-urilor ºi un important pas înainte în economisirea de energie eficientã a iluminãrii ºi a randamentului cromatic. Tehnologia se bazeazã pe lumina difuzã care, când lampa este aprinsã, absoarbe lumina produsã de LED-ul intern ºi elibereazã lumina albã. Construcþie: . 3 LED-uri pentru EVE-5050L, 7 LED-uri pentru EVE-5060L si EVE-5060L1. . Tensiune de alimentare: 230 Vac/dc, 110/230 Vac/dc doar pentru EVE-5060L. . Frecvenþã de alimentare: 50/60 Hz. . Corp din aliaj de aluminiu. . Bolþuri ºi ºuruburi din oþel inoxidabil. . Vopsea epoxidicã în culoare RAL 7035. Accesorii livrate, la cerere: . Execuþie în construcþie Ex d IIC. . Tensiune de alimentare: 24 Vdc/ac. . Presetupã.

EWL-70

EWL-80

EWL-100

Construcþie: . 18 LED-uri pentru EWL-70, 49 LED-uri pentru EWL-80, 98 LED-uri pentru EWL-100. . Lentile ce realizeazã 3 tipuri de deschidere pentru fluxul luminos. . Este dotatã cu dop PLG2IB ºi presetupã REV2IB. . Corp din aliaj de aluminiu. . Bolþuri ºi ºuruburi din oþel inox. . Tensiune de alimentare standard: 220-240c pentru EWL-70, 100-240Vac pentru EWL-80 ºi EWL-100. . Vopsea epoxidicã în culoare RAL 7035. Accesorii livrate, la cerere: . Alimentare la 24Vdc pentru EWL-80 ºi EWL-100. . Suport pentru ajustarea poziþiei la orizontal.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Seria XLFE-4 Protecþie antiexplozivã II 2GD Ex de IIC T6 – Ex tb IIIC T… Db IP66. Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Noua serie XLFE-4 cu intensitate luminoasã micã este destinatã instalãrii pe turnuri sau clãdiri înalte ca semnalizatoare de obstacole datoritã luminii emise de 4 LED-uri cu putere ºi eficienþã luminoasã mare. Corpurile de iluminat XLFE-4 cu luminã roºie ºi intensitate luminoasã mai mare de 32 candele respectã standardul ICAO (Organizaþia Aviaticã Civilã Internaþionalã): flux luminos de 3600 în plan orizontal ºi mai puþin de 10 0 în plan vertical. Utilizarea LED-urilor conduce la consum energetic mic, timp de funcþionare mare (aproximativ 50.000 ore de funcþionare) ºi la costuri scãzute de mentenanþã. Construcþie: . Corp din aliaj de aluminiu. . Glob din sticlã borosilicatã. . Reflector intern din policarbonat metalizat. . Dispenser intern din aluminiu. . 4 LED-uri pentru circuit simplu. . 8 LED-uri pentru circuit dublu. . Vopsea epoxidicã în culoare RAL 7035. Accesorii, la cerere: . Alte culori: albastru, galben, verde. . Presetupã. . Panou de control cu module electronice.

Seria LHL- … P Protecþie antiexplozivã II 2 Ex e mb IIIC T950C/T1300C (Db) IP66. Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Lampa portabilã este realizatã cu tub cu 9 LED-uri / 17 watt, destinatã inspecþiilor ºi mentenanþei în toate zonele cu pericol de explozie în prezenþa gazului sau a prafului din industria petrochimicã sau a locaþiilor off-shore, în zona rezervoarelor ºi a zonelor de lucru. Sunt robuste ºi uºor de folosit având, în acelaºi timp, un grad mare de IP ºi performanþe excelente de iluminare. Modulele LED folosite la seria LHL-P asigurã un spectru color excelent datoritã tipului de iluminare emis de LED-uri. Construcþie: . Tub din policarbonat rezistent la ºocuri ºi raze UV. . Dotatã cu cârlig din oþel inox. . Cablu H07RN-F 2X1mm2, lungime 5 m. . Modul cu 72 LED-uri.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Daniel NICULESCU Mobil: 0722 193 005


8

Syscom info nr. 212 - noiembrie/decembrie 2013

Syscom 18 - la expozitia de Petrol si Gaze din Turkmenistan În perioada 19-21 Noiembrie, Syscom 18 a participat la expoziþia Turkmenistan Oil & Gas în capitala Ashgabad. Turkmenistan este o þarã cu o dezvoltare economicã rapidã, care a înregistrat o serie de rezultate foarte bune în ultimii 20 de ani la capitolul industrie. Domeniul de petrol ºi gaze a contribuit semnificativ la aceste creºteri. Participarea companiei noastre la eveniment este legatã de dezvoltarea sectoarelor de gaze naturale, petrol ºi petrochimie în aceastã regiune, dezvoltare care trebuie susþinutã atât prin investiþii, cât ºi prin furnizori serioºi. În timpul expoziþiei am prezentat la standul propriu servicii, soluþii ºi echipamente pe care compania noastrã le poate furniza în special pentru industria de gaze naturale. Cum cele mai multe unitãþi subterane de depozitare a gazelor naturale din România sunt monitorizate cu ajutorul staþiilor fiscale de mãsurare produse de Syscom 18, compania noastrã este la ora actualã cel mai mare producãtor de sisteme de mãsurare de la noi din þarã. De-a lungul timpului, lucrãrile complexe derulate de noi, nu numai în Europa, dar ºi în Africa, Orientul Mijlociu ºi Asia Centralã au inclus proiectarea, fabricarea, verificarea ºi livrarea de sisteme complete, integrate. Având în spate aceastã experienþã, ne dorim sã ne extindem afacerile ºi în Turkmenistan, iar expoziþia care are loc acolo reprezintã o oportunitate, fiind cel mai important eveniment din aceasta þarã dedicat comunitãþii de profesioniºti din petrol ºi gaze.

SYSCOM 18 SRL

ROMÂNIA 060 011

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi un exemplar imprimat din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon 0723 243 073 sau pe e-mailul: alis.vlase@syscom18.com

Ziar 6 2013  
Ziar 6 2013  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement